BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH

Komentarze

Transkrypt

BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH
BIULETYN PARAFIALNY
WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH
RZYMSKO – KATOLICKA PARAFIA
P.W. ŚW. JADWIGI
www.sthedwig.ca
[email protected]
411 Olive Avenue
Oshawa, Ontario LIH 2P9
Tel. 905-576-0434, Fax. 905-576-1681
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Fr. Stanisław Rakiej SChr. Pastor
Fr. Krzysztof Janicki SChr. Assistant
NR 8
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
FIRST SUNDAY OF LENT
22 II, 2015
MSZE NIEDZIELNE – SUNDAY MASSES
Sobota – Saturday
5:00 P.M. – Polish
Niedziela – Sunday
8:00 A.M. – Polish; 9:30 A.M. – English; 11:00 A.M. – Polish; 12:30 P.M. – Polish
MSZA W DZIEŃ POWSZEDNI – DAILY MASS
Miesiące Zimowe // During the Winter Months 7:00P.M. – Polish
Sunday Meditation / Niedzielne rozważanie – Mark / Marka 1, 12-15
We turn to the Gospel from
Mark today. Jesus is driven
into the desert by the Spirit.
This is part of the preparation
of Jesus for His ministry to
His own people and to us.
The forty days that Jesus
spends in the desert are to be
our model during these forty day of Lent: driven by the Spirit of
the Church. ……………………………………………………….
If we listen attentively to the Spirit in these forty days, our lives
will surely change and we will come to the end of Lent changed
in many ways. Let us rely on God's word to us and enter into
these forty days with faith. We do not know what God will do to
us in the forty days, but it will be for our salvation and for the
salvation of others. Let us go forth to die with Him so that we
may live with Him. Amen.
Fr. Abbot
"Whoever wishes to be my follower must deny his very
self, take up his cross each day, and follow in my steps."
Luke 9:23
Jeździmy do sanatorium lub spa, by zregenerować swój
organizm. Dbamy o samopoczucie, ciało i wygląd. Czy jesteśmy
w stanie tyle samo zrobić dla własnej duszy/ sumienia? Przecież
– powie ktoś – sumienia nie widać, a wystarczy trochę aktorstwa
i nikt nawet nie pozna, że coś nas trapi, gniecie, coś nas boli.
Okres Wielkiego Postu przypomina nam o 40 dniach samotności
i modlitwy. A jak my możemy ten okres wykorzystać?
Poświęcając więcej czasu na modlitwę i refleksję, rezygnując z
zabaw, przyjemności, rozrywek.
Jezus przeżył 40 dni na pustyni, by być gotowym na to, co Go
czekało, na to, czego był bezpośrednim uczestnikiem, wręcz
tym, bez którego wszystko, w co dzisiaj wierzymy, nie miałoby
miejsca. Dziś, tak jak na początku swej działalności, mówi do
nas „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). Powiecie
zapewne, po co nam to nawrócenie, jesteśmy w Kościele,
wierzymy, chodzimy na msze, więc jak mamy się nawracać?
Czy jesteśmy gotowi na ODNOWĘ? Czy stać nas na
zawierzenie? Czy jesteśmy gotowi na regenerację własnej
duszy? Nie odpowiadajmy natychmiast, zastanówmy się.
Przed nami kolejny Wielki Post, … może nie ostatni.
Panie, dodaj nam sił, abyśmy uwierzyli w Ewangelię, abyśmy
nią żyli, abyśmy umieli przekazać ją tym, którzy o niej
zapominają.
