ROK OSIEMNASTY ISSN 1643-7845 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ

Komentarze

Transkrypt

ROK OSIEMNASTY ISSN 1643-7845 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ
MIESIĘCZNIK
MAJ
ROK OSIEMNASTY ISSN 1643-7845
2013
Nr 212
NAKŁAD 120
CENA 1 ZŁ.
Komitet Organizacyjny Obchodów 810-lecia Turzyna
Wójt Gminy Brańszczyk
zapraszają
na uroczystość obchodów 810-lecia Turzyna
w dniu 9 czerwca 2013 roku o godz. 13³°
na Młodzieżową Parafiadę
ku czci Błogosławionego
Przyjaciela Młodych
Jana Pawła II
3 czerwca 2013 w Porębie
Program uroczystości:
13³° Występ Młodzieżowej Orkiestry „Darmanista”
14°° Msza Święta przy Krzyżu ufundowanym z okazji 800-lecia miejscowości
15°° Wystąpienie Gości
15³° Okolicznościowy występ uczniów PSP w Turzynie
16°° Poczęstunek
16³° Rekonstrukcja zdarzeń „Między dawnymi, a nowymi laty”
18°°-22°° Zabawa taneczna oraz inne atrakcje: wystawy fotograficzne,
ekspozycja tradycyjnych przedmiotów użytkowych, loteria fantowa,
rozgrywki sportowe dla dzieci i rodziców, wspólne biesiadowanie przy grillu
Nadanie nazwy
„Krasnoludek”
Samorządowemu
Przedszkolu
w Brańszczyku
Konkurs „Kolorowe boiska…”
- uczniowie Szkoły Podstawowej w Białymbłocie proszą o pomoc!
21 maja br. po raz pierwszy przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu
„Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”. Jego organizatorem jest
Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka”. Jest to już 7. edycja, w której główną
wygraną jest w pełni wyposażone, wielofunkcyjne
szkolne boisko.
Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Brańszczyk Mieczysławowi Pękulowi
za zgłoszenie szkoły do w/w Konkursu, a Stowarzyszeniu Inicjatywa
Białebłota za podpowiedź wzięcia w nim udziału. Konkurs oficjalnie rozpoczął
się 23 maja. Będzie trwał do 23 czerwca. Głosowanie odbywa się na stronie
www.koloroweboiska.pl /art. na str. 2/ GŁOSUJ CODZIENNIE!
„/…/ Praca
w tak dobrych warunkach, z
tak maleńkimi dziećmi to sama radość
i przyjemność. Dodam, że nasze
przedszkole jest prawie nowe, acz tak jak
Pan Wójt powiedział, w budynku
z historią. I choć jest całkiem wiejskie, to
zupełnie europejskie”.
Dorota Kania
Konkurs „Kolorowe boiska…”
21 maja br. po raz pierwszy przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego
Konkursu „Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”.
Jego organizatorem jest Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka”. Jest
to już 7 edycja, w której główną wygraną jest w pełni
wyposażone, wielofunkcyjne szkolne boisko.
Pokazaliśmy kontrast między starymi
a nowymi czasy.
Dawniej dzieci wykorzystywały każde dobre
miejsce do gry, zabawy. Mogła to być po
prostu łąka.
Nie przeszkadzało im sąsiedztwo pasących
się zwierząt domowych czy, np. suszącego
się siana. Ważne było to, by wspólnie
spędzić czas, często po ciężkiej pracy
w gospodarstwie.
Z tamtą epoką symbolicznie łączą nas
schodki wiodące do drugiej części naszej
propozycji – boiska naszych marzeń. Takie
miejsce do wszechstronnego rozwoju
fizycznego zapewne sprawiłoby, że nasza
kolekcja sportowych trofeów powiększyłaby
się!
Przyczyniłyby się do tego: boisko do gry w
piłkę nożną, bieżnia, skocznia do skoku w dal, miniboisko do
koszykówki oraz pływalnia „Podwodna Fantazja”.
Zaprojektowaliśmy również trybuny dla kibiców, w kulturalny
sposób wyrażających swoje sympatie dla drużyn
i zawodników. Sportowe zmagania oglądaliby również nasi
rodzice, a także dziadkowie, którzy wzrastali w zupełnie innych
warunkach.
Taki wielofunkcyjny obiekt mógłby być także miejscem
aktywności całych naszych rodzin, całego lokalnego środowiska.
Projekt uwzględnia „zielone” miejsce do relaksu, odpoczynku.
Kompleks sportowy jest bezpieczny dla wszystkich, którzy
by tu przybyli.
W pracy wykorzystaliśmy różnorodne materiały, w tym surowce
wtórne, gdyż troszczymy się o nasze środowisko naturalne.
Pracę wykonali zespołowo uczniowie klas III – VI oraz kl. I.
Nad bezpiecznym przebiegiem poszczególnych etapów tworzenia
czuwali nauczyciele: Anna Gałązka, Barbara Łapińska, Alina
Obudzińska i Daniel Kuczyński.
Praca plastyczna przez nas przygotowana nosi tytuł „Tak było…
- tak mogłoby być…”.
Inspiracją było nasze miejsce zamieszkania – wieś Białebłoto,
gdzie kiedyś nasi dziadkowie i rodzice mieli inne warunki do
nauki, do uprawiania sportu.
Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Brańszczyk za zgłoszenie
szkoły do w/w Konkursu, a Stowarzyszeniu Inicjatywa Białebłota
za podpowiedź wzięcia w nim udziału.
Konkurs oficjalnie rozpoczął się 23 maja. Będzie trwał do
23 czerwca. Żeby nas skutecznie wspierać należy głosować
codziennie! Głosowanie odbywa się na stronie
www.koloroweboiska.pl Bardzo prosimy wszystkich czytelników
„Wieści Gminnych” oraz wszystkich życzliwych nam osób
o wsparcie i głosowanie na naszą szkołę. Każdy głos się liczy!
Dziękujemy za pomoc nam okazaną.
Uczniowie PSP w Białymbłocie
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212/2013 s. 2 /rok osiemnasty/
Nadanie imienia ‘KRASNOLUDEK’
Samorządowemu Przedszkolu w Brańszczyku
Samorządowe Przedszkole w Brańszczyku 25 maja 2013 r.
obchodziło swoje wyjątkowe święto, bowiem w tym dniu
poświęcono budynek przedszkola oraz nadano nazwę
„Krasnoludek”.
Na uroczystość przybyło wielu zacnych gości, a wśród nich
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński,
Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski, Wójt Gminy
Mieczysław Pękul, Zastępca Wójta Andrzej Łapiński,
Przewodnicząca Rady Gminy Beata Pieńkos wraz z radnymi,
Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Rodziny Maryi, Rada
Rodziców na czele z jej Przewodniczącym Andrzejem
Dańczyszynem, Dyrektor GDK Maria Puścian, Dyrektor DPS
Danuta
Ziomek, Dyrektor BS Andrzej Zawistowski oraz
Dyrektorzy szkół z terenu gminy. Wyjątkowymi gośćmi były
również dawni pracownicy przedszkola, Dyrektor Przedszkola
Alicja Gałązka i intendentka Krystyna Sutkowska, a także Kamil
Ginko pracownik Urzędu Gminy, koordynator zakresu robót.
Tłumnie wraz z rodzicami bądź babciami i dziadkami ślicznie ubrane przybyły przedszkolaki, przygotowywane przez
wychowawczynie do przyjęcia tak licznej publiczności, przed
którą miały się zaprezentować.
Dyrektor ZPO Iwona Kulasińska
po powitaniu poprosiła ks. kan.
Pawła Stacheckiego Proboszcza
Parafii Brańszczyk o poświęcenie
pomieszczeń przedszkolnych
i zawieszenie poświęconych
krzyży przez rodziców.
Następnie konferansjerzy
gimnazjaliści Anna Wawrzyńczak
i Bartosz Rojek zaprosili Radnego
Sejmiku Mariana Krupińskiego
Wójta Gminy Mieczysława Pękula,
Starostę Bogdana Pągowskiego,
Przewodniczącą Rady Gminy Beatę
Pieńkos, Dyrektor ZPO Iwonę
Kula siń s ką i wi elo let nie go
nauczyciela przedszkola Danutę
Dorotę Kania do przecięcia wstęgi
i odsłonięcia nazwy przedszkola.
Ceremonia odbyła się przed
głównym wejściem i od tej chwili
każdy przechodzień będzie mógł
się dowiedzieć, że imię przedszkola
„Krasnoludek” zostało wybrane
w pierwszych demokratycznych
wyborach, w jakich uczestniczyli
najmłodsi mieszkańcy gminy Brańszczyk.
Oni też po raz pierwszy mogli zaprezentować się przed dużą
publicznością i warto zauważyć, że zrobili to z pomocą swych
wychowawczyń niezwykle profesjonalnie i bez tremy. Głośno
śpiewając, tańcząc i deklamując wiersze.
Nagrodzeni zostali salwą braw i słowami uznania wszystkich
obecnych.
Następnie głos oddano gościom, którzy w swoich wystąpieniach
podkreślali znaczenie tak potrzebnej inwestycji, zrealizowanej
przez władze samorządowe gminy z pieczołowitością i troską
o najmłodszych mieszkańców gminy, ich bezpieczeństwo
i godne warunki do wychowania i nauki.
Starosta Powiatu Bogdan Pągowski, powiedział:
Po 113 latach ten budynek w końcu znalazł swoją funkcję, która
jest mu najbardziej odpowiednia, bo tu przybywają najmłodsi
obywatele naszej, gminy naszego powiatu. Ważnym jest w życiu
dobrze zacząć edukację. I myślę, że w takim budynku, w takim
środowisku będzie ona dobrze zaczęta. A potem na pewno będzie
łatwiej wszystkim naszym pociechom. Powiat odpowiada za
szkolnictwo ponadgimnazjalne, dlatego ważne jest, by start
młodego społeczeństwa był jak najlepszy. Ja ze swojej strony
chciałbym pogratulować Panu Wójtowi za tę wspaniałą
inwestycję. Wiem, że te pokaźne pieniądze zostały
zainwestowane celowo i słusznie.
Życzmy wszystkim rozwoju tego przedszkola, aby nie było 50
przedszkolaków, ale za 2, 3 lata było ich ponad 100. Gratuluję
wszystkim, a na ręce Pani Dyrektor przekazuję na rzecz
przedszkola zabawki do piaskownicy.
Poproszony o zabranie głosu Radny Marian Krupiński,
z właściwym sobie wdziękiem skierował następujące słowa:
Zabierając głos chciałbym wszystkich powitać, pozdrowić
w imieniu Marszałka Województwa Adama Struzika, w imieniu
całego Sejmiku Woj. Mazowieckiego i oczywiście, w imieniu
własnym i podziękować za zaproszenie na tę jakże ważną
uroczystość oddania do użytku tego pięknego obiektu.
Podkreślam często, że ważna jest każda inwestycja, każdy obiekt
który jest budowany, realizowany i oddawany do użytku. Cieszy to
władze gminy i mieszkańców, ale chyba najbardziej, cieszy kiedy
przekazywana jest do użytku inwestycja oświatowa.
ciąg dalszy na stronie 10
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212 /2013s. 3 /rok osiemnasty/
Udział jednostek OSP z gminy Brańszczyk w uroczystościach powiatowych Dnia Strażaka
i nadania sztandaru Powiatowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
Nadanie sztandaru Powiatowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212 /2013s. 4 /rok osiemnasty/
Uroczyste obchody Dnia Strażaka w gminie Brańszczyk
w dniu 5 maja 2013 roku rozpoczęły się zorganizowanym
przemarszem sprzed Urzędu Gminy za pocztami sztandarowymi
i orkiestrą strażacką do kościoła parafialnego.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Jacek Zalewski powitał
zebranych: Prezesa Powiatowego OSP dh Bogdana Pągowskiego,
Komendanta PSP dh Ignacego Woźniaka oraz władze
samorządowe na czele z Wójtem Gminy Mieczysławem Pękulem
i Przewodniczącą Rady Gminy Beatą Pieńkos. Szczególnie
serdecznie powitał druhów strażaków i ich rodziny, po czym
poprosił kapłanów o odprawienie mszy świętej w ich intencji.
W liturgii mszy świętej koncelebrowanej przez Proboszcza Parafii
ks. kan. Pawła Stacheckiego i Wikariusza ks. Roberta Ratomskiego
czynnie uczestniczyli strażacy i ich rodziny w posłudze czytań
Obchody Dnia Strażaka w gminie Brańszczyk
i w procesji z darami, zaś orkiestra strażacka nadała oprawę
muzyczną. W kazaniu ks. Robert odniósł się do postaci patrona
strażaków św. Floriana. „Zebraliśmy się dziś razem, by uczcić
św. Patrona - Floriana. Urodził się w III wieku w Austrii, był
urzędnikiem rzymskim, oficerem wojsk rzymskich stacjonujących w
Mantem. Kiedy cesarz rzymski Dioklecjan rozpoczął krwawe
prześladowanie chrześcijan, Florian przechowywał wokół siebie
kryjących się, pocieszał i umacniał ich.
