Ziemia Będzińska 12/2013 - Starostwo powiatowe w Będzinie

Komentarze

Transkrypt

Ziemia Będzińska 12/2013 - Starostwo powiatowe w Będzinie
tu
iń
dz
ia
1
bę
w
Nr 12/81 grudzień 2013
sk
po
ie
go
ja
m
ac
ob
l ik
il n
ap
a
grudzień 2013 nr 12/81
Mapy Akustyczne Powiatu
AKCJA ZIMA
Rewitalizacja Sławkowa
Wyróżnienie dla schroniska
Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy.
Z całego serca życzę, by był on wypełniony spokojem,
radością oraz rodzinnym ciepłem i miłością.
Na wszystkie dni nadchodzącego roku
życzę Państwu dużo zdrowia, szczęścia
Zwycięzcy konkursu musztry - klasa policyjna z Wojkowic.
i wiele pomyślności na co dzień.
Z wyrazami najwyższego szacunku
i życzeniami najpiękniejszych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
Zbigniew Meres
Senator RP
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku 2014
życzy
Waldemar Andzel
Poseł na Sejm RP
Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności
wszystkim Mieszkańcom Powiatu Będzińskiego
składa
Marek Balt
Poseł na Sejm RP
Szanowni Mieszkańcy Będzina
Święta Bożego Narodzenia
to czas wyjątkowy,
niosący dobro i nadzieję.
Prosimy przyjąć
na te szczególne dni
serdeczne życzenia zdrowia,
radości płynącej
ze spotkań z najbliższymi,
wytchnienia od codziennych trosk,
jak również spełnienia marzeń
oraz wszelkiej pomyślności
w każdy dniu Nowego 2014 Roku.
Radni Rady Miejskiej Będzina
Wesołych Swiat
Rok wyzwań…
Wszystkim mieszkańcom Będzina
i Powiatu Będzińskiego
Tort w narodowych barwach, pokazy
sprawności
składam
życzenia służb
wesołych i zdrowych
mundurowych, a nawet możliwość Świąt
osobistej
rozmowy
z...
Bożego
Narodzenia
bez pośpiechu,
trosk i zmartwień.
Marszałkiem Józefem Piłsudskim – tospędzonych
wszystko działo
się na
rodzinne szczęście
III Powiatowym Festynie Rodzinnym,Niech
zorganizowanym
przy rozświetla chwile
spędzone przy
wigilijnym stole,
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Czeladzi.
a nadchodzący Nowy Rok 2014
wypełnią sukcesy w życiu osobistym i zawodowym.
Łukasz Komoniewski
Prezydent Miasta Będzina
Mieszkańcom królewskiego miasta Będzina
Najserdeczniejsze życzenia
Świąteczne i Noworoczne
Rodzinnych, radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
Zdrowia szczęścia, spełnienia marzeń
w Nowym 2014 Roku
życzy
Sławomir Brodziński
Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina
Przed nami ostatnie dni „starego”, 2013 roku. Dla wszystkich
samorządów był on czasem wielu
niełatwych decyzji i wyzwań. Nie
inaczej było i w naszym powiecie,
gdzie musieliśmy zmierzyć się z tak
poważnymi tematami, jak problemy
zadłużonych szpitali.
Dziś można powiedzieć, że mimo trudnej sytuacji udało się nam zrobić naprawdę dużo.
Przyjęliśmy program poprawy sytuacji ekonomicznej Powiatowego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej, którego konsekwentna
realizacja daje realną szansę wyjścia na prostą w perspektywie kilku lat.
Mija też pierwszy, pełny rok funkcjonowania
nowej sieci szkół w powiecie. Można już dziś
powiedzieć, że podjęte przez nas działania
okazały się krokiem we właściwym kierunku,
który przyniósł profesjonalizację kształcenia
naszej młodzieży.
Dużo działo się też w zakresie inwestycji drogowych. Kontynuujemy tu dobrą tradycję łączenia środków będących w dyspozycji gmin
i powiatu. Skutecznie pozyskujemy środki
«Nie
zewnętrzne, tak na drogi, jak i na inne ważne
dla naszych mieszkańców przedsięwzięcia.
Mijający rok zaliczyć możemy do udanych.
Z całą pewnością sprostaliśmy najważniejszym wyzwaniom. Przed nami kolejne miesiące pracy, o tyle szczególne, że w przyszłym roku dobiegnie końca obecna kadencja władz powiatu. To mieszkańcy ocenią naszą działalność
czasie ostatnich czterech
bójcie
się! Otow zwiastuję
lat.
«Nie bójcie
Oto (…):
zwiastuję
wam
radość się!
wielką
dziś
wam
radość
wielką
(…):
dziś
w
mieście
Dawida
narodził
się
«Nie
bójcie
się!
Oto
zwiastuję
w
mieście
Dawida
narodził
się
wam
Zbawiciel,
którym
jest
wam radość wielką (…): dziś
Życzymy, by Święta Bożego Narodzenia były pełne radości,
pogody
ducha,którym jest
wam
Zbawiciel,
Mesjasz,
Pan».
w mieście Dawida narodził się
by przyniosły wytchnienie od trudów dnia codziennego
Łk 2, 10-11
Mesjasz,
Pan».
wam
Zbawiciel,
którym jest
i stały się doskonałą okazją do spotkań w gronie
najbliższych.
Łk 2, 10-11
Nadchodzący Nowy Rok niechaj będzie dla każdego na swój, niepowtarzalny
sposób wyjątkowy.
Mesjasz, Pan».
Niech spełniają się wszystkie marzenia i plany, a każdy dzień pełen będzie chwil,
Łk 2, 10-11
które warto zapisać w swym sercu.
Emil Bystrowski
Przewodniczący Rady
Powiatu Będzińskiego
Krzysztof Malczewski
Starosta Będziński
Lorenzo Lotto „Adoracja Dzieciątka”
Lorenzo Lotto „Adoracja Dzieciątka”
Lorenzo Lotto „Adoracja Dzieciątka”
Lorenzo Lotto „Adoracja Dzieciątka”
Drodzy Mieszkańcy Powiatu Będzińskiego!
Mieszkańcy Powiatu Będzińskiego!
BDrodzy
óg z miłości do nas stał się człowiekiem. Przyszedł na świat, aby
Drodzy
Mieszkańcy
Powiatu
Bóg czyli
z się!
miłości
nas
stał
sięBędzińskiego!
człowiekiem.
aby
nas zbawić,
wyzwolić
od
wszelkiego
zła. Tylko Przyszedł
w Nim i z na
Nimświat,
jesteśmy
«Nie
bójcie
Otodozwiastuję
nas
zbawić,
czyli
wyzwolić
od
wszelkiego
zła.
Tylko
w
Nim
i
z
Nim
jesteśmy
zwycięzcami.
B
óg
z
miłości
do
nas
stał
się
człowiekiem.
Przyszedł
na
świat,
aby
wam radość wielką (…): dziś
zwycięzcami.
nas
zbawić, Dawida
czyli wyzwolić
od wszelkiego zła. Tylko w Nim i z Nim jesteśmy
w
mieście
narodził
Na święty
czas
Bożego się
Narodzenia życzę nam wszystkim odwagi
zwycięzcami.
wam
Zbawiciel,
którym
jest
Na święty
czas
Bożego
Narodzenia
nam wszystkim
odwagi
w czynieniu
wszystkiego,
cokolwiek
Chrystusżyczę
nam powie.
Niech Światłość
Mesjasz,
Pan».
w czynieniu
wszystkiego,
cokolwiek
Chrystus
nam
powie.
Niechw Światłość
Świata
- aBoża
Dziecina
umacnia
nas
w
wierze
i
podtrzymuje
chwilach
N
święty
czasŁkBożego
Narodzenia
życzę
nam
wszystkim
odwagi
2, 10-11
Świata
- Boża
Dziecina
nas
w wierze
i wiara
podtrzymuje
w Światłość
chwilach
zwątpienia.
Niech
nasze umacnia
serca
wypełnia
miłość,
nadzieja,
byśmy
w
czynieniu
wszystkiego,
cokolwiek
Chrystus
nam
powie.i Niech
zwątpienia.
Niech
nasze
serca
wypełnia
miłość,
wiara
i nadzieja,
byśmy
mogli
nieść
światu
radość
i pokój
wynikające
z iosobistego
doświadczania
Świata
- Boża
Dziecina
umacnia
nas
w wierze
podtrzymuje
w chwilach
mogli
nieść
światu
radość
i
pokój
wynikające
z
osobistego
doświadczania
Bożej
miłości
i
dobroci.
zwątpienia. Niech nasze serca wypełnia miłość, wiara i nadzieja, byśmy
Bożej miłości
i dobroci.
mogli
nieść
radość i pokój
wynikające
z osobistego
doświadczania
Życzęświatu
błogosławionych
Świąt
Bożego Narodzenia
i obfitości
Bożych
Bożej miłości
i
dobroci.
yczę błogosławionych
darów wŻnadchodzącym
NowymŚwiąt
Roku Bożego
2014! Narodzenia i obfitości Bożych
darów w
nadchodzącym
NowymŚwiąt
Roku Bożego
2014! Narodzenia i obfitości Bożych
Życzę
błogosławionych
darów w nadchodzącym Nowym Roku 2014!
