KARTA PROJEKTU GRAFICZNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Transkrypt

KARTA PROJEKTU GRAFICZNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KARTA PROJEKTU GRAFICZNEGO
W YPEŁNIA ZLECENIODAWCA
ZLECENIE ZEWNĘTRZNE
Tytuł projektu / zlecenia:
Zleceniodawca:
Data złożenia wniosku:
Preferowana data odbioru zlecenia:
Akceptacja projektu graficznego:
Żródło finansowania:
Data przyjęcia zlecenia:
Termin dostarczenia kompletnych materiałów do Biura Promocji:
Akceptacja Prorektora:
W YPEŁNIA STUDIO GR AFICZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nazwisko projektanta:
Czas realizacji projektu:
Czas produkcji:
Data dostarczenia do ASP:
Format netto:
Oprawa:
Podłoże:
Termin realizacji:
Druk:
Uszlachetnienia:
Nadzór autorski nad realizacją projektu:
Akceptacja i odbiór realizacji:
Sprawdził / przeliczył:
Uwagi:
W YPEŁNIA BP
Nakład:

Podobne dokumenty