„Prewencja i profilaktyka wad i zaburzeń

Transkrypt

„Prewencja i profilaktyka wad i zaburzeń
CENTRUM LOGOPEDYCZNE
„Prewencja i profilaktyka wad i zaburzeń
rozwojowych oraz holistyczna terapia.
Model Jolanty Falana – Kozłowskiej”.
Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Dydaktyczne APEX Centrum Logopedyczne
www.logopedia.pl ; www.logopeda.net.pl ; www.pwdapex.pl ; [email protected]
”Długie życie bez dobrego zaplecza emocjonalnego oraz bez
możliwości usunięcia somatogennych toksyn z naszych
organizmów nie ma wielkiego sensu. Życie dla samego życia
nie jest tym, czego potrzebujemy. Życia potrzebujemy po to,
abyśmy na ziemi mogli wykonać zadania, dla których realizacji
się urodziliśmy”.
Josef Jonas (czeski psychiatra, homeopata, zwolennik naturalnych
metod leczenia)
MODEL WARSZTATOWY
Diagnoza
Logopedyczna
wady wymowy i zaburzenia mowy
Psychologiczna
Określenie II oraz rodzaju
i rozmiaru deficytów rozwojowych
Pedagogiczna
określenie poziomu
opanowania wiedzy
I umiejętności szkolnych
Opinia grupy specjalistów
Terapia
logopedyczna
Mowa i percepcja
słuchowa
Pozostałe
funkcje poznawcze
Terapia
psychologiczna
Elementy
MDK
Indywidualna
Elementy
PMKiRMoM
Rodzinna
MWSL
MRA
Terapia
pedagogiczna
Indywidualna
TR
grupowa
grupowa
Funkcje poznawcze człowieka (diagnoza i terapia):
1.Sprawności motoryczne i manualne
2.Percepcja wzrokowa
3.Percepcja słuchowa
4.Mowa
5.Lateralizacja
6.Zachowania społeczne i emocjonalne oraz w przypadku
poważniejszych zaburzeń rozwojowych (np. autyzm, afazja
dziecięca, alalia)
7.Naśladownictwo
8.Zabawa
9.Pamięć
10.Funkcjonowanie prawej i lewej półkuli mózgu
( kategoryzacje, analiza i synteza na materiale atematycznym
(symbolicznym), analiza i synteza na materiale tematycznym,
koncentracja i pamięć bezpośrednia, grafopercepcja).
ZESTAWY DO STMULACJI I TERAPII FUNKCJI POZNAWCZYCH
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
Zestaw do stymulacji i terapii naśladownictwa
Zestaw do stymulacji i terapii zabawy
Zestaw do stymulacji i terapii percepcji słuchowej
Zestaw do stymulacji i terapii percepcji wzrokowej
Zestaw do stymulacji i terapii koordynacji wzrokowo – ruchowej
Zestaw do stymulacji i terapii integracji percepcyjno - motorycznej
Zestaw do stymulacji i terapii lateralizacji
Zestaw do stymulacji i terapii lateralizacji i konwergencji
Zestaw do stymulacji i terapii motoryki dużej
Zestaw do stymulacji i terapii motoryki małej
Zestaw do stymulacji i terapii mowy, języka, komunikacji językowej i
artykulacji
Zestaw do stymulacji i terapii LP i synchronizacji półkul mózgowych
Zestaw do stymulacji i terapii zachowań emocjonalno - społecznych
Zestaw do usprawniania pamięci
Zestaw do stymulacji i terapii funkcji węchowych, smakowych i
dotykowych (gnozji)
Zestaw do stymulacji i terapii praksji oralnej
Zestaw do usprawniania koncentracji
Trzy przyczyny chorób i zaburzeń rozwojowych:
Mechaniczne uszkodzenie ciała,
● Wtargnięcie do organizmu czynnika obcego,
● Indywidualna konstytucja czyli suma wszystkich
odziedziczonych i nabytych cech.
