St. Adalbert Parish, Schenectady, NY.

Transkrypt

St. Adalbert Parish, Schenectady, NY.
ST. ADALBERT'S CHURCH
550 Lansing St.
Schenectady, NY 12303
Ks. Roman Nir, Bibliografia parafii,
Archiwum w Orchard Lake
Pamiętnik 25-letniego jubileuszu parafii św. Wojciecha, Schenectady, N.Y. 1903-1928. Środa,
30-go maja 1928 roku. Schenectady. N.Y. 1928 s. 28, ilustr.
Słowo wstępne s. 3. Historia Towarzystwa św. Apostołów Piotra i Pawła No 200 Z.P.R.K. w Schenectady, New York s. 4. Historia parafii św. Wojciecha w Schenectady, N.Y. Ks. Józef S. Ostrowski,
proboszcz s. 5-31. Powstanie z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w roku 1913. Pierwszy proboszcz ks. Józef Gogolewski z Polski. Wówczas parafia liczyła 250 rodzin. Budowa kościoła i szkoły
oraz plebanii. Pożar kościoła w 1909 roku. Budowa gotyckiego kościoła. W głównym ołtarzu obraz
św. Wojciecha pędzla Piotra Stachiewicza z Krakowa. Bogaty wystrój wnętrza kościoła. Budowa
nowoczesnej szkoły i klasztoru dla sióstr. Rozwój towarzystw religijnych i patriotycznych w parafii.
Biogram ks. Józefa Gogolewskiego. W 1916 roku ks. Gogolewski objął parafię św. Józefa w Herkimer, N.Y. Drugi proboszcz ks. Stanisław Chmielewski. Asystent ks. Franciszek Ren. Spłacenie
długu parafialnego. Asystenci. Administrator parafii ks. Jan Pieniążek. Od 1924 roku proboszczem
ks. Antoni Górski. Asystent ks. Władysław Guziełek. Po roku nowy proboszcz ks. Józef Ostrowski.
Asystent ks. Władysław Guziełek. Majątek parafialny s. 13-15. Sprawozdanie finansowe za rok 1927
s. 15-25. Jubileusz s. 25-31. „Gazeta Tygodnia", K. S. Ogonowski, wydawca s. 6. Skład Węgla pod
„Białym Orłem" s. 8. A. B. Brzozowski dyrektor pogrzebowy i balsamator s. 12. „Polska Apteka"
Wacław Daniel Przybytek, absolwent Seminarium Polskiego w Orchard Lake, Mi. - biogram s. 18.
Franciszek Leszczyński pogrzebowy i balsamator s. 20. Spis ofiarodawców ogłoszeń w pamiętniku
jubileuszowym s. 33-35. Alfabetyczny spis ofiarodawców na fundusz jubileuszowy s. 37-50. Towarzystwa św. Trójcy, św. Agnieszki, św. Franciszka, św. Jana Chrzciciela 203 Unia, św. Teresy, św.
Alojzego, św. Cecyli, Apostolstwa Modlitwy, Osada, Niesienia Pomocy, Królowej Pokoju, Swoboda,
Młoda Polska, Postęp, Wawel, Chór Jutrzenka, Gmina, Chór Zorza, Polska Izba Handlowa, Klub
św. Wojciecha, Różańca Św., św. Wojciecha, Dzieci Szkolne, św. Józefa No 193 Unia, Zarząd Unii z
Buffalo, Prawda i Praca, Jedność s. 51. Komitet jubileuszowy. Zarząd Zaproszeń. Komitet Druków.
Komitet Dekoracji. Komitet Zbierania Funduszów. Komitet Bankietu. Komitet Projektu i Programu.
Komitet Balu. Przewodniczący wymarszu J. Ciepliński, marszałek s. 53. Dr A. F. Korniejewski. polski dentysta s. 54. Program obchodu jubileuszowego s. 55. Życzenia s. 56-79. Podziękowanie s. 80.
1
Church of St. Adalbert 1903-1978, Schenectady, New York. s. 60, ilustr.
Pope John Paul II s. 2. Decade of Decisions. Rev. Joseph Gogolewski 1903-1916 s. 4. Original Church
s. 5-9. Rev. Stanislaus Chmielewski 1916-1924. Theological Courses at Sts. Cyril and Methodius
Seminary, Orchard Lake, Mi. s. 9-10. Rev. Anthony Górski, August 1924 - July 1925, October 1930 December 1931. Rev. Joseph Ostrowski 1925-1930 s. 10. Rev. Ladislaus Guziełek 1944-1960 s. 10-12.