Ks. Piotr Blachowski
BIURO PARAFIALNE – OFFICE HOURS
Monday – Thursday 9:00A.M. – 3:00 P.M. /// Piątek – Friday Office closed
Wieczorem: Poniedziałek, Środa // Sobota – w sprawach pilnych po uprzednim kontakcie telefonicznym
Monday & Wednesday Evenings & Saturday – by appointment only
INTENCJE MSZALNE - MASS INTENTIONS
FEBRUARY/ LUTY 21, SATURDAY – SOBOTA
5:00PM
†† Wacław i Robert Adamcewicz – Żona i Matka
6:00PM
Zebranie Rady Parafialnej
FEBRUARY/ LUTY 22, SUNDAY – NIEDZIELA
8:00AM
† Czesław Majcher (3 rocz. śm.) – Syn
9:30AM
†† Zubczyk Family – Wanda Zubczyk
11:00AM
†† Kazimiera, Stefania i Andrzej Wujek – Syn z Rodziną
>>Msza z udziałem Dzieci<<
11:00AM
O potrzebne łaski dla Kazimiery z okazji urodzin – Mąż z Rodziną
12:30PM
Za Harcerzy z okazji Dnia Myśli Braterskiej za przyczyną bł. ks. Stefana Frelichowskiego
February/ Luty 23, Monday – Poniedziałek
7:00PM
† Józef Protasowski (3 rocz. śm.) – Żona z Dziećmi
7:00PM
Intencja Wolna
February/ Luty 24, Tuesday – Wtorek
7:00PM
†† Maria i Kazimierz Górski – Rodzina
7:00PM
Za Parafian
February/ Luty 25, Wednesday – Środa
7:00PM
† Franciszek Kacprzyk – Rodzina Klimaszewski
7:00PM
†† Henryk i Danuta Stańkowski – Z. Urbanowicz
February/ Luty 26, Thursday – Czwartek
7:00PM
†† Jan, Stanisław i Bolesław Pęksa – Siostra z Rodziną
7:00PM
Intencja Wolna
February/ Luty 27, Friday – Piątek
7:00PM
Intencja Wolna
7:00PM
Intencja Wolna
FEBRUARY/ LUTY 28, SATURDAY – SOBOTA
8:00AM
† Janina Polnicka – Córka z Rodziną
5:00PM
† Marek Fajfer – Brat z Rodziną
>> ShareLife Sunday Collection<<
MARCH/ MARZEC 1, SUNDAY – NIEDZIELA
>> ShareLife Sunday Collection<<
8:00AM
† Irena Sobczak – Mąż
9:30AM
†† Harold & Rita Tindale – Son with Family
11:00AM
†† Władysława Kruczek – Przyjaciele
11:00AM
O Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Kasi i Agnieszki oraz łaskę pracy dla Kasi – Mama
12:30PM
† Kazimiera Superson (3 rocz. śm.) – Rodzina
LEKTORZY / LECTORS NA NIEDZIELĘ
1 MARCA/ 1st of MARCH 2015
5:00PM
8:00AM
9:30AM
11:00AM
12:30PM
E. Gajer
N. Wojdyło, D. Ziarno
H. Ciosk, M. Prazmowski, J. Rzeszut
I. Kryński, K. Jurczyk, I. Sagan, I. Kryński
A. Gardzińska, M. Świrski, Z. Sokołowska
Wszystkim Solenizantom i Jubilatom Tygodnia
Składamy Najserdeczniejsze Życzenia – Przede Wszystkim Zdrowia
i Obfitości Łask Bożych,
Wypraszanych Przez Patronkę Naszej Parafii, Św. Jadwigę
Wielka pokutnica i mistyczka naszych czasów Marta Robin
przez 50 lat każdego piątku przeżywała Mękę Pańską.
Nie jadła, nie piła, nie spała, żywiła się wyłącznie
Eucharystią. Oddana bez reszty Chrystusowi przyjęła w
swoim ciele stygmaty. Tylko z tak wielkiej ascezy może
zrodzić się tak piękna modlitwa: „O Jezu! Niech moje serce
będzie prawdziwie ołtarzem Twej Miłości i niech mój
język zawsze głosi Twoje Miłosierdzie! Zechciej, błagam,
uświęcić wszystkie moje słowa, wszystkie moje czyny,
wszystkie moje intencje, wszystkie moje pragnienia!
Bądź prawdziwie Skarbem dla mojej duszy i jej
Wszystkim. Tobie ją daję i powierzam”.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE / FINANCIAL STATEMENT – 2014
Podajemy sprawozdanie finansowe za rok 2014. Obejmuje ono Wasze ofiary pieniężne złożone na utrzymanie i rozwój
wspólnoty parafialnej. Dodać należy do niego niezliczone godziny ofiarnej pracy Parafian w ramach różnych posług, zadań i imprez
parafialnych. Za wszelkie dobro serdeczne podziękowania. Pragniemy również zachęcić Was do systematycznego wspierania naszej Parafii
w bieżącym roku. Bóg zapłać!
The financial statement for 2014 includes your offerings for the upkeep and growth of our parish community. We also appreciate
the countless hours of volunteer work donated by our parishioners in the framework of many different services, tasks and parish events.
For all your goodness and generosity we thank you sincerely. May God reward you. We wish also to encourage your constant support of
our Parish in this year and in the future.
