W czwartej edycji konkursu „Złoty Żuraw 2013

Transkrypt

W czwartej edycji konkursu „Złoty Żuraw 2013
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
MORAWICA
MAJ 2014
NR 05 (259) ISSN 1509-0884
Z okazji Dnia Strażaka morawiccy
strażacy uroczyście uczcili swoje
święto. Tym razem, obchody
odbyły się na placu przed Centrum
Samorządowym w Morawicy.
Uroczystości połączone były z rocznicą
Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki pododdziałów
strażackich, na placu przed morawickim magistratem
fot. Radomski
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Szczegóły na stronie 12
Przedszkole Samorządowe
w Morawicy świętowało 40-lecie
istnienia. Z tej okazji dzieci
przedstawiły uroczystą akademię.
Były kwiaty, wspaniałe torty
Z okazji 40-lecia przedszkola wspaniały popis aktorski
dały przedszkolaki
fot. Bartosz Kruk
i moc życzeń.
Szczegóły na stronie 23-24
W czwartej edycji konkursu
„Złoty Żuraw 2013” laureatem jednej
z najważniejszych nagród zostało
Centrum Samorządowe w Morawicy
zdobywając „Żurawia Specjalistów”
w kategorii obiekty
Żurawie to nagrody przyznawane za najładniejsze inwestycje w województwie świętokrzyskim
fot. Bartosz Kruk
użyteczności publicznej.
Szczegóły na stronie 17
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
W maju jak w gaju,
A w Koralu z wodnej uciechy,
słychać radosne śmiechy.
to nie tylko kryta pływalnia
✔ niepowtarzalny klimat
✔ profesjonalna obsługa
✔ odnowa fizyczna i duchowa
✔ możliwość masażu ciała biczami wodnymi i natryskami na kark
czynne 7 dni w tygodniu
od 600 do 2200
Przedszkole Samorządowe w Morawicy ma
już 40 lat........................................................ 3
Współpraca z partnerską gminą ze Słowacji..... 4
„Laur Świętokrzyski”................................... 5
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ.................. 5
„Żuraw specjalistów” za Centrum Samorządowe w Morawicy.......................................... 6
Tancerki „Piramidy” Mistrzyniami i Wicemistrzyniami Mazowsza............................... 6
Pływalnia Koral w Morawicy zmieni swe oblicze................................................................ 7
Wybory do Parlamentu Europejskiego........ 8
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA Wójta Gminy Morawica z dnia 18 kwietnia 2014 r....... 11
„Świętokrzyska Perła” dla Kopalni Wapienia Morawica................................................. 12
Wernisaż prac plastycznych w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy............ 12
Wielkanocna Zbiórka Żywności.................... 13
Monika Stachaczek z Radomic zwyciężczynią
Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego........ 14
Turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Morawica..................................................................... 15
Puchar Eiffage jako III Eliminacja Pucharu
Polski Południowej w Cross Country........... 15
Wyniki drużyn Moravii................................. 16
M-Team siatkarskim mistrzem.................... 17
Turniej Firm: zwycięstwo Dawkaru............ 19
Rekordowe zwycięstwo Moravii................... 20
Strażacy uczcili swoje święto........................ 22
www.morawica.pl
www.koralmorawica.pl
Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego
Urząd Gminy w Morawicy informuje, że została podpisana umowana „Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy Morawica”
z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Morawicy.
W związku z tym, ulegają zmianie zasady zgłaszania awarii oświetlenia ulicznego. Awarie należy zgłaszać telefonicznie.
Zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego przyjmowane będą przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy pod nr 41 311 47 95 od
7:30 do 15:30, oraz całodobowo pod nr tel. 41 311 49 28.
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ REKLAM I OGŁOSZEŃ
Zakład Gospodarki Komunalnej
tel. 311-47-95, tel. 311-46-91 lub 93 w. 236
tel. kom. 606 306 740
dzwonić można w godz. 7.30 - 15.30
Oczyszczalnia Ścieków w Brzezinach
tel. 311-49-28 czynna całą dobę
Od wtorku do niedzieli w godz. 10-16. Ekspozycja stała: wystawa wyrobów garncarskich garncarzy z Chałupek i zaprzyjaźnionych miejscowości, miejsce pracy
garncarza. Bilety: 4 zł - osoba dorosła i 2 zł - uczniowie
i studenci. Rezerwacji wycieczek można dokonać telefonicznie (041) 311 87 02 (u przewodnika ośrodka).
Wiadomości Morawickie Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Gminy w Morawicy. ISSN 1509-0884
Adres redakcji: ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, tel./fax: 311 46 90, e-mail:[email protected],pl; www.morawica.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Olech - Mońska. Stali współpracownicy: Paweł Marcjan, Teresa Badowska, Jacek Kubicki, Krzysztof Kubicki, Małgorzata
Bielawska, Monika Malicka, Marianna Parlicka-Słowik, Marcin Dziewięcki, Edyta Włodarska, Andrzej Radomski, Bartosz Kruk, Przemysław Strójwąs.
Przygotowanie do druku i druk: Digital Art Studio Przemysław Gała, www.digitalartstudio.pl
2
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Przedszkole Samorządowe w Morawicy
ma już 40 lat
Przedszkole Samorządowe w Morawicy świętowało 40-lecie istnienia. Z tej okazji dzieci przedstawiły uroczystą akademię. Były kwiaty, wspaniałe torty i moc życzeń.
Wszystkiemu towarzyszyły występy najmłodszych.
Przedszkolaki śpiewały, tańczyły i opowiadały ciepło o swoim przedszkolu. Zaproszeni goście obejrzeli również film
opowiadający o czterdziestoletniej działalności edukacyjnej
placówki pt. „40 lat minęło”.
Na uroczystość czterdziestolecia placówki zaproszeni
byli zacni goście, wśród których nie zabrakło władz gminy i powiatu, dyrektorów szkół, pedagogów, personelu placówki, przedstawicieli Rady Rodziców, przyjaciół, a nawet
pierwszych wychowanków morawickiego przedszkola.
Warto przypomnieć, że Przedszkole Samorządowe
w Morawicy zostało powołane do życia w 1974 roku z inicjatywy pracowników Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii
w Morawicy. Tam też mieściła się pierwsza placówka, która
wtedy nosiła nazwę Państwowe Przyzakładowe Przedszkole
w Morawicy. Jeszcze w tym samym roku zmieniono nazwę
na Państwowe Przedszkole w Morawicy. W pierwszym roku
działalności przedszkola uczęszczało do niego 42 dzieci.
Pierwszą dyrektorką przedszkola była Helena Karaś,
która ze stanowiska odeszła w 1977 roku. Od tego czasu
funkcję dyrektora placówki zaczęła pełnić Zofia Adamczyk,
obecnie Soboń, która prowadzi przedszkole do dnia dzisiejszego.
W 1991 roku przedszkole przeszło pod Urząd Gminy
Morawicy i zmieniło nazwę na Samorządowe Przedszkole
w Morawicy. Już na początku swojej pierwszej kadencji w latach 90-tych wójt Marian Buras zauważył potrzebę zmiany
lokalizacji przedszkola na bardziej przyjazną dla dzieci.
Z każdym rokiem rosła liczba dzieci uczęszczająca do
placówki, a władze gminy widziały konieczność zmian lokalowych. Od 1998 roku placówka mieści się w nowym budynku i została włączona do Zespołu Placówek Oświatowych
w Morawicy.
Dziś, wychowankowie Przedszkola Samorządowego
w Morawicy mają zapewnione bezpieczeństwo oraz profesjonalną opiekę i edukację na najwyższym poziomie. Za to
wszystko, podczas uroczystych obchodów czterdziestolecia
Z okazji 40-lecia przedszkola dla zaproszonych gości ze
wspaniałym programem artystycznym wystąpiły przedszkolaki
fot. Bartosz Kruk
Wójt Marian Buras przekazuje pamiątkowy grawerton
na ręce dyrektora ZPO w Morawicy, Jacka Kuzi
fot. Bartosz Kruk
morawickiego przedszkola na ręce dyrektor placówki spłynęły podziękowania za prowadzoną działalność i moc życzeń.
Przedszkole Samorządowe w Morawicy to doskonale
wyposażona placówka, z bardzo dobrą kadrą pedagogiczną.
W chwili obecnej do Przedszkola Samorządowego w Morawicy uczęszcza 170 przedszkolaków, którzy uczą się w siedmiu grupach. Warto dodać, że przez czterdzieści lat działalności placówki, wychowało się tu 3.874 wychowanków.
Agnieszka Olech
ZBIERAMY STARY SPRZĘT
RTV I AGD
ORAZ GABARYTY
W miesiącu maju na terenie gminy Morawica rusza
akcja zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego, wielkogabarytów i opon. Mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się
takich odpadów winni zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy
telefonicznie 41 314 691 w. 116 lub osobiście pok. nr 6.
Poniżej podajemy terminy odbioru w/w odpadów sprzed
posesji:
BILCZA – 10 maj
NIDA, ZBRZA, DĘBSKA WOLA, KAWCZYN, CHAŁUPKI, ZBRZA WOJDA,
CHAŁUPKI ZBRZAŃSKIE – OBICE UL. OSIEDLOWA
– 14 maj
DROCHÓW DOLNY, DROCHÓW GÓRNY, OBICE,
CHMIELOWICE – 15 maj
MORAWICA, WOLA MORAWICKA – 16 maj
DYMINY, PIASECZNA GÓRKA – 17 maj
KUBY MŁYNY, BIELECKIE MŁYNY, ŁABĘDZIÓW, RADOMICE – 24 maj
BRUDZÓW, LISÓW, ZABORZE – 31 maj
3
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Współpraca z partnerską gminą ze Słowacji
Pod koniec marca odbyła się druga wizyta partnerska w projekcie Comenius – Partnerskie Projekty Szkół realizowanym przez Zespół Szkół w Bilczy. Tym razem spotkanie miało miejsce w Raczy,
dzielnicy Bratysławy - stolicy i największym mieście Słowacji, jedynej stolicy na świecie, która graniczy z dwoma państwami, tj. na południu z Węgrami, a na zachodzie z Austrią.
11 uczniów z naszej szkoły wraz z panią dyrektor Urszulą Wróblewską oraz nauczycielkami p. Dorotą Parzniewską
i Jadwigą Chorzępą udało się 24-go marca na 5-cio dniową
wyprawę. Wyjazd ten był finansowany ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej – programu Erasmus +
„Uczenie się przez całe życie”. Po dotarciu do celu i zameldowaniu się w hotelu Baronka zostaliśmy powitani przez
dyrekcję goszczącej nas Zakladnej Szkoły. Następnego dnia
mieliśmy możliwość bliższego poznania szkoły, jej uczniów
i nauczycieli. Bardzo podobał nam się ogromny, odnowiony
w zeszłym roku budynek szkolny z przestrzennymi salami
lekcyjnymi, salą gimnastyczną i ciekawie zagospodarowanym
otoczeniem. Słowaccy uczniowie uczestniczący w projekcie
przygotowali dla państw partnerskich prezentacje na temat
Bratysławy i jej zabytków oraz pokazali mam swoje różnorodne talenty. Zostaliśmy również oficjalnie powitani przez
Uczniowie ze szkoły w Bilczy podczas partnerskiej wizyty w Raczy, dzielnicy Bratysławy, w ramach programu
Comenius wymieniali się doświadczeniami
pana starostę. Popołudnie upłynęło na omawianiu wszystkich działań podjętych podczas realizacji projektu, przedyskutowaniu pojawiających się problemów i zaplanowaniu
kolejnych aktywności. Natomiast młodzież miała okazję zawrzeć bliższe przyjaźnie z uczniami z Włoch i Estonii.
Środa 26 - go marca była najciekawszym dniem wizyty.
Tuż po śniadaniu udaliśmy się do centrum Bratysławy, gdzie
uczniowie uczestniczyli w warsztatach rzemieślniczych,
podczas których mieli możliwość samodzielnego wykonania pisanki, ozdoby z drutu lub sprawdzenia swoich sił przy
krosnach. Nastepnie zwiedzililiśmy Stare Miasto, bramę Michalską, pałac prezydencki, Teatr Narodowy i kolejką Preszok udaliśmy się na Zamek. Przewodnik opowiedział nam
wiele interesująych historyjek, legend i opowieści na temat
dawnych dziejów miasta. Dowiedzieliśmy się między innymi,
że dzisiejsza nazwa Bratysława nie jest nazwą poprawną.
Kolejny dzień także dostarczył wszystkim wielu wrażeń.
Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia wraz ze słwackimi kolegami w zajęciach lekcyjnych. Najciekawsza była lekcja matematyki. Dorosłym czas do południa wypełniła wizyta w Regionalnej Izbie, ratuszu i przedszkolu. W tym dniu
w Słowacji obchodzi się Dzień Nauczyciela i świętuje się go
podczas popołudniowej kolacji, w której mieliśmy zaszczyt
uczestniczyć.
W piątek pożegnaliśmy naszych gospodarzy, a także pozostałych partnerów i ruszyliśmy w stronę Polski zwiedzając po
drodze przepiękny Wiedeń. Do Bilczy dotarliśmy w późnych
godzinach wieczornych zmęczeni lecz pełni wrażeń i wspomnień, które na długo zostaną w naszej pamięci. Wyjazd dał
nam wszystkim możliwość poznania naszego partnera w projekcie, poszerzenia naszej wiedzy oraz zdobycia przyjaźni,
które teraz uczniowie będą rozwijać w projekcie etwinning.
Jadwiga Chorzępa
SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
ŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁ
ŁO
ATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OG
O SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE P
4
SZANOWNE PARY
MAŁŻEŃSKIE OBCHODZĄCE W 2014 ROKU
JUBILEUSZ POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO
Urząd Stanu Cywilnego w Morawicy apeluje o zgłaszanie do tut.
Urzędu (pok. 9 tel. 41 3114-692
wew. 123, 124) par małżeńskich,
które zawierały związek małżeński w 1964 poza terenem gminy
Morawica. Powyższe informacje
są niezbędne celem sporządzenia
wniosków o nadanie medali „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie par z 60-letnim stażem małżeńskim tj., tych, które zawierały
związek małżeński w 1954 roku.
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Wójt Marian Buras po raz kolejny w gronie najlepszych
„Laur Świętokrzyski”
25 kwietnia, podczas uroczystej gali w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce po raz ósmy w historii wręczono Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”. Nominację do Nagrody Wojewody w kategorii „Człowiek Roku” otrzymał wójt gminy Morawica, Marian Buras, i tym samym znalazł się
w zacnym gronie nominowanych tuż obok takich osobistości jak: Jarosław Kuba, Robert Mazur
i Adam Spała. Statuetki laureatom wręczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Grzegorz Dziubek.
Nagrody „Laur Świętokrzyski” przyznawane są raz do
roku przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Nagroda ma charakter honorowy, a w tym roku przyznana została w pięciu kategoriach: „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie”, „Lider Tolerancji”, „Cyfrowa Gmina”, „Człowiek
Wójt Marian Buras znalazł się w zaszczytnym gronie nominowanych do tytułu „Człowiek Roku”
fot. Bartosz Kruk
Roku” oraz „Fair Play”. - Staramy się nagradzać tych,
którzy udowadniają, że w tym regionie można tworzyć,
budować, rozwijać, się, że można wzajemnie się wspierać,
a wszystkie te działania są zauważalne również poza granicami naszego regionu – podkreślała Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyski.
Wójt gminy Morawica, Marian Buras znalazł się w gronie
czwórki osobowości nominowanych do nagrody w kategorii
„Człowiek Roku”. I chociaż włodarz gminy Morawica nie
zdobył głównej statuetki w tegorocznej edycji, to, jak sam
podkreślał, już sama nominacja przyznana przez Kapitułę
Konkursu daje powód do dumy. - To, że mogłem znaleźć się
w czwórce nominowanych do tytułu „Człowieka Roku” jest
dużym wyróżnieniem. Jest to docenienie wielkiej pracy nie
tylko mojej, ale całego zespołu ludzi, którzy ze mną pracują,
jak również docenienie gminy i mieszkańców naszej gminy.
To jest nasz wspólny sukces i dziękuję wszystkim za to, że
przez tyle lat możemy razem pracować i osiągać takie wyniki – podkreślał wójt gminy Morawica, Marian Buras.
W trakcie uroczystości złotą odznaką „Za zasługi dla
sportu” uhonorowany został trener piłki ręcznej Bogdan
Wenta, od niedawna mieszkaniec gminy Morawica.
Agnieszka Olech
Oglądaj w ITV Morawica
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
W Niedzielę Palmową, w Centrum Kultury w Morawicy, parafianie z Parafii Piotrkowice dali niezwykle wzruszające przedstawienie pt. „Męka i Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa
wg św. Jana” wystawiane jako Misterium Męki Pańskiej.
W role aktorów przedstawienia wcielili się zakonnicy
z Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach
oraz sami mieszkańcy Piotrkowic. Scenarzystą i reżyserem
niezwykłego przedstawienia był o. Grzegorz Zapłatyński,
odtwórca pierwszoplanowej roli Jezusa z Nazaretu.
Prawdziwe tłumy przybyły do Centrum Kultury w Morawicy, aby obejrzeć Misterium Męki Pańskiej. – Tym niezwykłym przedstawieniem chcieliśmy wprowadzić widzów
w czas Wielkiego Tygodnia – mówi Teresa Badowska, dyrektor Centrum Kultury w Morawicy.
Tym razem, na deskach morawickiego Centrum Kultury
rozegrały się sceny sprzed dwóch tysięcy lat. Wspaniale
odegrane role, niezwykła scenografia, kostiumy i muzyka
wzbudziły uznanie tłumnie przybyłej na przedstawienie publiczności.
Przesłaniem przedstawienia była prośba, aby wiara w mękę,
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa znalazły miejsce w sercu
każdego człowieka. Na zakończenie publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami i owacją na stojąco.
Agnieszka Olech
„Oglądaj w ITV Morawica”
Niezwykłe widowisko przeniosło widzów w czasy Chrystusa
fot. Radomski
5
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
„Żuraw specjalistów”
za Centrum Samorządowe w Morawicy
W czwartej edycji konkursu „Złoty Żuraw 2013” laureatem jednej z najważniejszych nagród zostało Centrum Samorządowe w Morawicy zdobywając „Żurawia Specjalistów” w kategorii obiekty
użyteczności publicznej. W kategorii obiekty handlowe i usługowe „Srebrny Żuraw” trafił do Atelier
Bilcza, a w kategorii obiekty przemysłowe również „Srebrnego Żurawia” zdobyło Centrum Logistyczne Hydrosolar z Bilczy. Nagrody rozdano podczas uroczystej gali w Hotelu Kongresowym w Kielcach.
Żurawie to nagrody przyznawane za najładniejsze inwestycje w województwie świętokrzyskim. Konkurs został
zorganizowany przez „Echo Dnia”, Targi Kielce oraz portal
inwestycje.kielce.pl i Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje.
W plebiscycie „Echa Dnia” Gmina Morawica zdobyła
jedną z najważniejszych nagród, przyznawaną przez specjalną kapitułę składającą się z samych architektów. I tak,
Specjaliści architekci uznali, że jedna z głównych nagród należy się Gminie Morawica za budynek Centrum
Samorządowego w Morawicy
fot. Bartosz Kruk
nagrodę „Żurawia Specjalistów” w kategorii obiekty użyteczności publicznej za Centrum Samorządowe w Morawicy odebrał osobiście wójt gminy Morawica, Marian Buras.
– To dla nas ogromne wyróżnienie. Tym bardziej się cieszę,
że Centrum Samorządowe w Morawicy zostało tak wysoko
ocenione przez kapitułę, składającą się samych specjalistów
architektów – mówił wójt Marian Buras tuż po odebraniu
nagrody. – Budynek ten z założenia miał być nie tylko nowoczesny, ale przede wszystkim funkcjonalny i przyjazny dla
petentów, pracowników i zapraszanych na różnego rodzaju
wydarzenia kulturalne gości. Myślę, że to właśnie połączenie tych wszystkich cech czyni go tak wyjątkowym – dodał
wójt Buras.
Jak się okazało podczas uroczystej gali, na terenie gminy
Morawica mamy więcej pięknych inwestycji, za które kapituła wraz z czytelnikami „Echa Dnia” postanowiła przyznać
nagrody. I tak, dwa „Srebrne Żurawie” trafiły do Centrum
Logistycznego Hydrosolar w Bilczy oraz Atelier Bilcza, znanej projektantki Katarzyny Zapały.
Jak podkreślano podczas uroczystej gali wręczenia nagród, warto wyróżniać ciekawe architektonicznie inwestycje, które wpływają na wizerunek otoczenia i komfort życia,
pokazując dobrą architekturę i dobre rozwiązania. A tych,
jak się okazuje, na terenie gminy Morawica nie brakuje.
Oglądaj w ITV Morawica
Agnieszka Olech
Tancerki „Piramidy”
Mistrzyniami i Wicemistrzyniami Mazowsza
Dnia 5 kwietnia szkolny zespół taneczny z Morawicy pojechał do Warszawy i wywalczył dwa puchary.
O weekendowych sukcesach Piramidy...
Już pierwszy start konkursowy, który odbył się 1 marca
2014 roku w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu, przyniósł Piramidzie sukces .Po raz siódmy w Zgierskich
Spotkaniach Tanecznych „Drgania Przestrzeni” uczestniczyło 50 grup tanecznych. Do Zgierza zawitało ok. 700 tancerzy
z całej Polski, m.in. z Łodzi, Wrześni, Poznania, Pyskowic,
Radomska, Płocka, Jastrzębia-Zdroju, Piotrkowa Trybunalskiego, Bielska-Białej. Celem imprezy była konfrontacja
dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych z różnych
ośrodków kulturalnych, popularyzacja różnych form tanecznych, wymiana pomysłów artystycznych, promocja talentów
estradowych. Prezentacje sceniczne oceniało profesjonalne JURY w składzie: Halina Wiśniewska - dyrektorka Niepublicznej Szkoły Baletowej w Łodzi, Barbara Olech z Akademii
Tańca we Wrocławiu, Łukasz Józefowicz - choreograf z Egurrola Dance Studio z Warszawy.
6
Podczas tegorocznej edycji zespół Piramida otrzymał wyróżnienie w kategorii widowisko taneczne 12-15 lat
Wiosennie i tanecznie ruszyliśmy na kolejny przegląd
taneczny ,który odbył się 22 marca 2014roku w Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. Odbyła
się tam VI edycja Podkarpackiego Przeglądu Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf”. Zespoły z Podkarpacia i Małopolski rywalizowały w tanecznych
formach różnych w dwóch kategoriach wiekowych 7-12 lat
i 13-18.W jury zasiadali: Bożena Berkowicz, Edyta Mędrek-Śliwa i Michał Samborski Wiele zespołów prezentowało
mini etiudy taneczno-muzyczno-teatralne. Bardzo bogate
i fantazyjne stroje wzmacniały korzystne wrażenie występów. Nie było zespołu, który pozostawiłby publiczność obojętną. Burzliwe oklaski publiczności po każdym występie
były formą uznania dla wysokiego poziomu artystycznego
tancerzy. Święto tańca zaowocowało Brązowym Gryfem dla
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
„Piramidy” z Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy
w kategorii 7-12 lat oraz wyróżnieniem w kategorii 12-15
lat.
Po sukcesach w południowej Polsce czterdziestoosobowa
formacja taneczna działająca w ZPO Morawica ruszyła na
podbój stolicy. 5 Kwietnia 2014 roku w Hali Sportowej przy
Zespole Szkół im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie odbył się I Mazowiecki przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Warszawa 2014. Około 800 uczestników ruszyło do tanecznej bitwy. Kategorie
zmagań tanecznych były następujące: Taniec Towarzyski,
Disco-Dance, Hip-Hop, Inscenizacja Taneczna. Prezentacje
sceniczne oceniało wyjątkowe JURY: tancerka Anna Głogowska, zwycięzca VII edycji „You can Dance” Brian Ponia-
Najlepsze morawickie tancerki z dumą prezentują zdobyte mistrzostwa
fot. Arch.
towski, choreograf Szymon Gniadkowski. Nasz zespół reprezentował dwa widowiska taneczne pt.: „Demeter i Kora”
oraz „Może to był sen” W niezwykłej scenerii na dziedzińcu
Zamku Wilanowskiego pojawiają się kwiatki, pośród nich
ten najważniejszy Narcyz. Tajemnicę ukrytego Narcyza zasłania mgła i kolorowe światła, z których wyłaniają się główne postacie- Demeter, Kora i Nimfy. Wbrew zakazowi Demeter, Kora zrywa kwiat, wówczas na scenie pojawia się Hades
z armią i rozpoczyna się mroczna wojna z Nimfami. Klęskę
ponosi Hades, oddaje Korę i mamy kolejną porę roku…
Kolejne widowisko „Może to był sen” zatańczone w technice jazzowej charakterystycznej dla tego stylu, porywa
widza w zupełnie inny świat… Poprzez lekkość i kunszt
tancerek rzeczywistość staje się snem, a marzenia jawą.
