Obowiązujący zakres wiadomości na ćwiczenia 2

Transkrypt

Obowiązujący zakres wiadomości na ćwiczenia 2
Obowiązujący zakres wiadomości na ćwiczenia 2-4 z fizjologii układu krążenia
Ćwiczenie 2
1. Unerwienie mięśnia sercowego, wpływ układu przywspółczulnego i
współczulnego na czynność serca
2. Wpływ substancji chemicznych na pracę mięśnia sercowego (atropina,
pilokarpina, acetylocholina, adrenalina, digoksyna)
3. Intropizm, dromotropizm, batmotropizm, chronotropizm, lusitropism
4. Odruch oczno-sercowy
5. Odruch Bainbridge`a
6. Odruch nurkowania
7. Odruch z chemoreceptorów tętniczych
8. Odruchy pochodzące z baroreceptorów aortalno-zatokowych
9. Elastyczność i rozciągliwość naczyń krwionośnych
10. Przepływ krwi w łożysku naczyniowym
11. Opór naczyniowy, czynniki wpływające na jego wielkość
Ćwiczenie 3
1. Elektrokardiografia
(EKG),
odprowadzenia
EKG
(dwubiegunowe,
jednobiegunowe).
2. Zasady wyznaczania osi elektrycznej serca, prawidłowe nasilenie osi, odchylenie
osi w lewo i prawo, przyczyny odchyleń.
3. Elementy składowe, prawidłowe cechy elektrokardiogramu.
4. Normokardia, tachykardia i bradykardia
5. Zmiany w EKG przy hiper- i hipokaliemii
6. Rytm pracy serca i jego typy (przedsionkowy, węzłowy i komorowy), obraz w
EKG
7. Bloki serca (zmiany w EKG)
8. Zespół Wolffa-Parkinsona-White`a (WPW) i Lowna-Ganonga-Levine`a (LGL)
(zmiany w EKG)
9. Migotanie i trzepotanie przedsionków i komór (zmiany w EKG)
10. Niedotlenienie i zawał mięśnia sercowego (zmiany w EKG)
11. Miejscowa regulacja krążenia
12. Krążenie żylne
Ćwiczenie 4
1. Ciśnienie tętnicze krwi i czynniki determinujące jego wielkość.
2. Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, średnie ciśnienie tętnicze, ciśnienie
tętna.
4. Tony serca I, II, III i , IV. Składowe M1 i T1 tonu I. Czynniki wpływające na
intensywność tonu I, przyczyny nieprawidłości akcentacji i osłabienie.
5. Ton II, składowe A2 i P2, nieprawidłowości akcentacji, osłabienie,
rozdwojenie tonu.
6. Tętno, cechy tętna. Tętno tętnicze i tętno żylne. Kliniczne znaczenie
badania tętna u zwierząt domowych. Częstość tętna u zwierząt domowych.
7. Reakcja ortostatyczna.
8. Odruchy aksonowe.
9. Wpływ siły ciężkości na krążenie krwi.