HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50

Komentarze

Transkrypt

HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50
HW70-1202D
HW60-1202D
HW60-1002D
HW50-1202D
03 - 09
TABLE OF CONTENTS
BEFORE USE
10 - 15
USING THE APPLIANCE
16- 20
MAINTENANCE
>COMPONENTS ............................... 03 >PROGRAM SELECTION ..................... 10 >CLEANING & CARE.......................... 16
>PREPARATION ................................ 04 >CONSUMPTION AND TECHNICAL DATA .. 11 >DISPLAY CODES ............................. 18
>SAFETY INSTRUCTIONS ................... 05 >WASHING METHODS ...................... 12 >TROUBLESHOOTING........................ 19
>INSTALLATION ................................ 06
>CONTROL PANEL ............................ 08
LEGEND
Yes
No
Optional
For your safety, any instructions in this manual with this "Warning" sign must be followed strictly.
DISPOSAL
As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal
procedure for your product and packaging materials.
This will help conserve natural recourses and ensure that it is recycled in a manner that protects health and
the environment.
You must dispose of this product and its packaging according to local laws and regulations. Because this
product contains electronic components, the product and its accessories must be disposed of separately from
household waste when the product reaches its end of life.
Contact your local authority to learn about disposal and recycling. The product and packaging should be taken
to your local collection point for recycling. Some collection points accept products free of charge.
We apologize for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur
as a result of product improvement and development.
BEFORE USE
SAFETY INSTRUCTIONS
05
BEFORE SWITCHING THE APPLIANCE ON FOR THE FIRST TIME
DO ...
... Make sure that the transport bolt are removed.
... Use a separate earthed socket for the power supply.
... Make sure that the plug is accessible.
... Hold the plug and not the electric cable when
unplugging the power supply.
... Make sure that the fuses in the power circuit are rated
for 13A.
... Keep away from heat sources and direct sun light to
prevent plastic and rubber components from aging.
... Make sure that the power cord is not caught under or
in the appliance and avoid damage to the power cable.
... Check that hose joints and connections are firm and no
water can leak. If joints are loose or there is leakage, turn off the
water supply and refix. Do not use the washing machine until the
hoses are properly fixed.
DO NOT ...
... Touch or use the appliance when barefoot or with wet or
damp hands or feet.
... Use flammable detergent or dry cleaning agent.
... Use any flammable sprays in close vicinity to the
appliance.
... Remove or insert the plug in the presence of flammable
gas.
... Allow children or infirm persons to play with the appliance
or packing materials.
... Install the appliance outdoors in a damp place, or in an
area which may be prone to water leaks such as under or near a
sink unit. In the event of a water leak allow the machine to dry
naturally.
... Place the washing machine directly on a carpet, or close
to a wall or furniture.
DURING DAILY USE OF THE APPLIANCE
DO ...
... Pull up zips and fix loose threads to prevent the items
from being entangled. If necessary, put small items into a net bag
or pillow.
... Turn off the machine after each wash program and
switch it off at the mains to save electricity and for safety. Wipe
clean the lower part of the porthole.
... Keep the door slightly open when the washing machine
is not in use to prevent formation of odours.
... Let the power cord be replaced by the manufacturer, his
service agent or other accordingly qualified persons, in case it is
damaged.
... Ensure that the appliance is not used by persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities, lack of
experience and knowledge without supervision or instruction by a
person responsible for their safety.
... Supervise children to ensure that they do not play with
the appliance.
DO NOT ...
... Touch the washer door during the washing process - it
gets hot!
...Place heavy objects or sources of heat or damp on top
of the appliance.
... Hot wash foam rubber or sponge-like materials.
... Open the detergent distribution drawer during the wash
cycle.
... Force the washer door open. The door is fitted with a
self-lock device and will open shortly after the washing procedure
is ended.
... Open the washer door if the water level is visibly over
the porthole.
... Cover the washing machine with plastic cover so that
inside dampness cannot be kept in.
15
HW60-1002D
15'
Sport
Standard
eco
Delicate
DŽ
90 C
1000
DŽ
60 C
800
DŽ
40 C
400
DŽ
30 C
Note: The recommendation on the type of detergents is suitable for the various
washing temperatures, please refer to the manual of detergent.
HW50-1202D
HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D
400rpm
500rpm
400rpm
1200 rpm
1200 rpm
1000 rpm
1200 rpm
1200 rpm
1000 rpm
1000 rpm
CLOK
7/6/5
AUTOMATA MOSÓGÉP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HW70-1202D
HW60-1202D
HW60-1002D
HW50-1202D
KISELEJTEZÉS
A kereskedő ügyel a környezet védelmére. Ezért javasoljuk, hogy kövesse a helyes
selejtezési folyamatot a termékre és a csomagolóanyagokra vonatkozóan egyaránt.
Ezzel elősegíti a természeti erőforrások megőrzését és biztosítja, hogy a termék
újrahasznosítása megvédje az egészséget és a környezetet.
A termék és a csomagolóanyagok kiselejtezését a helyi előírások szerint kell elvégezni.
Mivel a termék elektronikus alkatrészeket tartalmaz, ezért a termék et és a tartozékokat
is a háztartási hulladékoktól elkülönítetten kell elhelyezni, amikor az eléri az élettartama
végét.
Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan,
akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végz ő szolgálattal,
vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta. Új készülék vásárlásakor a bolt köteles
átvenni a régit. Elnézést kérünk, ha bármilyen kisebb ellentmondás v an a használati
útmutatóban, amelyet a termék tökéletesítése és fejlesztése okozhat.
TARTOZÉKOK
KÖSZÖNJÜK, HOGY A MI TERMÉKÜNKET VÁSÁROLTA MEG.
A készülék használata eltt figyelmesen olvassa el az itt leírt tudnivalókat. A tudnivalók minden olyan fontos
információt tartalmaznak, amelyek segítséget nyújtanak Önnek a készülék legjobb teljesítményének az elérésben,
a biztonságos használatban, az elhelyezésben és a karbantartásban.
A Használati útmutatót tartsa olyan helyen, ahol mindig a rendelkezésére áll a készülék biztonságos és megfelel
használata érdekében.
Ha a készüléket eladja, akkor a Használati útmutatót is adja át a készülék új tulajdonosának, hogy és a
családja is tisztában legyen a készülékkel és a biztonsági figyelmeztetésekkel.
TARTOZÉKOK
A készülék kicsomagolásakor ellenrizze az alábbi tartozékok meglétét:
1 db kifolyócs konzol
1 db befolyócs
4 db vakdugó
1 db Használati útmutató
1 db alsó borítás
3
ELKÉSZÜLET
A KÉSZÜLÉK ELKÉSZÍTÉSE
Távolítson el minden csomagoló anyagot, hogy elkerülje a bizonytalanságot,
beleértve a polisztirol alapot is. A csomagolás eltávolítása után vízcseppek
lehetnek a manyag zacskón és a betölt ajtó üvegén. Ez teljesen normális
jelenség, mivel a gyárban a készüléket vízzel ellenrizték.
TÁJÉKOZTATÁS
Az alábbi kép a mszaki tökéletesítés miatt némileg különbözhet az Ön által
vásárolt mosógép kinézetétl.
Kezel
Ajtófogantyú
Munkafelület
Mosógép ajtó
Bekapcsoló gomb
Mosószeres fiók
Szfedél
Kifolyócs
Vizbefolyó szelep
Csatlakozó vezeték
Hátoldali csavarok
Hátlap
Szállitási csavarok
4
A KÉSZÜLÉK ELS BEKAPCSOLÁSA ELTT
HELYES
… ha biztosan eltávolít minden szállítási tartozékot.
… ha egy külön földelt konnektort használ.
… ha biztosítja a csatlakozó dugó elérhetségét.
… ha a csatlakozó dugót megfogva választja le a
készüléket a hálózatról és nem a vezetéket
megrántva.
… ha gondoskodik egy 13A-es terhelhetség
biztosítékról.
… ha távol tartja a készüléket hforrásoktól és a
napsugárzástól, hogy a manyag- és a
gumialkatrészek ne öregedjenek el id eltt.
… ha biztosítja, hogy a csatlakozó vezeték ne kerüljön
a készülék alá és ez által ne sérülhessen meg.
… ha rendszeresen ellenrzi a cscsatlakozásokat. Ha
lazák a csatlakozások, vagy szivárognak, akkor zárja
el a vízcsapot és újra húzza meg. Ne használja addig
a mosógépet, amíg nem rögzítette megfelelen a
csöveket.
HELYTELEN
… ha a készüléket mezítláb, vagy nedves kézzel
megérinti, vagy használja.
… ha gyúlékony mosószert, vagy száraz tisztítószert
használ.
… ha bármilyen gyúlékony permetezszert használ a
készülék közelében.
… ha a csatlakozó dugót gyúlékony gáz jelenlétében
dugja be, vagy húzza ki.
… ha engedi a gyerekeket, vagy a szellemileg
korlátozott személyeket játszani a készülékkel, vagy a
csomagoló anyagokkal.
… ha a készüléket a szabadban, vagy nedves helyen
helyezi el, ahol vízszivárgás léphet fel, például
mosogató alatt, vagy annak közelében. Ilyenkor
hagyja kiszáradni a készüléket.
… ha a mosógépet sznyegre helyezi rá, vagy túl
közel teszi a falhoz, vagy a bútorhoz.
A KÉSZÜLÉK NAPI HASZNÁLATA SORÁN
HELYES
… ha felhúzza a cipzárakat és összeköti az öveket,
hogy ne kuszálódjanak össze. Ha szükséges, tegye
bele ket egy kispárnahuzatba, vagy mosózsákba.
… ha minden mosás után kikapcsolja a készüléket és
leválasztja a hálózatról biztonsági okok miatt. Törölje
tisztára az ablaktömítés alsó részét.
… ha használaton kívül kissé nyitva hagyja a
mosógép ajtaját, hogy ne szagosodjon.
… ha a sérült csatlakozó vezeték cseréjét a kijelölt
szerviz, vagy szakember végzi el.
… ha ügyel arra, hogy csökkent fizikai-, vagy szellemi
képesség személyek tapasztalat és ismeret nélkül ne
használhassák a mosógépet felügyelet nélkül.
… ha odafigyel a gyerekekre, hogy ne játszhassanak
a készülékkel.
HELYTELEN
… ha a mosás alatt megérinti a mosógép ajtót, mivel
az ajtó a mködés során nagyon forróvá válhat.
… ha nehéz tárgyakat, hforrást, vagy nedves dolgot
tesz a mosógép tetejére.
… ha habosított, vagy szivacsos anyagokat forró
vízben mos a készülékben.
… ha nyitva hagyja a mosószeres fiókot a mosás alatt.
… ha erlteti az ajtó nyitását. Az ajtó egy biztonsági
zárral van felszerelve, ami csak a mosási folyamatot
követ rövid id eltelte után lesz nyitható.
… ha megpróbálja akkor kinyitni az ajtót, amikor az
ajtóüveg fölött van a vízszint.
… ha a mosógépet manyag takaróval letakarja és
gátolja a nedvesség eltávozását.
ÜZEMBE HELYEZÉS
AZ ALSÓ BORÍTÁS FELSZERELÉSE
Mieltt eltávolítja a szállítási tartozékokat, kérjük, hogy rögzítse az alsó
borítást a mosógép aljához. Ehhez fektesse le a készüléket (1. kép),
csavarja ki a lábakat és illessze az alsó borítást a készülék aljának a
négy furatához. Utána csavarja vissza a lábakat a borításon keresztül
és megfelel becsavarással rögzítse a borítást a készülék aljához (2.
kép).
Az alsó borítás védi a készüléket a nedvességtl és csökkenti a zajt.
A SZÁLLÍTÁSI CSAVAROK ELTÁVOLÍTÁSA
A szállítási csavarokat azzal a céllal tervezték, hogy a készülék a
szállítása alatt biztosítsa a mosógép belsejében lév alkatrészek
rezgéscsillapítását.
1. Távolítsa el a hátlapot.
2. Távolítsa el a négy hátoldali csavart és vegye ki a készülékbl a
stabilizátorokat.
3. Helyezze vissza a hátlapot.
4. A mellékelt vakdugókkal zárja le a szabadon maradt furatokat
Megjegyzés:
Egy esetleges késbbi szállítás érdekében rizze meg a szállítási
csavarokat és a stabilizátorokat.
A MOSÓGÉP BEÁLLÍTÁSA
A mosógép megfelel vízszintbe állítása a készülék alján lév menetes lábak segítségével
végezhet el. A mosógép használata eltt feltétlenül el kell végezni a készülék vízszintbe
állítását. Ezzel csökkenti a kopást és a sérülést. A készülék vízszintbe állításához
vízmérték használatát javasoljuk. A készüléknek mindig vízszintben és stabilan kell állnia.
A beállításhoz lazítsa ki az anyákat, állítsa be a lábakat, majd utána szorítsa meg újra az
anyákat.
Lásd a jobboldali képet.
6
BEFOLYÓCS
1. Csatlakoztassa a befolyócsövön lév anyát a vízszelepen lév
csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa a befolyócs másik végét a vízcsaphoz.
Megjegyzés: A vízhálózatra történ csatlakoztatáshoz mindig új
befolyócsövet használjon és ne használja újra a régi
befolyócsövet.
KIFOLYÓCS
1. A kifolyócs biztonságos rögzítéséhez használja a mellékelt
konzolt, mert így elkerülheti a víz kifolyását. Ne hosszabbítsa
meg a kifolyócs hosszát. Amennyiben hosszabb csre van
szükség, akkor konzultáljon a szervizzel.
2. A kifolyócs magasságának 80-100 cm között kell lennie.
Rögzítse a kifolyócsövet a mosógép hátoldalán lév szorítóhoz,
hogy elkerülje a leesését.
Megjegyzés: a kifolyócsövet nem szabad vízbe meríteni és
biztonságosan, szivárgásmentesen kell rögzíteni. Ha a
kifolyócsövet a földön helyezi el, vagy a kifolyási magasság
kisebb, mint 80 cm, akkor a mosógép a vízfeltöltéssel
egyidejleg folyamatosan szivattyúzást végez.
EURÓPAI HUZALOZÁS
Mieltt a készüléket csatlakoztatja az elektromos hálózatra, ellenrizze az alábbiakat:
A csatlakozó aljzat megfelel-e mosógép maximális teljesítményének? (Biztonsági
okok miatt az áramkör biztosítékának a terhelhetsége nem lehet 15 ampernál
kevesebb.
A hálózati feszültségnek 220-240 V / 50 Hz-nek kell lennie.
A csatlakozó aljzatnak alkalmasnak kell lennie a csatlakozó dugóhoz.
A csatlakozó aljzatnak szabványos védérintkezvel (védföldeléssel) kell
rendelkeznie.
7
KEZELŐPANEL
HW60-1002D
15'
Sport
Standard
Delicate
eco
DŽ
90 C
1000
DŽ
60 C
800
DŽ
40 C
400
DŽ
30 C
A
Programgomb
G
Mosószeres fiók
B
Bekapcsoló gomb
H
Kijelző
C
Start/Pause gomb
I
Intenzív gomb
D
Centirfugálási fordulatszám gomb
J
Extra öblítés gomb
E
Mosási hőfok gomb
F
Késleltetett kezdés gomb
MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK
A
Programgomb
B
Bekapcsoló gomb
C
Start/Pause gomb
D
Centirfugálási fordulatszám beállító
gomb
E
Mosási hőfok gomb
A gombnak az óramutató járásával megegyező, vagy azzal
ellentétes irányú elforgatásával választható ki a kívánt program. 11
program beállítására van lehetőség. A program kiválasztása után
felgyullad a megfelelő jelzőlámpa.
A mosógép bekapcsolásához nyomja meg ezt a gombot. A
kikapcsoláshoz ismét nyomja meg ezt a gombot. A kikapcsoláshoz
finoman nyomja meg 2 mp-ig a gombot, mivel a gomb az érintésre
érzékeny.
Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózatra és
kiválasztotta a megfelelő programot, akkor a program elindításához
finoman érintse meg ezt a gombot. Ha a mosás alatt finoman
megérinti ezt a gombot, akkor a működés megáll és a kijelzőben
villogni kezdenek a számjegyek. A mosási folyamat a gomb
ismételt megérintésével folytatható.
A gomb finom megérintésével választható ki a centrifugálási
fordulatszám. Miután beállította a centrifugálási fordulatszámot,
felgyullad a megfelelő jelzőlámpa.
Megjegyzés: a különböző szennyes ruhákhoz különböző
vízhőmérséklet és centrifugálási fordulatszám állítható be. Ha
nincs különleges igénye, akkor a mosógép a gyári
alapbeállítás szerint dolgozik.
A gomb finom megérintésével választható ki a kívánt mosási
vízhőmérséklet. Miután beállította a mosási hőfokot, felgyullad a
megfelelő jelzőlámpa.
A hőfokot a ruhaneműk típusának megfelelően válassza ki.
8
F
Késleltetett kezdés gomb
G
Mosószeres fiók
A gomb enyhe megérintésével beállítható, hogy a mosógép egy
késbbi idpontban kezdje el a beállított program végrehajtását. A
beállításnak megfelel jelzlámpa felgyullad. A késleltetett kezdés
0,5 és 24 óra között állítható be. A gomb minden egyes
megérintése fél órával növeli a kezdési idt. Miután beállította a
kezdési idt, nyomja meg a Start/pause gombot, hogy elindítsa a
beállított id visszaszámlálását (a kijelzben a program végéig
látható az id).
Megjegyzés: a késleltetett kezdési idnek hosszabbnak kell
lennie, mint a programidnek, mert ellenkez esetben a
Start/Pause gomb megnyomása után a mosógép azonnal
elindul.
A fiók kinyitása után három rekesz lesz látható.
1-es rekesz: mosószer az elmosáshoz
2-es rekesz: mosószer az 1-9 programokhoz
3-as rekesz: öblít szer, ápolószer, illatosító, stb. részére
Megjegyzés: a mosó- és tisztítószerek típusajánlása alkalmas a mosási Vegye figyelembe a csomagoláson feltüntetett adagolási
útmutatásokat.
H
Kijelz
I
Intenzív gomb
J
Extra öblítés gomb
A kijelzben látható a mosásból hátralév id és itt jelennek meg a
hibaüzenetek is.