DOCHODY / RECEIPTS
Kolekty Niedzielne / Sunday Collection
Kolekta Na Boże Narodzenie / Christmas Collection
Kolekta Na Nowy Rok / New Year Collection
Kolekta Na Wielkanoc / Easter Collection
Rekolekcje / Recollections
Kwiaty / Flowers
Opał / Fuel
Chrzty, Śluby, Pogrzeby / Baptisms, Marriages, Funerals
Lampki Wotywn / Votive Lights
Procent Bankowy / Interest
Zwrot HST / HST Rebate
Kolekty Diecezjalne / Diocesan Collections
Sala Parafialna / Hall
Inne Kolekty Parafialne / Other Collections
Donacje Specjalne / Special Collections
Intencje Mszalne / Mass Intentions
RAZEM DOCHODY w 2014 roku / TOTAL RECEIPTS in 2014
Balance Książkowy, 1 Styczeń / Jan, 2014 / Cash On Hand
RAZEM / TOTAL CASH AVAILABLE
$175,238.82
$6,970.50
$2,660.00
$4,765.00
$2,552.00
$1,940.00
$1,762.00
$7,330.00
$3,450.69
$33.03
$3,014.89
$21,544.50
$2,206.00
$6,083.00
$8,371.00
$9,900.00
$257,821.43
$34,680.34
$292,501.77
ROZCHODY / EXPENSES
Pensje Księży / Priests Salaries
$73,581.00
Inne pensje: Muzyka / Music
$10,520.00
Nauka Religii / Religious Instructions
$2,725.00
Sekretarki / Clerical Salary
$27,460.56
Podatki (CPP + EI ) / Payroll Taxes
$1,989.23
Sprzatanie / Janitorial
$5,263.00
Housekeeping / Housekeeping
$5,224.40
Wydatki Liturgiczne / Liturgical Expenses
$9,342.74
Plebania / Rectory
$8,851.85
Biuro / Office
$8,038.99
Usługi Księgowe / Bookkeeping Services
$1,800.00
Naprawy i Utrzymanie Budynków / Repairs & Maintenance
$12,550.99
Elektryczność / Hydro
$6,076.66
Opał / Fuel
$5,556.73
Woda / Water
$1,608.44
Podatek / Taxes
$874.87
Podatek Diecezjalny / Diocesan Assessment
$35,063.00
Ubezpieczenia / Insurance
$23,611.83
Utrzymanie Konwentu / Convent Upkeep
$6,836.65
Kolekty Diecezjalne / Diocesan Collections
$21,794.50
Reklama / Advertisement
$420.00
Rekolekcje Księży / Recollection For Priests
$1,980.00
Edukacja Religijna / Religious Education
$500.62
Wydatki na Salę Parafialną / Parish Hall Expenses
$985.00
Wydatki Kapitalne / Capital Expenditures
$3,164.55
Specjalne Programy / Special Parish Programs
$11,070.93
HST Expense
$6,584.26
$293,475.80
Razem rozchody w 2014 roku /Total expenses in 2014
Na koncie czekowym 31 grudzień 2014 / Chequing account December 31, 2014
$ (974.03)
Razem / Total
$292,501.77
Serdeczne Bóg Zapłać!!! God Bless
W NASZEJ WSPÓLNOCIE/
IN OUR COMMUNITY
LENTEN CHARITIES
During the Lenten period we also have a specific occasion to
help the poor materially and financially and those touched by
natural calamities. Lenten offerings may be given in the Chapel
with the votive lamps in the wall mounted poor box and dry and
canned goods may be placed in the container in the Chapel.
OFIARY NA KWIATY
DROGA KRZYŻOWA
Czas Wielkiego Postu kieruje nasze oczy w stronę krzyża.
Zachęcamy wszystkich do udziału w Drodze Krzyżowej o godz.
6:30pm w środę i po Mszy św. 7:00pm. w piątek.
THE WAY OF THE CROSS
During the Lenten Season we direct our eyes to the Cross.
We encourage everyone to take part in The Way of the Cross.
Which will take place each Wednesday at 6:30pm for children
and on Friday after 7pm Mass during the Lent.
GORZKIE ŻALE
Tylko polska pobożność wypracowała nabożeństwo Gorzkich
Żali, w którym rozważamy Mękę naszego Zbawiciela.
Zapraszamy do udziału w Gorzkich Żalach każdą rodzinę choć
jeden raz w czasie Wielkiego Postu. Nabożeństwo Gorzkich
Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 4:00pm.
LENTEN LAMENTATIONS
Lenten Lamentations is a Catholic devotion, containing many
hymns. One part is held on each Sunday in the Lenten period,
and the entire ceremony is held on Good Friday. We invite each
family to take part in these Lenten Lamentations at least once
during the Lenten period. The ceremony of Lenten Lamentations
with a sermon dealing with the Passion are held each Sunday at
4:00 pm.
NABOŻEŃSTWA W WIELKIM POŚCIE/
LENTEN SERVICE
Msze św. w dni powszednie/ Weekday Masses
7:00pm. - każdego dnia tygodnia /every day of the week
Droga Krzyżowa/ Stations of the Cross
Środy/ Wednesdays – 6:30pm. przed Mszą św. /before evening
Mass (Wszystkie dzieci są mile widziane / all kids are welcome)
Piątki/ Fridays – po Mszy św. wieczornej/ after evening Mass
Gorzkie żale/ Lamentations
Niedziela/ Sundays – 4:00pm.
Sakrament Pokuty/ Sacrament of Reconciliation
Z wdzięcznością przyjmujemy ofiary na kwiaty do Bożego
Grobu. Koperty na ten cel wyłożone są na stolikach przy wejściu
do kościoła.
DONATIONS FOR FLOWERS
We accept with gratitude donations for flowers for our Lord’s
Grave. Envelopes for this purpose may be found on the table
near the entrance to the church.