Fantazyjne stroje, delikatny akompaniament nie pozostawiał obojętności wśród widzów. Burzliwe oklaski były nagrodą za profesjonalizm tancerek . Nasz program artystyczny zatańczyłyśmy jak najlepiej potrafimy, całym sercem.
-Sama atmosfera turnieju, oprawa sceniczna, wyjątkowe JURY, dawało nam niezwykłej siły do walki o podiumstwierdziła Julka Haba, tancerka „Piramidy”. Ogólne wrażenia artystyczne prezentacji, zróżnicowanie figur wraz
z techniką taneczną dostrzegł profesjonalny skład komisji.
W niezwykłych choreografiach z nowatorskimi fabułami
i przepięknymi strojami „Piramida” zdobyła najwyższe trofea- Mistrzostwo Mazowsza w kategorii „Widowisko Taneczne powyżej 15 lat” w choreografii „Może to był sen” i Wicemistrzostwo Mazowsza w kategorii „Widowisko Taneczne
12-15 lat” w Inscenizacji Tanecznej „Demeter i Kora”.
Piramida
Oglądaj w ITV Morawica
Pływalnia Koral w Morawicy zmieni swe oblicze
Ruszyła wieka inwestycja - Pływalnia Koral w Morawicy wzbogaci się o nowy basen, grotę z leczniczą wodą oraz plażę i jacuzzi. Na ścianach pojawią się skalne wodospady mieniące się tysiącami barw
Inwestycja kosztować będzie blisko 1,5 miliona złotych. – Pół miliona gmina pozyskała na to zadanie ze środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, a milion
złotych dołożymy z budżetu gminy – wyjaśnia wójt gminy Morawica,
Marian Buras. – Chcieliśmy zrobić coś, co mogłoby zwiększyć atrakcyjność krytej pływalni „Koral” w Morawicy. To, co tutaj właśnie powstaje,
z całą pewnością doda prestiżu i uatrakcyjni naszą pływalnię, a co za
tym idzie bez wątpienia przyciągnie jeszcze większą liczbę amatorów
wodnych szaleństw – przekonuje Wójt Buras.
Wojciech Ostrowski prezes Krytej Pływalni „Koral” w Morawicy
zdradził nam plany inwestycji wartej ponad 1,5 miliona złotych. Bę-
Rozbudowa morawickiej pływalni idzie pełną parą
fot. Bartosz Kruk
dzie wiele nowości. – Nasza pływalnia zupełnie zmieni swoje oblicze.
Część trybun oraz jedna ze ścian pływalni zostanie wyburzona i na ich
miejscu powstanie nowy basen przeznaczony dla najmłodszych – mówi
Wojciech Ostrowski.
W basenie będą trzy fontanny w kształcie wieloryba, kielicha i foki.
Najmłodsi będą mogli także zjeżdżać do wody po trąbie słonia.
Tuż za wylotem zjeżdżalni, gdzie dawniej mieścił się magazyn, powstanie jedyna w okolicy grota z elementami solankowymi. Kilkanaście
osób jednocześnie będzie mogło skorzystać z hydromasażu leczniczą
wodą oraz podgrzewanych leżanek. Niebo w grocie rozbłyśnie uzdrowicielskimi barwami dzięki zainstalowanemu systemowi specjalnych promienników o różnych częstotliwościach. Każdy z nich będzie emitował
odpowiednie światło, które korzystnie wpływa na organizm. Z trzech
naściennych wodospadów tryśnie natomiast lecznicza woda.
Kolejną nowością będzie plaża z leżakami i 6 – osobowym jacuzzi.
Nad bezpieczeństwem kapiących będzie czuwał ratownik obserwujący
wszystko ze specjalnej obrotowej „jaskółki”
Wojciech Ostrowski zapewnia, że wszystkie nowe atrakcje nie będą
wymagały dopłat i korzystanie z nich będzie zawarte w cenie biletu na
pływalnię. – Myślę, że jak zakończymy prace to nie będziemy musieli bać
się konkurencji – żartuje szef pływalni – Liczę, że zabraknie pasków do
szafek – dodał.
Inwestycję wartą 1,5 miliona złotych wykona firma Agat, ta sama,
która budowała pływalnię od podstaw. Milion złotych na inwestycje
przekaże gmina Morawica, pozostała część kwoty będzie pochodzić
z dotacji unijnych. Pierwsi amatorzy wodnych szaleństw już w grudniu
tego roku będą mogli na własnej skórze wypróbować nowe atrakcje.
Agnieszka Olech
7
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Już 25 maja po raz pierwszy w tym roku udamy się do urn wyborczych. Tym razem wybierzemy
posłów, którzy zasiądą w ławach Parlamentu Europejskiego.
25 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego na kadencję 2014 - 2019. Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce przeprowadzono w 2004 roku.
Niestety, cechowała je dość niska frekwencja. Teraz zbliżają
się kolejne. Ilu z nas pójdzie w tym roku do urn? Lokale
obwodowych komisji wyborczych otwarte będą od godziny
7:00 do 21:00. Idąc do urn pamiętajmy o zabraniu ze sobą
dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu ze
zdjęciem stwierdzającego tożsamość.
Już w maju wraz z 375 milionami wyborców z całej Europy udamy się do urn, aby wybrać nowy parlament. Polacy wybiorą 51 posłów, którzy będą decydować o sprawach
światowej wagi, wykorzystując do tego unijne pieniądze.
Musimy zdawać sobie sprawę z tego jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na wyborcach. Nadchodzące wybory do
europarlamentu sa okazją do opowiedzenia się za systemem
zasad i wartości, opartym na etyce i odpowiedzialności. Warto dobrze się zastanowić na kogo głosować zanim udamy się
do urn.
Trzech kandydatów pochodzi z naszej gminy
W Parlamencie Europejskim zasiądzie 51 polskich posłów. Polacy wybiorą ich w 13 okręgach wyborczych, na
które podzielono nasz kraj. Gmina Morawica znajduje się
w Okręgu Wyborczym nr 10: małopolsko-świętokrzyskim.
W tym okręgu startuje stu kandydatów z dziesięciu list, czyli reprezentujących dziesięć różnych frakcji politycznych.
Trzech kandydatów pochodzić z gminy Morawica, a są
nimi: Jacek Władysław Włosowicz (Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro), Bogdan Wenta (Platforma Obywatelska)
oraz Grzegorz Świt (Platforma Obywatelska). Poniżej
przedstawiamy pełną listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego, na których mieszkańcy naszej gminy będą mogli oddać swój cenny głos 25 maja bieżącego roku.
OKRĘG NR 10
MAŁOPOLSKO-ŚWIĘTOKRZYSKI
LISTA NR 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
1. Zbigniew Ziobro 2. Jacek Władysław Włosowicz 3.
Arkadiusz Mularczyk 4. Edward Siarka 5. Lucyna Malec 6.
Beata Elżbieta Kij 7. Mirosław Jan Gilarski 8. Kinga Małgorzata Głozak-Zeman 9. Andrzej Antoni Kramarczyk 10.
Agnieszka Edyta Rakoczy
LISTA NR 2. Ruch Narodowy
1. Robert Artur Winnicki 2. Łukasz Dominik Kluska 3. Jerzy Kenig 4. Szymon Witold Kasiński 5. Agnieszka Weronika Tłuczkiewicz 6. Marlena Anna Prochownik 7. Witold Jan
Dobrowolski 8. Małgorzata Jedynak 9. Monika Anna Dębek
10. Krzysztof Piotr Kobylas
LISTA NR 3. Sojusz Lewicy Demokratycznej - UP
1. Joanna Senyszyn 2. Andrzej Szejna 3. Maciej Żurawski 4.
Jerzy Jaskiernia 5. Sławomir Pietrzyk 6. Irena Romanowska 7. Franciszek Bernat 8. Jan Orkisz 9. Barbara Bartel
10. Dominika Biesiada
8
LISTA NR 4. Prawo i Sprawiedliwość
1. Ryszard Antoni Legutko 2. Andrzej Sebastian Duda 3.
Ryszard Iwon Terlecki 4. Beata Barbara Gosiewska 5. Leszek Murzyn 6. Anna Paluch 7. Barbara Halina Bartuś 8.
Bogdan Marek Pęk 9. Barbara Ewa Bubula 10. Edward Stanisław Czesak
LISTA NR 5. Europa Plus Twój Ruch
1. Jan Hartman 2. Elżbieta Bińczycka 3. Sławomir Kopyciński 4. Małgorzata Marenin 5. Wiesław Piątkowski 6. Monika
Żak 7. Robert Zimniak 8. Anna Mathea 9. Sebastian Wątroba 10. Agnieszka Stupkiewicz- Turek
LISTA NR 6. Polska Razem Jarosława Gowina
1. Jarosław Adam Gowin 2. Adam Jerzy Bielan 3. Jan Puchała 4. Jadwiga Emilewicz 5. Michał Cieślak 6. Ewa Alicja
Krzywdzińska 7. Paweł Augustyn 8. Anna Jóźwik 9. Łukasz
Sadkiewicz 10. Iwona Maria Tworzydło-Woźniak
LISTA NR 7. Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke
1. Żółtek Stanisław Józef 2. Berkowicz Konrad Szczepan 3.
Lewicki Dawid Marian 4. Jamro Szymon 5. Szterleja Barbara Maria 6. Czarnek Norbert Jerzy 7. Banduła Magdalena
Maria 8. Ryś Anna Magdalena 9. Sawicka Nina Anna 10.
Szatan Jarosław Kazimierz
LISTA NR 8. Platforma Obywatelska
1. Róża Thun 2. Bogdan Wenta 3. Bogusław Sonik 4. Elżbieta Achinger 5. Grzegorz Świt 6. Andrzej Gut-Mostowy
7. Stanisław Bisztyga 8. Katarzyna Pacewicz-Pyrek 9. Ludomir Handzel 10. Lidia Gądek
LISTA NR 9. Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Czesław Siekierski 2. Wojciech Kozak 3. Małgorzata Marcińska 4. Stanisław Sorys 5. Beata Oczkowicz 6. Monika
Piątkowska 7. Mirosław Pawlak 8. Józef Kała 9. Magdalena
Kędzierska 10.Bronisław Dutka
LISTA NR 10. Demokracja Bezpośrednia
1. Joanna Maria Bachlej 2. Michał Paweł Broniewicz 3. Łukasz Piotr Kisielewski 4. Katarzyna Anna Kalisz 5. Cezary
Szczepan Skwarło 6. Katarzyna Edyta Janik 7. Bartosz Marek Paszcza 8. Marcin Andrzej Kowrygo
Przebieg wyborów dokładnie określa Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Glosowanie odbędzie się
przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Każda z kart
będzie opieczętowana. Warunkiem otrzymania kart do głosowania jest okazanie dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość. Po otrzymaniu kart należy potwierdzić to
własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce w spisie
wyborców. Głosować może tylko i wyłącznie osoba związana
lub (zgodnie z odpowiednimi przepisami) dopisana do spisu
wyborców.
Agnieszka Olech
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Bogdan WENTA
Urodził się w Szpęgawsku w 1961 roku. W wieku 17 lat
zadebiutował w pierwszym zespole Wybrzeża Gdańsk. Wraz
ze swoim klubem zdobył pięciokrotnie mistrzostwo Polski.
Po 11 latach gry w Polsce wyjechał za granicę, by kontynuować karierę w Hiszpanii i Niemczech. Bogdan Wenta 7
razy wystąpił w meczach finałowych europejskich pucharów. W 2000 roku zakończył karierę zawodniczą.
W reprezentacji Polski zaliczył 185 występów i zdobył
763 bramki. Największym sukcesem było zakwalifikowanie
się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku, lecz
decyzją ówczesnych władz PRL Igrzyska zostały zbojkotowane.
W 2000 roku Bogdan Wenta rozpoczął karierę trenerską
w SG Flensburg-Handewitt. Następnie trenował reprezentację Polski, którą doprowadził do największych sukcesów
w historii. W 2007 na Mistrzostwach Świata w Niemczech
roku wraz z drużyną zdobył srebrny medal a dwa lata później w Chorwacji brązowy. Spektakularne mecze, emocje
i motywacja przekazywana przez Bogdana Wentę sprawiły,
że piłka ręczna stała się jedną z najpopularniejszych gier zespołowych. Był również trenerem zespołu Vive Targi Kielce,
który poprowadził do trzeciego miejsca w Lidze Mistrzów.
Za swoje zasługi dla reprezentacji Polski został odznaczony
przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Bogdan Wenta uczestniczył w wielu charytatywnych
przedsięwzięciach. Posiada także własną firmę szkoleniową,
w ramach której przeprowadza szkolenia biznesowe i moty-
wacyjne. Biegle posługuje się
językiem hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim.
