VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management Warszawa, 29

Transkrypt

VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management Warszawa, 29
Efekty usprawnień
w obsłudze technicznej nieruchomości
LEVEL 1
•
Level 2
>
Level 3
Jak dobrze realizowana obsługa techniczna
może pomóc Property Managerowi
Agenda
◊
Cele zarządcy
◊
Obszary usprawnień
◊
Implementacja usprawnień
◊
Grupa GDF SUEZ
◊
Cofely Services w Polsce
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Cele zarządcy
◊
Bezpieczeństwo prawne
◊
Zachowanie wartości nieruchomości
◊
Zadowolenie najemców
◊
Ciągły przepływ informacji
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Cele zarządcy
Bezpieczeństwo prawne
• dotyczy wielu obszarów zarządzania
nieruchomościami
• korzyść z umowy outsourcingowej – możliwość
przeniesienie części odpowiedzialności na
Usługodawcę
• Właściciel pozbywa się części
odpowiedzialności na rzecz zarządcy, zarządca
na dostawców usług
• obsługa techniczna – obszar newralgiczny
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Cele zarządcy
Zachowanie wartości nieruchomości
• dotyczy wielu obszarów zarządzania
nieruchomościami, ale przed wszystkim obsługi
technicznej
• korzyść z umowy outsourcingowej – możliwość
wykorzystania doświadczenia Usługodawcy
• aspekty wartości nieruchomości –
nieruchomość jako wartość aktywów,
nieruchomość jako wartość źródła przychodu
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Cele zarządcy
Zadowolenie najemców
• dotyczy wielu obszarów zarządzania
nieruchomościami
• aspekty zadowolenia
Komfort
Bezpieczeństwo
Optymalna cena
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Cele zarządcy
Ciągły sprawny przepływ informacji
• dotyczy wielu obszarów zarządzania
nieruchomościami – m.in. help desk dla
najemców
• korzyść z umowy outsourcingowej – możliwość
wykorzystania doświadczenia i narzędzi
Usługodawcy w dokumentowaniu realizacji
usług
• przepływ informacji w obie strony
• czas i sposób reakcji Usługodawcy na
informację
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Obszary usprawnień
Obszary usprawnień związane z obsługą
techniczną nieruchomości :
•
Oszczędności finansowe
•
Komfort
•
Prestiż obiektu
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Obszary usprawnień
Oszczędności finansowe:
•
Zmniejszenie zużycia energii – optymalizacja,
inwestycje energooszczędne
•
Zmniejszenie kosztu zakupu energii –
dostawca, taryfy, moce zamówione,
kompensacja mocy biernej
•
Optymalizacja obsługi prewencyjnej –
obniżenie kosztów napraw
•
Optymalizacja zakresu – zmniejszenie opłaty
ryczałtowej
•
Optymalizacja zakupów – materiały
eksploatacyjne, części zamienne
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Obszary usprawnień
Komfort:
•
Parametry fizyczne otoczenia – temperatura,
wilgotność, hałas, natężenie oświetlenia
•
Czas reakcji na awarie
•
Komunikacja z najemcami
•
Usługi dodatkowe dla najemców („złota
rączka”)
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Obszary usprawnień
Prestiż:
•
Certyfikaty – EU Green Building, LEED,
BREEAM
•
Inwestycje energooszczędne
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Implementacja usprawnień
Oszczędności finansowe:
•
Koszty energii
Zapisy umowne o zmniejszeniu kosztów
ponoszonych na energię
Gwarancja poziomu oszczędności,
przekroczenie jest podstawą bonusu
•
Koszty napraw
Kary umowne za niesprawność
Weryfikacja kosztów napraw
•
Koszty zakupów
Podstawowe materiały eksploatacyjne w
cenie ryczałtowej
