KATALOG PRODUKTÓW Opakowania i akcesoria archiwizacyjne

Komentarze

Transkrypt

KATALOG PRODUKTÓW Opakowania i akcesoria archiwizacyjne
KATALOG PRODUKTÓW
Opakowania
i akcesoria
archiwizacyjne
dla bibliotek, muzeów
oraz archiwów
edycja X
300 g/m2 wykorzystywanym do produkcji teczek archiwizacyjnych.
Spis treści
O firmie ........................................................................................................... 3
Nasza oferta ................................................................................................... 4
Wymagania stawiane opakowaniom archiwizacyjnym ....................... 5
Okładkę wydrukowano na kartonie bezkwasowym
Archiwizacja papieru .................................................................................... 8
Tektura Laurent ISO 16245 ................................................................. 8
Papier biały ISO 9706 ........................................................................... 9
Tektura Prior .......................................................................................... 10
Karton Carta Rocca ISO 9706 ............................................................. 12
Papier i karton Carta Guardia ISO 16245 .......................................... 14
Tektura Castello ISO 16245 ............................................................... 16
Archiwizacja fotografii ................................................................................ 17
Opakowania indywidualne Omni-Box System ..................................... 19
Papiery, kartony, tektury – tabela materiałów .................................... 29
Konstrukcje opakowań Omni-Box System – tabela zastosowań ..... 31
Informacje ogólne ....................................................................................... 33
2
O Firmie
Firma Beskid Plus
Nasze przedsiębiorstwo istnieje od ponad
20 lat. Jesteśmy pionierami branży opakowań archiwizacyjnych w naszym kraju – jako
pierwsi wprowadziliśmy na rynek polski specjalistyczne opakowania do przechowywania
zbiorów wykonane z materiałów bezkwasowych. Obecnie jesteśmy liderem sprzedaży
w tej branży w Polsce i głównym dostawcą dla
Archiwów Państwowych. Do grona naszych
klientów należą również największe polskie
biblioteki, muzea, instytucje kultury oraz podmioty administracji publicznej. Zyskujemy coraz szerszą grupę odbiorców także za granicą:
w Austrii, Niemczech, Danii, Słowenii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, a nawet w Chinach.
Oferujemy szeroką gamę produktów do długoterminowego przechowywania zbiorów.
Wiemy, że dziedzina, którą się zajmujemy, ma
olbrzymie znaczenie: właściwe przechowywanie zbiorów to problem ocalenia dziedzictwa
kultury dla przyszłych pokoleń, kwestia kulturowego „być albo nie być”. Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności, dlatego na każdym
kroku kładziemy nacisk na najwyższą jakość.
Od początku naszego istnienia blisko współpracujemy ze środowiskiem polskich
archiwistów, dzięki czemu śledzimy najnowsze trendy w archiwistyce i systematycznie wzbogacamy naszą ofertę. W ostatnich latach wprowadziliśmy na rynek
teczki z kartonu Carta Rocca - pierwsze polskie teczki zgodne z normą ISO 9706
– oraz opakowania z kartonu Carta Guardia i tektury Castello, które spełniają
wymogi normy ISO 16245. Te dwie normy to międzynarodowe, uznane standardy
w branży opakowań archiwizacyjnych. Opakowania firmy Beskid Plus spełniające ich surowe kryteria są jednocześnie w pełni zgodne z wymogami zawartymi
w najnowszym Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743).
W obecnej, dziesiątej już edycji naszego katalogu, pragniemy zwrócić Państwa
uwagę na dwa nowe produkty, zgodne z kryteriami zawartymi we wspomnianym akcie prawnym: teczki mocne wykonane z kartonu Carta Rocca oraz
tektury Laurent – obie o gramaturze 800 g/m².
Zapraszam do współpracy
Roman Tyrna
3
O Firmie
Nasza oferta
nasza oferta
4
Archiwizacja
papieru
Archiwizacja
fotografii
Archiwizacja
obiektów muzealnych
Opakowania
indywidualne
OMNI-BOX
Opakowania
indywidualne
introligatorskie
Materiały
do konserwacji
Materiały
do usuwania
skutków katastrof
Papiery,
kartony,
tektury
PHU Beskid Plus sp. j. R. Tyrna, J. Cybuch, B. Tyrna
ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn
NIP: 548-20-75-995
tel.: 33 470 77 80 | fax: 33 470 77 86
tel. kom.: 660 426 349
e-mail: [email protected]plus.com.pl
www.beskidplus.pl
Opakowania archiwizacyjne – Wymagania
Normy ISO 9706 i ISO 16245
Jakie opakowania są odpowiednie
do długoterminowego przechowywania zbiorów?
Sposób przechowywania zbiorów ma ogromne, a często wręcz decydujące znaczenie
dla ich „czasu życia” i stanu zachowania. Oprócz takich czynników jak odpowiedni poziom wilgotności i temperatury w pomieszczeniach archiwum, zabezpieczenie przed
atakami mikrobiologicznymi czy katastrofami, ogromną rolę odgrywa stosowanie
opakowań archiwizacyjnych. Muszą to być jednak odpowiednie opakowania – takie,
które nie przyspieszają rozpadu papieru pod wpływem kwasów, lecz rzeczywiście chronią zbiory: stwarzają dla nich optymalne, bezpieczne środowisko, odseparowują je od
niekorzystnych wpływów otoczenia i zapobiegają uszkodzeniom mechanicznym.
Opakowania przeznaczone do długoterminowego przechowywania dokumentów, książek i innych obiektów wykonanych z papieru powinny być:
Bezkwasowe (pH > 7, optymalnie w przedziale 7.5 – 10); wymóg bezkwasowości
dotyczy wszystkich warstw papieru bądź tektury, a także dodatkowych elementów,
takich jak kleje, tasiemki czy okleiny;
Wykonane z surowców o najwyższej jakości – opakowania wewnętrzne powinny
być wytworzone z czystej celulozy, bez domieszek ścieru drzewnego;
Wyposażone w rezerwę alkaliczną;
O odpowiedniej konstrukcji: o wymiarach odpowiadających rozmiarom przechowywanych obiektów, wytrzymałe na nacisk oraz wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Szczegółowe wymagania dotyczące opakowań archiwizacyjnych zawierają międzynarodowe normy ISO 97061 oraz ISO 162452.
PN-EN ISO 9706:2001. Informacja i dokumentacja – Papier przeznaczony na dokumenty – Wymagania dotyczące trwałości
2
ISO 16245:2009 Information and documentation – Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents
1
Norma ISO 9706
Norma ISO 9706 określa, jaki papier może być określony jako „trwały”, czyli taki, którego właściwości fizyczne i chemiczne
pozostają niezmienne przez długi okres czasu. Stawia ona wobec takiego papieru następujące wymagania:
Wymogi normy ISO 9706
Cecha
Wartość
Uwagi
Wartość pH
Od 7,5 do 10
Tylko opakowania o takiej wartości pH stwarzają dla przechowywanych dokumentów bezpieczne środowisko, nie przyspieszając procesu ich rozpadu pod
wpływem kwasów.
Rezerwa alkaliczna
Minimum 0,4 mola na kg
(w przypadku węglanu wapnia papier
powinien zawierać minimum 2% CaCO3)
Rezerwa alkaliczna to dodatek składnika zasadowego, który będzie neutralizował
związki kwasowe powstające w późniejszym czasie i dzięki temu dłużej zapewni
przechowywanym obiektom skuteczną ochronę.
Odporność
na utlenianie
Liczba Kappa mniejsza od 5
Parametr ten świadczy o najwyższej jakości surowców zastosowanych do produkcji papieru bądź tektury. Spełniają go tylko papiery wykonane ze 100% celulozy,
bez dodatku ścieru drzewnego.
Odporność
na przedarcie
Co najmniej 350 mN dla papierów o gramaturze
70 g/m² lub większej
Spełnienie tego wymogu świadczy o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
papieru.
5
Opakowania archiwizacyjne – Wymagania
Normy ISO 9706 i ISO 16245
Norma ISO 9706 została opracowana ponad 20 lat temu. Odnosi się ona wprawdzie
do papieru przeznaczonego na dokumenty, a nie stricte do opakowań archiwizacyjnych, jednak przez wiele lat była przez
archiwistów i bibliotekarzy wykorzystywana do określenia, jakimi cechami powinny
charakteryzować się takie opakowania.
Również najnowsza norma ISO 16245
opracowana w 2009 roku odwołuje się do
kryteriów ISO 9706.
Norma ISO 16245
Norma ISO 16245 to najnowsza, najobszerniejsza i najbardziej wymagająca międzynarodowa norma jakości dotycząca opa-
kowań archiwizacyjnych. Zawiera wymogi dotyczące pudeł,
teczek i innych opakowań wykonanych z materiałów celulozowych, przeznaczonych do przechowywania zbiorów papierowych i pergaminowych, za wyjątkiem fotografii.
W odniesieniu do najważniejszych cech materiału, z jakiego
wykonane jest opakowanie, norma ta wykorzystuje kryteria
zawarte wcześniej w standardzie ISO 9706 określającym cechy trwałego papieru. Norma ISO 16245 jest jednak znacznie
bardziej rozbudowana niż ISO 9706 i zawiera szereg dodatkowych kryteriów, takich jak obecność rozjaśniaczy optycznych,
ewentualna migracja barwników czy odporność na działanie
wody. Ponadto w ISO 16245 zawarte są liczne wymagania odnoszące się do samej konstrukcji opakowania: czy jest ona
odpowiednia, czy pudło daje się łatwo otwierać i zamykać bez
powodowania uszkodzeń zawartości, czy opakowanie może
bez szwanku wytrzymać duże obciążenie itp.
Porównanie norm ISO 9706 i ISO 16245
Zakres obowiązywania normy ISO 9706
Niezadrukowany papier przeznaczony na dokumenty (do 240 g/m²)
Zakres obowiązywania normy ISO 16245
Pudła, teczki i inne opakowania do przechowywania dokumentów papierowych i pergaminowych, wykonane
z materiałów celulozowych (norma nie dotyczy opakowań do przechowywania fotografii)
Cecha
Wartość/Kryterium
ISO 9706
ISO 16245
Wartość pH
Od 7,5 do 10


