Program - Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach

Transkrypt

Program - Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach
69
MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL CHOPINOWSKI
69th In­ter­na­tio­nal
Cho­pin Piano Fe­sti­val
Du­szni­ki-Zdrój
1–9 sierp­nia 2014
DY­R EK­TOR AR­T Y­S TYCZ­N Y
PIOTR PA­L ECZ­N Y
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 1
2014-07-21 18:35:57
Festiwal zrealizowano przy pomocy finansowej
MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
oraz budżetów:
MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ,
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
i POWIATU KŁODZKIEGO
ORGANIZATOR
Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich
w Dusznikach-Zdroju – Członek Międzynarodowej Federacji
Towarzystw Chopinowskich
57-340 Duszniki-Zdrój, Rynek 10, tel./fax 0048-74-8669 280
Dyrektor Organizacyjny Festiwalu
ANDRZEJ MERKUR
Współpraca
AGENCJA FILHARMONIA S.C. – Warszawa
Korekcja fortepianów
KAZUMA SUZUKI, MICHAŁ BEDNARSKI,
SEBASTIAN GRIMA – Yamaha
JAROSŁAW BEDNARSKI – Steinway & Sons
Redakcja programu
KAZIMIERZ KOŚCIUKIEWICZ
Projekt graficzny plakatu i okładki
WŁADYSŁAW KOLBUSZ
Noty biograficzne opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez
artystów.
Organizatorzy Festiwalu dziękują Firmom
YAMAHA oraz STEINWAY & SONS
za dostarczenie fortepianów
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 2
2014-07-21 18:35:57
Serdecznie witam w przepełnionych muzyką Fryderyka festiwalowych Dusznikach-Zdroju.
Ponad 22 lata temu, kiedy przyjąłem
propozycję Fundacji, nie przypuszczałem, że ta nowa w mym życiu pasja –
mimo wielu trudnych do pokonania problemów – będzie trwała tyle lat.
Ale Chopin od wielu lat zajmował
i będzie w mym życiu zawsze zajmował
miejsce szczególne.
Tegoroczny 69. Międzynarodowy
Festiwal Chopinowski to kolejna okazja
do poznania artystów, których sztuka
pianistyczna jest uznana i podziwiana
przez publiczność najbardziej prestiżowych sal koncertowych.
Z radością ponownie witam w Dusznikach tych spośród naszych
tegorocznych gości, których poprzednie festiwalowe sukcesy głęboko
utkwiły w naszej pamięci.
Wyjątkowo serdecznie witam pianistów, których gościmy w Dworku
Chopina po raz pierwszy – Ludmila Angelova, Mateusza Borowiaka,
Marc-André Hamelina, Davida Kadoucha i Adama Wodnickiego. Witam dwie znakomite przedstawicielki wiolinistyki – triumfatorkę Konkursu im. P. Czajkowskiego Japonkę Mayuko Kamio oraz fenomenalnie
uzdolnioną młodziutką koreańską skrzypaczkę Soo Ben Lee.
Już tradycyjnie Festiwal w Dusznikach jest miejscem promocji młodych, najzdolniejszych artystów, laureatów najważniejszych konkursów
pianistycznych.
Recitale tych właśnie artystów chciałbym polecić Państwa szczególnej uwadze i życzliwości. To oni – ich talent i artystyczna osobowość
– tworzą i w najbliższych latach będą kształtować przyszłość światowej
pianistyki.
Witam znakomitych pianistów i pedagogów, prof. B. Petrushanskiego i prof. R. Yassa, prowadzących zajęcia z nadziejami młodej polskiej
pianistyki w ramach festiwalowego Kursu Mistrzowskiego.
Fot. MAREK GROTOWSKI
Szanowni Państwo,
3
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 3
2014-07-21 18:35:57
Serdeczne i gorące wyrazy szacunku i podziękowania kieruję w stronę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wszystkich Sponsorów Festiwalu, Programu 2 Polskiego Radia i przedstawicieli wszystkich mediów, dzięki których życzliwości i profesjonalizmowi możemy
realizować nasze artystyczne i organizacyjne zadania.
Jestem przekonany, że wszystkie koncerty tegorocznego Festiwalu
przyniosą wiele emocji, wzruszeń i głębokich, niezapomnianych wrażeń.
Tego z całego serca życzę Państwu – naszej niezawodnej publiczności!
4
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 4
2014-07-21 18:35:57
W STULECIE URODZIN WITOLDA MAŁCUŻYŃSKIEGO
Witold Małcużyński należał do tych wspaniałych muzyków, którzy już
za życia owiani byli legendą. Na estradę wychodził sprężystym krokiem
i od razu każdy wiedział, że to artysta prawdziwy. Z jego sylwetki emanowały tak silne fluidy, iż publiczność jeszcze przed usłyszeniem pierwszego dźwięku była zniewolona. Takich artystów nazywa się czasem
charyzmatycznymi. Małcużyński rzeczywiście charyzmę miał. Publiczność z uległością przyjmowała wszystko, co proponował, i w dodatku
była szczęśliwa z tego, czym ją obdarzał. Na jego koncertach zjawiały się tłumy, ponieważ wszyscy wiedzieli z góry, że będą świadkami
czegoś nadzwyczajnego, że przeżyją wzruszenia, jakich na koncertach
innych muzyków nie doświadczą. Zachowała się fotografia z Buenos
Aires przedstawiająca długą, ciągnącą się po horyzont kolejkę osób
pragnących kupić bilet na recital Małcużyńskiego w Teatro Colon. Podobnie bywało w Warszawie, Paryżu, Nowym Jorku i innych centrach
muzycznych świata. Pojawienie się bowiem nazwiska Małcużyńskiego
na afiszu sali koncertowej gwarantowało obcowanie z wielką sztuką.
Wśród pianistów swoich czasów Małcużyński wyróżniał się wieloma cechami. Jego gra pozbawiona była jakiejkolwiek sztampy, a słu5
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 5
2014-07-21 18:35:58
chając w jego ujęciu tego samego utworu na różnych koncertach, miało
się wrażenie odbioru tego dzieła po raz pierwszy. Doświadczyłem tego
osobiście, słuchając dwukrotnie III Koncertu fortepianowego d-moll
Rachmaninowa. Za każdym razem była to jakby nieco inna kompozycja, przykuwająca uwagę różnymi walorami interpretacyjnymi. Pianista miał bowiem kreatywne podejście do muzyki. Korzystał z różnych
inspiracji, aby wykonanie wzbogacić o nowe elementy i natychmiast
podzielić się nimi ze słuchaczami. Był jednym z nielicznych wirtuozów,
który miał swój charakterystyczny, rozpoznawalny dźwięk fortepianu.
