Instrukcja przełączania pasm (amatorskie 10-metrów

Transkrypt

Instrukcja przełączania pasm (amatorskie 10-metrów
INSTRUKCJA PRZEŁĄCZANIA RADIOSTACJI ANYTONE AT-5555 (ver 6.0) Z PASMA 10-METRÓW NA CB
1) Wyłącz radio.
2) Trzymając wciśnięte klawisze FUNC oraz EMG-S/RF włącz radio.
3) Puśd klawisze. Na wyświetlaczu pojawi się napis „1band”.
Pokrętłem zmiany częstotliwości zmieo wartośd na „2band”.
4) Wciśnij i przytrzymaj przycisk FUNC.
Na ekranie pojawią się kolejno:
a następnie:
Puśd klawisz FUNC.
5) Wyłącz i włącz radio ponownie. Uruchomi się w trybie pasma CB.
Aby powrócid do amatorskiego pasma 10-metrów, należy przeprowadzid powyższą operację ponownie wybierając w
pkt.3 „1band”.
http://www.avantiradio.pl

Podobne dokumenty