●
Niektóre (szczegółowe) przyczyny chorób, zaburzeń,
deficytów i problemów rozwojowych:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
toksemia płodu odziedziczona przez łożysko w okresie życia płodowego,
przejście przez skażone drogi rodne matki, kontakt ze skażoną krwią matki,
zakażenia na oddziałach położniczych i noworodkowych
uszkodzenia okołoporodowe m. in. tzw. obrót główki na rękę
nienaturalny poród i sztuczne karmienie
szczepienia ochronne ( rtęć, aluminium, polisorbat 80,
antybiotyki, obce gatunkowo białka)
antybiotyki,
lekomania, antybiotykoterapia i inne nałogi
skażenie środowiska ( metale ciężkie, promieniowanie, smog, pestycydy)
złe nawyki żywieniowe i nieprawidłowy styl życia: zła jakość wody pitnej, brak
krzemu jako pierwiastka piezoelektrycznego, pośpiech, długotrwały stres
amalgamatowe wypełnienia zębów ( rtęć)
niewłaściwe oddziaływania opiekuńczo - wychowawcze
Polutanty (skażenia) - to wszystkie czynniki
zanieczyszczające organizm, materia
nieożywiona zaburzająca jego pracę. Nie powinny
dostać się do naszego ciała; dopóki nie penetrują
komórek, dopóty nie szkodzą, podobnie jak szkła
kontaktowe lub bielizna, lecz kiedy staną się
inwazyjne, organizm musi podjąć walkę o ich
usunięcie. Substancje mogą być zarówno we
wdychanym powietrzu, w posiłkach, jak i w
produktach kosmetycznych nanoszonych na
powierzchnię skóry.
Największą tragedią jest niezauważanie
szkodliwego działania polutantów.
Patogeny (pasożyty):
grzyby,
➢ pleśnie,
➢ drożdże,
➢ roztocza,
➢ pierwotniaki,
➢ bakterie,
➢ wirusy,
➢ robaki.
➢
Glista ludzka
Lamblia
"Na obserwowanych 1748 dzieciach poczyniłam
spostrzeżenia, że metabolity pasożytów są
głównym alergenem uczulającym organizm ludzki.
Zarobaczenie jest powszechne”.
dr Irena Wartołowska
(pediatra, alergolog)
Jelita jako centralny organ regulujący immunologię:
1. W jelitach znajduje się system limfatyczny, kępki Peyera,
które stanowią około 60 % wszystkich grudek
limfatycznych w naszym ciele.
2. Kępki Peyera są zlokalizowane w błonie śluzowej i
podśluzowej jelita cienkiego głównie w jelicie krętym.
3. Pokazuje to związek miedzy układem immunologicznym
a florą jelit.
4. Dlatego czystość i zdrowie jelit ma znaczenie nadrzędne
w leczeniu każdej choroby i dolegliwości.
Alan E. Baklayan „Pasożyty. Prawdziwa przyczyna chorób”.
- Z uwagi na budowę i funkcje, MÓZG stanowi odpowiednik JELIT.
Oba te narządy mają postać długiej, pofałdowanej i silnie
poskręcanej "rury". Jelita przetwarzają pokarm fizyczny, natomiast
rolą mózgu jest przetwarzanie pokarmu umysłowego w formie fal i
wibracji.
- W jelitach żyją mikroorganizmy odpowiedzialne za syntezę
witamin z grupy B i witaminy te są transportowane do mózgu,
gdzie w formie kwasu glutaminowego stymulują nerwy i ośrodki
wyższej świadomości.
Z pozycji: "Makrobiotyka. Ścieżka do całkowitego zdrowia.