Owym spiżowym dźwiękiem o srebrzystej poświacie przeszywał powietrze, nasycając go jakąś trudną do określenia energią. Jeśli do tego
dodać, że miał on bogaty zestaw środków pianistycznych (niezliczone
odmiany piano i wielkiego forte, dolce i barbaro), niezawodne wyczucie stylu i poczucie smaku, otrzymamy w dużym przybliżeniu to, czego
świadkami byli słuchacze i na co tak bardzo czekali…
Witold Małcużyński przyszedł na świat 10 sierpnia 1914 r. w Koziczynie na Wileńszczyźnie. Rok później rodzina przeniosła się do Carskiego Sioła, a w 1919 r. zamieszkała w Warszawie. Początkowo utalentowany muzycznie Witold chciał być kompozytorem, ale gdy mając
dziesięć lat rozpoczął systematyczną naukę gry na fortepianie u Haliny
Chełmińskiej, instrument zawładnął nim bez reszty. W 1929 r. wstąpił
na kurs niższy Konserwatorium Warszawskiego do klasy prof. Jerzego
Lefelda. Po otrzymaniu matury przeszedł na kurs wyższy Konserwatorium do klasy prof. Józefa Turczyńskiego, rozpoczynając jednocześnie uniwersyteckie studia filozoficzne i prawnicze. Konserwatorium
ukończył w 1936 r., otrzymując dyplom z odznaczeniem. Tego samego
roku został laureatem konkursu muzycznego w Wiedniu oraz zadebiutował na koncercie symfonicznym w Warszawie, sensacyjnie wykonując
II Koncert A-dur Liszta, na bis dodając Wariacje b-moll Szymanowskiego. Konstanty Regamey napisał wtedy:
„Żywiołowością swej gry, potęgą i soczystością tonu porwał Małcużyński od razu publiczność. Mając jednak takie dane do brawurowego
wirtuozostwa, umie on panować nad sobą, ujmuje ten rozmach w karby
refleksji artystycznej, dzięki czemu daje tym pełniejszą, tym wypuklejszą kreację. Liryzm jego jest męski, skupiony, wolny od czułostkowości. Jeśli Małcużyński będzie dalej ewoluował na tej samej drodze, dalej
przefiltrowywał i pogłębiał swój temperament pianistyczny, może to
6
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 6
2014-07-21 18:35:58
dać w połączeniu z doskonałą szkołą i swobodą techniczną, jakie już
ma, wspaniałe wyniki”.
Cechy zauważone przez Regameya, znakomicie rozwinięte m.in.
przy pomocy Ignacego Jana Paderewskiego w Morges, gdzie młody
pianista pracował z mistrzem, wydały wkrótce piękne owoce. Na Konkursie Chopinowskim w Warszawie (1937) otrzymał trzecią nagrodę,
wzbudzając aplauz i uznanie oraz rozpoczynając podbój świata. Regamey jego sukces skwitował następująco:
„Małcużyński [na konkursie] reprezentował zupełnie inny styl pianistyczny. Wrodzone cechy jego talentu skłaniały go do interpretacji pełnych rozmachu i temperamentu, niestroniących od zewnętrznego efektu
[…] dążących raczej do osobistego wypowiadania się niż do obiektywnie precyzyjnego wygrywania nut. Tego rodzaju niejako syntetyczne
i wielkopańskie interpretacje podziwiano u wielkich pianistów starszego pokolenia nawet w Warszawie; nie chciano ich darować młodemu,
początkującemu pianiście”.
Owa wielkopańskość gry Małcużyńskiego, która na Konkursie Chopinowskim mogła być odbierana negatywnie, z czasem stała się poważnym atutem artystycznym pianisty. Jego styl interpretacyjny wpisywał
się w wyznawaną estetykę, odbiegającą od utartych szablonów.
„Wierność interpretacyjna – twierdził pianista – jest mitem. Nie
wiemy, jak kompozytor grał swój utwór. Poza tym, jaki mamy dowód,
że twórca był najlepszym interpretatorem własnych dzieł? Moim zdaniem, kompozytor to taki facet, który dzieło stworzył, odszedł i pozostawił własnemu losowi. Widzę kompozytora mówiącego do wykonawców
w następujący sposób: gra należy do ciebie. Odtwarzaj mój utwór według
własnego usposobienia i daj się ponieść własnej fantazji. Nie staraj się
mnie imitować, a nawet nie uwzględniaj moich uwag, jakie gdzieś kiedyś
komuś powiedziałem nie wierząc sam w to, co mówię. Swoją wierność
interpretacyjną udowodnisz myśląc nie o mnie, lecz o sobie.
Tego rodzaju imaginacyjne słowa włożyłbym w usta Chopina,
Brahmsa albo Liszta. Najwyższy już czas zarzucić frazesy estetyczne
bez wszelkiego znaczenia, takie jak »interpretacja obiektywna«. W sztuce nie ma nic obiektywnego. Sztuka jest subiektywna – w przeciwnym
razie staje się ona niczym”.
Taka postawa względem uprawianej sztuki była jego siłą, bo wprowadzał on do muzyki swój talent i subiektywne przemyślenia. Był ży7
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 7
2014-07-21 18:35:58
wym potwierdzeniem własnych przekonań. Dlatego zapewne jego sztuka tak silnie oddziaływała na słuchaczy, dlatego też miała taką magiczną
i zniewalającą moc.
Mimo kilku dziesięcioleci spędzonych poza Polską nigdy nie przestawał być patriotą. Wymownym tego przykładem było zaangażowanie
się w sprowadzenie skarbów wawelskich do kraju, zdeponowanych na
czas II wojny światowej w Kanadzie, a także w odzyskanie wielu dzieł
Chopina zrabowanych podczas okupacji hitlerowskiej. Pomagał pianistom polskim (np. Januszowi Olejniczakowi), promował naszą sztukę
za granicą. Od 1958 r., gdy po raz pierwszy odwiedził ojczyznę, wracał
do niej systematycznie, co pewien czas z koncertami, w celu nagrań
płytowych, udziału w jury Konkursów Chopinowskich. To on bardzo
wysoko oceniał grę Piotra Palecznego i Janusza Olejniczaka, widząc
w nich spadkobierców wielkiej tradycji chopinowskiej stworzonej przez
Michałowskiego, Paderewskiego, Śliwińskiego, Koczalskiego, Hofmanna, Friedmana i innych.
Marzeniem Małcużyńskiego było nagranie na płyty wszystkich
polonezów i mazurków Chopina. W tym celu, w połowie 1977 r., wyjechał na Majorkę, aby tam przygotować repertuar do fonograficznej
rejestracji. Niestety pracy nie ukończył, bo 17 lipca magle zmarł. Spoczął w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. Pozostawił chorą żonę, pianistkę, i dwie córki. Jego dorobek artystyczny zawarty jest
na kilkunastu płytach opublikowanych przez Columbia Records, EMI
Records oraz Polskie Nagrania „Muza”. Znajdują się na nich piękne
interpretacje dzieł Chopina (Koncert e-moll, 4 ballady, wybór etiud, Impromptu As-dur, 16 mazurków, 5 nokturnów, 8 polonezów, 2 scherza,
2 sonaty i 14 walców), Paderewskiego i Szymanowskiego oraz Bacha,
Beethovena, Brahmsa, Czajkowskiego, Debussy’ego, Francka, Liszta,
Prokofiewa, Rachmaninowa i Skriabina.