«Nie bójcie się! Oto zwiastuję
wam radość
wielką
(…): dziśPowiatu Będzińskiego!
Drodzy
Mieszkańcy
w mieście Dawida narodził się
Bóg z miłości
do jest
nas stał się człowiekiem. Przyszedł na świat, aby
wam Zbawiciel,
którym
Mesjasz,
Pan».
nas
zbawić,
czyli wyzwolić od wszelkiego zła. Tylko w Nim i z Nim jesteśmy
zwycięzcami.
2
Nr 12/81 grudzień 2013
Łk 2, 10-11
3
Na święty
czas Bożego Narodzenia życzę nam wszystkim odwagi
Nr 12/81 grudzień 2013
w czynieniu wszystkiego, cokolwiek Chrystus nam powie. Niech Światłość
+ Grzegorz Kaszak
+ Grzegorz
Kaszak
Biskup
Sosnowiecki
Biskup
Sosnowiecki
+
Grzegorz
Kaszak
Biskup Sosnowiecki
LISA
w Sławkowie
Gonili i ZŁAPALI
W sobotę 16 listopada brać konna ze Sławkowa i okolic obchodziła Dzień Świętego Huberta. Już po raz
dziewiąty jeźdźcy gonili za lisem. Podobnie jak przed
rokiem odbyły się dwie gonitwy o puchar Burmistrza
Miasta Sławkowa Bronisława Goraja. Jedna gonitwa
w galopie, druga w kłusie.
Spadająca poniżej zera temperatura i pojawiające się pierwsze opady śniegu
to wyraźny znak, że nadchodzi zima – okres próby dla kierowców, ale też dla
służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg.
Na drogach zarządzanych przez powiat podmiotem wiodącym w akcji zimowego utrzymania jest Powiatowy Zarząd Dróg, przy udziale firm wyłonionych w drodze przetargów. Za zimowe utrzymanie dróg gminnych
odpowiadają samorządy poszczególnych gmin.
Łączna długość dróg powiatowych podlegających zimowemu utrzymaniu
to 319 km. Do celów „Akcji Zima” wyodrębiono siedem sektorów: miasto Będzin, miasto Czeladź, miasto Wojkowice i część gminy Bobrowniki,
miasto i gmina Siewierz, pozostała część gminy Bobrowniki, gmina Mierzęcice i gmina Psary oraz miasto Sławków. W tym ostatnim na mocy
zawartego z powiatem porozumienia zadania te wykonuje miasto.
W gonitwie za lisem w galopie uciekającym był
Mirosław Kolczyk na arabskim koniu Emir. Po
trwającym kilka minut pościgu lisią kitę zdobyła
Weronika Musialska również na arabskim koniu
Samara.
W gonitwie za lisem prowadzonej w kłusie uciekającym była Jagoda Marzec na fryzyjskim
koniu Salma. Tutaj zabawy i uciechy było więcej - „lisica” dłużej wymykała się pogoni. Ostatecznie lisią kitę zerwała Natalia Karcz na koniu
szlachetnej półkrwi.
Przed gonitwami rozegrano Wielobój Sprawnościowy dla jeźdźców i koni z elementami trec.
Udział wzięło 18 zawodników, a zwycięzcą została Wiktoria Dróżdż na kucu Aldonka. Jak na
święto Hubertusa w Sławkowie przystało nie
mogło zabraknąć parady koni na sławkowskim
Rynku, w której udział wzięło 31 koni. Wyjątkową atrakcją był wielbłąd dwugarbny zaprezentowany przez Stajnię Kontur z Małobądza.
Na Rynku był również pokaz ras koni, podczas
którego zaprezentowano między innymi konia
arabskiego, angielskiego, fryzyjskiego i shire,
który ze względu na swoją wielkość wzbudził
największe zainteresowanie i podziw wśród publiczności. Są to największe i najcięższe konie
- Warto przypomnieć, że w warunkach zimowych uruchomiony jest specjalny, całodobowy ośrodek dyspozycyjny. Znajduje się on w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg i odpowiada za przyjmowanie meldunków
od osób odpowiedzialnych za koordynację akcji w poszczególnych sektorach. Drogi patrolowane będą
również przez pracowników PZD oraz firm zaangażowanych w „Akcję Zima” – wyjaśnia Sebastian Szaleniec, członek zarządu powiatu.
(kk)
świata, pochodzą z Wielkiej Brytanii i osiągają
nawet 2 metry wysokości.
Podczas tegorocznego Hubertusa była również
bryczka zaprzęgniętą w dwa konie, którą dzieci,
ale i dorosłych woził Bogdan Wojdyła. Hubertusa 2013 zakończyło wspólne spotkanie przy
ognisku, każdy mógł upiec kiełbaskę i spróbować żurku.
Organizatorami tegorocznego święta sławkowskich jeźdźców był Sportowy Klub Jeździecki Jokar z Mysłowic, Rancho Pan de Rosa ze
Sławkowa oraz Stajnia Tabun również ze Sławkowa. Patronat nad imprezą objął Burmistrz
Sławkowa Bronisław Goraj, który ufundował
dla zwycięzców puchary oraz drobne upominki.
Święto Hubertusa w Sławkowie to już tradycja.
- Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, przybywa koni, ale również
i publiczności. Kiedy dziewięć lat temu wspólnie
z Karolem Molędą i Witoldem Rosą organizowaliśmy pierwszego Hubertusa nie przypuszczaliśmy, że tak mocno wpisze się do kalendarza
naszych imprez, co mnie bardzo cieszy – mówił
podczas uroczystości otwarcia Bronisław Goraj.
Janusz Mróz
Jagoda Marzec w roli lisa na koniu SALMA.
SREBRO DLA SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
SSM w Sławkowie jest schroniskiem całorocznym, I kategorii. Celem placówki jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Schronisko gości grupy szkolne i młodzieżowe z różnych regionów Polski.
Przygotowani
do ZIMY
4
Nr 12/81 grudzień 2013
Niezmiennie, od 1988 roku, promuje turystykę i region, pokazując walory
przyrodnicze i historyczne, dba o rozwój świadomości kulturowej młodzieży
oraz wspiera ją w zmaganiach edukacyjnych. Grupy przebywające w schronisku mają możliwość nieograniczonego obcowania z przyrodą, organizacji
wycieczek integracyjnych, warsztatów edukacyjnych, relaksu i wypoczynku.
Wszystkie pomysły i przedsięwzięcia młodzieży są wspierane przez personel
placówki.
Każdego roku, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, organizuje Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych.
W tegorocznej, 53. edycji konkursu, Szkolne Schronisko Młodzieżowe znalazło się wśród najlepszych!
Wyróżnienie Srebrne 2013 oraz gratulacje od Krystyny Szumilas, Minister
Edukacji Narodowej, „za skuteczne i twórcze działania na rzecz rozwoju turystyki szkolnej, a także za cenne inicjatywy, które mobilizują młodzież do
aktywnego spędzania wolnego czasu i odkrywania piękna naszego kraju” są
najlepszym dowodem wysokiego poziomu pracy schroniska.
Serdecznie dziękujemy za docenienie pracy całego zespołu Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie i zapraszamy do naszej placówki!!
Nr 12/81 grudzień 2013
5
Katarzyna Adamczyk
Schronisko w Sławkowie to doskonałe miejsce do wypoczynku.
MAPY AKUSTYCZNE
powiatu
Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Powiat Będziński uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu
unijnego pt. „Tworzenie map akustycznych dla obszaru Powiatu Będzińskiego” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013, działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem. Projekt uzyskał wysoką ocenę Komisji Oceny
Projektów.
Bobrowniki pomagają
W akcję włączyli się strażacy OSP.
Już drugi rok z rzędu mieszkańcy Gminy Bobrowniki wspierają potrzebujących. W ubiegłym roku przed świętami urzędnicy zebrali ponad
pół tysiąca zabawek. W tym roku dzięki współpracy bobrownickiego
Ośrodka Pomocy Społecznej z Fundacją „Daj siebie innym” z Będzina
możliwe było zorganizowanie zbiórki żywności. Akcja zbierania żywności przeprowadzona od 29 listopada do 1 grudnia, spotkała się z olbrzymią sympatią mieszkańców. Dodatkową wartość zbiórce nadaje
fakt, że oparta ona została w dużej mierze na pracy wolontariuszy.
W gminie Bobrowniki wolontariuszami byli przedstawiciele Ochotniczej
Straży Pożarnej z terenu gminy. Po akcji Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobrownikach przygotował paczki z artykułami spożywczymi, które
przed świętami Bożego Narodzenia zostały przekazane osobom najbardziej potrzebującym z terenu gminy.
Henryka Malczewska,
Małgorzata Bednarek
W ramach projektu opracowanych zostanie 8 map akustycznych dla każdej gminy powiatu, w formie umożliwiającej ich prezentację
i aktualizację w Zintegrowanym Systemie Informacji Przestrzennej.
Mapy opracowane będą w formie ogólnodostępnego kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego na obszarze Powiatu Będzińskiego i stanowić będą podstawowe źródło
danych wykorzystywanych dla celów: informowania społeczeństwa
o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla Państwowego Monitoringu Środowiska oraz określenia w programie
ochrony środowiska przed hałasem zadań mających na celu jego
ograniczenie.