Megjegyzés: a bekapcsolást követen bekapcsol a kijelz és a
hátralév id jelenik meg. A víznyomás és a hfok eltér lehet,
a hátralév id ennek megfelelen változhat. Ha a ruhanemk
a centrifugáláshoz nincsenek megfelelen kiegyensúlyozva,
akkor az id automatikusan meghosszabbodhat. Ez teljesen
normális jelenség.
Ha a ruhanemk ersen szennyezettek, akkor nyomja meg ezt a
gombot a program elindítása eltt. A gomb megnyomása
megnöveli a mosási idt.
Nyomja meg ezt a gombot, ha azt akarja, hogy a mosógép további
öblítési ciklust hajtson végre. A gomb egyszeri megnyomása egy
további öblítést eredményez. A kijelzben a „P—1” jelenik meg. A
gomb kétszeri, vagy háromszori megnyomása kett, vagy három
további öblítést eredményez. A kijelzben ennek megfelelen „P—
2”, vagy „P—3” jelenik meg. Az extra öblítés jelzlámpa
aktívizálódik és villog a ciklus alatt. A kijelzben váltakozva a „P—
1/2/3” és a hátralév id jelenik meg. Az extra öblítés
befejezésekor kialszik a jelzlámpa és eltnik a kijelzés.
Megjegyzés: ezt a funkciót az 1-9 programokhoz válassza.
Kiegyensúlyozatlan ruhatöltet
Az Ön mosógépe egy speciális elektronikus szerkezettel van felszerelve, amely megakadályozza a
centrifugálási folyamat elindulását akkor, ha a dobban a ruhák kiegyensúlyozatlanok.
Az extra rázkódás elkerülése érdekében a mosógép minden centrifugálás eltt szétszórja a ruhákat a dob
folyamatos, a mosásnál magasabb fordulatszámon történ forgatásával.
Ha az ismételt próbálkozások után még mindig kiegyensúlyozatlanság áll fenn, akkor a mosógép a
centrifugálást a beállítottnál alacsonyabb fordulatszámon hajtja végre.
Ha a töltet rendkívüli mértékben kiegyensúlyozatlan, akkor a mosógép a centrifugálás helyett megpróbálja az
egyenletesebb ruhaeloszlást biztosítani, ami akár a teljes centrifugálási ideig is eltarthat. A kijelz az „UNB”
betket jelzi ki.
9
PROGRAMVÁLASZTÁS
MOSÓSZERES REKESZEK
1. mosószeres rekesz az
elmosáshoz
2. mosószeres rekesz a fmosáshoz
3. öblítszeres és egyéb
adalékokhoz használható rekesz
Program
1. Gyapjú
Max.
hfok
40 oC-ig
Beállított
hfok
2
3
Beállított centrifugálási
fordulatszám
Javasolt
szennyes
1
HW70-1202D
HW50-1202D
HW60-1202D
HW60-1002D
30 oC
Gyapjú
ruházat
400/perc
500/perc
400/perc
1000/perc
1000/perc
1000/perc
2. Mszálas
60 oC-ig
40 oC
Enyhén
szennyezett
pamut, len
és
mszálas
ruha
3. Pamut (Eco)
90 oC-ig
40 oC
Pamut ruha
1000/perc
1000/perc 1000/perc
4. Pamut
90 oC-ig
40 oC
Pamut ruha
1000/perc
1000/perc 1000/perc
5. Elmosás
90 oC-ig
40 oC
Ersen
szennyezett
1000/perc
1000/perc
6. Gyors mosás
30 oC-ig
30 oC
Enyhén
szennyezett
1000/perc
1000/perc 1000/perc
7. Sport
40 oC-ig
30 oC
Sport
ruházat
1000/perc
1000/perc
1000/perc
8. Mix
60 oC-ig
40 oC
Pamut és
mszálas
1000/perc
1000/perc
1000/perc
9. Kímél
40 oC-ig
30 oC
Kopásra
hajlamos
ruhanem
1000/perc
1000/perc
1000/perc
10. Öblítés
--
--
/
1200/perc
1200/perc
1000/perc
11. Szivattyúzás
--
--
/
1200/perc
1200/perc 1000/perc
Igen
Nem
Választható
10
1000/perc
MSZAKI ADATOK
FOGYASZTASI TABLAZAT
A mosási ciklus ideje csak iránymutatásra szolgál. A>
@"OQZ[''\[
]^]#>_#$`;q"`\%@
w\zdeti
>_#+;&"&\
%%
"%^{
MAX TÖLTET
Y
<!=
HW70-1202D/HW50-1202D
3.5/2
0.622/0.512 KWh
43.5/27.5
2:28
3.5/2
0.928/0.727 KWh
44.7/28.6
2:48
0.891/0.728 KWh
50.8/40.8
2:48
7/5
!
TELJ!MÉNY
53% /53%
HW60-1202D/HW60-1002D
3
0.555
32.4
2:33
3
0.895
33.2
2:54
6
0.895
46.7
2:54
53%/62%
A szabványos 60 oC-os (és 40 oC-os) programok a normál "#$#%%"&' pamut *+;k tisztítására alkalmasak,
amelyek a leghatékonyabb módon kombinálják a víz- és energiafogyasztást a pamut *+;k mosásánál.
Az aktuális víz+fok különbözhet a deklarált ciklus+fokától.
Energia osztály szerinti program beállítások: 1. "Pamut+40°C+intenzív+maximális fordulat"
2. "Pamut+60°C+intenzív+maximális fordulat"
MSZAKI ADATOK
HW50-1202D
HW60-1002D
HW60-1202D
Max. áramfelvétel (A)
10
10
10
Víznyomás (Mpa)
0,03P1
0,03P1
0,03P1
Max. száraz ruhatöltet (kg)
5
6
6
Max. centrifugálási fordulatszám (ford/perc)
1200
1000
1200
1200
Max. teljesítményfelvétel (W)
2000
2000
2000
2000
HW70-1202D
Névleges feszültség / frekvencia
7
Méretek (magasság x mélység x szélesség mm) 850 x 450 x 595 850 x 520 x 595 850 x 520 x 595 850×600×595
Nettó tömeg (kg)
62
65
65
70
ikapcsolt mód energiafogyasztása (W)
0.48
0.48
0.48
0.48
Bekapcsolt mód energiafogyasztása (W)
0.48
0.48
0.48
0.48
11
MOSÁSI MÓDSZEREK
Ez a mosógép kizárólag háztartási használatra készült. Amennyiben a mosógépet
kereskedelmi célra használják, akkor a jótállási igény semmilyen körülmények között
sem érvényesíthet. Minden körülmények között kövesse a ruhanemk címkéjén
feltüntetett tudnivalókat és csak gépi mosásra alkalmas ruhanemket mosson a
készülékben.
ÁRAMELLÁTÁS
A mosógépet 220-240 V / 50 Hz-es elektromos hálózatra csatlakoztassa.
VÍZCSATLAKOZTATÁS
A mosógépet egy új befolyó- és kifolyócs alkalmazásával kell a vízhálózatra
csatlakoztatni. Ne használjon a csatlakoztatáshoz öreg csöveket.
A befolyócsövet egy ¾”-os csaphoz kell csatlakoztatni.
A hálózati víznyomás nem lehet alacsonyabb 0,03 Mpa-nál és nem lehet magasabb
1 Mpa-mál.
A SZENNYES ELKÉSZÍTÉSE
x
x
x
A ruhanemket az anyaguknak megfelelen csoportosítsa (pamut, mszálas,
vagy selyem) és vegye figyelembe a szennyezettségüket is.
Válassza szét a fehér és a színes ruhákat. A színes ruhákat elször kézzel
mossa ki és ellenrizze a szín- és formatartósságukat.
Ürítse ki a zsebeket (kulcsok, csattok, stb.) és távolítson el róluk minden
keményebb tárgyat (pl. díszt).
Figyelem: nem vonatkozik a jótállás olyan esetekre, amikor a károsodás
dísztk, gombok, cipzárak, rögzít csattok, vagy egyéb idegen tárgyak miatt
következik be.
A sálakat, illetve a fentiekkel rendelkez ruhanemket kispárnába téve kell
kimosni a mosógépben.
x
x
x
x
A beszegetlen ruhanemket, az alsó ruházatot, a sztt textíliákat (pl. finom
függöny) mosózsákban mossa ki (valójában jobb, ha nem is mossa ezeket
mosógépben).
A cipzárakat és az akasztókat zárja össze és ügyeljen arra, hogy a gombok
szorosan fel legyenek varrva. A kicsi darabokat (zoknik, övek, melltartók)
kispárnában, vagy mosózsákban mossa ki.
A nagy méret darabokat (pl. leped, ágyterít) lazán és nem összehajtogatva
tegye a mosógépbe.
A pólókat kifordítva mossa ki.
12
BEPAKOLÁS A MOSÓGÉPBE
Nyissa ki a mosógép ajtaját és darabonként pakolja be a szennyes ruhákat.
Szorosan zárja be az ajtót.
x
x
Amikor elször használja a mosógépet, akkor ruhanemk bepakolása nélkül
futtasson le egy programot, hogy a gyártás során lerakódott olajos és egyéb
szennyezanyagokat eltávolítsa a készülékbl. Ehhez a tisztításhoz használjon
egy kis mosószert és 60oC-os programot válasszon.
Ne töltse túl a mosógépet.
A MOSÓSZER KIVÁLASZTÁSA
A mosási hatékonyságot és teljesítményt a használt mosószer mennyisége
határozza meg. A jó mosási eredményhez fékezett habzású mosószerre van
szükség. A mszálas és gyapjú anyagokhoz speciális mosószert használjon. Ne
használjon száraz tisztítószereket, pl. triklóretilént és hasonló termékeket.
Megjegyzés: Ne adagoljon a szükségesnél nagyobb mennyiség mosószert.
Vegye figyelembe a mosószer gyártójának a csomagoláson feltüntetett
adagolási útmutatóját.
A MOSÓSZER BETÖLTÉSE
Húzza ki a fiókot és adagolja be a szükséges mosószert és öblítszert a megfelel
rekeszbe. Utána finoman tolja vissza a fiókot a helyére. Vegye figyelembe a fiókon
és a „Programválasztás” cím fejezetben lév tudnivalókat.
Vigyázat:
x
x
x
Az elmosást tartalmazó programoknál az 1-es és a 2-es rekeszbe is kell
mosóport tölteni. A többi programnál ne tegyen mosószert az 1-es
rekeszbe.
A folyékony mosószert a csomagoláson feltüntetett tudnivalók szerint
használja. Ne használjon folyékony mosószert, ha elmosást, vagy
késleltetett kezdést választott.
Ne töltse túl az öblítszeres rekeszt, mert károsodik a mszálas anyag.
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legjobb mosási eredmény érdekében a mosandó ruhanemk típusának megfelel
programot kell kiválasztani. A megfelel program kiválasztásához forgassa el a
programválasztó gombot a kívánt programra.
PÓTFUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA
A kívánt pótfunkciót a 8. és 9. oldalon a kezelpanel használatára vonatkozó
tudnivalók alapján válassza ki.
13
A MOSÁSI HFOK BEÁLLÍTÁSA
Nyomja meg és tartsa benyomva a hfok gombot addig, amíg kiválasztásra kerül a
kívánt hfok.
A CENTRIFUGÁLÁSI FORDULATSZÁM BEÁLLÍTÁSA
Nyomja meg és tartsa benyomva a centrifugálási fordulatszám gombot addig, amíg
kiválasztásra kerül a kívánt centrifugálási fordulatszám. Vegye figyelembe a 8. és 9.
oldalon a „Mködési funkciók”-ra vonatkozó tudnivalókat a hfok és a centrifugálási
fordulatszám kiválasztásához. Ajánlatos a javasolt értékek kiválasztása.
MOSÁS
Nyomja meg a Start/Pause gombot. A mosógép a beállított programnak
megfelelen fog dolgozni. Ha befejezdött a program, a mosógép automatikusan
leáll. A kijelzben megjelenik az „End” jelzés. Nyissa ki a mosógép ajtaját és pakolja
ki a ruhanemket. Kb. 5 perccel késbb a mosógép automatikusan kikapcsol.
A MOSÁS UTÁN
Zárja el a vízcsapot és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból. Hagyja nyitva a
mosógép ajtaját és húzza ki a mosószeres fiókot is, hogy elkerülje a
páralecsapódást és a szagosodást. Hagyja nyitva az ajtót és a fiókot is, ha nem
használja a mosógépet.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK
1.
2.
3.
4.
Mindig gyjtsön össze egy teljes töltetnek megfelel ruhamennyiséget.
Kerülje el a mosógép túltöltését.
Elmosást csak nagyon ersen szennyezett ruhanemknél végezzen.
Az enyhén szennyezett ruháknál csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy válasszon Express, vagy
gyorsmosás programot.
5. Megfelelen válassza ki a mosási hfokot. A modern mosószerek használatával 60oC-nál alacsonyabb
hfokon is nagyon jó mosási eredmény érhet el. A 60oC-nál magasabb hfokot csak ersen szennyezett
ruháknál használja.
6. A túl sok mosószer használatának az elkerülése érdekében kövesse a mosószer gyártójának a
csomagoláson feltüntetett adagolási útmutatóját.
14
ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ
Ellenálló anyag
Hideg vízben fehéríthet
Vegyi úton nem tisztítható
Érzékeny anyag
Ne fehérítse
Kiterítve szárítható
95oC-on mosható
Vasalás 200oC-on
Függesztve szárítsa
60oC-on mosható
Vasalás 150oC-on
Ruhafogason szárítsa
40oC-on mosható
Vasalás 100oC-on
Szárítógépben normál hfokon
szárítsa
30oC-on mosható
Nem vasalható
Szárítógépben csökkentett
hfokon szárítsa
Csak kézzel
mosható
Szárazon tisztítandó
bármilyen szerrel
Szárítógépben nem szárítható
Csak szárazon
tisztítható
Szárazon tisztítandó
perklórral
Gyapjú jelzés
Szárazon tisztítandó
benzinnel
RUHAMENNYISÉG TÁJÉKOZTATÓ
Leped (egyszemélyes)
Pamut
Kb. 800 g
Pokróc
Gyapjú
Kb. 3000 g
Kevertszálas szövetruha
/
Kb. 800 g
Zakó
Pamut
Kb. 800 g
Farmer
/
Kb. 800 g
Overál
Pamut
Kb. 950 g
Ni pizsama
/
Kb. 200 g
Ing
/
Kb. 300 g
Zokni
Kevertszálas
K b. 5 0 g
Póló
Pamut
Kb. 300 g
Fehérnem
Kevertszálas
Kb. 70 g
15
TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
MOSÁS UTÁN
Minden egyes mosás után zárja el a vízcsapot és húzza ki a
csatlakozó dugót a konnektorból. Nyissa ki a mosógép ajtót és
húzza ki a fiókot, hogy elkerülje a párásodást és a szagosodást.
Ha a mosógépet huzamosabb ideig nem használja, akkor ürítse
ki a vizet a kifolyócs lefektetésével a mosógépbl, majd tegye
vissza a kifolyócsövet a helyére.
A MOSÓSZERES FIÓK TISZTÍTÁSA
Húzza ki (2) a fiókot és nyomja meg az öblítszeres rekesz (1)
reteszét. Folyóvíz alatt öblítse át a fiókot, majd tegye vissza a
helyére.
A MOSÓGÉP TISZTÍTÁSA
A tisztítás és karbantartás eltt a csatlakozó dugót ki kell húzni a konnektorból. A tisztításhoz szappanos vízbe
mártott és jól kicsavart puha ruhát használjon. Ezzel a ruhával törölje át a burkolatot és a gumitömítést is. Ne
használjon szerves oldószert, vagy maró anyagot a tisztításhoz.
A SZR TISZTÍTÁSA
A szrt havonta egyszer tisztítsa meg.
Toljon be egy lapos csavarhúzót a szrfedél nyílásába és erltetés nélkül nyissa ki (1. kép).
Távolítsa el a gumicsövet a rögzítjébl és tegyen alá egy megfelel edényt. Távolítsa el a csbl a dugót és
ürítse ki a vizet (2-3. kép).
Tegye vissza a dugót a csbe, majd illessze vissza a csövet a rögzítjébe (4-5. kép).
Csavarja ki a szrt és folyóvíz alatt tisztítsa meg. Helyezze vissza a szrt, majd zárja be a szrfedelet (6-7-8.
kép).
A szrnek pontosan a helyén kell lennie, mert máskülönben szivárgás lép fel.
16
A VÍZBEFOLYÓ SZELEP SZRJÉNEK TISZTÍTÁSA
A vízellátás eltömdésének a megakadályozása érdekében a befolyó szelep
szrjét rendszeresen meg kell tisztítani az idegen anyagoktól.
A MOSÓGÉP MOZGATÁSA
Ha a mosógépet egy másik helyre kell elvinnie, akkor az alábbiak szerint tegye vissza a szállítási csavarokat,
hogy elkerülje a károsodást.
1. Távolítsa el a hátlapot.
2. Távolítsa el a vakdugókat.
3. Tegye vissza a manyag stabilizátorokat és a szállítási
csavarokat a helyére, majd egy villáskulcs segítségével
szorítsa meg a csavarokat.
4. Helyezze vissza a hátlapot.
HA A MOSÓGÉPET HUZAMOSABB IDEIG NEM HASZNÁLJA
Ha a mosógépet huzamosabb ideig nem használja, akkor zárja el a vízcsapot és
húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból. Nyissa ki a mosógép ajtót és húzza ki a
fiókot, hogy elkerülje a párásodást és a szagosodást.
17
KIJELZ KÓDOK
KIJELZ KÓDOK ÉS SPECIÁLIS FUNKCIÓK
KÓDOK
HIBAOKOK
Er1
Er2
Nem megfelelen zárta be az ajtót.
Szivattyúzási hiba, a víz nem került kiürítésre 6 percen
belül.
Er3
Er4
Er5
Er6
Er7
Er8
End
1:25
19:30
Unb
x
x
x
x
MEGOLDÁS
Zárja be megfelelen az ajtót.
Tisztítsa ki a szrt és ellenrizze, hogy
nem tömdött-e el a kifolyócs. Ha a
hiba továbbra is fennáll, akkor forduljon
a szervizhez.
Nincs megfelelen csatlakoztatva a hfokérzékel, vagy Forduljon a szervizhez.
károsodott.