W pierwszą rocznicę śmierci pianisty zorganizowano koncerty poświęcone jego pamięci. Odbyły się one w Warszawie, Wenezueli i USA.
18 maja 1979 r. w nowojorskiej Carnegie Hall zabrzmiał Koncert f-moll
Chopina w interpretacji Piotra Palecznego i The American Symphony
Orchestra pod batutą Jacka Kaspszyka.
Stanisław Dybowski
8
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 8
2014-07-21 18:35:58
KALENDARZ IMPREZ FESTIWALOWYCH
Piątek, 1 VIII
19.30Złożenie kwiatów pod pomnikiem Fryderyka Chopina
DWOREK CHOPINA
20.00Inauguracyjny recital fortepianowy
ANTONIO POMPA-BALDI
Chopin, Debussy, Liszt, Liszt /Verdi, Piana
Sobota, 2 VIII
SALA KAMERALNA IM. JANA WEBERA
9.30 Kurs Mistrzowski
Prof. BORIS PETRUSHANSKY
HOTEL FRYDERYK
11.00 Koncert promocyjny
ANDRZEJ WIERCIŃSKI
Chopin
DWOREK CHOPINA
16.00Recital fortepianowy
ANTONII BARYSHEVSKYI
– laureat I nagrody Konkursu Pianistycznego im. Artura Rubinsteina w Tel-Awiwie ’2014
Scarlatti, Schumann, Messiaen, Musorgski
20.00Recital fortepianowy
CLAIRE HUANGCI
Brahms, Rachmaninow, Strauss/Schulz-Evler, Chopin
Niedziela, 3 VIII
SALA KAMERALNA IM. JANA WEBERA
9.30 Kurs Mistrzowski
Prof. BORIS PETRUSHANSKY
DWOREK CHOPINA
16.00Recital skrzypcowy
SOO-BEEN LEE – skrzypce
JAN STANIENDA Z ZESPOŁEM SMYCZKOWYM
„WRATISLAVIA CHAMBER ENSEMBLE”
MARCIN SIKORSKI – fortepian
Wieniawski, Czajkowski, Saint-Saëns, Vivaldi
9
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 9
2014-07-21 18:35:58
20.00Recital fortepianowy
DANIIL TRIFONOV
Czajkowski, Rachmaninow, Schumann
Poniedziałek, 4 VIII
SALA KAMERALNA IM. JANA WEBERA
9.30 Kurs Mistrzowski
Prof. BORIS PETRUSHANSKY
DWOREK CHOPINA
16.00Recital fortepianowy
EMANUEL RIMOLDI
Chopin, Prokofiew, Liszt
20.00Recital fortepianowy
MATEUSZ BOROWIAK
– laureat III nagrody Konkursu Królowej Elżbiety w Brukseli ’2013
Soler, Schubert, Chopin, Ravel, Barber
Wtorek, 5 VIII
SALA KAMERALNA IM. JANA WEBERA
9.30 Kurs Mistrzowski
Prof. BORIS PETRUSHANSKY
DWOREK CHOPINA
16.00Recital fortepianowy
ADAM WODNICKI
Barber, Chopin, Skriabin, Prokofiew
SALA KAMERALNA IM. JANA WEBERA
19.00Recital charytatywny
Uczestników Aktywnych XIII Kursu Mistrzowskiego
DWOREK CHOPINA
22.00„NOKTURN” – koncert przy świecach z udziałem uczestników
69. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego
Gospodarz wieczoru – prof. IRENA PONIATOWSKA
Środa, 6 VIII
SALA KAMERALNA IM. JANA WEBERA
9.30 Kurs Mistrzowski
Prof. RAMZI YASSA
10
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 10
2014-07-21 18:35:58
DWOREK CHOPINA
16.00Recital fortepianowy
ZHEEYOUNG MOON
– laureatka I nagrody Konkursu im. I.J. Paderewskiego
w Bydgoszczy ’2013
Chopin, Paderewski, Schumann, Liszt
20.00Recital fortepianowy
MARC-ANDRÉ HAMELIN
Haydn, Field, Debussy, Hamelin, Chopin
Czwartek, 7 VIII
SALA KAMERALNA IM. JANA WEBERA
9.30 Kurs Mistrzowski
Prof. RAMZI YASSA
DWOREK CHOPINA
16.00Recital fortepianowy
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
– laureat I nagrody Konkursu NIFC ’2013
Mozart, Paderewski, Prokofiew
KONRAD SKOLARSKI
Chopin, Liszt, Rachmaninow
20.00Recital fortepianowy
FRANCESCO PIEMONTESI
Debussy, Schubert
Piątek, 8 VIII
SALA KAMERALNA IM. JANA WEBERA
9.30 Kurs Mistrzowski
Prof. RAMZI YASSA
HOTEL FRYDERYK
11.00 Koncert promocyjny
ŁUKASZ BYRDY
Haydn, Chopin
DWOREK CHOPINA
16.00Recital fortepianowy
JI-YEONG MUN
– laureatka I nagrody Konkursu w Takamatsu ’2014
Beethoven, Corigliano, Schumann
11
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 11
2014-07-21 18:35:58
19.00Recital fortepianowo-skrzypcowy
MIROSLAV KULTYSHEV – fortepian
Chopin
MAYUKO KAMIO – skrzypce
Franck, Waxman
22.00Recital fortepianowy
LESZEK MOŻDŻER
(poza karnetem)
Sobota, 9 VIII
SALA KAMERALNA IM. JANA WEBERA
9.30 Kurs Mistrzowski
Prof. RAMZI YASSA
HOTEL FRYDERYK
11.00 Koncert promocyjny
ADAM MIKOŁAJ GOŹDZIEWSKI
Chopin
DWOREK CHOPINA
16.00Recital fortepianowy
DAVID KADOUCH
Bach, Janáček, Bartók, Chopin
20.00Finałowy recital fortepianowy
LUDMIL ANGELOV
„W 100. rocznicę urodzin Witolda Małcużyńskiego (1914–1977)”
Zarębski, Michałowski, Friedman, Moszkowski, Chopin
12
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 12
2014-07-21 18:35:58
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Recitale fortepianowe w ogrodach „Villa Polanica”
Polanica-Zdrój, ul. Matuszewskiego 8
Codziennie w dniach 3–9 sierpnia, godz. 20.00
Wykonawcami będą studenci akademii muzycznej
FESTIWAL NA ANTENIE POLSKIEGO RADIA
Transmisje na antenie Programu 2 Polskiego Radia
1 sierpnia, godz. 20.00 – Inauguracyjny recital fortepianowy
ANTONIO POMPA-BALDI
(transmisja EBU)
2 sierpnia, godz. 16.00 – Recital fortepianowy
ANTONII BARYSHEVSKY
(retransmisja EBU 6 sierpnia)
3 sierpnia, godz. 20.00 – Recital fortepianowy
DANIIL TRIFONOV
4 sierpnia, godz. 20.00 – Recital fortepianowy
MATEUSZ BOROWIAK
(transmisja EBU)
6 sierpnia, godz. 20.00 – Recital fortepianowy
JEAN-MARC HAMELIN
9 sierpnia, godz. 20.00 – Finałowy recital fortepianowy
LUDMIL ANGELOV
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
13
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 13
2014-07-21 18:35:58
Fot. MAREK GROTOWSKI
Dworek Chopina w Dusznikach-Zdroju
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 14
2014-07-21 18:35:59
KONCERTY FESTIWALOWE
– PROGRAMY i WYKONAWCY
Organizatorzy uprzejmie proszą, aby podczas koncertów:
NIE UŻYWAĆ aparatów fotograficznych, kamer wideo i magnetofonów oraz WYŁĄCZYĆ telefony komórkowe i urządzenia dźwiękowe w zegarkach elektronicznych.