Zakres projektu obejmuje: pomiary emisji hałasu drogowego obejmującego 120 punktów pomiarowych, pomiary hałasu z zakładów
przemysłowych na terenie wytypowanych 50 zakładów, pomiary
hałasu kolejowego przy głównych liniach kolejowych w 20 punktów.
pomiarowych oraz pomiary hałasu tramwajowego w 10 punktów. Pomiarowych; wykonanie ortofotomapy z numerycznym modelem terenu i trójwymiarowym modelem 3D budynków i budowli; opracowanie
modelu symulacyjnego (akustyczno-geometrycznego) dla poszczególnych rodzajów hałasu, opracowanie mapy wrażliwości hałasowej oraz map terenów zagrożonych hałasem wraz z opracowaniem
części graficznej i opisowej mapy akustycznej oraz włączenie mapy
akustycznej do Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej
powiatu będzińskiego, wdrożenie i testowanie systemu oraz prezentacja mapy akustycznej, poprzez geoportal ZSIP na stronach internetowych powiatu.
Planowane przedsięwzięcie ma pozytywny wpływ na środowisko,
gdyż w wyniku projektu zostaną określone obszary negatywnego
oddziaływania ponadnormatywnego hałasu na środowisko i zdrowie
mieszkańców, pozwolą na identyfikację terenów zagrożonych hałasem oraz poznanie przyczyn tego stanu, a przeprowadzone analizy
pozwolą na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem oraz skutkować będą podjęciem działań technicznych i organizacyjnych (np. zmianę lokalizacji źródeł hałasu, budowę ekranów
akustycznych, wyciszenie źródeł hałasu przemysłowego, ograniczenie ekspozycji na hałas, zmianę czasu pracy źródeł hałasu, itp.) eliminujących zagrożenia nadmiernym hałasem wybranych obszarów
powiatu.
Wytworzone w ramach projektu mapy akustyczne będą stanowić
element kompleksowego informatycznego systemu zarządzania środowiskiem akustycznym wykorzystywanym dla potrzeb monitoringu
środowiska oraz udostępniania poprzez Internet informacji o zagrożeniach hałasem, zarówno podmiotom realizującym zadania publiczne jak i społeczeństwu. Mapy akustyczne wykorzystane również
zostaną do zarządzania klimatem akustycznym powiatu, w szczególności planowaniem lokalizacji przyszłych terenów inwestycyjnych
oraz terenów mieszkaniowych wraz z określaniem standardów akustycznych dla tych terenów. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to pierwszy kwartał 2014 roku.
WŚiL
6
Nr 12/81 grudzień 2013
MOBILNE PUNKTY pomogą znaleźć pracę
JJak napisać CV i list motywacyjny? Jak się przekwalifikować? Gdzie szukać kursów zawodowych?
Ta wiedza będzie już niedługo dostępna również bez konieczności wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Powiat będziński, we współpracy z parafiami,
uruchamia właśnie pierwsze Mobilne Punkty
Poradnictwa Zawodowego i Informacji Zawodowej. To autorski projekt, którego założeniem jest
ułatwienie kontaktu osób poszukujących pracy
i chcących się przekwalifikować. Zainteresowanie udziałem w takiej formie pomocy już wyrazili
proboszczowie kilku parafii. Projekt skierowany
jest nie tylko do osób bezrobotnych, ale też tych
wszystkich, którzy chcą się przekwalifikować
zawodowo. Już wkrótce ruszy akcja informująca
o jego założeniach.
- Aktualnie przystępujemy do realizacji programu
pilotażowego – wyjaśnia Sebastian Szaleniec,
członek zarządu powiatu – Do dyspozycji będzie
doradca zawodowy, który pomoże napisać życiorys, list motywacyjny, będzie służył pomocą
w planowaniu ścieżki zawodowej i poszukiwaniu
pracy. Dyżury będą odbywały się póki co raz w tygodniu. Chcemy odwrócić stereotypowe postrzeganie relacji pomiędzy urzędem pracy a bezrobotnym i przełamać występujący dość często opór
przed kontaktem z urzędem pracy. Mam nadzieję,
że dzięki wyjściu doradców do poszczególnych
dzielnic, bezpośrednio do osób potrzebujących
pomocy, to właśnie uda się zrobić – informuje.
W połowie przyszłego roku zostanie przeprowadzona specjalna, anonimowa ankieta,
podsumowująca okres pilotażowy realizowanego programu.
Krzysztof Kozieł
COOlturalny festyn w Sławkowie
Mnóstwo atrakcji towarzyszyło uczestnikom festynu zorganizowanego 23 listopada przez Coolturalną Piwnicę w Sławkowie. Impreza była też okazją do zaprezentowania szerokiej publiczności okolicznościowych wydawnictw i płyty.
Materiały te są efektem ponadrocznej pracy
młodzieży skupionej wokół projektu. Na krążku
znajduje się bardzo zróżnicowana muzyka duetu
Laury Straś i Szymona Kańczugi, zespołu Blessed i Brainstrom. Wykonują oni covery zagranicznych artystów, a także własne kompozycje.
Wszystko to powoduje, że na płycie można znaleźć całą różnorodność muzycznych światów.
W trakcie zabawy na Coolfestynie po raz pierwszy zaprezentowano też dwa fotoalbumy, które
są efektem prac uczestników warsztatów Coolturalnej Piwnicy. Jeden z nich zawiera też zdjęcia przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola
w Sławkowie wraz z pracami, wykonanymi przez
nich na konkurs plastyczny „Sławków - Moje
Nr 12/81 grudzień 2013
7
Miasto”. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła grupa Wiewiórek, drugie - Motylki, a trzecie
- Tygryski.
Coolfestyn stał się też areną zmagań uczestników konkursu młodych talentów. Zaprezentowały się dwie solistki - Aleksandra Malinka i Emilia
Grzyśka, w tańcu gimnastyczno - artystycznym
wystąpiły: Katarzyna Krawczyk i Nawojka Jasica. Publiczność rozgrzała grupa break dance
w składzie: Mateusz Kamiński, Dawid Jaros,
Kuba Piętka, Krystian Osmenda i Patryk Rus.
Wszyscy uczestnicy konkursu reprezentowali tak
wysoki poziom, że jury zdecydowało o przyznaniu czterech równorzędnych, pierwszych miejsc.
Podczas zabawy wręczono też nagrody w kon-
kursie fotograficznym „Jesień w obiektywie”.
Tutaj zwycięstwo przypadło w kategorii dzieci
Natalii Lewandowskiej, w kategorii młodzieży
Arkadiuszowi Kilichowskiemu a w kategorii dorosłych Monice Kaczmarzyk.
- Dzisiejsza impreza jest swojego rodzaju podsumowaniem działalności młodzieży, skupionej
wokół Coolturalnej Piwnicy. Naszym założeniem było stworzenie młodym mieszkańcom
Sławkowa niezależnego miejsca do rozwijania
swoich talentów w szeroko pojętej kulturze
i sztuce. Mam wielką satysfakcję, obserwując
ich stałe postępy w tym zakresie. I choć czas
realizacji naszego przedsięwzięcia określony
w projekcie upływa, to już dziś mogę zapewnić,
że Coolturalna Piwnica nie kończy swojej działalności. Wkrótce czekają nas kolejne wydarzenia, organizowane przez naszych uczestników powiedział Rafał Adamczyk, animator projektu.
Krzysztof Kozieł
Fundusze zewnętrzne
SZANSĄ NA ROZWÓJ
Rekordowy projekt unijny przez najbliższe półtora roku będzie realizowało miasto Sławków. Zarząd Województwa Śląskiego podjął we wtorek
26 listopada uchwałę o przyznaniu
dofinasowania dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego
centrum miasta Sławków”. Całkowity
koszt projektu to 21 160 630,56 zł,
w tym 16 124 075,85 zł kwoty dofinasowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego stanowiącej
85 % wartości całego wniosku.
- Projektu o takiej wartości nasze
miasto jeszcze nigdy nie realizowało.
Porównując wartość do liczby mieszkańców i budżetu naszego miasta to
przypuszczam, że jest to również rekord w skali województwa śląskiego
i Polski. Całkowita wartość projektu to
bez mała nasz roczny budżet – mówi
Bronisław Goraj, burmistrz Sławkowa. Głównym celem tego projektu jest rewitalizacja zabytkowego centrum miasta oraz podniesienie jego walorów
turystycznych i rekreacyjnych. Projekt
obejmuje nie tylko zadania dotyczące
kompleksowego remontu sławkowskiej
starówki oraz obiektów i miejsc zabytkowych związanych z wielowiekową
kulturą Sławkowa. Władze miasta zadbały także o drogi, chodniki, miejsca
wypoczynku oraz nowoczesną bazę
sportową.
Rozmowa z Rafałem Adamczykiem, wicestarostą będzińskim i regionalnym ekspertem ds. rewitalizacji.
KRZYSZTOF KOZIEŁ: W powiecie będzińskim dużo się dzieje
w ostatnim czasie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych...
REWITALIZACJA SŁAWKOWA
Takiego dofinansowania i takiego projektu jeszcze nie było!