Kompletny przewodnik naturalnego zapobiegania i
przeciwdziałania ponad 200 przewlekłym chorobom i
zaburzeniom". Michio Kushi i Alex Jack
Prawidłowy stan jelita grubego. Współzależność z centrami anatomicznymi i patologią w
narządach.
dr nauk med. Olga I. Jelisejewa - „Metody oczyszczania i regeneracji
organizmu”
Dr nauk med. Olga I. Jelisejewa - „Metody oczyszczania i regeneracji
organizmu”
Dopuszczalne zanieczyszczenia organizmu
w/g oceny stanu wątroby w/g małżeństwa
Nieumywakinów:
- u dzieci do 5 lat : 2 – 3 %
- 5 – 12 lat: – 5 – 6 %
- u dorosłych : 8 – 12 %
Badania autorów ( 50 lat doświadczeń ) wykazują;
- u dzieci : 20 – 25 %
- u dorosłych : 30 – 35%
Oznacza to, że docierające do wątroby płyny
oczyszczają się odpowiednio w 65 – 80 %.
Obecnie do wieku 7 lat zdrowych
pozostaje nie więcej niż 10 %
dzieci, a do wieku 17 lat jeszcze
mniej. Z naszych danych
wynika, że w wieku 20 lat nie
ma praktycznie zdrowych ludzi.
Patologia jest już obecna i
organizmowi należy się
profilaktyczny „remont”.
Iwan, Ludmiła Nieumywakin
„Endoekologia zdrowia”
Jelito grube w stanie zanieczyszczenia i patologii
dr nauk med. Olga I. Jelisejewa - „Metody oczyszczania i regeneracji
Zdjęcie dziecka zaraz po urodzeniu zamieszczone w czasopiśmie
„Dla Pań”. Ten „Balon” był wypełniony pasożytami. Dziecko było
bardzo chore. „Balon” został usunięty operacyjnie.
Zdjęcie zanieczyszczonej wątroby
Prewencja
Na długość i jakość życia już od momentu poczęcia wpływa
to, czy zdrowi rodzice przekażą swojemu potomkowi solidny
materiał genetyczny, czy też - sami schorowani, przekażą mu
materiał byle jaki.
Profilaktyka
Następnym ważnym etapem uszczuplającym pulę długowieczności i
jakości życia jest etap prenatalny czyli okres rozwoju płodu w łonie matki.
Jeśli w organizmie matki istnieją niedobory białek, witamin i minerałów,
to noworodek nie będzie miał najmniejszych szans przyjścia na świat z
kompletem pełnosprawnych komórek.
W dalszym etapie życia olbrzymia odpowiedzialność spoczywa na
rodzicach, którzy mogą karmić dziecko w sposób zapewniający
dostarczenie jego organizmowi wszystkich substancji odżywczych,
niezbędnych do prawidłowego rozwoju, albo mogą karmić dziecko
"śmieciowym" jedzeniem i „szprycować” je antybiotykami i
i "witaminkami ".
Kolejną bezcenną wartością, którą dziecko powinno wynieść z domu
rodzinnego jest szacunek dla własnego zdrowia i życia.
Jeśli jednak występują problemy z zakresie
harmonijnego rozwoju (wszystkich) funkcji
poznawczych konieczna jest profesjonalna
stymulacja lub (i) terapia. Rodzaj podjętych
działań (stymulacja czy terapia) zależy głównie od
rozmiaru uszkodzenia i wieku dziecka.
JF - K
Najistotniejszym okresem w rozwoju
człowieka jest okres od urodzenia do 6 roku
życia ze szczególnym uwzględnieniem
przedziału wiekowego od 0 do 3 roku życia tzw.
okres krytyczny w rozwoju mowy. Około 6 roku
życia mózg ludzki na ogół osiąga do około 90%
wielkości, jaką będzie miał w wieku dorosłym. Wczesne
wspomaganie
rozwoju dziecka
Mapy neuronalne
To właśnie wtedy mózg ludzki może na skutek
właściwej stymulacji wytworzyć tak wielką ilość
połączeń nerwowych dla przepływu bodźców, że
powstaną solidne fundamenty do późniejszego
szeroko rozumianego uczenia się.
Istota map neuronalnych
➢
➢
➢
➢
➢
Pierwsze neurony powstają w 4- 5 tygodniu życia płodowego.