15
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 15
2014-07-21 18:35:59
PIĄTEK, 1 SIERPNIA
GODZ. 20.00
DWOREK CHOPINA
INAUGURACYJNY RECITAL FORTEPIANOWY
ANTONIO POMPA-BALDI
Fryderyk Chopin
(1810–1849)
– Etiuda cis-moll op. 25 nr 7 (1835–1837)
– Berceuse / Kołysanka Des-dur op. 57 (1844)
– 12 Etiud op. 10 (1829–1832)
nr 1. C-dur; nr 2. a-moll; nr 3. E-dur; nr 4. cis-moll;
nr 5. Ges-dur („na czarnych klawiszach”); nr 6.
es-moll; nr 7. C-dur; nr 8. F-dur; nr 9. f-moll; nr 10.
As-dur; nr 11. Es-dur; nr 12. c-moll („Rewolucyjna”)
PRZERWA
Claude Debussy
– Suite bergamasque (1890–1905)
(1862–1918) Prélude
Menuet
Clair de lune / Światło księżyca
Passepied (Pavane)
Ferenc Liszt
– Sposalizio (1838–1839)
(1811–1886) Ze zbioru Années de pèlerinage.
Deuxième année. Italie – Nr 1
Ferenc Liszt
– Paraphrase de concert sur Ernani II /
(1811–1886)/ Parafraza koncertowa II na tematy z opery
/Giuseppe Verdi „Ernani” (1844), S. 432 (1859)
(1813–1901)
Roberto Piana
(ur. 1971)
– Après une lecture de Liszt (2013)
16
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 16
2014-07-21 18:35:59
ANTONIO POMPA-BALDI
Urodził się w Foggia we Włoszech. Po
wygranym Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Cleveland w 1999 r.
rozpoczął karierę, którą rozwija na
pięciu kontynentach. Jest także zwycięzcą Konkursu Marguerite Long–Jacques
Thibaud w 1998 i srebrnym medalistą
Van Cliburna w 2001 r. Regularnie występuje w największych salach koncertowych świata, jak nowojorska Carnegie Hall, Severance Hall w Cleveland,
Sala Verdiego w Mediolanie, bostońska
Symphony Hall, Salle Pleyel w Paryżu.
Współpracuje z czołowymi dyrygentami, jak Hans Graf, James Conlon, Miguel Harth-Bedoya, Theodore Kuchar,
Keith Lockhart, i z orkiestrami, jak Houston Symphony, Colorado Symphony, Berliner Symphoniker, Orchestre National de Paris-Radio France, Ukraińską Orkiestrą Narodową, Fort Worth Symphony i in. Ostatnio
wykonał wszystkie Koncerty Rachmaninowa z Cape Town Philharmonic, wystąpił z Santo Domingo Festival Orchestra i Johannesburg
Philharmonic, dał recitale w Pekinie, Szanghaju, Paryżu, Londynie,
Chicago, Houston, Nancy, Fort Worth, Cleveland, San Francisco (Liszt
Society Festival), Perugii, Hongkongu i Makao. W dorobku płytowym
ma recital z Konkursu Van Cliburna (Harmonia Mundi), komplet dzieł
Brahmsa (Azica). Dla Centaur Records nagrał komplet utworów Griega, Rachmaninowa, Schumanna, sonaty Rheinbergera i Hummla, dla
Steinwaya – pieśni Poulenca i piosenki z repertuaru Edith Piaf w aranżacji fortepianowej w 50. rocznicę śmierci dwóch francuskich ikon muzyki. Jest tytularnym Artystą Steinwaya, jurorem międzynarodowych
konkursów, Prezydentem Konkursu w San Jose (od 2006). Wykłada na
Wydziale Fortepianu w Cleveland Institute of Music. Wśród jego studentów są laureaci konkursów Marguerite Long, Hilton Head, Isanga
Yuna, Giny Bachauer.
17
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 17
2014-07-21 18:35:59
SOBOTA, 2 SIERPNIA
GODZ. 11.00
HOTEL FRYDERYK
Koncert promocyjny
ANDRZEJ WIERCIŃSKI
Fryderyk Chopin
– Mazurki op. 24 (1833)
(1810–1849) nr 1. g-moll
nr 2. C-dur
nr 3. As-dur
nr 4. f-moll
– II Scherzo b-moll op. 31 (1837)
– III Sonata h-moll op. 58 (1844)
Allegro maestoso
Scherzo. Molto vivace
Largo
Finale. Presto, non tanto
– Polonez As-dur op. 53 (1842–1843)
18
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 18
2014-07-21 18:35:59
ANDRZEJ WIERCIŃSKI
Urodził się w 1995 r. w Warszawie. Regularną naukę muzyki podjął w wieku
6 lat w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. nr 3 im.
Grażyny Bacewicz w Warszawie w klasie fortepianu Ramiro Sanjinesa. Od
2010 r. naukę kontynuuje w klasie Anny
Jastrzębskiej-Quinn w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Zenona
Brzewskiego w Warszawie. Wśród jego
najważniejszych osiągnięć na uwagę
zasługują: I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Budapeszcie i związane z tym zaproszenie
na koncerty w Dusznikach-Zdroju i na
Majorce (2014), udział w finale i nagroda specjalna dla najlepszego pianisty z Polski na Konkursie Chopinowskim w Darmstadt (2013), I miejsce (w duecie z Karoliną Le Thu
Ouynh) w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Szkół Muzycznych I i II st. oraz I miejsce i nagroda specjalna za najlepsze wykonanie
utworu Karola Szymanowskiego na Ogólnopolskim Konkursie w Koninie (2012), I miejsce na Festiwalu „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, Konin–Żychlin oraz I miejsce i specjalna nagroda za najlepsze
wykonanie utworu M. Moszkowskiego na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Maurycego Moszkowskiego w Kielcach (2011),
II nagroda na Międzynarodowym Konkursie im. Beli Bartóka w Warszawie i wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie „Chopin dla Najmłodszych” w Antoninie (2010), wyróżnienie na Międzynarodowym
Festiwalu Chopinowskim na Mazowszu w Sochaczewie (2009) i nagroda I stopnia na Konkursie Duetów Dziecięcych „Duettino” w Warszawie (2005). Uczestniczył w klasach mistrzowskich Waldemara Wojtala
(w ramach V Ogólnopolskiego Forum Pianistycznego w Płocku), André
Laplante’a i Krzysztofa Jabłońskiego (w Calgary, Kanada), Katarzyny
Popowej-Zydroń, Andrzeja Jasińskiego i Wojciecha Świtały. Jest laureatem Stypendium Artystycznego im. F. Wybrańczyka Fundacji Sinfonia
Varsovia. Grał recitale w Żelazowej Woli w domu Fryderyka Chopina.
