konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Transkrypt

konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„MOI BOHATEROWIE – BABCIA I DZIADEK”
REGULAMIN KONKURSU












Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Dnia Seniora w Gminie Wieluń
Organizatorem Konkursu jest Wieluński Dom Kultury
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w Gminie Wieluń
Celem konkursu jest ukazanie ważnej roli babci i dziadka w życiu dziecka, docenienie
działań seniorów nie tylko w gronie rodziny ale i na polu społecznym, kulturalnym,
sportowym
Tematem pracy są babcie i dziadkowie ukazani w swych codziennych, zwykłych
rolach, często mających wpływ na organizację dnia swych wnuków (robienie kanapek,
odprowadzanie do szkoły, na zajęcia, wspólne czytanie, oglądanie bajek, spacery,
opieka w czasie choroby itp.), niekiedy borykających się z własnymi trudnościami
natury fizycznej czy zdrowotnej ale dzielnie radzących sobie w życiu, jak i tych
niecodziennych, wyróżniających dziadków, realizujących swoje hobby i pasje,
zaangażowanych w życie społeczne i kulturalne miasta, regionu.
Prace należy wykonać w formacie A2 dowolną płaską techniką plastyczną.
Na pasku papieru należy wydrukować podpis pracy: tytuł pracy, imię i nazwisko
autora, klasę i nazwę szkoły. Dane te nakleić z przodu pracy w prawym dolnym rogu.
Prace należy dostarczyć do Wieluńskiego Domu Kultury, ul. Krakowskie
Przedmieście 5, do 28.09.2016.
Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: kl.I-III i IV-VI, po trzy
nagrody w każdej kategorii
Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 1.10.2016 r.
o godz. 16.00 w Gimnazjum nr 1 przy ul. 18 Stycznia 24, podczas obchodów
Dnia Seniora w Gminie Wieluń.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przejęcia wybranych prac na rzecz
WDK, wyboru najciekawszych prac na wystawę pokonkursową i wykorzystania ich
w celach promocyjnych w wydawnictwach, prasie, TV, na portalach oraz stronie
internetowej WDK
Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu
Koordynator Konkursu: Anna Macińska

Podobne dokumenty