Ftés hiba (a program végén jelenik meg).
Forduljon a szervizhez.
A vízszintet nem éri el a készülék 8 percen belül.
Ügyeljen arra, hogy a csap megfelelen
nyitva legyen és megfelel legyen a
víznyomás is. Ha a hiba továbbra is
fennáll, akkor forduljon a szervizhez.
A kifolyási magasság 80 cm alatt van.
Ügyeljen arra, hogy a kifolyási
magasság 80-100 cm-en belül legyen.
Vízben van a kifolyócs.
Szüntesse meg, hogy vízben legyen a
kifolyócs.
Motorhiba.
Forduljon a szervizhez.
Motorhiba.
Forduljon a szervizhez.
A vízszint túllépi a megengedettet.
Forduljon a szervizhez.
Vége van a programnak.
A hátralév id 1 óra 25 perc.
Állapot információ: a késleltetett kezdéshez beállított id.
Befejezdött az utolsó öblítési ciklus, de a ruhanemk
Rendezze el a ruhákat, vagy futtasson
kiegyensúlyozatlansága miatt centrifugálási hiba
le újra egy centrifugálási programot.
jelentkezik
Kezelpanel zároló funkció: Nyomja meg egyszerre 3 mp-ig a késleltetett kezdés és a Start/Pause gombot a
program elindítása után. Utána a gombokkal már nem lehet megváltoztatni a beállításokat. A funkció
kioldásához nyomja meg újra egyszerre 3 mp-ig a késleltetett kezdés és a Start/Pause gombot. A kijelzben
a „CLO” jelenik meg.
Memória funkció áramkimaradásra: Áramkimaradás esetén, vagy olyan esetben, ha valamilyen ok miatt egy
futó program alatt szükségessé válik az áramellátás megszakítása, akkor ennek a funkciónak köszönheten
az aktuális beállítás elmentésre kerül és az áramellátás helyreállítása után a program onnan folytatódik, ahol
abbamaradt.
Egy program törlése: Nyomja meg a Start/Pause gombot, majd kapcsolja ki az áramellátást. A program ezzel
törlésre került. Egy új program kiválasztásához forgassa el a programválasztó gombot egy új programra. Ha
aktív a kezelpanel zároló funkciója, akkor a program nem törölhet.
A riasztó hangjelzés törlése: Ha törölni akarja a riasztó hangjelzést, akkor végezze el a következ lépéseket.
Kapcsolja be a mosógépet és forgassa el a programválasztó gombot a centrifugálási programra, majd
nyomja meg és 3 mp-ig tartsa benyomva a késleltetett kezdés és az extra öblítés gombot. A kijelzben a
„bEEP OFF” felirat jelenik meg, ami azt jelzi, hogy a riasztó hangjelzés törlésre került. Ha ismét szeretné
mködtetni a riasztó hangjelzést, akkor végezze el újra az elzekben leírt lépéseket. A kijelzben
megjelen „bEEP ON” felirat jelzi, ha újra aktív a riasztó hangjelzés.
18
ÜZEMZAVAROK
A következ körülmények nem jelentenek problémát. Ne hívja addig a szervizt, amíg nem végezte el az alábbi
ellenrzéseket:
PROBLÉMA
OKOK
Nem mködik a
mosógép.
Nem megfelel a hálózati csatlakoztatás.
Áramellátási hiba.
Nincs megfelelen bezárva a mosógép ajtaja.
Nincs bekapcsolva a mosógép.
Nem nyomta meg a Start/Pause gombot.
Nem nyitotta ki a vízcsapot.
A víznyomás alacsonyabb, mint 0,03 Mpa.
Megcsavarodott a befolyócs.
Vízellátási hiba.
Nem megfelel a programgomb beállítása.
Nincs megfelelen bezárva a mosógép ajtaja.
Eltömdött a befolyócs szrje.
A kifolyási magasság 80 cm alatt van.
Nem töltdik fel
vízzel a mosógép.
A vízfeltöltés alatt
a mosógép ki is
üríti a vizet
Szivattyúzási hiba
lép fel.
Centrifugáláskor
ers vibráció lép
fel.
MEGOLDÁS
Ellenrizze a csatlakoztatást.
Ellenrizze az áramellátást.
Zárja be megfelelen a mosógép ajtót.
Kapcsolja be a mosógépet.
Nyomja meg a Start/Pause gombot.
Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenriztesse a víznyomást.
Ellenrizze a befolyócsövet.
Gondoskodjon a vízellátásáról.
Állítsa be megfelelen a programgombot.
Zárja be megfelelen a mosógép ajtót.
Tisztítsa meg a szrt.
Ügyeljen arra, hogy a kifolyási magasság
80-100 cm-en belül legyen.
Vízben van a kifolyócs.
Szüntesse meg, hogy vízben legyen a
kifolyócs.
Eltömdött a befolyócs szrje.
Tisztítsa meg a szrt.
Eltömdött a kifolyócs.
Tisztítsa ki a kifolyócsövet.
A kifolyási magasság 100 cm felett van.
Ügyeljen arra, hogy a kifolyási magasság
80-100 cm-en belül legyen.
Eltömdött a szr.
Tisztítsa meg a szrt.
Nem távolított el minden szállítási csavart.
Távolítsa el az összes csavart.
A mosógép egyenetlen felületen áll, vagy nincs Ellenrizze, hogy sík legyen a talaj és
vízszintbe állítva.
vízszintbe legyen állítva a mosógép.
7/6 /5 kg-nál több ruhát pakolt be.
Csökkentse a bepakolt ruhamennyiséget.
Víz-, vagy áramellátási hiba lépett fel.
Ellenrizze a víz-, vagy az áramellátást.
A program vége
eltt leáll a
mosógép.
Egy id után leáll a Hibaüzenet jelenik meg.
mosógép.
Nincs áztató ciklusban a program?
Ers habzás van a
dobban, ami kijut a
mosószeres fiókba
is.
Automatikus a
mosási id
beállítása.
Centrifugálási hiba.
Nem fékezett habzású mosószert használt.
Túl sok mosószert használt.
Ellenrizze a hibakódot.
A törléshez nyomja meg az öblítés, vagy a
Start/Pause gombot.
Ellenrizze a mosószer megfelelségét.
Csökkentse az adagolt mosószer
mennyiséget.
A mosási program alatt állítódik be.
Ez normális és nincs hatással a
mködésre.
Kiegyensúlyozatlanok a ruhák a dobban.
Rendezze el a ruhákat, vagy futtasson le
újra egy centrifugálási programot.
19
20
HW70-1202D
HW60-1202D
HW60-1002D
HW50-1202D
03 - 07
8 - 15
16 - 20
SPIS TREŚCI
PRZED UŻYCIEM
UŻYCIE URZĄDZENIA
KONSERWACJA
>ELEMENTY ...................................................03
>PRZYGOTOWANIE.....................................04
>INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ............... 05
>INSTALACJA...............................................06
>PANEL STEROWANIA................................08
>WYBÓR PROGRAMU................................10
>DANE TECHNICZNE ..................................11
>PRZEPIS PRANIA.........................................12
>CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .............16
>KODY NA WYŚWIETLACZU...................... 18
>USUWANIE USTEREK.................................. 19
LEGENDA
USUWANIE
Oznaczenie to wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa
domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia
spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu
propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Aby zwrócić zużyty produkt,
należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u
którego został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.
PRZED UŻYCIEM
ELEMENTY
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU
Prosimy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje przed użyciem urządzenia. Instrukcja ta zawiera ważne informacje, które
pomogą jak najlepiej wykorzystać możliwości urządzenia oraz zapewnią bezpieczną i prawidłową jego instalację, eksploatację i
konserwację.
Instrukcję użytkownika prosimy zachować w celu możliwości użycia w późniejszym czasie i zapewniania bezpiecznej eksploatacji
urządzenia.
W przypadku sprzedaży urządzenia lub pozostawienia go w opuszczanym mieszkaniu, należy przekazać również niniejszą
instrukcję, aby nowy użytkownik mógł zapoznać się z funkcjami urządzenia i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas
użytkowania pralki.
AKCESORIA
Należy sprawdzić akcesoria i
dokumentację zgodnie z poniższą listą:
03
04
PRZED UŻYCIEM
PRZYGOTOWANIE
PRZYGOTOWNIE PRALKI
Zdjąć ostrożnie materiały opakowaniowe, w tym podstawę ze styropianu i pozbyć się ich w prawidłowy
sposób. Podczas usuwania opakowania mogą być widoczne krople wody na plastikowej torebce i
drzwiach pralki. Jest to zjawisko normalne – pozostałości wody pochodzą z testów przeprowadzanych w
fabryce.
OPIS
Poniższy schemat może nieco odbiegać w rzeczywistości od układu zakupionej pralki z uwagi na ulepszenia techniczne.
BEFORE USE
SAFETY INSTRUCTIONS
05
PRZED WŁ CZENIEM URZ DZENIA PO RAZ PIERWSZY
WYKONAJ ...
... upewnij si e zabezpieczenia transportowe
zostay usunite.
... uywaj uziemioneo przycza prdoweo.
... upewnij si e wtyczka jest wczona.
... trzymaj za wtyczk a nie za kabel wyczajc
zasilanie.
... upewnij si e bezpieczniki maj 13A.
... trzymaj z daleka od róde ciepa i promieni
sonecznych w celu ochrony tworzywa i umy przed
uszkodzeniem.
... upewnij si e kabel zasilajcy nie jest przycity
przez urzdzenie lub uszkodzony.
... sprawd czy we przyczeniowe s szczelne,
jeli s lune lub przeciekaj zakr dopyw wody i
popraw przycza, w przeciwnym razie nie uywaj
urzdzenia
NIE WYKONUJ ...
... nie dotykaj urzdzenia bdc boso, majc
mokre rce lub stopy.
... nie uywaj palneo deterentu lub rodka
do czyszczenia na sucho.
... nie uywaj palnych spray-ów w pobliu
urzdzenia.
... nie wczaj urzdzenia w obecnoci palneo
azu.
... nie pozwalaj dzieciom i osobom
i si urzdzeniem.
... nie instaluj urzdzenia na zewntrz w
wilotnym miejscu naraonym na wycieki
wody np. zlew. W razie zalania osusza w
temp pokojowej.
... nie umieszczaj urzdzenia bezporednio
na dywanie, blisko cian lub mebli.
W CZASIE CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
WYKONAJ ...
... podepnij lune koce przewodów aby unikn
spltania, w razie koniecznoci umie w torbie.
... wycz urzdzenie po kadym proramie i
wycz z sieci po uyciu dla oszczdno
bezpieczestwa. Wyczy doln cz iluminatora.
... trzymaj drzwiczki lekko uchylone ( po uyciu)
aby zapobiec tworzeniu si zapachów.
... wymieniaj uszkodzony kabel zasilajcy przez
kwalifikowany serwi.
... upewnij si e urz
przez osoby wiadome , dowiadczone,
posiadajce odpowiedni instrukta od osób
odpowiedzialnych za ich bezpieczestwo.
... nadzoruj bezpieczestwo dzieci aby nie
i urzadzeniem.
NIE WYKONUJ ...
... nie dotykaj drzwiczek w czasie pracy -srce!
d cikich przedmiotów nasikliwych.
czasie trwania ... nie otwieraj drzwiczek „ na si”, blokada
zwolni si po zako
woda w iluminatorze.
... nie nakrywaj urzdzenia tworzywem aby
unikn
REGULACJA DOLNEJ POKRYWY
Przed wyjciem rub transportowych naley zamocowa doln pokryw
pralki. Pralk naley pooy (rys. 1), odkrci nóki i wyrówna pokryw
wzgldem czterech otworów na nóki. Nastpnie naley z powrotem wkrci
nóki przez pokry i zamocowa je mocno do spodu pralki (rys. 2).
Utrzymuje to z dala wilgo i redukuje odgosy pracy pralki.
DEMONTA RUB TRANSPORTOWYCH
ruby transportowe su do zamocowania elementów wewntrz pralki, by
chroni je przed drganiami podczas transportu.
1.
Zdj tyln pokryw.
2.
Wykrci cztery ruby znajdujce si z tyu i wyj syntetyczny materia
stabilizujcy z urzdzenia.
3.
Zaoy tyln pokryw.
4. Wypeni otwory po rubach plastikowymi zalepkami.
Uwaga:
ruby transportowe i materia stabilizujcy nale
y z
y w bezpiecznym miejscu
do wykorzystania w póniejszym czasie.
POZIOMOWANIE MASZYNY
Na spodzie pralki znajduj si nóki do regulacji. Przed uyciem urzdzenia naley je wyregulowa, aby
wypoziomowa pralk. Obniy to do minimum drgania i haas podczas pracy pralki, a take ograniczy jej
zuycie. Zalecamy stosowanie poziomnicy alkoholowej do wypoziomowania urzdzenia. Podoga powinna by
moliwie jak najbardziej stabilna i równa.
Poluzowa nakrtki zabezpieczajce i wyregulowa nóki, a nastpnie ponownie dokrci nakrtki
zabezpieczajce.
Patrz schemat z prawej strony.
PODCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ (TYLKO WIELKA BRYTANIA)
Urzdzenie musi by podczone do róda zasilania prdem zmiennym 220 - 240 woltów 50 Hz za pomoc wtyczki z
trzema bolcami, odpowiednio uziemionego i zabezpieczonego 13-amperowym bezpiecznikiem we wtyczce.
Urzdzenie jest dostarczane ze standardow 13-amperow wtycz z trzema bolcami i 13-amperowym
bezpiecznikiem.
Jeeli bezpiecznik wymaga wymiany, musi by wymieniony na bezpiecznik 13-amperowy zgodnym z norm BS1362.
Jeeli wtyczka sieciowa nie pasuje do gniazdka instalacji domowej lub z jakiego powodu jest usunita wówczas
wtyczk zabezpieczon bezpiecznikiem naley dla bezpieczestwa usun, nie naley jej wkada do gniazdka
sieciowego, by unikn zagroenia poraenia prdem elektrycznym. Przed usuniciem wtyczki naley wyj
bezpiecznik.
Jeeli wtyczka zabezpieczona bezpiecznikiem zostanie woona do gniazdka 13-amperowego, istnieje
niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznym.
Okablowanie wtyczki 13-amperowej. (Tylko Wielka Brytania)
Przewody doprowadzajce do sieci zasilajcej w tym urzdzeniu maj kolory zgodnie z poniszym kodem:
zielonoóty – uziemienie
niebieski – zerowy
brzowy – pod napiciem
Poniewa kolory mog nie odpowiada oznaczeniom okrelajcym zaciski w Pastwa wtyczce, prosimy postpowa
w nastpujcy sposób.
Przewód zielono-óty musi by podczony do zacisku we wtyczce, który jest oznaczony liter E lub symbolem
uziemienia bd kolorem zielonym i ótym.
Przewód niebieski musi by podczony do zacisku oznaczonego liter N.
Przewód brzowy musi by podczony do zacisku oznaczonego liter L.
Naley si upewni, czy przewód zasilajcy jest pewnie zabezpieczony zacis kiem
W DOPROWADZAJCY WOD
1. Podczy zczk wa doprowadzajcego wod do zczki w
zaworze dopywu wody.
2. Nakrci w doprowadzajcy wod na kran z zimn wod.
Uwaga: naley uy zestawu wa dostarczonego z urzdzeniem. Nie
naley
ponownie stosowa starych zestawów
wa
doprowadzajcego wod.
W ODPROWADZAJCY WOD
1. Naley uy uchwytu do wa odprowadzajcego wod, aby ustali
jego koniec i zapobiec wypywaniu wody. Nie naley zwiksza dugoci
wa odprowadzajcego wod; jeeli konieczny jest duszy w, naley
skonsultowa to z serwisantem.
2. Odpyw powinien by umiejscowiony na wysokoci 80-100 cm.
Zamocowa w odprowadzajcy wod w zatrzasku z tyu pralki, aby zapobiec jego wypadaniu.
Uwaga: w
a odprowadzajcego wod nie nale
y zanurza w wodzie i nale
y go mocno i szczelnie
zamocowa. Je
eli w
odprowadzajcy wod umieszczony jest na poziomie podo
a lub wysoko rury wynosi mniej ni
80 cm,
woda bdzie przez cay czas odpywaa z pralki podczas jej napeniania (samoczynne przelewanie przez syfon).
PODCZANIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Przed wykonaniem jakiegokolwiek podczenia elektrycznego, naley
sprawdzi nastpujce punkty:
- Czy gniazdko sieciowe odpowiada maksymalnej mocy pralki (bezpieczniki
w obwodzie elektrycznym powinny mie natenie nie mniejsze ni 15A).
- Napicie powinno mie warto 220-240 V 50~Hz
- Wtyczka powinna pasowa do gniazda elektrycznego.
- Urzdzenie naley podczy do gniazda elektrycznego z uziemieniem.
A
B
C
DE
A Programator
F Przycisk opóźnienia rozpoczęcia cyklu
B Włącznik
G Wyciągany dozownik detergentu
C Przycisk Start/Pauza
H Wyświetlacz
D Przycisk ustawiania prędkości wirowania
I Przycisk stopnia intensywności prania
E Przycisk temperatury prania
J Przycisk dodatkowego płukania
F
FUNKCJE ELEMENTÓW PANELU STEROWANIA
A
- Programator
Pożądany program można wybrać obracają programator w prawo lub w lewo.
Do wyboru jest 11 programów. Po wybraniu programu zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
B
- Włącznik
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć pralkę. Nacisnąć i przytrzymać przez 2 s, aby wyłączyć.
C
- Przycisk Start/Pauza
Gdy pralka jest podłączona do gniazda elektrycznego i wybrany jest program prania, należy
lekko nacisnąć ten przycisk, aby rozpocząć cykl. Po naciśnięciu przycisku podczas cyklu prania
praca pralki zostanie wstrzymana i zacznie migać wskaźnik. Ponowne naciśnięcia przycisku
powoduje wznowienie pracy pralki.
D
- Przycisk ustawiania prędkości
wirowania
Należy lekko nacisnąć ten przycisk, aby wybrać pożądaną prędkość obrotów bębna. Po
ustawieniu prędkości wirowania zaświeci się właściwy wskaźnik.
Uwaga: dla różnego typu prania można ustawiać różną temperaturę wody i prędkość wirowania.