Dzięki realizacji projektu „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków” z pewnością podniesie
się jakość życia mieszkańców, poprzez zwiększenie
dostępności do obiektów kulturalnych, które przejdą
gruntowne remonty oraz sportowych i rekreacyjnych, poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury
przy Szkole Podstawowej im. Jana Baranowskiego
oraz rewitalizację zespołu parkowo – zamkowego.
Projekt obejmuje również dwa inne zadania, a mianowicie zagospodarowanie płyty Rynku oraz przebudowę ulicy Młyńskiej, które zostały zrealizowane
przez miasto w latach wcześniejszych.
- Jest to inwestycja kompleksowa. Są w niej różne
zadania, na które nasi mieszkańcy czekali od kilku lat
i gdyby nie ten projekt, czekalibyśmy na nie z pewnością wszyscy kolejne lata – dodaje Bronisław Goraj.
Dla Sławkowa ten projekt to krok milowy w rozwoju.
KRZYSZTOF KOZIEŁ: Dużo ostatnio mówi się o unijnych środach
na rewitalizację. Jakie mają one znaczenie dla rozwoju miast?
To bardzo silny impuls, który pozwoli na dalszy rozwój miasta, a efekty z pewnością odczują wszyscy
mieszkańcy, zarówno Ci dorośli, jak i ci młodsi.
- Seria naszych rozmów i spotkań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, przychylność Zarządu Województwa, szczególnie pana Arkadiusza Chęcińskiego oraz praca wykonana przez
służby Urzędu Miasta Sławkowa dały taki właśnie
efekt – mówi Marek Ciepaj, zastępca burmistrza
Sławkowa.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 r.,
wtedy to starówka Sławkowa oraz tereny rekreacyjno-sportowe przy zamku biskupów krakowskich
i szkole podstawowej zostaną odmienione nie do
poznania.
RAFAŁ ADAMCZYK: I to w bardzo wielu dziedzinach. Aplikując
o środki zewnętrzne, czy to ze źródeł unijnych, czy innych, trzeba
wykorzystywać każdą, nawet najmniejszą szansę. Konkurencja jest
dziś bardzo duża, bo samorządy zdobyły ogromne doświadczenie
w tym zakresie. Nigdy nie ma gwarancji, że składany wniosek uzyska dofinansowanie w pierwszej kolejności, czy uda mu się zakwalifikować korzystając z dodatkowych środków. Dla powiatu jednym
z kluczowych teraz tematów jest służba zdrowia. Wiele też, i to
od lat, dzieje się między innymi w zakresie edukacji. Przykładami
mogą być programy Leonardo da Vinci, Grundtvig, boiska, termomodernizacje obiektów oświatowych. Powiat ma również sukcesy
w pozyskiwaniu środków krajowych na inwestycje drogowe. Przed
objęciem przeze mnie funkcji wicestarosty w marcu tego roku
z uznaniem obserwowałem działania władz powiatu w tej sferze,
wspierając je jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Powiatu.
Janusz Mróz
8
Nr 12/81 grudzień 2013
Nr 12/81 grudzień 2013
9
Zabytkowa karczma Austeria i studnia na sławkowskim rynku.
RAFAŁ ADAMCZYK: Procesy rewitalizacji są bardzo skomplikowane, wymagają długich przygotowań i interwencji w wielu dziedzinach
życia lokalnego jednocześnie i dlatego są także bardzo kosztowne.
W powiecie będzińskim możemy wskazać już wiele projektów rewitalizacji, które będą miały pozytywny wpływ na życie zagłębiowskich miast i gmin. Mam na myśli między innymi Będzin, Czeladź,
Wojkowice, Siewierz czy też w Sławków, który uzyskał ostatnio
16 mln unijnego dofinansowania na rewitalizację centrum miasta.
W tym ostatnim przypadku moja radość jest tym większa, że jestem
autorem złożonego jeszcze w listopadzie 2010 roku wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności tego projektu. Chciałbym tu
podziękować najserdeczniej wszystkim, którzy przez wiele miesięcy wytrwale współpracowali ze mną przy tym projekcie. Skuteczne
pozyskiwanie środków zewnętrznych na przedsięwzięcia związane
z rewitalizacją to jeden z najważniejszych instrumentów kreowania
rozwoju.
Zagłębiowski
Park
Linearny
- szansa na nowe życie
dla Przemszy i Brynicy
W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej 4 grudnia podpisano umowę partnerską w ramach realizacji projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”. Umowa ta jest wynikiem porozumienia pomiędzy
samorządami Zagłębia.
Dzięki wspólnym działaniom opracowana zostanie dokładna dokumentacja projektowa rewitalizacji funkcjonalnej doliny rzek Przemszy
i Brynicy. Powstaną koncepcje zagospodarowania oraz rewitalizacji terenów zielonych
i parków leżących wzdłuż obu tych rzek.
- Wspólny wysiłek zagłębiowskich samorządów przyniósł efekt spektakularny – cieszy
się Krzysztof Malczewski, starosta będziński
– Stajemy przed ogromną szansą tchnięcia nowego życia na tereny zielone położone wzdłuż
Przemszy i Brynicy. Naszym celem jest ekologiczne, nowoczesne i turystyczne Zagłębie –
dodaje starosta, który był jednym z sygnatariuszy umowy.
Zaangażowanie licznych organizacji pozarządowych pozwoliło na wypracowanie modelowego partnerstwa. Liderem projektu jest
Dąbrowa Górnicza a opiekę nad projektem
objął przedstawiciel Związku Miast Polskich.
Wszystko to spowodowało, że „Zagłębiowski Park Linearny” został sklasyfikowany na
drugim miejscu wśród wszystkich złożonych
projektów. Jego wartość przekracza 2,6 mln
zł, z czego 85% zostanie dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jak podkreśla wicestarosta Rafał Adamczyk,
w projekcie bardzo ważna rola przypadnie
powiatowi będzińskiemu. Polegać ona będzie
na dokonaniu oceny walorów przyrodniczych
i opracowaniu koncepcji urbanistycznej w dolinie Przemszy. Celem opracowania będzie
zainicjowanie działań mających na celu odtworzenie funkcji ekologicznych doliny rzeki Przemszy. W przyszłości dokument ten stanowić
może podstawę dla projektów rozwoju rekreacji, tworzenia ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, ciągów komunikacji pieszej i rowerowej oraz stymulowania rozwoju usług rekreacji
w otoczeniu rzeki.
- Obok aspektu rewitalizacyjnego szczególnie
istotny jest wymiar turystyczny tego projektu.
Jego efekty będą doskonałą podstawą do ubiegania się po 2014 roku o dofinansowanie unijne
na realizację konkretnych inwestycji w tej dziedzinie – wyjaśnia Rafał Adamczyk – Podpisana dziś przez nas umowa partnerska w idealny
sposób wpisuje się w rozpoczętą w 2009 i 2010
roku współpracę pomiędzy samorządami zagłębiowskimi. Zaowocowała ona powstaniem
systemu ścieżek rowerowych za środki unijne
w Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Siewierzu
i Sławkowie, służących dzisiaj z ogromnym
powodzeniem mieszkańcom i turystom – mówi
wicestarosta.
W projekcie pn.: „Zagłębiowski Park Linearny
– rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny
rzek Przemszy i Brynicy” biorą udział: Dąbrowa Górnicza, powiat będziński, Będzin, Psary, Siewierz, Sławków i Sosnowiec oraz kilka
organizacji pozarządowych z terenu Zagłębia.
Sportowy Powiat 2013
W ubiegłym roku, odbyła się druga edycja cyklu imprez sportowych pod nazwą Sportowy Powiat. Wydarzenia sportowe organizowane w tym cyklu cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród
uczestników jak i kibiców. Zmaganiom sportowców
towarzyszyła znakomita atmosfera, kulturalny doping
oraz zacięta walka o jak najlepsze pozycje – zawsze
jednak w duchu fair-play.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich serdecznie do
udziału w trzeciej edycji programu Sportowy Powiat.
W 2014 roku program, zostanie wzbogacony o nowe
ciekawe wydarzenia – tak aby każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Pełen kalendarz programu Sportowy
Powiat będzie przedstawiony już niebawem!
Krzysztof Kozieł
JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY?
W połowie listopada, w Czeladzi odbyło się
kolejne spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych. Z uwagi na temat spotkania, którym było omówienie procedury
zakładania i prowadzenia Niebieskiej Karty
udział w nim wzięło bardzo liczne, prawie
50-osobowe grono uczestników.
O psychologicznych i prawnych aspektach
dotyczących przeciwdziałania przemocy
w rodzinie dyskutowali wspólnie pracow-
nicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci
z Komisariatu Policji w Czeladzi, pedagodzy
szkolni oraz psychologowie i pedagodzy
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie. W trakcie spotkania
uszczegółowiono sposób realizacji zadania i zasady współpracy poszczególnych
instytucji przy zakładaniu Niebieskiej Karty. Dyskutowano o sposobach efektywnej
i skutecznej pomocy rodzinie znajdującej się
Wojciech Tarka
o kryzysowej sytuacji oraz o konieczności
podejmowania zespołowych działań pomocowych. Współorganizatorem spotkania był
Komisariat Policji w Czeladzi, a jego koordynatorem pracownik Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie
Hanna Żurawska – Gondorek.