- Trzeba umieć wykazać
się dużą dozą empatii popartej asertywnością i nie deptaniem też poglądów innych,
a jednocześnie umiejętnością
argumentacji. Tego nauczyłem się w mojej dotychczasowej pracy. Sport nauczył
mnie nie tylko jak budować
więzi, ale również jak zarządzać ludźmi – mówi Bogdan
Wenta, kandydat do Parlamentu Europejskiego z ramienia
Platformy Obywatelskiej. – W parlamencie Europejskim
chciałbym wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie i wiedzę. Najlepsza dla mnie byłaby działalność w komisji kultury i edukacji, w której też znajduje się dział
sportu o bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Poza tym,
uważam, że trzeba inwestować w infrastrukturę, a forum
europejskie może zostać wykorzystane do przedstawiania
piękna i potencjału naszego regionu, jako zaproszenie do
inwestowania. Poza tym, będąc w Parlamencie Europejskim będę dążył do wyrównania szans edukacyjnych i zarobkowych. Jeżeli wyborcy obdarzą mnie zaufaniem, zrobię
wszystko, aby godnie reprezentować nasz region - zapewnia Bogdan Wenta, kandydat do Europarlamentu z listy nr
8 pozycja nr 2
Jacek WŁOSOWICZ
Mieszkaniec świętokrzyskiego. Ur. 25 stycznia 1966
roku w Skalbmierzu. Absolwent Politechniki Krakowskiej i
Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2002 – 2005
Radny Rady Miejskiej w Kielcach. Od 2005 do 2007 roku
Senator RP.
Od 2009 roku Poseł do Parlamentu Europejskiego. Członek Grupy Europa Wolności i Demokracji. Skarbnik Solidarnej Polski.
W europarlamencie zasiada w Komisji Budżetu oraz Delegacji do Spraw Stosunków z Państwami Półwyspu Arabskiego. Jest również zastępcą członka Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Jacek Włosowicz należy do ścisłej czołówki reprezentantów Polski w Parlamencie Europejskim pod względem
wystąpień podczas sesji plenarnych w Strasburgu, gdzie na
mównicy stanął aż 497 razy. Jest autorem 108 interpelacji
do Komisji Europejskiej i 147 inicjatyw krajowych. Powołał 11 biur bezpłatnych porad prawnych w regionie świętokrzyskim. W ramach tej inicjatywy 10 328 osób skorzystało
z pomocy prawnika. 103 razy występował z interwencjami
do organów krajowych. Zaprosił 1064 mieszkańców regionu
świętokrzyskiego do Parlamentu Europejskiego. Zorganizował, wystawę i koncert w Parlamencie Europejskim, dwa
duże wydarzenia promujące nasz region w stolicy Unii Europejskiej.
Do tej pory w Parlamencie Europejskim sprzeciwiał się
i interweniował w sprawie tragicznej w skutkach decyzji
o prywatyzacji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych,
zabiegał o realne wyrównanie dopłat dla polskich rolników
z budżetu unijnego, interweniował w sprawie pomocy dla
zwalnianych pracowników Valdi Ceramika, sprzeciwiał się
i interweniował do Komisji Europejskiej w sprawie zakazu
palenia węglem, co według niego zrodzi tragiczne konsekwencje dla polskiej gospodarki i rynku pracy, interwenio-
wał w sprawie pomocy dla pracowników koneckiego Kowentu oraz
w sprawie regulacji dotyczących
unijnego programu Natury 2000,
postulował likwidację Inspekcji
Transportu Drogowego, sprzeciwiał się i interweniował w sprawie bezzasadnie budowanych
ekranów akustycznych, w sprawie tragicznego w skutkach dla
polskiej gospodarki pakietu energetyczno – klimatycznego oraz
w zakresie problemu niepokojących danych dotyczących inwigilowania polskich obywateli.
- Od początku swojej działalności kieruję się dewizą, że
warto jest być blisko ludzi. Przez pięć lat bieżącej kadencji
Parlamentu Europejskiego starałem się być blisko ludzkich
spraw i być wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego dla
naszego województwa – przypomina Europoseł Solidarnej
Polski, Jacek Włosowicz, który w majowych eurowyborach
chce odnowić swój mandat. – Jeżeli wyborcy zaufają mi po
raz kolejny, to zrobię wszystko, aby w Polsce było więcej
miejsc pracy i wyższe płace w Polsce. Będę też zachęcał do
inwestowania w Polsce, żądał wsparcia dla polskich rodzin
na europejskim poziomie i dążył do sprawiedliwego podziału środków unijnych, a także równych dopłat dla polskich
rolników. Solidarna Polska uważa, że złoty musi pozostać
polską walutą narodową, a przyjęcie Euro nie leży w interesie Polski i doprowadziłoby do scenariusza greckiego,
tj. nadmiernego zadłużenia, a następnie bankructwa państwa. Poza tym, będziemy walczyć o likwidację pakietu
energetyczno-klimatycznego - dodał Europoseł Jacek Włosowicz, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy nr 1
pozycja 2.
9
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Grzegorz ŚWIT
Urodzony 29 stycznia 1971 roku w Kielcach. Posiada stopień naukowy dr hab. nauk technicznych w specjalności konstrukcje budowlane, budowle i diagnostyka. Jest profesorem
Politechniki Świętokrzyskiej gdzie pełni funkcje kierownika
studiów doktoranckich oraz kierownika zakładu diagnostyki i budowy mostów. Członek Senatu Politechniki Świętokrzyskiej oraz Rady Wydziału Budownictwa i Architektury
PŚk w latach 2012-2016. Radny Rady Powiatu Kieleckiego
w kadencji 2010 – 2014, gdzie uczestniczy w pracach trzech
komisji: Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa, Budżetu
i Finansów oraz Samorządu, Rozwoju Gospodarczego I Przeciwdziałaniu Bezrobociu. Od 2013 roku jest członkiem Społecznej Rady Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kielcach. Pełni funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów oraz
wiceprzewodniczącego Związku Mostowców RP /o Kielce.
Jest autorem 66 prac naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych, krajowych oraz konferencyjnych,
2 monografii książkowych, autorem 2 zgłoszeń patentowych
oraz 1 patentu. Ponadto wykonał ponad 100 ekspertyz technicznych na rzecz polskiego przemysłu oraz samorządów lokalnych. Uczestniczył w 7 grantach badawczych realizowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych na naukę,
jako główny wykonawca lub kierownik. Posiada uprawnienia
budowlane konstrukcyjne do nadzorowania robót bez ograniczeń oraz certyfikaty do prowadzenia szkoleń i badań z wykorzystaniem emisji akustycznej wydanych przez Vallen GmbH.
z Monachium. Posługując się czynnie i biernie językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim, współpracuje z uniwersytetami w: Los Angeles, Messynie, Koszycach, Delft.
W 2006 roku otrzymał nagrodę Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej „NOWATOR” w dziedzinie współpracy nauka-przemysł, a w 2014 roku, jako współtwórca
patentu nagrodę główną w ramach V edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. Ponadto otrzymał szereg nagród
Rektora za dorobek naukowy oraz zaangażowanie w prace
badawcze oraz dydaktyczne. Ma żonę Agnieszkę,
córkę Weronikę oraz syna
Wiktora. Mieszka w Bilczy
koło Kielc.
- Uważam, że do Parlamentu Europejskiego powinny kandydować osoby
kompetentne, czyli osoby, które mają jakąś wiedzę i chcą ją wykorzystać
dla dobra innych. Widzę
ogromne pole, w którym
będę mógł wykorzystać zdobytą przez lata wiedzę – zaznacza Grzegorz Świt, kandydat Platformy Europejskiej do
Europarlamentu. - W Parlamencie Europejskim chciałbym
się zajmować innowacyjnymi rozwiązaniami, nauką, transportem, ale również pomocą społeczną. Chciałbym, aby Parlament Europejki zajął się sprawą młodych kobiet i dzieci
w całej Europie. Europa się starzeje. Musimy stworzyć takie
mechanizmy wspierania młodych, aby przywrócić równowagę i zwiększyć przyrost naturalny. Dzięki temu, że działam
w samorządzie, jestem radnym powiatowym, uczestniczę
w różnych spotkaniach samorządowców, jestem dosyć dobrze obeznany w bolączkach i potrzebach nie tylko gmin,
ale też powiatów naszego województwa. Będąc w Europarlamencie mógłbym pomóc w realizacji wielu zadań – przekonuje Grzegorz Świt. – Ważną sprawą jest doprowadzenie do
uznawalności polskiego wykształcenia. W Radzie Powiatu
nauczyłem się jednej bardzo ważnej i mądrej rzeczy, należy
słuchać innych głosów i ze wszystkimi żyć w zgodzie. Tylko
dzięki tym dwóm prostym zasadom mogłem pomóc maksymalnie w realizacji zamierzeń na terenie powiatu kieleckiego. Uważam, że dla dobra sprawy trzeba nauczyć się być
ponad podziałami. Taki chcę być również w Europarlamencie - dodał Grzegorz Świt, kandydat z listy Platformy Obywatelskiej z okręgu nr 10 pozycja na liście 5.
Ogłoszenie
Wójt Gminy Morawica oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają rodziców z terenu gminy
Morawica, którzy wychowują/wychowali 5 i więcej dzieci (wiek rodziców nie ma znaczenia) na spotkanie.
Spotkanie odbędzie się 25 maja 2014 r. o godz. 15.00 w Samorządowym Centrum Kultury.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik GOPS w Morawicy - Pani Kazimiera Szałas.
10
ŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁ
Wójt Gminy Morawica
Marian Buras
O SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE P
Życzę niegasnącej wewnętrznej
radości, siły ducha w pokonywaniu
życiowych wyzwań. Niech zdrowie
zawsze Państwu towarzyszy
w codziennym życiu, a wsparcie
i miłość najbliższych będą źródłem
osobistego szczęścia.
SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
W związku z Obchodami
Międzynarodowego Dnia Rodzin
pragnę złożyć serdeczne życzenia
dla wszystkich Rodzin
zamieszkujących gminę Morawica.
ATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OG
ŁO
Życzenia
z okazji Międzynarodowego
Dnia Rodzin
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA
Wójta Gminy Morawica
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
Numer obwodu
głosowania
1
2
3
Granice obwodu głosowania
Sołectwa: Bieleckie Młyny, Łabędziów, Morawica
Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
Samorządowe Centrum Kultury,
ul. Spacerowa 7, Morawica
Sołectwo: Bilcza, ulice:
Agrestowa, Alabastrowa, Ametystowa, Barytowa, Bazaltowa, Bażantowa, Borówkowa, Brylantowa, Bukowa,
Bursztynowa, Cisowa, Cyprysowa, Czeremchy, Dębowa,
Dolomitowa, Granitowa, Jana Pawła II, Jaskółcza, Jaśminowa, Jawornia, Jesionowa, Jeżynowa, Jodłowa, Kalcytowa,
Kalinowa, Kasztanowa, Kielecka, Klonowa, Konwaliowa,
Szkoła Podstawowa w Bilczy,
Koralowa, Kredowa, Krokusowa, Krótka, Kryształowa,
ul. Szkolna 2
Krzemieniowa, Kwarcytowa, Liliowa, Lipowa, Mała, Marmurowa, Modrzewiowa, Osiedlowa, Osikowa, Podgórze,
Podmiejska, Poziomkowa, Rogatka, Różana, Rubinowa,
Skalna, Słoneczna, Sokola, Spacerowa, Szafirowa, Szkolna,
Topolowa, Tulipanowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Zacisze,
Żeromskiego, Źródlana, Żurawinowa, Żwirowa
Sołectwa: Radomice I, Radomice II
4
Sołectwa: Drochów Dolny, Drochów Górny, Obice
5
Sołectwa: Chałupki, Chmielowice, Dębska Wola, Kawczyn,
Zbrza
6
Sołectwa: Brzeziny, Nida, Podwole
Remiza OSP w Radomicach I
Radomice 45a
Szkoła Podstawowa w Obicach,
ul. Szkolna 18
Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli,
Dębska Wola 146
Szkoła Podstawowa w Brzezinach
ul .Szkolna 1
Sołectwa: Brudzów, Lisów, Zaborze
Szkoła Podstawowa w Lisowie
ul. Szkolna 8
8
Sołectwo: Bilcza, ulice:
Księdza Ściegiennego, Leśna, Pogodna, Rolnicza, Zastawie
Sołectwa: Dyminy, Kuby Młyny, Piaseczna Górka
Gimnazjum w Bilczy
ul. Szkolna 2
9
Sołectwo: Wola Morawicka
10
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
7
11
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacyjny w Bilczy
Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej
ul. Podemłynie 1
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
w Morawicy
ul. Spacerowa 5
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
i Rehabilitacyjny w Bilczy
ul. Osikowa 4
– obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
- obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
każdy inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy”
dowód osobisty.