Do prania bez specjalnych wymagań należy stosować ustawienia standardowe.
E
- Przycisk temperatury prania Należy lekko nacisnąć ten przycisk, aby wybrać pożądaną temperaturę prania. Po wybraniu
temperatury prania zaświeci się właściwy wskaźnik.
Temperaturę należy dobierać do typu prania.
F
- Przycisk opónionego
rozpoczcia programu
G
- Wysuwany dozownik
detergentu
Naley lekko nacisn ten przycisk, a pralka uruchomi si po upywie okrelonego czasu i
zawieci si odpowiedni wskanik. Funkcj t mona ustawia przyrostowo w zakresie 0,5 –
24 godziny; kade nacinicie przycisku powoduje wyduenie opónienia o pó godziny. Po
naciniciu tego przycisku naley nacisn przycisk „Start / Pauza”, aby rozpocz
odliczanie wsteczne (czas bdzie wskazywany na wywietlaczy a do zakoczenia
programu).
Uwaga: czas opónienia musi by du
szy ni
czas trwania programu; w przeciwnym razie
pralka uruchomi si od razu.
Dozownik zawiera trzy zasobniki:
1: na rodek do prania wstpnego
2: na rodek do prania w programach 1 - 9
3: na rodek zmikczajcy do tkanin, perfumy itp.
Uwaga : Rekomendacje podane na detergentach dotyczą róĪnych
temperatur prania , naleĪy stosowa siĊ do tych instrukcji.
H
I
J
- Wywietlacz
Na wywietlaczu przedstawiane s informacje takie, jak pozostay czas cyklu i komunikaty o
bdach.
Uwaga: po wczeniu zasilania zawieci si wywietlacz i pozostay czas cyklu bdzie
odliczany wstecznie. Poniewa
cinienie wody i temperatura mog si ró
ni, pozostay
czas cyklu mo
e zosta odpowiednio dostosowany. Je
eli pranie nie jest waciwie
wywa
one podczas wirowania, czas prania mo
e zosta automatycznie wydu
ony. Jest to
zjawisko normalne.
- Przycisk stopnia intensywnoci Jeeli pranie jest bardzo zabrudzone, naley nacisn ten przycisk przed rozpoczciem programu,
prania
a odpowiednio wyduy si czas prania.
- Przycisk dodatkowego
pukania
Naley lekko nacisn ten przycisk, a pralka wykona cykl dodatkowego pukania. Naley
nacisn ten Przytock jeden raz, aby wybra jedno dodatkowe pukanie. Na wywietlaczu
pojawi si „P -- 1”. Nacisn przycisk powtórnie, a na wywietlaczu pojawi si „P -- 2” lub „P - 3” wskazuj dwa lub trzy dodatkowe pukania. Wskanik dodatkowego pukania bdzie
miga przez cay cykl. „P--1/2/3” bdzie wywietlany na zmian z pozostaym czasem
prania. Po zakoczeniu dodatkowego pukania wskanik zganie i zniknie wskazanie z
wywietlacza.
Uwaga: t funkcj nale
y wybiera przy programach 1-9.
Niewywaone pranie
Pralka jest wyposaona w specjalne elektroniczne urzdzenie, które zapobiega niewywaeniu prania podczas cyklu wirowania.
Aby unikn nadmiernych drga, przed kadym cyklem wir owania pralka równomierni rozkada pranie poprzez cige obroty bbna
nieco szybsze ni normalna prdko prania.
Jeeli mimo prób rozoenia ciaru pranie pozostaje nadal niewywaone, pralka bdzie wirowa przy mniejszej prdkoci ni ustawiona
warto.
Jeeli pranie jest skrajnie niewywaone, pralka bdzie podejmowa próby rozoenia ciaru zamiast wirowania, co moe trwa tak
dugo, jak cykl wirowania, na wywietlaczu pojawi si „UNB” [pranie niewywaone].
TRYBY PROGRAMU
1 Zasobnik na detergent – pranie wstpne
2 Zasobnik na detergent
3 Zasobnik na pyn zmikczaj cy i inne rodki
Program
Maks.
temperatura
Ustawienia
standardowe
2
3
1
Zalecane pranie
Wstpnie ustawiona prdko wir owania
HW70-1202D
HW50-1202D
HW60-1202D
HW60-1002D
1
Wena
-- do 40°C
30°C
Wókna weniane
400 obr. / min
500obr . / min 400 obr. / min
2
Syntetyczne -- do 60°C
40°C
1000 obr. / min 1000 obr . / min 1000 obr . / min
1000 obr. / min 1000 obr . / min 1000 obr . / min
- - 90°C
40°C
Lekko zabrudzona bawena,
len i wókna syntetyczne
Wókna baweniane
- - do 90°C
40°C
Wókna baweniane
1000 obr. / min 1000 obr. / min 1000 obr. / min
Pranie
wstpne
Pranie
szybkie
Ubrania
sportowe
Tkaniny
mieszane
- - do 90°C
40°C
Tkaniny mocno zabrudzone
1000 obr. / min 1000 obr. / min
1000 obr. / min
- - do 30°C
30°C
Tkaniny lekko zabrudzone
1000 obr. / min 1000 obr. / min
1000 obr. / min
- - do 40°C
30°C
Odzie sportowa
1000 obr. / min 1000 obr. / min
1000 obr. / min
- - do 60°C
40°C
1000 obr. / min 1000 obr. / min
1000 obr. / min
- - do 40°C
30°C
1000 obr. / min 1000 obr. / min
1000 obr. / min
10
Tkaniny
delikatne
Pukanie
Bawena lub tkaniny
syntetyczne
Wókna delikatne
--
--
/
1200 obr. / min
1200 obr. / min 1000 obr. / min
11
Wirowanie
--
--
/
1200 obr. / min
1200 obr. / min 1000 obr. / min
3
4
5
6
7
8
9
Bawena
eco
Bawena
standard
Tak
Nie
Opcja
.
TABELA ZU YCIA
Wskazane czasy cykli prania podane jako orientacyjne . Rzeczywi!"#
$!%#%#%&'+<=<$!#?%=%[email protected]
czas
prania
QX\^_`qqvq{|`` QX\^_`q}€^
3.5/2.5
0.622/0.512 KWh
43.5/27.5
2:28
3.5/2.5
0.928/0.727 KWh
44.7/28.6
2:48
7/5
0.891/0.728 KWh
50.8/40.8
2:48
WYDAJNOodwirowania
HW70-1202D/HW50-1202D
53% /53%
HW60-1202D/HW60-1002D
3
0.555
32.4
2:33
3
0.895
33.2
2:54
6
0.895
46.7
2:54
53%/62%
Standardowe 6 0*C oraz 4 0 *C programy prania baweny dla rednio zabrudzonej odzie y s najbardziej
efektywne z punktu widzenia oszczdnoci energii oraz poboru wody. Temperatura mo e si nieznacznie
ró ni od deklarowanej.
X%#%!""#<#?%‚ƒ@„†#‡ˆ#!<!‰Š‹_‰`###‰+<!$„
‘@„†#‡ˆ#!<!‰’‹_‰`###‰+<!$„
HW70-1202D
Zasilanie
220-240V~/50Hz
HW60-1202D
220-240V~/50Hz
HW60-1002D
220-240V~/50Hz
220-240V~/50Hz
10
10
7
6
6
5
Prdko wirowania (obr./min)
1200
1200
1000
1200
Maks. moc (W)
2000
2000
2000
2000
Maks. natenie prdu roboczego (A)
10
HW50-1202D
10
Cinienie wody (MPa)
Maksymalny wsad (kg)
Wymiary (wys. x g. x szer. mm)
850×600×595
850×520×595
850×520×595
850×450×595
70
65
65
62
Pobór energii w trybie off (W)
0.48
0.48
0.48
0.48
Pobór energi i w trybi e on (W)
0.48
0.48
0.48
0.48
Masa netto (kg)
Pralka jest przeznaczona wycznie do uytku domowego. W przypadku uytkowania pralki do celów
komercyjnych przestaje obowizywa gwarancja. Urzdzenia nie naley stosowa niezgodni z
przeznaczeniem. Naley postpowa zgodnie z informacjami podanymi na metce odziey i pra
wycznie tkaniny przeznaczone do prania w pralkach automatycznych.
ZASILANIE
Pralk naley podczy do róda zasilania (220V - 240V~/50Hz).
PRZYCZE WODY
Pralk naley podczy do instalacji doprowadzajcej wod za pomoc nowego wa; Nie naley
ponownie stosowa uywanego wa.
Podczy do instalacji doprowadzajcej wod ze standardowym przyczem ¾ cala.
Ci nienie wody powinno by wysze ni 0,03 MPa i nie wiksze ni 1 MPa.
Uwaga: przed u
yciem pralki nale
y sprawdzi, czy nie wystpuj nieszczelnoci w poczeniach
midzy kurkiem a w
em doprowadzajcym wod, poprzez odkrcenie kurka.
PRZYGOTOWANIE PRANIA
- Ubrania naley posortowa pod ktem rodzaju tkaniny (bawena, wókno syntetyczne i
wena/jedwab) tkaniny i stopnia zabrudzenia.
- Naley oddzieli tkaniny biae od kolorowych. Naley je wypra najpierw rcznie, aby sprawdzi,
czy farbuj i zbiegaj si.
- Opróni kieszenie (klucze, monety itp.) i zdj wszelkie elementy dekoracyjne (np. broszki).
Uwaga: niewielkie przedmioty (np. guziki itp.) mog powodowa konieczno napraw, których
koszty pokrywa u
ytkownik, oraz uszkodzenia pralki. Ubrania z takimi przedmiotami nale
y pra w
poszwie na poduszk .
- Ubrania, które si siepi lub maj frdzle, bielizn lub delikatne zasony naley woy do
specjalnej torebki na pranie (najlepiej jednak nie pra ich w pralce).
- Zasun zamki byskawiczne i zapi zaczepy, sprawdzi, czy guziki nie s luno przyszyte, a
drobne rzeczy takie, jak skarpetki, paski, staniki itp. naley woy do specjalnej torebki na pranie.
- Powoki, obrusy itp., naley luno uoy w bbnie i nie skada.
- Koszulki naley przewróci na lew stron.
WSADZANIE TKANIN DO PRALKI
Otworzy drzwi pralki, woy pojedynczo tkaniny do bbna. Zamkn szczelnie drzwi.
- Przy pierwszym uyciu pralki naley wykona najpierw cykl prania bez wsadu, aby unikn zabrudzenia
tkanin pozostaociami oleju lub brudnej wody znajdujcymi si w pralce. Na cykl pocztkowy bez wsadu
naley wybra program prania w 60°C i w tym przypadku nie naley dodawa rodka do prania.
-
Nie naley przepenia pralki.
WYBÓR RODKA DO PRANIA
RODEK DO PRANIA
Skuteczno oraz wydajno prania s uzalenione od jakoci uytego rodka do prania. Specjalne,
niepienice rodki do prania zapewniaj dobre rezultaty prania. Naley stosowa detergenty
przeznaczone specjalnie do prania tkanin syntetycznych i wenianych. Nie naley stosowa rodków do
czyszczenia na sucho takich, jak trichloroetylen lub podobnych rodków.
Uwaga: nie nale
y dodawa wicej rodka piorcego, ni
to konieczne. Nale
y stosowa zalecenia
dotyczce dozowania podane na opakowaniu rodka do prania.
DODAWANIE RODKA DO PRANIA
Wysun dozownik na rodek piorcy, doda do waciwych zasobników rodek piorcy i rodek
zmikczajcy. Delikatnie wsun dozownik. (Patrz instrukcje dotyczce wysuwanego dozownika) Patrz
rozdzia „Wybór programu”.
Uwaga:
- Przy praniu wstpnym rodek do prania nale
y doda do obu zasobników 1 i 2. W przypadku innych
programów nie nal
y umieszcza rodka do prania w zasobniku1.
- rodki do prania w pynie nale
y stosowa zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu produktu.
rodków do prania w pynie nie nale
y stosowa do prania z opónionym czasem rozpoccia programu.
- Nie nale
y dodawa nadmiernej iloci rodków zmikczajcych, poniewa
niszczy to wókna sztuczne.
WYBÓR PROGRAMU
Aby uzyska jak najlepsze rezultaty prania, naley wybra waciwy program odpowiednio do typu
tkanin przeznaczonych do prania. W celu wyboru waciwego programu naley obróci programator.
WYBÓR OPCJI
Wybra podane opcje prania (patrz „Panel sterowania”, str. 08 i 09).
USTAWIANIE TEMPERATURY PRANIA
Przycisk ten należy nacisnąć i przytrzymać aż do zostanie wybrana pożądana temperatura.
USTAWIANIE PREDKOŚCI WIROWANIA
Przycisk ten należy nacisnąć i przytrzymać aż do zostanie wybrana pożądana prędkość wirowania.
Dobór temperatury i prędkości wirowania, patrz „Funkcje elementów panelu sterowania” w
rozdziale „Panel sterowania" (str. 08 i 09). Zalecamy wybór podanych tam wartości.
ROZPOCZĘCIE PRANIA
Nacisnąć przycisk „Start / Pauza”. Spowoduje to rozpoczęcie pracy w wybranym programie. Pralka
zatrzyma się automatycznie po zakończeniu cyklu prania. Na wyświetlaczu pojawi się "End"
[koniec]. Otworzyć drzwi pralki i wyjąć pranie. Po ok. 5 minutach pralka automatycznie się
wyłączy..
PO ZAKOŃCZENIU PRANIA
Zakręcić kurek dopływu wody i odłączyć przewód zasilający. Otworzyć drzwi pralki, aby zapobiec
zawilgoceniu i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Drzwi pralki należy pozostawić uchylone,
gdy pralka nie jest używana.
WSKAZÓWKI NA TEMAT OSZCZEDZANIA ENERGII
1. Należy zbierać odzież do uzyskania pełnego wsadu.
2. Unikać przepełniania pralki.
3. Pranie wstępne stosować tylko do mocno zabrudzonych tkanin.
4. W przypadku prania lekko zabrudzonych tkanin, należy zmniejszyć ilość dodanego środka piorącego lub wybrać pranie
normalne bądź delikatne.
5. Wybrać właściwą temperaturę prania. Nowoczesne środki do prania zapewniają bardzo dobre rezultaty prania już w niskich
temperaturach poniżej 60°C. Temperaturę powyżej 60°C należy wybierać wyłącznie do mocno zabrudzonych tkanin.
6. Przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania podanych na opakowaniu środka do prania, aby uniknąć nadmiernego
dozowania.
TABELA SYMBOLI
Tkaniny wytrzymałe
Wybielanie w zimnej wodzie
Nie prać chemicznie
Włókna delikatne
Nie wybielać
Suszyć w stanie rozłożonym
Prać w 95 °C
Prasować w temp. 200 °C
Suszyć w stanie rozwieszonym
Prać w 60 °C
Prasować w temp. 150 °C
Suszyć na wieszaku
Prać w 40 °C
Prasować w temp. 100 °C
Prać w 30 °C
Nie prasować
Prać ręcznie
Czyścić dowolnym
rozpuszczalnikiem
Suszyć w suszarce
bębnowej, temp. normalna
Suszyć w suszarce
bębnowej, niższa temp.
Nie suszyć w suszarce
bębnowej
Czyścić tylko chemicznie
Wełna
Czyścić nadchlorkiem
Czyścić paliwem lotniczym
TABELA WSADÓW
Pościel (pojedyncza)
Koc
Odzież z tkanin z włóknem mieszanym
Kurtki
Jeans
Kombinezony
Piżama damska
Koszule
Skarpetki
Koszulki T-Shirt
Bielizna
Bawełna
Wełna
/
Bawełna
/
Bawełna
/
/
Włókna mieszane
Bawełna
Włókna mieszane
ok. 800g
ok. 3000g
ok. 800g
ok. 800g
ok. 800g
ok. 950g
ok. 200g
ok. 300g
ok. 50g
ok. 300g
ok. 70g
PO ZAKOŃCZENIU PRANIA
Zakręcić kurek dopływu wody i odłączyć przewód zasilający po każdym
praniu. Otworzyć drzwi pralki, aby zapobiec zawilgoceniu i powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów. Gdy pralka nie będzie używana przez dłuższy
czas, należy spuścić wodę z pralki i założyć z powrotem wąż
odprowadzający wodę.
CZYSZCZENIE WYCIĄGANEGO DOZOWNIKA
Wyciągnąć dozownik na środek do prania i wcisnąć niebieski zaczep w zasobniku na środek
zmiękczający (1). Należy przepłukać go czystą wodą i wsunąć z do pralki uważając na prawidłowe
umieszczenie dozownika w prowadnicach.
CZYSZCZENIE MASZYNY
Odłączyć pralkę od źródła zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji. Należy użyć
miękkiej szmatki nasączonej mydłem w płynie, aby wyczyścić obudowę pralki i elementów
gumowych. Nie należy stosować organicznych środków chemicznych ani rozpuszczalników
powodujących korozję.
CZYSZCZENIE FILTRA
Filtr należy czyścić raz w miesiącu:
Do szczeliny w osłonie filtra należy włożyć płaski śrubokręt i pociągnąć go, aby otworzyć osłonę, nie należy używać nadmiernej siły (rys. 1).
Zdjąć gumowy wąż z zaczepu i podstawić pod niego odpowiedni pojemnik, wyjąć zatyczkę, aby spuścić wodę (rys. 2-3).
Włożyć zatyczkę i włożyć wąż z powrotem do zaczepu (rys. 4-5).
Odkręcić filtr i przepłukać go pod bieżąca wodą, włożyć filtr i zamknąć osłonę (rys. 6-7-8).
Filtr musi znajdować się na swoim miejscu, w przeciwnym razie może wystąpić przeciek.
ZAWÓR DOPYWU WODY I FILTR ZAWORU DOPYWU WODY
Aby zapobiec zablokowaniu dopywu wody przez nagromadzenie cia obcych, naley
regularnie czyci zawór dopywu wody i filtr zaworu dopywu wody.
PRZEMIESZCZANIE PRALKI
Jeeli pralka wymaga przemieszczenia na du odlego, naley
ponownie zamontowa zdjte wczeniej przed instalacj ruby
transportowe, aby unikn uszkodze, w sposób przedstawiony
poniej.
1.
2.
Wyj zalepki.
Zdj tyln pokryw.
3.