ODPUST ZUPEŁNY
W okresie Wielkiego Postu możemy zyskać odpust zupełny za:
1. Odprawienie Drogi Krzyżowej publiczne lub
prywatne. Przy prywatnym odprawianiu należy
przechodzić od stacji do stacji ważnie erygowanej
Drogi krzyżowej np. w naszym kościele lub kaplicy
2. Uczestniczenie w Gorzkich Żalach.
3. W piątki Wielkiego Postu odmówienie po Komunii
św. modlitwy "Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu" przed
wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego.
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu,
upadam na kolana przed Twoim obliczem
i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam,
abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i
miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy
i silną wolę poprawy.
Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią
oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam,
pamiętając o tym, dobry Jezu,co już prorok Dawid włożył w
Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi,
policzyli wszystkie kości moje" (Ps 22,17).
POKWITOWANIA DO INCOME TAX
Pokwitowania rozliczeniowe za ofiary złożone na Kościół w
roku 2014 są już gotowe do odebrania w biurze parafialnym.
INCOME TAX RECEIPTS
Income Tax receipts for the year of 2014 are available for pick
up in the rectory.
PODZIĘKOWANIE RADY PARAFIALNEJ
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w zeszłym
tygodniu na cele remontu naszego kościoła. W zeszłą niedzielę
zebraliśmy $3,607,00 ………Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać!
W tygodniu pół godziny przed każdą Mszą św. i w soboty od
godziny 4:30pm. do 4:50pm. W niedzielę przed każdą Mszą św.
THANK YOU NOTE FROM
ST. HEDWIG’S PARISH COUNCIL
On weekdays – half an hour before each Mass, Saturdays from
4:30 to 4:50pm. and Sundays before each Mass.
The parish council would like give their sincere thanks for the
contributions made to our renovation fund last week; in the
amount of $3,607,00 Thank you again and God’s Blessings to
you all!
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA
W czasie Wielkiego Postu mamy również szczególną okazję
pomocy materialnej i finansowej biednym i dotkniętym klęskami
żywiołowymi (jałmużna postna). Jałmużnę postną można
składać w kaplicy z lampkami wotywnymi do skarbonki, a
trwałe produkty żywnościowe do pojemnika.
KULIG
W niedzielę, 1 marca, odbędzie się kulig. Wyjazd po Mszy św.
o godzinie 11:00. Osoby, które chciałyby się jeszcze zapisać
proszone są o kontakt z ks. Krzysztofem 289 685 3104
PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W czasie March Break (poniedziałek, środa, piątek)
organizujemy tzw: PÓŁKOLONIE DLA DZIECI w
godzinach: 9:00 am – 4:00pm
Proponowany plan półkolonii dla dzieci:
16.03 – Poniedziałek – wyjazd do kina, craft
18.03 – Środa – wyjście na lodowisko zabieramy ze sobą łyżwy,
gry i zabawy
20.03 – Piątek – Zbiórka w NEB’S funword (1300 Wilson Road
North; w programie gry i zabawy, gra w kręgle, lunch (pizza i
sok) - przygotowanie palm na niedziele palmową
Młodzież zapraszam we wtorek i czwartek na wspólny
wyjazd na narty do Brimacombe Kirby. Zbiórka przy
kościele o godzinie 9:00
Serdecznie ZAPRASZAM !!!
Program może ulec zmianie. Osoby zainteresowane bardzo
proszę o jak najszybsze zapisy. Kontakt ks. Krzysztof 289 685
3104.
ShareLife
W najbliższą niedzielę, 1 marca, przypada pierwsza
kolekta na cele charytatywne ShareLife w naszej całej
Archidiecezji.
"Usługi świadczone przez agencje SHARELIFE ratują i
przywracają życie ludziom, którzy regularnie z nich korzystają.
Rodziny przełamują kryzysy i uzdrowiają swoje relacje. Ludzie z
powolniejszym rozwojem spełnią się w pracy i mają poczucie
własnej wartości. Seniorzy mogą żyć samodzielnie, z dostępem
do opieki zdrowotnej i wszystkich usług, których potrzebują.
Uchodźcy i nowo przybyli Kanadyjczycy prowadzeni są w
kierunku stabilnego i produktywnego utrzymania się w nowym
kraju. Czasami wyniki są oczywiste, a czasami niewidoczne, ale
zawsze, ukazują namacalną różnicę.” ……………………………
Kardynał -Thomas Collins, Arcybiskup Toronto
Prosimy o wsparcie. Razem możemy zdziałać cuda!
Working wonders in our livelihoods...
“The services provided by ShareLife agencies are lifesaving and
life-restoring to those who regularly rely on them. Families are
working through crises and are healing. People with
developmental challenges are supported as they experience a
sense of self-worth and fulfillment in their daily activities.
Seniors are living independently, with access to the care and
services they need. Refugees and new Canadians are guided
toward a stable, productive livelihood in their newfound home.