Został aresztowany, sędzia nakazał mu złożenie ofiary
pogańskim bogom. Florian odmówił. Przewieziono go do obozu
rzymskiego w Lorch k/Wiednia.
Tu namiestnik tej prowincji starał się go zmusić do
odstępstwa od wiary, stosując groźby i obietnice.
Nie odniosło to skutku. Kazano go biczować,
szarpać ciało żelaznymi hakami.
Ponieważ Florian dalej trwał przy swojej
wierze, uwiązano mu kamień u szyi i utopiono w
rzece Anisy - 4.05.304 roku. Z nim poniosło
wówczas śmierć męczeńską 40 innych chrześcijan.
Z czasem na jego grobie wybudowano kościół.
Do
Polski
relikwie
świętego Floriana sprowadzono na prośbę
Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława
Krzywoustego w 1184 roku. Relikwie te
umieszczono w specjalnie zbudowanym na ten cel
kościele w Krakowie na Kleparzu.
Kult św. Floriana rozwinął się i trwa do dziś
w górnej Austrii. W Polsce wzmógł się po roku 1528,
kiedy to pożar strawił całą dzielnicę
Krakowa-Kleparz, a kościół św. Floriana
ocalał. Odtąd w Polsce św. Floriana zaczęto czcić
jako Patrona od ognia i jako opiekuna tych, którzy
gasili pożary - straży pożarnej. W ikonografii
polskiej najczęściej przedstawia się świętego jako rzymskiego
żołnierza, mającego w rękach naczynie z wodą i gaszącego pożar.
Wiele starszych kościołów w Polsce budowanych jest pod
wezwaniem św. Floriana. Jeden z nich nad Wisłą
na warszawskiej Pradze pod wezwaniem św. Michała
Archanioła i św. Floriana zbudowany w 1902 roku. Został on
zaminowany przez Niemców w 1944.09.14. Ocalały jedynie dwie
przeciwległe ściany z posągami patronów oraz kawałek ściany z
obrazem Matki Bożej
Częstochowskiej. Po
wojnie odbudowując
Wa rsza wę
podjęto
i odbudowę tego
kościoła. Ofiary na ten
cel płynęły z całej Polski,
a nawet z zagranicy.
Odbudowa ta trwała do
roku 1970.
Św.
Florian
żołnierz i męczennik za
wiarę, słusznie został
obrany za patrona tych,
którzy zmagają się
z żywiołami i dają odpór
przeciwnościom losu.
ciąg dalszy na następnej
stronie
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 112/2013 s. 5 /rok osiemnasty/
Na zakończenie wspólnej modlitwy głos zabrali: Przewodnicząca
Rady Gminy Beata Pieńkos, Prezes Bogdan Pągowski i Wójt
Gminy Mieczysław Pękul, wskazując na znaczenie służby
pełnionej przez strażaków. Starosta Bogdan Pągowski wyraził
uznanie dla władz i podziw dla działań przeciwpożarowych w
gminie Brańszczyk, podkreślając, że w naszej gminie jest
najwięcej jednostek OSP i strażaków ochotników w skali całego
powiatu. Przypomniał o zakazie wypalania traw i strażaku, który
w takiej akcji stracił życie, życząc jednocześnie wszystkim
druhom szczęśliwych powrotów.
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie OSP:
1. Hubert Sztorc- Nowe Budy
2. Michał Borkowski-Turzyn
3. Marcin Rosiński Turzyn
4. Jakub Rogalski-Turzyn
5. Marcin Maciejczuk-Turzyn
6. Mariusz Olbryś-Poręba
7. Dariusz Rogalski-Poręba
Obchody Dnia Strażaka w gminie Brańszczyk
Wójt Gminy Mieczysław Pękul
składając druhom podziękowania za ofiarną
służbę i gotowość niesienia pomocy potrzebującym,
nawiązał do sondaży, opiniujących poziom społecznego
zaufania dla służb publicznych, w których
społeczeństwo właśnie strażaków darzy
największym szacunkiem i niezmiennym
poważaniem. Życzył również by
pełnienie tak odpowiedzialnych
zadań zawsze spotykało się
należnym uznaniem.
Prezes
ZOG
ZOSP
Jacek
Za lew ski ,
zwrócił
się
do
ob ecnych
słowami:
„W
dniu 4 maja obchodzimy „Dzień
Strażaka”, święto
tych, którzy pełnią
niebezpieczną,
pełną
zagrożeń, ale też
w swoisty sposób
piękną służbę. Bo
czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie
siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają
strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków
św. Floriana. Ten, który poniósł męczeństwo, gdy śpieszył ze
swym świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym
chrześcijanom, stał się opiekunem wykonawców zawodów
wiążących się z ogniem, tj. strażaków, kominiarzy, garncarzy,
piekarzy i hutników w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie na
co dzień zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka.
Z tej okazji składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ich bliskim w imieniu
swoim, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Brańszczyku, jak i
całego społeczeństwa za działalność ratowniczą, bezinteresowną
służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży
w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie.
Życzę satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia,
szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej”.
Następnie odbyła się procesja wokół kościoła, a po rozesłaniu
zapalenie zniczy przed pomnikami Błogosławionego
Jana Pawła II i św. Floriana.
W dalszej części uroczystości na wniosek Prezydium Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP w Brańszczyku Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP za wyróżniającą się działalność na
rzecz ochrony przeciwpożarowej nadał odznakę „Strażak
Wzorowy” oraz brązowe, srebrne i złote medale „Za zasługi dla
pożarnictwa” strażakom z jednostek OSP naszej gminy.
8. Marcin Wolf-Poręba
9. Karolina RozenekBrańszczyk
10. Tomasz DelugaBrańszczyk
11. Paweł PękulBrańszczyk
Brązowy medal
„Za Zasługi dla
Pożarnictwa” otrzymali
druhowie OSP:
1. Stanisław DelugaPrzyjmy
2. Paweł Deluga-Trzcianka
3. Paweł BłońskiBrańszczyk
4. Arkadiusz BanaszekBrańszczyk
5. Dariusz KowalskiBrańszczyk
6. Janusz PągowskiTrzcianka
7. Piotr Szerzeń-Trzcianka
8. Paweł Kulesza -Nowe
Budy
ciąg dalszy na następnej stronie
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212/2013 s. 6 /rok osiemnasty/
Obchody Dnia Strażaka w gminie Brańszczyk
Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznano druhowi OSP
Wła dy sła wow i Bra lew skie mu z O SP Przy jmy .
Odznaczenia wręczyli Prezesi druhowie Bogdan Pągowski i Jacek
Zalewski wraz z Komendantem Ignacym Woźniakiem i Wójtem
Gminy Mieczysławem Pękulem.
Orkiestra strażacka pod kierunkiem
Kapelmistrza Andrzeja Gałązki odegrała
dla odznaczonych „sto lat”,
po czym Prezes Zarządu
Gminnego
ZOSP
dh Jacek Zalewski
z a p r o s i ł
wszystkich
na
poczęstunek.
Dh Maryla
Puścian
Wizyta Policji w Przedszkolu
Każdy rodzic
chciałby, aby jego dziecko świadome było
czyhających wokół zagrożeń, ale przede
wszystkim aby wiedziało, jak ich unikać
oraz jak radzić sobie w trudnych
sytuacjach. Taki też jest jeden z punktów
programowych Przedszkola, gdzie naszym
zadaniem jest przekazanie dzieciom tej
wiedzy. Od początku pobytu dziecka w
przedszkolu
staramy
się
realizować
tematykę związaną z szeroko rozumianym
bezpieczeństwem - w przedszkolu, domu, na
ulicy oraz różnych sytuacjach z życia
codziennego. W tym celu stosujemy
pogadanki, pokazy, spacery… Są jednak
osoby, które o bezpieczeństwie wiedzą
najwięcej
to
Policjanci.
W dniu 26 kwietnia 2013 roku na
zaproszenie wychowawczyń do naszego
Przedszkola
przybył
specjalny
gość
z Posterunku Policji w Długosiodle -
Pani
sierżant
Jolanta
Szelaszuk. Do tej wizyty
dzieci przygotowywane były od kilku dni,
poprzez zajęcia na temat zagrożeń,
zachowania bezpieczeństwa nie tylko w
przedszkolu, ale i
w ogrodzie
przedszkolnym, jak również w ruchu
drogowym. Dzieci bardzo serdecznie
powitały gościa i z zainteresowaniem
słuchały tego, co chciał nam przekazać.
Pani sierżant pouczała, jak bezpiecznie
poruszać się po drodze, jak powinniśmy
podróżować samochodem, jak ważne jest
noszenie elementów odblaskowych, jakie
są numery alarmowe, a także dlaczego nie
można ufać nieznajomym. Po wykładzie
dzieci zaczęły zadawać dużo pytań, na
które Pani Policjant odpowiadała w sposób
zrozumiały oraz wyczerpujący. Dużym
zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła
się również prezentacja wyposażenia
policyjnego „pasa”, niezbędnego podczas
pełnienia każdej służby. Spotkanie było
dla każdego niezwykle emocjonujące i z
pewnością pozostanie na długo w pamięci.
Po tak wyjątkowym i kształcącym spotkaniu, każdy przedszkolak wie, jak zachować się w różnych warunkach zagrożenia,
do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc
oraz jak bardzo ważna jest znajomość
własnego adresu. Na koniec spotkania
dzieciom zadano pytanie, kim chciałyby
zostać w przyszłości. Wiele dzieci z dumą
odpowiedziało:
„Policjantem”,
co
najlepiej świadczy o tym, jak bardzo
spodobało się dzieciom spotkanie z Panią
sierżant.
Serdecznie
dziękujemy
przesympatycznej Pani, że znalazła czas
na spotkanie z naszymi przedszkolakami
i przekazała tak ważną dla każdego
wiedzę.
Anna Bogdan
fot. Elżbieta Sitek
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 112/2013 s. 7 /rok osiemnasty/
Zawody wędkarskie o mistrzostwo szkółki wędkarskiej „Spławik”
W sobotę /11 maja 2013 r./ na stawach w Brańszczyku odbyły
się wielce oczekiwane zawody wędkarskie o mistrzostwo
szkółki wędkarskiej „Spławik”.
Adepci szkółki mieli możliwość sprawdzenia, kto spośród
nich wykaże się największymi umiejętnościami oraz będzie
miał najwięcej fartu.
Jak na prawdziwe zawody przystało Prezes PZW Wiesław
Piasecki, Kierownik szkółki Ryszard Kowalczyk oraz członek
Zarządu PZW Andrzej Mikołajewski i opiekun Czesław Lach
skrupulatnie przygotowali stanowiska startowe i przeprowadzili
losowanie.
14 zawodników: Krzysztof Kimula, Jakub i Rafał Szczypiorscy,
Marcin Krzemiński, Daniel Wiśniewski, Mariusz Białousz,
Paweł Pałubiński, Maksymilian Bogacki, Łukasz Błoński,
Łukasz i Patryk Sutkowscy oraz najmłodsi Bartosz Kaflik,
Kacper Wójcik i Paweł Rozenek, po przygotowaniach stanowisk
na sygnał sędziego Wiesława Piaseckiego rozpoczęli
dwuipółgodzinną rywalizację.
W trakcie zawodów narastały emocje, ponieważ
mimo niemożności zejścia ze stanowiska,
wieść o złowionych rybach szybko się
roznosiła wśród zawodników, co
dodawało im animuszu do
współzawodnictwa, jako że
aż do chwili zakończenia
łowienia, wszystko mogło
się odmienić.
Dla Organizatorów czyli
Gminnego Domu Kultury i
Koła PZW Nr 88 MiastoWyszków najważniejsze
b ył o b e z p i e c z e ń s t wo
dzieci, ich emocjonująca
walka, wspaniała atmosfera
mimo rywalizacji, a także
efekt zawodów w postaci umiejętności radzenia sobie z wędką
i złowionymi rybami, czekającymi na ważenie w siatkach.
W rezultacie właśnie to staranne komisyjne ważenie ryb
wyłoniło mistrza i zwycięzców drugiego i trzeciego miejsca, a
także wyróżnionych, którym się powiodło.
Absolutnym mistrzem szkółki w tegorocznych zawodach został
Daniel Wiśniewski, który m.in. złowił trzy okazałe liny,
zdobywając 2130 pkt.
Na drugim miejscu uplasował się Paweł Pałubiński z wynikiem
760 pkt., a na miejscu trzecim znalazł się Marcin Krzemiński z
wynikiem 575 pkt.
IV m-ce: Jakub Szczypiorski /390 pkt./, V m-ce: Mariusz
Białousz /360 pkt./ VI m-ce: Maksymilian Bogacki /150 pkt./
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212/2013 s.8 /rok osiemnasty/
Kilkorgu zawodnikom udało się
złowić kilka ryb, a czterem niestety
nie dopisało szczęście.
Wszyscy jednak otrzymali nagrody
i dyplomy, ufundowane przez
Gminny Dom Kultury w
Brańszczyku.
