ZADANIA NA LISTOPAD

Transkrypt

ZADANIA NA LISTOPAD
ZADANIA NA LISTOPAD - KLASA I
Zadanie 1 (0-1)
Oto cztery liczby: 0,324; 0,65; 0,58; 0,2204. Ile wynosi suma najmniejszej i największej z nich?
A. 1,0135
B. 0,8704
C. 1,23
D. 0,8004
Zadanie 2 (0-3)
1
9
9 ∶ 1,5 − 2,7 ∙ −
Oblicz
6∶2
1
9
3
20
∙ 2 ∙ 2,25
.
Zadanie 3 (0-1)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli fałszywe.
(-3,9) – (-5,1) wynosi 1,2.
2
5
1
1 + 3 + 6 równa się 2 + 3.
P
P
F
F
Zadanie 4 (0-2)
Oblicz: 1 +
1
1
1
3+
4
2+
.
Zadanie 6. (0-1)
1… 7 4
Oto „dziurawe działanie”: °
…
𝑎 3 7 0
Cyfrą 𝑎 może być:
A. 7
B. 9
C. 8
D. 6
Zadanie 7 (0-1)
Marta kupiła 1,35kg wiśni. Sama zjadła 0,15kg, a pozostałą część podzieliła równo między swoje trzy siostry.
Ile kilogramów wiśni dostała każda z sióstr?
Zadanie 8 (0-1)
51
Rozwinięcie dziesiętne ułamka 370 jest równe 0,1(378).
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Na pięćdziesiątym miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się cyfra:
A. 1
B. 7
C. 3
D.8
ZADANIA NA LISTOPAD - KLASA II i III
ZADANIE 1 (0-3)
Zapisz za pomocą wzoru: liczba a jest średnią arytmetyczną liczb b i c. Wyznacz c z tego wzoru.
ZADANIE 2 (0-1)
Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta ma miarę α, która jest dwa razy mniejsza od miary drugiego kąta
i o 20° mniejsza od miary trzeciego kąta tego trójkąta. Warunki zadania opisuje równanie
1
A. ∝ + ∝ +∝ +20° = 180°
2
1
B. ∝ + 2 ∝ +∝ −20° = 180°
C. ∝ +2 ∝ +20° = 180°
D. ∝ +2 ∝ +∝ +20° = 180°
ZADANIE 3 (0-3)
Cena korzystania z basenu wynosi 12 zł. Można jednak kupić miesięczną kartę rabatową za 50 zł,
upoważniającą do obniżki cen, i wtedy za pierwsze 10 godzin pływania płaci się 8 zł za godzinę, a za każdą
następną godzinę – 9 zł. Wojtek kupił kartę rabatową i korzystał z basenu przez 16 godzin. Czy zakup karty był
dla Wojtka opłacalny?
ZADANIE 4 (0-3)
W pewnej klasie liczba chłopców stanowi 80% liczby dziewcząt. Gdyby do tej klasy doszło jeszcze trzech
chłopców, to liczba chłopców byłaby równa liczbie dziewcząt. Ile dziewcząt jest w tej klasie? Zapisz
obliczenia.
POWODZENIA!

Podobne dokumenty