Rezerwa alkaliczna
> 0,4 mol/kg (> 2% CaCO3)


Odporność na utlenianie
Liczba Kappa < 5

 (typ A)
Ogólna charakterystyka
opakowania
Nie powinno zawierać żadnych substancji bądź wykazywać cech fizycznych,
które mogą szkodzić przechowywanym zbiorom
Nie dotyczy

Powierzchnia
Musi być gładka i odporna na działanie światła
Nie dotyczy

Barwniki
Materiał nie powinien zawierać optycznych rozjaśniaczy, a jeżeli zastosowane są barwniki,
to nie mogą one migrować
Nie dotyczy

Odporność
na działanie wody
Przyjęcie wody w trakcie zanurzenia trwającego 1 minutę musi być mniejsze
niż 25 g wody na 1 m² tektury, z której wykonane zostało opakowanie
Nie dotyczy

Kleje
Nie mogą zawierać plastyfikatorów
Nie dotyczy

Elementy łączące
i mocujące
Należy unikać takich elementów jak nity czy zszywki, jeśli jednak są konieczne,
muszą być wykonane z surowca, który nie koroduje
Nie dotyczy

Konstrukcja
Konstrukcja i wymiary powinny zostać tak dobrane, aby zawartość była dobrze opakowana
i nie ulegała uszkodzeniu podczas otwierania pudła.
Nie dotyczy

Odporność na otwieranie
i zamykanie
Pudło powinno wytrzymać bez uszkodzeń co najmniej 300-krotne otwarcie i zamknięcie
Nie dotyczy

Odporność na obciążenie
Pudło musi wytrzymać nacisk o wartości co najmniej 20 kPa
(w przypadku pudła na dokumenty A4 jest to nacisk ok. 150 kg)
Nie dotyczy

Więcej o normach ISO 9706 i ISO 16245 przeczytacie Państwo w artykule „Trwały papier i bezpieczne opakowania”
dostępnym w formie bezpłatnego e-booka na stronie www.beskidplus.pl
6
OPAKOWANIA ARCHIWIZACYJNE – Wymagania
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 października 2015 r.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743)
Tektura
lita

