egz_zaw_Komunikat_przew_zespołu_egz na stronę int.

Transkrypt

egz_zaw_Komunikat_przew_zespołu_egz na stronę int.
KOMUNIKAT
przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego
w Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
w sprawie
organizacji egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji 1-2017 (styczeń-luty 2017)
Zawiadamia się zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji
1-2017 (styczeń-luty), o:
1. Część pisemna egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
odbędzie się dn. 12 stycznia 2017 r.
Część praktyczna w formule „d” egzaminu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
odbędzie się dn. 9 stycznia 2017 r.
Godziny i szczegółowa informacja o miejscu i salach, czasie trwania egzaminu oraz
miejscu i terminie egzaminu w części praktycznej w formule „w”, „wk”, „dk”
wskazane są w indywidualnym harmonogramie każdego zdającego, który
należy odebrać w sekretariacie szkoły.
Informacje w powyższych sprawach nie są udzielane telefonicznie.
2. Zdający zgłasza się na egzamin NAJPÓŹNIEJ PÓŁ GODZINY przed
wyznaczoną godziną egzaminu z:




dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem;
indywidualnym harmonogramem egzaminów;
długopisem z czarnym tuszem;
w wybranych kwalifikacjach może mieć ze sobą: kalkulator prosty (taki,
który umożliwia wyłącznie dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie
– zdający z innymi kalkulatorami nie zostaną wpuszczeni z nimi do sali),
a także: linijkę, ołówek, temperówkę, gumkę
(wykaz przyborów na egzamin z poszczególnych kwalifikacji znajduje się w komunikacie
dyrektora CKE).
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej:
 telefonów i urządzeń teleinformatycznych;
 torebek, plecaków, aktówek itp.
 odzieży wierzchniej, jedzenia i picia
(można wnieść wodę mineralną bez etykiety o pojemności 0,5 l).
4. Szkoła nie zapewnia zabezpieczonego depozytu przedmiotów wskazanych
w pkt. 4 – rzeczy zbędne (telefony, torebki itd.) należy pozostawić w domu,
a odzież wierzchnią – w szatni lub wyznaczonym miejscu.

Podobne dokumenty