Sometimes the results are obvious and sometimes they’re
invisible but, always, they make a tangible difference.”
Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto
Today is ShareLife Sunday
Please give generously. You can work wonders!
KAWIARENKA
Zapraszamy do Kawiarenki na gorącą kawę, herbatę i ciasto
domowego wypieku, przygotowane dzisiaj dla nas przez Mamy
chóru dziecięcego.
W następną niedzielę Kawiarenkę przygotują Mamy zespołu
ludowego „Tatry”.
Serdecznie Wszystkich zapraszamy i prosimy o wsparcie.
PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowanie Ks. Proboszczowi za wsparcie
duchowe, wspólną modlitwę i życzliwą obecność. Panu
Organiście i Chórowi oraz Wszystkim, którzy wzieli udział w
pogrzebie śp. Barbary Jabłońskiej – Serdeczne Bóg Zapłać.
Składają Córki: Maria i Lucyna z Rodzinami
W NASZEJ WSPÓLNOCIE/
IN OUR COMMUNITY
MISS POLONIA 2015
Z.P.w K. Grupa 21 w Oshawie prowadzi zapisy
kandydatek na Miss Polonia 2015 (wiek 16-21 lat.)
Chętne prosimy o kontakt z Sylwią Tel. 905-9268901 lub Małgosią. Tel. 905-244-5616.
ZEBRANIA WETERANOW
Dzisiaj, w niedzielę 22 lutego o godz. 2:00pm odbędzie się
zebranie Stowarzyszenia Weteranów A.P. Podczas zebrania
odbędą się nominacje i wybory nowego zarządu. Prosimy
wszystkich członków o przybycie.
Panie przy Stowarzyszeniu będą miały zebranie w tym samym
czasie.
DEMORALIZACJA NIELETNICH W SZKOŁACH
Premier Ontario Kathleen Wynne wprowadza w szkołach
podstawowych od września nowy program nauczania „Ontario's
Sex Education Curriculum”. Według zaproponowanego
programu nauczania już w pierwszej klasie ma być poruszany
temat "explicit teaching about the scientific names for genitalia".
W trzeciej klasie "same-sex families and gender identity".
W szòstej klasie o "masturbation" a w siòdmej "the concepts of
anal and oral sex". Organizacja pod hasłem Parents As First
Educators (PAFE) założyła petycje na internecie przeciw
nowego curriculum. Zwracamy się do wszystkich parafian a
szczególnie rodziców o zapoznanie się ze stroną internetową
www.p-first.com i podpisanie petycji przeciw proponowanemu
programowi nauczania, który jest destrukcyjnym dla małych
dzieci.
„ONTARIO'S SEX EDUCATION CURRICULUM”
Parents, you are reminded that you are the primary educators of
your children. You should treasure this role and responsibility.
You will want to protect them against harm. Well, there is a
development at Queens Park which may do untold harm to your
child or grandchild and it is receiving a little media attention.
Most parents are in dark about proposed changes to elementary
school curriculum, beginning at 6 years old, that are
inappropriate and radical.
Back in 2010, there was a loud parental outcry against graphic
Sex Education lessons planned by the Ministry of Education.
Religious leaders also opposed the curriculum, including
Catholic Archbishop of Ottawa who urged parents to unleash “a
firestorm of response” to officials. The government was flooded
with complaints by parents who felt the curriculum was overly
explicit, age-inappropriate and undermined their rights as
primary educators of their children. This grassroots response
forced to government at that time to “shelf” the program.
Many parents are once again alarmed because the current
government under Premier Kathleen Wynne, gay activist,
has announced that will re-introduce the controversial Sex Ed
curriculum for Grades 1 to 7, beginning in the fall of 2015.
I encourage you as parents and grandparents to learn more about
this proposed revamped curriculum. More info is available at
CampaignLifeCoalition.com/SexEd. Please study the issue in
some detail, and then contact your local school trustee, your
MPP and your child or grandchild’s teacher to express your
concern with this curriculum.
STAŁE SPOTKANIA
INNE OGŁOSZENIA/ ANOUNCEMENTS
KATECHEZY DLA DZIECI
Godziny zajęć:
Katechezy mają miejsce w każdą
sobotę bezpośrednio po szkole
polskiej
Klasy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Zespół dziecięcy
sobota
12:55pm
sobota 8:30am
środa 6:30pm-8:15pm
CHÓR PARAFIALNY
ZWIAZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Skrzaty/Zuchy
czwartek 6:30 – 8:00pm
Harcerki & Harcerze
czwartek 6:30 - 8:30pm
TATRY
DATY PRÓB:
NIEDZIELA
WTOREK
GODZINY:
7:00 – 9:30pm
5:00 – 7:00pm
7:00 – 8:00pm
7:00 – 8:00pm
6:00 – 6:45pm
GRUPY WIEKOWE:
Grupa 5
Grupa 4
Grupa 3
Grupa 2
Grupa 1
(po 15 roku życia)
(10 – 14 lat)
(7 – 9 lat)
(5 – 7 lat)
(3 – 5 lat)
FINANSE W NASZEJ PARAFII
Renovation Fund
~ Bóg Zapłać / God Bless You~
Wpłyneło/ Collected
Obecnie na koncie/ present balance
Kolekta Świąteczna
Christmas offering
#kopert/ envelopes
Ofiary/ collections
Flowers
Fuel
Special Donation
$3,607.00
$29,904.62
February/ Luty 8, 2015
127
$ 2,343.00
Loose $105.00
$5.00
$20.00
$50.00
BAPTISM
Parents and Godparents are required to participate in a baptismal
preparation program. Please contact the priest at least one month
in advance. At least one parent should be an active member of
this parish.