Wójt Gminy Morawica
/-/ Marian Buras
11
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
„Świętokrzyska Perła” dla Kopalni Wapienia
Morawica
Podczas tegorocznej Wielkiej Gali Gospodarczej „Świętokrzyskie Perły”, która odbyła się w Kieleckim Centrum Biznesu nagrodzono elitę biznesu i przedsiębiorczości, doceniając tym samym jej
wielki wkład w tworzenie wizerunku regionu. Jedna ze statuetek „Świętokrzyskich Pereł” trafiła do
Kopalni Wapienia Morawica.
- Jeśli chodzi o deszcz tych wszystkich nagród, które
spadają na Kopalnię Wapienia Morawica, to jest po pierwsze zasługa samej działalności Kopalni, a po drugie zasługa i osobowość samego Prezesa Józefa Dąbka, który jest
niezmordowany w pomaganiu, w pełnieniu służby wobec
innych ludzi, a przy tym wszystkim niezmordowany w kierowaniu zakładem. Z tego powodu składam wszelkie wyrazy
uznania – gratulowała tuż po rozdaniu statuetek Bożentyna
Pałka Koruba, wojewoda świętokrzyski.
Prezes Kopalni Wapienia Morawica Józef Dąbek odbiera statuetkę z rąk wojewody Bożentyny Pałki-Koruby
fot. Bartosz Kruk
Organizator konkursu - Ogólnopolskie Biuro Gal Gospodarczych Business Centre Information – przyznając nagrody chciał wyróżnić wszystkich tych, którzy przyczyniają się
do promowania i tworzenia pozytywnego wizerunku naszego regionu. - Mam przyjemność i zaszczyt zorganizowania
po raz drugi Wielkiej Gali gospodarczej „Świętokrzyskie
Perły”. Z dumą przyznaje, iż właścicielami statuetek stali
się znakomici przedstawiciele elity biznesu i przedsiębiorczości. Cieszę się, że gala kolejny raz spotkała się z tak dużym poparciem władz regionu – mówił Jerzy Baranowski,
Biuro Organizacji artHIT.
Do otrzymania prestiżowego tytułu „Świętokrzyska Perła” kwalifikowały nie tylko osiągnięcia gospodarcze, ale też
czynny udział w życiu społecznym, rozwoju kultury, sportu,
wspieraniu ciekawych inicjatyw, działań charytatywnych
i wszelkich innych działań na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego. Przedsiębiorców nagrodzono za to, że dbają
o rozwój i tworzą pozytywny wizerunek regionu, a ich praca
odgrywa nieocenioną rolę dla rozwoju Świętokrzyskiego.
Jak się okazało podczas uroczystej gali, jedna ze statuetek trafiła do Kopalni Wapienia Morawica. – Statuetka
„Świętokrzyskiej Perły” to kolejne wyróżnienie przyznane
dla Kopalnie Wapienia Morawica. Ogromnie cieszymy się,
że szanowna kapituła doceniła nasze działania i zaangażowanie w promocję regionu świętokrzyskiego – podkreślał
Józef Dąbek, prezes Kopalni Wapienia Morawica.
Podczas uroczystej gali statuetki wręczali: wojewoda
Bożentyna Pałka-Koruba oraz szef Business Centre Information, Jerzy Baranowski. Nagrodzonym życzyli sukcesów
i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Uroczystość uświetnił koncert, podczas którego wystąpił zespół
Żuki oraz znany artysta, Bronek Opałko.
Agnieszka Olech
Oglądaj w ITV Morawica
Wernisaż prac plastycznych
w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy
25 kwietnia o godz. 17,30 w Samorządowym Centrum
Kultury w Morawicy odbyło się uroczyste otwarcie wystawy
prac plastycznych absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych
w Kielcach pochodzących z Gminy Morawica.
Wernisaż poprzedzony był występami artystycznymi,
które obejrzała licznie zgromadzona publiczność. Jako
pierwsza wystąpiła Klaudia Szałas z Brzezin prezentując
dwa utwory: „Do kołyski” oraz „Wszyscy chcą kochać”.
12
Następnie swoim wykonaniem tańca „Demeter i Kora”
zachwycił zespół taneczny PIRAMIDA z Zespołu Placówek
Oświatowych w Morawicy pod kierunkiem Pani Anny Kurandy. Zwieńczeniem części artystycznej był występ Darii
Kierońskiej, która w mistrzowski sposób zaśpiewała dwie
piosenki: „Szklane domy” i „Aleją gwiazd”. Ostatni utwór
oddał charakter wokalno-tanecznych prezentacji naszych
artystów, którzy rzeczywiście są znanymi gwiazdami nie
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
tylko w naszym regionie ale i w kraju.
Kiedy wybrzmiały brawa zachwyconej publiczności Pani
dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Kielcach – Maria
Kowalczyk- wprowadziła wszystkich obecnych w świat koloru, kształtu, formy i struktury. Bowiem prezentowane
w holu Centrum Kultury w Morawicy dzieła naszych rodzimych artystów reprezentowały różne style i techniki.
Maria Kowalczyk Dyrektor Zespołu Państwowych Szkól
Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
wprowadziła zebranych w tajemnice wystawy
fot. Bartosz Kruk
Są to obrazy olejne, będące doskonałą kopią znanych arcydzieł skali światowej, pejzaże, studium postaci wykonane
ołówkiem, technika mieszana ze złoceniem inspirowana
sztuką arabską i bizantyjską. Jak również prace z podstaw
projektowania „od analizy do syntezy”, ceramika szkliwiona – formy geometryczne, naczynia ceramiczne połączone
z wikliną, tkanina artystyczna, gobelin, rzeźba. Ogromna
różnorodność dzieł, poziom wykonania, sposób w jaki opowiadała o rezultatach artystycznych wypowiedzi swoich
absolwentów Pani dyrektor – Maria Kowalczyk wprawiła
w zachwyt zwiedzających wystawę, którzy jeszcze długo
dzielili się wrażeniami przy filiżance kawy i słodkim poczęstunku. Na to niezwykłe spotkanie oprócz Dyrekcji przybyło
wielu nauczycieli z Zespołu Szkół Plastycznych w Kielcach :
Bernadetta Galus-Strąk, Stanisław Kowalczyk, Małgorzata
Surma, Elżbieta Więckowska- Pięta – Ci pedagodzy podobnie jak artyści, których prace można było podziwiać na tym
wernisażu pochodzą z Gminy Morawica, co potwierdza, iż
nasza Gmina obfituje w bogactwo i różnorodność talentów.
Aby się o tym przekonać zapraszamy do obejrzenia ciągle
eksponowanej wystawy na holu w Samorządowym Centrum
Kultury w Morawicy.
Wspaniale przygotowana i ogromnie wartościowa wystawa była również okazja do ogłoszenia organizowanych
w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy zajęć
plastycznych, które już cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie chętne osoby zapraszamy na te zajęcia.
Zapisy przyjmowane będą do końca maja 2014 roku pod numerem tel. 41 3114 692 w. 301 – Hanna Kuta – instruktor
kultury.
Wielkanocna Zbiórka Żywności
4 i 5 kwietnia, na terenie Gminy Morawica została przeprowadzona Wielkanocna Zbiórka Żywności „Podziel się posiłkiem” zorganizowana przez Bank Żywności w Kielcach oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Morawicy. Do współpracy zostały zaproszone sklepy z następujących miejscowości: Delikatesy Centrum w Brzezinach, Lewiatan w Morawicy, Delikatesy Centrum w Bilczy, Carrefour z Morawicy oraz Biedronka z Morawicy.
W akcji wzięło udział ponad 100 wolontariuszy –
uczniów i nauczycieli z następujących szkół: Zespołu Szkół
w Bilczy, Zespołu Szkół w Brzezinach, Publicznej Szkoły
Stu wolontariuszy w dwa dni zebrało blisko 13 kg żywności
fot. Radomski
Podstawowej w Woli Morawickiej i Szkoły Podstawowej
w Dębskiej Woli. Do akcji przyłączyli się również wolontariusze ze Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola oraz
świetlic środowiskowych: Świetlica Środowiskowa „ZIOMUŚ” z Morawicy i Świetlica Środowiskowa „SMYKOLANDIA” z Drochowa Górnego. Nad prawidłowym przebiegiem
zbiórki czuwali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Morawicy.
Podczas dwudniowej zbiórki zebrano 1255,96 kg żywności, z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy Morawica, w szczególności dla rodzin
wielodzietnych.
Najwięcej żywności zebrali wolontariusze z Zespołu
Szkół w Brzezinach oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin
i Podwola, którzy prowadzili zbiórkę w Delikatesach Centrum w Brzezinach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sklepom, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie zbiórki, wolontariuszom,
którzy wzięli udział w zbiórce a w szczególności wszystkim
ludziom dobrej woli, dzięki którym możemy ofiarować rodzinom pomoc.
Redakcja
13
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Monika Stachaczek z Radomic zwyciężczynią
Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego
Monika Stachaczek, mieszkanka Radomic i jednoczenie uczennica IV klasy fryzjerskiej z kieleckiej Szkoły Pro-Fil zwyciężyła w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego Loki 2013.
Młoda i bardzo utalentowana fryzjerka zdystansowała aż dziesięć osób, która zakwalifikowały się
do ścisłego finału.
W konkursie wystartowało 46 zawodników z klas fryzjerskich, szkół z siedmiu województw. Do ścisłego finału
zakwalifikowało się zaledwie dziesięciu młodych fryzjerów.
Wśród nich była też Monika Stachaczek, bardzo utalentowana fryzjerka pochodząca z Radomic. – Konkurencja była
ogromna – przyznaje Monika Stachaczek. – Tematem wie-
czorowych fryzur była „Fauna i flora śródziemnomorska”.
Upięcia wykonywaliśmy na oczach publiczności. Fryzura,
która zaprezentowałam wykonana była na bazie tapiru
i siatek, formowanych później w różnego rodzaju formy –
opowiada młoda fryzjerka, która poradziła sobie tak doskonale z trudnym tematem, że jury postanowiło przyznać jej
pierwsze miejsce. – Nie spodziewałam
się, że wygram ten konkurs – mówi Monika Stachaczek. – Ta nagroda jest dla
mnie wielką mobilizacją. Chciałabym
w przyszłości wygrywać konkursy ogólnopolskie. Marzę też o własnym salonie
i pracy przy sesjach zdjęciowych – zdradza młoda fryzjerka.
Gratulujemy zwycięstwa i życzymy kolejnych sukcesów.
Agnieszka Olech
Monika Stachaczek wraz ze swoją modelką i zwycięską fryzurą podczas gali
Loki 2013
fot. Bartosz Kruk
SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
ŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁ
ŁO
ATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OG
O SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE P
14
Działając na podstawie §75 ust.1
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z 21 grudnia 2010 roku
w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania
[tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 177]
Świętokrzyskie
Centrum Psychiatrii w Morawicy
informuje,
że zamierza w bieżącym roku dokonać zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej Przychodni
Specjalistycznej /Poradni Neurologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego/ z lat 1973 – 1993 w łącznej
liczbie 4980 sztuk historii zdrowia
i choroby w związku z upłynięciem
obligatoryjnego terminu jej przechowywania.
Wobec powyższego istnieje
możliwość wydania za pokwitowaniem uprawnionym podmiotom /
pacjentom bądź upoważnionym
przez nich osobom/ rzeczonej dokumentacji w terminie
do dnia 30. 07. 2014 roku.
Osoby zainteresowane proszone
są o wstępny kontakt telefoniczny
ze Składnicą Akt ŚCP:
nr tel. 41 36 41 349
w dni powszednie
w godz. 7.00 – 14.35
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
ŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁ
O SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE P
ŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁ
O SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE P
SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
ŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁ
ATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OG
ŁO
O SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE P
1 czerwca, w Nidzie odbędą się
zawody motocyklowe: Puchar Eiffage jako III Eliminacja Pucharu
Polski Południowej w Cross Country pod patronatem Wójta Gminy
Morawicam Mariana Burasa.
Kielecki Klub Motocyklowy
WENA zaprasza widzów do pobliskiej miejscowości Nida, gdzie na
terenach należących do firmy Eiffage zorganizowane zostaną zawody
off-road-owe dla motocykli terenowych. Nie zabraknie dużej dawki
adrenaliny i rywalizacji sportowej
w miłej atmosferze. Start wyścigów:
10:00 i 14:00. Wstęp wolny.
SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
Puchar Eiffage jako
III Eliminacja
Pucharu
Polski Południowej
w Cross Country
ATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OG
ŁO
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Morawica do udziału
w Turnieju!!!
SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
Zapraszamy chętnych
do zgłaszania swojego udziału
w Turnieju szachowym o Puchar
Wójta Gminy Morawica.
Zgłoszenia przyjmowane będą
do 30 maja 2014 r.
w Samorządowym
Centrum Kultury w Morawicy,
ul. Spacerowa 7, tel. 41 3114 692
w. 300, 301
Celem turnieju szachowego będzie
popularyzacja szachów
na terenie gminy Morawica
oraz wyłonienie
Najlepszego Szachisty Gminy
Morawica 2014 roku.
Turniej przeprowadzony zostanie w klasyfikacji indywidualnej
według systemu każdy z każdym
- seniorzy i juniorzy grają w jednej
grupie.
Turniej odbędzie się w sal
Samorządowego Centrum
Kultury w Morawicy .
Przewidywany termin: Czerwiec
2014 r. ( osoby zainteresowane
będą informowane na bieżąco)
Organizatorzy zapewniają miłą
i ciekawą rywalizację.
ATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OG
ŁO
Turniej szachowy
o Puchar Wójta
Gminy Morawica
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Wyniki drużyn Moravii
Kobiety
Drużyna prowadzona przez Marię Tarczyńska walczy w tym sezonie
o utrzymanie w II lidze, o co będzie
z pewnością bardzo ciężko. Po 12 kolejkach panie znajdują się w strefie
spadkowej z 8 punktami i mają dwa
straty do bezpiecznego miejsca, które
zajmuje druga drużyna z naszego województwa Wisła Nowy Korczyn. Wiosną
piłkarki z Morawicy zanotowały dwie
porażki i odniosły bardzo cenne zwycięstwo w meczu o 6 punktów właśnie
w derbach województwa. Wygrana ta
pozwolił nadal zachować nadzieje na
pozostanie w II lidze. Naprzód Sobolów
- Moravia 3:0, Moravia – Bronowianka
1:6, Wisła Nowy Korczyn – Moravia 0:3.
Juniorzy młodsi – Drużyna juniorów prowadzona przez Mateusza
Osmana świetnie radzi sobie w lidze
okręgowej i po piętnastu kolejkach
zajmuje pierwsze miejsce w tabeli dające awans do Ligi Świętokrzyskiej.
Zenit Chmielnik - Moravia Morawica
2:6 (1:4), Kot 3, Sobczyk, Maciejski,
Wojciechowski. Na inauguracje rundy wiosennej juniorzy pokonali Zenit
Chmielnik na ich terenie 6:2 (4:1).
Z bardzo dobrej strony pokazali się
SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
ŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁ
ŁO
ATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OG
O SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE P
ŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁ
ul. Szkolna 4, Morawica
(Nowy gabinet w budynku szkoły obok pływalni KORAL)
tel. 534-247-699
Stomatologia Zachowawcza, Protetyka, Stomatologia Dziecięca
Przyjmujemy Pacjentów w ramach NFZ i prywatnie w dniach:
poniedziałek od 9:30 do 19:00,
wtorek
od 8:00 do 19:00,
środa
od 12:00 do 18:00,
czwartek
od 8:00 do 19:00,
piątek
od 8:00 do 13:00.
Pacjenci przyjmowani będą po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.
SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
STOMATOLOGIA
NZOZ NANODENT
ŁO
ATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OG
O SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE P
16
nowi zawodnicy, którzy strzelili 5 z 6
bramek dla biało- niebieskich, a prawdziwym bohaterem okazał się Krzysztof Kot ,który zaliczył hat- tricka.
Moravia: Wojcieszyński- Piecyk, Bielecki, Kosałka, Gawęcki ( `57 Bouchachi) - Miszczyk (`75 Wojciechowski),
Kot , Maciejscki ,M. Zawadzki (`50 Terech), Sobczyk- Cerazy
Naprzód Jędrzejów - Moravia 1:0 Na
nowo wyremontowanym stadionie w Jędrzejowie o jedną bramkę lepsi byli gospodarze. Mecz ten nie był najlepszym
widowiskiem, mimo kilku klarownych
sytuacji nie udało się wywieźć choćby
punktu. Przyczyniła się do tego słaba
gra w obronie oraz niewykorzystane sytuacje Cerazego oraz Sobczyka. Zwycięstwo w meczu na szycie!! TS
1946 Nida Pińczów - Moravia Morawica 1:4 (0:2) dla Moravii: Maciejski 8,42,
Wojciechowski 25, Sobczyk 78. Zwycięstwo w meczu na szczycie z dotychczasowym liderem TS 1946 Nida Pińczów
pozwoliło awansować na 1 miejsce
w tabeli. Mecz od początku ułożył się po myśli przyjezdnych, dobre podanie od
Miszczyka wykorzystał Maciejski,
który po akcji z prawej strony boiska
otworzył wynik spotkania. W kolejnych
minutach Nida przejęła inicjatywę ale
bramkę znów zdobyli goście, strzał Gawęckiego odbił bramkarz i Wojciechowski z bliska dobił strzał kolegi. Chwile
po przerwie Moravia podwyższyła na
3:0 , Maciejski znów przedarł się prawą
stroną boiska i precyzyjnie uderzył tuż
przy słupku. W drugiej połowie mecz
rozgrywał się głównie w środkowej
strefie boiska. Nida zdobyła bramkę
z rzutu karnego po faulu Kosałki. Wynik spotkania po kapitalnej akcji ustalił
Sobczyk ,który najpierw serią zwodów
ograł obrońców Nidy ,a później mocno
uderzył w samo okienko bramki. Moravia: Wojcieszyński- Piecyk, Kosałka, Bielecki, Gawęcki- Miszczyk, Maciejski, Kot, Zawadzki Mi., Sobczyk,
Wojciechowski ( 75. Pietras)
Moravia – Unia Sędziszów 3:0 Był
to pierwszy mecz u siebie tej wiosny
i pierwszy w tym sezonie do którego
Moravia przystępowała z pozycji lidera. Unia to solidna drużyna ,która nie
przegrała 10 kolejnych spotkań, ostatnią porażkę zanotowali ponad pół roku
temu, co ciekawe właśnie z Moravią.
Ale w tym meczu faworyt nie zawiódł
od początku stopniowo zaznaczała się
przewaga gospodarzy. Pierwsza bram-
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
kę zdobył Sobczyk po podaniu Maciejskiego, druga bramką padła po rzucie
rożnym, niepilnowany Kot głową z 5 m
trafił do siatki, wynik spotkania ustali Sobczyk po asyście Cerazego. Trampkarze młodsi – prowadzeni
przez Jarosława Podsiadło trampkarze dobrze prezentowali się w meczach
sparingowych
Jawornik Gorzków – Moravia 1:1 Mecz
rozgrywany był w ciężkich warunkach,
woda stała na boisku, co znacznie
utrudniało rozgrywanie piłki. Mimo
tego w pierwszej połowie młodzi piłkarze z Morawicy stworzyli sześć znakomitych sytuacji, ale wykorzystali tylko
jedną. W drugiej połowie gospodarze
zdołali wyrównać i w ekipie przyjezdnych pozostał spory niedosyt.
Moravia – Nida Pińczów 1:3 – Moja
drużyna zagrała w tym meczu zupełnie bez zaangażowania, zamiast biegać chłopcy właściwie spacerowali po
boisku. Dopiero w końcówce kiedy
strzeliliśmy bramkę zaczęli grać tak
jak można od nich oczekiwać i jak spodziewać się można było po sparingach –
powiedział trener Jarosław Podsiadło.
Młodzik młodszy
Obiecujący początek! Po zimowej przerwie rozgrywki ligowe wznowili także
młodzicy. Nowo budowana drużyna,
która jesienią nie zdobyła punktów solidnie pracowała w okresie zimowym.
Efektem było wyjazdowe zwycięstwo na
inauguracje rundy rewanżowej w Tumlinie ze Skała 4:1. Były to pierwsze
historyczne punkty ligowe chłopców
z rocznika 2002. W kolejnych dwóch
meczach, przeciwnikami były zespoły
z czołowych lokat, Piaskowianka Piaski
(2) oraz Orlęta Kielce (1). Mimo dwóch
porażek odpowiednio 1:3 oraz 0:2 młodzi piłkarze Moravii pozostawili po sobie dobre wrażenie, tocząc wyrównane
boje z najlepszymi. „Widać że z meczu
na mecz drużyna robi postępy, chłopcy
chętnie przychodzą na treningi, cieszy
ich gra w piłkę nożna, a to w tej chwili jest najważniejsze, na wyniki jeszcze
przyjdzie czas choć jestem przekonany,
że jeszcze w tej rundzie sprawimy kilka
niespodzianek” powiedział trener zespołu Mateusz Osman
Przemysław Strójwąs
M-Team siatkarskim mistrzem
16 marca na Hali Sportowej Bilcza
odbył się tradycyjny turniej o Puchar
Wójta Gminy Morawica Mariana Burasa w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Po trofeum sięgnął zespół M-Team kierowany przez Macieja Ścigę, za najlepszego
zawodnika uznano Bartosza Ramiączka ze Szwadronu Bilcza.
Eliminacje
Turniej rozpoczął się od dwudziestu spotkań eliminacyjny. Bezkonkurencyjny w grupie B okazał się M-Team (późniejszy zwycięzca), który nie
oddał rywalom nawet seta. Przeciwnicy M-Teamu tylko dwa razy zdobyli
więcej niż 10 punktów. Rywalizację
o drugie miejsce wygrał zespół Leszka
OGŁOSZENIE PŁATNE
OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE
OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE
OGŁOSZENIE PŁATNE
Cygana Pół na Pół Bilcza wygrywając
bezpośredni pojedynek z WCSK Dębska Wola. O wiele bardziej zacięta była
rywalizacja w grupie A. Gdzie tylko
jeden pojedynek na dziesięć zakończył
się w dwóch setach, w pozostałych
decydował tie- break. Rywalizację wygrał Szwadron Bilcza, zespół kierowany przez Bartosza Ramiączka wygrał
grupa
wszystkie mecze. Drugie miejsce dla
MMTS Bilcza, który był lepszy od Morawicy I różnicą ośmiu małych punktów. Pozostałe dwa zespoły także były
bardzo blisko awansu, straciły szansę
w ostatnich spotkaniach grupowych.
Poniżej podsumowanie rywalizacji grupowej.
Wyniki:
mecz
wynik
Set 1
Set 2
Set 3 punkty
A
Morawica I- Szwadron Bilcza
15:10
11:15
6:8
1-2
A
MMTS Bilcza- Dębska Volley Wola
14:16
15:5
8:2
2-1
B
M-Team - Pół na Pół Bilcza
15:9
15:11
B
Morawica II- WCSK Dębska Wola
4:15
15:13
1:8
1-2
A
Sortownicy Bilcza- Morawica I
9:15
15:12
8:10
1-2
A
Szwadron Bilcza- MMTS Bilcza
17:19
15:13
8:4
2-1
B
Morawica GIM- M-Team
2:15
4:15
0-3
B
Pół na Pół Bilcza- Morawica II
15:7
15:6
3-0
A
Dębska Volley Wola- Sortownicy Bilcza
15:11
7:15
8:5
2-1
A
Morawica I- MMTS Bilcza
20:18
11:15
6:8
1-2
B
WCSK Dębska Wola- Morawica GIM
15:11
15:12
3-0
B
M-Team - Morawica II
15:7
15:8
3-0
A
Dębska Volley Wola- Szwadron Bilcza 15:12
9:15
9:11
1-2
A
Sortownicy Bilcza- MMTS Bilcza
10:15
15:13
8:3
2-1
B
WCSK Dębska Wola- Pół na Pół Bilcza
15:13
14:16
6:8
1-2
B
Morawica GIM- Morawica II
12:15
14:16
A
Morawica I- Dębska Volley Wola
9:15
15:9
A
Szwadron Bilcza- Sortownicy Bilcza
15:4
15:12
3-0
B
M-Team - WCSK Dębska Wola
15:10
15:11
3-0
B
Pół na Pół Bilcza- Morawica GIM
15:10
15:9
3-0
3-0
0-3
8:4
2-1
17
OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Grupa A
Tabela grupy A
Zespół (miejsce)
Punkty Sety
Małe pkt.