Tektura
falista
x
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października
2015 r. to pierwszy polski akt prawny, w którym jasno i precyzyjnie określono wymagania stawiane opakowaniom do długoterminowego przechowywania zbiorów archiwalnych.
Wymagania te zapisane zostały w punkcie czwartym załącznika nr 4:
Załącznik nr 4
Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych
„(...)
4. Standard technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmuje:
4.1. poddanie zabiegom konserwatorskim w przypadku uszkodzenia mechanicznego, biologicznego lub chemicznego materiałów archiwalnych;
4.2. usunięcie elementów metalowych i plastikowych (np.: spinaczy, zszywek, wąsów, koszulek, okładek), o ile przepisy
szczególne nie stanowią inaczej;
4.3. umieszczenie materiałów archiwalnych, w formie w jakiej zostały wytworzone, w opakowaniu dostosowanym
do ich rozmiaru;
4.4. ponumerowanie zapisanych stron materiałów archiwalnych aktowych (...);
4.5. umieszczenie jednostek archiwalnych w opakowaniach zbiorczych (np.: pudło, teka); opakowania zbiorcze opisuje się przez umieszczenie na grzbiecie: nazwy zespołu (zbioru) archiwalnego i sygnatur jednostek archiwalnych
umieszczonych wewnątrz;
4.6. opakowania, o których mowa w pkt 4.3., powinny być wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg, liczbie Kappa < 5 i gramaturze od 160 do 800 g/m²;
4.7. opakowania, o których mowa w pkt 4.5., powinny być wykonane z materiału litego bezkwasowego o wskaźniku pH od 7,5 do 10, rezerwie alkalicznej > 0,4 mol/kg i gramaturze od 1100 g/m².”
Jak wybrać opakowanie, które spełnia wymogi zawarte
w rozporządzeniu?
Zgodnie z treścią rozporządzenia, materiały archiwalne powinny być zabezpieczone w podwójnych opakowaniach: wewnętrznych, dostosowanych do rozmiaru archiwaliów, i zewnętrznych (zbiorczych). Inaczej niż w większości poprzednich wytycznych, w rozporządzeniu nie poprzestano na ogólnikowym określeniu, że opakowania powinny być bezkwasowe, ale podano szereg parametrów, które muszą być spełnione. Wartości takich parametrów jak wskaźnik pH, rezerwa
alkaliczna i liczba Kappa oparte są na międzynarodowych standardach branży archiwistycznej – normach ISO 9706
i ISO 16245.
Cechy opakowań spełniających wymogi rozporządzenia
Rodzaj opakowania
Uwagi
Opakowanie
wewnętrzne
np. teczka, obwoluta, koperta
Opakowanie
zewnętrzne (zbiorcze),
np. pudło, teka
Tylko materiał lity


Opakowania z tektury falistej są niedozwolone.
Bezkwasowość:
pH od 7,5 do 10


Precyzyjnie określony przedział pH
(dotyczy wszystkich warstw tektury).
Rezerwa
alkaliczna
> 0,4 mol/kg


Rezerwa alkaliczna to dodatek składnika zasadowego, który będzie
chronił zbiory przed zakwaszeniem.

