Firmy zatrudniające

Transkrypt

Firmy zatrudniające
B4
RANKING FIRM I DORADCÓW
ŚRODA 23 stycznia 2008
www.gazetaprawna.pl
2
White & Case W.
Daniłowicz, W. Jurcewicz
i Wspólnicy - Kancelaria
Prawna
ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, tel.: 22
50 50 100, fax: 22 50 50 400, e-mail: [email protected]
whitecase.com, www.whitecase.pl
6
4
0
0
0
4
3
Spółka doradztwa podatkowego GRNB-PARTNER
ul. wirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738
39 07, e-mail: [email protected], www.grnbpartner.pl
5
2
1
2
5
4
Tomasz Klatkiewicz, Andrzej
Paczuski, Piotr Trybała i
Krzysztof Hejduk Doradcy
Podatkowi (KPT Doradcy
ul. Królewska 16, tel.: 22 330 61 50, www.kptdoPodatkowi)
radcypodatkowi.pl
8
2
0
0
8
0
0
0
TPA Horwath Sztuba
Kaczmarek
ul. ydowska 1, 61-761 Poznań, tel.: 61 851 38 60,
fax: 61 851 38 62, e-mail: [email protected],
www.tpa-horwath.pl
Wardyński i Wspólnicy
al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa, tel. 022 437
82 00, 537 82 00, fax: 22 437 82 01, 537 82 01,
[email protected], www.wardynski.com.pl
7
Zespół Doradców
Podatkowych
ul. Zagrody 20a, 30-318 Kraków, tel.: 12 260 98
10, fax: 12 260 98 11, e-mail: [email protected],
www.tax.com.pl
8
Salans D. Oleszczuk
Kancelaria Prawnicza
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel.: 22 24 25
252, e-mail: [email protected], www.salans.com
5
6
8
8
7
1
2
0
1
0
0
0
1
0
2 800 000 zł 300
3
0
1
Suma punktów
-
Specjalizacje firmy
41
Renoma firmy
27
Renoma doradców firmy
Liczba osób z innymi
uprawnieniami niż doradca
11
Wygrane sprawy sądowe
Liczba osób z certyfikatem
księgowego
0
Liczba klientów
tymczasowych
Liczba biegłych rewidentów
3
Mazars & Gu rard Audyt
Liczba stałych klientów
Liczba adwokatów
6
1
Przychody od stycznia
do listopada 2007 r.
Liczba radców prawnych
ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa, tel.: 22 34 55
200, 22 826 46 30, fax: 22 826 51 34, e-mail:
[email protected], www.mazars.pl
Liczba doradców
podatkowych
Dane teleadresowe firmy
Nazwa firmy
Miejsce w rankingu
Firmy zatrudniające
Pełen zakres obsługi podatkowo-księgowej ze szczególnym
uwzględnieniem obsługi podatkowej firm zagranicznych
244
242
40
20
3
29
8
CIT, PIT, VAT, międzynarodowe prawo podatkowe i planowanie
podatkowe, nowe instrumenty finansowe (cash-pooling, instrumenty pochodne, sekurytyzacja), fuzje i przejęcia, postępowanie
podatkowe i sądowe
10
1 975 152 zł 300
167
11
4
3
brak wskazań
240
0
2
3 200 000 zł
90
40
5
8
3
VAT, CIT, dochody kapitałowe, fuzje i przejęcia
228
1
1
7 000 000 zł
60
20
7
0
0
CIT, VAT, M&A
220
4
postępowania podatkowe, reprezentacja klientów w postępowaniach karnych skarbowych, fuzje i przejęcia, private equity,
podatki międzynarodowe, CIT, VAT, pomoc publiczna
213
0
VAT i podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, PCC, podatek od
spadków i darowizn, podatek od środków transportu
196
3
PIT, CIT, VAT, postępowanie podatkowe i karne skarbowe, podatki
i opłaty lokalne, cła i inne obciążenia publicznoprawne
194
182
0
7
0
2
10
0
-*
-
20
2 500 000 zł 160
3 650 000 zł
40
50
50
50
297
22
4
1
0
0
ul. Kaliska 83b, 87-800 Włocławek, tel.: 53 413 35
31, fax: 54 413 35 33, e-mail: [email protected]