19
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 19
2014-07-21 18:36:00
SOBOTA, 2 SIERPNIA
GODZ. 16.00
DWOREK CHOPINA
Recital fortepianowyy
ANTONII BARYSHEVSKYI
Laureat I nagrody Konkursu Pianistycznego im. Artura Rubinsteina
w Tel Awiwie ’2014
Domenico Scarlatti
– 3 Sonaty
h-moll K. 27
(1685–1757)
c-moll K. 11
D-dur K. 96
Robert Schumann
– Sonata nr 2 g-moll op. 22 (1831–1838)
(1810–1856) 1. So rasch wie möglich
2. Andantino. Getragen
3. Scherzo. Sehr rasch und markiert
4. Rondo. Presto
PRZERWA
Olivier Messiaen
– 2 utwory z cyklu Vingt regards sur l’enfant
(1908–1992)Jesu / 20 spojrzeń na Dzieciątko Jezus
(1944)
11. Premiere communion De la Vierge
13. Noel
Modest Musorgski
– Obrazki z wystawy (1874)
(1839–1881)Promenada; Gnom; Promenada; Stary zamek; Pro-
menada; Tuileries; Bydło; Promenada; Balet kurcząt w skorupkach; Samuel Goldenberg i Szmul;
Promenada; Plac targowy w Limoges; Katakumby.
Sepulcrum Romanum – Con mortuis in lingua mortua;
Chatka na kurzej stopce (Baba Jaga); Wielka Brama
w Kijowie
20
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 20
2014-07-21 18:36:00
ANTONII BARYSHEVSKYI
Urodził się w 1988 r. w Kijowie, naukę
gry na fortepianie rozpoczął w wieku
6 lat. Po ukończeniu Specjalnej Szkoły
Muzycznej im. Łysenki w Kijowie podjął
studia w Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy pod kierunkiem prof. Valerii Kozlova. Jest także studentem École
Normale de musique de Paris u prof. Mariana Rybickiego. Uczestniczył w klasach mistrzowskich takich profesorów,
jak D. Pollack, L. Dorfman, A. Brendel,
B. Bloch. Od 2012 r. jest solistą Narodowej Filharmonii Ukrainy. Występuje solo i w duecie ze skrzypaczką Verą
Symchych. Był laureatem krajowego
programu „Człowiek Roku 2005”, a rok
później wystąpił w „2006 Euro Radio Youth Concert” w Monachium. Jest
laureatem wielu międzynarodowych konkursów, w tym – tegorocznej
I nagrody i nagrody za najlepsze wykonanie utworu izraelskiego kompozytora w XIV Konkursie A. Rubinsteina w Tel-Awiwie oraz „Prix du
Piano Interlaken Classic” w Bernie, II nagrody, nagrody publiczności
i nagrody prasy w Konkursie Busoniego w Bolzano (2011), I nagrody
„Premio Jaen” w Hiszpanii (2009), II nagrody w Konkursie „In Memory
of V. Horovitz” w Kijowie (2005), ponadto I nagrody w Rabacie (Maroko,
2013), w Novym Sadzie (Serbia, 2008), International Summer Academy
of Music w Niemczech (2006), Petersburgu (2004), II nagrody GRAND
PRIX ANIMATO w Paryżu (2012), III – w Paterna (Hiszpania, 2011).
Występował na festiwalach w Kijowie, Klavier Ruhr w Essen, Busoniego w Bolzano, Richtera w Żytomierzu, „Per Aspera Ad Astra” w Polsce. Koncertował w większości krajów Europy i w USA, z czołowymi
orkiestrami – Radiową w Monachium, Narodowej Filharmonii Ukrainy,
Gubernator’s Orchestra of St.-Petersburg, Filharmonii w Heidelbergu,
Ciudad de Granada, pod batutą A. Fischa, F. Chaplina,V. Kahidze, D. Bostocka, G. Albrechta, G. Kostina, V. Sirenko, M. Dyadyury, S. Gorkovenko. Dokonał wielu nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych, m.in.
recital dla wytwórni NAXOS.
21
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 21
2014-07-21 18:36:00
SOBOTA, 2 SIERPNIA
GODZ. 20.00
DWOREK CHOPINA
Recital fortepianowy
CLAIRE HUANGCI
Johannes Brahms
– Wariacje i Fuga na temat Händla B-dur
(1833–1897) op. 24 (1861)
Sergiusz Rachmaninow– Polka (1911)
(1873–1943)(według Lachtäubchen Scherzpolka op. 303
Franza Behra)
Adolf Schulz-Evler
– Arabesques über „An der schönen blauen
(1852–1905)/ Donau” / Arabeski na temat walca
/Johann Strauss „Nad pięknym modrym Dunajem”
(1825–1899) Johanna Straussa
PRZERWA
Fryderyk Chopin
– 24 Preludia op. 28 (1834–1839)
(1810–1849) nr 1. C-dur; nr 2. a-moll; nr 3. G-dur; nr 4. e-moll;
nr 5. D-dur; nr 6. h-moll; nr 7. A-dur; nr 8. fis-moll;
nr 9. E-dur; nr 10. cis-moll; nr 11. H-dur; nr 12. gis-moll; nr 13. Fis-dur; nr 14. es-moll; nr 15. Des-dur;
nr 16. b-moll; nr 17. As-dur; nr 18. f-moll; nr 19. Es-dur; nr 20. c-moll; nr 21. B-dur; nr 22. g-moll; nr 23.
F-dur; nr 24. d-moll
22
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 22
2014-07-21 18:36:00
CLAIRE HUANGCI
Międzynarodową karierę rozpoczęła
w wieku 9 lat. Mając 10 lat, jako „cudowne dziecko” wystąpiła przed prezydentem B. Clintonem. Mimo że dość
późno zdecydowała się poświęcić pianistyce zawodowo, w wieku 21 lat, będąc najmłodszą uczestniczką, zdobyła
w 2011 r. II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie ARD. Wyjątkowe znaczenie dla jej muzycznego rozwoju miała muzyka Chopina. W 2009 r. zdobyła
I nagrodę w Konkursie Chopinowskim
w Darmstadcie, a w 2010 – I nagrodę
i nagrodę specjalną w Miami. Sprawiło to, że została uznana za czołową interpretatorkę Chopina swojej generacji,
a w 2013 r. znalazła się wśród piątki pianistów nominowanych do Nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Pianistów.
