Sporządziła Mariola Weber SP nr 28

Transkrypt

Sporządziła Mariola Weber SP nr 28
Opracowanie Mariola Weber SP nr 28
SCENARIUSZ SPOTKANIA UCZNIÓW KLAS TRZECICH
Z SYNEM PUŁKU – PANEM JÓZEFEM KOWALIKIEM
z okazji dwudziestej rocznicy nadania szkole imienia
dnia 21.11.2008r.
Cele:
 Przybliżenie uczniom historii Polski z okresu II wojny światowej
oraz losów młodych żołnierzy – Synów Pułku, walczących o jej
niepodległość;
 Propagowanie wiedzy o patronie szkoły;
 Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią narodową;
 Budzenie uczucia dumy narodowej i przynależności do swojej szkoły.
Przebieg spotkania:
I. Powitanie i przedstawienie gościa – pana Józefa Kowalika, uczniom klas
trzecich.
II. Część artystyczna przygotowana przez uczniów z klasy I c na zajęciach
kółka muzycznego pod kierunkiem p. Marioli Weber.
POLSKA – NASZA OJCZYZNA
1. Recytacja wiersza W. Domeradzkiego pt. „Ojczyzna” – Marcel L.,
Aleksander Ch., Aleksandra Sz.
„OJCZYZNA”
Wszystko dokoła
szkoła, przedszkole,
fabryczne dymy,
żelazna kolej...
Kwiaty przy oknie,
klon koło bramy,
słoneczny uśmiech
kochanej mamy...
I las, co cieniem
dzieci zaprasza –
wszystko to Polska,
Ojczyzna nasza !
2. Wiersz pt. „ Flaga” – recytuje Gabriela Sz.
„ FLAGA”
Powiewa flaga
gdy wiatr się zerwie
a na tej fladze
jest biel i czerwień.
Czerwień to miłość
biel – serce czyste.
Piękne są nasze
barwy ojczyste.
3. „ Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy – Natalia G., Michał L.
„ KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA”
- Kto ty jesteś ?
- Polak mały.
- Jaki znak twój ?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz ?
- Między swymi.
- W jakim kraju ?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia ?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta ?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz ?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz ?
- W Polskę wierzę.
4. Zaśpiewanie pieśni żołnierskiej pt. „ Wojenko, wojenko”
5. Recytacja wiersza T. Chudego pt. „ Polska” – Pola B., Kamila P.
„POLSKA”
Polska to twój dom.
Wichry ze wszech stron
przez tysiąc lat
nie zmogły go.
Teraz trzeba sił,
teraz trzeba serc,
aby w domu twym
szczęście było i chleb.
6. Wiersz H. Ożogowskiej pt. „ Polski żołnierz” – recytuje Marcin K.
„POLSKI ŻOŁNIERZ”
A jak ja urosnę
i jak będę duży,
zostanę żołnierzem,
w wojsku będę służył.
Będę chodził dumny
w żołnierskim mundurze.
A gdy kto mnie spyta,
powiem: Polsce służę.
7. Recytacja wiersza Cz. Janczarskiego pt. „Ojczyzna nasza” – Emilia K.,
Zuzanna N., Aleksandra B.
„OJCZYZNA NASZA”
Ojczyzna nasza to wieś i miasto,
i las, co szumi piosnkę o zmroku,
obłok i słońce co świeci jasno,
zboże, co w polu rośnie wysoko.
Ojczyzna nasza to dom i szkoła,
i szara wstęga drogi za domem,
i wszystko, wszystko co jest dokoła
tak bliskie sercu, drogie, znajome.
To mowa, którą od dziecka znamy,
to ludzie, których nikt nie pokona.
Gorącym sercem ciebie kochamy
Nasza Ojczyzno, ziemio rodzona.
III. Wspomnienia pana Józefa Kowalika dotyczące udziału młodych
żołnierzy w obronie Ojczyzny podczas II wojny światowej.
Odpowiedzi na pytania przygotowane przez uczniów.
IV. Podziękowanie za spotkanie – wręczenie panu Józefowi Kowalikowi
kwiatów oraz laurki wykonanej przez uczniów klasy I c.

Podobne dokumenty