4
0
0
0
0
0
1 878 218 zł 376
62
-
0
0
CIT, PIT, VAT, postępowanie skarbowe, kontrolne i podatkowe,
podatek akcyzowy, przekształcenia podmiotów gospodarczych,
postępowania odwoławcze do WSA, NSA, kasacyjne, sprawy
kadrowe i ZUS zleceniodawcy
10 Dalc i Ochocki - Doradcy
Ul. Barzyńskiego 4A, 60-866 Poznań, tel.: 61 848
15 14, 61 843 95 64, e-mail: [email protected],
www.dalc.com.pl
5
0
0
1
3
4
1 850 000 zł 145
112
1
0
2
pełen zakres podatków
166
ZETT Zbigniew Łebecki
- Kancelaria Doradztwa
Podatkowego - Biuro
11 Rachunkowe
ul. Batorego 26, 43-200 Pszczyna, tel. 32 212 82
21, [email protected], www.zett.pl
3
0
0
0
1
1
1 629 865 zł 370
45
-
0
0
PIT, CIT, VAT
164
Kancelaria Radców
Prawnych i Adwokatów
12 Nowakowski i Wspólnicy
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel.:
22 579 34 50 lub 60, fax: 22 579 34 59, [email protected], www.knw.pl
4
11
1
1
2
15
3 000 000 zł
51
6
1
2
PIT, CIT, VAT, postępowania sądowe, podatkowe, ceny transferowe
157
2
PIT, CIT, VAT, akcyza, postępowania kontrolne, podatkowe i przed
sądami administracyjnymi, postępowania egzekucyjne, doradztwo
w zakresie tworzenia optymalnej struktury podatkowo-finansowej
i korporacyjnej przy transakcjach fuzji i przejęć, nieruchomościowych, restrukturyzacyjnych i innych cła: wartości celne, klasyfikacja taryfowa ceny
147
2
CIT, VAT, postępowania kontrolne, podatkowe oraz sądowoadministracyjne, ceny transferowe, podatek od nieruchomości,
podatek od czynności cywilnoprawnych
143
9
Biuro Podatkowe MA im
Chadbourne & Parke LLP
Radzikowski, Szubielska i
13 Wspólnicy
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel.: 22 520
50 00, fax: 22 520 50 01, e-mail: [email protected], www.chadbourne.com
14 Grynhoff Woźny Maliński
ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, tel.: 22 212 00
00, fax: 22 212 00 01, e-mail: [email protected]
pl, www.gwmlegal.pl
3
5
2
1
0
0
0
0
0
0
2
1
-
2 900 000 zł
72
95
30
250
50
66
5
16
0
FIRMY ZATRUDNIAJĄCE OD 3 DO 9 DORADCÓW PODATKOWYCH
Liczą się: wiedza, kompetencje i doświadczenie
Spółki doradztwa podatkowego, kancelarie prawne i firmy
audytorskie tworzą rynek
średniej wielkości firm doradczych. W kancelariach i firmach audytorskich doradztwo
stanowi uzupełnienie kompleksowej oferty. Jako główna działalność traktowane
jest jedynie w firmach stricte
doradczych.
Łukasz Zalewski
[email protected]
śród firm zatrudniających od trzech do
W
dziewięciu doradców podatkowych znalazły się za-
równo firmy audytorskie,
stricte doradcze, jak i kancelarie prawne. Doradztwo
podatkowe w tych trzech
rodzajach firm spełnia jednak nieco inne role. Jedynie
w firmach stricte doradczych doradztwo podatkowe jest główną działalnością. W firmach audytorskich i kancelariach prawnych pełni natomiast rolę
albo równorzędnej praktyki
w stosunku do audytu lub
prawa gospodarczego, albo
praktyki dodatkowej. Takie
usytuowanie działu doradztwa podatkowego w firmie
umożliwia zapewnienie
kompleksowej usługi klien-
tom. Z drugiej jednak strony na rynku istnieje tendencja do rozdzielania poszczególnych praktyk. Zwłaszcza
43 Dyrektywa Unii Europejskiej niesie ze sobą postulat
rozdzielenia usług audytorskich i doradztwa podatkowego.