Zwycięzcom puchary wręczyli
Dyrektor GDK Maryla Puścian
i Kierownik Szkółki Ryszard
Kowalczyk, a Prezes PZW Koła nr
88 Wiesław Piasecki serdecznie
wszystkim pogratulował i zaprosił
na obfity i smaczny poczęstunek w
imieniu własnym i Zarządu Koła,
który sponsorował dania z grilla,
słodycze i napoje.
ciąg dalszy na następnej stronie
Zawody wędkarskie o mistrzostwo szkółki wędkarskiej „Spławik”
Przemiłym akcentem było również
nagrodzenie Mistrza i adeptów szkółki,
przez
Andrzeja
Mikołajewskiego
właściciela sklepu „Chatka Puchatka” ze
stoiskiem wędkarskim w Brańszczyku,
który w imieniu własnym i małżonki
Elżbiety – radnej Rady Gminy, wręczył
piękne wędki i akcesoria wędkarskie.
Wszystkie dzieci chętnie pozowały do
zdjęć, ściskając w rękach nowe trofea
zdobyte dzięki udziałowi w zawodach. Ich radość
zapewniła Organizatorów, że nauka w szkółce
przynosi efekty w postaci coraz większych
umiejętności, ale również tych niewymiernych
okazywanych uśmiechem, pewnością siebie,
satysfakcją i zadowoleniem oraz koleżeńską
wzajemną pomocą, do czynienia której tak pięknie
i przekonywująco każdorazowo na spotkaniach
zachęca Prezes PZW Wiesław Piasecki.
Na zakończenie Prezes PZW i Kierownik Szkółki
ustalili z młodzieżą zakres zadań podczas
zaplanowanej na 25 i 26 maja br.
Olimpiady Młodzieży w sporcie
wędkarskim w Wyszkowie.
Organizatorzy pragną również przekazać
piękne podziękowania Dyrektor DPS
Danucie Ziomek za udostępnienie
bezpiecznej przestrzeni do odbycia
zawodów i okazaną pomoc.
Maryla Puścian Dyrektor GDK
STOISKO WĘDKARSKIE
Sklep „Chatka Puchatka” ul. Chopina 1
BRAŃSZCZYK
TEL. 29/ 742-14-46
USŁUGI OGRODNICZE
- zakładanie
i pielęgnacja ogrodów,
drobne prace ogrodowe
i porządkowe
tel. 505 444 630
GEODEZJA
 Dojazd do
klienta
 Nowoczesny
sprzęt
GEODEZJA
Inż. Kinga Domalewska
Geodeta . GGK 19089
07-202 Wyszków
tel. 888-538-727
[email protected]
USŁUGI KRAWIECKIE
Szycie miarowe,
poprawki krawieckie,
prasowanie odzieży
www.grunehaus.pl
Agnieszka Rozenek
515 520 329
ul. Nadbużna 85a
07-221 Brańszczyk
AGROTURYSTYKA U KAFLIKA
Właściciele „Agroturystyki u Kaflika” Justyna i Grzegorz Kaflik zapraszają serdecznie
gości do swojego gospodarstwa. Doskonałe miejsce na wypoczynek z dziećmi,
wypad weekendowy, spotkania rodzinne, zabawy przy ognisku, przyjęcia grillowe,
imprezy okolicznościowe, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, jazdy konne.
WYPOŻYCZANIE KAJAKÓW I ROWERÓW!
Kontakt: 503 144 834 oraz na stronie www.agroturystykaukaflika.pl
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212/2013s. 9 /rok osiemnasty/
Nadanie imienia ‘KRASNOLUDEK’ Samorządowemu Przedszkolu w Brańszczyku
Jako, że inwestycja w oświatę najmłodszych jest inwestycją w naszą
przyszłość. Chciałbym również pogratulować, więcej powiedziałbym
nawet chwała wójtowi radnym tej gminy, za to że postarali się o tak
dobre warunki dla przedszkolaków. Jest to akurat temat na
czasie w naszym kraju i tutaj władze wyszły naprzeciw i naprawdę
wielkie podziękowania i gratulacje, za to co zrobiliście. To piękny
obiekt, piękny budynek, który na pewno będzie służył przez długie
lata i będą dobrze się tu czuły dzieciaczki i nauczyciele.
Następnie poproszono Wójta Gminy Mieczysława Pękula, który powiedział:
Panie Radny Sejmiku, Panie Starosto, Pani Dyrektor, Szanowni
Goście, Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci!
Muszę powiedzieć, że serce rośnie, a te szepty - takie budujące, taki
element czasami przeszkadza, ale jeżeli dzieci tak sobie szepcą pod
noskami to naprawdę jest dobry znak! Przecież wszyscy czekamy na
to, żeby te młode pokolenie było jak najliczniejsze, żeby nas było jak
najwięcej.
Jutro dzień mamy, 1 czerwca dzień dziecka, także traktujcie dzisiaj to
przedszkole jako swoisty prezent dla wszystkich rodziców i dla dzieci.
Tak jak zostało już powiedziane, bardzo ważne jest żeby można było
się zająć tą naszą malutką młodą młodzieżą od najwcześniejszego
czasu, i mieć gdzie podjąć te nasze pociechy. Jest taka sytuacja, że
w naborze na ten rok szkolny, wszystkie dzieciaki w gminie, które
chciały- znalazły miejsce w przedszkolu samorządowym. A to jest
dobry znak i wyróżnienie, na tle innych gmin.
Ten budynek ma swoją wielką historię, jak Państwo wiecie powstał
w 1900r. Dzisiaj mamy 2013 r. To cała historia. Dużo różnych
dobrych rzeczy działo się w tym budynku, aż powstało w końcu
przedszkole. Jeżeli popatrzymy w przeszłość to zauważymy, że
mieliśmy takie wędrowne przedszkole w Brańszczyku. Najpierw było
w szkole, i w tym budynku i w prywatnych domach, no i od roku myślę, że już na dobre -zadomowiło się. Jeżeli zabraknie tego
przedszkola tutaj Pan Starosta ma taką działkę obok więc pewnie nie
będzie problemu z dobudowaniem skrzydła. Serdecznie
zachęcam, aby tych dzieci była przynajmniej setka, my zaś jako
władze samorządowe, postaramy się, żeby znalazły swoje miejsce.
Natenczas Pan Starosta również zachęcił, aby było co najmniej 100
przedszkolaków, co spotkało się z aprobatą okazaną oklaskami.
Chciałbym wszystkim podziękować - kontynuował pan Wójt, którzy
się przyczynili do tego, że powstał ten budynek. Dziękuję radnym, że
dali się przekonać, choć nie było łatwo, bo budynek był zaniedbany.
Dziękuję Panu Staroście, bo wcześniej był tu -posterunek policji,
później tego posterunku już nie było, ale budynek był własnością,
a, Pan Starosta nam ten budynek przekazał. Właściwie to mury, więc
zaczęliśmy budować i tak jak Pan Dyrektor Marian Krupiński
powiedział -elewacja i okna są dofinansowane pożyczką
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Prace nad
inwestycją -całego Urzędu Gminy, a zwłaszcza referatu
budownictwa pod kierunkiem Pana Kamila Ginki zaowocowały tak
okazałą inwestycją. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, Pani
Dyrektor i wszystkim nauczycielom, za zaangażowanie
w przystosowanie placówki funkcjonującej od 1 września ubiegłego
roku, według potrzeb mieszkańców. Cieszy fakt, że nie tylko
z Brańszczyka, ale z sąsiednich miejscowości,
bo nawet
z Białegobłota są tutaj przedszkolaki, bo dla wszystkich chętnych
starczyło miejsca. Mamy piękne przedszkole w Brańszczyku, mamy
drugie piękne w Porębie. I tak jak powiedziałem, jeżeli będzie więcej
dzieci, będziemy budować. Będziemy budować z radością, bo to
bardzo wszystkich nas cieszy. Patrząc na występ tych malutkich
naszych przedszkolaków, naprawdę można z radością patrzeć
w przyszłość, bo jeżeli nasza polska przyszłość będzie roześmiana,
jak te dzieciaki dzisiaj, to możemy patrzeć w nią z ufnością, że będzie
się dobrze działo.
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212 /2013s. 10 /rok osiemnasty/
Chciałbym jeszcze poinformować, że razem z Panią Dyrektor
postanowiliśmy uhonorować i docenić pracę Doroty Kani, która
opiekuje się przedszkolakami od bardzo dawna. Dużo pracy
włożyła w przygotowanie tego budynku, na bieżąco zajmuje się
dziećmi i chciałbym z tego tytułu wręczyć taką drobną nagrodę
w podziękowaniu za jej wieloletnią pracę. Jesteśmy pewni, że te
nasze pociechy znajdują naprawdę ciepłe miejsce w Pani
ramionach. Dziękujemy bardzo.
Przyjmując podziękowania, nauczycielka Dorota Danuta Kania
zwróciła się do obecnych słowami:
Szanowni Państwo
Tak jak Pan Wójt powiedział i Pani Dyrektor, jestem nauczycielem
z wieloletnim stażem pracy i moje życie zawodowe jest związane
tylko z przedszkolem w Brańszczyku. Pracowałam w różnych
warunkach. Dziś korzystając z okazji, pragnę podziękować
władzom Gminy, Panom Wójtom za tak piękne i funkcjonalne
przedszkole. Praca w takich warunkach z tak maleńkimi dziećmi
to sama radość i przyjemność. Dodam, że nasze
przedszkole jest prawie nowe, acz tak jak Pan Wójt powiedział,
w budynku z historią. I choć jest całkiem wiejskie, to
zupełnie europejskie”. Dziękuję bardzo.
Pan Wójt zauważył, również, że: przedszkole nie tylko sprawuje
opiekę nad wychowankami, ale także uczy pewnych zachowań, bo
jak dzisiaj mówiliśmy nazwa Krasnoludek, zostało wybrane
w głosowaniu naszych przedszkolaków, tutaj była cała procedura,
była urna, były kartki do głosowania, a dzieci w sposób
demokratyczny zdecydowały, że przedszkole będzie nazywało się
Krasnoludek.
Głos w imieniu rodziców zabrał Przewodniczący Rady Rodziców
Andrzej Dańczyszyn. Występuję jako rodzic i jako przedstawiciel
rodziców - powiedział- ale myślę również, że jako przedstawiciel
przyszłych rodziców, bo jak tutaj widzimy, mamy chęci
rozbudowywania przedszkola, ale bez dzieci nie da rady, prawda?
Dziś, chciałbym podziękować
szczególnie panu Wójtowi
Mieczysławowi Pękulowi, za determinację w swoim działaniu, bo
budynek który ma 113 lat to każdy wie, że ociera się już o zabytek,
a remontowanie zabytków wcale nie jest łatwe, bo wymaga to
wielu procedur, które trzeba było przeprowadzić i doprowadzić do
remontu. Na pewno drugie przedszkole na tak wysokim poziomie
w naszej gminie to jest taka perełka, którą możemy się chwalić,
Pani Danusia Kania też swoje powiedziała, że jest to przedszkole
w stylu europejskim i my jako rodzice się pod tym podpisujemy.
Panie Wójcie! wielkie podziękowania i wszyscy to doceniamy, nie
tylko jako rodzice, ale również jako mieszkańcy gminy i to jest
wielka sprawa, która została tutaj zrobiona. Chciałbym również
pogratulować doboru kadry, która tutaj pracuje, jak wiemy podań
było bardzo dużo zostało przedszkole przekazane w wyśmienite
ręce pań które tutaj pracują. I nie tylko wychowawczyń, ale
również pań z obsługi które przedszkolem na co dzień się zajmują.
Wiem dokładnie, jak to wygląda, bo jestem tutaj codziennie i to
dwa razy dziennie. Kontakt mamy na co dzień, są to panie i pan,
którzy widać, że lubią z dziećmi pracować i pracy są bardzo
oddani, widać że lubią dzieci i lubią z dziećmi pracować. Cóż
lepszego może nasze dzieciaczki, czyli to
co mamy najcenniejszego na swojej
pierwszej drodze edukacyjnej spotkać.
Wszak kiedy spotykają ludzi, którzy
potrafią się nimi zaopiekować i kiedy my
wiemy, że nasze dzieciaczki są w dobrych
rękach -jest to dla nas bardzo ważne.
Jeszcze raz dziękujmy Panie Wójcie,
dziękujemy Paniom, że przedszkole
funkcjonuje w takim stanie i takiej
jakości.
Na zakończenie Przedszkolu
ufundowano prezenty, a wszyscy zostali
zaproszeni na poczęstunek.
Maryla Puścian
„KRASNOLUDEK” w obiektywie
Fot. Maryla Puścian
i Katarzyna Gomoliszek
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212 /2013s. 11/rok osiemnasty/
Warsztaty muzyczne w PSP w Brańszczyku
W środę
8.05.2013r
uczniowie klasy III
PSP
im.
Henryka
Sienkiewicza w Brańszczyku
gościli u siebie Anetę Bralewską i Katarzynę Jermacz, nauczycielki
Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku wraz z uczniami. Panie,
w ramach współpracy z naszą klasą, przeprowadziły dla nas
wspaniałą lekcję rytmiki o czym dowodzi fakt, iż
dwie godziny upłynęły nam jak jedna chwila.