Nie dotyczy
Opakowania wewnętrzne muszą być wykonane z czystej celulozy –
nie mogą być wykonane z papierów, kartonów i tektur zawierających
ścier drzewny bądź pochodzących z recyklingu (makulaturowych).
Opakowania zewnętrzne mogą być wytworzone z tańszej tektury
makulaturowej, pod warunkiem, że ma ona odpowiedni wskaźnik pH
i posiada rezerwę alkaliczną.
Od 160 do 800 g/m²
Od 1100 g/m²
Gramatura zastosowanego materiału zależy od rodzaju opakowania
i jego rozmiaru. Przy opakowaniach wewnętrznych zazwyczaj przyjmuje się, że teczki mają gramaturę od 240 g/m², natomiast niższe gramatury dotyczą kopert i obwolut.
Parametr
100% czystej celulozy
(liczba Kappa < 5)
Gramatura
Opakowanie wewnętrzne bezpośrednio styka się z przechowywanymi
zbiorami. Opakowanie zewnętrzne to opakowanie zbiorcze (nie wchodzi w bezpośredni kontakt ze zbiorami).
7
archiwizacja papieru
Teczki i okładki bezkwasowe z tektury Laurent ISO 16245
100% celulozy
Najwyższej jakości
bawełniana tasiemka
Bezkwasowy klej
Najwyższej jakości bezkwasowa tektura wyprodukowana
w 100% z czystej celulozy. Spełnia wymagania
normy ISO 16245 i posiada atest PAT.
Parametry:
kolor: szaroniebieski
pH > 7.5
rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg
liczba Kappa < 5 (100% celulozy)
brak rozjaśniaczy optycznych
brak migracji barwników
absorpcja wody Cobb60 < 25 g/m²
klejenie bezkwasowym klejem
gramatura: 800 g/m2, 900 g/m2,1100 g/m2
Przykłady zastosowań tektury Laurent
teczka wiązana MOCNA
TWMA4L (tektura 800g/m2)
320x250x50
OKŁADKA archiwizacyjna
z piórami na poszyty
gramatura: 900 g/m2
OKA1 OKA2 OKA3 OKA4 OKA5 8
310x220x10
310x220x20
310x220x30
310x220x40
310x220x50
archiwizacja papieru
Koperty bezkwasowe z papieru białego ISO 9706
Papier biały
Wysokiej jakości bezkwasowy papier wyprodukowany
w 100% z czystej celulozy. Spełnia wymagania
normy ISO 9706. Wykorzystywany do produkcji
kopert oraz obwolut archiwizacyjnych.
Parametry:
kolor: biały
pH > 7.5
rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg
liczba Kappa < 5 (100% celulozy)
klejenie bezkwasowym klejem
gramatura: 70 g/m2, 80 g/m2, 100 g/m2,
120 g/m2, 150 g/m2 i 170 g/m2
Papier biały
100% celulozy
Bezkwasowy klej
KOPERTa biała
gramatura: min. 160 g/m2
KOPERTAC4
KOPERTA340X250
KAS (koperta na akta osobowe)
229x324
340x250
340x250
KOPERTAC5
KOPERTAC6
162x229
114x162
Inne formaty na zamówienie.
Przykłady zastosowań papieru białego
9
archiwizacja papieru
Pudła bezkwasowe z tektury Prior
Najbardziej popularna tektura bezkwasowa
w polskich archiwach. Okres używania do 100 lat.
Parametry:
kolor: szarobrązowy
pH 8.0 – 9.5 rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg
klejenie bezkwasowym klejem
gramatura: 800 g/m2, 950 g/m2, 1300 g/m2
Pudło PK110A4
Boczne zamki zapobiegają
przypadkowemu otwarciu.
Podobne rozwiązanie
zastosowano w PK35X26X5
i w PK50A4.
pudło archiwizacyjne typu kopertowego
gramatura: 1300 g/m2
PK50A4 (posiada boczne zamki)
PK35X26X5 (posiada boczne zamki)
PK90A4 PK110A4 (posiada boczne zamki)
OPK110A4
PK130A4
Pudło OPK110A4
tzw. wzór AP Opole
PK38X29X12 380x295x120
PK41X26X11 410x260x110
PK41X33X11 410x330x110
PK45X32X11 450x320x110
PS41X26X15 415x265x155
Pudło PS41X26X15
tzw. wzór AP Szczecin
Inne formaty na zamówienie.
10
Formaty inne niż A4
320x215x50
350x260x50
350x260x90
350x260x110
350x260x110
350x260x130
archiwizacja papieru
Teczki i okładki bezkwasowe z tektury Prior
TECZKA WIĄZANA MOCNA
gramatura: 800 g/m2
Uwaga! Teczka nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r.
Inne formaty na zamówienie.
TECZKA INTROLIGATORSKA
gramatura: 1300 g/m2
PTIA4 PTI42X30 PTI50X37 PTI58X42 PTI80X60 PTI100X70 320x250x50
420x300x50
500x370x50
580x420x50
800x600x50
1000x700x30
Inne formaty na zamówienie.
OKŁADKA archiwizacyjna na poszyty
gramatura: 950 g/m2
OKA1C OKA2C OKA3C OKA4C OKA5C 310x230x10
310x230x20
310x230x30
310x230x40
310x230x50
11
archiwizacja papieru
Teczki bezkwasowe z kartonu Carta Rocca ISO 9706
Wysokiej jakości bezkwasowy karton
wyprodukowany w 100% z czystej celulozy.
Spełnia wymagania normy ISO 9706.
100% celulozy
Najwyższej jakości
bawełniana tasiemka
Bezkwasowy klej
Parametry:
kolor: biały
pH > 7.5
rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg
liczba Kappa < 5 (100% celulozy)
spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9706:2001
(certyfikat zgodności nr 37/ZN/13/IBWCh)
klejenie bezkwasowym klejem
gramatura: 240 g/m2, 300 g/m2, 450 g/m2 i 800 g/m2
teczka wiązana biała
TWA4CR300 (karton 300g/m2)
TWA4CR240 (karton 240g/m2)
TW32X23 (karton 240g/m2)
TW32X23X5 (karton 240g/m2)
TW32X25X5PS* (karton 240g/m2)
Teczka wiązana
TWA4CR240
TW36X26 (karton 300g/m2) TW37X27 (karton 300g/m2)
TW37X28 (karton 300g/m2)
TW38X28 (karton 300g/m2)
TW40X25 (karton 300g/m2)
TWA3 (karton 300g/m2) 320x250x35
320x250x35
320x230x35
320x230x50
320x250x50
* skrzydełka na szerokość teczki
360x260x35
370x270x35
375x280x50
380x280x35
400x250x35
430x310x50
Inne formaty na zamówienie.
teczka wiązana biała MOCNA
TWMA4CR
Teczka mocna posiada
wydłużone skrzydełka
12
TWMA4CR (karton 450g/m2)
Inne formaty na zamówienie.
320x250x50
archiwizacja papieru
Teczki bezkwasowe z kartonu Carta Rocca ISO 9706
TECZKA WIĄZANA SUPERMOCNA
TWSMA4 (karton 800g/m2)
320x250x50
Inne formaty na zamówienie.
TECZKA WIĄZANA BIAŁA Z NADRUKIEM
TWA4N (karton 240g/m2)
TWA4N300 (karton 300g/m2)
320x230x50
320x230x50
Inne formaty na zamówienie.
NADRUKI NA BEZKWASOWYCH
OPAKOWANIACH ARCHIWIZACYJNYCH
W odpowiedzi na Państwa zapytania wprowadziliśmy ofertę nadruków na
produktach do archiwizacji papieru (pudła, teczki, skoroszyty):
akta osobowe
akta stanu cywilnego
akta wieczyste
akta gruntowe
akta sądowe
13
archiwizacja papieru
Obwoluty i koperty bezkwasowe z papieru Carta Guardia ISO 16245
Najwyższej jakości bezkwasowy papier i karton
wyprodukowany w 100% z czystej celulozy.
Spełnia wymagania normy ISO 16245 i posiada atest PAT.
Parametry:
kolor: ciemnoszary
pH > 7.5
rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg
liczba Kappa < 5 (100% celulozy)
brak migracji barwników
brak rozjaśniaczy optycznych
klejenie bezkwasowym klejem
gramatura: 100 g/m2, 160 g/m2 i 300 g/m2
OBWOLUTA ZE SKRZYDEŁKAMI
OBSA4CG (papier 100g/m2)
320x220
OBSCG (papier 100g/m2)
375x255
