Temat: Budowa i działanie serca.

Transkrypt

Temat: Budowa i działanie serca.
Temat: Budowa i działanie serca.
1. Tkanka budująca serce.
Jest to tkanka poprzecznie
prążkowana serca.
Jej komórki są widlasto
rozgałęzione, co umożliwia
kurczenie się serca we wszystkich
kierunkach.
Skurcz tkanki mięśniowej
poprzecznie prążkowanej serca
jest niezależny od naszej woli.
Budowa mięśnia sercowego
umożliwia szybkie kurczenie się.
Jednak moc tych skurczów jest
słabsza, niż mięśni szkieletowych.
2. Budowa serca.
Nieustanna praca serca ( ok. 104 000
skurczów na dobę) powoduje, że
zużywa ono bardzo dużą ilość
energii.
Dlatego serce potrzebuje dużej ilości
tlenu i pożywienia – glukozy.
Dostarczanie substancji
odżywczych do serca
umożliwiają naczynie
wieńcowe. Docierają one
do każdej komórki serca.
Ważne jest, aby tętnice
te były zdrowe!
3. Cykl pracy serca.
Składa się z trzech faz:
 skurcz przedsionków – krew
przepływa z przedsionków do
komór (0,15s),
 skurcz komór – krew jest
tłoczona do tętnic, którymi
dopływa do płuc i pozostałych
narządów (0,3s),
 faza spoczynku – przedsionki
i komory są rozkurczone, krew
napływa do przedsionków
(0,35s)
4. Ciśnienie krwi, puls i tętno.
Ciśnienie krwi – to siła z jaką krew naciska na ściany
naczyń krwionośnych:
– Ciśnienie skurczowe to najwyższe ciśnienie w tętnicach, jakie
panuje podczas skurczu lewej komory serca; wartość
prawidłowa to 120mmHg.
– Ciśnienie rozkurczowe – to najniższe ciśnienie krwi, jakie
występuje w tętnicy podczas rozkurczu komór; wartość
prawidłowa to 80mmHg.
Puls = tętno – to rytmiczne rozciąganie się ścian tętnic w rytm
skurczów serca; wartość prawidłowa to 60-80 uderzeń na
minutę.
Ciśnienie i puls mogą ulegać pewnym zmianom np. na skutek
wysiłku, stresu. W czasie snu wartość obu parametrów obniża
się.
Jak zmierzyć ciśnienie krwi i puls?