+/-
1.Szwadron Bilcza
9
8-3
141:117
+24
2.MMTS Bilcza
6
6-6
145:133
+12
3.Morawica I
6
6-6
138:134
+4
4.Dębska Volley Wola
5
5-7
114:138
-24
4
4-7
112:128
-16
5.Sortownicy Bilcza
Grupa B:
Tabela grupy B
Zespół (miejsce)
Punkty Sety
Małe pkt. +/-
1.M-Team
12
8-0
120:62
+58
2.Pół na Pół Bilcza
8
6-3
117:97
+20
3.WCSK Dębska Wola 6
5-5
122:110
+12
4.Morawica II
4
3-6
79:122
-43
5.Morawica GIM
0
0-8
74:121
-47
Finały
Powtórzył się skład półfinalistów z ubiegłego roku. Z małym wyjątkiem-ubiegłorocznych zwycięzców z Morawicy zastąpił dosłownie M-Team. Zespół Maćka Ścigi wygrał całą rywalizację po bardzo emocjonującym sportowo finale. Szwadron
Bilcza był bardzo blisko sprawienia niespodzianki- urywając
faworytom seta. Młoda ekipa z Bilczy już drugi raz przegrała
z M-Teamem rywalizację o miano najlepszej drużyny w Gminie
Morawica w 2014 roku (poprzednio w meczu o trzecie miejsce
Turnieju o Puchar Posła). Pozostałe miejsca także podobnie
jak w ubiegłorocznej rywalizacji, MMTS Bilcza Kornela Pacygi
zwycięża w meczu o III miejsce Pól na Pół Leszka Cygana. Poniżej dokumentacja wynikowa finałów.
Półfinał
Szwadron Bilcza
-Pół na Pół Bilcza
15:13
Półfinał
M-Team- MMTS Bilcza 15:10
13:15 8:4
15:13
III miejsce MMTS Bilcza
-Pół na Pół Bilcza
15:10
15:9
Finał
16:14
13:15 6:8
18
M-Team: Marcin Kubicki, Jacek Stęplewski, Maciej Ściga,
Mateusz Dutkiewicz, Łukasz Kacperek i Mirosław Matuszewski.
Szwadron Bilcza: Mateusz Wiklina, Bartosz Ramiączek,
Łukasz Orliński, Mateusz Dudek, Adrian Januszek i Filip
Sztobryn.
MMTS Bilcza: Maciej Kulczykowski, Paweł Adamiec, Kamil
Górecki, Kornel Pacyga, Mateusz Anioł i Hubert Janyst.
Pół na Pół Bilcza: Wojciech Barański, Wojciech Pióro, Patryk Chmura, Bernard Antos, Michał Fałdziński, Lucyna
Kostka, Leszek Cygan, Jacek Ramiączek, Grzegorz Świt
i Maciej Gawrncowski.
JACEK KUBICKI
ŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁ
ATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OG
SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
Po meczach finałowych odbyło się
wręczenie nagród i dyplomów najlepszym zespołom turnieju. Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Morawicy wręczał wójt Marian Buras oraz
Małgorzata Dąbek reprezentująca
władze hali. Na najlepszego zawodnika
turnieju wybrano Bartosza Ramiączka z wicemistrzowskiego Szwadronu
Składy najlepszych zespołów:
ŁO
Klasyfikacja końcowa:
1.M-Team
2.Szwadron Bilcza
3.MMTS Bilcza
4.Pół na Pół Bilcza
5.WCSK Dębska Wola
6.Morawica I
7.Dębska Volley Wola
8.Sortownicy Bilcza
9.Morawica II
10.Morawica GIM
Bilcza. Sędziować turniej pomagali Agata Kutwin oraz Stanisław Kubicki. Na początku kolejnego sezonu halowego,
czyli już za pół roku planujemy reaktywację Gminnej Ligi
Piłki Siatkowej zarówno w rywalizacji kobiet jak i mężczyzn.
Szczegóły już w październiku na stronie internetowej gminy.
O SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE P
Szwadron Bilcza
- M-Team
Wspólne zdjęcie uczestników turnieju będzie doskonałą pamiątką
fot. Arch.
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Turniej Firm: zwycięstwo Dawkaru
Zwycięstwem firmy Dawkar zakończyła się II edycja
Turnieju Firm i Instytucji o Puchar Wójta Gminy Morawica
Mariana Burasa. Najlepszym zawodnikiem i królem strzelców został Grzegorz Zegadło ze zwycięskiej drużyny, z kolei najlepszym bramkarzem został Michał Makowski z BIS
BUD-u.
Eliminacje
W drugiej edycji uczestniczyło osiem firm z terenu naszej
gminy. Rywalizację w grupie A lepszym stosunkiem bramek
wygrał Ilmart Lisów przed firmą Dawkar Grzegorza Zegadły. Oprócz zwycięzców w rywalizacji uczestniczyły firmy
Partner i Sklep Spożywczy Milka, które zakończyły rywalizację z jednym punktem. W grupie B najlepsza była drużyna
T&J Wentylacje, przed BIS BUD/Azyl Morawica. Dopiero
na piątej pozycji ubiegłoroczny zwycięzca Jumar betoniarnia Morawica. Stawkę zamknęła firma Stochmal Materiały
Budowlane. Poniżej dokumentacja meczów eliminacyjnych.
Grupa A:
Dawkar- Partner 2:1
Po golach Waldemara Tutaja i Mateusza Dudka dla Dawkaru oraz Adama Stępniaka dla Partnera.
Ilmart Lisów- Sklep Spożywczy Milka 6:0
Gole dla Ilmartu zdobywali Sylwester Kubicki x3, Mateusz
Kobus x2 i Dominik Święcicki.
Dawkar- Ilmart Lisów 2:2
Dla Dawkaru dwie bramki Waldemara Tutaja oraz Dominik
Święcicki i Sylwester Kubicki dla Ilmartu.
Sklep Spożywczy Milka- Partner 1:1
Bramki zdobywali Kornel Pacyga dla Sklepu milka oraz Michał Łapot dla Partnera.
Dawkar- Sklep Spożywczy Milka 5:1
Dla Dawkaru Grzegorz Zegadło x5 oraz Hubert Nosek dla
Sklepu Milka.
Partner-Ilmart Lisów 1:2
Adam Stępniak dla Partnera oraz Dominik Święcicki i Mateusz Kobus dla Ilmartu Lisów.
Tabela grupy A:
Zespół (miejsce)
punkty
bramki
+/-
1.Ilmart Lisów
7
10:3
+7
2.Dawkar
7
9:4
+5
3.Partner
1
3:5
-2
4.Sklep Spożywczy Milka
1
2:12
-10
Grupa B:
Stochmal Materiały Budowlane- Jumar 0:1
Po golu Damiana Wojdy.
T&J Wentylacje- BIS BUD/Azyl 2:0
Po golach Łukasza Podsiadło i Mateusza Sołtysa.
Stochmal Materiały Budowlane- T&J Wentylacje 1:2
Piotr Wichnera dla Stochmal Mat. Budowlane oraz dwa gole
Mateusza Sołtysa dla T&J.
BIS BUD/Azyl- Jumar 1:0
Po golu Stanisława Króla.
Stochmal Materiały Budowlane- BIS BUD/Azyl 0:3
Po golach Stanisława Króla x2 i Wojciecha Króla.
Jumar- T&J Wentylacje 1:2
Damian Wojda dla Jumaru oraz Maciej Jędrychowski i Mateusz Sołtys dla T&J.
Zwycięstwem firmy Dawkar zakończyła się II edycja
Turnieju Firm i Instytucji o Puchar Wójta Gminy Morawica Mariana Burasa
fot. Arch.
Tabela grupy B:
Zespół (miejsce)
punkty bramki
+/-
1.T&J Wentylacje
9
6:2
+4
2.BIS BUD/Azyl
6
4:2
+2
3.Jumar
3
2:3
-1
4.Materiały Budowlane Stochmal 0
1:6
-5
Rywalizację półfinałową zdominowały zespoły z grupy A,
zarówno Dawkar jak i Ilmart Lisów pewnie pokonały swoich rywali. Zawiodła zwłaszcza drużyna Marcina Wieczorka
T&J Wentylacje uznawana za głównego faworyta turnieju.
Humory zawodnicy T&J poprawili sobie w meczu o III miejsce wysoko pokonują BIS BUD/Azyl. W finale dominował
Dawkar, który prowadził od samego początku i rywali stać
było tylko na honorowego gola. Poniżej dokumentacja finałów.
Półfinały:
Ilmart lisów- BIS BUD/Azyl 2:1
Sylwester Kubicki i Mateusz Kobus dla Ilmartu Lisów oraz
Zbigniew Król dla BIS BUD-u.
T&J Wentylacje- Dawkar 1:3
Dla T&J Łukasz Podsiadło oraz Grzegorz Zegadło dla Dawkaru.
O III miejsce:
T&j Wentylacje- BIS BUD/Azyl 4:0
Bramki dla T&J zdobywali dwie Mateusz Sołtys, Maciej Jędrychowski i Dominik Pałyga.
Finał:
Ilmart Lisów-Dawkar 1:3
Dla Ilmartu Sylwester Kubicki oraz Mateusz Dudek , Grzegorz Zegadło i Konrad Mazur dla Dawkaru.
Król Grzegorz
Grzegorz Zegadło ze zwycięskiego Dawkaru wygrał także klasyfikacje strzelców, popisując się m.in. pięcioma golami w spotkaniu grupowym ze Sklepem Spożywczym Milka
oraz hat- trikiem w spotkaniu półfinałowym przeciwko T&J.
Po sześć goli zdobyli Sylwester Kubicki z wicemistrza Ilmartu oraz Mateusz Sołtys z T&J. Poniżej pełna klasyfikacja
strzelców.
19
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE
ATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁA
OSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZ
ENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE
PŁ
E OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
Klasyfikacja końcowa:
1.Dawkar
2.Ilmart Lisów
3.T&J Wentylacje
4.BIS BUD/Azyl
5.Jumar
6.Partner
7.Sklep Spożywczy Milka
8.Stochmal Materiały Budowlane
Na zakończenie turnieju zostały wręczone nagrody i puchary dla najlepszych drużyn i zawodników. Dekoracji dokonał zastępca wójta Marcin Dziewięcki w towarzystwie
prezes hali Małgorzaty Dąbek oraz Michała Godawskiego
członka zarządu powiatu. Na najlepszego bramkarza wybrano Michała Makowskiego z BIS BUD/Azyl oraz najlepszym
zawodnikiem został Grzegorz Zegadło z Dawkaru. Sędziami
turnieju byli Stanisław Kubicki i Zbigniew Górnicki. W turnieju wdrożono kolejny element piłki nożnej halowej- rzuty karne przedłużone. Wykonywało je dwóch zawodników
- niestety bez powodzenia. Kolejne elementy futsalu będą
wprowadzane podczas planowanej w przyszłym sezonie zimowym Ligi Halowej. Szczegóły na początku jesieni br.
Składy zwycięzców:
Dawkar: Tomasz Frankowicz- Grzegorz Zegadło, Mirosław
Domagała, Konrad Mazur, Waldemar Tutaj, Mateusz Dudek
i Mariusz Januchta.
Ilmart Lisów: Robert Kaczor- Sylwester Kubicki, Dominik
Święcicki, Mateusz Kobus, Michał Rutkowski, Konrad Kaczor i Sergiusz Syncerz.
T&J Wentylacje: Paweł Motyczyński- Marcin wieczorek,
Mateusz Jędrychowski, Łukasz Podsiadło, Mateusz Sołtys,
Paweł Cerazy, Tomasz Klimczak i Dominik Pałyga.
BIS BUD/Azyl: Michał Makowski- Wojciech Król, Andrzej
Bisaga, Zbigniew Król, Mateusz Bisaga, Stanisław Król, Łukasz Słoń, Wiesław Kowalczyk i Andrzej Szumski.
JACEK KUBICKI
TN
Klasyfikacja strzelców turnieju:
9 Grzegorz Zegadło (Dawkar)
6 Sylwester Kubicki (Ilmart) i Mateusz Sołtys (T&J)
4 Mateusz Kobus (Ilmart) i Stanisław Król (BIS BUD)
3 Dominik Święcicki (Ilmart) i Waldemar Tutaj (Dawkar)
2 Mateusz Dudek (Dawkar), Maciej Jędrychowski i Łukasz Podsiadło (obaj T&J), Adam Stępniak (Partner) oraz
Damian Wojda (Jumar)
1 Kornel Pacyga i Hubert Nosek (obaj Sklep Sp. Milka),
Michał Łapot (Partner), Piotr Wichnera (Stochmal Mat. Budowlane), Zbigniew Król (BIS BUD), Dominik Pałyga (T&J)
oraz Konrad Mazur (Dawkar).
