0209. Mędrcy świata monarchowie

Komentarze

Transkrypt

0209. Mędrcy świata monarchowie
0209. Mędrcy świata monarchowie
harm.: Jacek Rządkowski
Mędr -cy świa - ta,
Trzej Kró - lo - wie:
Ni ber- ła nie
mo - nar - cho - wie,
Chce - cie wi - dzieć
dzier -
ży.
gdzie śpiesz- nie
Dzie -
A
cię?
pro-roc - two
dą
-
ży
-
O - no w żło -
Je - go zgo - nu
cie?
bie
Po - wiedz-cież
nie
już się w świe-cie
ma
nam,
tro - nu,
sze - rzy.

Podobne dokumenty