Czytaj więcej.

Transkrypt

Czytaj więcej.
Co nowego w szkole promującej zdrowie?
Podczas ferii zimowych dokonano remontów w szatniach klas I-III.
Z korzystającymi z nich uczniami przeprowadzono pogadanki na temat
utrzymywania ładu i porządku. Uczniowie uczestniczyli też w zajęciach
praktycznych w szatniach. A uczniowie z klasy II a i II c wykonali ciekawe
prace plastyczne dotyczące dbałości o higienę i porządek.
W marcu w ramach obchodów Dnia Patrona odbyły się interesujące zajęcia
dotyczące higieny i zasad dobrego zachowania się przy stole. Uczniowie
uczestniczyli w konkursie plastycznym „Ło dobrym wychowaniu”
inspirowanym tekstem napisanym przez patrona szkoły.
Wyróżniono prace:
Zofii Bąkowskiej z klasy 1d,
Mai Wiśniowskiej z klasy 3a,
Zuzanny Leszka z klasy1 g
i Magdy Mencnerowskiej 3c.
W kwietniu zorganizowano Tydzień Zdrowia.
Klasy I- III uczestniczyły w konkursie plastycznym „Portret Czyściocha”, klasy
IV – VI brały udział w konkursie literackim „ Fraszki czyścioszki”.
Zwycięzcy konkursu plastycznego „ Portret Czyściocha” to:
Klasy I
I miejsce Filip Maruszczak –kl.1b wych. B. Krawczyk
II miejsce Julia Kamińska –kl. 1b wych. B. Krawczyk
Klasy II
I miejsce Dominika Szczepanik kl. 2e wych.B. Boryś
II miejsce Jasmina Winiarska kl.2e wych.B. Boryś
Klasa III
I miejsce Dawid Kalinowski kl. 3e wych.M. Małek
Szymon Ignar kl.3d wych.A. Kornak
II miejsce Wiktoria Rusek kl.3c wych.M Nawrot
III miejsce Aleksandra Łapisz kl.3c wych.M Nawrot
Karolina Orzechowska kl.3c wych.M Nawrot
W konkursie literackim zwyciężył Natan Kuśmirek z klasy 5c, drugie miejsce
zajął Alan Kuśmirek z klasy 4c.
W klasach I – III podczas tygodnia zdrowia odbywały się też zajęcia dotyczące
ładu
i porządku w otoczeniu i tornistrze.
Ze względów organizacyjnych planowane w Tygodniu Zdrowia przedstawienie
„Czystość to zdrowie” odbyło się w maju. Obejrzeli je uczniowie młodszych
klas naszej szkoły i rodzice uczniów klasy II H.
29 kwietnia 2016 roku odbył się Szkolny Turniej Zdrowotny. Turniej został
przygotowany przez nauczycieli : Magdalenę Nawrot, Annę Galę, Olgę Czyż,
Renatę Kaczmarek i Urszulę Zielińską. Uczestniczyły w nim wszystkie klasy
III.
Otwarcia turnieju dokonała pani dyrektor Gabriela Kozik. Sześciu
przedstawicieli z każdej klasy brało udział w konkurencjach sportowych, były
to: skoki w workach, „sadzenie ziemniaków”, sztafeta z piłką lekarską oraz rzut
do ruchomego celu. Wylosowani reprezentanci z publiczności brali udział w
konkurencjach dotyczących wiedzy o zdrowiu. Rozwiązywali krzyżówkę, rebus,
szyfrogram i układali puzzle. Każda klasa miała również za zadanie zaśpiewania
piosenki dotyczącej dbałości o higienę osobistą
Atmosfera podczas turnieju była gorąca, a rywalizacja zaciekła. O ostatecznym
wyniku turnieju zdecydowała dogrywka – skoki przez skakankę.
Zmagania poszczególnych klas oceniało jury w składzie: pani Elżbieta Ignar –
reprezentant rodziców, pielęgniarka szkolna – pani Monika Paś - Herba, pani
Urszula Zielińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zawody obserwowała
również pani wicedyrektor Magdalena Świaczny – Szafraniec.
Zwycięzcami Szkolnego Turnieju Zdrowotnego zostali uczniowie z klasy III c.
Drugie miejsce zajęła klasa III, a trzecie klasa III.
Wszystkie klasy otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę
Rodziców.
Z inicjatywy Rady Rodziców we współpracy z m. in. :MOSiR, Komendą Straży
Pożarnej w Żorach, Radą Dzielnicy Powstańców Ślaskich i Księcia
Władysława, Centrum Organizacji Pozarządowych, Piekarnią Rehlis, Zarządem
Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, Firmią P.P.H.U eXploat.pl, Firmą KNS
Ślaską Fabryką Okien odbył się Festyn Rodzinny na Sportowo z SP 17. Odbył
się wówczas pokaz udzielania pierwszej pomocy, rozgrywki sportowe i różnego
typu zajęcia. Przeprowadzono konkursy plastyczne „Sport to zdrowie”
i „Dyscypliny Olimpijskie”.
W konkursie Plastycznym dla klas I - III pt :"Sport to zdrowie".
I miejsce zdobyła Maja Faryna
II miejsce zdobyła Dominika Zaborska
III miejsce zdobyła Marta Sołtys
Wyróżnienia przyznano następującym uczniom:
Oliwia Szołtysek
Magdalena Lanuszny
Kacper Górski
Wiktoria Kustra
Paweł Boruta
Organizatorkami konkursu były panie: Magdalena Nawrot, Agnieszka Zdziebło,
Urszula Zielińska
W konkursie „ Dyscypliny olimpijskie” zwyciężyli:
I miejsce w kategorii klas 4 – Maja Kisiel z klasy 4 B
I miejsce w kategorii klas 5 – Zuzanna Jaromin 5 B
I miejsce w kategorii klas 6 – Nadia Wawrzyńczuk 6d
Wyróżnienia:
Paulina Samek 6 B
Amelia Szymańska 6 D
Aleksandra Tomaszewska 5E
Zuzanna Grzymała 5 G
Angelika Sulorz 6 B
Uczniowie biorący udział w konkursach otrzymali atrakcyjne nagrody.
Uczniowie klas drugich uczestniczą w
profilaktycznym„ Nie pal przy mnie proszę” .
ogólnopolskim
programie