Rekordowe zwycięstwo Moravii
SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
ŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁ
ŁO
Niecodziennym wyczynem popisali się seniorzy Mora- Moravia – Astra Piekoszów 1:1 (0:0) 0:1 T. Grund 68 min,
vii w 21 kolejce Ligi Okręgowej. Podejmując na własnym 1:1 M. Smolarczyk 74. Gospodarze byli zdecydowanym fastadionie broniącą się przed spadkiem drużynę Samsona worytem w tym spotkaniu jednak podeszli do meczu chyba
Samsonów strzelili rywalom aż 14 goli nie tracąc żadnego. zbyt pewni siebie i broniąca się przed spadkiem Astra utarła
To rekordowa wygrana w historii klubu, która z pewnością im nosa. – Było to jedno z najsłabszych spotkań jakie rozenie prędko zostanie pobita. Po wygranej na inaugurację rundy wiosennej
ATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OG
ze Starem Starachowice przyszły dwa
remisy z niżej notowanymi drużynami, ale drużyna Marka Bębna zdaje się
wskakiwać na właściwe tory i trzy kolejne wygrane pozwoliły na utrzymanie się w ścisłej czołówce tabeli.
LZS Samborzec - Moravia 1:1 (0:1) dla
Moravii Mateusz Osman w 23 min.
Wszystkie drużyny narzekają na
kiepskie boisko w Samborcu łącznie
z samymi gospodarzami, ale nawet
w takich warunkach grać trzeba. Tyle
że gra to głównie wybijanka, mnóstwo
przypadku i mało sytuacji podbramkowych. Mecz wyrównany w którym Moravia objęła prowadzenie w 23 minucie
za sprawą Mateusza Osmana. W drugiej połowie gospodarze zdołali wyrównać , a strzelcem gola był Damian Belusiak, który wykorzystał niepewność
naszej defensywy w 74 minucie meczu.
O SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE P
20
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁ
ŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁ
ŁO
grała moja drużyna. Mimo optycznej
ATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OG
przewagi nie zdołaliśmy wypracować
jakichś dogodnych sytuacji. Przeciwnik
zamknął się na swoim przedpolu i czyhał na kontry. W 68 minucie straciliśmy
bramkę z rzutu wolnego po błędzie naszego bramkarza, mimo że dość szybko
wyrównał Michał Smolarczyk, to szali
zwycięstwa nie udało się przechylić na
swoją stronę. Szkoda bo jeden punkt
z takim przeciwnikiem traktować należy w kategoriach porażki – powiedział
po meczu trener Marek Bęben.
Sokół Rykoszyn – Moravia 0:8 (0:4)
Łukasz Zawadzki w 3, 5 i 75 minucie,
Michał Smolarczyk 31 z karnego, Mateusz Osman 35, 67, Rafał Kita 69, Jakub Bednarski 90+2
Sokół już właściwie pogodził się ze
spadkiem, ale mimo wszystko takie
spotkania czasem są ciężkie kiedy
przeciwnik gra bez żadnego obciążenia. Moravia od samego początku ruszyła mocno na przeciwnika jakby chciała zamazać ostatnie Piast to niewygodny przeciwnik z którym Moravii ciężko się
nienajlepsze mecze i już w 3 minucie wyszła na prowadze- gra. Potwierdziło się to i tym razem, choć gospodarze już w 1
nia. W 5 było 2:0, a kiedy w 31 gospodarze stracili trzeciego minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Mateusza Zawadzgola z rzutu karnego i jednocześnie bramkarza, który za faul kiego. Kiedy w drugiej połowie grając z mocnym wiatrem na
otrzymał czerwoną kartkę, można się było jedynie zastana- 2:0 podwyższył Brzozowski wydawało się że mecz jest pod
wiać jak wysokie będzie zwycięstwo Moravii. Skończyło się kontrolą. Nic bardziej mylnego, od tego momentu goście zana 8:0 przy kilku jeszcze niewykorzystanych znakomitych częli grać szybko piłką po ziemi i w 53 minucie Rafał Jabłońokazjach.
ski zdobył kontaktową bramkę. Rywale przejęli inicjatywę
Moravia – Piast Stopnica 2:1 (1:0) dla Moravii Mateusz Za- i gospodarze do końca drżeć musieli o zwycięstwo.
wadzki w 1 min, Dariusz Brzozowski w 50, dla Piasta Rafał Moravia – Samson Samsonów 14:0 (5:0) Z pewnością nie żaJabłoński w 53.
łują ci którzy wybrali się na mecz z Samsonem. Miażdżąca
przewaga gospodarzy przyniosła rekordowe zwycięstwo,
a skutecznością błysnął Dariusz Brzozowski zdobywca 5 goli,
N IE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENI
a także Michał Smolarczyk, który 4 razy trafił do siatki. Dwa
gole dołożył Łukasz Zawadzki, a po jednym Damian Detka,
Jakub Bednarski i Rafał Kita. Mecz do jednej bramki zakończył się niecodziennym wynikiem, a gdyby gospodarze wykorzystali wszystkie znakomite okazje, to powinni strzelić
minimum 20 goli.
PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATN
G ŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZE
O SZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE P
E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Neptun Końskie
21
Moravia Morawica
21
GKS Nowiny
21
GKS Rudki
21
Nidzianka Bieliny
21
Stal Kunów 21
Sparta Dwikozy
21
Zenit Chmielnik
21
Kamienna Brody
21
LZS Samborzec
21
Piast Stopnica
21
Star Starachowice 21
Astra Piekoszów 21
Samson Samsonów
21
Gród Ćmińsk 21
Sokół-Nordkalk Górnik
16.
21
Rykoszyn 47
44
43
42
39
34
33
28
27
26
25
24
19
19
16
46–16
69–25
44–17
40–16
49–24
33–27
36–35
29–42
26–35
30–38
32–35
31–36
21–40
24–51
30–47
7
18–74
Przemysław Strójwąs
21
E OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE OGŁOSZENIE PŁATNE O
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Strażacy uczcili swoje święto
Z okazji Dnia Strażaka morawiccy strażacy uroczyście uczcili swoje święto. Tym razem, obchody
odbyły się na placu przed Centrum Samorządowym w Morawicy, podczas których dokonano poświęcenia dwóch nowych wozów strażackich jednostek z Morawicy i Drochowa Dolnego. Uroczystości
związane z obchodami Gminnego Dnia Strażaka połączone były z rocznicą uchwalenia Konstytucji
3 Maja.
Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki pododdziałów
strażackich, na placu przed morawickim magistratem. Tutaj, mszę świętą w intencji braci strażackiej odprawił ks.
Marek Mrugała – kapelan świętokrzyskich strażaków wraz
z księdzem Janem Ciszkiem – proboszczem parafii w Morawicy. W homilii skierowanej do zebranych strażaków ksiądz
kapelan, sam czynny strażak-ochotnik, mówił o doniosłości
służby, której przyświeca hasło: „Bogu na chwałę, ludziom
na pożytek”. Duchowni poświęcili również dwa nowe wozy
strażackie jednostek z Morawicy i Drochowa Dolnego, do
których kluczyki na ręce druhów przekazał uroczyście wójt
gminy Morawica Marian Buras oraz Piotr Żołądek, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i druh Marian
Tworek, wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego
OSP RP.
Jak podkreślano podczas uroczystości, strażak jest człowiekiem o wielkim zaufaniu społecznym, na którego zawsze
można liczyć. Obecny na uroczystościach strażackich w Morawicy Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach,
mł.bryg. Sławomir Karwat, z podziwem mówił o dokonaniach, umiejętnościach i wyposażeniu morawickich strażaków. Prezes Kopalni Wapienia Morawica, Józef Dąbek na
ręce wójta Mariana Burasa przekazał gratulacje i podziękowania za dostrzeganie potrzeb strażaków, a włodarz gminy
osobiście podziękował członkom wszystkich jednostek OSP
za codzienny trud, zaangażowanie w służbę i bezinteresowną pomoc innym. Życzenia dla strażaków-ochotników
przekazali również zaproszeni goście, a wśród nich: Piotr
Żołądek - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
Michał Godowski – Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Grzegorz Świt - Radny Powiatu Kieleckiego, mł.bryg.
Sławomir Karwat - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP
w Kielcach, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP Zygmunt
Domagała, druh Marian Tworek – Wiceprezes ZOP, Janusz
Wojtyś – Przewodniczący Rady Gminy Morawica.
Dzień Strażaka to okazja do refleksji i podsumowań, ale
przede wszystkim to dzień radości z osiągnięć i dokonań
w służbie strażackiej. A tych dokonań, jak podkreślano, morawiccy strażacy mają wiele na swoim koncie. – Bez wątpienia druhowie z terenu gminy Morawica wyróżniają się na tle
jednostek z całego województwa – ocenił mł.bryg. Sławomir
Karwat - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach,
przypominając wielkie sukcesy druhów podczas VII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się
w ubiegłym roku w Strawczynku. Udział w nich wtedy wzięło aż siedem drużyn z terenu gminy Morawica i jak się okazało, po zaciekłych zmaganiach zajęły one najwyższe miejsca na podium. Warto przypomnieć, że w kategorii seniorów
pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Brudzowa, a miejsce
drugie drużyna z Woli Morawickiej. W kategorii kobiet na
miejscu pierwszym znalazła się drużyna z Woli Morawickiej,
a z Obic na miejscu czwartym. W kategorii Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych dziewcząt na miejscu drugim uplasowała się drużyna z Woli Morawickiej. W kategorii młodzieżówek chłopców miejsce drugie na podium zajęła drużyna
z Chałupek, a miejsce szóste drużyna z Nidy.
22
Mszę świętą w intencji braci strażackiej odprawił
ks. Marek Mrugała – kapelan świętokrzyskich strażaków wraz z księdzem Janem Ciszkiem – proboszczem
parafii w Morawicy
fot. Radomski
Podczas „honorowej” część strażackiego święta dokonano wręczenia odznaczeń dla wyróżniających się w służbie
druhen i druhów. W sumie odznaczono dwudziestu siedmiu morawickich strażaków. W pierwszej kolejności Złotym
Znakiem Związku, najwyższym odznaczeniem strażackim,
uhonorowano druha Jana Tworka, prezesa OSP Morawica.
– Strażakiem jestem od ponad 36 lat. Ogromnie się cieszę,
że zauważono moją pracę i doceniono. To odznaczenie z całą
pewnością będzie dla mnie motywacją do dalszej społecznej
pracy na rzecz ludzi – mówił tuż po odebraniu zaszczytnego
odznaczenia druh Jan Tworek. Poza tym, uchwałą Prezydium Związku Oddziału Wojewódzkiego województwa świętokrzyskiego Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali druhowie: Waldemar Rygielski, Kazimierz Kowalski i Paweł Machulski. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Maciej Zawierucha, Tomasz
Dziewięcki, Marcin Dziewięcki, Tomasz Piwowarski, Marcin Wawrzycki, Robert Głuszek, Marek Zawadzki i Tomasz
Frankowicz, a Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali druhowie: Wiesław Szczepanek, Damian Mazurkiewicz, Zbigniew Pietras, Filip Moskwa i Dariusz Zawadzki. Natomiast, decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymali druhowie:
Marek Kępski, Mariusz Bakalarz, Jarosław Wesołowski,
Piotr Polewczak, Kamil Rabiej, Artur Bobowski, Mieczysław Mazurkiewicz, Maciej Mazurkiewicz, Maciej Sławeta
i Mateusz Grzywna.
Podczas swojego święta brać strażacka z Morawicy odebrała wiele podziękowań za ofiarną służbę oraz moc życzeń.
Obchody, które uświetniła Gminna Orkiestra Dęta z Morawicy. Dowódcą uroczystości był druh Jerzy Rożkiewicz,
a kompanię honorową wystawiła jednostka OSP Wola Morawicka, którą dowodził druh Stanisław Pietrzykowski. Obchody zakończyły się defiladą pododdziałów.
Agnieszka Olech
Oglądaj w ITV Morawica
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Podczas uroczystości duchowni poświęcili dwa nowe
wozy strażackie jednostek z Morawicy i Drochowa Dolnego
fot. Radomski
Złotym Znakiem Związku, najwyższym odznaczeniem
strażackim, uhonorowano druha Jana Tworka, prezesa
OSP Morawica.
fot. Radomski
Druhowie ze wszystkich jednostek przemaszerowali w honorowej defiladzie. Dowódcą uroczystości był
druh Jerzy Rożkiewicz
fot. Radomski
Obchody uświetniła Gminno Szkolna Orkiestra Dęta
z Morawicy.
fot. Radomski
Prezentacja pododdziałów na placu przed Centrum Samorządowym w Morawicy robiła wrażenie
fot. Radomski
23
MAJ 2014 NR 05/2014 (259) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
24

Podobne dokumenty