Podczas spotkania graliśmy na instrumentach
perkusyjnych utwory kompozytorów muzyki
poważnej. Najbardziej podobało nam się granie
na bębnach. Pod okiem przemiłych nauczycielek
wykonaliśmy dla siebie przybory do zajęć
rytmicznych.
Bardzo serdecznie dziękujemy dyrektor Elżbiecie
Piórkowskiej, całemu Gronu Pedagogicznemu i kolegom
z Zespołu Szkół Specjalnych za spotkanie z muzyką oraz
cudowną, trzyletnią współpracę z nami. Zapewniamy, że zawsze
będziemy pamiętać o radości, miłych przeżyciach i satysfakcji
towarzyszącej nam podczas spotkania z pisarką Wandą
Chotomską, lekcji jazdy konnej oraz imprez integracyjnych
przebiegających pod hasłami: „Jesienny Plener Malarski” i „Euro
w Brańszczyku”.
Uczniowie i wychowawca kl.III
PSP im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja w ZPO w Brańszczyku
Tegoroczne obchody rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Zespole Placówek Oświatowych
w Brańszczyku przygotowali uczniowie
klasy V pod opieką Marzeny
Szwaczyk. S w o i c h
starszych kolegów
wspomagała w czasie
występów uczennica
klasy pierwszej – Julka
Lewandowska.
30 kwietnia w sali
gimnastycznej naszej
szkoły odbyła się
podniosła uroczystość. W czasie apelu młodzi artyści
zaprezentowali się w montażu słowno – muzycznym, w którym
przybliżyli rys historyczny wydarzeń z 1791 roku. W Polsce
uchwalono trzecią na świecie, a pierwszą w Europie konstytucję.
Akademię uświetniły pieśni patriotyczne m.in:
"Witaj majowa jutrzenko", "Zgoda sejmu",
"Polskie kwiaty" w wykonaniu Filipa
Balickiego oraz Michała Laskowskiego.
Zwieńczeniem przysięgi obywatelskiej
składanej Bogu przez króla Zygmunta Augusta
Poniatowskiego, w postać którego wcielił się
Filip Balicki, były wiersze deklamowane przez
dziewczęta: „Polska”, „Opowiedz nam
Ojczyzno”, czy ”Gawęda o miłości ojczystej”.
Młodych artystów nagrodzono gromkimi
brawami. Na koniec uroczystości głos zabrała
dyrektor ZPO Iwona Kulasińska, która skierowała gorące
podziękowania do występujących uczniów.
Miejmy nadzieję, że uroczystości szkolne, upamiętniające ważne
wydarzenia historyczne, będą utrwalać zdobytą na lekcjach wiedzę
oraz wzmacniać postawę patriotyczną wśród uczniów naszej szkoły.
Martyna Murza,
uczennica PSP w Brańszczyku
Gminne Dyktando w PSP w Brańszczyku
W dobie wysoko rozwiniętej technologii informacyjno –
komunikacyjnej uczniowie chętnie korzystają z komputera
i internetu. Odrabiają lekcje przed monitorem, porozumiewają się
za pomocą komunikatorów, nie zawsze zwracając uwagę na
poprawną pisownię i zasady ortografii. Wydawać by się mogło, że
nie siadają do kartki papieru z długopisem w ręku, nic
bardziej mylnego! 9 maja w Brańszczyku odbył się Gminny
Konkurs Ortograficzny. Uczniowie szkół podstawowych
położonych na terenie naszej gminy zmierzyli się z zawiłościami
polskiej pisowni. Przybyłych uczestników konkursu oraz ich
opiekunów przywitała Iwona Kulasińska – dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych w Brańszczyku. Aby dodać wszystkim
kandydatom do tytułu mistrza poprawnej pisowni otuchy,
przeczytała wiersz o zasadach ortografii. Uczniowie rywalizowali
ze sobą w czterech kategoriach wiekowych. Po napisaniu dyktanda
zajadali słodkie bułeczki, rozprawiając o poziomie trudności
konkursu. Z radością przyjęli ogłoszenie wyników, na które
z niecierpliwością oczekiwali. W kategorii klas III, I miejsce zajęła
Weronika Waszczak z PSP w Białymbłocie, na II i III miejscu
znaleźli się odpowiednio: Weronika Uchal i Dominik Laskowski,
oboje z PSP w Brańszczyku.
W ś r ó d
c z wa r t o k l a s i s t ó w
najlepsza okazała się Dominika
Modzelan z Białegobłota, tuż za nią
uplasował się Łukasz Najmoła z Brańszczyka oraz
Jan Mikołajewski z Knurowca. Michał Laskowski ze szkoły
w Brańszczyku okazał się mistrzem ortografii w kategorii klas
V, Marta Pałubińska z Turzyna zajęła II miejsce, a Aleksandra
Czarnecka z Brańszczyka znalazła się na III miejscu. Najlepiej
spośród szóstoklasistów wypadła Weronika Zdziarstek za szkoły
w Trzciance, II miejsce zajęła Anna Wiśniewska, uczennica PSP
w Nowych Budach, tuż za nią znalazła się Zuzanna Zawadzka
z PSP w Białymbłocie.
Gratulujemy uczestnikom konkursu
wybitnej znajomości zasad ortografii. Na kolejne zmagania
z polską pisownią zapraszamy za rok.
Dziękujemy Mieczysławowi Pękulowi – wójtowi gminy
Brańszczyk za objęcie patronatem imprezy, zaś: Danucie Bajor
i Ewie Łapińskiej za zorganizowanie konkursu.
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212 /2013s. 12 /rok osiemnasty/
Martyna Murza, uczennica PSP w Brańszczyku
Strażacy odwiedzili przedszkolaków z Brańszczyka
8 maja do Samorządowego
Przedszkola w Brańszczyku
przyjechali mili goście,
bowiem gdy dzieci bawiły
się na podwórku, wówczas
na plac wjechał wóz
strażacki, a w nim przedstawiciele OSP z Brańszczyka.
Wizyta ta była powiązana
z Międzynarodowym Dniem
Strażaka, który obchodzimy
4 maja. Spotkanie rozpoczęło
się od rozmowy Prezesa
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, Jacka Zalewskiego, z dziećmi
na temat pracy strażaków. Podczas pogadanki przedszkolaki
udowodniły, że wiedzą jaką pracę wykonują strażacy, kiedy możemy
prosić ich o pomoc a także jaki jest numer alarmowy czy numer
bezpośredni do straży pożarnej. Po krótkiej dyskusji dzieci mogły
przymierzyć kask strażacki, co wywołało wielką radość
i zainteresowanie zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek.
Kolejnym punktem spotkania, jakże ochoczo przyjętego przez
wychowanków przedszkola, było zwiedzenie „Samochodu Pana
Strażaka” – bo tak był
nazwany przez najmłodszych, podczas
którego dzieci mogły wszystkiego
dotknąć oraz obejrzeć z bliska. Jednak
najlepszą atrakcję panowie zostawili
nam na koniec, bowiem rozciągnęli
wielki wąż strażacki i zaprezentowali
dzieciom jak gaszą pożar. Woda lała się
wielkim strumieniem co wywołało duże
zadowolenie u dzieci, być może
również dlatego, że dostarczyła ochłody
w upalny dzień.
W ramach podziękowań za wizytę,
dzieci obdarowały strażaków pracami plastycznymi, które wykonały
wcześniej. Spotkanie z OSP pozwoliło zrozumieć dzieciom, jak
ważna i odpowiedzialna jest praca strażaka. Zawód ten wzbudził
wśród najmłodszych podziw i zachwyt, więc mamy nadzieję, że
spośród naszych przedszkolaków wyrośnie nie jeden strażak.
Serdeczne podziękowania za poświęcony czas i niebywałą
cierpliwość kierujemy do Jacka Zalewskiego oraz członków OSP
z Brańszczyka.
Ilona Szydlik
Gimnazjaliści z Brańszczyka na Mistrzostwach w Lekkoatletyce
Do Publicznego Gimnazjum
w Brańszczyku uczęszczają utalentowani i bardzo ambitni
uczniowie. 15 maja na stadionie WOSiR w Wyszkowie
reprezentowali naszą szkołę w Powiatowych Igrzyskach Szkół
Gimnazjalnych w Lekkoatletyce, z których przywieźli 5 medali.
W biegu na 100 m. Natalia Suchenek, osiągając wynik 14,90 sek.
stanęła na podium na II miejscu, Urszula Wójcik na dystansie 600
m. z czasem 1,53,66 sek. wbiegła na metę jako druga, również
dziewczęta w składzie: Agnieszka Kurowska, Angelika Sadowska,
Marta Dąbrowska oraz Natalia Suchenek w sztafecie 4x100m.
zdobyły srebrne medale, uzyskując wynik: 1,02,34 sek.
Rafał Szczypiorski w swej kategorii wiekowej w biegu na 100 m.
osiągnął wynik 13,11 sek. dzięki czemu wywalczył brązowy
medal. W kategorii klas III złoty medal w sztafecie 4x100 m.
zdobyły dziewczęta: Kinga Pakieła,
Weronika Brzezińska, Beata Bralewska oraz Olga Wyszyńska,
uzyskując najlepszy wynik w powiecie: 59,80 sek.
Dziękujemy Karolinie Bralewskiej, która biegła na dystansie 600
m., Weronice Kani, startującej w biegu na 800 m. oraz grupie,
biorącej udział w pchnięciu kulą: Aldonie Machli, Anicie
Kulasińskiej, Oldze Wyszyńskiej oraz Krystianowi Rogalskiemu
za udział w zawodach.
Wspaniałe wyniki osiągnięte przez uczniów naszej szkoły na
mistrzostwach w Wyszkowie umożliwiły grupie gimnazjalistów
z Brańszczyka uczestnictwo w zawodach międzypowiatowych
w lekkoatletyce, które odbyły się 28 maja w Kadzidle.
Aneta Marchewka
Przedszkolaki z Brańszczyka na przedstawieniu w GDK
18 kwietnia br. dzieci z Samorządowego
Przedszkola w Brańszczyku zostały zaproszone do Gminnego Domu
Kultury na teatrzyk pt:. „Latający kufer”. Tego słonecznego dnia
przedszkolaki z sali niebieskiej i czerwonej wraz
z nauczycielkami wybrały się na pieszą wycieczkę, aby zobaczyć
spektakl w nowym dla nich miejscu. Maluchy były zachwycone
przedstawieniem, gdyż było ono bardzo interesujące i zabawne.
Dzieci miały także możliwość zatańczenia z aktorami, oraz
udzielenia odpowiedzi na pytania, które były im zadawane.
Przedszkolaki same stwierdziły, że teatrzyk był bardzo ciekawy,
inny i przede wszystkim wesoły. Dodatkową atrakcją dla
maluchów była wycieczka po miejscowości, w której znajduje się
przedszkole, czyli w Brańszczyku.
Dzień ten minął w sympatycznej i radosnej atmosferze.
Natalia Sitek
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212 /2013s. 13 /rok osiemnasty/
Gimnazjaliści z Brańszczyka na spotkaniu ze Zbigniewem Bońkiem
13 maja grupa
uczniów z PG w Brańszczyku wraz Anetą Marchewką
i Katarzyną Bralewską uczestniczyła w niecodziennym spotkaniu.
Szkołę Podstawową nr 1 w Wyszkowie odwiedził Zbigniew
Boniek w towarzystwie członka zarządu PZPN, Janusza Basałaja
oraz rzecznika związku,
pochodzącego z Wyszkowa,
Jakuba Kwiatkowskiego,
absolwenta Szkoły Podstwowej
nr 1 w Wyszkowie. Na spotkaniu
obecni byli także zastępcy
burmistrza panowie: Adam Mróz
oraz Adam Warpas.
Zgromadzona w sali gimnastycznej
młodzież powiatu wyszkowskiego,
wysłuchała informacji dotyczących
początków kariery sportowej oraz
największych sukcesów piłkarza,
obecnie pełniącego funkcję prezesa
PZPN. Po prelekcji głos zabrał
Adam Mróz, który powitał
zebranych, a następnie przekazał mikrofon Zbigniewowi
Bońkowi. Prezes PZPN-u podziękował za zaproszenie oraz
zachęcał uczniów do udziału w różnego rodzaju zajęciach
ruchowych. Gość odpowiadał także na pytania
młodzieży.
Wspominał, że pierwszym polskim piłkarzem, którym się
zafascynował był Włodzimierz Lubański, zaś jego ulubionym
sportowcem jest Diego Maradona. Sięgnął również pamięcią do
spotkań z Papieżem Janem Pawłem II. Następnie złożył swój
autograf na 6 piłkach ufundowanych przez
Urząd Miejski. Przygotował również
niespodziankę, w zamian za odgadnięcie
prostej zagadki matematycznej przekazał
zwycięzcy dwa bilety na mecz Polska –
Czarnogóra, który zostanie rozegrany na
Stadionie Narodowym.
Spotkanie uświetniły występy młodego
piosenkarza Bartosza Kuśmierczyka oraz
saksofonisty Marcina Strusa.
Uczestnicząc w spotkaniu mieliśmy
wrażenie, że Zbigniew Boniek nie
przyjechał do Wyszkowa jako celebryta,
swym zachowaniem przypominał
skromnego działacza sportowego, który
zaskoczył poczuciem humoru oraz
niezwykle serdecznym i otwartym sposobem bycia.
