Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange

Transkrypt

Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange
Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange
SCENARIUSZ EVENTU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ŚWIAT W OBIEKTYWIE – FOTOGRAFIA MOJA PASJA
Cel główny: zaangażowanie uczestników w działania artystyczne w obszarze fotografii
Cele operacyjne: organizacja artystycznej aktywności pozaszkolnej
odkrywanie tajników sztuki fotografowania
zdobywanie wiedzy z zakresu historii fotografii, dziedzin fotografii, technik
fotograficznych
nabywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania zdjęć
Wiedza:
wyjaśnienie pojęcia fotografia i fotografowanie
określenie celów fotografowania
klasyfikacja sprzętu fotograficznego
wyjaśnienie podstawowych zasad działania sprzętu fotograficznego
wybór miejsca i obiektu do sfotografowania
warsztat pracy fotografa
wyjaśnienie podstawowych zasad wykonywania zdjęć
wyjaśnienie podstawowych zasad i technik obróbki zdjęć
Ćwiczenia:
ćwiczenia z przestrzenią i obiektem (wybór, ustawienia itp.)
ćwiczenia próbne ze sprzętem fotograficznym
ćwiczenia techniczne: światło, przestrzeń, cechy obiektu
samodzielne wykonywanie zdjęć
mini sesje fotograficzne
wstępna obróbka zdjęć
wybór zdjęć do albumu
Środki dydaktyczne:
aparat fotograficzny
statyw
obiektyw
oświetlenie fotograficzne
telefon komórkowy z funkcję wykonywania zdjęć
fiszki z podstawowymi pojęciami
zdjęcia profesjonalne
Forma pracy: indywidualna, grupowa i w parach
Przebieg eventu: zajęcia podzielone na trzy moduły, łącznie 6 h
 Wprowadzenie (teoretyczne podstawy fotografii)


Ćwiczenia próbne i ćwiczenia techniczne
Samodzielne wykonywanie zdjęć
Opracowanie scenariusza: Szymon Szwochert
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA ORANGE
WE WSPÓŁPRACY Z: Studio Vioce Design Grażyna Nita, PHU „Kubi”
Marek Kubiś oraz Regionalnym Portalem Informacyjnym
Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/)

Podobne dokumenty