Zaproszenie_Program

Transkrypt

Zaproszenie_Program
Zaproszenie
Szkolenie: Zmiany w CIT/PIT/VAT – 2015 rok.
Termin
Cele szkolenia
03 luty 2015 r. godz. 9.00 – 16.00
Miejsce szkolenia
Biuro Regionalne AHK Polska /Rynek 6/Gliwice
Podczas szkolenia przekazana zostanie informacje na temat zmian w przepisach podatkowych w 2015 roku. Szczegółowo przedstawione zostaną zmiany w podatkach CIT, PIT i VAT. Omówione zostaną również zmiany dotyczące korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych.
Język
Polski
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat
Do udziału w szkoleniu zapraszamy również Państwa kontrahentów.
Kontakt: Marta Szwajcowska
Tel: +48 32 238 71 46, +48 32 232 15 10
E-Mail: [email protected]
Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów finansowych oraz pracowników działów księgowo – podatkowych.
Program
Zmiany w PIT

Szkolenie:


Zmiany w CIT/PIT/VAT

03.02.2015., godz. 9.00 – 16.00
Zmiany w VAT


Zmiany w CIT



niedostateczna kapitalizacja z uwzględnieniem alternatywnej metody
jej obliczania
opodatkowanie dochodów tzw. kontrolowanych spółek zagranicznych
(CFC)
zmiany w cenach transferowych i dokumentacji podatkowej
ryczałt z tytułu korzystania z samochodów służbowych do celów
prywatnych
zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych
opodatkowanie przychodu podatnika z tytułu uregulowania zobowiązania świadczeniem niepieniężnym
opodatkowanie przychodu ze zbycia środków trwałych nie wprowadzonych do ewidencji


rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem
krajowe informacje podsumowujące – obowiązek składania deklaracji i informacji podatkowych w formie elektronicznej
nowe zasady pre-alokacji podatku naliczonego
system MOSS – miejsce świadczenia usług świadczonych drogą
elektroniczną
Przerwy kawowe: 10.45 – 11.00; 15.00 – 15.15
Przerwy lunchowe: 12.30 – 13.30
Prowadzący
Rafał Olesiński – Partner zarządzający w Kancelarii
Olesiński & Wspólnicy
Rafał Olesiński jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium Języków Obcych oraz studiów
podyplomowych z zakresu Prawo i Gospodarka Unii
Europejskiej. Od 1997 roku działał jako doradca, od konsultanta w Rödl &
Partner przez funkcję menedżera w PricewaterhouseCoopers, gdzie zarządzał
zespołem German Desk. Od 2005 roku tworzył wraz z Partnerami niezależną
firmę doradczą. Rafał Olesiński łączy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w
prawie i podatkach, specjalizuje się w strategicznym doradztwie dla dużych
przedsięwzięć gospodarczych, postępowaniach podatkowych, negocjacjach.
Tomasz Gałka – Partner w Kancelarii Olesiński &
Wspólnicy
Konrad Misiewicz – starszy konsultant w Kancelarii
Olesiński & Wspólnicy
Posiada ponad czteroletnie doświadczenie zawodowe w
doradztwie podatkowym. Specjalizuje się w podatku
VAT. Brał udział w wielu przeglądach podatkowych,
również o charakterze optymalizacyjnym, a także w
projektach restrukturyzacyjnych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kontroli podatkowych i skarbowych.
O kancelarii
Kancelaria Olesiński & Wspólnicy – to aktualnie ponad 80 doradców, biura
we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie i Gliwicach, stale rozwijana sieć relacji
z Partnerami zagranicznymi.
Specjalizacje w konkretnych dziedzinach i wiedza branżowa dają naszym
Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku, pracował
kolejno w dziale audytu i dziale doradztwa podatkowego Kancelarii Rödl & Partner, a następnie w departamencie doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, gdzie przez 4 lata kierował zespołem doradczym dla klientów niemieckojęzycznych (German Desk). Posiada piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowy
Klientom stały dostęp do doświadczonych ekspertów. Jesteśmy odpowiedzialni za powierzone zadanie, nie unikamy trudnych pytań, podejmujemy
wyzwania, zdajemy sobie sprawę, że nasza praca musi nieść wartość dla
Klienta.
Karta zgłoszenia i warunki
udziału
Szkolenie:
Zmiany w PIT/CIT/VAT – 2015 rok.
03 lutego 2015 r. (9.00 – 17.00)
Gliwice / Biuro Regionalne AHK Polska / Rynek 6
imię i nazwisko____________________________________________
stanowisko______________________________________________
firma__________________________________________________
dokładny adres____________________________________________
□ Firma członkowska AHK Polska (630 PLN) + 23% VAT / os.
□ Firma nie-członkowska AHK Polska (900 PLN)+ 23% VAT / os.
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, lunch oraz przerwy kawowe.
Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres mailowy
[email protected]
do dnia: 28.01.2015
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja wyłącznie pisemnie do dnia
28.01.2015.
Po tym terminie obciążymy Państwa pełnymi kosztami uczestnictwa niezależnie od członkostwa. Do dn. 28.01.2015 uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu. AHK Polska zastrzega sobie prawo do zmian
w programie szkolenia lub zmiany terminu. Informacja telefoniczna:
Marta Szwajcowska: tel. 48 32 238 71 46; +48 32 232 15 10;
e-mail: [email protected]
_____________________________________________________
tel_______________________e-mail________________________
www_____________________ NIP__________________________
data_______________________podpis______________________