Informacja dotycząca - Ubezpieczenie CAP Europe, zgodnie z

Transkrypt

Informacja dotycząca - Ubezpieczenie CAP Europe, zgodnie z
Informacja dotycząca - Ubezpieczenie CAP Europe, zgodnie z wymogami art. 17
ust. 1. Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej.
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Postanowienia wstępne, Definicje, pkt 1., pkt 2., pkt 3., pkt 5.2. – 5.3.,
pkt 6.4., pkt 8.1., pkt 8.4. - 8.5., pkt 9.1. – 9.3.
Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające
do odmowy wypłaty odszkodowań i innych świadczeń lub ich obniżenia.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
pkt 4.1.-4.2., pkt 5.1., pkt 5.4., pkt 6.3., pkt 6.5., pkt 7.1. – 7.2., pkt 11., pkt 12.2

Podobne dokumenty