Specjalizacja
a kompleksowość
Wśród trzech czołowych firm w tej części rankingu jedynie GRNB-Partner jest firmą stricte doradczą i – co równie istotne – spoza Warszawy. Takie usytuowanie pokazuje
jednak pewną tendencję.
Firmy doradztwa podatkowego muszą konkurować z firmami, w których
doradztwo podatkowe jest
co najwyżej jedną z równorzędnych działalności.
Szczególnie widać to
w kancelariach prawnych.
Na różnicę tę wskazuje dr
Janusz Fiszer, partner
w Kancelarii Prawnej White & Case i docent Uniwersytetu Warszawskiego.
– W skład grupy podatkowej kancelarii wchodzą
specjaliści, którym udało
się wyjść poza ramy bardzo
wąskiej specjalizacji, co
jest typowe dla dużych, kilkusetosobowych firm do-
radztwa podatkowego. Nasi eksperci mogą doradzić
klientowi w sposób kompleksowy, w zakresie
wszystkich podatków dotyczących danej transakcji
czy przedsięwzięcia –
stwierdził dr Janusz Fiszer.
Zwraca on uwagę, że ważnym atutem jest też to, że
grupa podatkowa kancelarii White & Case jest elementem większej, spójnej
całości, czyli dużej międzynarodowej firmy prawniczej, specjalizującej się
w prawie gospodarczym.
– Zaletą takiego usytuowania jest możliwość korzystania z bieżącego
wsparcia specjalistów z innych dziedzin – podkreśla
nasz rozmówca.
Z kolei Dariusz Wasylkowski, adwokat i doradca
podatkowy z zespołu podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy uważa,
że budując własną pozycję
na rynku, bardzo ważne
jest przemyślane rozwijanie poszczególnych specjalizacji, na które jest zapotrzebowanie, budowanie
pozycji eksperckiej w tych
obszarach oraz umiejętna
ich prezentacja we wszystkich możliwych płaszczyznach relacji z istniejącymi
i potencjalnymi klientami.
RANKING FIRM I DORADCÓW
www.gazetaprawna.pl
ŚRODA 23 stycznia 2008
B5
3
4
4
36
3
47
Independent Tax Advisers
16 Doradztwo Podatkowe
al. Jana Pawła II 15, Warszawa, tel.: 22 697 72
37/88, e-mail: [email protected], www.itadp.pl
4
1
0
0
0
1
Biuro Doradców
Podatkowych Tomasz &
17 Rafał Ziółkowscy
ul. Kazimierza Jagiellończyka 6, 66-400 Gorzów
Wielkopolski, tel.: 95 73 64 712 do 715, e-mail:
[email protected], www.bdp.pl
4
0
0
0
2
2
KWRP Kaźmierowscy
i Wolfowiczowie
18 Rachunkowość i Podatki
ul. Ksawerów 21 bud. D, 02-656 Warszawa, tel.: 22
566 44 22, fax: 22 566 44 33, e-mail: [email protected]
kwrp.pl, www.kwrp.pl
4
0
0
0
0
0
-
Florkowska, Makowska,
18 Konarski
ul. Miłkowskiego 3, 30-349 Kraków, tel.: 12 421 76
85, e-mail: [email protected], www.fmk.com.pl
3
0
0
3
4
7
1 468 877 zł
19 Dewey & LeBoeuf Grzesiak
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel.: 22 690 61
00, fax: 22 690 62 22, e-mail: [email protected],
www.dl.com
3
2
0
0
0
2
Towarzystwo Doradztwa
Podatkowego Spółka do20 radztwa podatkowego
ul. Grochowska 341 lok. 174, 03-822 Warszawa,
tel.: 22 698 83 95, fax: 22 698 73 21, e-mail: [email protected]
tdp.pl, www.tdp.pl
3
1
0
0
4
5
4
0
1
2
0
3
22 GLOBALTA
ul. Wilcza 10 lok. 3, 00-532 Warszawa, tel.: 33 629
51 06, tel./fax: 22 696 43 25, [email protected], www.globaltax.pl
3
1
0
2
0
3
Sendero Spółka doradztwa
23 podatkowego
ul. Wita Stwosza 15, 50-148 Wrocław, tel.: 71 717
80 20, fax: 71 781 27 99, e-mail: [email protected],
www.sendero.pl
3
1
0
0
0
1
AFRO-TA Spółka
24 Doradztwa Podatkowego
ul. Chmielna 8, 00-020 Warszawa, tel.: 22 828
11 77, e-mail: [email protected], www.afrotax.