Inne formaty na zamówienie.
KOPERTA
Koperty z zamknięciem uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie.
gramatura: 160 g/m2
KOPERTAC4CG
KOPERTA34X25CG
KOPERTAC5CG KOPERTAC6CG
KOPERTA18X28CG
KOPERTA17X22CG
KOPERTA25X35CG
Inne formaty na zamówienie.
14
229x324
340x250
162x229
114x162
185x280
170x225
250x355
archiwizacja papieru
Teczki bezkwasowe z kartonu Carta Guardia ISO 16245
teczkA wiązanA
100% celulozy
Najwyższej jakości
bawełniana tasiemka
Bezkwasowy klej
Najwyższej jakości teczki bezkwasowe.
gramatura: 300 g/m2
TW32X25CG TW32X23CG 320x250x35
320x230x50
Inne formaty na zamówienie.
PAPIER I KARTON CARTA GUARDIA
(PAPIER HOLENDERSKI)
Indeks
(gramatura)
PAPH100 (papier 100g/m2)
PAPH160 (papier 160g/m2)
PAPH160B0 (papier 160g/m2)
PAPH300 (karton 300g/m2)
PAPH300B0 (karton 300g/m2)
Wymiary (cm)
(długość x szerokość)
100x70
100x70
140x100
100x70
140x100
Inne formaty na zamówienie.
15
archiwizacja papieru
Opakowania bezkwasowe z tektury Castello ISO 16245
Najwyższej jakości tektura wyprodukowana
w 100% z czystej celulozy. Spełnia wymagania
normy ISO 16245 i posiada atest PAT.
Tektura lita, dwuwarstwowa, ciemnoszara z białym spodem,
cechuje się wyjątkową lekkością i sztywnością.
Przeznaczona do produkcji opakowań
zabezpieczających najcenniejsze zbiory.
Parametry:
kolor: ciemnoszary z białym spodem
pH > 7.5
rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg
liczba Kappa < 5 (100% celulozy)
brak migracji barwników
brak rozjaśniaczy optycznych
absorpcja wody Cobb60 < 25 g/m²
gramatura: 800 g/m2, 1100 g/m2 i 1400 g/m2
100% celulozy
tektura
Indeks
(grubość, gramatura)
AB1.0 (1,0mm / 800g/m2)
AB1.3 (1,3mm / 1100g/m2)
AB1.6 (1,6mm / 1400g/m2) Wymiary (cm)
(długość x szerokość)
147x104
170x120
240x150
Przykłady zastosowań tektury Castello
16
archiwizacja fotografii
Obwoluty bawełniane i pudła zbiorcze
Biały papier wykonany w 100% z celulozy bawełnianej,
wytrzymały, odporny na przedarcie.
Odpowiedni do przechowywania zbiorów papierowych
i materiałów fotograficznych, zwłaszcza tradycyjnych
odbitek czarno-białych. Posiada atest PAT.
Parametry:
kolor: biały
pH 7.0-8.0
papier wykonany w 100% z czystej celulozy
bawełnianej
gramatura: 95 g/m2 i 120 g/m2
100% celulozy
obwoluta bawełniana
Obwoluta przeznaczona do zabezpieczenia fotografii i klisz.
Wymiary (mm)
Format
(wysokość x szerokość)
OBB9X13 9x13
OBB10X15 10x15 OBB13X18 13x18 OBB18X24 18x24 OBB24X30 24x30 (papier 120g/m2)
OBBA4 A4 (210x300)
OBB30X40 30x40 (papier 120g/m2) OBBN 230x37 (negatyw 35mm) Inne formaty na zamówienie.
90x130
100x150
130x180
180x240
240x300
210x300
300x400
230x37
papier bawełniany
Wymiary (cm)
Indeks (gramatura)
(długość x szerokość)
PAPBAW95 (95g/m2)
PAPBAW120 (120g/m2)
100x70
120x80
pudło na fotografie typu kopertowego
Materiał:
tektura Prolux
kolor: jasnoniebieski
pH 8.0-9.5 rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg gramatura: 900 g/m2
Wymiary (mm)
Format
(wysokość x szerokość x szerokość grzbietu)
OBP9X13 9x13
OBP10X15 10x15 OBP13X18 13x18 OBP18X24 18x24 OBP24X30 18x24 OBP24X30X5 24x30
OBPA4 A4 (210x297)
OBPA4X5 A4 (210x297)
OBP30X40 30x40 OBP30X40X5 30x40 OBPN 230x37 (negatyw 35mm) Inne formaty na zamówienie.
100x140x25
110x160x25
140x190x25
190x250x25
250x315x25
250x315x50
220x307x25
220x307x50
315x415x25
315x415x50
235x45x50
17
archiwizacja fotografii
Obwoluty poliestrowe
obwoluta poliestrowa
Obwoluta przeznaczona do zabezpieczenia fotografii, klisz i papieru.
Umożliwia przeglądanie zawartości bez konieczności wyjmowania
obiektu z obwoluty.
Typy obwolut:
L – połączone 2 krawędzie
U – połączone 3 krawędzie „Rękaw” – połączone 2 równoległe krawędzie
Materiał:
przezroczysty poliester Melinex
posiada atest PAT
pH neutralne
grubość: 75μm
Wymiary (mm)
Format
Wymiary (mm)
(długość x szerokość)
OB9X13 9x13
OB10X15 10x15 OB13X18 13x18 OB18X24 18x24 OB24X30 18x24 OBPA4 A4 (210x297)
OBP30X40 30x40 Inne formaty na zamówienie.
98x138
108x158
138x188
188x248
248x308
218x315
308x408
system secol a-s
obwoluta poliestrowa wpinana w segregator
Obwoluta z wewnętrzymi podziałami, przeznaczona do zabezpieczenia
fotografii, klisz i papieru. Wygodne przeglądanie zawartości dzięki
możliwości wpinania obwolut w specjalne pudło-segregator.
Materiał:
Obwoluta:
przezroczysty poliester
posiada atest PAT
pH neutralne
grubość: 75μm
Segregator:
tektura lita z atestem PAT
ring wykonany ze stali nierdzewnej
Wymiary (mm)
Format
Wymiary
(mm)
(długość
x szerokość)
18
Opakowania indywidualne omni-box system
System indywidualnych bezkwasowych opakowań archiwizacyjnych
OPAKOWANIA INDYWIDUALNE
OMNI-BOX SYSTEM
Opakowania w systemie omni-box wykonywane są na specjalne
zamówienia. Kalkulacja cenowa jest przygotowywana indywidualnie.
System omni-box jest innowacyjną na polskim rynku ofertą produkcji opakowań o jednostkowych wymiarach wykonanych przy pomocy cyfrowego plotera tnąco-bigującego.
Szeroki wybór konstrukcji opakowań i dopasowanie ich wielkości do rozmiarów konkretnych obiektów pozwala dobrać optymalne
rozwiązanie przy zabezpieczeniu archiwaliów:
inkunabułów, starodruków, książek, map, planów, grafik, fotografii, dokumentów, obiektów
muzealnych.
Uzupełnieniem oferty systemu OMNI-BOX
jest nieodpłatnie wypożyczany instrument
pomiarowy - Bookmetr. Bookmetr umożliwia
precyzyjny obmiar obiektów przeznaczonych
do zabezpieczenia w opakowaniach bezkwasowych. Bezprzewodowy system przesyłu
danych do komputera (technologia Bluetooth) usprawnia pracę i eliminuje mozliwość
pomyłki.
Zalety systemu OMNI-BOX:
możliwość wykonania opakowania o dowolnym rozmiarze,
szeroki wybór konstrukcji,
krótki czas realizacji zamówień,
wysoka precyzja wykonania opakowań,
ścisłe dopasowanie opakowania nie powodujące znacznego zwiększenia
objętości zbiorów,
szybki i precyzyjny obmiar książek dzięki wykorzystaniu Bookmetru.
Bookmetr
19
Opakowania indywidualne omni-box system
System indywidualnych bezkwasowych opakowań archiwizacyjnych
futerał
Sztywna i wytrzymała konstrukcja z otwartym frontem,
pozwalająca na wyeksponowanie grzbietów książek.
Wszystkie ścianki tego opakowania wykonane są
z dwóch warstw tektury.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
książki, albumy, czasopisma.
Numer
I
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
