Karta produktu - EXpert IV_PP - Pro

Transkrypt

Karta produktu - EXpert IV_PP - Pro
Karta produktu
PRO-SERVICE
Uniwersalna Głowica Gazometryczna
EXpert IV/PP
Spółka z o.o.
31-826 Kraków
ul. Os. Złotej Jesieni 4
tel/fax (12) 425-90-90
(z czujnikami półprzewodnikowymi)
Nr:
Wydanie:
1B
Strona: 1
Stron: 3
Uniwersalne Głowice Gazometryczne „EXpert
IV/PP” przeznaczone są do stosowania w
stacjonarnych systemach pomiaru detekcji
gazów wybuchowych oraz par cieczy
wybuchowych, w strefach zagrożonych
wybuchem typ 1 i 2. Służą do wykrywania
różnorodnych gazów i oparów wybuchowych
grup IIA i IIB, o klasach temperaturowych
T1…T6. Mogą to być przykładowo: metan, LPG,
amoniak, opary benzyny, opary styrenu i
ksylenu, opary alkoholi itp.
Obszary zastosowań : kotłownie, chłodnie,
oczyszczalnie ścieków, magazyny, laboratoria ,
malarnie, itp.
Wersje :
- EXpert IV /PP/D
- EXpert IV /PP/S
- EXpert IV /PP/RS485
–głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjścia alarmowe A1/A2 typu OC-NC lub OC-NO
–głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjścia prądowe 4…20mA lub 4/812mA
–głowica z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjście RS485 (protokół Modbus-RTU)
Uwaga : - wersje : /D, /S (4/8/12mA) -dwa progi alarmowe
- wersja : /S (4-20mA) - wyjście prądowe ciągłe
- wersja : /RS485 –przesyłana informacja o przekroczeniu progów alarmowych i/lub wartość mierzona
Parametry techniczne :
Praca w strefie wybuchowej
Zasilanie / maks. pobór prądu
Rodzaj czujnika
Czas życia czujnika
Selektywność
tak, do stref zagrożenia wybuchem 1 i 2, dla gazów grup IIA i IIB
12V (10…15V) / 80... 250mA (zależnie od zastosowanego czujnika)
półprzewodnikowy
średnio 5…8 lat
nie selektywny
Wykrywane gazy *
metan , LPG, amoniak, propan, benzen, heksan, tlenek etylenu, opary benzyn i
alkoholi, opary rozpuszczalników (np. styrenu, ksylenu, toluenu)
Rodzaj pomiaru
Czas odpowiedzi T90
ciągły, dyfuzyjny
<30sek.
Typowo :
- metan, LPG, propan
- heksan, pentan
- opary paliw, alkoholi
- opary rozpuszczalników
- amoniak
Progi alarmowe (A1 / A2)
- 20 /40 %DGW ( możliwe inne z zakresu 10…50%DGW)
- 20 /40 %DGW ( możliwe inne z zakresu 10…50%DGW)
- 20 /40 %DGW ( możliwe inne z zakresu 10…50%DGW)
- 20 /40 %DGW ( możliwe inne z zakresu 10…50%DGW)
- 0,5/1 %V/V (możliwe inne z zakresu 0,25...1,5%V/V)
Podłączenie
-detekcyjne napięciowe A1/A2 typu :OC-NC lub OC-NO (wersja głowicy : /D)
-prądowe : ciągłe 4…20mA lub dwuprogowe 4/8/12mA
(wersja głowicy : /S)
- RS485, protokół Modbus RTU
(wersja głowicy: /RS485)
wpust kablowy –typ WK, kabel połączeniowy o średnicy 6…9mm
Temperatura pracy
- 20 do + 50 C
Wilgotność
Obudowa
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Waga
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej
do 95 %, bez kondensacji pary
typ UNI bd /II, stopień ochrony IP-54
115mm x 115mm x 65mm (z dławicą )
720g
ognioszczelność - typ „d”
Rodzaje wyjść
Cecha budowy przeciwwybuchowej
o
II 2 G EEx d IIB T6 Gb
certyfikat badania typu WE : OBAC 10 ATEX 030X z załącznikiem nr 1
(*) – inne gazy – informacja w Dziale Handlowym firmy Pro-Service sp. z o.o
Karta produktu
PRO-SERVICE
Nr:
1B
Uniwersalna Głowica Gazometryczna
EXpert IV/PP
Spółka z o.o.
31-826 Kraków
ul. Os. Złotej Jesieni 4
tel/fax (12) 425-90-90
Wydanie:
Strona: 2
Stron: 3
(z czujnikami półprzewodnikowymi)
Wymiary
115
65
80
64
58
Dekiel
38
Otwory montażowe M5
115
60
Dławica kablowa
Komora główna
Komora pomiarowa
Ф40
Wlot gazu
(Widok z przodu)
(Widok od tyłu)
(Widok z boku)
Listwy zaciskowe
Wyjście RS-485
Zasilanie 12V
_
+
KONFIG
OFF
2
1
UP
00
P1
KONFIG
UP
00
P1
Listwa zaciskowa – wersja z wyjściami detekcyjnymi A1/A2 i
wyjściem prądowym.
S B A
6 54 321
ON
Zasilanie 12V
P101
Wyjścia detekcyjne A2
Wyjścia detekcyjne A1
P102
2
1
_
S A2 A1
+
P101
P102
5432 1
Wyjście prądowe
Listwa zaciskowa – wersja z wyjściem RS485
Uchwyty mocujące
2x Φ6,5
55
Φ6,5
3
Φ6,5
15
30
115
20
3
Uchwyt mocujący płaski “A”
80
Φ6
64
135
Φ6
Φ6,5
15
30
Φ6,5
Φ6
Φ6
7
64
80
Uchwyt mocujący kątowy “B”
7
Karta produktu
PRO-SERVICE
Uniwersalna Głowica Gazometryczna
EXpert IV/PP
Spółka z o.o.
31-826 Kraków
ul. Os. Złotej Jesieni 4
tel/fax (12) 425-90-90
(z czujnikami półprzewodnikowymi)
Wyjścia detekcyjne (wersje /D)
+
12V
A1
R1
Al1
1,2k
T1
A2
R2
1,2k
Al2
T2
Wyjście prądowe (wersje /S)
+
12V
S
Iwy = 4-20mA
Wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU (wersje /RS485)
+
12V
B
A
RS485
Nr:
Wydanie:
1B
Strona: 3
Stron: 3

Podobne dokumenty