Anna Żukowska, uczennica PG w Brańszczyku
„STOP PRZEMOCY -
Młodzież Publicznego Gimnazjum w Brańszczyku często
uczestniczy w prelekcjach i spotkaniach dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego. W ramach realizacji
projektu edukacyjnego uczennice klasy IIc: Marta Bralewska,
Kinga Kowalska, Iwona Wołyniec, Daria Kobylińska, Sylwia
Wróbel, Angelika Sadowska i Weronika Kania pod opieką
Dzisiaj, jutro - zawsze”
Hanny Paź i
Małgorzaty Maciejewskiej przygotowały
niezwykle ujmującą inscenizację. Projekt edukacyjny został
zaprezentowany 20 maja rodzicom, zaś następnego dnia
gimnazjalistom.
W przedstawieniu zatytułowanym: "STOP PRZEMOCY –
Dzisiaj, jutro – zawsze!" grupa zadaniowa próbowała udowodnić,
że zachowanie agresywne można wyeliminować.
Zaprezentowane scenki rodzajowe budziły grozę, tym bardziej,
że ich bohaterkami były uczennice. Na szczęście znalazła się
odważna dziewczyna, która potrafiła powiedzieć: "Nie"
koleżankom, wymuszającym pieniądze. Przedstawienie
uświetniła prezentacja multimedialna oraz utwory muzyki hip
hopowej. Zaprezentowana tematyka oraz gra młodych aktorów
została pozytywnie przyjęta przez społeczność szkoły o czym
świadczyły gromkie brawa. Miejmy nadzieję, że dzięki tego typu
przedsięwzięciom, na korytarzach Publicznego Gimnazjum
w Brańszczyku nie będzie dochodziło do przejawów agresji.
Weronika Kania, uczennica PG w Brańszczyku
Starszy chorąży sztabowy
u przedszkolaków w Brańszczyku
Jednym z celów
podstawy programowej, realizowanej w przedszkolu,
jest przekazanie dzieciom wartości patriotycznych.
30 kwietnia progi Samorządowego Przedszkola
w Brańszczyku przekroczył starszy chorąży
sztabowy Stanisław Prus-Trębicki. Na początku,
razem z naszym gościem, dzieci wysłuchały Hymnu
Narodowego. Następnie pan Stasiu, tak zwracały się
do naszego gościa dzieci, przedstawił maluchom nasze symbole
narodowe: flagę i godło państwowe. Przedszkolaki
wyrecytowały naszemu żołnierzowi wiersz pt:."Powiewa flaga".
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się rekwizyty przyniesione
przez pana Stanisława: maska przeciwgazowa, kompas, czapka,
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212 /2013s. 14 /rok osiemnasty/
szabla i medale. Dzieci
chętnie pozowały do
zdjęć, w szczególności
przy szabli, która
przewyższała niejednego
przedszkolaka.
Na koniec spotkania
starszy
chorąży
sztabowy przećwiczył
z maluchami musztrę.
Przed szko laki b ył y
bardzo przejęte, wykonując polecenia żołnierza.
Miejmy nadzieję, że w wyniku tej wizyty, niejeden z naszych
przedszkolaków trafi w szeregi Wojska Polskiego. Dziękujemy
panu Stanisławowi za niezwykle interesującą wizytę w naszym
przedszkolu.
Aleksandra Godłoza
Spotkanie pod hasłem STOP Przemocy!
Po zaprezentowanej inscenizacji przedstawiono wyniki
konkursu plastycznego. Konkurs przeprowadzony został
W bieżącym roku szkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w dwóch kategoriach: I kategoria   klasy I - III, druga
im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie zaplanowano wiele kategoria to klasy IV€€ VI. Oto wyniki tego konkursu:
działań dotyczących problemu agresji i przemocy w szkole Kategoria 1:
i w domu.
I miejsce €€ Michał Michalak - klasa I,
Już w styczniu prowadzone były prezentacje multimedialne II miejsce €€ Dawid Karamuz €€ klasa II,
z zakresu „Bezpieczeństwa w sieci”. Natomiast w miesiącach III miejsce €€ Klaudia Łezka €€ klasa II.
marcu i kwietniu na zajęciach oraz godzinach wychowawczych Kategoria 2:
uczniowie poznawali definicję i rodzaje przemocy, sposoby I miejsce €€ Karolina Szymańska€€ klasa IV,
uniknięcia przemocy oraz co zrobić, gdy jest się ofiarą przemocy II miejsce €€ Paulina Bubrowiecka €€ klasa IV,
lub agresorem. Zespół wychowawczy nauczycieli w składzie
III miejsce€€ Dawid Ponichtera€€ klasa V.
Jolanta Nasiadka, Ewa Wyszyńska i Barbara Sowa przygotował
Wręczenia nagród dokonał przewodniczący Gminnej Komisji
gazetkę na temat przemocy, opracował również ulotki dla
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańszczyku
rodziców. Ponadto w marcu zorganizowano konkurs plastyczny
Sławomir Sowa, który był obecny na spotkaniu. Nagrody
pod hasłem „Stop przemocy” .
zostały sfinansowane z pieniędzy Gminnej Komisji
W dniu 26 kwietnia 2013 r. zostało zorganizowane spotkanie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańszczyku. Są
uczniów, rodziców, nauczycieli oraz członków Gminnej Komisji
to akcesoria sportowe. Bardzo dziękujemy za pomoc finansową,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańszczyku.
która pozwoli uczniom częściej uczestniczyć w tego typu
Spotkanie rozpoczęły uczennice klasy IV, które zapoznały
zajęciach.
zebranych z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi
Na zakończenie spotkania głos zabrali: Sławomir Sowa oraz
przemocy. Następnie uczniowie klasy II pod kierunkiem p. Bardyr. Barbara Wiśniewska, którzy podkreślili ważność problemu
bary Sowy przedstawili inscenizację pt. „Przemoc w szkole”,
i to, że warto nad sobą pracować oraz warto w każdej sytuacji
która ukazywała problem przemocy nie tylko w szkole, ale
najpierw rozmawiać. Wychodząc, uczestnicy spotkania
i w domu, a także wskazywała sposoby radzenia sobie w takich
otrzymali ulotki dotyczące poruszanych zagadnień,
sytuacjach.
a przygotowanych przez zespół wychowawczy naszej szkoły.
Koordynator ds. profilaktyki Barbara Sowa
W rocznicę Konstytucji
222. rocznicę uchwalenia
Konstytucji
3
Maja
uczniowie,
nauczyciele
i rodzice PSP im. Papieża
Jana
Pawła
II
w
Białymbłocie
uczcili
30 kwietnia br., uczestnicząc
w okolicznościowym apelu.
Przygotowały
go
dzieci
z klasy VI pod kierunkiem
wychowawcy – Barbary
Łapińskiej.
Patriotyczne
pieśni wykonały uczennice
należące do koła muzycznego
prowadzonego
przez
Marzenę
Parobczyk.
Spotkanie
rozpoczęliśmy od śpiewu naszego hymnu narodowego. Potem
uczennice prowadzące uroczystość nakreśliły tło historyczne
poprzedzające uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 r., m.in. układ
sił politycznych w Sejmie Wielkim, obradującym od 1788r.
Poznaliśmy
nazwiska
twórców
doniosłego,
pierwszego takiego dokumentu w Europie, jego
główne
założenia
oraz
wydarzenia,
które
doprowadziły do zniknięcia Polski z mapy
Europy na 123 lata.
Treści
historyczne
przeplatały
się
z recytacją pięknych, patriotycznych wierszy
i
pieśniami
„Witaj,
majowa
jutrzenko”
i „ Marsz, marsz Polonia”.
Barbara
Łapińska
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212/2013 s .15 /rok osiemnasty/
Nasza Patronka uczy, bawi i wychowuje
Społeczność
uczniowska wraz z dyrektorem Marzeną
Zając i gronem nauczycielskim zaprosiła do
szkoły im. Marii Konopnickiej w Turzynie
na wyjątkową uroczystość: Dzień Patronki
Szkoły.
Śliczne grono uczniów z rodzimej szkoły i ze
szkoły w Brańszczyku /którzy przybyli
wycieczką rowerową wraz: nauczycielamiMarzeną Szwaczyk i Alicją Śniadałą oraz
bibliotekarką Emilią Wiśniewską/ zapoznali
się z życiorysem i twórczością Marii
Konopnickiej w prezentacji multimedialnej
zaprezentowanej przez Annę Siemieniewską.
Następnie wspaniałą inscenizacją uczniowie
PSP w Turzynie zainteresowali widzów
zadaną lekcją z języka polskiego o Marii
Konopnickiej nastolatkowi, który zaglądając
do Internetu postanowił w wikipedii
odnaleźć jak najwięcej informacji.
Niestety zmorzył go sen… i wtedy pojawiła
si ę p o et k a M ari a i p o st aci e
z jej wierszy. Sprawiło to niemałe
zamieszanie, ale chłopiec i wszyscy
uczestnicy tego niebywałego spotkania
nad wyraz łatwo pozyskali pożądaną
wiedzę. W aranżacji dzieci prezentujących jej utwory w wierszu i piosence
pojawiają się jagódki, śpiewając „Na
jagody”, śliczna tęczowa dziewczynka
i narrator z recytacją wiersza „Tęcza”,
— A kto ciebie, śliczna tęczo,
Siedmiobarwny pasie,
Wymalował na tej chmurce
Jakby na atłasie?
— Słoneczko mnie malowało
Po deszczu, po burzy;
Pożyczyło sobie farby
Od tej polnej róży.
Pożyczyło sobie farby
Od kwiatów z ogroda;
Malowało tęczę na znak,
Że będzie pogoda!
A potem występują -”Muchy samochwały”
i „Stefek Burczymucha” oraz przemiłe
krasnoludki z wiersza „O sierotce Marysi i
siedmiu krasnoludkach”. Tym sposobem
dowiedziano się, że Maria Konopnicka
najwięcej utworów poświęciła właśnie
dzieciom, ich nauce, zabawom, radościom
i smutkom. Pomnik Marii Konopnickiej,
który stoi w Warszawie, jest
pierwszym na świecie
pomnikiem zbudowanym przez
dzieci.
Przez 5 lat tysiące
polskich dzieci
zbierało fundusze
na budowę
pomnika swojej
ukochanej poetki.
Na cokole jest
taki
napis:
„Marii
Konopnickiej –
dzieci”.
Ważnym jest też, aby pamiętać, że częstym
tematem jej twórczości była miłość do
Ojczyzny.
W jej obszernej twórczości
znalazło się też wiele utworów o tematyce
patriotycznej. Takie były czasy. Trzeba było
stale przypominać czytelnikom, że są
Polakami, choć Polski na mapie nie było.
Ziemio ty nasza! Cóż nam się ostało?
Tylko ty sama i twe miłowanie!
Choćbym cię ojcem nazwałjeszcze za mało.
I choćby matką-to jeszcze za mało,
boś ty jest wszystko! I dusza i ciało,
i ród i życie-wszystko w twoim mianie!
A kto cię wypowie-jakoby siebie wzbogacił
skarbem na ziemi i w niebie!
Interesowała się również ważnymi
wydarzeniami z dziejów Polski. Była
autorką „Śpiewnika historycznego” oraz
wierszy mówiących o historycznych
wydarzeniach. Jednym z nich było
wydarzenie, które głęboko poruszyło
wszystkich Polaków. Miało ono miejsce
we Wrześni w 1901 r. Wydano tam
zarządzenie o nauczaniu religii w języku
niemieckim. Rodzice nie kupili jednak
niemieckich katechizmów i zabronili
dzieciom odpowiadać po
niemiecku.
Dzieci
zostały
ukarane
chłostą.
Interwencja
rodziców
spo wodo wała
proces sądowy
i karę
więzienia
dla 24 osób.
Ta
sprawa
stała się podstawą
napisania wiersza znanego do dziś
wszystkim Polakom.
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212/2013 s. 16 /rok osiemnasty/
Wkrótce kompozytor Feliks Nowowiejski
ułożył melodię i tak powstała „ Rota”.
„Rotę” odśpiewano w postawie stojącej,
oddając hołd autorce i bohaterskim
dzieciom.
Na zakończenie Maria Konopnicka
„zadedykowała” pytanie do dzieci XXI
wieku:
Kochasz ty dom, rodzinny dom,
co w letnią noc, wśród srebrnej mgły
szumem swych lip wtórzy twym snom,
a ciszą swą koi twe łzy?
Kochasz ty dom, ten stary dach,
co prawi baśń o dawnych dniach.
Omszałych wrót rodzinny próg,
co wita cię z cierniowych dróg?
Kochasz ty dom, rodzinny dom,
co pośród burz, w zwątpienia dnie,
gdy w duszę ci uderza grom,
wspomnieniem swym ocala cię?
O, jeśli kochasz, jeśli chcesz
żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż,
sercem ojczystych progów strzeż,
serce w ojczystych ścianach złóż.
Pożegnawszy chłopca, życzyła mu
sukcesów w szkole, zaś chłopiec uwierzył
w siebie i dobrą oceną z zadanej pracy
domowej.