Z uwagi na rangę tematu, który był przedmiotem spotkania – objęte ono zostało Patronatem Starosty Będzińskiego.
(red)
10
Nr 12/81 grudzień 2013
Nr 12/81 grudzień 2013
11
MurMu Ran Do
Nowe
rozdanie
W dniu 25 listopada br. odbył się Wojewódzki Konkurs Piosenki Polskiej „MurMuRanDo”.
68 uczestników rywalizowało w trzech kategoriach wiekowych. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury w Będzinie. Współorganizatorami
kolejnej edycji były trzy Regionalne Ośrodki
Kultury z Bielska Białej, Częstochowy i Katowic.
Wraz z nowym rokiem wchodzimy w nowy Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020, który zakłada nowe priorytety. Projekt
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wskazuje 6 priorytetów rozwoju obszarów wiejskich:
NOWATORSKI PROGRAM
dla GIMNAZJALISTÓW
Powiatowy Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie rozpoczął
realizację specjalnego programu skierowanego do gimnazjalistów.
Pomoże on pierwszoklasistom odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej, będzie też sprzyjał tworzeniu właściwego modelu komunikacji
pomiędzy uczniami.
- Nasz projekt kładzie szczególny nacisk na profilaktykę – mówi
Halina Kuraś, kierownik powiatowego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – Z naszych obserwacji wynika, że często
największym problemem w szkołach jest brak właściwego modelu
komunikowania pomiędzy uczniami. Widoczne jest to szczególnie
w pierwszych klasach, gdzie uczniowie na początku nauki czują się
nierzadko po prostu obco. To rodzi problemy – wyjaśnia.
Założenia programu powstawały przez kilka miesięcy. Pierwszy
cykl warsztatów zrealizowano we wrześniu z uczniami Gimnazjum
nr 4 w Będzinie. Był to czas intensywnej pracy uczniów z terapeutami i psychologami z ośrodka. Szczególny nacisk położono na rozwój
zaufania w grupie, budowanie szacunku i tolerancji dla odmienności
poglądów, a także doskonalenie umiejętności obserwacji i przekazywania informacji zwrotnych oraz wzmacnianie poczucia własnej
wartości. Każdy uczestnik miał okazję, by dowiedzieć się czegoś
nowego o sobie, swoich talentach i umiejętnościach.
- Kolejne spotkanie zorganizowane zostało niedługo później na terenie szkoły – opowiada Halina Kuraś – Formuła przypadła wszystkim
do gustu, więc postanowiliśmy, że rozszerzymy ją na inne gimnazja.
Tak narodził się cały program, który zakłada też ścisłą współpracę
naszego ośrodka z radami pedagogicznymi i daje możliwość zgłaszania przez rodziców i nauczycieli swoich uwag – dodaje kierownik
OWDiR.
Zadowolenia nie kryje również szkoła, której uczniowie jako pierwsi
wzięli udział w tym przedsięwzięciu.
– Pomysł trafiony w dziesiątkę, to były kapitalne warsztaty dla naszych uczniów – mówi Jerzy Tomzik, dyrektor Miejskiego Zespołu
Szkół nr 1 w Będzinie – Niezmiernie ważne były również późniejsze
spotkania pracowników ośrodka z rodzicami. Każdy mógł bezpośrednio od fachowców prowadzących warsztaty dowiedzieć się wielu ważnych rzeczy o swoim dziecku, o jego umiejętnościach i talentach. Ten obóz integracyjny był doskonałym sposobem na zintegrowanie ze sobą pierwszoklasistów, bardzo szybko dało się zauważyć
pierwsze, pozytywne efekty pracy, wykonanej przez pracowników
ośrodka z młodzieżą – zauważa.
Krzysztof Kozieł
- Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich ze szczególnym naciskiem na następujące obszary: zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na
obszarach wiejskich; wzmacnianie powiązań między rolnictwem
i leśnictwem, a badaniami i innowacją; promowanie uczenia się
przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym
i leśnym. Priorytet pierwszy powinien przewijać się przez wszystkie
pozostałe.
- Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki
rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Będzie
realizowany poprzez wsparcie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, także tych o niskim poziomie towarowości oraz ułatwieniu podejmowania działalności rolniczej przez młodych ludzi.
- Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie
zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Zakłada się pogłębienie integracji pionowej i poziomej w łańcuchu żywnościowym oraz wzmocnienie organizacji łańcucha żywnościowego poprzez inwestycje
dotyczące przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, a także
dalszy rozwój grup producentów rolnych. Ponadto w celu ułatwienia sprzedaży bezpośredniej planuje się wsparcie na rzecz remontu
i budowy targowisk.
- Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. Zakłada się promowanie praktyk
rolniczych sprzyjających zachowaniu bioróżnorodności, krajobrazu,
oraz walorów środowiska naturalnego, w szczególności jakości gleb
i wód.
- Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę
klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Zakłada się
inwestycje w przedsiębiorstwach i gospodarstwach, których efektem dodatkowym jest oszczędność wody, energii, wykorzystanie
produktów ubocznych lub odpadowych.
- Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa
i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
W ramach priorytetu realizowane będzie różnicowanie działalności,
tworzenie miejsc pracy, zakładanie małych gospodarstw i wspieranie rozwoju lokalnego.
Pierwsze wnioski w ramach PROW na lata 2014-2020 będą przyjmowane w 2015 roku. Nowy PROW będzie się różnił nie tyle co do
priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bo i w obecnym
i w przyszłym programie stawia się na poprawę konkurencyjności
sektora, ale również na modernizację gospodarstw, Ministerstwo
chce wzmocnienia gospodarstw rolnych pod względem inwestycyjnym i kapitałowym. Ważne jest takie wsparcie gospodarstw, które
bez inwestycji nie będą miały możliwości rozwoju, a przy wsparciu
finansowym z PROW wypracują wartość dodaną. Chodzi tu o gospodarstwa, których tzw. wielkość ekonomiczna miesci się w granicach 15 - 100 tys. euro.
Michał Kubik
12
Nr 12/81 grudzień 2013
Alicja Andrejczuk zwyciężyła w kategorii gimnazjów.
2013
POWIATOWY
MŁODZIEŻOWY
DOM KULTURY
W tegorocznej edycji przeglądu brała udział młodzież m.in. z Będzina,
Dobieszowic, Poraju, Pyskowic, Sączowa, Zawiercia. Jurorzy: Stefania
Sierpińska, Ryszard Doliński, Grzegorz Majzel, podkreślili wysoki poziom prezentacji muzycznych. Konkurs „MurMuRanDo” skupia się przede
wszystkim na: promowaniu dziecięcej twórczości artystycznej, wyszukiwaniu i promowaniu młodych talentów, a także na tworzeniu warunków
sprzyjających rozwojowi muzyki dziecięcej.
Najlepszymi wykonawcami festiwalu okazali się: w kategorii klas I-III szkół
podstawowych – Aleksandra Hartabus z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach, w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych – Katarzyna Jagła z Ośrodka Kultury w Będzinie oraz Miłosz Mogielski ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Czeladzi, natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych
– Alicja Andrejczuk z Gimnazjum nr 4 w Będzinie. Na zwycięzców czekały
nagrody, ale to nie one były przecież na tym festiwalu najważniejsze...
Marek Czekajski
Irenie Jarockiej
Wieczór wspomnień o W przedostatnią sobotę listopada w ramach
kolejnej edycji „Zaduszek jazzowych” na deskach sceny sali teatralnej SDK „Odeon” miał
miejsce „Wieczór wspomnień o Irenie Jarockiej”. W tym dniu artyści „Cover Studio” przypomnieli znane i te mniej popularne utwory,
zmarłej w 2012 roku, piosenkarki.
Wśród publiczności był prezes Czeladzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, mgr inż. Zygmunt
Nr 12/81 grudzień 2013
13
Kopczyński, przedstawiciele Rady Nadzorczej oraz pozostali zaproszeni goście.
Artyści po każdym utworze byli nagradzani oklaskami. Oczywiście bez bisów się nie
obyło.
- Ten wieczór był podróżą w lata mojej młodości, to dla mnie czas pełen wzruszeń – mówiła
po występie jedna z uczestniczek koncertu.
Po zakończonym występie wszyscy zebra-
ni przeszli do Galerii Domu Kultury, gdzie
nastąpiło otwarcie wystawy „Przestrzenie
wspólne” autorstwa Magdaleny Szyszkowskiej (papier) oraz Elżbiety Zrobek (malarstwo).
Ostatnim akcentem wieczoru, już tradycyjnie,
była degustacja zupy z dyni.
(red)
Zaduszki jazzowe na scenie SDK Odeon w Czeladzi.
Przewodnia SIŁA,
czyli pierwszy
wśród równych
według Marka Pierzaka
MIKOŁAJ …
Od początku piszę o błędach władzy,
głównie wojewódzkiej. Nie tylko dlatego, że władza je popełnia, ale i dlatego,
że mimo upływu czasu - nie wyciąga
z nich wniosków. A kto najbardziej
utożsamia władzę w województwie?
Marszałek i cały jego Zarząd. Ale jest
jeszcze jeden ośrodek władzy.