Artystka posiada bardzo zróżnicowany repertuar i regularnie występuje ze znanymi orkiestrami, jak Filharmonia w Essen i Radiowa
w Stuttgarcie pod dyrekcją Sir R. Norringtona, Symfoniczna w Berlinie,
Kameralna w Monachium, China Philharmonic, Filharmonia Niemieckiego Radia w Saarbrücken, Indianapolis Symphony, Santa Fe Symphony, Radia Moskiewskiego, Istanbul State Symphony, w sławnych
salach, jak Carnegie Hall, Tonhalle w Zurychu, Konzerthaus w Berlinie,
Gasteig w Monachium, Gewandhaus w Lipsku, Salle Cortot w Paryżu,
Oji Hall w Tokio i Symphony Hall w Osace, na festiwalach, jak Kissinger Sommer, Verbier, im. Rubinsteina w Łodzi, Menuhina w Gstaad,
Mozartfest Würzburg i Schwetzinger Festspiele. W 2013 r. nagrała
pierwszą płytę solową z utworami Czajkowskiego i Prokofiewa dla Berlin Classics. Studiowała pod kierunkiem Eleanor Sokoloff i Gary’ego
Graffmana w filadelfijskim Curtis Institute of Music, a od 2007 r. u Ariego Vardi w Musikhochschule w Hanowerze.
23
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 23
2014-07-21 18:36:00
NIEDZIELA, 3 SIERPNIA
GODZ. 16.00
DWOREK CHOPINA
Recital skrzypcowy
SOO BEEN LEE
skrzypce
JAN STANIENDA
z zespołem smyczkowym
„WRATISLAVIA CHAMBER ENSEMBLE”
MARCIN SIKORSKI
fortepian
Henryk Wieniawski – Thème original varièe / Wariacje na temat
(1835–1880) własny A-dur op. 15 (1854)
Piotr Czajkowski
– Souvenir d’un lieu cher, 3 utwory
(1840–1893) na skrzypce i fortepian op. 42 (1878)
1. Méditation; 2. Scherzo; 3. Mélodie
Eugène Ysaÿe
– Caprice d’apres l’etude en forme de Valse
(1858–1931)/ op. 52 nr 6 de Saint-Saëns
/Camille Saint-Saëns
(1835–1921)
PRZERWA
Antonio Vivaldi
– Le quattro stagioni / Cztery pory roku
(1678–1741) op. 8 (1725–1830)
Concerto No 1 “La Primavera” / Wiosna
Allegro; Largo; Allegro
Concerto No 2 “L’Estate” / Lato
Allegro non molto; Adagio e piano – Presto e forte Presto
Concert No 3 „L’Autunno” / Jesień
Allegro; Adagio molto; Allegro
Concerto No 4 “L’Inverno” / Zima
Allegro non molto; Largo; Allegro
24
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 24
2014-07-21 18:36:01
SOO-BEEN LEE
Urodziła się w 2000 r. Młodziutka koreańska skrzypaczka jest laureatką
I nagrody Międzynarodowego Konkursu Dawida Ojstracha w Moskwie
(2013) i II nagrody Międzynarodowego
Konkursu Yehudi Menuhina dla Młodych Skrzypków (2012). Obecnie studiuje w Korean National Institution for
the Gifted in Arts pod kierunkiem prof.
Nam-Yun Kim. W latach 2007–2010
wzięła udział w programie Preparatory Training Program for Young Artists.
Od 11 roku życia uczestniczy w znaczących wydarzeniach muzycznych,
jak Busan International Music Festival
i International Great Mountains Music
Festival. Koncertowała z orkiestrami Suwon Philharmonic, Changwon
Philharmonic, Korean National Military Symphony, Kuna Philharmonic, Jeonju Symphony, Heyri Symphony, Korean Chamber Orchestra
i Gangnam Symphony. W latach 2010 i 2012 wykonała recitale w ramach serii Kumho Prodigy Concert.
25
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 25
2014-07-21 18:36:01
JAN STANIENDA
Legendarny polski koncertmistrz, wybitny kameralista, błyskotliwy wirtuoz.
Urodził się w Bytomiu. Studia ukończył
w Akademii Muzycznej im. F. Chopina
w Warszawie w klasie prof. Krzysztofa
Jakowicza. Od 1975 r. był członkiem
Polskiej Orkiestry Kameralnej J. Maksymiuka, a od 1977 jej koncertmistrzem
i solistą. W 1976 r. został wyróżniony na
Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. N. Paganiniego w Genui.
Grał z wieloma znakomitymi muzykami, jak Sir Y. Menuhin, M. André,
M. Petri, W. Wiłkomirska, K. Jakowicz,
J. Starker, B. Hendricks, M. Bourge,
L. Grzanka-Urbaniak, K. Jabłoński,
A. Gridczuk, G. Nowak, T. Wojciechowski, G. Touvrone. Jako solista
i dyrygent występował we wszystkich krajach europejskich oraz na
wszystkich kontynentach, koncertował w takich salach, jak Carnegie
Hall w Nowym Jorku, Filharmonia Berlińska, Concertgebouw w Amsterdamie, Auditorio Nacional de Musica w Madrycie, Barbican Center
i Royal Albert Hall w Londynie (BBC Henry Wood Promenade Concerts), Santa Cecilia w Watykanie i w wielu innych. Od 1986 do 2000 r.
był koncertmistrzem orkiestry Sinfonia Varsovia, a w latach 1993–1995
jako dyrektor artystyczny prowadził orkiestrę Leopoldinum. Oprócz
występów z Sinfonią Varsovią i Polską Orkiestrą Kameralną koncertował i prowadził wiele krajowych i zagranicznych zespołów kameralnych i symfonicznych. W latach 1991–1992 jako Premier violon solo
prowadził Orchestre de Chambre National de Toulouse, z którą wystąpił
1 stycznia 1992 r. na Koncercie na rzecz Pokoju w Dubrowniku z udziałem Barbary Hendricks. W 1998 r. wystąpił w USA w Atlancie w Spive
Hall na koncercie galowym z okazji przystąpienia Polski do NATO.
Ma na swoim koncie wiele nagrań płytowych (m.in. dla Aperto,
Linn, Pawane, Kos, DUX), radiowych i telewizyjnych. Jest pomysłodawcą, twórcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Kameralnej „Wieczory w Arsenale” oraz laureatem Wrocławskiej Nagrody
Muzycznej (2006).
26
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 26
2014-07-21 18:36:01
Aleksandra Rupocińska
Damian Kalla
Lidia Grzanka-Urbaniak
27
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 27
2014-07-21 18:36:01
Bożena Nawojska
Bartosz Bober
28
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 28
2014-07-21 18:36:01
MARCIN SIKORSKI
Jeden z najwybitniejszych polskich pianistów-kameralistów. Laureat nagrody
Fryderyk ’2006. W 2001 r. debiutował
w Carnegie Hall. Od roku 1996 jest oficjalnym pianistą Konkursów im. Henryka Wieniawskiego. Jego muzyczni partnerzy to Bartłomiej Nizioł, Erin Keefe,
Reiko Otani, Haik Kazazyan, Li Teng,
Mei Diyang, Agata Szymczewska, Bartosz Bryła, Łukasz Błaszczyk, a od roku
2012 także Soyoung Yoon – zwyciężczyni XIV Konkursu im. H. Wieniawskiego.