Woy syntetyczne stabilizatory i ruby transportowe.
4.
5.
Dokrci ruby kluczem.
Ponownie zaoy tyln pokryw.
DUGI OKRES NIEUYWANIA
Jeeli pralka nie bdzie uywana przez duszy czas, naley wyj wtyczk z gniazda elektrycznego i
zakrci dopyw wody. Otworzy drzwi pralki, aby zapobiec zawilg oceniu i powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów. Pozostawi lekko uchylone drzwi, gdy pralka nie jest uywana.
KODY NA WYSWIETLACZU I FUNKCJE SPECJALNE
KOD
PRZYCZYNA
ROZWIZANIE
Errl:
- Drzwi nie s prawidowo zamknite.
- Naley prawidowo zamkn drzwi.
Err2:
- Bd odprowadzania wody, pralk a nie oprónia wody w cigu 6 minut. - Oczyci filtr i sprawdzi, czy nie jest zablokowany w
odprowadzajcy wod. Jeli problem nie ustpuje, naley
Err3:
- Czujnik temperatury nie jest prawidowo podczony lub jest
skontaktowa s% z autoryzowanym technikiem serwisowym.
- Skontaktowa si z autoryzowanym technikiem serwis owym.
uszkodzony.
Err
- Bd grzaki (pojawi si na zakoczenie programu).
4:
Err5:
Err6:
- Zmniejszy wsad i ponownie wczy pranie. Jeli problem nie
ustpuje, naley skontaktowa s% z autoryzowanym technikiem
serwisowym..
- Sprawdzi, czy zawór wody zosta cakowicie otwarty i
cinienie wody jest normalne. Jeli problem nadal istnieje naley
- W odprowadzajcy wod zamocowany na wysokoci poniej 80 cm. skontaktowa s% z autoryzowanym technikiem serwisowym.
- Zamocowa w odprowadzajcy wod na wysokoci 80- W odprowadzajcy wod zanurzony w wodzie.
100 cm.
- W cigu 8 minut nie zosta osign%ty prawidowy poziom wody.
- Bd silnika.
- Poprawi, aby w odprowadzajcy wod nie by zanurzony
w wodzie.
-Skontaktowa si z autoryzowanym technikiem serwisowym.
-Skontaktowa si z autoryzowanym technikiem serwisowym.
Err7:
- Bd silnika.
Err8:
- Woda powyej bezpiecznego poziomu.
-Skontaktowa si z autoryzowanym technikiem serwisowym.
End
Zakoczenie cyklu prania.
-Skontaktowa si z autoryzowanym technikiem serwisowym.
1:25
Pozostay czas wynosi 1 godz. 25 minut.
19:30
Informacja o statusie: ustawiony czas opónionego rozpoczcia
UNB
Po ostatnim pukaniu cykl si zakoczy, wirowanie niekompletne z uwagi Woy pranie lub ponownie wczy program wirowania.
programu prania.
na niewywaenie prania.
Funkcja blokady panelu sterowania:
Nacisn równoczenie przycisk „Opónione rozpoczcie programu” i „Start/ Pauza” na 3 sekundy po rozpoczciu programu. Uniemoliwi to zmian
przycis ków funkcyjnych lub pooenia programatora. Aby odblokowa, naley ponownie nacisn równoczenie przycisk „Opónione rozpoczcie
programu” i „Start/ Pauza” na 3 sekundy. Na wywietlaczu pojawi si wskazanie „CLO”.
Funkcja zapamitywania w przypadku awarii zasilania:
W przypadku awarii zasilania lub koniecznoci odcicia dopywu prdu w czasie trwania cyklu prania, aktualny moment cyklu zostanie zapamitamy i
praca urzdzenia zostanie wznowiona od tego momentu po przywróceniu dopywu prdu.
Anulowanie programu:
Naley nacisn przycisk „Start/Pauza”, a nastpnie wyczy dopyw prdu; program zostanie automatycznie anulowany. Programator naley
obróci ponownie na podany program. Jeeli stosowana jest funkcja blokady panelu sterowania, programu nie mona anulowa. Alarm
dwikowy mona anulowa, jeeli jest to konieczne. Naley postpowa wedug poniszych wskazówek:
Wczy pralk i przek<ci programator na cykl wirowania, nastpnie nacisn przycisk „Opónione rozpoczcie programu” i „Dodatkowe
pukanie”, przytrzyma przez 3 sekundy. Wywietli s% wskazanie „BEEP OFF”, co oznacza, e dwik jest wyczony. Alarm mona ponownie wczy
wykonujc czynnoci w odwrotnej kolejnoci, Na wywietlaczu pojawi s% wskazanie „BEEP ON”.
USUWANIE USTEREK
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWI”ZANIE
Pralka nie dziaa.
Pralka nie napenia si wod. -
-
Woda cay czas odpywa z
pralki podczas jej
napeniania.
Nieprawidowe podczenie do zasilania.
Brak zasilania.
Drzwi nie s prawidowo zamknite.
Pralka nie zostaa wczona.
Przycisk „Start/Pauza” nie zosta wcinity.
Nie zosta otwarty zawór wody.
Cinienie wody poniej 0, 03 MPa.
W doprowadzajcy wod jest zagity.
Awaria dopywu wody.
Programator nie jest prawidowo ustawiony.
Drzwi nie s prawidowo zamknite.
Filtr wa doprowadzajcego wod jest
zapchany.
- W odprowadzajcy wod zamocowany na
wysokoci poniej 80 cm.
- W odprowadzajcy wod zanurzony w
wodzie.
- Zamocowa w odprowadzajcy wod na
wysokoci 80-100 cm.
- Poprawi, aby w odprowadzajcy wod nie
by zanurzony w wodzie
- Udroni w odprowadzajcy wod.
- Zamocowa w odprowadzajcy wod na
wysokoci do 100 cm nad poziomem podogi.
- Udroni filtr.
Woda nie odpywa z pralki.
- W odprowadzajcy wod jest zapchany.
- W odprowadzajcy wod zamocowany
powyej 100 cm nad poziomem podogi.
- Filtr jest zapchany.
Podczas wirowania pojawiaj - Nie usunito niektórych rub transportowych.
si due drgania.
- Pralka stoi na nierównej powierzchni lub nie jest
wypoziomowana.
- Ciar wsadu przekracza 7/6/5 kg.
Pralka zatrzymuje si przed
- Usterka instalacji wodnej lub elektrycznej.
zakoczeniem cyklu prania.
Pralka zatrzymuje si na
- Pralka wywietla komunikat o bdzie.
pewien czas.
W bbnie jest za duo piany, - Zastosowano rodek piorcy wytwarzajcy duo
piany lub do prania rcznego.
która wydostaje si przez
- Dodano za duo rodka piorcego.
dozownik na rodek do
prania.
Automatyczna regulacja
- Czas trwania programu zostanie dostosowany do
czasu prania.
pocztkowej temperatury wody.
Bad wirowania
- Niewywaone poranie.
Sprawdzi podczenie do zasilania.
Sprawdzi zasilanie
Sprawdzi, czy drzwi s prawidowo zamknite
Sprawdzi, czy pralka jest wczona
- Nacisn przycisk „Start/Pauza”.
- Odkrci zawód wody.
- Sprawdzi cinienie wody.
- Sprawdzi w doprowadzajcy wod.
- Sprawdzi, czy jest dopyw wody.
- Ustawi waciwie programator.
- Prawidowo zamkn drzwi.
- Udroni filtr wa doprowadzajcego wod.
- Wyj wszystkie ruby transportowe.
- Sprawdzi, czy pralka stoi na równej powierzchni i
jest wypoziomowana.
- Zmniejs zy ciar wsadu w bbnie.
- Sprawdzi zasilanie w wod lub energi
elektryczn.
- Sprawdzi kod bdu na wywietlaczu.
- Sprawdzi, czy rodek piorcy jest waciwy.
- Uywa mniej rodka piorcego.
- Jest to zjawisko normalne i nie wpywa na
dziaanie pralki.
- Woy pranie lub ponownie wczy wirowanie.
MASINA DE SPALAT AUTOMATA
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
HW70-1202D
HW60-1202D
HW60-1002D
HW50-1202D
Consum si date tehnice
ARUNCARE
Ca oricare producator responsabil, ne pasa de mediul inconjurator. Asel, va rugam sa
arunca produsul si ambalajul acestuia intr-un mod corespunzator.
Acest lucru va ajuta la conservarea resurselor naturale si la o reciclare ecienta, conform
normelor de sanatate publica si mediu.
Acest produs trebuie aruncat conform legilor locale. Din cauza faptului ca acesta conne
componente electronice, aparatul si ambalajul acestuia vor aruncate separat de gunoiul
menajer.
Pentru mai multe detalii despre modul de aruncare si reciclare, contacta autoritale
locale. Exista spai special amenajate unde produsul poate dus in vederea reciclarii.
Unele dintre acestea vor accepta produsul fara costuri adionale.
Ne cerem scuze de pe acum pentru eventualele discrepante din manual, ce pot aparea
datorita dezvoltarii ulterioare a produsului.
COMPONENTE
INAINTE DE UTILIZARE
VA MULTUMIM CA ATI ALES PRODUSUL NOSTRU
Va rugam sa citti cu atentie aceste instructiuni inainte de utilizarea aparatului. Instructiunile contin informatii
importante care va vor ajuta sa optimizati utilizarea aparatului si va asigura modalitatea corecta de instalare,
utilizare si intretinere a aparatului.
Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare.
Daca veti vinde sau instraina acest aparat altcuiva, nu uitati sa dati noului utilizator si acest manual de instructiuni.
ACCESORII
Verificati daca impreuna cu aparatul ati primit si urmatoarele articole:
Ansamblu furtun de alimentare
– 1 buc
Manual de instructiuni
– 1 buc
Capac baza - 1 buc
Suport furtun de evacuare – 1 buc
Dopuri de protectie – 4 buc
INAINTE DE UTILIZARE
PREGATIRE
PREGATIREA MASINII DE SPALAT
Indepartati toate ambalajele, inclusiv rama de polistiren. Cand desfaceti
ambalajele, e posibil sa observati picaturi de apa pe folia de plastic – este un
fenomen normal, rezultat in urma testelor cu apa efectuate in fabrica.
DESCRIERE
Desenul de mai jos poate diferi putin de aspectul masinii de spalat pe care ati
achizitionat-o, datorita imbunatatirilor tehnice.
Panou de control
Furtun evacuare
Maner usa
Supapa alimentare apa
Blat superior
Usa cuva
Cablu de alimentare
Buton Power
Sertar distributie detergent
Suruburi pentru capac spate
Capac filtru
Capac spate
Suruburi transport
INAINTE DE PRIMA PORNIRE A APARATULUI
Asigurati-va ca suruburile de prindere au fost inlaturate.
Folositi o priza cu impamantare.
Stecker-ul este accesibil.
Atunci cand scoateti aparatul din prize, trageti de stecker,
nu de cablul de alimentare.
Asigurati-va ca sigurantele au 13 A.
Montati aparatul la distanta de surse de caldura si lumina
solara directa, pentru a proteja suprafetele de plastic si
cauciuc.
Asigurati-va ca nu ati prins sub aparat cablul de alimentare.
Verificati toate imbinarile cordonului de alimentare cu apa,
pentru a nu exista scurgeri. In cazul in care apar scurgeri,
opriti imediat alimentarea cu apa. Nu utilizati masina de
spalat in cazul in care exista scurgeri.
Nu atingeti aparatul daca sunteti descult sau
aveti picioarele/mainile ude.
Nu utlizati produse de curatat acide sau inflamabile.
Nu folositi spray-uri inflamabile aproape de aparat.
Nu introduceti/deconectati steckerul in prezenta
unor gaze inflamabile.
Nu lasati copii sau persoanele cu dizabilitati sa
manevreze aparatul sau ambalajul acestuia.
Nu montati aparatul in zone cu umiditate ridicata
sau in care pot exista scurgeri accidentale de apa
(langa chiuveta). In cazul in care exteriorul masinii
prezinta urme de apa, lasati-o sa se usuce natural.
Nu asezati masina de spalat pe o mocheta sau
aproape de mobila sau pereti.
IN TIMPUL UTILIZARII REGULATE
Inchideti fermoarele si legati snururile hainelor pentru
a evita agatarea de cuva. Este recomandat sa puneti
hainele mici intr-un sac special sau o fata de perna.
Opriti masina intre programe si deconectati-o de la
priza pentru a face economie de curent, dar si din
motive de siguranta. Stergeti cu o carpa partea de
jos a intrarii.
Tineti usa intredeschisa pentru a evita mirosurile
neplacute, atunci cand masina este oprita.
In cazul in care cablul de alimentare prezinta defecte,
acesta trebuie inlocuit de un scecialist sau de catre
dealer-ul autorizat.
Asigurati-va ca masina nu este folosita de catre
persoane cu deficiente fizice, senzitive sau psihice
si care nu au suficienta experienta sau nu cunosc
aparatul si modul in care acesta functioneaza.
Copii trebuie supravegheati iar accesul acestora la
masina trebuie limitat.
Da
Nu
Nu atingeti usa masinii in timpul programului,
deoarece aceasta poate fi incinsa.
Nu asezati obiecte grele sau surse de caldura/
umezeala pe masina de spalat.
Nu spalati la temperaturi ridicate obiecte ce
contin cauciuc sau burete.
Nu deschideti compartimentul de distributie
a detergentului in timpulprocesului de spalare.
Nu fortati usa masinii. Aceasta are un mecanism
de auto-inchidere, si se va deschide numai dupa
terminarea programului de spalat.
Nu deschideti usa masinii atunci cand nivelul
apei este peste limita inferioara a acesteia.
Nu acoperiti masina de spalat cu huse de plastic
pentru a evita condensul.
INAINTE DE UTILIZARE
INSTALARE
FIXAREA CAPACULUI INFERIOR
Inainte de a scoate suruburile folosite la transport, va rugam sa
fixati capacul inferior la baza de jos a masinii de spalat. Culcati
aparatul pe spate (Fig. 1), desurubati piciorusele si asezati capacul,
suprapunand cele 4 orificii ale acestuia in dreptul picioruselor. Apoi
insurubati piciorusele, fixand capacul de aparat (Fig. 2).
INDEPARTAREA SURUBURILOR DE TRANSPORT
Suruburile utilizate in timpul transportului au scopul de a tine fixate
componentele din interiorul masinii de spalat.
1. Scoateti capacul din spate.
2. Scoateti cele 4 suruburi din spate si stabilizatorii sintetici din
interior.
3. Asezati inapoi capacul din spate.
4. In orificiile ramase libere dupa scoaterea suruburilor introduceti
dopurile incluse.
Nota:
Pastrati bolturile de la trasnport si stabilizatorii sintetici
pentru cazul in care va trebui la un moment dat sa trasnportati
aparatul catre o noua locatie.
REGLAREA MASINII DE SPALAT
Sub masina de spalat exista niste picioruse reglabile. Inainte de utilizarea aparatului, reglati
ianltimea acestor picioruse astfel incat masina de spalat sa fie perfect nivelata. In acest fel
vibratiile si zgomotul produs in timpul functionarii vor fi minime. De asemenea, acest lucru
va ajuta si la prevenirea uzurii masinii. Puteti folosi un boloboc pentru verificarea nivelului
masinii. Podeaua trebuie sa fie cat mai plata si stabila.
Slabiti piulitele si reglati piciorusele, apoi strangeti la loc piulitele.
Vezi desenul din dreapta.
INAINTE DE UTILIZARE
FURTUNUL DE ALIMENTARE CU APA
1. Conectati mansonul furtunului la conectorul supapei
pentru apa.
2. Conectati furtunul la robinetul de apa rece.
Nota: Folositi ansamblul furtunului inclus
impreuna cu masina, sau alt furtun nou.
Furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.
FURTUNUL DE EVACUARE
1. Folositi suportul pentru furtunul de evacuare pentru
a retine capatul furtunului si a preveni revarsarea apei.
Nu prelungiti furtunul de evacuare; daca este nevoie de
un prelungitor, va rugam consultati o persoana
calificata.
2. Inaltimea furtunuluitrebuie sa fie de 80-100cm. Fixati
furtunul de clema din spatele masinii pentru a preveni
desprinderea acestuia.
Nota: Furtunul de evacuare nu trebuie introdus in
apa si trebuie fixat bine, asigurandu-va ca nu scapa
apa pe toata lungimea lui. Daca asezati furutnul pe
podea sau daca inaltimea este mai mica de 80cm,
masina de spalat va evacua in continuu apa cu care
se alimenteaza. (auto-sifonare).
RACORDUL ELECTRIC
Inainte de a conecta masina la priza, verificati urmatoarele:
Priza trebuie sa sustina puterea maxima a masinii de spalat. (Pentru siguranta,
sigurantele din circuitul electric trebuie sa nu fie mai mici de 15A).
Voltajul trebuie sa fie de 220-240V 50~Hz.
Priza trebuie sa fie compatibila cu stecherul cbalului de alimentare.
Conectati masina de spalat la o priza prevazuta cu impamantare.
INAINTE DE UTILIZARE
PANOUL DE CONTROL
HW60-1002D
15'
Sport
Standard
eco
Delicate
DŽ
90 C
1000
DŽ
60 C
800
DŽ
40 C
400
DŽ
30 C
A = Buton programe
B = Buton Power
C = Buton Start/Pauza
D = Buton setare viteza
E = Buton temperatura
F = Buton programare ora de incepere
G = Sertar distributie detergent
H = Ecran de afisare
I = Buton Intense
J = Buton Clatire suplimentara
FUNCTII DE OPERARE
Buton programe
Puteti selecta programul dorit rotind butonul spre dreapta sau spre stanga. Puteti alege dintre
cele 11 programe disponibile. Dupa selectarea unui program, indicatorul aferent se va aprinde.
Buton Power
Apasati acest buton pentru pornirea masinii. Apasati din nou pentru oprire. Apasati usor timp de
2 sec pentru oprirea masinii, deoarece aceste butoane sunt sensibile la atingere.
Buton
Start/Pause
Cand masina de spalat este conectata la priza si ati selectat un program, apasati usor acest
buton pentru a incepe operarea. In timpul unui ciclu de spalare, atingeti-l usor pentru a intrerupe
operarea – cifrele de pe ecran vor incepe sa clipeasca. Atingeti din nou butonul pentru a continua
operarea.