Nigdy o nim nie pisałam. Może właśnie teraz, dla odmiany, w okresie
refleksyjno – przedświątecznym warto o nim wspomnieć? To Przewodniczący Sejmiku. Też z Platformy Obywatelskiej. Co prawda bardziej to władza tytularna, niż faktyczna, bo porządzić sejmikiem się
nie da (mimo wielu nieudanych prób) z jednej chociażby przyczyny:
radni po prostu nie chcą, żeby ktoś nimi dyrygował. Więc co zostaje Przewodniczącemu, żeby jego władza została zauważona? Tylko
prowadzenie sesji. Więc robi chłop, co może, żeby udowodnić światu,
że też ma coś do powiedzenia. Gwiazda taka nasza. Przyjaciele mówią o nim „Najjaśniejszy”. A on jaśnieje jeszcze bardziej. Każda sesja, a właściwie jej pierwsza część to spektakl. W roli głównej - Przewodniczący. Sympatyczny skądinąd Pan w słusznym wieku wchodzi
w rolę. To on wymyśla powody, dla których spora część każdej sesji
to część uroczysta. A to czyjaś rocznica urodzin, a to śmierci, rocznica jakiegoś wydarzenia lub obchody czyjegoś roku. I co wymyśli
- to realizuje. Setki zaproszeń, tysiące telefonów - taki jest ważny.
Z sobie tylko charakterystyczną atencją wita, zaszczyca, inauguruje, uprzejmie prosi o głos, a o mówcy nie mówi inaczej, jak „wielce
szanowny Pan…”. Sala Sejmu to jego żywioł, tam czuje się najlepiej.
Chór śpiewa, On wręcza kwiaty, czasem dekoruje, odznacza, Sejmik
podejmuje uchwałę (w ramach polityki historycznej), tłumy gości zaproszonych biją brawo, są kamery, zdjęcia… Jest uroczyście, pięknie i wzniośle. Potem przerwa, kurtuazyjna kawa z honorowymi gośćmi, gorące podziękowania, oficjalne pożegnania, długo, długo nic
i… nareszcie część właściwa, czyli sesja. I tak co miesiąc. Złośliwi
nazywają pieszczotliwie tę część sesji „jasełka” a my wszyscy przywykliśmy już do tego, że forma jest ważniejsza od treści. Wydawać
by się mogło, że granica została osiągnięta. Również cierpliwości
radnych. Ależ nic podobnego. Bo rządzący postanowili w przyszłym
roku (a to już za parę dni) odnowić i wyremontować Przewodniczącemu Salę Sejmu Śląskiego, żeby było jeszcze wznioślej, uroczyściej,
patriotyczniej. Za 6,5 mln złotych! Bagatela. I na tej piękniejszej wówczas Sali jeszcze głośniej będzie wybrzmiewał Zespół „Śląsk”, kwiaty będą pachniały intensywniej, a ordery będą lśniły jeszcze bardziej.
Bo skoro planowane zadłużenie województwa ma wynieść 740 mln zł
(!!), to parę baniek w tę czy tamtą stronę nie ma kompletnie żadnego
znaczenia. Władza przecież kosztuje. I jakoś musi się prezentować.
Skoro sama z siebie błyszczeć nie może (ciekawe dlaczego?) - musi
dodać sobie blichtru. Z przytupem. Z nadęciem tak wielkim, jak poziom długów naszego regionu. To nic, że bida z nędzą w szpitalach,
że pociągi Kolei Śląskich jeżdżą rzadziej, że nie ma pracy dla naszych dzieci… Grunt to oprawa. Na jej tle władza wygląda poważnie i wiarygodnie. Idą Święta, więc przemilczę resztę tego wątku.
Wybaczcie mi Państwo, że zamiast się martwić o nieumyte jeszcze
okna, zamiast smażyć karpie i moczyć grzyby - gadam o rzeczach,
które mnie denerwują. Ale jest przedświąteczny czas, więc liczę na
łaskawość i wyrozumiałość. Wesołych Świąt. Dobrego Roku! Mimo
wszystko.
Małgorzata Ochęduszko – Ludwik
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej
i Ochrony Zdrowia Sejmiku Woj. Śląskiego
Literacki
Kuchnia Zagłębiowska
Tradycją stały się grudniowe niespodzianki będzińskiego poety Władysława Śliwonia, które przygotowuje z myślą o najmłodszych czytelnikach. Nie inaczej
jest w tym roku. 6 grudnia w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Będzinie autor spotkał się
z młodymi mieszkańcami Będzina i zaprezentował
najnowszą książkę pt. „Śliwoń dzieciom”.
FILETY Z SANDACZA W SOSIE
BESZAMELOWYM Z GRZYBAMI
Jedna ze staropolskich książek kucharskich zawiera około 20 przepisów na potrawy z sandacza. Potrawy z tej smakowitej ryby bardzo popularne w kuchni przedwojennej, szlacheckiej, żydowskiej i mieszczańskiej i cieszyły się uznaniem wśród konsumentów. W czasach powojennych prawie zniknęły ze stołów kuchni zagłębiowskiej. Podam dziś kolejny,
zapomniany przepis z kuchni rodzinnej na przygotowanie potrawy wigilijnej z sandacza.
SKŁADNIKI
- 1 kg filetów z sandacza,
- połówka cytryny,
- 5 g pieprzu,
- 100 g oleju,
- 10 g soli,
- 100 g mąki pszennej.
Filety z sandacza dokładnie obrać z resztek ości. Pokroić na 10 porcji,
skropić cytryną, posypać solą zmieszaną z pieprzem parę godzin przed
smażeniem.
Filety obtoczyć w mące, smażyć na oleju (można użyć sklarowanego
masła) przełożyć do żaroodpornego naczynia.
PRZYGOTOWANIE SOSU BESZAMELOWEGO Z KURKAMI
- 400 ml mleka,
- 200 g kurek,
- 200 ml śmietany słodkiej 12 %,
- 200 g cebuli,
- 100 g mąki pszennej,
- 60 g masła.
PRZYPRAWY – gałka muszkatałowa, pieprz, sól, sok z cytryny
SPOSÓB WYKONANIA.
Na maśle przygotowujemy zasmażkę jasną dodając mąką i przyprawy.
Cebulkę przesmażamy na jasny kolor, dodajemy kurki i dusimy około
20 minut. Łączymy sos beszamelowy z cebulą i kurkami, dosmaczamy
dodając śmietanę słodką. Tak przygotowanym sosem zalewamy porcje
usmażonej ryby. Na każdą porcję dodajemy starty żółty ser i posypujemy koperkiem. Zapiekamy przed podaniem. Życzę smacznego.
Marek Pierzak
14
Nr 12/81 grudzień 2013
„Śliwoń dzieciom” to 13 publikacja poety adresowana
do dzieci w wieku 6-12 lat. Wszystkie prezentowane
w książce utwory ukazały się już we wcześniejszych
wydawnictwach tego autora. Ponieważ jednak są zabawne, pouczające i cieszą się dużą sympatią młodych czytelników Władysław Śliwoń postanowił je
zebrać i zamieścić w osobnej książce. Ilustracje do
wierszy wykonały dwie młode i uzdolnione będzinianki, Julia i Aleksandra Zatorskie. O tym jak są barwne i oryginalne przekonały się dzieci uczestniczące
w mikołajkowym spotkaniu z autorem. Każde dziecko
zostało bowiem obdarowane książka z imiennym autografem.
Beata Wardęga
Rekonstrukcja rządu
– kolejna sztuczka premiera
Najprawdopodobniej szef rządu wystraszył się
konsekwencji olbrzymiej afery, którą wykryło
CBA i chciał w ten sposób odwrócić uwagę publiczną od zainteresowania tą sprawą. Według
CBA mamy do czynienia z największa aferą
łapówkarską po 1980 roku, na której czele stali
czołowi urzędnicy państwa rządzonego przez
Platformę Obywatelską - chodzić może nawet
o zawrotną kwotę 1,5 miliarda złotych. Dla porównania zadłużenie Szpitala Powiatowego
w Będzinie wynosi 23 mln zł. Za taką kwotę
można by oddłużyć ok. 65 szpitali takich jak
w Będzinie.
Wracając do rekonstrukcji rządu, nowym ministrem finansów został mało znany finansista
z Warszawy - Mateusz Szczurek. Według doniesień medialnych po zupełnie skompromitowanym Jacku Rostowskim, który pozostawił
finanse państwa w opłakanym stanie (950 miliardów długu publicznego), chętnych do objęcia teki ministra niestety nie było.
Ministerstwo infrastruktury zostało zlikwidowane, a oskarżonego przez prokuraturę Sławomira Nowaka zastąpiono Elżbietą Bieńkowską,
Nr 12/81 grudzień 2013
15
W listopadzie Premier Tusk zafundował Polakom zmiany na stanowiskach ministrów, które według
wcześniejszych zapowiedzi samego premiera miały nastąpić dopiero w styczniu.
której ministerstwo rozwoju regionalnego nie
jest w stanie wykorzystać wszystkich środków
unijnych z lat 2007-2013 przez co istnieje duże
prawdopodobieństwo utraty wielu miliardów
złotych przez Polskę.
Ministrem sportu został natomiast poseł Andrzej Biernat, który nominację otrzymał zapewne dlatego, że potrafił grać z Tuskiem
w „jednej drużynie” – kwalifikacje nie mały
w tym przypadku większego znaczenia.
