mechatronika - Bibus Menos

Komentarze

Transkrypt

mechatronika - Bibus Menos
MECHATRONIKA
NOWE TEMATY PREZENTOWANE
W BM NOWOŚCIACH
Szanowni Państwo, w 2010 roku rozszerzamy zakres tematów prezentowanych w BIBUS MENOS Nowościach. Począwszy od lutego cyklicznie ukazywać
się będzie newsletter prezentujący tematykę związaną
z projektowaniem konstrukcji realizowanych w firmie
BIBUS MENOS oraz z działalnością produkcyjną.
W identycznej konwencji powstają biuletyny pozostałych
działów naszej firmy: Pneumatyki, Pomp i systemów,
Hydrauliki
siłowej,
Szybkiego
prototypowania,
Mechatroniki, Techniki szynowej, Filtracji. Jeśli są
Państwo zainteresowani otrzymywaniem wybranego
lub wszystkich pozostałych biuletynów – prosimy
o kontakt z naszym Specjalistą ds. Marketingu: Panem
NUMER 7(59)2010 03.03.2010
napędu z silnika elektrycznego, poprzez przekładnię
Schematy
mechaniczną oraz zespół krzywkowo-ślimakowy na
podziałowymi realizującymi ruch obrotowy z zatrzyma-
działania
urządzeń
z
mechanizmami
zespół roboczy.
niami oraz ruch liniowy przedstawia poniższy rysunek.
Zwykle napędy podziałowe realizują przy pełnym
obrocie o 360º wału wejściowego ruch obrotowy wału
wyjściowego, przerywany zadaną ilością razy i utrzymaniem położenia martwego poprzez określony czas
cyklu.
Jedną z odmian takich zespołów jest przekładnia
krzywkowo rolkowa z promieniowo ustawioną osią
wyjściową. Standardowa, pojedyncza krzywka zazębia
się z wałkami napędzanymi (6 do 16), umożliwiając
uzyskanie od 2 do 16 położeń indeksowanych (zatrzymanie głowicy rewolwerowej).
Innym typem jest przekładnia krzywkowa - walcowa
w której osie: napędowa i napędzana, są równoległe.
Dla zadanych warunków mogą
być
Sławomirem Wielichem - [email protected]
wykonywane
mecha-
nizmy realizujące określoną
Jeśli po lekturze naszych „Nowości” czują Państwo nie-
kinematykę:
dosyt wiedzy i chcieliby Państwo o coś zapytać - po-
a) podział o różnych kątach
zostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt.
zatrzymania
sw
a)
b) z powtarzającymi się
punktami zatrzymania, np.
po dwóch obrotach wału
wejściowego
c) z jednostką pośrednią
b)
realizującą dodatkowy ruch,
np. cofnięcia
d) zespół realizujący ruch
ELEKTRO-MECHANICZNE JEDNOSTKI
oscylacyjny – obrotowy,
z możliwością realizacji ruchu
PODZIAŁOWE JAPOŃSKIEJ FIRMY CKD
posuwisto-zwrotnego.
c)
Świat przemysłowy zmienia się w szalonym tempie. Produktywność nowoczesnych urządzeń wychodzi naprzeciw wyzwaniom rynku, żądającym coraz
większych prędkości.
W wielu procesach produkcyjnych znaczącą rolę
odgrywają zespoły indeksujące czyli napędy podziałowe,
d)
umożliwiające realizację ruchu liniowego lub obrotowego, przerywanego. Szczególnie widoczne jest ich zastosowanie przy masowej produkcji i montażu wielu komponentów (przemysł maszyn pakujących, obrabiarkowy,
motoryzacyjny, farmaceutyczny, produkcji kosmetyków,
elementów z tworzyw sztucznych i wiele innych).
Podstawowe wymagania stawiane zespołom podziałowym:
• realizacja operacji z dużymi prędkościami
• możliwość synchronizacji różnych operacji
• dokładność i powtarzalność cyklu