com.pl
3
0
0
1
3
4
Tokarczuk, Jędrzejczyk
i Wspólnicy Kancelaria
Prawna GLN (Gide Loyrette
25 Nouel)
pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, tel.: 22 344
00 00, fax: 22 344 00 01, e-mail:[email protected]
com, www.gide.com
3
1
0
0
0
1
CMS Cameron Mc Kenna
26 Dariusz Greszta
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, arkadiusz.
[email protected]
3
0
0
0
0
0
2 200 000 zł
33
54
14
0
1
CIT, VAT, fuzje i przejęcia, postępowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa, zarządzanie ryzykiem, ceny transferowe
127
217 899 zł 120
180
-
0
0
CIT, VAT
127
10
4
0
2
CIT, VAT, PIT, cła, akcyza, fuzje i przejęcia
116
111
1 800 000 zł
45
800 000 zł
-
-***
Suma punktów
62
24
0
0
CIT, PIT, VAT, PCC, postępowania administracyjno-sądowe, postępowania kontrolne, postępowania podatkowe, przekształcenia,
fuzje, przejęcia
120
50
-
0
0
CIT, VAT, PIT, zakładanie, przekształcenia, likwidacja
86
63
20
12
0
0
międzynarodowe prawo podatkowe, VAT, CIT
86
73
1 480 000 zł 110
-
Specjalizacje firmy
Nazwa firmy
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel.: 22
BSJP Tax Spólka doradztwa 579 89 00, fax: 22 579 89 01, e-mail: [email protected]
pl, www.bsjp.pl
21 podatkowego
Renoma firmy
Auxilium Kancelaria
15 Biegłych Rewidentów
al. Pokoju 84, 31-564 Kraków, tel.: 12 425 80 53,
e-mail: [email protected], www.auxilium.
com.pl
Renoma doradców firmy
Liczba osób z innymi
uprawnieniami niż doradca
6
Wygrane sprawy sądowe
Liczba osób z certyfikatem
księgowego
0
Liczba klientów
tymczasowych
Liczba biegłych rewidentów
6
Liczba stałych klientów
Liczba adwokatów
0
ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice, tel.: 32 253 07
Grupa Gumułka - Kancelaria 15, fax: 32 201 17 65, e-mail: [email protected],
15 Prawa Finansowego
www.gumulka.pl
Przychody od stycznia
do listopada 2007 r.
Liczba radców prawnych
0
Dane teleadresowe firmy
5
Miejsce w rankingu
Liczba doradców
podatkowych
od 3 do 9 doradców
10
7
2
2
2
CIT, VAT, akcyza, transakcje typu M&A, postępowanie podatkowe, postępowanie sądowo-administracyjne, międzynarodowe
planowanie podatkowe
30
10
45
0
0
CIT, VAT, postępowania przed organami i przed sądami administracyjnymi
70
20
100
10
0
0
CIT, VAT, postępowanie skarbowe i sądowe podatkowe, międzynarodowe prawo podatkowe
68
1
fuzje i przejęcia, fundusze inwestycyjne, sektor parafinansowy,
podatki międzynarodowe / europejskie prawo podatkowe, podatkowe i finansowe due diligence, audyty i przeglądy podatkowe,
wyceny spółek, udziałów i akcji, ceny transferowe, podatek
dochodowy od osób prawnych i fizycznych, podatek od towarów
i usług
67
61
28
42
4
1
30
10
-
0
1
CIT, ceny transferowe, podatek od towarów i usług, doradztwo w
zakresie prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, doradztwo i reprezentacja podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
