SZKOLENIE: Analiza finansowa i budżetowanie w

Komentarze

Transkrypt

SZKOLENIE: Analiza finansowa i budżetowanie w
SZKOLENIE: Analiza finansowa i budżetowanie w MS Excel – przegląd metod i
narzędzi arkusza kalkulacyjnego”.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Część teoretyczna:
Import danych, formatowanie i poprawianie zestawów danych.
Formatowanie warunkowe
Funkcjonalności ułatwiające pracę z danymi i obszarami – nazwy komórek i obszarów.
Funkcje Excela wykorzystywane do obróbki i analiz danych.
Funkcje statystyczne i finansowe Excela.
Zaawansowane korzystanie z funkcji – zagnieżdżanie.
Adresowanie względne, bezwzględne i funkcjonalne – zmienne.
Zaawansowane działania na funkcjach - zagnieżdżanie funkcji.
Narzędzia analityczne:
a. Filtry,
b. Sortowanie,
c. Sumy częściowe,
d. Konspekty,
e. Sprawdzanie poprawności,
f. Solver i szukaj wyniku,
g. Scenariusze,
h. Inne narzędzia.
Tabele przestawne i wykresy przestawne.
Wykresy.
Analiza szeregów czasowych, analiza statystyczna.
Analiza regresji.
B.
Część praktyczna - warsztatowa:
1. Ćwiczenia z zakresu metod i funkcji.
2. Przygotowanie zestawu danych i formatek do procesu planowania
3. Opracowanie przykładowego biznesplanu za pomocą narzędzi MS Excel.
•
Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania analiz finansowych i
budżetów/biznesplanów za pomocą narzędzi programu MS Excel.
•
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się analityką, planowaniem, budżetowaniem i
podejmujących decyzje finansowe. Wymagana co najmniej podstawowa wiedza z zakresu
wykorzystania programu MS Excel.
•
Przygotowania do szkolenia przewidują wcześniejsze konsultacje z uczestnikami odnośnie specyfiki
branży oraz realizowanych przez nich zadań – w celu lepszego dostosowania programu, przykładów i
ćwiczeń.
•
Do przeprowadzenia ćwiczeń potrzebne są komputery – najlepiej użytkowników z dostępnym MS
Excel 2007 lub nowszym (niezbędny dodatek Analysys ToolPak).
•
Szkolenie może być realizowane w konwencji otwartej lub zamkniętej.
•
Czas trwania: trzy dni po 7 godzin.
•
Przed szkoleniem program może zostać zmodyfikowany zależnie od indywidualnych potrzeb
uczestników.
Cykl szkoleń: Finanse, biznesplany, Excel – Leszek Syguła http://www.sygula.biz [email protected] tel.: 601-665-260

Podobne dokumenty