x szerokość grzbietu (c)
pudło szczękowe
Jest to popularna, sprawdzona konstrukcja
do magazynowania poziomego.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
fotografie, książki, albumy, grafiki, mapy.
Numer
IIa
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
x szerokość grzbietu (c)
pudło szczękowe
ze sztywną tylną ścianką
Konstrukcja szczękowa o zwiększonej szczelności. Polecana zwłaszcza do przechowywania obiektów o nieregularnych kształtach.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
obiekty muzealne.
Numer
IIb
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
x szerokość grzbietu (c)
20
Opakowania indywidualne omni-box system
System indywidualnych bezkwasowych opakowań archiwizacyjnych
PUDŁO SZCZĘKOWE ZE SZTYWNĄ ŚCIANKĄ
TYLNĄ i uchylną ścianką przednią
Konstrukcja szczękowa o zwiększonej szczelności. Uchylna ścianka
przednia umożliwia delikatne i bezpieczne wyjmowanie obiektów.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
ciężkie księgi, pergaminy, delikatne obiekty muzealne.
Numer
IIc
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
x szerokość grzbietu (c)
PUDŁO TYPU FOLDER Z PODWÓJNĄ ŚCIANKĄ
Najpopularniejsze indywidualne opakowanie
do zabezpieczenia książek. Podwójna ścianka chroni okładkę
przed uszkodzeniem przez zamek pudła.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
książki, czasopisma.
Numer
III
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
x szerokość grzbietu (c)
PUDŁO KOPERTOWE Z BOCZNYMI ZAMKAMI
Najpopularniejsza konstrukcja służąca do przechowywania
luźnych dokumentów oraz dokumentów w teczkach.
Boczne zamki zapobiegają przypadkowemu otwarciu się pudła.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
luźne dokumenty, dokumenty w teczkach.
Numer
IV
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
x szerokość grzbietu (c)
21
Opakowania indywidualne omni-box system
System indywidualnych bezkwasowych opakowań archiwizacyjnych
pudło z wiekiem
Klasyczna konstrukcja z wiekiem, polecana zwłaszcza do przechowywania obiektów muzealnych o nieregularnych kształtach.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
obiekty muzealne, stroje historyczne, sztandary.
Numer
Va
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
x szerokość grzbietu (c)
PUDŁO Z WIEKIEM
I UCHYLNĄ ŚCIANKĄ PRZEDNIĄ
Konstrukcja z wiekiem służąca do przechowywania delikatnych
grafik, plakatów oraz dużych map.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
grafiki, plakaty, mapy o dużych rozmiarach, sztandary.
Numer
Vb
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
x szerokość grzbietu (c)
PUDŁO NA RULONY OTWIERANE
WZDŁUŻ DŁUŻSZEGO BOKU
Pudło otwierane na całej długości, umożliwiające delikatne i bezpieczne
wkładanie i wyjmowanie zwiniętych w rulon map czy plakatów.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
grafiki, plakaty, mapy o dużych rozmiarach zwinięte w rulon.
Numer
VIa
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x średnica rulonu (b)
22
Opakowania indywidualne omni-box system
System indywidualnych bezkwasowych opakowań archiwizacyjnych
PUDŁO NA RULONY OTWIERANE NA KOŃCACH
Szczelna konstrukcja służąca do przechowywania
zwiniętych w rulon map czy plakatów.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów oraz specyfikacji
dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
grafiki, plakaty, mapy o dużych rozmiarach zwinięte w rulon.
Numer
VIb
Zamówienie realizowane od jednej sztuki
Długość (a) x średnica rulonu (b)
PUDŁO NA RULONY dwuczęściowe
Szczelna konstrukcja służąca do przechowywania
zwiniętych w rulon map czy plakatów.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
grafiki, plakaty, mapy o największych rozmiarach zwinięte w rulon.
Numer
VIc
Zamówienie realizowane od jednej sztuki
Długość (a) x średnica rulonu (b)
PUDŁO ŚCIĘTE
Klasyczna konstrukcja wykorzystywana w czytelniach,
magazynach księgozbiorów podręcznych oraz w biurach.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów oraz specyfikacji
dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
dokumenty w teczkach, czasopisma.
Numer
VIIa
Zamówienie realizowane od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b) x szerokość grzbietu (c)
PUDŁO ŚCIĘTE WZMOCNIONE
Bardzo sztywna i trwała konstrukcja umożliwiająca przechowywanie dużych zbiorów czasopism w jednym opakowaniu.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów oraz specyfikacji
dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
dokumenty w teczkach, czasopisma.
Numer
VIIb
Zamówienie realizowane od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b) x szerokość grzbietu (c)
23
Opakowania indywidualne omni-box system
System indywidualnych bezkwasowych opakowań archiwizacyjnych
PUDŁO Z OTWIERANĄ ŚCIANĄ CZOŁOWĄ
Konstrukcja umożliwiająca łatwe wyjmowanie akt
bez konieczności zdejmowania pudła z regału.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
księgi, teczki z dokumentami, luźne dokumenty.
Numer
VIIIa
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
x szerokość grzbietu (c)
PUDŁO Z OTWIERANĄ ŚCIANĄ CZOŁOWĄ
I wysuwaną szufladkĄ
Konstrukcja umożliwiająca wygodne wysunięcie dokumentów za
pomocą szufladki, bez konieczności zdejmowania pudła z regału.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
luźne dokumenty, teczki z dokumentami.
Numer
VIIIb
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
x szerokość grzbietu (c)
PUDŁO z przegrodami
Pudło przeznaczone do przechowywania drobnych
obiektów muzealnych oraz materiałów fotograficznych.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
obiekty muzealne, negatywy, płytki szklane.
Numer
IX
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
x wysokość (c)
24
Opakowania indywidualne omni-box system
System indywidualnych bezkwasowych opakowań archiwizacyjnych
PUDŁO NA KAPELUSZE
Pudło do przechowywania nakryć głowy oraz okrągłych obiektów
muzealnych. Może być stosowane również do przechowywania
szpul z taśmą filmową.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
kapelusze, okrągłe obiekty muzealne, taśmy filmowe.
Numer
X
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Średnica (a) x wysokość (b)
PUDŁO TRANSPORTOWE