Buton setare
viteza
Apasati usor acest buton pentru a selecta viteza dorita. Dupa ce setati o anumita viteza, aceasta
va fi afisata pe ecran.
Nota: Puteti seta diferite niveluri de temperatura si viteza in functie de tipul rufelor. Daca
rufele in cauza nu necesita un tratament special, folositi setarile standard.
Buton
temperatura
Apasati usor acest buton pentru a selecta temepratura dorita pentru spalare. Dupa setare,
indicatorul aferent se va aprinde.
Alegeti o temperatura in functie de tipul rufelor.
INAINTE DE UTILIZARE
J
Buton
programare
Apasati usor acest buton; masina va incepe operarea dupa un anumit timp iar indicatorul
aferent se va aprinde. Puteti programa inceperea operarii in intervalul 0,5 – 24 ore de la
momentul prezent. Cu fiecare apasare aa acestui buton, mai adaugati 30 min. Dupa setarea
intervalulu idorit, apasati butonul Start/Pause pentru a incepe numaratoarea inversa a
intervalului setat (intervalul este afisat pe ecran pana la incheierea programului).
Nota: Ora programata trebuie sa fie mai tarziu decat durata programului, altfel, masina
va incepe programul imediat.
Sertar
distributie
detergent
Deschideti sertarul si vedeti 3 compartimente:
Compartimentul 1: Detergent pentru prespalare
Compartimentul 2: Detergent pentru programele 1-9
Compartimentul 3: Balsam de rufe, agent de parfumare etc.
Nota: Pentru a afla mai multe detalii despre detergentul destinat fiecarei temperaturi,
va rugam sa cititi manualul/ambalajul detergentului.
Ecran
Pe ecran sunt afisate diverse informatii, ca de ex: durata programului, temperatura, viteza,
mesaje de eroare.
Nota: Dupa ce porniti masina de spalat, ecranul va ramane aprins iar durata programului va scadea. Presiunea si temepratura apei pot diferi, deci timpul ramas va fi reglat in
mod corespunzator. Daca in timpul stoarcerii rufele nu sunt bine echilibrate, durata
programului se va prelungi automat. Aceste fenomene sunt normale.
Buton Intense
Daca rufele sunt foarte murdare, apasati acest buton inainte de a incepe programul. Cand
acest buton este apasat, creste durata intervalului de spalare.
Buton
clatire
suplimentara
Daca apasati acest buton, aparatul va efectua clatiri suplimnetare. Apasati butonul 1 data
pentru a selecta 1 clatire suplimentara. Ecranul va afisa “P- -1”. Daca continuati sa apasati
butonul, ecranul va afisa “P- -2” sau “P- -3”, indicand 2 sau 3 clatiri suplimnetare. Indicatorul
“clatiri supliimentare” se aprinde si clipeste pe durata ciclului. Pe ecran va fi afisat “P- -1/2/3”,
alternativ cu timpul ramas. La finalul clatirilor suplimentare, indicatorul se stinge si simbolurile
aferente dispar de pe ecran.
Nota: Puteti selecta aceasta functie impreuna cu programele 1 - 9.
Distributie de rufe neomogena
Aceasta masina este prevazuta cu un dispozitiv electronic special care impiedica cilcul de stoarcere, daca rufele nu sunt
distribuite omogen in cuva.
Pentru a evita vibratiile excesive, inainte de fiecare ciclu de stoarcere, masina distribuie rufele in mod uniform, rotind cuva in
mod continuu, putin mai repede decat viteza normala de spalare.
Daca dupa incercari repetate, rufele sunt in continuare distribuite neomogen, masina de spalat va incepe ciclul de stoarcere,
dar la o viteza mai mica decat cea setata de dvs.
Daca distributiea rufelor este extrem de neomogena, masina va incerca sa distribuie greutatea in loc sa stoarca; acest proces
ar putea dura cat intreg intervalul de stoarcere; pe ecran va aparea “UNB”.
UTILIZAREA APARATULUI
ALEGEREA PROGRAMELOR
UTILIZAREA APARATULUI
METODE DE SPALARE
VA RUGAM RETINETI:
Aceasta masina de spalat este destinata exclusiv uzului casnic. Daca masina va
fi utilizata in scopuri comerciale, garantia devine invalida. Nu folositi masina in alt
scop decat cel pentru care a fost creata.
Urmati instructiunile indicate pe eticheta fiecarui obiect vestimentar si spalati in
masina doar pe cele care pot fi spalate in masina de spalat automata.
ALIMENTAREA ELECTRICA
Conectati masina de spalat la o priza de 220V – 240V~/50Hz.
RACORDAREA LA APA
Conectati masina de spalat la conducta principala de apa cu ajutorul unor
furtunuri noi; furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.
Conectati la sursa de apa cu un robinet standard cu filet de 3/4 inci.
Presiunea apei nu trebuie sa fie mai mica de 0.03 MPa si nu mai mare de 1 MPa.
PREGATIREA RUFELOR
Sortati rufele in functie de tipul materialului (bumbac, sintetice, lână sau matase) si
gradul de murdarie.
Separati rufele albe de cele colorate. Pe cele colorate spalati-le intai putin de mana
sa verificati daca se decoloreaza.
Goliti toate buzunarele (chei, monede etc) si indepartati obiectele decorative grele (de
ex: broşe).
Atentie: Daunele provocate masinii de spalat de nasturi, brose, fermoare,
monede sau alte obiecte straine nu sunt acoperite de garantie. Introduceti
rufele cu astfel de accesorii in fete de perna, inainte de a le introduce in masina.
Rufele fara tiv, lenjeria intima, articolele delicate precum perdelele trebuie introduse
intr-o plasa de spalat (totusi e mai bine sa nu le spalati in masina).
Inchideti fermoarele si incuietorile, asigurati-va ca nasturii sunt bine cusuti si
introduceti articolele mici (sosete, centuri, sutiene etc) intr-o plasa de spalat sau o fata
de perna.
Desfaceti articolele voluminoase (de ex lenjeriile de pat, cuverturile etc).
Intoarceti tricourile pe dos.
UTILIZAREA APARATULUI
INTRODUCEREA RUFELOR IN MASINA
Deschideti usa cuvei si introduceti rufele una cate una. Inchideti bine usa cuvei.
La prima utilizare a masinii, lasati-o sa functioneze fara rufe inauntru timp de un
program de spalare pentru a elimina reziduurile de ulei sau apa murdara din maisina.
Nu introduceti o cantitate excesiva de rufe.
ALEGEREA TIPULUI DE DETERGENT
Eficienta si rezultatele procesului de spalare depind de calitatea detergentului utilizat.
Sunt recomandati detergentii special care produc putina spuma. Folositi detergenti
speciali pentru rufele sintetice sau de lână. Nu folositi agenti de curatare chimic ca de
ex tricloretilena sau produse similare.
Nota: Nu adaugati mai mult detergent decat este necesar. Va rugam sa
respectati recomandarile de dozaj de pe ambalajul detergentului.
ADAUGAREA DETERGENTULUI
Deschideti sertarul pentru detergent si introduceti detergentul si balsamul de rufe in
compartimentele aferente. Impingeti inapoi sertarul, cu grija. (Vezi instructiunile
indicate pe sertar - vezi capitolul “Selectarea programelor”).
Atentie:
Pentru programul de prespalare, trebuie sa adaugati detergent atat in
compartimentul 1 cat si in 2.
Pentru alte programe, nu adaugati detergent in compartimentul 1.
Folositi detergent lichid conform cu instructiunile de pe ambalajula cestuia. Nu folostiti detergent
lichid daca ati selectat si program de prespalare sau programati masina pentru operare ulterioara.
Nu folositi balsam in exces deoarece acest lucru poate deteriora fibrele artificiale.
ALEGEREA UNUI PROGRAM DE SPALARE
Pentru a obtine rezultate optime, trebuie sa alegeti programul potrivit, in functie de
tipul rufelor. Va rugam sa rotiti butonul de programe pentru a alege programul dorit.
ALEGEREA FUNCTIILOR
Alegeti optiunile necesare. (Vezi sectiunea "Panoul de control", pag. 8-9)
UTILIZAREA APARATULUI
SETAREA TEMPERATURII DE SPALARE
Apasati si tineti apasat butonul pentru temperatura pana cand vedeti pe ecran
temperatura dorita.
SETAREA VITEZEI DE CENTRIFUGARE
Apasati si mentineti apasat butonul de viteze pana cand vedeti pe ecran viteza
dorita sau, daca doriti fara stoarcere, trebuie sa vedeti simbolul "0". Vezi "Functii
de operare" din sectiunea "Panoul de control", pag. 8-9) pentru alegerea
temperaturii si a vitezei. Este bine sa alegeti viteza recomandata.
SPALAREA
Apasati butonul Start/Pause. Masina de spalat va functiona confrom programelor
presetate de Dvs si se va opri automat la incheierea unui ciclu de spalare. Pe
ecran va fi afisat semnul "End". Deschideti usa cuvei si scoateti rufele. Dupa cca
5 min, masina se va stinge automat.
DUPA SPALARE
Inchideti alimentarea cu apa si deconectati aparatul de la priza. Cand nu utilizati
masina, lasati usa cuvei intredeschisa pentru a elimina umiditatea si mirosurile.
RECOMANDARI PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI ENERGETIC
1. Asteptati pana strangeti o cantitate suficienta de rufe.
2. Nu supraincarcati masina cu prea multe rufe.
3. Alegeti programul de prespalare numai pentru rufele foarte murdare.
4. Reduceti cantitatea de detergent sau alegeti programul standard sau pentru rufe delicate daca aveti rufe
doar putin murdare.
5. Alegeti o temperatura crorecta. Detergentii moderni pot curata bine rufele chiar si la temperaturi mai mici
de 60°C. Folositi temperaturi mai mari de 60°C doar pentru rufele foarte murdare.
6. Respectati recomandarile privind dozajul de pe ambalajul detergentului pentru a evita utilizare unei
cantitati prea mari de detergent.
UTILIZAREA APARATULUI
EXPLICAREA SIMBOLURILOR DE PE ETICHETELE HAINELOR
In uscator,
temperatura normala
In uscator,
temperatura redusa
A nu se usca in
uscator
Gramaj orientativ pentru rufe
Cearceaf de pat (o pers)
Bumbac
Cca 800g
Patura
Lana
Cca 3000g
Cca 800g
Haine tesatura amestec
Jacheta
Bumbac
Cca 800g
Blugi
Salopeta
Cca 800g
Bumbac
Cca 950g
Pijamale dama
Cca 200g
Camasa
Cca 300g
Sosete
Tesatura amestec
Cca 50g
Tricou
Bumbac
Cca 300g
Lenjerie intima
Tesatura amestec
Cca 70g
INTRETINERE
CURATARE SI INTRETINERE
DUPA SPALARE
Dupa fiecare utilizare, inchideti alimentarea cu apa si
deconectati aparatul de la priza. Lasati usa cuvei intredeschisa pentu a elimina umiditatea si mirosurile. Daca
urmeaza sa nu utilizati masina o perioada mai lunga,
evacuati apa din masina si inlocuiti furtunul de evacuare.
CURATAREA SERTARULUI PENTRU DETERGENT
Scoateti sertarul si apasati clapa albastra din compartimentul
pentru balsam (1), spalati-l cu apa curata si apoi introduceti-l
inapoi, aliniindu-l cu masina si apasand spre in fata.
CURATAREA MASINII DE SPALAT
Inainte de orice activitate de curatare sau intretinere, deconectati masina de la
priza. Stergeti carcasa si componnetele din cauciuc cu un material moale si umezit
cu putin detergent lichid. Nu folositi agenti chimici organici sau solventi corozivi.
CURATAREA FILTRULUI
Curatati filtrul o data pe luna.
Introduceti o surubelnita cu capul plat in fanta de la capacul filtrului si deschideti-l, dar nu fortati (Fig. 1).
Scoateti furtunul de cauciuc din clema de sustinere si asezati sub el un recipient adecvat; scoateti cepul
pentru a evacua apa (Fig. 2-3).
Montati la loc cepul si fixati inapoi in clema (Fig. 4-5).
Desurubati filtrul si clatiti-l sub jet de apa curata, apoi montati-l inapoi si inchideti clapa (Fig. 6-7-8).
Filtrul trebuie sa fie montat corect, altfel veti observa scurgeri de apa.
INTRETINERE
SUPAPA DE ALIMENTARE CU APA SI FILTRUL ACESTEIA
Pentru a evita obstructionarea jetului de apa care alimenteaza masina de la robinet din
cauza depunerilor de reziduuri, curatati regulat supapa de alimentare cu apa si filtrul
acesteia.
DACA MUTATI APARATUL LA O NOUA LOCATIE
Daca urmeaza sa mutati aparatul la oalta locatie, introduceti inapoi bolturile folosite la trasnportul initial (si pe
care le-ati indepartat cand ati instalat masina) pentru a preveni defectarea aparatului.
Procedati astfel:
1. Scoateti capacul din spate.
2. Scoateti dopurile.
3. Introduceti stabilizatorii sintetici si bolturile
pentru transport si strangeti bolturile cu o cheie.
4. Montati la loc capacul din spate.
PERIOADE LUNGI DE NEUTILIZARE A APARATULUI
Daca urmeaza sa nu folositi masina o perioada mai lunga, deconectati aparatul de
la priza si inchideti robinetul de alimentare cu apa. Lasati usa cuvei intredeschisa
pentru a preveni formarea de mirosuri neplacute si umiditate.
INTRETINERE
CODURI AFISATE PE ECRAN
CODURI SI FUNCTII SPECIALE
CODURI
Err1
Err2
Err3
Err4
Err5
CAUZE
Usa cuvei nu este bine inchisa.
SOLUTII
Inchideti bine usa cuvei.
Eroare la evacuare, apa nu este evacuata in
6 min.
Curatati filtrul si verificati daca furtunul de evacuare e blocat.
Daca eroarea persista, adresati-va unui centru de service.
Senzorul de temperatura nu este conectat
bine sau este defect.
Adresati-va unui centru de service.
Eroare incalzire apa (apare la incheierea unui ciclu
de spalare)
Adresati-va unui centru de service.
Apa nu atinge nivelul normal in 8 min.
Asigurati-va ca robinetul este deschis si presiunea apei normala.
Daca problema persista, adresati-va unui centru de service.
Furtunul de evacuare este montat la o
inaltime mai mica de 80 cm.
Montati furtunul de evacuare la o inaltime de 80-100 cm.
Capatul furtunului de evacuare se afla in
apa.
Eroare motor.
Asigurati-va ca capatul furtunului de evacuare nu se afla
in apa.
Eroare motor.
Adresati-va unui centru de service.
Err8
End
1:25
Apa depaseste nivelul corect.
Adresati-va unui centru de service.
19:30
Informatie status: Ora programata pentru
spalare
Dupa terminarea ultimului ciclu de clatire,
masina nu stoarce din cauza distributiei
neuniforme a rufelor din cuva.
Err6
Err7
Unb
Adresati-va unui centru de service.
Incheierea unui ciclu de spalare.
Timpul ramas: 1 ora 25 min.
Adaugati rufe sau rulati din nou un program de
stoarcere.
Functia de blocare a panoului de control: Apasati simultan butoanele "Spalare programata" si "Start/Pause" timp
de 3 sec dupa inceperea unui program de spalare. In acest moment nici un buton nu mai este activ. Pentru
deblocare apasati simultan butoanele "Spalare programata" si "Start/Pause" timp de 3 sec.
Functia Memorie in cazul unei pane de curent: In cazul unei pane de curent sau daca trebuie sa intrerupeti
alimentarea cu energie electrica in timpul unui ciclu de spalare, setarile prezente vor fi memorate iar cand va fi
din nou conectata la curent, masina va relua programul de la stadiul in care se afla inainte de deconectare.
Pentru a anula un program:
Apasati butonul "Start/Pause", apoi deconectati masina de la priza, iar programul este anulat automat. Rotiti din
nou butonul de programe pentru a alege un alt program. Daca este activata functia de blocare a pnoului de
control, nu puteti anula programul.
Puteti anula sonorul avertizarilor sonore. Procedati astfel:
Porniti masina si rotiti selectorul de progame la ciclul de stoarcere, apoi apasati butoanele “Pornire programata”
si “Clatire suplimentara”, timp de 3 sec. Pe ecran apare “bEEP OFF”, ceea ce inseamna ca sonorul avertizarilor
sonore a fost anulat. Pentru a reactiva sonorul acestora, repetati pasii, iar pe ecran va aparea “bEEP ON”.
INTRETINERE
POSIBILE PROBLEME
POSIBILE PROBLEME
Situatiile prezentate mai jos nu constituie defectiuni. Intai incercati sa solutionati problema cu ajutorul acestui tabel iar daca
problema persista, adresati-va unui centru de service.
PROBLEMA
CAUZE
SOLUTII
Masina de spalat nu
functioneaza.
Masina nu este bine conectata la priza.
Pana de curent.
Usa cuvei nu este bine inchisa.
Nu ati pornit masina.
Verificati conectarea la priza.
Verificati daca aveti curent.
Inchideti bine usa cuvei.
Asigurati-va ca ati pornit masina din buton.
Masina nu se umple cu
apa.
Nu ati apasati "Start/Pause".
Robinetul de apa nu este deschis.
Presiunea apei este mai mica de 0.03 Mpa.
Furtunul de alimentare este obstructionat.
Nu aveti apa.
Butonul de programe nu este setat corect.
Usa cuvei nu este bine inchisa.
Filtrul supapei de alimentare cu apa este
blocat.
Apasati butonul "Start/Pause".
Deschideti robinetul de apa.
Verificati ce presiune are apa.
Verificati furtunul de alimentare.
Verificati daca aveti apa
Setati corect butonul de programe
Inchideti mai bine usa cuvei.
Indepartati obstructia filtrului supapei de
alimentare cu apa.
Masina evacueaza apa pe
masura ce se alimenteaza
Furtunul de evacuare e mai sus de 80 cm.
Capatul furutnului de evacuare e in apa.
Montati furtunul de evacuare la 80-100 cm
fata de sol.
Asigurati-va ca furtunul nu se afla in apa.
Eroare la evacuare
Furtunul de evacuare este obstructionat.
Capatul furtunului de evacuare se afla la
peste 100 cm de sol.
Filtrul este blocat.
Deblocati furtunul de evacuare.
