30 lat a nawet mniej - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie

Transkrypt

30 lat a nawet mniej - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
http://pupdt.pl/strona/program-specjalny-skierowany-do-osob-bezrobotnych-do-30-roku-życia-„30-lat-a-nawet-mniej”/408
Program specjalny skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia „30 LAT A NAWET MNIEJ”
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców z terenu
powiatu dąbrowskiego do udziału w programie pn.
„30 LAT A NAWET MNIEJ”
Program realizowany dzięki środkom finansowym pozyskanym z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
Zaproszenie do udziału w programie „ 30 lat a nawet mniej”
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że dysponuje wolnymi środkami finansowymi, na
realizację prac interwencyjnych, w ramach projektu „ 30 lat a nawet mniej”, finansowanego z Funduszu
Pracy (rezerwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej).
Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie urzedu, pok. Nr 17 na I piętrze w godzniach pracy
urzędu tj. 7.30 – 15.30, na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dabrowie Tarnowskiej.
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania przyznanego limitu środków finansowych.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie urzędu pok. Nr 14 oraz na stronie internetowej www.pupdt.pl.
O sposobie rozpatrzenie wniosku organizatorzy będą informowani do 30 dnia od złożenia wniosku.
Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brane będą poniższe kryteria:
1. Zobowiązanie do zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie na okres min. 3 miesięcy (umowa o pracę, umowa
cywilno-prawna)
2. Dotychczasowe wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych wcześniej umów
3. Uczestnikiem programu musi być osoba do 30 roku życia zarejestrowana w PUP Dąbrowa Tarnowska, spełniająca co
najmniej jedno z poniższych kryteriów:
●
●
●
●
Do 25 roku życia
Długotrwale bezrobotne
Bez doświadczenia zawodowego
Bez stażu pracy
Efektywność zatrudnieniowa programu wynosi 76%
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 642 24 78 wew. 114

Podobne dokumenty