Wzmocnione pudło z wiekiem do transportu i przechowywania
ciężkich obiektów. Może być wykorzystywane jako pudło zbiorcze.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
dokumenty, książki, obiekty muzealne.
Numer
XI
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
x wysokość (c)
PUDŁO – SEGREGATOR NA SYSTEM SECOL
Opakowanie służące do archiwizacji materiałów
przechowywanych w obwolutach firmy Secol.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Numer
XII
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
x szerokość grzbietu (c)
25
Opakowania indywidualne omni-box system
System indywidualnych bezkwasowych opakowań archiwizacyjnych
PUDEŁKO NA MIKROFILMY
Pudełko do przechowywania pojedynczego mikrofilmu.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Numer
XIIIa
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Średnica (a) x szerokość (b)
PUDŁO ZBIORCZE NA MIKROFILMY
Pudło zbiorcze na pojedyncze pudełka z mikrofilmami.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Numer
XIIIb
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Należy podać liczbę i rozmiar
pudełek na mikrofilmy, które mają
być przechowywane w pudle.
koperta
Klasyczne opakowanie na pojedyncze dokumenty,
fotografie, pocztówki.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
pojedyncze dokumenty, fotografie, pocztówki, negatywy szklane.
Numer
XIVa
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
26
Opakowania
Opakowaniaindywidualne
indywidualneOMNI-BOX
omni-boxSYSTEM
system
System
indywidualnych
bezkwasowych
opakowań
archiwizacyjnych
System
indywidualnych
bezkwasowych
opakowań
archiwizacyjnych
KOPERTA
KOPERTA ZZ POSZERZANYM
POSZERZANYM GRZBIETEM
GRZBIETEM
Opakowanie odpowiednie do przechowywania grubych plików
Opakowanie odpowiednie do przechowywania grubych plików
dokumentów. Wykorzystywane również jako opakowanie
dokumentów. Wykorzystywane również jako opakowanie
tymczasowe do transportu akt.
tymczasowe do transportu akt.
Materiał:
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
Zastosowanie:
luźne dokumenty.
luźne dokumenty.
Numer
Numer
XIVb
XIVb
Zamówienie realizowane
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
Długość (a) x szerokość (b)
x grubość pliku dokumentów (c)
x grubość pliku dokumentów (c)
TECZKA
TECZKA WIĄZANA
WIĄZANA
Klasyczne opakowanie na luźne dokumenty.
Klasyczne opakowanie na luźne dokumenty.
Materiał:
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
Zastosowanie:
luźne dokumenty.
luźne dokumenty.
Numer
Numer
XV
XV
Zamówienie realizowane
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
Długość (a) x szerokość (b)
x szerokość grzbietu (c)
x szerokość grzbietu (c)
SKOROSZYT
skoroszyt
Opakowanie wykorzystywane głównie w biurach,
Opakowanie wykorzystywane głównie w biurach,
służące do przechowywania przedziurkowanych dokumentów.
służące do przechowywania przedziurkowanych dokumentów.
Materiał:
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
Zastosowanie:
przedziurkowane luźne dokumenty
przedziurkowane luźne dokumenty
Numer
Numer
XVI
XVI
Zamówienie realizowane
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
Długość (a) x szerokość (b)
x szerokość grzbietu (c)
x szerokość grzbietu (c)
27
Opakowania indywidualne omni-box system
System indywidualnych bezkwasowych opakowań archiwizacyjnych
OBWOLUTA Z CZTEREMA SKRZYDEŁKAMI
Najpopularniejszy typ obwoluty do przechowywania fotografii.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
fotografie, pocztówki
Numer
XVIIa
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
OBWOLUTA TYPU L
Obwoluta papierowa lub poliestrowa o sklejonych dwóch
sąsiadujących krawędziach.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
dokumenty, grafiki, plany, fotografie
Numer
XVIIb
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
OBWOLUTA TYPU U
Obwoluta papierowa lub poliestrowa o sklejonych trzech krawędziach.
Zmniejsza ryzyko przypadkowego wysunięcia się obiektu.
Materiał:
dobierany na podstawie wymiarów
oraz specyfikacji dostępnej w dziale Papiery/Kartony/Tektury.
Zastosowanie:
dokumenty, grafiki, plany, fotografie
Numer
XVIIc
Zamówienie realizowane
od jednej sztuki
Długość (a) x szerokość (b)
28
Papiery, kartony i tektury
papiery, kartony I tektury
Tabela materiałów
wykorzystywanych do produkcji
opakowań archiwizacyjnych
29
Papiery, kartony i tektury
Tabela materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań archiwizacyjnych
Materiał
Tektura
Tektura
Tektura
Karton muzealny
Papier i karton
(papier holenderski)
Karton biały
Papier biały
Opis/parametry
pH > 7.5
rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg
kolor: ciemnoszary z białym spodem
tektura wykonana w 100% z czystej celulozy
brak migracji barwników
brak rozjaśniaczy optycznych
absorpcja wody Cobb60 < 25 g/m²
spełnia wymagania ISO 16245
posiada atest PAT
pH > 7.5
rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg
kolor: szaroniebieski
tektura wykonana w 100% z czystej celulozy
brak migracji barwników
brak rozjaśniaczy optycznych
absorpcja wody Cobb60 < 25 g/m²
spełnia wymagania ISO 16245
posiada atest PAT
tektura nie nadaje się do prac introligatorskich
pH 8.0-9.5
rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg
kolor: szarobrązowy
wysoka odporność mechaniczna oraz trudnozapalność
pH > 7.5
rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg
kolor: biały/kremowy
tektura wykonana w 100% z czystej celulozy
spełnia wymagania ISO 9706
posiada atest PAT
pH > 7.5
rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg
kolor: ciemnoszary
papier i karton wykonany w 100% z czystej celulozy
brak migracji barwników
brak rozjaśniaczy optycznych
spełnia wymagania ISO 16245
posiada atest PAT
pH > 7.5
rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg
kolor: biały
karton wykonany w 100% z czystej celulozy
posiada certyfikat ISO 9706
pH > 7.5
rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg
kolor: biały
papier wykonany w 100% z czystej celulozy
spełnia wymagania ISO 9706
pH 7.0-8.0
kolor: biały
papier wykonany w 100% z czystej celulozy bawełnianej
posiada atest PAT
Folia Melinex
Grey Board
Tektura
– zalecane  – dopuszczalne
Gramatura
(g/m2)
Grubość
(mm)
800
1,0
1100
1,3