Uroczystość szkolną wzbogaciła ceremonia
pasowania na czytelnika Filii Biblioteki
Publicznej i Szkolnej. Adepci: Ola i Filip
z kl. I – wspólnie popisali się recytacją
wiersza „Sposób na laleczkę” Marii
Konopnickiej i po odpowiedziach na
literackie zagadki, np. co zgubił
Kopciuszek na balu, lub co działo się z
Pinokiem, gdy kłamał itp.- gremium z
aplauzem zaakceptowało ich przystąpienie
do pełnoprawnych czytelników bibliotek.
Kierownik GBP Bożena Głowacka
powitała wszystkich, a szczególności
uczniów klasy I, przystępujących do
pasowania,
po czym wspomogła
odpowiedź na pytanie: jakie biblioteki
dzieci znają?, wskazując jednocześnie na
biblioteki szkolne, publiczne, domowe
biblioteczki, przyzakładowe czy np.
przyszpitalne lub parafialne.
Pani Kierownik
Bożena Głowacka
okazałą książką dokonała ceremonii
pasowania Oli i Filipa uczniów kl. I, a na
pamiątkę pasowania przekazała prezenty
i gratulacje oraz pyszne cukierki.
ciąg dalszy na następnej stronie
Nasza Patronka uczy, bawi i wychowuje
Zaś Anna Siemieniewska wprowadzając ich
w podwoje szkolnej biblioteki dla zachęty
do czytelnictwa
wręczyła dyplomy
i książki. Następnie przeprowadziła
interesujący konkurs wiedzowy na temat
twórczości M. Konopnickiej, aktywizując
wszystkich obecnych.
Dyrektor Marzena Zając
podziękowała
Ali
Siemieniewskiej
za
przygotowanie uroczystości, dzieciom za
zaangażowanie i wszystkim nauczycielom
za pomoc. Ogłosiła również wyniki
konkursu plastycznego. Na konkurs
wp łynęło 24 prace plastyczne,
a zwycięzcami zostali, spośród starszych:
Międzyplony w programie rolnośrodowiskowym
W ostatnich latach
znacznie wzrosło zainteresowanie rolników uprawą międzyplonów
i wsiewek poplonowych. Zachęciły ich do tego programy
rolnośrodowiskowe a w szczególności pakiet „Ochrona gleb
i wód”.
W ramach tego pakietu rolnicy mogą
otrzymać wsparcie finansowe od 330 zł za wsiewki poplonowe do
400 zł za międzyplony ścierniskowe i 420 zł za międzyplony
ozime. Poza tym dzięki międzyplonom mogą zapewnić okrywę
roślinną glebom narażonym na erozję wietrzną i wodną przez cały
rok. Przez odpowiedni dobór roślin do uprawy w poplonie
ścierniskowym lub ozimym można nie tylko przeciwdziałać
degradacji gleb, ale także wzbogacić warstwę uprawną w azot
i poprawić strukturę gleby. Dobry poplon pozostawi po sobie
dużą ilość materii organicznej, z której powstanie próchnica najważniejszy składnik gleb decydujący o urodzajności.
Dzięki poplonom magazynowane są również pierwiastki pobrane
i zgromadzone przez rośliny w okresie lata i jesieni, które dzięki
temu nie zostaną wypłukane do wód gruntowych i nie skażą
zbiorników wodnych.
Warunki uprawy Aby jednak poplony spełniły te oczekiwania
rolnicy muszą dobrać odpowiednie rośliny do warunków glebowoklimatycznych i terminowo zasiać je w dobrze przygotowaną rolę.
W planowanym wysiewie poplonów muszą uwzględnić takie
czynniki jak:
- termin zejścia przedplonu z pola,
- wymagania glebowe i wodne roślin poplonowych i długość ich
wegetacji,
- uwilgotnienie gleby w okresie żniw,
- sprzęt uprawowy oraz koszt materiału siewnego.
Poplony z reguły wysiewamy na tych polach, które przeznaczamy
pod uprawę roślin jarych (zboża jare, kukurydza, buraki cukrowe
czy ziemniaki). Mogą być one zaorane przed zimą lub
pozostawione na zimę na polu jako mulcz ( w przypadku
uczestniczenia w programie rolnośrodowiskowym jest to wręcz
konieczne). Trzeba wiedzieć jednak, że wiosenne orki niosą ze
sobą ryzyko przesuszenia gleby, szczególnie wtedy, gdy będziemy
mieć suchą wiosnę.
Rośliny poplonowe siejemy zwykle po zbożach: pszenicy ozimej,
pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym,
choć ci co uprawiają rzepak nie przeznaczą jęczmienia ozimego na
poplon z uwagi na dobre stanowisko pod rzepak.
Warunki glebowe Na poplony można przeznaczyć kilkanaście
roślin, z których praktyczne znaczenie ma tylko kilka. I tak,
w zależności od wymagań glebowych, zaleca się:
- na gleby słabsze: łubin żółty, seradelę facelię i żyto;
- na gleby średnie: groch siewny pastewny (peluszkę) słonecznik,
łubin wąskolistny, gorczycę białą, rzodkiew oleistą, wykę ozimą;
- na gleby żyzne: bobik i wykę jadalną, rzepak i rzepik ozimy.
Gorczyca biała i facelia to najbardziej niezawodne rośliny
poplonowe uprawiane na wszystkich rodzajach gleb. Natomiast
bobik i groch siewny wymagają zwięzłych gleb, zasobnych
w wilgoć konieczną do dobrych wschodów. W suche lata mogą
okazać się zawodne jako poplon i marnie powschodzić.
Na suszę wytrzymałe są za to facelia, seradela i słonecznik. Dobrą
rośliną poplonową do uprawy na mulcz jest facelia.
I miejsce Klaudia Zyśk , II miejsce Ania
Błaszczak , III miejsce Ania Pakieła.
Wśród młodszych zaś I miejsce Karol
Zyśk, II miejsce Natalia Pakieła,
III miejsce ex aequo Natalia Zasłona
i Szymon Rosiński. Na zakończenie
uroczystości Pani Dyrektor zaprosiła
wszystkich na poczęstunek z grilla
i dyskotekę.
Maryla Puścian
Po przemarznięciu łatwo się kruszy i nie ma z
nią większych problemów na wiosnę, zwłaszcza
gdy zastosujemy technologię siewu bezpośredniego w mulcz
buraków czy kukurydzy.
Siejąc poplony poprawiamy również warunki fitosanitarne gleby
(gorczyca). Jednak rolnicy bardzo często popełniają błąd
i w zmianowaniach typowo zbożowych uprawiają żyto ozime
kierując się - niestety niesłusznie - tylko względami
finansowymi (dopłaty rolnośrodowiskowe) zapominając
o niebezpieczeństwie gromadzenia w glebie zarodników chorób
podsuszkowych. Z kolei w przypadku gdy w gospodarstwie
siejemy rzepak ozimy w plonie głównym powinniśmy zaniechać
jego stosowania jako rośliny poplonowej. Przede wszystkim
dlatego, gdyż wiąże się to z rozszerzeniem chorób grzybowych
jak sucha zgnilizna kapustnych czy kiła kapuściana oraz zwiększonego występowania szkodników takich jak pchełka rzepakowa,
śmietka rzepakowa czy ślimaków.
Staranna uprawa jest bardzo ważnym czynnikiem udanych
poplonów. Niechlujnie wykonane zabiegi agrotechniczne
spowodują obniżenie zielonej masy.
Sposób uprawy przedsiewnej pod siew poplonów ścierniskowych
zależy od posiadanych maszyn i roślin wysiewanych na wiosnę.
Na przykład rolnicy posiadający agregat uprawowo-siewny mogą
sprawę uprawy i siewu poplonu załatwić w jeden dzień.
Pamiętać należy, że rola powinna być starannie doprawiona - dla
gorczycy, facelii tak jak pod rzepak, a pod siew strączkowych
głębiej - aby nasiona umieścić na właściwej głębokości
(tj. na 6-8 cm).
Dobór i termin siewu zależy od rejonu kraju. W środkowej części
Polski siew poplonów ścierniskowych przypada dla roślin
wczesnego siewu (łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, groch
siewny pastewny, wyka jara, seradela) do końca lipca natomiast
dla roślin późnego siewu (facelia, gorczyca, biała, rzodkiew
oleista) do połowy sierpnia.
Rolnicy uczestniczący w programie rolnośrodowiskowym mają
określony ostateczny termin siewu do 30 września, jednakże nie
spodziewajmy się dobrych efektów. Aby poplony wykształciły
dużo zielonej masy, jak również zapewnione było dobre zwarcie
łanu, należy zwiększyć gęstość wysiewu średnio o 20% więcej niż
gdybyśmy siali te same rośliny w plonie głównym. Zalecana
norma wysiewu poplonu w siewie czystym wynosi:
- łubiny - 140-160 kg/ha - bobik - 200-250 kg/ha
- seradela - 50-60 kg/ha - słonecznik - 25-30 kg/ha
- groch siewny pastewny - 140-160 kg/ha
- gorczyca biała - 15-20 kg/ha
- facelia - 10-15 kg/ha
- rzodkiew oleista - 25-30 kg/ha - żyto - 180-200 kg/ha
Rośliny poplonowe można siać również w mieszankach.
Np. gorczyca biała 10kg/ha + facelia 5 kg/ha, seradela 30kg/ha
+facelia 5 kg/ha, groch siewny 130-150kg/ha + słonecznik
12-15kg/ha. Podsumowując, należy stwierdzić, że uprawiając
poplony nie tylko zwiększamy żyzność naszych gleb ale
uzyskujemy dodatkowe wsparcie finansowe.
Doradca rolnośrodowiskowy
Marek Kukwa
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212/2013s. 17 /rok osiemnasty/
Quiz z okazji „Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy”
Statutowym celem Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku jest
realizacja zadań z zakresu
upowszechniania kultury poprzez
organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych, jak również rozwijanie pasji dzieci i młodzieży
w kołach zainteresowań.
Z okazji majowych obchodów „Dni Kultury, Oświaty, Książki
i Prasy” Gminny Dom Kultury w dniu 10 maja 2013 r. zaprosił
do udziału w quizie wiedzowym wszystkie klasy II Publicznego
Gimnazjum z Brańszczyka zarządzanego przez Dyrektor Iwonę
Kulasińską - zawsze chętnego do współpracy i podejmowania
wspólnych inicjatyw. Dla uczniów była to niecodzienna okazja do
sprawdzenia swojego zasobu wiedzy na temat historii, położenia
terytorialnego, organów władzy gminnej, powierzchni gminy
i liczby mieszkańców, walorów przyrodniczych i wielu innych
ważnych informacji dotyczących gminy Brańszczyk.
Z zaproszenia skorzystało 53 uczniów. Tematykę spotkania
przybliżyła nastolatkom Dyrektor GDK Maryla Puścian, która
przekonywała młodzież, jak bardzo ważne jest posiadanie wiedzy
na temat „Małej Ojczyzny” – miejsca, w którym żyją, uczą się
i dorastają. Dostarczanie uczniom niezbędnych wiadomości
i kształtowanie podstawowych umiejętności korzystania z warsztatu
informacyjnego w Świetlicy Internetowej „[email protected]@DU”
- funkcjonującej również dzięki wsparciu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – to w naszej placówce
kulturalnej,
obok codziennej obsługi internautów, jedna
z podstawowych form działalności. Warto nadmienić, że pomoc w
poszukiwaniu pożądanych informacji dla zaspokojenia własnych
zainteresowań oraz umiejętne korzystanie z różnych publikacji
w Internecie i wyszukiwanie w nich odpowiedzi na nurtujące
pytania, prowadzi do nabywania wiedzy, a w ślad za tą wiedzą do
poszanowania dóbr kultury. Prowadzone przez instruktora Marka
Rozenka zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i spotykają
z ogromnym zaangażowaniem, uczą każdego od najmłodszych lat
korzystania ze wszystkich dostępnych form uzyskiwania
potrzebnych informacji.
Organizatorzy mają nadzieję, że po spotkaniu młodzież zyskała
wiele cennych wiadomości, a także znacznie wzrosła ich wiedza
ogólna o gminie Brańszczyk, co było głównym założeniem
i celem quizu. Raduje też fakt, że niektórzy po raz pierwszy
zetknęli się ze stroną internetową www.branszczyk.pl, która
posłużyła jako wspaniała, dozwolona „ściągawka”, by na
przyszłość młodzi mieszkańcy naszej gminy wiedzieli, gdzie
mogą znaleźć najważniejsze informacje o przeszłości,
teraźniejszości i planach rozwoju ich miejsca zamieszkania.
Młodzież aktywnie rywalizując angażowała się w przebieg quizu
odpowiadając na 40 pytań otwartych. Obecnie prace poddawane są
dokładnej analizie i sprawdzeniu, po czym zostanie ogłoszona
klasyfikacja końcowa i wręczenie obiecanych nagród.