Maksymalny rozwój mózgu następuje między 5 miesiącem życia
płodowego a 1 rokiem życia po urodzeniu.
Od momentu urodzenia do 3 roku życia gwałtownie wzrasta
gęstość połączeń ( synaps) między neuronami ( 2500
synaps/neuron w momencie urodzin i 15 000 synaps/neuron w
wieku 3 lat).
Przez pierwsze dwa lata życia dziecka powstaje około 400 tys.
synaps na sekundę.
Trzeci rok życia jest okresem największej wydolności umysłu i
jednocześnie okresem krytycznym dla nabywania systemu
językowego.
Od około 3 roku życia zaczyna się stopniowy zanik
nadmiarowych (nieużywanych) połączeń synaptycznych. Jest to
proces zwany synaptycznym przycinaniem i stanowi tak samo
ważny etap rozwoju mózgu jak mnożenie się połączeń czyli
tworzenie neuronalnych map mózgowych.
„Trójkąt” zależności
Mózg
Przewód pokarmowy
Układ odpornościowy
W oparciu o pozycję Jaquelyn McCandless „Dzieci z głodującymi mózgami.
Przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu”.
MODEL BIOMEDYCZNO - WARSZTATOWY
MODEL HOLISTYCZNY
Diagnoza
Metoda Volla
Vega-test (WRT)
Diagnostyka segmentarna
Mikroskopijne badanie żywej
kropli krwi
Test nietolerancji pokarmowej
Logopedyczna
wady wymowy i zaburzenia mowy
Psychologiczna
Określenie II oraz rodzaju
i rozmiaru deficytów rozwojowych
Pedagogiczna
określenie poziomu
opanowania wiedzy
I umiejętności szkolnych
Opinia grupy specjalistów
Terapia biomedyczna poważnych zaburzeń rozwojowych
Terapie wspomagająco – uzupełniające (np. Zapper, Świecowanie, Koloroterapia. Oczyszczanie organizmu kuracjami ziołowymi
(jelita, wątroba, nerki)
Terapia
logopedyczna
Mowa i percepcja
słuchowa
Pozostałe
funkcje poznawcze
Terapia
psychologiczna
Elementy
MDK
Indywidualna
Elementy
PMKiRMoM
Rodzinna
MWSL
MRA
Terapia
pedagogiczna
Indywidualna
TR
grupowa
grupowa
Terapia Biomedyczna chorób i poważnych
zaburzeń rozwojowych wg dr Kulisz – 5 etapów
http://www.kulisz.com/practice/polski/metoda_dr_kulisz/
1. Wyleczenie przewodu pokarmowego i jego podstawowych funkcji
2. Odtrucie z neurotoksyn
3. Pełne odtworzenie profili metaboliczno-fizjologicznych i neurologicznych
4. Wytworzenie/pogłębienie umiejętności poznawczych
5. Powrót/wejście do środowiska rówieśników bez ograniczeń
Motta:
„Poznaj samego siebie a poznasz świat”. Sokrates (370 p.n.e –
399 p.n.e)
„Szkoda, że prawda jest tak prosta”. Goethe (1749-1832)
„Każda prawda przechodzi przez trzy etapy: najpierw jest
wyśmiewana, potem zaprzeczana, a na końcu uważana za
oczywistą”. Arthur Schopenhauer (1788 - 1860, niemiecki
filozof)
Wybrane zagadnienia do gruntownego poznania:
1) Człowiek jako EKOSYSTEM i układ bioelektrochemiczny
2) Domowe testy na sprawdzenie homeostazy organizmu
3) Toksemia organizmu i jej wpływ na funkcjonowanie organizmu w aspekcie
zdrowia i procesów poznawczych
4) Bariera krew - mózg i jej implikacje
5) Rola osteopatii i chiroterapii w korekcie okołoporodowych uszkodzeń
aparatu ruchowo- oporowego oraz terapia czaszkowo- krzyżowa
6) Woda wolna i związana i jej znaczenie dla organizmu
7) NZFN (Naturalna Zdolność Filtrująca Nerek)
8) Znaczenie soli
9) Krzem jako pierwiastek piezoelektryczny itd.
