Oferta cenowa

Transkrypt

Oferta cenowa
Załącznik nr 2
.......................................................
/ pieczęć Wykonawcy/
OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:
Zakup przyczepy niskopodwoziowej trzy osiowej /marka, typ, model/ …………..……, nr fabryczny
……………..….…
oferujemy wykonanie zamówienia o następujących parametrach techniczno-użytkowych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
Lp.
1.
Rodzaj - Przyczepa niskopodwoziowa trzy osiowa.
Rocznik – 2014
Ładowność – ..…………. kg
Długość powierzchni załadunkowej wraz z górnym pokładem – 10 000 mm
Szerokość przyczepy - 2 550 mm, z poszerzeniem - 3 000 mm wraz z tablicami i lampą
ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym.
Wysokość platformy załadunkowej bez górnego pokładu -……………. mm
Długość dyszla - ………… mm
Zawieszenie dyszla przyczepy na wysokości …………………………………
Układ hamulcowy dwuprzewodowy, bębnowy, hamulec postojowy.
Ogumienie bliźniacze, rozmiar – 235/75 R 17,5
Długość tylnego spadu –…………….mm
Zawieszenie mechaniczne na resorach
Najazdy mechaniczne - sprężynowe, dł……………..,…. mm, szer. –……………… mm.
Zaczep ø 40
Osie - szt. 3
Obciążenie na oś techniczne - ………………. kg
Rama ocynkowana
Skrzynka narzędziowa
Uchwyty do mocowania ładunku
Oświetlenie spełniające warunki do jazdy po drogach publicznych
Instalacja elektryczna 12 V.
Mocowanie koła zapasowego pod ramą przyczepy
Kompletne koło zapasowe w rozmiarze podanym w pkt. 10.
Dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim.
Nazwa
Cena netto
/ zł /
Podatek
VAT
/zł /
Cena brutto
/zł /
Przyczepa niskopodwoziowa
trzy osiowa
………………………….
Wartość brutto : ………………. zł
/ słownie : …………………………………………………………………………………………………..zł /
.......................... dn. .... . .... . 2014 r.
…...........................................
/ podpis i pieczęć Wykonawcy /