SAKRAMENT CHRZTU
Chrzest dziecka prosimy zgłosić miesiąc wcześniej. Rodziców i
rodziców chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przed
chrztem. Rodzice powinni być członkami wspólnoty parafialnej.
MARRIAGE
Couples are required to make arrangements with the priest one
year prior to the desired date of marriage. Participation in a
marriage preparation program is obligatory.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Pary narzeczeńskie proszone są o skontaktowanie się z księdzem
rok przed planowaną datą ślubu. Obowiązkowe jest uczestnictwo
w kursach przedmałżeńskich.
RECONCILIATION
The Sacrament of Penance (Confession) is offered on Saturday
from 4:30P.M. – 4:55P.M. and before each Mass.
SAKRAMENT POJEDNANIA
Do Sakramentu Pojednania – Spowiedzi św. – można przystąpić
w sobotę od godz. 4:30pm.– 4:55pm., oraz przed każdą Mszą św.
PASTORAL CARE OF THE SICK
Please notify the Parish Office if any member of your family is
in the hospital or seriously ill at home. We regularly visit the
homebound every First Friday of the month.
DUSZPASTERSTWO CHORYCH
Prosimy poinformować duszpasterzy o pobycie kogoś z rodziny
w szpitalu lub ciężko chorym w domu. W każdy Pierwszy Piątek
Miesiąca odwiedzamy z posługą sakramentalną chorych parafian
w domach.
A man wakes up after sleeping under an advertised blanket, on an advertised mattress, pulls off advertised pajamas, bathes in
an advertised shower, shaves with an advertised razor, brushes his teeth with advertised toothpaste, washes with advertised
soap, puts on advertised clothes, drinks a cup of advertised coffee, drives to work in an advertised car, and then, refuses to
advertise, believing it doesn't pay. Later when business is poor, he advertises it for sale. Why is it?
Stowarzyszenie Weteranów A.P. im. Gen. Sikorskiego
Poleca: - 3 sale na przyjęcia weselne
- bars and catering available
- food orders available
- red room opened Sundays 1:00PM – 8:00PM; serving polish food take outs.
905 – 728 – 4152
1551 Stevenson Rd. N. Oshawa, ON
Closed during long weekends
Katherine Baker
Mortgage Agent
FSCO Lic. # M11000742
* PRE APPROVAL * RENTALS
* EQUITY OUT * NEW PURCHASE * REFINANCING
Tel: 905-419-1150
Cell: 289-688 -0334
[email protected] www.kbaker.ca
ANNA ARMATA – BComm. CA
BIEGŁA KSIĘGOWA
15 lat doświadczenia w Kanadzie
• Sprawdzanie ksiąg rachunkowych
• Całoroczna księgowość - korporacje, spółki i osoby fizyczne
• Sprawozdania finansowe
• Rozliczenia podatkowe – korporacje, spółki, indywidualne
• Rozliczenia HST, WSIB, i EHT
• Odwołania i negocjacje z Kanada Revenue Agency
• Rozliczenia podatkowe dla osob zmarlych
•"Pierwsza konsultacja gratis"
PHONE: 905-239-9973
EMAIL: [email protected]
RENATA LEONOWICZ
.
SALES REPRESENTATIVE
21 Drew St. Oshawa, On. L1H 4Z7
Dom: 905 – 720 – 2331
Praca: 905 – 728 – 1600
[email protected]
WWW.CALLRENATA.CA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________
Aneta Kobylinski
-------
KUPNO I SPRZEDAŻ DOMÓW
Niech Pan Bóg Błogosławi
Waszym Rodzinom
Sales Representative
BARBARA’S SERVICES
Cell: 289-385-1092
869 Capri Court, Oshawa, ON
[email protected]
www.onepercentrealty.com
Barbara Rzeźniczek
tel. 905-435-0600
* Oddaję 25% prowizji każdemu
kupującemu
Autoryzowany z wieloletnim
doświadczeniem dealer
Funeral Home Services Inc.
