INFORMACJA O WZAJEMNYM UZNAWANIU CHAMPIONATÓW

Transkrypt

INFORMACJA O WZAJEMNYM UZNAWANIU CHAMPIONATÓW
INFORMACJA O WZAJEMNYM UZNAWANIU CHAMPIONATÓW
Związek Kynologiczny Estonii (Eesti Kennelliid)
Zarząd Główny ZKwP informuje o zawartych porozumieniach o wzajemnym uznawaniu
tytułu Championa krajowego pomiędzy Związkiem Kynologicznym Estonii (Eesti
Kennelliid) a ZKwP. Umowa została podpisana i weszła w życie z dniem 21.01.2014 r.
Na mocy tej umowy champion Estonii otrzymuje championat Polski po otrzymaniu CWC
na wystawie międzynarodowej w Polsce, natomiast championy polskie otrzymują
championat Estonii po otrzymaniu CAC na dowolnej wystawie w Estonii.
Dodatkowe porozumienia
Ponadto od 2011 roku obowiązują
Kynologicznym w Polsce oraz:
umowy
podpisane
pomiędzy
Związkiem
Białoruskim Związkiem Kynologicznym (Belorussian Cynological Union),
Litewskim Związkiem Kynologicznym (Lietuvos Kinologu Draugija),
Łotewską Federacją Kynologiczną (Latvijas Kinologiska Federacija),
Ukraińskim Związkiem Kynologicznym (Ukrainian Kennel Union,)
Strony ustaliły, że psy zarejestrowane w ich księgach posiadające tytuł krajowego
championa wystawowego jednej ze stron zyskują tytuł drugiej strony po uzyskaniu
jednego CWC w przypadku Polski i jednego CAC w przypadku Białorusi, Litwy, Łotwy i
Ukrainy na wystawie międzynarodowej.
Procedura
zatwierdzania
tytułu
reprezentowanych przez Strony
championa
krajowego
w
krajach
Właściciel psa zwraca się do krajowej organizacji kynologicznej (uznanej przez FCI) o
zatwierdzenie tytułu championa Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy lub Polski.
Dostarcza wniosek na championa przyznany na wystawie, kopię rodowodu i championatu
swojego kraju oraz potwierdzenie obowiązującej zapłaty za wystawienie dyplomu. Po
otrzymaniu oraz sprawdzeniu wspomnianych powyżej dokumentów, kraj przyznający
tytuł championa krajowego wystawia dyplom i przesyła na adres pocztowy właściciela
psa.