Rev. John Krzysko 1960-1971 s. 12-13. Rev. John Małecki Ph.D. October 1971-January 1972 s. 13.
Rev. Edwin Prusko 1972-1974 s. 13. Rev. Carl Urban 1974 s. 13. Rev. John S. Kostek. Philosophy
from Sts. Cyril and Methodius Seminary, Orchard Lake, Mi. s. 16-17. Mr. Stanislaus Stawowy, Deacon
s. 18. Our Distinguished Pastors and Their Assistants s. 18. Missions s. 18-19. Priestly Vocations s.
19. Vocations to the Sisterhood s. 19. Sisters of the Resurrection s. 19-20. Parish Organs s. 20-22.
Choirs s. 22-23. Rectory s. 23-24. Convent s. 24. Cemetery s. 24-25. Bingo s. 25. Stained-Glass
Windows s. 25-26. Jubilee Year s. 26-27. Corpus Christi s. 27-30. Polish Day-Empire State Plaza
s. 30-31. Mass of Thanksgiving s. 31-32. A Salute to Frank J. Smith s. 32. Parish Schools s. 33-36.
Church Societies and Organizations s. 36. Sts. Peter and Paul Society - Towarzystwo Świętych Piotra
i Pawła s. 36. Holy Trinity Society - Towarzystwo Świętej Trójcy s. 37. Altar Rosary Society - Towarzystwo Różańca św. s. 37. St. Adalbert's Society - Towarzystwo Św. Wojciecha s. 38. Children of
Mary - Dzieci Marii s. 38. St. Joseph's Society - Towarzystwo Św. Józefa s. 38. St. George's Society
- Towarzystwo św. Jerzego s. 39. St. John the Baptist Society - Towarzystwo św. Jana Chrzciciela s.
39. Brotherly Society - Bratnia Pomoc s. 39. Alumni Association s. 39. Boy Scouts s. 40. The Order
of St. Francis - Trzeci Zakon św. Franciszka s. 40. Sacred Heart Society - Towarzystwo Serca Jezusa
s. 40. Ladies Aid Society - Niesienia Pomocy Ojczyźnie s. 40-43. St. Theresa Lodge - Towarzystwo
św. Teresy s. 43. St. Adalbert's Athletic Club s. 43. Sodality of the Immaculate Conception s. 43- 44.
St. John Berchman Society s. 44-45. Mothers, Wives, Sisters of Servicemen Club - Klub Matek, Żon
i Sióstr Żołnierzy s. 45. St. Adalbert CYO Basketball s. 45. St. Helen's Lodge s. 46. Parent Teachers
Guild s. 46. Girl Scouts s. 47. Holy Name Society s. 47-49. Folk Group (Youth Choir) s. 49. Parish
Council s. 49-50. Historia parafii św. Wojciecha s. 51-52. Acknowledgment s. 52. Benefactors s. 53.
Patrons s. 54-56. Diamond Jubilee Gift s. 57-60. Boosters s. 60.
Ks. Władysław Guziełek proboszczem parafii św. Wojciecha, Schenectady. N.Y. Nowy Świat,
22 stycznia 1944 s. 2.
St. Adalbert's School, Schenectady, N.Y. W: Leary Mary Ancilla Sr. The History of Catholic
Education in the Diocese of Albany. The Catholic University of America Press. Washington,
D.C. 1957 s. 86-87.
Young Men's Polish Association Golden 50th Anniversary 1933-1983. Church of St. Adalbert.
October 15, 1983. Schenectady, New York s. 60, ilustr.
Greetings from Club President, Joseph Kaczyński, President s. 1. 1933-1935 Members - Y.M.P.A.
s. 2. 1983 Officers and Board of Directors s. 3. Golf League 1946 s. 4. History s. 5. Presidents of
Y.M.P.A. s. 6. Charter Members s. 6. Official Proclamation Office of Mayor Schenectady, N.Y.
2
S. 8. Congratulations s. 9-21. Church of St. Adalbert, Rev. Carl A. Urban, Pastor. Rev. Thomas J.
Krupa. Associate. Sisters of the Resurrection and the Entire Parish Community s. 22. Dinner Program. Invocation, Rev. Michael Zakens. Benediction, Rev. Carl Urban. Polish Songs s. 29. Y.M.P.A.
Membership 1983 s. 32. Congratulations s. 33-57. Polish Community Center of Albany, N.Y. s. 57.
Social Patrons s. 58-59. Clergy Patrons. Business Patrons s. 60. Thank You.
3