Największym skandalem skończyło się jednak zdymisjonowanie ministra środowiska Marcina Korolca. Świat dowiedział się o jego
odejściu z resortu podczas trwającego w Warszawie szczytu klimatycznego ONZ, którego
zresztą Korolec był gospodarzem. Sprawę komentowały media na całym świecie, co z pewnością nie odbije się pozytywnie na wizerunku
Polski. Przypomnę tylko, że na organizację
szczytu Polska z własnego budżetu wydała
kwotę ok. 100 milionów złotych – warto by było
więc podejmować w tym zakresie rozważniejsze decyzje.
Sytuacja w kraju jest bardzo zła, a ostatnie
zmiany w rządzie jedynie pokazują, że Tusk
nie tylko nie ma konkretnych pomysłów na
rozwiązanie istotnych dla Polaków problemów,
ale przede wszystkim brakuje mu uczciwych,
doświadczonych i wykwalifikowanych ludzi.
Trudno zatem liczyć na poprawę jakości życia
bo nie ma tu nawet wizji zmian. Badania opinii
publicznej pokazują jednoznacznie, że czas
szkodliwych dla Polski rządów Donalda Tuska
dobiega końca. Miejmy nadzieję, że obecna
ekipa rządząca PO-PSL upadnie jak najszybciej, a sytuacja w Polsce poprawi się.
Waldemar Andzel
Poseł na Sejm RP
STULATEK z gminy Psary
Wiktor Twardokęs jest mieszkańcem gminy Psary z sołectwa Goląsza. W tym roku obchodził swoje setne urodziny.
Podczas spotkania z tej okazji jubilata odwiedziła najbliższa rodzina oraz delegacja gminna w osobach: Tomasza
Sadłonia – wójta gminy Psary, Teresy Kosmali-Gąsior
– radnej gminy Psary, Teresy Celki – kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego, Jacka Łaszczyka – sołtysa Goląszy,
przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
Józefy Skrzydlak przedstawicielki Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Pan Wiktor podczas II Wojny Światowej służył w wojsku.
Został złapany przez Niemców, na szczęście udało mu się
uciec z transportu. Po służbie w wojsku wrócił do rodzinnych Brzękowic Górnych (w których mieszka do dzisiaj)
i zajął się pracą na roli, w wieku 50 lat rozpoczął pracę na
kopalni. Pan Wiktor był żonaty dwa razy i posiada dwóch
synów, dwoje wnuków i dwóch prawnuków. W ciągu życia
jak sam mówi odżywiał się zdrowo, rzadko spożywał alkohol i nie palił. Jego receptą na długowieczność jest regularne dbanie o kondycję fizyczną, jubilat ćwiczy każdego
ranka na stacjonarnym rowerze treningowym.
Z okazji setnych urodzin życzymy Panu Wiktorowi dużo
szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz wielu kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu.
Milena Sobieraj
Z końcem października w gminie Bobrowniki zabrzmiała Gaudeamus, a wszystko to za sprawą Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który rozpoczął swą działalność
w Domu Kultury w Rogoźniku. Seminaria przeznaczone
są dla wszystkich chętnych, nieaktywnych zawodowo
seniorów z gminy Bobrowniki.
Foto. Paweł Bogacz
Gminny Dzień
Seniora
Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskich w dniu 23 listopada 2013
roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach odbył się pierwszy Gminny
Dzień Seniora.
- Dzień Seniora to szczególne święto,
święto ludzi starszych, którym należy się
szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji. Kultywują stare
obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają
i przekazują unikalną kulturę i obyczaje
naszego regionu - mwią organizatorzy.
Aby zwrócić uwagę jak ważne i potrzebne
jest to święto, 23 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się gminne obchody Dnia Seniora. W tym szczególnym
dniu, życzenia zdrowia, długich lat życia
w dobrym zdrowiu w gronie najbliższych,
pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia
wszystkich marzeń złożył w imieniu władz
samorządowych Wójt Gminy Grzegorz
Podlejski oraz Przewodnicząca Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów Powiatowego Rejonu Będzin Grażyna Stojek.
Dla gości wystąpili m.in. Zespół Śpiewa-
czy Mierzęcanki, Kapela Regionalna Mierzęcice, oraz Zespół Śpiewaczy z Toporowic. Podczas wieczoru na scenie zadebiutowały także członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich z Niwisk, Boguchwałowic oraz
członkowie mierzęcickiego Koła Emerytów i Inwalidów. Ludowe przyśpiewki i żarty sprawiły, że brawom nie było końca.
Po występach rodzimych artystów, salę
wypełniły największe przeboje biesiady
polskiej, przeplatane skeczami dobrym
dowcipem i humorem w wykonaniu Kabaretu Biesiada Polska. Zakończeniem
programu artystycznego był koncert Zespołu Anna Jantar Imitation, który zabrał
wszystkich w niezwykłą podróż wspomnień.
Podsumowaniem sobotniego spotkania
były konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
oraz zabawa taneczna, do której przygrywała Kapela Regionalna „Mierzęcice”.
(red)
JUBILEUSZ w Siewierzu
Siewierski oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów powstał
17 listopada 1993 r. W tym roku przypadła okrągła 20 rocznica jego działaności.
Rozpoczynając uroczystości przewodnicząca Eugenia Kosteczka, wystąpiła z okolicznościowym przemówieniem. Podkreśliła,
że w pierwszym okresie działalności związek napotkał wiele trudności, szczególnie
na gruncie finansowym i administracyjnym.
Dzięki pomocy ludzi dobrej woli, sponsorom
i lokalnym władzom udało się stopniowo
pokonywać te bariery, a organizacja powoli
mogła się rozwijać i wychodzić z coraz ciekawszymi inicjatywami. W marcu 2010 r.
w ramach Oddziału Rejonowego powstało
Koło Terenowe w Wojkowicach Kościelnych,
a w 2011 r. Koło Terenowe w Brudzowicach.
Działalność Związku opiera się na różnorodnych działaniach i podejmowaniu wielu
ciekawych inicjatyw. Emeryci bardzo często
integrują się podczas spotkań okolicznościowych i wycieczek. W trakcie organizowanych
cyklicznie Dni Seniora, wśród występujących
na scenie artystów często można zauważyć
samych członków związku, prezentujących
innym swoje talenty artystyczne np. wywodzący się z tego środowiska Zespół Wokalny
„Ale Babki”.
Aktywność Związku to również praca społeczna. W latach 2008-2011 członkowie przeprowadzili między innymi akcje likwidacyjne
dzikich wysypisk śmieci. Kwoty uzyskane
z realizacji tego zadania umożliwiły rozszerzenie działalności socjalno-bytowej wobec
członków.
Dyplomy Zarządu Głównego w uznaniu za wybitne zasługi dla Związku otrzymali: Koło Terenowe
w Wojkowicach Kościelnych, Władysława Góra,
Wanda Majcherczyk, Marian Majcherczyk, Kazimierz Majewski oraz Donata Podlejska.
Złote Odznaki Honorowe oraz dyplomy nadania
otrzymali: Halina Błach, Stanisław Chałada oraz
Zofia Filipczyk. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Zdzisław Banaś podziękował za zaangażowanie
w liczne przedsięwzięcia i stałą obecność w życiu
gminy, propagowanie tradycji kulturalnych i społecznikowskich oraz wspieranie samorządu gminnego w jego działaniach.
Na specjalne podziękowania i wiele bukietów
kwiatów zasłużyła również Przewodnicząca Zarządu Eugenia Kosteczka Dzięki jej 20-letniej
konsekwentnej działalności społecznej i wielkiemu zaangażowaniu doprowadziła do skupienia
kilkuset członków środowiska emeryckiego i do
powołania w Siewierzu Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.
(red)
Uniwersytet III Wieku w gminie Bobrowniki
- Patrząc na działalność Terenowego Koła
Emerytów i Rencistów postanowiliśmy stworzyć możliwość otwarcia nowych perspektyw,
dostosowując się do ambicji i aspiracji naszych
seniorów – wyjaśnia Arkadiusz Ziemba, wójt
gminy Bobrowniki.
Wykłady będą prowadzić pracownicy nauko-
wo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej. Członkiem UTW
może zostać każdy mieszkaniec gminy
Bobrowniki w wieku dojrzałym, który chce
poszerzać wiedzę i własne umiejętności.
- Niezmiernie cieszę się z tej inicjatywy.
Seniorzy z Klubu Emerytów i Rencistów
to osoby niezwykle aktywne i wciąż ciekawe świata. Uniwersytet Trzeciego Wieku
na pewno da wszystkim zainteresowanym
ogromne pole możliwości samorealizacji
i kształcenia się – podkreśla Barbara Staszewska, prezes Klubu Emerytów i Rencistów z Rogoźnika.
Tematyka wykładów jest bardzo obszerna
i dostosowana jest do potrzeb odbiorców.
- Edukacja osób starszych, rozwijanie aktywności społecznej powoduje ich lepszą
jakość życia. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą poszerzać swoje zainteresowania i rozwijać pasje poprzez uczest-
16
Nr 12/81 grudzień 2013
nictwo na wykładach, warsztatach, jak
i na wspólnych wycieczkach i wyjazdach
m.in. do kina, teatru – wyjaśnia Henryka
Malczewska, kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Koordynatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach
z siedzibą w Dobieszowicach, (ul. Kościuszki 25c), gdzie zapraszamy chętnych
do zapisów.