Był uczniem Bogumiły Ścigały
w PSM w Bytomiu, studentem Marii
Szwajger-Kułakowskiej w katowickiej
Akademii Muzycznej. Kształcił się pod okiem Isaaca Sterna, Leona
Fleishera, Bruno Canino oraz kwartetów LaSalle, Juilliard, Emerson,
Guarneri.
Laureat konkursów muzyki kameralnej w Paryżu, Gdańsku, Pörtschach, Vercelli i Krakowie. Najlepszy pianista podczas wielu konkursów skrzypcowych, ostatnio na XIV Konkursie im. H. Wieniawskiego
oraz na Międzynarodowym Konkursie im. A. Chaczaturiana w Erywaniu. Oficjalny pianista konkursów skrzypcowych: im. J. Joachima
w Hanowerze, im. B. Brittena w Londynie.
W grudniu 2012 r. został zaproszony do jury konkursu muzyki kameralnej w Pekinie. Prowadził tam również kursy mistrzowskie.
Na płytach CD zarejestrował: z Anną Marią Staśkiewicz utwory
Lutosławskiego, Schnittkego i Prokofiewa, z kwartetem AKADEMOS
kwintety fortepianowe Szostakowicza i Schnittkego, z bratem Bartoszem, kontrabasistą Wiener Philharmoniker, transkrypcje sonat
skrzypcowych Francka i Ravela. Jego najnowsza płyta zawiera sonaty
R. Straussa i D. Szostakowicza nagrane z Jakubem Haufą.
Jest adiunktem w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie wiele lat
współpracował z prof. Jadwigą Kaliszewską.
29
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 29
2014-07-21 18:36:02
NIEDZIELA, 3 SIERPNIA
GODZ. 20.00
DWOREK CHOPINA
Recital fortepianowy
DANIIL TRIFONOV
Piotr Czajkowski
– Thème original et variation F-dur
(1840–1893) z cyklu 6 morceaux op. 19 nr 6 (1873)
Sergiusz Rachmaninow– Wariacje na temat Chopina op. 22
(1873–1943) (1902–1903)
PRZERWA
Robert Schumann
– Etiudy symfoniczne – w formie wariacji
(1810–1856) op. 13 & op. 13a posth. (1834–1837)
Thema. Andante
Etiuda op. posth. I (Wariacja I. Andante, Tempo del
tema)
Etiuda I (Wariacja I). Un poco piu vivo
Etiuda II (Wariacja II). Andante
Etiuda III. Vivace
Etiuda IV (Wariacja III). Allegro marcato
Etiuda V (Wariacja IV). Scherzando
Etiuda VI (Wariacja V). Agitato
Etiuda VII (Wariacja VI). Allegro molto
Etiuda VIII (Wariacja VII). Sempre
Etiuda op. posth. IV (Wariacja IV. Allegretto)
Etiuda op. posth. V (Wariacja V. Moderato)
Etiuda IX. Presto possibile
Etiuda X (Wariacja VIII). Allegro con energia
Etiuda XI (Wariacja IX). Andante espressivo
Etiuda XII (Finale). Allegro brillante
30
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 30
2014-07-21 18:36:02
DANIIL TRIFONOV
Jeden z najlepszych pianistów nowej
generacji. Wysoką reputację osiągnął
w sezonie 2010/2011, zdobywając medale na konkursach: Chopinowskim
w Warszawie (III nagroda), Rubinsteina
w Tel-Awiwie (I nagroda) i Czajkowskiego w Moskwie (I nagroda i Grand
Prix). Jest też laureatem konkursów
w San Marino i Skriabina w Moskwie.
Urodził się w 1991 r. w Niżnym Nowgorodzie. Naukę rozpoczął w wieku 5 lat.
Ukończył Moskiewską Szkołę Muzyczną
Gnesinych w klasie T. Zelikman. W 2009
podjął studia w Cleveland Institute of
Music u S. Babayana. Szczególne wydarzenia jego ostatnich trzech sezonów to
m.in. debiuty z Wiedeńskimi Filharmonikami, London Symphony, orkiestrami Teatru Maryjskiego i Royal Scottish National z Gergievem, z Izraelską Filharmonią z Mehtą, Royal Philharmonic z Dutoit, Philharmonia Orchestra z Maazelem, Russian National i Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen z Pletnevem, Staatskapelle Dresden z Chungiem, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin z Sinaiskym, Moscow Philharmonic z Bychkovem;
koncerty z Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Filharmonią w Warszawie, z orkiestrami amerykańskimi – New York Philharmonic, Clevelandzką, Filadelfijską, Minnesota,
Boston, Chicago, San Francisco, Los Angeles, São Paulo i Orquestra Sinfonica Brasileira; recitale – w Carnegie Hall, Kennedy Center, Boston Celebrity Series, Queen Elizabeth Hall, Royal Albert Hall i Wigmore Hall,
Berlińskiej Filharmonii, Auditorium du Louvre i Salle Pleyel, Palais de
Beaux Arts, Tonhalle, Concertgebouw, Tokyo Opera City, Herkulessaal,
wiedeńskim Konzerthaus, moskiewskiej Sali Czajkowskiego, na festiwalach: Verbier, Montreux, Tivoli, Edinburgh, Lockenhaus, Grafenegg, La
Roque d’Anthéron, Ruhr. Współpracuje z R. i G. Capuçon, Bashmetem
i Kwartetem Haasa. W duecie z Babayanem odbył tournée w USA. Nagrał
I Koncert Czajkowskiego z Gergievem i Orkiestrą Teatru Maryjskiego
oraz utwory Chopina dla Dekki. W 2013 r. podpisał ekskluzywny kontrakt
z Deutsche Grammophon.
31
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 31
2014-07-21 18:36:02
PONIEDZIAŁEK, 4 SIERPNIA
GODZ. 16.00
DWOREK CHOPINA
Recital fortepianowy
EMANUEL RIMOLDI
Fryderyk Chopin
(1810–1849)
– Nokturn H-dur op. 62 nr 1 (1846)
– Ballada f-moll op. 52 (1842–1843)
– 3 Mazurki op. 56 (1843–1844)
nr 1. H-dur
nr 2. C-dur
nr 3. c-moll
– Polonez-Fantazja As-dur op. 61 (1846)
PRZERWA
Sergiusz Prokofiew
– IV Sonata c-moll op. 29 (1917)
Allegro molto sostenuto
(1891–1953)
Andante assai
Allegro con brio, ma non leggiere
Ferenc Liszt
(1811–1886)
– Rapsodia węgierska nr 12. Mesto (ok. 1853)
32
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 32
2014-07-21 18:36:02
EMANUEL RIMOLDI
Urodził się w 1986 r. w Mediolanie. Od
2009 studiuje w Konserwatorium Czajkowskiego w Moskwie u Elisso Virsaladze, od 2013 na kursie podyplomowym.