Minimalny zakres wymian materiałów
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Implementacja usprawnień
Komfort:
•
Parametry fizyczne
Określenie ich oczekiwanej wartości we
wskaźnikach KPI
•
Czas reakcji na awarie
Określenie czasu reakcji we wskaźnikach
KPI
•
Komunikacja z najemcami
Narzędzia komunikacji - help desk on-line
Wysoki poziom profesjonalizmu i kultury
kontaktów bezpośrednich
•
Usługi dodatkowe dla najemców
Godziny do dyspozycji, ankieta satysfakcji
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Implementacja usprawnień
Prestiż:
•
Certyfikaty – EU Green Building, LEED,
BREEAM
Konsultacje
Przeprowadzenie certyfikacji
•
Inwestycje energooszczędne
Konsultacje
Propozycje inwestycji wraz z kalkulacją
oszczędności
Propozycja finansowania inwestycji wraz
z modelem spłaty
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Implementacja usprawnień
Zarządzanie usprawnieniami – rola obsługi technicznej
•
Uzgodnienie z zarządcą perspektywy czasowej
•
Uzgodnienie z zarządcą priorytetów
•
Zestawienie kosztów i korzyści/oszczędności usprawnień - priorytetyzacja
•
Właściwa implementacja wg
modelu zaakceptowanego przez
zarządcę i/lub właściciela
•
Udokumentowanie korzyści/
oszczędności osiągniętych z
usprawnienia
Rekomendowane jest wpisanie do
warunków ofertowych i umowy
konieczność realizacji usprawnień
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Grupa GDF SUEZ
GDF SUEZ
197 000
pracowników
aktywność w
krajach
83
40
mld EUR
> Lider w Europie w obszarze gazu
ziemnego
> Lider na świecie w LNG
> Lider w obszarze energii elektrycznej
> Światowy lider w usługach związanych z
energią
rocznego obrotu
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
Grupa GDF SUEZ – linie biznesowe
Energy France
Energy
Europe &
International
Global
Gas &
LNG
Energy
Services
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Infrastructure
SUEZ Environment
Warszawa, 29-30 marca 2012
GDF SUEZ ENERGY SERVICES
80 000
pracowników
aktywność w
krajach
14
30
mld EUR
rocznego obrotu
ENERGY SERVICES
> Największy dostawca usług
związanych z energią w Europie
> Jedna z 6 linii biznesowych
grupy GDF SUEZ
> Pracownicy
Roczny obrót
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
– 40% grupy
– 17% grupy
Warszawa, 29-30 marca 2012
COFELY SERVICES W POLSCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oferowane usługi – zarządzanie, eksploatacja i stała obsługa
serwisowa instalacji technicznych, usługi FM
Personel dedykowany do obiektu i grupy mobilne
Serwis 24/365
Centralny help-desk
Specjalizacja – kontrakty oparte o SLA i KPI, rozwiązania
oszczędzające energię, totalna gwarancja
Liczba lat działania operacyjnego
o 15 lat w Polsce
o 40 lat w Europie
Liczba zatrudnionych – ponad 200 osób
Liczba obsługiwanych obiektów – ponad 550
Obszar działania – cały kraj
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
COFELY SERVICES W POLSCE
Realizujemy usługi w:
• Critical centres
• Budynkach biurowych
• Centrach logistycznych
• Obiekty przemysłowe
• Projektach sieciowych
Naszą wiarygodność wspieramy:
• Wysokością kapitału zakładowego 3,5 mln PLN
• Wysokością ubezpieczenia w grupie GDF SUEZ
5 mln EUR
• Gwarancjami bankowymi
• Referencjami
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012
COFELY SERVICES W POLSCE
Cofely Services Sp. z o. o.
Ul. Kijowska 1
03 – 738 Warszawa
t. +48 22 5180186
Dyrektor Handlowy
Marcin Kwasiborski
VIII Ogólnopolskie Forum Facility Management
& Property Management
Warszawa, 29-30 marca 2012

Podobne dokumenty