Coborati capatul furtunului de evacuare la
sub 100 cm de sol.
Deblocati filtrul.
Vibratii puternice in timpul
programului de stoarcere
Nu ati scos toate bolturile de la transport.
Masina sta pe o suprafata in panta sau nu
este bine nivelata.
Cantitatea de rufe depaseste 7/6/5 kg.
Scoateti toate bolturile de la transport.
Asigurati-va ca masina este bine nivelata.
Reduceti cantitatea de rufe din cuva.
Masina se opreste inainte
de incheierea ciclului.
Pana de curent sau de apa.
Verificati circuitul electric si alimentarea cu
apa.
Masina se opreste un
timp.
Masina de spalat da un mesaj de eroare.
Masina e la programul de inmuiat?
Verificati ce cod apare pe ecran.
Apasati din nou butonul pentru Clatire sau
Start/Pause pentru anulare.
Spuma excesiva in cuva,
care se revarsa in sertarul
de detergent.
Ati folosit un detergent care face multa
spuma sau unul pentru spalare manuala.
Ati introdus prea mult detergent in sertar.
Verificati daca ati folosit tipul corect de
detergent.
Reduceti cantitatea de detergent din sertar.
Ajustare automata a
timpului ramas
Durata unui program de spalare este
ajustat automat in functie de temperatura
initiala a apei.
Acest fenomen este normal si nu afecteaza
buna functionare a masinii de spalat.
Masina nu stoarce rufele
Rufele din cuva nu sunt distribuite uniform.
Mai adaugati rufe sau rulati din nou
programul de stoarcere.
20
HW70-1202D
HW60-1202D
HW60-1002D
HW50-1202D
Pokyny a informace o nakládání s pouitým obalem
Pouitý obalový materiál odlote na místo urené obcí k ukládání odpadu.
Likvidace pouitých elektrických a elektronických zaízení
Tento symbol na produktech anebo v prvodních dokumentech znamená, e pouité
elektrické a elektronické výrobky nesmí být pidány do bného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnov a recyklaci pedejte tyto výrobky na urená sbrná místa.
Alternavn v nkterých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích mete vrát
své výrobky místnímu prodejci pi koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negavních dopad na ivotní prostedí a lidské zdraví, co by mohly
být dsledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnos si vyádejte od místního úadu
nebo nejblišího sbrného místa.
Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pedpisy
udleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zaízení, vyádejte si potebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyádejte si
potebné informace o správném zpsobu likvidace od místních úad nebo od svého
prodejce.
Tento výrobek je v souladu s poadavky smrnic EU o elektromagnecké
kompabilit a elektrické bezpenos.
Zmny v textu, designu a technických specikací se mohou mnit bez pedchozího
upozornní a vyhrazujeme si právo na jejich zmnu.
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
SOUČÁSTI
03
DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK HAIER.
Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tyto pokyny. Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou
využívat zařízení k vaší maximální spokojenosti a zajistit bezpečnou a řádnou instalaci, použití a údržbu.
Tento návod si uschovejte, abyste ho mohli použít kdykoliv později k zabezpečení řádného použití zařízení.
Pokud zařízení prodáte, vyřadíte nebo necháte ve vašem původním domě, vždy předejte zároveň i tento návod,
aby se nový majitel zařízení mohl seznámit s pokyny a bezpečnostními varováními.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zkontrolujte příslušenství a dokumentaci
podle tohoto seznamu:
1x sada s přívodní hadicí
1x návod k použití
1x spodní kryt
1x konzola na vypouštěcí hadici
4x záslepky
+347+3+;<3>OV>?4
3嘬35$9$
AVA
Q"%ˆ%>‰kŠ`^
`>Š;%Oq
,^$"%‹Q‰
O>%k`"%O\$,
. polystyrenového podstavce. P!"!#$
%&'*!!
"%`>&;"q\*
O_;`%>`*##;%\\$>`Q$.
T`‘`;q
_‘%`#’"`^`%"%$`>qQ“Š;O>Š`^;{
POPIS
T`%`"+&;";’”;_“
O‰O%`Q*"`‹qQq_>q;O#k`*&
r\$%`#Q’>`Q**"%q
&+`%+Ok&+`#Q`k`
`>q_{
>
qQ_
Q
`Q>_‹\
`_Q"\
•>_‹\\$
>_>$_
q"*>\_`"%‹Q\
$%–
%*
<$`*‰%“_+QO
—‹_>`Q_>%O
>`Q$
q‘_\^
˜`*^$#Q_+`\$%*
Q_\$%\$
—‹>_‰`*^$
PED PRVNÍM ZAPNUTÍM SPOTEBIE
Zkontrolujte.
Ujistte se, e jste odstranili transportní šrouby.
Pouijte samostatnou uzemnnou zásuvku pro
pipojení vidlice pívodního kabelu.
Ujistte se, e po zapojení vidlice jsou zásuvka i
vidlice snadno dostupné.
Odpojujte spotebi ze sí
ové zásuvky tahem za
zástrku pívodního kabelu, nikoliv neodpojujte
tahem za pívodní kabel.
Ped zapojením se ujistte, e pojistka v obvodu
má 13A.
Nevystavujte spotebi, zvlášt plastové a gumové
ás , vlivm pímého sluneního svtla, zdrojm
tepla apod. Mohlo by dojít k poškození tchto ás .
Ujistte se , e na pívodní kabel nepostavili
spotebi ani ádný další pedmt. Ujistte se, e
pívodní kabel není zamotaný ani zlomený,abyste
zabránili poškození pívodního kabelu.
Ujistte se, e je správn nainstalovaný pívod
vody, tsnní jsou ádn utaena a ádná voda
ze spojení neuniká. V opaném pípad vypnte
pívod vody a opravte zapojení pívodu vodu.
Nepouívejte spotebi bez ádn pipojených
hadic a pívodu vody.
Vyvarujte se.
Nedotýkejte se ani nepouívejte spotebi, pokud jste
bosi nebo máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
Nepouívejte holavé, brusné nebo suché pípravky na
ištní spotebie.
Nepouívejte spreje v blízkos spotebie.
Jakmile zaznamenáte v blízkos spotebie kou,
okamit vytáhnte vidlici pívodního kabelu ze
sí
ové zásuvky.
Tento spotebi není uren pro osoby (vetn d ) se
sníenou fyzickou,smyslovou nebo mentální schopnos
nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi,
pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo
podány instrukce zahrnující poui tohoto spotebie
osobou odpovdnou za jejich bezpenost. D by mly
být pod dozorem, aby se zajis lo, e si se spotebiem
nebudou hrát.
Nepouívejte spotebi venku,ve vlhkém prostedí, blízko
vody nebo vodních nádrí apod. Pokud dojde k potísnní
spotebie vodou, nechte vodu pirozen odpait.
Nestavte spotebi na koberec nebo blízko závs.
Ponechte okolo spotebie dostatený prostor pro
ven laci.
BHEM KADODENNÍHO POUÍVÁNÍ
Zkontrolujte.
Zapnte zipy a zajistte tkaniky,abyste zabránili
poškození prádla. Doporuujeme vloit menší
kousky prádla do speciálního vaku nebo povleení
polštáe.
Vypnte praku po ukonení kadého pracího cyklu,
odpojte vidlici sí
ového kabelu pro úsporu energie a
bezpenost.Otete vodu ochranné gumy bubnu praky.
Nechte dvíka praky pootevená, pokud praku
nepouíváte. Zabráníte m tak tvorb nepíjemného
zápachu.
Pokud je pívodní kabel poškozen, musí být vymnn
pímo výrobcem, jeho autorizovaným servisním
stediskem nebo jinou kvalikovanou osobou, aby
se zabránilo vzniku nebezpené situace.
Tento spotebi není uren pro osoby (vetn d )
se sníenou fyzickou, smyslovou nebo mentální
schopnos nebo osoby s omezenými zkušenostmi a
znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný
dohled nebo podány instrukce zahrnující poui
tohoto spotebie osobou odpovdnou za jejich
bezpenost.
D by mly být pod dozorem, aby se zajis lo,
e si se spotebiem nebudou hrát.
Vyvarujte se.
Nedotýkejte se praky bhem pracího cyklu. Povrch se
me zahívat – riziko popálení.
Nepokládejte na praku tké pedmty nebo zdroje
tepla nebo vlhka.
Nepouívejte v prace houbiky ani jiné podobné materiály.
Neotevírejte zásuvku na dávkování pracího prostedku.
Neotevírejte dvíka násilím. Dvíka jsou vybavena
bezpenostním systémem zámku a sami se odblokují po
ukonení pracího cyklu.
Neotevírejte dvíka, pokud hladina vody pekroila vnitní
gumové ohraniení.
Nezakrývejte spotebi plastovým krytem, aby se pod ním
nehromadila vlhkost.
INSTALACE
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
NASTAVENÍ SPODNÍHO KRYTU
Než demontujete přepravní šrouby, nasaďte spodní kryt na dno pračky.
Pračku položte (obr. 1), odšroubujte nožky a nasaďte spodní kryt čtyřmi
otvory na odpovídající otvory pro přišroubování nožek. Potom prostrčte
šrouby krytem a přišroubujte je pevně zpět ke dni pračky (obr. 2).
Vyhnete se tak vlhkosti a snížíte hlučnost pračky.
DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ
Přepravní šrouby jsou určeny k zajištění komponentů uvnitř pračky
během její přepravy.
1. Demontujte zadní desku
2. Demontujte čtyři šrouby na zadní straně a z pračky odstraňte
stabilizátory.
3. Instalujte zadní desku zpět.
4. Otvory po přepravních šroubech zaslepte dodanými záslepkami.
Poznámka:
Přepravní šrouby a stabilizátory uschovejte
na bezpečném místě pro případné další použití.
VYROVNÁNÍ PRAČKY
Pračka má nastavitelné nožky. Před použitím byste je měli nastavit tak, aby byla pračka
vyvážená. Tím minimalizujete vibrace a následný hluk během jejího použití. Navíc tím
zredukujete opotřebení a případné trhliny. Doporučujeme k vyvážení pračky použít vodováhu.
Zařízení by mělo být vyvážené a stabilní.
Povolte pojistné matice a nastavte nožky, potom matice opět utáhněte.
Viz obrázek vpravo.
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
NAPOUŠTĚCÍ HADICE
1. Matici napouštěcí hadice nasaďte na přípojku vodovodního
ventilu.
2. Hadici připojte ke kohoutku studené vody.
Nepřipojujte k přívodu horké vody.
Poznámka: Připojte k přívodu vody pomocí nové
sady napouštěcí hadice, nepřipojujte již použitou
hadici.
VYPOUŠTĚCÍ HADICE
1. Vypouštěcí hadici zajistěte konzolou na vypouštěcí hadici, aby
vypouštěná voda nepřetekla. Vypouštěcí hadici neprodlužujte;
pokud potřebujete delší hadici, konzultujte to se servisním
technikem.
2. Odtok musí být ve výšce 80-100 cm. Aby vypouštěcí hadice
nespadla, zajistěte ji svorkami na zadní stěně pračky.
Poznámka: Vypouštěcí hadice nesmí ležet ve vodě,
měla by být připevněná a neměla by téct. Pokud
by vypouštěcí hadice ležela na zemi nebo pokud
by byla níž než 80 cm nad zemí, pračka bude
přiváděnou vodu nepřetržitě vypouštět.
ELEKTRICKÁ INSTALACE
Před připojením ke zdroji energie zkontrolujte, že:
¬ Zásuvka je vhodná pro maximální výkon pračky (z bezpečnostních důvodů by měly mít
pojistky v silovém obvodu kapacitu min. 13 A).
¬ Napětí by mělo být 220 - 240 V ~ 50 Hz.
¬ Zástrčka pračky by měla pasovat do zásuvky.
¬ Pračku zapojte do uzemněné zásuvky.
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
OVLÁDACÍ PANEL
A Volič programů
G Zásuvka pro prací prostředky
B Hlavní vypínač
H Displej
C Tlačítko Start/Pause
I Tlačítko Intense (intenzivní praní)
D Tlačítko Speed (rychlost odstředění)
J Tlačítko Extra rinse (dodatečné máchání)
E Tlačítko Temp (teplota praní)
F Tlačítko Delay (odložený start)
FUNKCE
A
¬ Volič programů
B
¬ Hlavní vypínač
C
¬ Tlačítko Start/Pause
D
¬ Tlačítko Speed
(nastavení rychlosti
odstřeďování)
E
¬ Tlačítko Temp
(teplota praní)
_ Otáčením tohoto voliče ve/proti směru hodinových ručiček můžete zvolit
požadovaný program. K dispozici je 11 programů. Jakmile zvolíte požadovaný
program, rozsvítí se odpovídající kontrolka.
_ Stisknutím tohoto tlačítka pračku zapnete. O pakovaným stisknutím ji
zase vypnete. Pokud chcete pračku vypnout, stiskněte jemně toto tlačítko
na 2 sekundy, protože tlačítka jsou citlivá na dotyk.
_ Po připojení pračky do zásuvky a zvolení programu spusťte praní lehkým
stisknutím tohoto tlačítka. Během praní můžete cyklus zastavit lehkým
stisknutím tlačítka a číslice na displeji se rozblikají. Opakovaným stisknutím
proces obnovíte.
_ Lehkým stisknutím tohoto tlačítka zvolte požadovanou rychlost.
Po nastavení rychlosti se rozsvítí odpovídající indikátor.
Poznámka: Pro odlišné typy prádla můžete nastavit
rozdílnou teplotu vody i rychlost odstředění. Pokud nemáte
žádné speciální požadavky, použijte výchozí nastavení.
_ Lehkým stisknutím tohoto tlačítka zvolte požadovanou teplotu.
Po nastavení teploty se rozsvítí odpovídající indikátor. Zvolte teplotu podle
typu prádla.
PED UVEDENÍM DO PROVOZU
F
¬ _%ko Delay
™`Q
`”Š"%%š
›+\Š;"%O"\*%_;%`+`%`%
_%\"%>_%"*‰%“__”`*O%&;"`>&;
O%>
*,`#">_%_"`Q`>_Q‘__OQO\q%`.’”%"%>O%O%>
>`#"+*œwžŸ +`QO;\”QŠ;"%O"\*%_;%`+`%`%
_%\‹OQq%’
+`QOy. P`"%>_"%O"\“%
%
_%k`%%¡P*"e,#`Q`_%q>q_"%>&+`"*™"‘#`^#Š
QO"
‘O,Q`\*Q`';"k`_š{
Poznámka:[email protected][!\$
]
*[email protected]$\&%@#Q]!
^#!*]$_\og\$&%;
q[$_\[email protected]_%@#_\og\$&$&*[{.
G
¬ q"*>\
_
`"%‹Q\
_ q"*>\*`%>‹%e,`^"+*‘%‹Oq"%O£
¤q"%¥£
_`"%‹Q\`‹Q_\*
¤q"%Ÿ£
_`"%‹Q\``';$¥”¦{
¤q"%§£
>O>q”,#;“\`>,>’“`Q{
Poznámka:€~_$&*@#_\$}#_\@"!]%|[@#$
[email protected]$!!_
{[[email protected]![@\%}!&[$$
%_\$}#
_\@"!]%
H
¬ •O"
‘
_ Q"#`^#_OZ`;‘k`#^Š>‘__Q&
\_+$^`>&+
q‰_{
Poznámka: P$_%#@!][@_
!q\@##[email protected]!]_#|[email protected]$q#}#
]}!_\og\$&%. P\*[email protected]!
$$!_
$]~&%
[^[,
!]_#]$q#}#&
_'@!&%_\$[Q$q#}#[email protected] P%]_\|]
!#{!&]@"!|#%%
\&{\{\
*!é, &'*[email protected]!Q$q#}#[email protected]$%&$[}~_\]
%*[. Tq!}!
$
\&|
#
I
¬ _%ko %" P`\*Q‘qQ
`"O
“#O‰%“&,%`%`%
_%k`"%O"\“%‹Q"*‰%“_;`';*.
™O%#O>__š P`"%O"\*%_%
_%\"Q&
\_`Q
`*”_{
J
¬ _%ko
¨%O"
™Q`Q%&
;q+q_š
%O"\“%%`%`%
_%k`\`';Q`
_`Q
‰_;q+q_.•`Q%&
;q+q_#>`
_%‘Q_;"%O"\*%_;%`+`%`%
_%\.QO"
‘O"#`^#_©—žž¥ª.
ko>Š;"%O"\*%_;#>`
_%Q
‰_Q>“^`%‹OQ`Q%q;q+q_QO"
‘O
"#`^#_©—žžŸª^`©—žž§ª.«“+;$\
*‘\%O>`>q`Q
‰_;q+q_">_%_
k`%`
\¨%O"e.QO"
‘O""%‹_Q>“#`^#*‘©—žž¥¡Ÿ¡§ª#^Š>‘__"
`';*. Po dok`_Q`Q%&+`;q+q_k`%`
\OQO"
‘#+"`*{
Poznámka: T%%}[
!,_%]~!\!!_\og\am 1-9.
>$>q”&
“_^*^*
V‰\‘>$^>"Oq
_;
\%`O\Š;#‹_#_;,\%&‹Q+q#_>$>q”&;*^*^*
‹O`Q"%‹­o>q_{
<q;O‹Q+q#_Q;“Š;>O^_;\qQ
`>^*^*‹Q\”QŠ;`Q"%‹­o>q_;`>`;““
`#
`”_"`*>O"
Š;`%q_;^*^*`%`+*>$‰‰_$+
`"%_”‹O^“”&;_{
P`\*Q"O``ko>Š+`\*"+qQ
``#
`”_`>`;““,\qQ
``Q"%‹Q_‹OO”‰_$+
`"%O,
”‘\q^$
"%>{
P`\*Q^$qQ
`>^*^*^$
`>$"
`>“>Š#“>$>q”&,\";_"%``Q"%‹­o>q_`\*"_
``#
`”_+;`%`"%O,`”;’”%>%
k`>`*Q&
\*`Q"%‹­o>q_.QO"
‘O"#`^#_©«ª{
>4‚Vƒ; SPO€+„…+
€+†‡;…†ˆÚD‰+
POSTUP PŘI PRANÍ
POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
Tato pračka je určena pouze pro domácí použití. V případě použití pračky
pro komerční účely pozbývá záruka platnosti. Nepoužívejte ji pro účely jiné,
než pro které je určena. Dodržujte pokyny uvedené na oděvních štítcích vašeho
prádla a perte pouze prádlo vhodné do pračky.