Bartosz Makieła
Nr 12/81 grudzień 2013
17
Uroczysta inauguracja zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Debiut Śpiewającej POETKI
Sezon na BĘDZIŃSKIM LODOWISKU
OTWARTY!
Mroźny wiatr nie przeszkodził dzieciom, które liczną grupą przybyły na będzińskie lodowisko
na zabawę Mikołajkową, zorganizowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wesoła, pełna
humoru i muzyki impreza Mikołajkowa zainaugurowała otwarcie będzińskiego lodowiska.
Mieszka w Siemoni, w gminie Bobrowniki. Od dawna pisze wiersze, a
kilka lat temu postanowiła połączyć
je z muzyką. Tak właśnie zaczęły powstawać piosenki literackie Marioli
Konieczny.
Dla dzieci przygotowano moc atrakcji
i prezentów. Konkursy i zabawy poprowadził Elf Kristek wraz ze Snieżynką. Dzieci
śpiewały piosenki, uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach.
Z wielką radością powitany został Bałwanek, który przybył na pomoc Elfowi
i Śnieżynce. Mikołajki to czas kojarzony
z prezentami rozdawanymi przez Świętego Mikołaja. Pojawienie się na lodowisku
Mikołaja wywołało szczególną wesołość
wśród zgromadzonych dzieci.
Nie zabrakło prezentów i słodyczy dla
najmłodszych. Każde dziecko mogło wykonać pamiątkowe zdjęcie ze Świętym
Mikołajem.
Wspaniały dzień uciech, zabawy i swawoli dobiegł końca. Już dziś zapraszamy
na wesołe Mikołajki na lodowisku w przyszłym roku.
- Początkowo rymowane strofy stanowiły
jedynie zabawę, dowcip, ale okazało się,
że w połączeniu z muzyką zaczął się z nich
wyłaniać mój przekaz artystyczny – śmieje
się poetka.
Dotychczas jej piosenki można było usłyszeć w audycji „Gitarą i piórem” w Programie Trzecim Polskiego Radia, rozgłośni
opolskiej i wrocławskiej Polskiego Radia.
Jednak niedawno ukazała się debiutancka płyta Marioli Konieczny, która zawiera
trzynaście utworów. Na płycie znajduje się
trzynaście utworów napisanych w latach
2011-2012. Jak przyznaje poetka zamyka
ona pierwszy etap jej twórczości. Nie będzie on z pewnością „ostatni” ponieważ już
powstają nowe piosenki.
Artur Pycela
Katarzyna Flak-Tochowicz
Mariola Konieczny
Barwy natury Chorzowskiej Grupy Plastycznej
KRAJCOK’12
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie zaprasza do Galerii klubu „Pod Sową” gdzie prezentowana jest
wystawa malarstwa pt. Barwy natury Chorzowskiej Grupy
Plastycznej Krajcok’12. Autorzy to twórcy nieprofesjonalni,
którzy na wystawie eksponują ponad 50 obrazów. Prace reprezentują różne style i techniki malarskie, które członkowie
grupy doskonalą pod kierunkiem uznanych artystów plastyków, takich jak Piotr Naliwajko, Wiesława Kamieńska i Marian
Knobloch. Różnorodna jest także tematyka eksponowanych
obrazów oraz paleta barw, z którymi utożsamiają się autorzy.
Barwy natury to jedenasta wystawa zbiorowa w dorobku powstałej w 2012 roku Grupy Krajcok’12. Jej członkowie uznali,
że po Chorzowie, Katowicach i Siemianowicach Śląskich warto zaprezentować dorobek artystyczny grupy w Będzinie. Wystawa do Galerii klubu „Pod Sową” została sprowadzona prosto z Szybu Wilsona, gdzie grupa prezentowała swoje prace
w ramach I Śląskiego Przeglądu Sztuki Intuicyjnej „Artisma”.
Wystawa Barwy natury prezentowana będzie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie do końca grudnia,
w godzinach otwarcia placówki. Wstęp wolny.
CZTERY BRĄZOWE MEDALE dla młodych zapaśników
z gminy Psary
16 listopada odbył się Puchar Śląska dzieci
w zapasach w stylu wolnym w Bieruniu.
W zawodach wystartowała czwórka
zawodników trenujących na co dzień
w Szkole Podstawowej im. Stanisława
Polakowskiego w Strzyżowicach, którzy
zdobyli 4 brązowe medale w poszczególnych konkurencjach.
Z zawodów z brązowymi medalami
wrócili:
- Roksana Białas
- Emilia Surowiec
- Kamil Paks
- Krzysztof Pilarczyk
il n
ob
ac
iń
dz
ia
bę
w
18
sk
po
ie
go
ja
Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania
i adiustacji tekstów.
l ik
Red. naczelny: Dariusz Margiel,
Red. prowadzący: Artur Pycela,
Opracowanie graf. i skład: Leszek Szymczyk
Korekta: Krzysztof Kozieł
Nakład: 6000 egz.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ogółem w Pucharze Śląska
wystartowało 69 zawodników i zawodniczek z 6 klubów. Grupę zawodników
z gminy Psary przygotował nauczyciel
i trener Sebastian Matkowski.
ap
Druk: Top Druk Łomża,
[email protected]
tu
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Będzinie
Siedziba redakcji:
Starostwo Powiatowe w Będzinie,
42-500 Będzin, ul.Sączewskiego 6,
www.powiat.bedzin.pl
e-mail: [email protected]
a
W galerii Klubu „Pod Sową” można podziwiać ponad 50 obrazów
grupy KRAJCOK’12
m
Beata Wardęga
Miłośnicy aktywnego spędzania czasu na będzińskim lodowisku.
Nr 12/81 grudzień 2013
Nr 12/81 grudzień 2013
19
Milena Sobieraj
Kryzysowe Centrum
Dowodzenia
Ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie będzińskim w mijającym 2013 roku była przedmiotem wspólnego posiedzenia
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego, które odbyło się 6 listopada na terenie nowo utworzonej Bazy Szkoleniowo-Ratowniczej WOPR położonej w Przeczycach nad Zalewem
Przeczycko-Siewierskim.
Pomimo niekorzystnej i nieprzyjemnej wręcz pogody, na
miejsce spotkania prowadzący je starosta będziński Krzysztof Malczewski wyznaczył teren położony nad samą wodą.
Chodziło o przekonanie zebranych, że w przypadkach nadzwyczajnych jesteśmy w stanie spotkać się w terenie i zorganizować miejsce pracy dla sztabu kryzysowego.
Zebrani mieli okazję zobaczyć, jak w kilkanaście minut strażacy z KP PSP w Będzinie rozbili duży namiot sztabowy,
doprowadzili do niego prąd z agregatu i podłączyli dmuchawę z nagrzanym powietrzem. Składane stoliki i krzesła
dopełniły reszty. Stworzono miejsca pracy dla 40 osób, zapewniając im prawie komfortowe warunki do działania, pomimo listopadowego chłodu i opadów deszczu. Komendant
Powiatowy PSP Dariusz Zawadzki poinformował zebranych,
że obok może stanąć drugi namiot, w którym mogą ogrzać
się i ewentualnie posilić służby biorące udział w akcji ratowniczej.
Po tym praktycznym pokazie przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia. Poziom bezpieczeństwa w powiecie
będzińskim oceniono jako dobry. Za największy sukces
uznano fakt, że nie odnotowano w minionym sezonie letnim
przypadków utonięć. Z pewnością przyczyniła się do tego
szeroko rozumiana profilaktyka, a więc prowadzone w szkołach przez WOPR prelekcje, szkolenia i pokazy ratownictwa
wodnego, działania Starostwa wspierające i doposażające
naszych ratowników wodnych, finansowanie przez niektórych wójtów ratowników dyżurujących w miejscach wyznaczonych do kąpieli.
Na wszystkie zdarzenia o znamionach kryzysu (odnotowano ich przez minione 10 miesięcy aż 621) natychmiast
reagowały odpowiednie służby. Na pozytywną ocenę stanu
bezpieczeństwa złożyły się dwa bardzo istotne elementy,
a mianowicie szybki i dobrze zorganizowany system łączności oraz bardzo dobra współpraca i wzajemne zrozumienie
pomiędzy powiatowymi służbami i inspekcjami, Starostwem,
Powiatowym Zarządem Dróg i Gminami.
Nie zapomniano też o nadchodzącej zimie – omówiono
i uzgodniono system wymiany informacji oraz metody współdziałania w czasie sezonu zimowego 2013/2014.
Pokazy ratownictwa.
Eugeniusz Kubień
20
Nr 12/81 grudzień 2013

Podobne dokumenty

Ziemia Będzińska 04/2014 - Starostwo powiatowe w Będzinie

Ziemia Będzińska 04/2014 - Starostwo powiatowe w Będzinie Miłośnicy historii z  pewnością odnajdą wiele ciekawych informacji w  „Historiach i legendach Ziemi Będzińskiej”, które również znajdą się w opracowywanym przewodniku. Dla wszystkich lubiących spęd...

Bardziej szczegółowo