Bezpłatne kursy językowe - Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Komentarze

Transkrypt

Bezpłatne kursy językowe - Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Bezpłatne kursy językowe
Projekt pod nazwą „Języki obce kluczem do sukcesu” to bezpłatne szkolenia językowe współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Działanie 8.2 prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Głównym celem projektu jest chęć podwyższenia swoich umiejętności z języka angielskiego lub niemieckiego.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób w wieku powyżej 25 roku życia oraz 50+ zatrudnionych na umowę o pracę lub
umowę zlecenie oraz osób bezrobotnych, które nie uczestniczyły w szkoleniach, kursach zawodowych i innych
formach kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.
Szkolenia kierowane jest do 444 osób dorosłych (25+), zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa
wielkopolskiego, którzy z własnej inicjatywy deklarują chęć podniesienia swoich umiejętności z języka angielskiego
lub niemieckiego.
W ramach projektu odbędzie się 120 godzin szkolenia dla poszczególnych grup projektowych. Miejsce szkolenia
ustalone zostanie tuż po utworzeniu pełnej grupy.
Aby szkolenia zostały przeprowadzone sprawnie i efektywnie, grupy szkoleniowe liczą co najwyżej 12 osób.
Każdej z nich zapewnione zostaną:
• materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
• miła atmosfera i wysoki poziom szkoleń,
• programy zajęć dostosowane do umiejętności posiadanych przez uczestnika szkolenia,
• zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów posiadających co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego,
• dodatkowe konsultacje z lektorem ukierunkowaniem na pomoc osobom z trudnościami w uczeni się, nie
nadążającym za resztą grupy lub umożliwione zostaną konsultacje mailowe z lektorem.
Po ukończeniu kursu uczestnik podchodzi do egzaminu państwowego, na mocy którego otrzymuje uprawnienia
podnoszące Jego pozycje na rynku pracy.
Korzyści dla posiadacza certyfikatu:
•
•
•
•
•
potwierdzenie posiadanych kompetencji,
wzrost pozycji na rynku pracy,
większa pewność utrzymania zatrudnienia,
wzrost mobilności,
wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.
Źródło:
http://www.leantech.com.pl/projekt/wrpo-8-2-jezyki-obce-kluczem-do-sukcesu.html
1

Podobne dokumenty