Gazeta Krakowska ogłosiła plebiscyt na "Człowieka roku 2011".

Transkrypt

Gazeta Krakowska ogłosiła plebiscyt na "Człowieka roku 2011".
"Człowiek roku 2011"
Gazeta Krakowska ogłosiła plebiscyt na "Człowieka roku 2011". Wśród nominowanych osób znaleźli
się państwo Danuta i Krzysztof Witkowscy. Zapraszamy do głosowania.
Po raz dwudziesty Gazeta Krakowska ogłosiła plebiscyt na „Człowieka roku”, podczas którego
wybieramy najlepszych ludzi Małopolski. Wśród grona nominowanych znaleźli się również państwo
Danuta i Krzysztof Witkowscy z Niecieczy.
W plebiscycie głosy można oddawać na dwa sposoby, poprzez wysłanie kuponu drukowanego w
Gazecie Krakowskiej (kupony będą drukowane do 27 stycznia) lub za pomocą SMS, wysyłanego z
telefonu komórkowego (SMS wspierający kandydaturę państwa Witkowskich o treści: LUDZIE.46 na
numer: 72 355 koszt SMS 2,46 zł z VAT). Ostateczny termin wysyłania SMS-ów mija o północy 3 na 4
lutego.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)