• precyzyjna realizacja zadanych prędkości ruchu,
przyspieszeń oraz czasów ruchu i postoju
• możliwość powiązania z innymi jednostkami procesu
• dogodność modułowego składania zespołów.
Japońska firma CKD, znany w świecie producent elementów pneumatyki i automatyzacji oraz dostawca linii
technologicznych (farmacja, przemysł elektro-techniczny
- baterie, oświetleniowy – żarówki) oferuje sprawdzone
Jednostki podziałowe CKD wyróżniają się bardzo dużą
sztywnością konstrukcji dzięki specjalnie opracowanej
technice projektowania oraz technologii wykonania
skomplikowanych przekładni krzywkowych.
Generalnie kinematykę tych napędów można realizować
w oparciu o krzywkę pojedynczego zatrzymania lub
wielokrotnego zatrzymania. Pierwsze z rozwiązań
charakteryzuje się większą precyzją, natomiast drugie większą sztywnością konstrukcji.
Poniższe rysunki pokazują schemat podziału pełnego
obrotu na 6 części z krzywką pojedynczego zatrzymania
Możliwe
jest
kształtowanie
również
kinematyki
(a) oraz na 12 części z krzywką podwójnego zatrzyma-
ruchu oscylacyjnego z za-
nia (b).
trzymaniem pośrednim:
e) reduktory krzywkowe,
standardowe i specjalne.
Za pomocą takich mechanizmów mogą być reali-
w wielu gałęziach przemysłu jednostki podziałowe.
zowane określone, pożą-
Określoną kinematykę ruchu oraz zadane czasy ru-
dane charakterystyki czasowe napędów, jak pokazują
chu oraz zatrzymania osiąga się poprzez połączenie
poniżej zamieszczone wykresy.
e)
CKD
oferuje
widualny
według
wego
indydobór,
standardotyposzeregu
napędów
krzywko-
wych, uzupełnianych
Dzięki
nowoczesnym
technologiom
wykonania,
urządzenia podziałowe firmy CKD znajdują liczne zastosowania przemysłowe. Poniżej zaprezentowano kilka
z nich.
• Urządzenia montażowe
o wymagane zespoły
dodatkowego wyposażenia. Poniższy rysunek obrazuje możliwe do zastosowania elementy i zespoły.
Sercem pozostają precyzyjnie dobrane mechanizmy przekładniowe, krzywkowe realizujące z dużą
dokładnością
zadane
parametry
pracy.
W
celu
• Obrabiarki
zwiększenia precyzji ruchu wprowadzono specjalne
kompensatory luzów.
Schematy konstrukcyjne przekładni krzywkowych
A. Mechanizm krzywkowo rolkowy
• Maszyny pakujące
Rysunek obok obrazuje sposób napędu w
poszczególnych fazach
transmisji.
B. Mechanizm krzywkowy z osiami równoległymi
W przypadku zainteresowania wdrożeniem w Państwa
maszynach
i
urządzeniach
tego
typu
rozwiązań
służymy pomocą przy opracowaniu konstrukcji tak,
aby powstający zespół jak najlepiej realizował zadany
proces.
Zapraszamy do współpracy.
Rysunek obok obra-
BAR
zuje sposób napędu
w poszczególnych
fazach
transmisji
mechanizmu z osiami równoległymi.
Na
podstawie
wymaganych
parametrów
pracy:
prędkości ruchu, wielkości mas przemieszczanych, ilości
i miejsca zatrzymań, dynamiki ruchu itd., firma CKD
wykonuje obliczenia i dobiera optymalną przekładnię
krzywkową.
KONTAKT
Robert Guniewski [email protected]
Centrala - Gdańsk
Marcin Kismanowski [email protected]
Centrala - Gdańsk
Biuro Handlowe Warszawa
Janki k/Warszawy
al. Krakowska 34A
05-090 Raszyn
tel. (0) 22 723 15 07
fax (0) 22 753 62 63
e-mail: [email protected]