Your Partners in
* I share 25% of my commission
with my buyers
PIAST TRAVEL
Life
905-440-3595
RICHARD’S MARBLE & TILE
LTD. FLOORING
Ceramic, Laminate, Hardwood,
Granite Counter Tops
Richard & Michael Pawlak
www.destefanofuneralhomes.ca
905-579-5107 or 905-579-3288
Celebrating
1289 Keith Ross Drive, Oshawa,
On.L1H 7K4
351 Marwood Dr. Oshawa, On.
Rebecca Cardenas, DD Denturist
Zuzanna Sokolowski, RDT Registered
Dental Technician
Durham Full Denture Services
245 King St. W #13 Oshawa, On. (King & Park, Teddy’s Restaurant Plaza)
905-240-8844
* For all your denture needs
* No referral necessary
* Free consultation
* Insurance plans accepted
* Respectful & professional treatment * Customized care
* Free parking
* Walk-ins welcome
* Evening and weekend appointments
* English, Polish and Spanish speaking
Each person matters and their satisfaction is our satisfaction
Photography
~Weddings & Portraits~
www.johannanichola.com
905.240.5611
Dzwoń po więcej informacji o wcześniejszym
zamówieniu miejsca na cmentarzu.
Christopher’s
Delicatesse
905-436-7811 lub 571-2624
73 Ontario St.
219 Olive Ave. Oshawa
www.zpwk-gr21.ca
ACTIVE MOVING
SYSTEM
PRZEPROWADZKI
* HOUSES * APARTMENTS *
* OFFICES * PIANOS * STORAGE,
PACKING & BOXES AVAILABLE
FREE ESTIMATES
905 – 436 – 7795
289-385-0230
www.zhposhawa.com
Mauzoleum, kremacja, miejsca na
groby z pomnikami oraz miejsca
przy sanktuarium, Polska sekcja.
Wynajęcie sali, catering:
Poleca salę na wszystkie okazje.
Zbiórki dzieci od 4 lat wzwyż
RESURRECTION
CEMETERY
355 Taunton Rd. E.Whitby
905 – 668 – 8912
WYNAJĘCIE SALI
PARAFIALNEJ
Tylko Na Małe Okazje &
Wyjątkowe Uroczystości
Maryla:905–576–6258
Lila: 905 – 571 – 5239
Grupa 21 Z P w Kanadzie
Zw. Harcerstwa Polskiego
Oshawa
Johanna Nichola
Tel. 905 – 579 – 4369
Zapraszamy 7 dni w tygodniu
JÓZEF FRAS
UPHOLSTERY AND DECOR
* Over 30 years experience
* Competitive prices
*Custom upholstering & Decorating
* Variety of fabrics to choose from
Free Estimates 905– 623 – 4079
TADEUSZ G. RECZULSKI
Ad w okat – Ob r ońca- Not ar iusz
Tel: 905-571-3214
Fax: 905-571-3832
Email: [email protected]
78 Centre St. N.
Oshawa, On.
L1G 1B3
H A IR SA LO N
Rodzinny salon fryzjerski
w Whitby
ZAPRASZA
TERESA – 905-438-8156
VIOLETTA’S HAIR
STUDIO
PROGRESSIVE
UNISEX HAIR CARE
Grace Kowalczyk
905-435-5210
_____________________________________________________________________________________
YOUR FAMILY HAIR CARE
Speech and Language Therapy at
your Home (bilingual)
Margaret Danda-Daust
71 Cherry Blossom
Courtice, ON
T: 905 – 721 – 9625
C: 905 – 914 – 0551
374 Wilson Rd. S. Oshawa, ON
ZAPRASZAMY – atrakcyjne ceny!
M.Ed. M.Sc., Speech Language
Pathologist // Polska Logopeda
905-433-1490
M.H. ACCOUNTING &
TAX SERVICES INC.
Rozliczenia podatkowe dla:
osób prywatnych,
self-employed i businessow
(sole proprietorships i korporacji).
Pełny zakres usług księgowych,
payroll, HST i WSIB.
MARIA H. GORSKI
905-435-0771
8 Inglis Ave. Courtice, ON
Scarborough, On.
Bilety lotnicze, wczasy,
ubezpieczenia, tłumaczenia,
paczki, przekazy, tax.
TEL: 416-439-7132
ROMAN
MECHANICAL
INC.
Dr. Dorota Luczak
Lekarz dentysta z długoletnią praktyką
oferuje:
~ Pełną opiekę dentystyczną dla
dorosłych i dzieci
~ Leczenie kanałowe
~ Dentystyka kosmetyczna
~ Terapia laserowa
~ Korony, mosty i protezy
~ Nakładki porcelanowe
~ Zoom- godzinne wybielanie zębów
~ Radiografia cyfrowa
~ Dogodne godziny przyjęć
HEATING & AIR CONDITIONING
Sales, Installation, Service
FREE ESTIMATES: Call Roman Siciak
H(905) -721-8430
Cell (905) – 767-3102
www.mhaccounting.com
Accordonist
Miranda Chircop
Bachelor of Music, Bachelor of Education, Music Specialist
Weddings, Anniversaries,
Birthdays, Dinners, Banquets,
Special Events
Professional Singer
Weddings, Funerals and other occasions
Music Teacher
905-436-6199
Piano, Voice and Theory Lessons
Ed Jermakowicz
905 – 233 - 4156
122 Simcoe St. N, Oshawa
Nowi pacjenci mile widziani
905.447.9522 [email protected]
Affordable Woodworking Inc
Arkadiusz Empel, BA. MA. J.D.