PIT, PCC, podatek od nieruchomości
22
100
-
0
0
CIT, PIT, VAT
56
-
20
45
15
1
0
VAT, spory podatkowe, planowanie podatkowe
53
-
30
-
3
1
0
CIT, VAT, PIT
49
-**
50 000 zł
* brak możliwości wydzielenia przychodów z doradztwa podatkowego
** firma działa od 1 kwietnia 2007 r.
*** pierwszy niepełny rok działalności
pracowników firm
– Najważniejszą umiejętnością doradcy jest zatem
przeprowadzenie
klienta z punktu A do
punktu B jak najszybciej,
z jak najmniejszym ryzykiem oraz jak najmniejszym kosztem, pomagając
klientowi realizować jego
cele – powiedział Dariusz
Wasylkowski.
Funkcjonowanie oddzielnego działu doradztwa podatkowego w kancelarii lub firmie audytorskiej może być także spowodowane przez jeszcze
jeden element. Chodzi
o sytuację, gdy firma zagraniczna korzysta z usług
tej samej firmy doradczej
z kapitałem zagranicznym
w Polsce i poza Polską.
Przykładem jest Mazars.
– Specjalizujemy się
w obsłudze podatkowej
firm zagranicznych działających w Polsce, gdzie mamy bardzo dobrą pozycję
wśród firm francuskich,
ale systematycznie powiększamy grono naszych
klientów pochodzących
z obszaru niemieckojęzycznego i anglojęzycznego – informuje Marcin Eckert, radca prawny, dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego Mazars w Polsce. Ujawnia się tu specjali-
zacja, w której decydującym czynnikiem jest znajomość specyfiki działalności
firm z danego kraju, np.
Francji czy Niemiec.
Trzeba działać według
standardów
Aby zapracować na dobrą opinię klientów, firmy
muszą działać według
pewnych wartości. Jakich?
– W naszej firmie przykładamy ogromną wagę do
tego, aby wszyscy oprócz
wiedzy, doświadczenia oraz
wysokiego poziomu etyki
zawodowej posiadali umiejętność dobrej komunikacji
z klientem, rozpoznawania
i rozumienia jego potrzeb
oraz praktycznego zastosowania swojej wiedzy eksperckiej i zgromadzonego
doświadczenia do realizacji
celów klienta – powiedział
mec. Dariusz Wasylkowski.
Zbigniew Błaszczyk, doradca podatkowy GRNB
Partner, zwraca z kolei
uwagę, że na rynku lokalnym najważniejsza jest dobra opinia klientów.
– Dlatego dbałość
o klienta i wysoka jakość
świadczonych usług zajmują pierwsze miejsce
w naszych działaniach.
Nasze hasło na 2008 rok,
to: najwyższe kompeten-
cje – powiedział Zbigniew
Błaszczyk.
Dodał, że coraz większego znaczenia nabiera posiadanie i realizowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB/CSR),
która wpisała się w działania GRNB Partner od chwili
powstania spółki.
Zdaniem
Wojciecha
Sztuby, partnera w TPA
Horwath Sztuba Kaczmarek, reputację, czyli opinię,
jaką cieszy się firma wśród
klientów, trzeba budować
przez solidną pracę, gromadzenie wiedzy i doświadczeń oraz generowanie twórczych pomysłów.
Nie można zapominać także o zespole specjalistów.
W przekonaniu Andrzeja
Paczuskiego, partnera KPT
Doradcy Podatkowi, każde
doradztwo to przede
wszystkim ludzie doradzający swoim klientom.
– Osobiście, pomimo iż
KPT ma krótką historię,
doradzam tym samym osobom od często dziesięciu
lat. Dla moich klientów
fakt, czy pracuję w firmie
zatrudniającej 300 konsultantów, czy też jako partner KPT, nie ma większego
znaczenia. Liczy się jedynie znajomość podatków –
uważa Andrzej Paczuski.■