Jako pracownicy i animatorzy kultury pragniemy, aby
zainteresowanie kulturą wzbudzone w trakcie quizu nie malało,
dlatego już teraz zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w
życiu GDK, do korzystania z proponowanych atrakcji, a także
współuczestnictwa w imprezach sportowych, kulturalnych
i plenerowych.
gdk
Wręczenie nagród zwycięzcom Quizu o Gminie Brańszczyk
Zwycięzcom quizu Zastępca Wójta Gminy Andrzej Łapiński
serdecznie pogratulował i wręczył nagrody.
I miejsce
Marta Czajkowska Trzcianka
II miejsce
Daria Czajkowska Trzcianka
III miejsce Weronika Kania
Trzcianka
IV miejsce Agata Wiśniewska Brańszczyk
V miejsce
Sadowska Angelika Trzcianka
VI miejsce Patrycja Tomczyk
Tuchlin
VII miejsce Klaudia Składanek Nowe Budy
VIII miejsce Dawid Kielisiak
Brańszczyk
IX miejsce Natalia Archacka Ojcowizna
X miejsce
Aldona Machla
Brańszczyk
78 pkt. na 101 pkt.
76,5 pkt. na 101 pkt.
76 pkt. na 101 pkt.
75 pkt. na 101 pkt.
74 pkt. na 101 pkt.
73,5 pkt. na 101 pkt.
73 pkt. na 101 pkt.
72,5 pkt. na 101 pkt.
70,5 pkt. na 101 pkt.
70 pkt. na 101 pkt.
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212/2013 s. 18 /rok osiemnasty/
Dni Oświaty Książki i Prasy w Trzciance
Z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy biblioteka szkolna przy
współpracy z Biblioteką Publiczną zorganizowała dla uczniów
konkursy literackie. Celem konkursów było rozbudzanie
zainteresowań literackich oraz uświadomienie znaczenia i roli
książek, bibliotek i czytania.
książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Brańszczyku.
Uczniowie klas IV-VI w bibliotece szkolnej uczestniczyli
w lekcjach bibliotecznych nt. znaczenia bibliotek i czytania
w codziennym życiu. Uczniowie oglądali prezentacje
multimedialne ,,Droga książki do czytelnika” oraz ,,Czasopisma
w naszym codziennym życiu”.
Dla uczniów klasy VI zorganizowano także quiz literacki na
podstawie utworu ,,Szatan z siódmej klasy”
I miejsce – Weronika Zdziarstek, II miejsce- Weronika Rowińska,
III miejsce – Eryk Paź.
Uczniowie z klasy II i III uczestniczyli w lekcji
bibliotecznej ,,Biblioteka i jej zbiory”.
Podczas spotkań w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”
uczniowie poznawali utwory Juliana Tuwima.
Następnie wzięli udział w konkursie czytelniczym ,,Wiem, bo
czytałem i słyszałem”.
Laureaci z klasy II to:
I miejsce – Szymon
Rosłoniec, II miejsce –
Martyna Zawistowska,
III miejsce – Cyryl
Sarbiewski
Laureatami konkursu
w klasie III zostali:
I miejsce – Wiktor
Żabik, II miejsce –
Klaudia Szerzeń, III
miejsce – Michał
Zdziarstek.
Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i słodycze.
Cieszy fakt, że uczniowie chętnie odpowiadali na pytania
konkursowe i wykazali się znajomością utworów literackich.
Bibliotekarki
Dla uczniów klasy IV odbył się konkurs czytelniczy ph.:
,,W baśniowej Narnii”. Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Weronika Szymańska, II miejsce- Piotr Krzepicki, III
miejsce – Julia Świercz. Dla uczniów klasy V odbył się konkurs
czytelniczy ph.: ,,Szlakiem wędrówki Stasia i Nel”.
Najlepszymi znawcami przygód głównych bohaterów okazali się:
I miejsce – Karolina Piórkowska, II miejsce- Katarzyna Rowińska,
III miejsce – Jakub Jechna.
Uczniowie klasy VI wzięli udział w konkursie czytelniczym ph.:
,,W podróży dookoła świata”. Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Weronika Rowińska, II miejsce- Weronika Zdziarstek,
III miejsce – Konrad Pułaski, wyróżnienie – Jakub Obudziński.
Wyżej wymienione konkursy odbyły się w Filii Bibliotecznej przy
współpracy z biblioteką szkolną. Laureaci
konkursów otrzymali dyplomy i nagrody
Wieści z biblioteki
W literaturze przedmiotu lekcje
biblioteczne są przedstawiane jako
jedna z form popularyzacji i rozwijania
czytelnictwa wśród dzieci. Ich celem
jest motywowanie do czytelnictwa,
kształtowanie kultury i gustów
czytelniczych, promowanie
wartościowych książek i usług
bibliotecznych, zapewnienie aktywnego
i twórczego spędzania czasu wolnego.
Wizyty dzieci w bibliotece są
doskonałą okazją do zdobywania
i po głęb iania wied zy, nad ając
jednocześnie nauce charakter
zabawowy. Majowe lekcje biblioteczne
są atrakcyjną formą zachęcenia dzieci do uczestnictwa w życiu
biblioteki, przyciągnięcia do niej tych, którzy, na co dzień nie
wykazują większego zainteresowania książką i biblioteką. Z okazji
Dni Oświaty, Książki i Prasy bibliotekarki z biblioteki publicznej
i szkolnej zorganizowały i przeprowadziły konkursy czytelnicze
(wiedzowe) dla uczniów klas 0-III. Celem konkursów było
rozbudzanie zainteresowania książką, sprawdzenie stopnia
znajomości książek, baśni oraz umiejętność przekazywania przez
dzieci zapamiętanych faktów.
Uczniowie klasy 0 wzięli udział w konkursie ,,W krainie baśni”.
Laureatami zostali: I m-ce. Aleksandra Poplewska,
II m-ce€Malwina Gałązka, III m-ce Nikola Samselska.
Wyróżnienie Julia Gałązka
szkolnej i publicznej w Białymbłocie
Uczniowie z klasy pierwszej wykazali się
znajomością książki ,, Jak Wojtek został
strażakiem” oraz wierszy Tuwima
i Brzechwy. Najlepsi okazali się: I m-ce,
Stanisław Dyl, II m-ce€Michał Michalak,
III m-ce. Jakub Proć, Wyróżnienie- Piotr
Strzeszewski.
Dla uczniów z klasy II przygotowany został
konkurs,, Kto czyta, nie błądzi”
Nagrodzeni: I m-ce€ Jakub Materski,
II m-ce Karolina Pyśk, III m-ce Michał
Brejnak ,,Książka to mój przyjaciel” to
konkurs, w którym udział wzięli uczniowie
klasy III, pytania konkursowe dotyczyły
lektur szkolnych, głównie ,,Anaruk chłopiec
z Grenlandii” i ,, O psie, który jeździł koleją”.
Zwycięzcami konkursu zostali: I m-ce Sandra Sówka, II m-ce,
Piórkowski Kacper, III m-ce Julia Iwańska. Uczniowie klas 0-III,
którzy zostali laureatami konkursów otrzymali dyplomy oraz
nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę
Publiczną. Przed nami jeszcze cykl zajęć dla uczniów klas IV-VI,
którzy będą zmagać się z odpowiedziami na pytania ze znanych
im lektur szkolnych. Mamy nadzieję, że świetnie sobie poradzą
i wykażą się znajomością treści książek.
Bibliotekarki
Danuta Sówka
Jolanta Nasiadka
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212/2013 s.19 /rok osiemnasty/
Dni Oświaty, Książki i Prasy
Lekcje biblioteczne
i konkursy to jedna z podstawowych form obchodów Dni
Kultury, Oświaty, Książki i Prasy w Filii Bibliotecznej
w Trzciance Zajęcia te, kierowane są do najmłodszych
przedszkolaków i uczniów klas O - III.
W literaturze przedmiotu lekcje biblioteczne są przedstawiane jako
jedna z form popularyzacji i rozwijania czytelnictwa wśród dzieci.
Ich celem jest motywowanie do czytelnictwa, kształtowanie kultury
i gustów czytelniczych, promowanie wartościowych książek
i usług bibliotecznych, zapewnienie aktywnego i twórczego
spędzania czasu wolnego. Wizyty dzieci w bibliotece są doskonałą
okazją do zdobywania i pogłębiania wiedzy, nadając jednocześnie
nauce charakter zabawowy.
Majowe lekcje biblioteczne i konkursy są atrakcyjną
formą zachęcenia dzieci do uczestnictwa w życiu
biblioteki, przyciągnięcia do niej tych, którzy na co dzień nie
wykazują większego zainteresowania książką i bibliotek. Moim
celem jest zaszczepienie
u dzieci zamiłowania do książek
i czytania. Zajęcia dla dzieci,
czytanie książek od
najmłodszych lat rozwija
wyo b r aź n ię i wzb o g a ca
słownictwo, sprawia że dziecko
lepiej sobie radzi z emocjami
oraz podejmowaniem decyzji.
O d wi e d z a n i e B i b l i o t e k i ,
korzystanie z księgozbioru,
zabawy edukacyjne wyrabiają
dobre nawyki oraz potrzebę
obcowania z kulturą i sztuką.
W trakcie lekcji dzieci
zwiedzają Bibliotekę, zapoznają
się z rozmieszczeniem księgozbioru, z zasadami korzystania
z Biblioteki i jej zasobów.
Omawiam zasady zachowania się w Bibliotece, uczę szacunku do
książek, jako dobra wspólnego.
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212/2013 s. 20 /rok osiemnasty/
Aby
zachęcić
naszych milusińskich do
czytania prezentuję najciekawsze książki.
16 - 17 maja 2013 r. w filii
bibliotecznej w Trzciance
odbyły się
konkursy
czytelnicze dla uczniów
kl. 0 - I – II – III pt.
„W baśniowym świecie”
w której uczestniczyło
28 uczniów.
Podczas konkursu uczniowie wykazali się znajomością treści
baśni, wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwim.
W konkursie wzięło udział wielu uczniów, najlepsi zostali
wyłonieni i nagrodzeni dyplomami oraz książkami ufundowanymi
od Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku.
Zwycięzcy konkursu : Klasa O
I – miejsce Maja Kania, II – miejsce Dawid Szymański,
III – miejsce Damian Komor.
Klasa I
I -miejsce Agnieszka Kurowska, II – miejsce Maksymilian
Bajor, III - miejsce Natalia Błońska.
Klasa II
I – miejsce Szymon Rosłoniec, II – miejsce Dawid Mejer,
III- miejsce Sztorc
Marcin.
Klasa III
I
-miejsce
Wiktor
Żabik, II – miejsce
Sebastian Świerszcz,
III – miejsce Michał
Zdziarstek.
Dzieci i wychowawcy,
chętnie wzięli udział
w zorganizowanym
przez
bibliotekę
spotkaniu.
bibliotekarka
Danuta Sówka
Warsztaty dziennikarskie w Redakcji „Nowego Wyszkowiaka”
22 maja 2013 r. uczestnicy warsztatów dziennikarskich udali
się wraz z Dyrektor GDK Marylą Puścian do Redakcji
„Nowego Wyszkowiaka” w Wyszkowie.
Współwłaściciel i Redaktor Maciej Kowalski przyjął
nas bardzo serdecznie i zaznajomił z poszczególnymi
stanowiskami w redakcji. Jako wyjątkowi goście mieliśmy
okazję zobaczyć nie tylko salę, w której przyjmowani są
interesanci, ale całą redakcję i jej wszystkie pomieszczenia.
Uczestnicy spotkania poznali tajniki tworzenia gazety zgodnie
z modułami, czyli ilością określonych znaków w artykule, co
to jest łam prasowy gazety, a także inną specjalistyczną
dziennikarską terminologię. Pan Redaktor opowiedział również
o historii powstania gazety, która w ubiegłym roku obchodziła
jubileusz 15-lecia, acz zarówno M. Kowalski, jak i Redaktor
Naczelna Elżbieta Borzymek mają o wiele dłuższy staż pracy
w dziennikarstwie. Oboje tworzyli niegdyś trzon
redakcyjny obecnego „Wyszkowiaka”. Interesującą
informacją było też dla młodych uczestników
spotkania, że pan Maciek prowadził warsztaty
dziennikarskie dla gości z Gruzji. Młodzi obejrzeli też
gruzińską gazetę, której nikt nie potrafił przeczytać.
Była więc okazja zachęcić młodzież do nauki języków
obcych, które bardzo przydają się nie tylko w szkole,
ale w całym życiu i zawodowym i codziennym.
Na zakończenie nasz Redaktor i wykładowca zaprosił
wszystkich na wyszkowskie lody, co przywołało po
poważnym tonie wykładu, radosny uśmiech.
Do Brańszczyka zdążyliśmy wrócić przed deszczem,
umawiając się na kolejne zajęcia.
Zapraszamy chętnych w środy o godz. 17°°
Maryla Puścian
Spotkanie pod hasłem STOP PRZEMOCY!
W bieżącym roku szkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie zaplanowano wiele działań
dotyczących problemu agresji i przemocy w szkole i w domu.