AUTORYTETY w zakresie holistycznego oddziaływania:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
dr Hulda Roger Clark (1928-2009, naturopatka, autorka i
propagatorka medycyny niekonwencjonalnej)
lekarz alergolog i pediatra - Irena Wartołowska (propagatorka
leczenia za pomocą odrobaczania organizmu)
dr William Shaw. Ph. D. (USA, doktor w zakresie biochemii i
fizjologii człowieka)
prof. Maria Dorota Majewska (neurobiolog, autorka badań nad
biologią autyzmu i potencjalną rolą thimerosalu w patogenezie tej
choroby)
dr Maria Jesus Clavera Ortiz (Hiszpania, lekarz ARI – Autism
Research Institute – leczenie biologiczne dzieci z problemami
rozwojowymi, takimi jak autyzm i zespół Retta)
dr Javier Hernandez Covarrubias (Meksyk, lekarz z
uprawnieniami ARI, biologiczne leczenie autyzmu,
otorynolaryngologia, alergie)
dr Leticia Dominguez-Shaw (współzałożycielka w
wiceprzewodnicząca Ligi Leczenia Pokarmowego Autyzmu i
Nadczynności A.C Linca, lekarz stomatolog)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
dr Lennys Gonzalez Valle (lekarz pediatra gastroenterolog,
członek personelu medycznego SOVENIA – Wenezuelskie
Stowarzyszenie Dzieci Autystycznych)
lekarz medycyny Josef Jonas (czeski psychiatra, zwolennik
naturalnych metod leczenia, homeopata)
prof. dr nauk medycznych Valeria Szedlak – Vadocz
(Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita
International, specjalista biochemii klinicznej, medycyny
nuklearnej i patafiziologii klinicznej)
dr Royal Raimond Rife (1888-1971- amerykański wynalazca i
samouk – zbudował mikroskop umożliwiający obserwację żywych
wirusów i bakterii)
dr Aleksander (Abraham) Salomonowicz Załmanow (1875-1964,
opracował nowe metody leczenia wodą w tym kąpiel
terpentynowa)
dr Nenah Sylver (autorka książek poświęconych
bioelektronicznym terapiom częstotliwościowo-rezonansowym)
dr nauk medycznych Olga Jelisejewa (autorka i specjalistka w
zakresie testowania wegetatywno - rezonansowego)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
dr nauk medycznych Iwan Nieumywakin (współtwórca medycyny
kosmicznej, opracował metodę leczenia przy użyciu nadtlenku
wodoru)
dr nauk biologicznych Nadieżda Siemionowa (znana w Rosji i na
świecie specjalistka zajmująca się naturalnymi metodami
leczenia bez stosowania lekarstw syntetycznych)
biolog, chemik, fizyk Borys Bołotow (twórca teorii komórkowego
odmładzania organizmu oraz leczenia chorób deformacyjnych)
naturopata Jewgienij Lebiediew (autor książek, które ukazują
syntezę praktycznych przepisów i zaleceń medycznych
zaczerpniętych zarówno od klasyków jak i nowatorów, połączoną
z czynnikiem duchowym)
naturopata Jerzy Zięba (dyplomowany hipnoterapeuta,
propagator naturalnych metod leczenia i profilaktyki antyrakowej)
naturopata Lilianna Elmborg (autorka książki „Do zdrowia bez
tabletek” oraz propagatorka metody dr Huldy Clark)
Józef Słonecki (dyplomowany bioenergoterapeuta, prowadzi
gabinet w Strzelcach Opolskich)
DZIĘKUJMY ZA UWAGĘ!
"Najmniejszy krok w stronę celu jest więcej wart
niż maraton dobrych chęci" .
P.W.D. Apex CENTRUM LOGOPEDYCZNE
www.logopedia.pl
www.logopeda.net.pl
e-mail: [email protected]
Tel: 446853801, 446853209

Podobne dokumenty