Różne Drogi Wiary - St. Rose of Lima Brooklyn

Transkrypt

Różne Drogi Wiary - St. Rose of Lima Brooklyn
 Różne Drogi Wiary
11 października 2012 r. rozpoczął się Rok Wiary. Jest to czas, w którym wiara powinna być potwierdzana wewnętrznie i zewnętrznie. Benedykt XVI w liście zapowiadającym Rok Wiary napisał: „Odnowa Kościoła dokonuje się także przez świadectwo, jakie daje życie wierzących.” Otrzymaliśmy od Boga dar tworzenia, nich wiec nasza praca twórcza będzie wyrazem naszej wiary. Galeria w Centrum Kulturalnym Św. Jozefa włączając się w zamysł Ojca Świętego organizuje wystawę prac plastycznych „Różne Drogi Wiary” Cele: ‐Zachęcenie do pogłębienia prawd wiary katolickiej ‐ Inspiracja do twórczej aktywności plastycznej ‐Integracja wokół słowa Bożego ‐Aktywne przeżywanie roku wiary Wystawa będzie podzielona na wystawę prac dziecięcych i wystawę prac dorosłych. Autorzy prac powinni być związani z kościołem Katolickim Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej. Format prac wymagających ekspozycji za szkłem nie powinien przekraczać formatu A1 Organizatorzy wystawy zastrzegają sobie prawo wyboru prac według : zgodności z tematem i oryginalności formy plastycznej. Prace będą zwracane autorom po zamknięciu wystawy Czas dostarczenia prac upływa 10 Marca 2013 roku Otwarcie wystawy 17 Marca 2013 roku Prace należy przynosić do kancelarii parafii Św. Róży z Limy w godzinach urzędowania. Organizatorzy przewidują „Milcząca Aukcja” w czasie spotkań w Centrum. Pytania proszę kierować na magdalenazielinska@hotmail albo telefonicznie 646 964 8127 Do pracy powinien być dołączony opis na osobnej kartce ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Autor: Imię i Nazwisko _____________________________________________________________________________________________________ Wiek dziecka oraz nazwisko i imię opiekuna(dotyczy tylko dzieci)____________________________________________________ Tytuł (nie obowiązkowy): Kontakt (telefoniczny/ e‐mailowy lub adres pocztowy) [] Zgadzam się na udział mojej pracy w „Milczącej Aukcji” (Silent Auktion) cena wyjściowa: $___________ [] Nie zgadzam się na udział mojej pracy w „Milczącej Aukcji” Nie opisane prace nie będą przyjmowane. Podpis Artysty lub Opiekuna _________________________________________________________________________________Data____________ Różne Drogi Wiary
Uzupełnienie:
Jednym z najpiękniejszych darów jakie otrzymaliśmy od Boga jest talent tworzenia. Pan
Bóg prosi nas byśmy te dary, talenty rozwijali, abyśmy ich nie marnotrawili. Dlatego też
tworząc wypełniamy Jego wolę.
Przykładem używania naszego talentu jest gloryfikacja Bożego dzieła. Możemy wykorzystać piękno Bożego stworzenia jako przedmiot naszej sztuki, poprzez malarstwo,
rysunek, grafikę, fotografię, rzeźbę, itp.
Możemy tego dokonać przeróżnymi sposobami. Na przykład jednym z nich może być
zachwyt nad pięknem przyrody która nas otacza.
Innym przykładem jest medytacja piękna człowieka i wszystkich rzeczy, które stworzył.
Następnym przykładem jest świadczenie o naszej wierze przez obchodzenie świąt
związanych z liturgią Kościoła; np.: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, Zaduszki itd.
Jeszcze jednym przykładem może być ukazanie codziennego życia, które przezywamy w
zgodzie z naukami Pana Jezusa.
Innym przykładem jest tworzenie sztuki abstrakcyjnej. Bo przecież myślenie abstrakcyjne
jest kolejnym darem od Boga.
Przeróżne są nasze drogi wiary, tak więc zapraszamy do świadczenia o naszej wierze
poprzez udział w wystawie „Różne Drogi Wiary”
. 

Podobne dokumenty