Już w styczniu prowadzone były prezentacje multimedialne
z zakresu „Bezpieczeństwa w sieci”. Natomiast w miesiącach
marcu i kwietniu na zajęciach oraz godzinach wychowawczych
uczniowie poznawali definicję i rodzaje przemocy, sposoby
uniknięcia przemocy oraz co zrobić, gdy jest się ofiarą przemocy
lub agresorem. Zespół wychowawczy nauczycieli w składzie
Jolanta Nasiadka, Ewa Wyszyńska i Barbara Sowa przygotował
gazetkę na temat przemocy, opracował również ulotki dla
rodziców. Ponadto w marcu zorganizowano konkurs plastyczny
pod hasłem „Stop przemocy” .
W dniu 26 kwietnia 2013 r. zostało zorganizowane spotkanie
uczniów, rodziców, nauczycieli oraz członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańszczyku.
Spotkanie rozpoczęły uczennice klasy IV, które zapoznały
zebranych z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi
przemocy. Następnie uczniowie klasy II pod kierunkiem Barbary
Sowy przedstawili inscenizację pt. „Przemoc w szkole”, która
ukazywała problem przemocy nie tylko w szkole, ale i w domu,
a także wskazywała sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach.
Po zaprezentowanej inscenizacji przedstawiono wyniki konkursu
plastycznego.
Konkurs przeprowadzony został w dwóch
kategoriach: I kategoria; klasy I - III, druga kategoria to
klasy IV- VI.
Oto wyniki tego konkursu:
Kategoria 1: I miejsce Michał Michalak (kl. I), II miejsce Dawid
Karamuz (kl. II), III miejsce Klaudia Łezka (kl. II).
Kategoria 2: I miejsce €Karolina Szymańska€ (kl. IV), II miejsce
Paulina Bubrowiecka €(kl. IV), III miejsce€€ Dawid
Ponichtera€ (kl. V).
Wręczenia nagród dokonał przewodniczący Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańszczyku
Sławomir Sowa, który był obecny na spotkaniu. Nagrody zostały
sfinansowane z pieniędzy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Brańszczyku. Są to akcesoria
sportowe. Bardzo dziękujemy za pomoc finansową, która pozwoli
uczniom częściej uczestniczyć w tego typu zajęciach.
Na zakończenie spotkania głos zabrali: Sławomir Sowa oraz
dyrektor. Barbara Wiśniewska, którzy podkreślili ważność
problemu i to, że warto nad sobą pracować oraz warto w każdej
sytuacji najpierw rozmawiać. Wychodząc, uczestnicy spotkania
otrzymali ulotki dotyczące poruszanych zagadnień,
a przygotowanych przez zespół wychowawczy naszej szkoły.
Koordynator ds. profilaktyki
Barbara Sowa
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212/2013 s. 21 /rok osiemnasty/
Gminne Biegi Przełajowe w Knurowcu
XI Gminne Biegi
Przełajowe dla klas 0 – III miały miejsce
14 maja na terenie Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Leśnej Placówki
AK „Mrowisko” w Knurowcu. Przybyłych
zawodników wraz z opiekunami powitała
dyrektor Renata Jechna w imieniu swoim
i Wójta Gminy Brańszczyk życząc wszystkim
jak najlepszych wyników i powodzenia.
Zaprosiła również na krótki montaż muzyczno
–sportowy przygotowany i zaprezentowany
przez uczennice kl. IV i V.
Organizatorzy przygotowali trzy trasy
odpowiednie do wieku uczestników.
Najdłuższą (450m.) wiodącą przez las dla
najstarszych uczniów z klas II i III, druga trasa
była adresowana do uczniów klas I i zerówki - dzieci sześcioletnich (300m.) i była
umiejscowiona na łące obok szkoły. Trzecia,
najkrótsza (150m.), dla najmłodszych dzieci
pięcioletnich uczęszczających do zerówki, na boisku za szkołą.
Uczestnicy rywalizowali
ze sobą podzieleni na
kategorie wiekowe oraz
oddzielnie dziewczynki
i chłopcy.
Po zmaganiach
sporto wych
każdy
z uczestników mógł
posilić się rogalikiem
ufundowanym przez
Wójta
Gminy
Brańszczyk.
Na koniec przyszedł
czas na
nagrodzenie
zwycięzców. Medale
i gratulacje wręczył
Mieczysław Pękul Wójt
Gminy Brańszczyk
a nagrody ufundowane
również przez Wójta
przekazał zwycięzcom, radny Czesław Bębenek , który zachęcał
dzieci do systematycznego biegania , a za przykład zaprezentował
dzieciom medale, które zdobył w tym roku na biegach 10 km
i półmaratonach.
Zwycięzcy w kategorii dzieci pięcioletnich: Malwina Gałazka
(I miejsce) PSP Białebłoto, Maja Zglejszewska (II miejsce) PSP
Knurowiec, Paulina Puścian (III miejsce) PSP Poręba, Jakub Pyśk
(I miejsce) PSP Bialebłoto, Kacper Roguszewski
(II miejsce) PSP Knurowiec, Kacper Rowiński
(III miejsce) PSP Trzcianka.
Wśród sześciolatków najlepsi byli: Agnieszka
Kurowska (I miejsce) PSP Trzcianka, Julia
Napiórkowska (II miejsce) PSP Knurowiec, Anna
Deluga (III miejsce) PSP Brańszczyk, natomiast
wśród chłopców, Cyprian Paź (I miejsce) PSP
Trzcianka, Wojciech Laskowski (II miejsce), PSP
Brańszczyk, Dominik Rekieć (III miejsce) PSP
Knurowiec.
W kategorii klas pierwszych pierwsze trzy miejsca
wyglądały następująco; wśród dziewczynek: Ewa
Uchal (I miejsce) PSP Brańszczyk,
Maria
Wiśniewska (II miejsce) PSP Białebłoto i Katarzyna
Siatkowska (III miejsce) PSP Turzyn, wśród
chłopców: Kacper Drobot (I miejsce) PSP
Brańszczyk, Filip Rosiński
(II miejsce) PSP
Turzyn, Maksymilian Bajor (III miejsce) PSP
Trzcianka.
Na poziomie klas drugich najlepszymi byli Kamila Tomczak
(I miejsce) PSP Białebłoto, Kinga Zielińska (II miejsce) PSP
Knurowiec, Kinga Wróbel (III miejsce) PSP Nowe Budy, Kacper
Puławski (I miejsce) PSP Turzyn, Daniel Kulesza (II miejsce)
PSP Poręba, Jakub Materski (III miejsce) PSP Białebłoto.
Najstarsi, biorący udział w zawodach, uczniowie klas trzecich
Kinga Piórkowska (I miejsce) PSP Knurowiec, Angelika
Zalewska (II miejsce) PSP Poręba, Barbara Kimula (III miejsce)
PSP Nowe Budy, Dominik Laskowski (I miejsce)
PSP Brańszczyk, Sebastian Świercz (II miejsce) PSP Trzcianka,
Adrian Zalewski (III miejsce) PSP Nowe Budy, uplasowali się na
czołowych miejscach: .
W punktacji zbiorowej puchar przypadł Publicznej Szkole
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku, niewiele
mniej punktów i na drugim miejscu znalazła się PSP
w Białymbłocie, a ostatnie miejsce na podium zajęli gospodarze –
PSP
Knurowiec.
Fot i tekst:
Katarzyna
Gomoliszek
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212/2013 s. 22 /rok osiemnasty/
Pielęgnacja dłoni w gabinecie kosmetycznym
Dbanie o dłonie w warunkach domowych poprawia wygląd, jak
i kondycję skóry dłoni, jednak, aby pielęgnacja była
kompleksowa, warto od czasu do czasu taką pielęgnację wypełnić
wizytą w gabinecie kosmetycznym.
Dzięki niej, nie tylko zadbamy o wygląd naszych dłoni, ale
również możemy się zrelaksować, odprężyć, choć na chwilę
oderwać od domowych obowiązków.
Zabiegami, które są szczególnie polecane, po których
zastosowaniu można zaobserwować natychmiastowe efekty są:
zabiegi parafinowe, ciepłe kompresy stosowane na maski oraz
wykonanie masażu dłoni.
Przed wykonaniem zabiegu pielęgnacyjnego
kosmetyczka wykonuje peeling gruboziarnisty,
aby usunąć martwy naskórek i umożliwić lesze
wchłanianie składników aktywnych.
Masaż dłoni działa odprężająco i relaksująco,
ale głównie ma na celu rozgrzanie skóry,
wywołać miejscowe rozszerzenie naczyń krwionośnych, co
będzie sprzyjało wchłanianiu substancji aktywnych, stosowanych
w późniejszych etapach zabiegu.
Maska parafinowa, jest to zabieg polegający na zanurzeniu dłoni
w rozgrzanej, płynnej parafinie. Do zabiegu pielęgnacyjnego na
dłonie bardzo dobrze sprawdza się parafina, ponieważ ma dużą
pojemność cieplną, a małe przewodnictwo oraz zawiera
substancje natłuszczające (wosk pszczeli), nawilżające (lanolina)
i regenerujące (witaminy). Jest to zabieg bardzo przyjemny,
szczególnie polecany dla osób mających przesuszone dłonie, ale
również dla tych, którzy mają przewlekły problem z zimnymi
dłońmi (nie da trwałej poprawy, ale dzięki wykonaniu masażu
i masce rozgrzewającej nastąpi chwilowe rozszerzenie naczyń
krwionośnych i poprawa ukrwienia). Rozgrzewająca kąpiel
parafinowa dodatkowo rozluźnia mięśnie, jak również łagodzi
bóle stawów. Osoby mające rozdwajające paznokcie, po
zastosowaniu serii zabiegów mogą
zaobserwować znaczną poprawę.
Zabieg z użyciem ciepłego kompresu,
głównym celem zastosowania ciepłych
kompresów jest doprowadzenie do
chwilowego rozszerzenia naczyń
krwionośnych, aby zwiększyć proces
wchłaniania substancji aktywnych.
Działanie ciepłych kompresów jest zbliżone do
zabiegu parafinowego.
W trosce o dobro klienta, przed przystąpieniem do tego typu
zabiegów kosmetyczka przeprowadza wywiad kosmetyczny, aby
wyeliminować przeciwwskazania do wykonania zabiegu
kosmetycznego na dłonie (parafina, ciepłe kompresy). Do
najważniejszych i najczęściej spotykanych zaliczamy: uczulenie
na preparaty stosowane do zabiegu, osteoporoza, zmiany na
skórze, grzybica.
Magda Ponichtera
Białebłoto Stara Wieś
Pasowanie na czytelnika w Gminnej Bibliotece Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna
w Brańszczyku 9 maja gościła
pierwszoklasistów z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Brańszczyku wraz
z wychowawczynią Dorotą Owsianko.
Bożena Głowacka - Kierownik
Biblioteki powitała przybyłych gości
i przeprowadziła krótką rozmowę
z dziećmi dotyczącą tego jak książka
p o ws taj e. P rzyb liż yła r ó wnież
najmłodszym jakie są rodzaje bibliotek
i jakie są podstawowe zasady
użytkowania książek i korzystania
z biblioteki publicznej. Aby stać się czytelnikami GBP dzieci
musiały odpowiedzieć na kilka pytań związanych
z najpopularniejszymi lekturami i wierszami. Za każdą
poprawną odpowiedź była słodka nagroda. Cała klasa złożyła
uroczyste ślubowanie
na
czytelnika. Po czym Bożena
Głowacka, dotykając ramienia
każdego dziecka, piękną księgą
mianowała na czytelnika
Gminnej Biblioteki
Publicznej.
Dzieci od tej chwili
stały się pełnoprawnymi
czytelnikami Gminnej
Biblioteki Publicznej.
Każdy z obecnych
otrzymał pamiątkowy
dyplom oraz mógł
wybrać i wypożyczyć
jedną książeczkę. Po
przeczytaniu w domu
wybranej książki, każdy
otrzymał zadanie zilustrowania swojej lektury. Prace mają
zostać ocenione, a autorzy najładniejszych prac zostaną
nagrodzeni.
W podziękowaniu za miłe przyjęcie w bibliotece dzieci wraz ze
swoją wychowawczynią Dorotą Owsianko przekazały na ręce
Bożeny Głowackiej maskotki do kącika dla malucha
znajdującego się w bibliotece.
Tekst i fot. Katarzyna Gomoliszek
„Lokalne Wieści Gminne” Nr 212/2013 s. 23/rok osiemnasty/

Podobne dokumenty

MIESIĘCZNIK LIPIEC 2013 Nr 214

MIESIĘCZNIK LIPIEC 2013 Nr 214 Zwiedziliśmy Park Dinozaurów oraz Prehistoryczne Oceanarium. O ile w parku oglądaliśmy imponujące, naturalnych rozmiarów postacie dinozaurów, to w oceanarium na ogromnych ekranach trójwymiarowe mor...

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MAJ 2012 Nr 200 dwusetny ROK SIEDEMNASTY

MIESIĘCZNIK MAJ 2012 Nr 200 dwusetny ROK SIEDEMNASTY Dzień Dziecka ze szkółką wędkarską „Spławik” Według planu działalności szkółki wędkarskiej w ubiegłą sobotę /19 maja 2012 r./ odbyły się zawody wędkarskie dla młodzieży do lat 16 z okazji zbliżają...

Bardziej szczegółowo