Polski zakład stolarski w Scarborough
Oferuje usługi w zakresie:
RYSZARD ZEDZIAN
* Szafki kuchenne i łazienkowe
* Bary i meblościanki
* Wystrój sklepów
* Odnawianie szafek (refacing)



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
160 Finchdene Sq., Unit
15Toronto, Ontario M1X 1B2TEL:
TEL: 416.831.6741
FAX: 416.754.9193
Nowość: zostaliśmy dystrybutorem szafek kuchennych i łazienkowych
product jest dobrej jakości w cenach nie do pobicia / 5 styli, 6 kolorów
Proszę odwiedzić stronę internetową wybierając link
„ready to assemble” i „pricing”
Posiadamy również gotowe blaty łazienkowe . Ceny nie do pobicia!
www.affordablewoodworking.com
Fotheringham Bookkeeping/
Accounting & Income Tax Services
Maria Fotheringham
Phone: 905-728-8147
161 Oshawa Blvd. N.
Oshawa, ON L1G 5S6.
Mówimy po polsku
Serwis w języku polskim i ukraińskim
Biuro w Toronto i w Whitby
Bezpłatna konsultacja
Testamenty i sprawy
spadkowe
Prawo cywilne
Prawo karne
Postępowanie
sądowe
Umowy
Sprawy notarialne
Sporządzanie
testamentow
Administracja spadkowa
Pelnomocnictwa
Oskarzenia kryminalne
Zwolnienia z aresztu
Legal aid
www.bykovempel.com
Dorothy Kruszynski
Infinity Realty Inc.
BROKERAGE
Adwokaci Notariusze
1901-5000 Yonge St., Toronto
Tel: 416.500.1937
Fax: 416.628.3801
Sales Representative
Bus: 905 – 579 – 7339
Cell: 289 – 404 – 0184
KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
DENTYSTA
Dr. SławomirFratczak
16 Lloyd St.,
Oshawa, ON l1H 1X3
Tel. 905-576-5161
KWIACIARNIA
Angelica’s Flowers
Aranżacje z kwiatów świeżych i
sztucznych
941 Taunton Rd. E. Oshawa
Tel: 905-728-3333
Wysyłamy kwiaty do Polski
(FTD - Wires Servis)
905-404-2635
E-mail: [email protected]
8B-50 Richmond St E. Oshawa LIG-7C7
DUNDAS MOTORS
905-434-3602
Tasos Kapernekas H.I.S
21 Gladstone Ave. Suite 101, Oshawa
www.oshawahearing.ca
General Repairs, Automatic,
Transmission, Tune-ups, Brake repairs
Chuck Beaulieu – Licensed Mechanic
możliwość mówienia po polsku
110 Verdun Rd. Oshawa
905 – 725 – 9763
* Dr. Khan zbada Twoje oczy
* Duży wybór „ Designer” oprawek
* Soczewki kontaktowe
* Specjalne ceny dla dzieci
i dorosłych (2 za 1)
* Dodatkowa zniżka $30 (przynieś
Biuletyn)
Respektujemy plany ubezpieczeniowe
GODZINY OTWARCIA:
Ponedziałek – Środa: 11-8
Czwartek - Piątek: 11-8
(Mariola –pracuje w poniedziałki i czwartki)
Sobota: 10-6 Niedziela 12-5
SUPPORT THOSE WHO SUPPORT US – POPIERAJMY FIRMY SPONSORUJĄCE NASZ BIULETYN

Podobne dokumenty

BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH

BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH przywracają życie ludziom, którzy regularnie z nich korzystają. Rodziny przełamują kryzysy i uzdrowiają swoje relacje. Ludzie z powolniejszym rozwojem spełnią się w pracy i mają poczucie własnej wa...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST

BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH RZYMSKO – KATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW. JADWIGI www.sthedwig.ca [email protected]

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH

BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH godziny 4:30pm. do 4:50pm. W niedzielę przed każdą Mszą św. On weekdays – half an hour before each Mass, Saturdays from 4:30 to 4:50pm. and Sundays before each Mass.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH

BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH RZYMSKO – KATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW. JADWIGI www.sthedwig.ca [email protected]

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH

BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH BIULETYN PARAFIALNY WEEKLY NEWS OF ST. HEDWIG PARISH RZYMSKO – KATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW. JADWIGI www.sthedwig.ca [email protected]

Bardziej szczegółowo