1400
1,6


800
0,9



900
1,0



1100
1,3


800
0,9


950
1,0


1300
1,5
420 (biały / kremowy)
0,5
900 (ivory)
1680 (ivory)
Zastosowanie:
teczki/skoroszyty
Zastosowanie:
koperty/obwoluty




1,0


2,0


100

160

300


240





300
450

800
70
80
100
120
150
170

95

120

pH neutralne
kolor: transparentny
100% poliester
posiada atest PAT
pH 7.0-9.0
kolor: szary
wysoka sztywność
idealna do prac introligatorskich
Zastosowanie:
pudła

0,075
900
1,5
1200
2,0
1500
2,5
1800
3,0








konstrukcje opakowań omni-box system
konstrukcje opakowań
omni-box system
Tabela zastosowań
31
konstrukcje opakowań omni-box system
Tabela zastosowań
KSIążki
Numer produktu
I
IIa
Książki


Książki dużego formatu





Duże i ciężkie księgi
IIb
IIc
III
IV
Va
Vb
VIa
VIb
VIc
VIIa
VIIb
VIIIa
VIIIb




IX
X


dokumenty


Dokumenty w teczkach


Pergaminy









Opakowanie zbiorcze

Fotografie




Płytki szklane




mapy
Mikrofilmy

Mapy, plany



Obiekty muzealne



XV
XVI
XVIIa XVIIb XVIIc

























Okrągłe obiekty muzealne
obiekty muzealne
XIVb

Zrolowane mapy, plany

Delikatne obiekty muzealne

Ciężkie obiekty muzealne





Opakowania zbiorcze

Pergaminy, plakaty, grafiki

Pocztówki

Rysunki teczniczne,
duże plakaty




I



IIa






IIb
IIc
III
IV


Va
Vb
VIa
VIb





Stroje historyczne
– zalecane XIVa

Negatywy
Numer produktu
XIIIb

Przechowywanie
tymczasowe i transport
Gazety i czasopisma
XIIIa

Luźne dokumenty
Albumy
XII

Opakowania zbiorcze
fotografie
XI
VIc


VIIa
VIIb
VIIIa
VIIIb
IX
X
XI
XII
XIIIa
XIIIb
XIVa
XIVb
XV
XVI
XVIIa XVIIb XVIIc
informacje ogólne
INFORMACJE OGÓLNE
POMOC W DOBORZE PRODUKTÓW
Świadomi problemów związanych z doborem odpowiednich
opakowań archiwizacyjnych służymy pomocą w wyborze
optymalnego i w pełni satysfakcjonującego produktu.
Konsultanci firmy Beskid Plus są do Państwa dyspozycji od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
OFERTY CENOWE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH
Przy zamówieniach specjalnych (np. na opakowania wykonane technikami introligatorskimi), wymagających oszacowania kosztów surowców, matryc itp., zobowiązujemy się dokonywać kalkulacji cenowych w czasie nie dłuższym niż 2 dni.
Rejestracja ZAMÓWIEŃ
Zamówienia realizowane w naszej firmie przyjmujemy
w postaci e-maila, faksu oraz tradycyjnego listu. Zachęcamy do składania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego www.beskidplus.pl
transport i logistyka
Większość zamówionych materiałów dostarczana jest do
Państwa za pośrednictwem firm kurierskich. Materiały
wielkogabarytowe wysyłamy na paletach, natomiast
mniejsze lub o niedużym ciężarze (do 30 kg) jako paczki.
PŁATNOŚCI
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Usprawniając procesy produkcji i logistyki, dążymy do maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na zamówione materiały archiwizacyjne. W przypadku zamówień produktów
będących w naszej podstawowej ofercie – ok. 80-90% naszego asortymentu – nasi Klienci mogą liczyć na realizację
zamówień w ciągu 24 godzin pod warunkiem złożenia zamówienia do godziny 10.00.
Istnieje możliwość wystawienia faktur z odroczonym terminem płatności - 14 dni.
Gwarancja
Warunki gwarancji na poszczególne produkty określane
są indywidualnie.
Termin wykonania pudeł i teczek o niestandardowych wymiarach i konstrukcjach wynosi 2-5 tygodni. Czas realizacji
zamówień na opakowania wykonane w systemie OMNI-BOX
uzgadniamy indywidualnie.
PHU Beskid Plus sp. j. R. Tyrna, J. Cybuch, B. Tyrna
ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn
NIP: 548-20-75-995
tel.: 33 470 77 80 | fax: 33 470 77 86
tel. kom.: 660 426 349
e-mail: [email protected]
www.beskidplus.pl
33
PHU Beskid Plus sp. j. R. Tyrna, J. Cybuch, B. Tyrna
ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn
NIP: 548-20-75-995
tel.: 33 470 77 80 | fax: 33 470 77 86
tel. kom.: 660 426 349
e-mail: [email protected]
www.beskidplus.pl
30

Podobne dokumenty

Trwały papier i bezpieczne opakowania

Trwały papier i bezpieczne opakowania panującymi w pomieszczeniach ze zbiorami, a na częstotliwości i sposobie udostępniania zasobów skończywszy. Przedmiotem niniejszego artykułu jest tylko jeden element składający się na właściwe prze...

Bardziej szczegółowo