Karta produktu - Pro

Transkrypt

Karta produktu - Pro
PRO-SERVICE
Spółka z o.o.
31-826 Kraków
ul. Os. Złotej Jesieni 4
tel/fax (12) 425-90-90
Karta produktu
Uniwersalna Głowica Gazometryczna
uniTOX IV/IR
(z czujnikami infrared)
Nr:
Wydanie:
1A
Strona: 1
Stron: 3
Uniwersalne Głowice Gazometryczne „uniTOX IV/IR” przeznaczone są
do stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru lub detekcji gazów
toksycznych oraz par cieczy toksycznych, w strefach zagrożonych
wybuchem 1 i 2. Służą do wykrywania różnorodnych gazów i oparów
toksycznych grup IIA i IIB, o klasach temperaturowych T1…T6. Mogą to
być przykładowo : dwutlenek węgla CO2 , podtlenek azotu N2O .
Obszary zastosowań : przemysł spożywczy, przemysł chemiczny,
laboratoria, szpitale, itp.
Pomiar stężenia gazu jest wykonywany w oparciu o selektywne
czujniki infrared.
UGG „uniTOX IV” może współpracować z różnymi centralkami
alarmowymi (np. EXter4z, uniSTER, PAG8, modularPAG, itp.),
systemami sterowania wentylacją i sterownikami przemysłowymi.
Wersje :
- uniTOX IV /IR/D
- uniTOX IV /IR/S
- uniTOX IV /IR/RS485
–głowica z czujnikiem infrared, wyjścia alarmowe A1/A2 typu OC-NC lub OC-NO
–głowica z czujnikiem infrared, wyjścia prądowe 4…20mA lub 4/8/12mA
–głowica z czujnikiem infrared, wyjście RS485 (protokół Modbus-RTU)
Parametry techniczne :
Praca w strefie wybuchowej
tak, do stref zagrożenia wybuchem 1 i 2, dla gazów grupy IIA i IIB
Zasilanie / maks. pobór prądu
12V (10…15V) / 100mA
Rodzaj czujnika
infrared
Czas życia czujnika
Powyżej 5 lat
Selektywność
Wykrywane gazy *
Selektywny (dla CO2 i N2O)
Rodzaj pomiaru
Czas odpowiedzi T90
ciągły, dyfuzyjny
<30sek.
Zakresy pomiarowe
Typowo :
- dwutlenek węgla CO2
- podtlenek azotu
Progi alarmowe (A1 / A2)
Typowo (przykłady) :
- dwutlenek węgla CO2
- podtlenek azotu N2O
dwutlenek węgla CO2, podtlenek azotu N2O
- 5% V/V
- 5000ppm
- 0,5/1,5%V/V ( możliwe inne z zakresu do 5%V/V)
- 1000/2000ppm ( możliwe inne z zakresu do 5000ppm)
Podłączenie
-detekcyjne napięciowe A1/A2 typu :OC-NC (wersja głowicy : /D)
OC-NO (wersja g łowicy : /D-NO)
-prądowe : ciągłe 4…20mA
(wersja głowicy : /S)
dwuprogowe 4/8/12mA
(wersja głowicy: /S-4-8-12)
- RS485, protokół Modbus RTU
(wersja głowicy: /RS485)
wpust kablowy –typ WK, kabel połączeniowy o średnicy 6…9mm
Temperatura pracy
- 20 do + 50 C
Wilgotność
do 95 %, bez kondensacji pary
Obudowa
typ UNI bd /II, stopień ochrony IP-54
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
115mm x 115mm x 65mm (z dławicą )
Waga
720g
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej
ognioszczelność - typ „d”
Rodzaje wyjść
Cecha budowy przeciwwybuchowej
o
II 2 G EEx d IIB T6 Gb
certyfikat badania typu WE : OBAC 10 ATEX 030X + załącznik nr 1
Karta produktu
PRO-SERVICE
Nr:
1A
Uniwersalna Głowica Gazometryczna
uniTOX IV/IR
Spółka z o.o.
31-826 Kraków
ul. Os. Złotej Jesieni 4
tel/fax (12) 425-90-90
Wydanie:
Strona: 2
Stron: 3
(z czujnikami infrared)
Wymiary
115
65
80
64
58
Dekiel
38
Otwory montażowe M5
115
60
Dławica kablowa
Komora główna
Komora pomiarowa
Ф40
Wlot gazu
(Widok z przodu)
(Widok od tyłu)
(Widok z boku)
Listwy zaciskowe
Wyjście RS-485
Zasilanie 12V
_
+
KONFIG
OFF
2
1
UP
00
P1
KONFIG
UP
00
P1
Listwa zaciskowa – wersja z wyjściami detekcyjnymi A1/A2 i
wyjściem prądowym.
S B A
6 54 321
ON
Zasilanie 12V
P101
Wyjścia detekcyjne A1
P102
2
1
_
S A2 A1
+
P101
P102
5432 1
Wyjście prądowe
Wyjścia detekcyjne A2
Listwa zaciskowa – wersja z wyjściem RS485
Uchwyty mocujące
2x Φ6,5
55
Φ6,5
3
Φ6,5
15
30
115
20
3
Uchwyt mocujący płaski “A”
80
Φ6
64
135
Φ6
Φ6,5
15
30
Φ6,5
Φ6
Φ6
7
64
80
Uchwyt mocujący kątowy “B”
7
Karta produktu
PRO-SERVICE
Uniwersalna Głowica Gazometryczna
uniTOX IV/IR
Spółka z o.o.
31-826 Kraków
ul. Os. Złotej Jesieni 4
tel/fax (12) 425-90-90
(z czujnikami infrared)
Wyjścia detekcyjne (wersje /D)
+
12V
A1
R1
Al1
1,2k
T1
A2
R2
1,2k
Al2
T2
Wyjście prądowe (wersje /S)
+
12V
S
Iwy = 4-20mA
Wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU (wersje /RS485)
+
12V
B
A
RS485
Nr:
Wydanie:
1A
Strona: 3
Stron: 3