NAPÁJENÍ
Pračku připojte k napájení (220 - 240V ~ 50Hz).
PŘIPOJENÍ VODY
Pračku byste k přívodu vody měli připojit pomocí nové sady hadice; nepřipojujte
již použitou hadici.
Připojte k přívodu vody pomocí standardního 3/4“ kohoutu se závitem.
Tlak vody nesmí být nižší než 0,03 Mpa a vyšší než 1 Mpa.
PŘÍPRAVA PRÁDLA
¬ Prádlo rozdělte podle typu tkaniny (bavlna, syntetika, vlna nebo hedvábí)
a míry znečištění.
¬ Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné prádlo vyperte poprvé v ruce, abyste
zjistili, zda např. nepouští barvu.
¬ Vyprázdněte kapsy (klíče, mince apod.) a odstraňte tvrdší dekorativní předměty
(např. brože).
Upozornění: Škody způsobené knoflíky, brožemi, zipy, sponami,
mincemi nebo jinými předměty, nejsou zahrnuty v záruce.
Oděvy s výše uvedenými před praním vložte do pracího sáčku.
¬ Zapněte zipy a háčky, zkontrolujte, že jsou knoflíky pevně přišité a malé kusy oděvů,
jako ponožky, pásky, podprsenky apod., vložte do pracího sáčku.
¬ Rozložte velké kusy prádla, jako prostěradla, přehozy apod.
¬ Košile otočte naruby.
POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
PLNĚNÍ PRAČKY
PLNĚNÍ PRAČKY
Otevřete dvířka pračky, vložte do ní prádlo, jeden kus po druhém. Dvířka pevně zavřete.
¬ Při prvním použití pračky nechte jeden program proběhnout naprázdno, bez prádla,
abyste předešli případnému poškození prádla olejem nebo znečištěnou vodou, které
mohly v pračce zůstat. Před praním byste měli pračku spustit bez prádla, ale s pracím
práškem, v programu při 60 °C.
¬ Pračku nepřetěžujte.
VÝBĚR PRACÍHO PROSTŘEDKU
Účinnost praní a konečný výsledek jsou dány kvalitou použitého pracího prostředku.
Dobrých pracích výsledků dosáhnete se speciálním nepěnivým pracím prostředkem.
Pro syntetiku a vlněné prádlo používejte specifické prací prostředky. Nepoužívejte
prostředky pro chemické čištění, jako je trichloretylen apod.
Poznámka: Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku.
Dodržujte pokyny výrobce o dávkování pracího prostředku uvedené
na obalu.
DOPLNĚNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU
Vysuňte zásuvku na prací prostředek a nasypte/nalijte do odpovídajících přihrádek
požadované množství pracího prostředku a aviváže. Zásuvku zavřete. (Viz pokyny pro
zásuvku) Viz kapitola „Výběr programu“.
Upozornění:
¬ U předpírky by měl být prací prostředek přidán jak do přihrádky 1, tak 2. U ostatních
programů nepřidávejte prací prostředek do přihrádky 1.
¬ Tekutý prací prostředek používejte podle pokynů na obalu. Nepoužívejte tekutý prací
prostředek, pokud jste zvolili předpírku nebo odložený start praní.
¬ Nepoužívejte příliš mnoho aviváže; v opačném případě by mohlo dojít k poškození
umělých vláken.
VÝBĚR PROGRAMU
Aby byl výsledek praní co nejlepší, zvolte program odpovídající vašemu typu
prádla. Požadovaný program vyberete otočením voliče programů.
VÝBĚR DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Zvolte požadované možnosti. (Viz „Ovládací panel“ na str. 08 a 09)
POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
NASTAVENÍ TEPLOTY PRANÍ
Stiskněte a podržte tlačítko teploty, dokud nenastavíte požadovanou teplotu.
VÝBĚR RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ
Stiskněte a podržte tlačítko rychlosti odstřeďování, dokud nenastavíte
požadovanou rychlost. Nastavení teploty a rychlosti odstřeďování naleznete v části
„Funkce“ kapitoly „Ovládací panel“ na str. 08 a 09. Doporučujeme zvolit navržené
hodnoty.
PRANÍ
Stiskněte tlačítko Start/Pause. Pračka provede praní podle předem nastavených programů. Po dokončení cyklu
se pračka automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí „End“ (konec). Otevřete dvířka pračky a vyjměte prádlo.
Asi po 5 minutách se pračka automaticky vypne.
PO UKONČENÍ PRANÍ
Vypněte přívod vody a odpojte napájecí kabel. Otevřete dvířka pračky, abyste zabránili
vzniku zápachu a hromadění vlhkosti. Nechte dvířka v době nečinnosti pračky otevřená.
RADY PRO ÚSPORU ENERGIE
1. Shromážděte tolik prádla, abyste dali dohromady jednu celou dávku.
2. Vyvarujte se přetěžování pračky.
3. Předepírejte pouze silně znečištěné prádlo.
4. Pro mírně znečištěné prádlo zvolte program Quick a snižte množství pracího prostředku.
5. Zvolte správnou teplotu vody. Moderní prací prostředky jsou velmi účinné i při teplotách nižších než 60 °C.
Vyšší teploty než 60 °C používejte pouze pro silně znečištěné prádlo.
6. Dodržujte pokyny výrobce o dávkování pracího prostředku uvedené na obalu, abyste zbytečně nepoužívali
nadměrné množství.
POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
TABULKA SYMBOLŮ
Odolný materiál
Lze bělit ve studené vodě
Nečistit chemicky
Jemné tkaniny
Nebělit
Sušit naplocho
Prát při 95 °C
Žehlit při 200 °C
Sušit pověšením
Prát při 60 °C
Žehlit při 150 °C
Sušit na ramínku
Prát při 40 °C
Žehlit při 100 °C
Sušit v sušičce, při normální teplotě
Prát při 30 °C
Nežehlit
Sušit v sušičce, při snížené teplotě
Ruční praní
Čistit chemicky jakýmkoliv prostředkem
Nesušit v sušičce
Nesmí se prát
Čistit chemicky perchloridem
Vlněná příze
Čistit chemicky
ORIENTAČNÍ ÚDAJE PRO PRÁDLO
Prostěradlo (na jednolůžko)
Bavlna
Asi 800 g
Pokrývka
Vlna
Asi 3000 g
Prádlo ze směsi
/
Asi 800 g
Bunda
Bavlna
Asi 800 g
Džíny
/
Asi 800 g
Pracovní kombinéza
Bavlna
Asi 950 g
Dámské pyžamo
/
Asi 200 g
Košile
/
Asi 300 g
Ponožky
Směs
Asi 50 g
Tričko
Bavlna
Asi 300 g
Spodní prádlo
Směs
Asi 70 g
ČIŠTĚNÍ A PÉČE O PRAČKU
ÚDRŽBA
PO UKONČENÍ PRANÍ
Po každém praní uzavřete vodovodní kohoutek a odpojte
pračku od zdroje energie. Otevřete dvířka pračky, abyste
zabránili vzniku zápachu a hromadění vlhkosti.
ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY NA PRACÍ PROSTŘEDKY
Zásuvku vytáhněte a stiskněte modrou západku v přihrádce
na aviváž (1), vypláchněte ji pod studenou tekoucí vodou a
zasuňte ji zpátky do pračky.
ČIŠTĚNÍ PRAČKY
Před čištěním a údržbou pračku odpojte od zdroje energie.
Povrch pračky a pryžové části omyjte měkkou utěrkou
namočenou v tekutém čisticím prostředku. Nepoužívejte
organické chemikálie ani žíraviny.
ČIŠTĚNÍ FILTRU
Filtr čistěte jednou měsíčně:
Do drážky na krytu filtru zasuňte plochý šroubovák a tahem otevřete, nepoužívejte nadměrnou sílu (obr. 1).
Pryžovou hadici vyklopte a vložte pod ni vhodnou nádobu, vodu vypusťte vyjmutím zátky (obr. 2-3).
Zátku nasaďte zpět a hadici zase zacvakněte (obr. 4-5).
Vyšroubujte filtr a opláchněte ho pod tekoucí vodou, vložte ho zpět a zavřete kryt (obr. 6-7-8).
Filtr musíte vrátit zpět na místo, jinak by mohla pračka téct.
ÚDRŽBA
PŘÍVODNÍ VENTIL VODY A FILTR PŘÍVODNÍHO VENTILU
Aby nedošlo k ucpání přívodu vody cizím předmětem, čistěte pravidelně přívod vody
a přívodní filtr.
PŘEPRAVA PRAČKY
V případě stěhování pračky jinam instalujte zpět přepravní šrouby, které jste před její instalací odstranili, abyste
tak předešli jejímu poškození. Viz níže uvedený obrázek.
1. Demontujte zadní desku.
2. Vyjměte záslepky.
3. Instalujte syntetické stabilizátory a přepravní šrouby
a utáhněte je klíčem.
4. Instalujte zadní desku zpět.
DLOUHODOBÉ VYŘAZENÍ Z PROVOZU
Pokud nebudete pračku delší dobu používat, vytáhněte ji ze zásuvky a zavřete
vodovodní kohoutek. Otevřete dvířka pračky, abyste zabránili vzniku zápachu
a hromadění vlhkosti. Nechte dvířka v době nečinnosti pračky otevřená.
Š3‚BA
KÓDY NA DISPLEJI
KÓDY NA DISPLEJI A SPECIÁLNÍ FUNKCE
KÓDY
P¯Í¤INY
¯EŠENÍ
Err1
¬ •>_‹\‘"`*‹qQ“Q`>‹q.
_ >‹%Q>_‹\`‹qQ“.
Err2
¬ +$^`Q%`\*,>`QQ`±;O*%
>$%\
{
_ <$O"%“%–
%#\`%`
*‘%w#Q_*q>$`*‰%“_+QO{
P`\*Q`^
&;%vq,`^²%"">O"_+`%+O\{
Err3
¬ ¤OQ
`%
`%$_"q>“‹O`‘&
^`‘`‰\`#&.
_ K`%\%*‘%">O"_+`%+O\{
Err4
¬ +$^%`&+`%“
"
™`^‘>_"`*\`_$\
*š.
_ ;‰%`^‘;qQ
`%`;`';#`>*"*"²%{
P`\*Q`^
&;%vq,`^²%"">O"_+`%+O\{
Err5
¬ V`QQ`"q+
"%`>&+
QO$
Q`³;O*%{
_ ‘O"%“%"w”‘`%>‹Š>`Q`>`Q_\`+`*%\%
\>`Q$‘
`;q
_. P`\*Q`^
&;%vq,`^²%"">O"_+`%+O\{
¬ <$`*‰%“_+QO_
>>Š‰;O.³œ;{
_ <$`*‰%“_+QOOO"%
*‘%Q`>Š‰\$³œž¥œœ;{
¬ <$`*‰%“_+QO
”_>>`Q“{_ ‘O"%“%"w”>$`*‰%“_+QO
”_>>`Q“.
Err±
¬ qvQ;`%`*.
_ K`%\%*‘%">O"_+`%+O\{
Err7
¬ qvQ;`%`*.
_ K`%\%*‘%">O"_+`%+O\{
Err³
¬ V`Q‹\`O
^#`"%_+
QO*{´ K`%\%*‘%">O"_+`%+O\{
Q
¬ K`_+`$\
*{
1:25
¬ ^Šv‘__"¥+`QOŸ;O*%{
¥¦£§œµ %>`vqOZ`;:"%>Š"`Q
`”Š"%%`';*{
UNb
P`Q`\`_`"
Q_+`;q+q_"
#Q‹O
``Q"%‹­`vq_,`%`”qQ
`
>^*^*^$
`Q`^‹>$vq”&.
•`
ˆ%qQ
`^`#`>*"*"²%`Q"%‹­`vq_{
¬ *\#q;\*`>
qQ_+`
*: P`"*‰%“_`';*"%O"\“%#q`>ˆ%
_%\`©•
$ª©%%¡P*"ª
`Q”%‘"O§"\*Qy.Q%&+>_
^*Q;`”&\*`;`_%
_%\>`
O’`>
qQ%.>
qQq_
`Q;\%`“%"%O"\*%_;%
_%\©•
$ª©%%¡P*"ª#q`>ˆ‘‘O+`Q”_;`Q`^*§"\*Q.
QO"
‘O"#`^#_©›ª{
¬ *\;“%O: <‹_Q“>ŠQ\*`*Q*^`*%&+``Q`‘_\$`Q#Q`‘'O^“+;_
"\%*q
_"%>_*
`”_Q`;“%O``^`>_Q`Qq>\$'O‘`*”O%`.
¬ —`';#*‰_%£
%O"\“%%
_%\`©%%¡P*"ª,`%`;>$“%q‘_`';"*%`;%O\$#*‰_.>`
%‘OŠ`';
`“%`%`_;>`
O`';’. P`\*Q‘\%O>`vŠ#q;\`>
qQ_+`
*,;’”%`';#*‰O%{
<‹_Q“`%‹^$;’”%#*‰O%#>*\
;*. P`"%**‘%_”*>QŠ;#’"`^;£
—\*#“%`%`%>`
O;`';’`Q"%‹­`vq_,`%`;"%O"\“%%
_%\`©•
$ª©¨%O"ª
`Q”%‘§"\*Qy.`^#_"©^—ª,`”#;q,”‘"%#*‰O
O#>*\
;*. P`\*Q+%#>*\
;*`“%`^`>O%,`"%**‘%>Š‰*>QŠ;#’"`^;QO"
‘O"#`^#_©^—ª{
Š3‚BA
+‹+;>„Œˆ<
+‹+;>„Œˆ<
Následující okolnosti nejsou známkou problému. Nevolejte servis,Q`\*Q"O`>“‹_%e,”‘Q`>Q*``^
&;{
ZÁVADA
P¯Í¤INY
—\Z*'*‘µ Q`"%%&‹O`‘_k#Q`‘O'Oe.
µ <ŠQ\`*Q*{
µ Q`>‹qQ>_‹\\y.
µ #*
O‘"%\*{
¯EŠENÍ
_
_
_
_
Zk`%`
*‘%‹O`‘_k#Q`‘O'Oe.
Zk`%`
*‘%q‘_{
>‹%Q>_‹\`‹qQ“.
‘O"%“%"e,”‘"%\*#*
O{
—\`*‰%_
vodu.
_
_
_
_
_
_
_
_
%O"\“%%
_%k`%%¡P*"e.
%>‹%>`Q`>`Q_kohoutek.
Zk`%`
*‘%%
\>`Qy.
Zk`%`
*‘%`*‰%“_+QOO{
Zkontrolujte dodávku vody.
"%>%%
_%k`>Š^“*`';*"q>“.
>‹%Q>_‹\`‹qQ“.
>`
“%–
%‹_>`Q_+QOe.
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
"%O"\
O‘"%%
_%k`%%¡P*"e.
_`%>‹Š>`Q`>`Q_kohoutek.
\>`Q$‘O”‰_”œwœ§P{
—‹_>`Q_+QO‘#;`%q{
—‹*‰_Q`Qq>\$>`Qy.
_%k`>Š^“*`';*_"q>“"%>é.
Q`>‹qQ>_‹\\y.
FO
%‹_>`Q_+QO‘*ý.
—\^“+;
µ <$`*‰%“_+QO_>>Š‰;O.³œ;{
`*‰%“_#q`>ˆ µ <$`*‰%“_+QO
”_>>`Q“.
>$`*‰%_{
_ <$`*‰%“_+QOOO"%
*‘%
Q`>Š‰\$³œž¥œœ;{
_ ‘O"%“%"e,”>$`*‰%“_+QO
”_
ve vod“.
—\>$`*‰%_.
µ q>$`*‰%“_+QOe.
µ K`>$`*‰%“_+QO‘>Š‰”¥œœ;Q
zemí.
µ ¶*Š–ltr.
_ >`
“%>$`*‰%“_+QOO{
_ Zkontrolujte,”k`>$`*‰%“_+QO‘
_””¥œœ;Q#;_{
_ >`
“%–ltr.
«“+;
`Q"%‹­ování
dochází k silným
>O^_;{
µ >$‰`*^`v
O‘"%>‰+$‹>_‰`*^y.
µ —\"%`‘_`>&;`>+*^`_
vyvq”q{
µ <
`”O
O‘"%Q`\$>_”·¡±¡\'qQ
{
µ <ŠQ\`*Q*^`Q`Qq>\$>`Qy.
_ Q"%ˆ%>‰+$‹>_‰`*^y.
_ Zkontrolujte,”\"%`‘_`>&;
`>+*‘>$vq”q{
_ O”%`^‘;qQ
>^*^*{
_ Zk`%`
*‘%q‘_^`‹_>`Q>`Qy.
µ —\#`^#O
+$^`>&+
q‰_
µ _\>Zq#O;q_qQ
¸
_ Zkontrolujte [email protected]$QO"
‘O{
_ *‰%‘O"%O"\*%_;%
_%\;q+q_^`
`“%%
_%k;%%¡*"e.
—\"#"%>O
‹QQ`k`_;
_{
—`';"#"%>_
*O%`*Q`^*{
<^*^*‘Q;“&µ P`*”O
O‘"%_`"%‹Q\`*__^`
;`”"%>_“y, která “O>Š_`"%‹Q\{
"Q`"%
”Q`
µ P`*”O
O‘"%Q;“&;`”"%>__+``"%‹Q\*{
#q"*>\$_
`"%‹Q\{
_ Zkontrolujte,#Q`*”_vq%>+`QŠ_
`"%‹Q\{
_ O”%Qq>\*_+``"%‹Q\*{
*%`;%Oké
*>_Q&
\$_{
µ•&
\_^*Q*>.
_ T`‘`;q
_;q%`>
O>Z*\`"%{
—\
`Q"%‹­uje.
µ Prádl o j e nevyvá”ené.
_ Dopl ˆt e prádl o nebo znovu spus²t e
`Q"%‹­ování.

Podobne dokumenty

manual de utilizare masina de spalat

manual de utilizare masina de spalat Apasand acest buton, porniti programul pe care l-ati selectat sau il intrerupeti pe cel aflat in derulare. Pornirea unui program Reglati butonul de programe pentru a selecta programul dorit. Indica...

Bardziej szczegółowo