Mistrzowie w planowaniu kariery W dniu 14 marca 2013r., w

Transkrypt

Mistrzowie w planowaniu kariery W dniu 14 marca 2013r., w
Mistrzowie w planowaniu kariery
W dniu 14 marca 2013r., w Zespole Szkół im. W. Jagiełły w Kurzętniku odbył się II
Powiatowy Turniej „ JESTEM MISTRZEM” - na temat wiedzy i umiejętności przydatnych w
planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. Do zmagań przystąpiły wszystkie gimnazja z
Powiatu Nowomiejskiego, a także Zespół Szkół im. C.K Norwida i Zespół Szkół
Zawodowych w Nowym Mieście Lub. 40-tu zawodników, podzielonych na 4-ro osobowe
zespoły walczyło o zwycięstwo w 8 konkurencjach. Łącznie w Turnieju uczestniczyło
115osób – zawodników, kibiców, pedagogów i zaproszonych gości.
Głównym celem turnieju jest: upowszechnianie idei doradztwa edukacyjnozawodowego, rozwijanie zainteresowań uczniów, promocja wiedzy i umiejętności uczniów,
nauka poprzez zabawę i doświadczenie, a także rozwijanie kreatywności uczniów w
niespodziewanych sytuacjach zadaniowych.
Do dwóch pierwszych konkurencji drużyny mogły przygotować się dużo wcześniej.
Efektem były zaskakujące pomysły podczas prezentacji drużyn, z których każda
przedstawiała wybrany przez siebie zawód: muzyk, strażak, fotograf, leśnik, prawnik,
kucharz, budowlaniec, ratownik czy
mistrz sztuki cyrkowej. Wszyscy uczestnicy
zademonstrowali niezwykłe
umiejętności i poczucie humoru. Zaskoczyły również
przywiezione przez drużyny ciasta, które czarowały nie tylko wyglądem, ale i wybornym
smakiem. Wiele ciast nawiązywało kształtem do prezentowanego przez drużynę zawodu – np.
mistrz sztuki cyrkowej - kolorowy namiot cyrkowy, ratownik – koło ratunkowe, budowlaniec
– klucz francuski, a muzyk – skrzypce.
Pozostałe konkurencje utrzymywane były przez organizatorów w głębokiej tajemnicy.
Pomimo elementu zaskoczenia zawodnicy bardzo kreatywnie podchodzili do wykonywania
proponowanych im zadań. Jury miało dużo pracy chcąc, jak najbardziej sprawiedliwie ocenić
rezultaty.
Ostateczne zwycięstwo przypadło Zespołowi Szkół im. C.K Norwida w Nowym
Mieście Lub. Tuż za nim uplasowało się Gimnazjum z Zespołu Szkół w Mrocznie i
Gimnazjum z Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie. Za najlepiej kibicującą
publiczność uznano młodzież wraz z pedagogiem –Anną Wiraszka z Zespołu Szkół w
Nowym Grodzicznie.
Turniej został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w
Nowym Miescie Lubawskim, która - zgodnie z sugestią Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty – postanowiła kontynuować szereg działań z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego – zainicjowanych – w ubiegłym roku szkolnym, w ramach pilotażu
zewnętrznego wsparcia szkół w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego, pn. „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego
systemu informacji edukacyjno-zawodowej”, w którym brały udział wszystkie gimnazja i
szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Nowomiejskiego. Turniej przygotowały i poprowadziły
Hanna M. Karczyńska i Iwona Krajewska – pedagodzy i jednocześnie doradcy zawodowi z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, które zostały również powołane przez Starostę
Powiatu Nowomiejskiego na powiatowe koordynatorki ds. doradztwa zawodowego w
szkołach. Najważniejszym celem działań koordynatorek w tym zakresie jest promowanie idei
doradztwa w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, które ma zmierzać do poprawy
świadomości zawodowej uczniów i odnalezienia się na rynku pracy.
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim
Bożena Aniela Smoczyńska
Powiatowe koordynatorki ds. doradztwa zawodowego w szkołach:
Hanna M. Karczyńska
Iwona Krajewska