Wcześniej ukończył Konserwatorium
G. Verdiego w Mediolanie w zakresie
fortepianu i kompozycji z dyplomem
„Magna Cum Laude”. W 2011 r. został nagrodzony w konkursie „Pozzoli”
w Seregno, a w 2013 zdobył I nagrodę
w Międzynarodowym Konkursie Cantú
we Włoszech i w konkursie „Top of the
World” w Tromso w Norwegii. Entuzjastycznie przyjmowany na koncertach
w kraju i w stolicach europejskich, zebrał świetne recenzje na łamach „Süddeutsche Zeitung”, „Leipziger Volkszeitung” i „Daily Music”. Koncertował w Moskwie, m.in. w Małej Sali Konserwatorium wraz z Elisso
Virsaladze, także w wielkiej Sali Konserwatorium Verdiego w Mediolanie, na Festiwalu Muzyki Kameralnej i w monachijskim Gasteig
(występ transmitowano w ARD), w Operze Rzymskiej, Teatro Sociale
Como, Filharmonii Luksemburskiej, w salach Cortot w Paryżu, Steinwaya w Londynie i Głazunowa w Sankt Petersburgu, w Filharmonii Kastromà (Rosja), na zamku Belvedere w Weimarze, w Towarzystwie Muzycznym w Kiel. Jego tegoroczny debiut w lipskim Gewandhaus znalazł
się na antenie MDR i Europejskiej Unii Radiowej. Występował i prowadził klasy mistrzowskie w Norwegii, dał serię koncertów w Niemczech
dla Steinwaya i w Muzeum Puszkina w Moskwie.
„Emanuel Rimoldi jest jednym z najlepszych pianistów, jakich słyszałem” – stwierdził Paul Badura-Skoda. „W swej grze łączy świeżość
i żywość z dojrzałością na miarę swego wieku”.
33
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 33
2014-07-21 18:36:02
PONIEDZIAŁEK, 4 SIERPNIA
GODZ. 20.00
DWOREK CHOPINA
Recital fortepianowy
MATEUSZ BOROWIAK
Laureat III nagrody Konkursu Królowej Elżbiety w Brukseli ’2013
Padre Antonio Soler – 4 Sonaty:
(1729–1783) Sonata 43, G-dur. Allegro Soffribile
Sonata 47, c-moll. Andantino
Sonata 44, C-dur. Andantino
Sonata 50, C-dur
Franz Schubert–
Impromptu B-dur op. 142 nr 3, D 935 (1827)
(1797–1828)
Fryderyk Chopin
– II Sonata b-moll op. 35 (1837–1839)
(1810–1849) Grave – Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre. Lento
Finale. Presto
PRZERWA
Maurice Ravel
– Gaspard de la Nuit (1908)
(1875–1937) Ondine: Lent
Le gibet: Très lent
Scarbo: Modéré
Samuel Barber
– II Sonata es-moll op. 26 (1949)
(1910–1981) 1. Allegro energico
2. Allegro vivace e leggero
3. Adagio mesto
4. Fuga: Allegro con spirito
34
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 34
2014-07-21 18:36:02
MATEUSZ BOROWIAK
Urodził się w 1988 r. w Wlk. Brytanii.
Absolwent Uniwersytetu Cambridge
i Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof.
A. Jasińskiego. Laureat konkursów:
Królowej Elżbiety w Brukseli (2013,
III miejsce i nagroda publiczności radia Musiq’3), Marii Canals (2011, złoty
medal oraz nagroda dla najmłodszego
finalisty i najlepszego wykonawcy muzyki Albéniza), Rina Sala Gallo (2010,
I nagroda i nagroda publiczności),
w Cleveland (2011, nagroda za najlepsze wykonanie dzieła współczesnego),
Yamaha Music Foundation of Europe
(2011, I nagroda), Harriet Cohen Memorial Award (2010, I nagroda), Royal Over-Seas League (2006, I nagroda) i Gawon International Music Society (2014, I nagroda).
Występował w renomowanych salach koncertowych, jak Barbican
Hall, Palais des Beaux Arts, Salle Cortot, Wiener Saal Mozarteum, Cadogan Hall, Gasteig, Wigmore Hall, Real Academia de España, Purcell Room, L’Auditori Barcelona, Palau Nacional, L’Auditori Manuel
de Falla, Beijing National Centre for Performing Arts; na festiwalach:
King’s Lynn, Lower Machen, Northern Aldborough, Stratford-upon-Avon, Winter Festival w St Petersburgu, Oestbelgien, Cambridge, Isaac
Albeniz de Camprodon, Pianistyki Polskiej w Słupsku, w Czechach, na
Łotwie, Słowacji, Ukrainie i w USA. Współpracował z wieloma orkiestrami, m.in. Royal Philharmonic, St Petersburg Philharmonic, London
Mozart Players, Orchestre National de Belgique, Royal Flemish Philharmonic, Orquestra Sinfònica del Vallès, European Union Chamber Orchestra, London Octave, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, NOSPR,
Orquesta Sinfònica de Tenerife, z dyrygentami, jak M. Caldi, A. Boreyko,
E. de Waart, G. Neuhold, M. André, K. Woods, P. Bateman, S. Brotons,
M. Thorne, A. Buribayev, M. Hofstetter, T. Bugaj, J. Swensen, T. Strugała, E. Aadland. Dał się poznać w radiu i telewizji w Polsce, Hiszpanii,
Szwecji, Belgii, Wlk. Brytanii, na Węgrzech i Słowacji. Nagrał 13 Preludiów i Fug amerykańskiego kompozytora L. Pelosiego dla wytwórni
KASP oraz 15 Sonat A. Solera dla firmy Naxos.
35
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 35
2014-07-21 18:36:03
WTOREK, 5 SIERPNIA
GODZ. 16.00
DWOREK CHOPINA
Recital fortepianowy
ADAM WODNICKI
Samuel Barber
– Nokturn „Homage to John Field”
(1910–1981) op. 33 (1959)
Fryderyk Chopin
(1810–1849)
– Impromptu As-dur op. 29 (1837)
– Bolero C-dur op. 19 (1833)
– Allegro de concert A-dur op. 46 (1834–1841)
– III Ballada As-dur op. 47 (1841)
PRZERWA
Aleksander Skriabin
(1872–1915)
– Fantazja h-moll op. 28 (1900)
Sergiusz Prokofiew
(1891–1953)
– VI Sonata A-dur op. 82 (1939–1940)
I. Allegro moderato
II. Allegretto
III. Tempo di valzer lentissimo
IV. Vivace
36
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 36
2014-07-21 18:36:03
ADAM WODNICKI
Przez krytyków jest określany jako
„fenomenalny pianista” i „muzyczna
gwiazda”. Koncertował na pięciu kontynentach, m.in w Hiszpanii, Portugalii,
Francji, Czechach, Bułgarii, Niemczech,
Włoszech, na Ukrainie, w Chinach, Korei, Kolumbii, Argentynie, Izraelu, RPA,
USA, Kanadzie i w Polsce. Brał udział
w międzynarodowych festiwalach muzycznych, jak Arundel Festival w Anglii,
Les Rencontres Internationales F. Chopin w Nohant, Nancyphonies, w Mariańskich Łaźniach, Szenyang. Dokonał
licznych nagrań płytowych (dla firm
Muza, Folkways, Wergo, Klavier, Centaur, Altarus i DUX), a także dla radia
i telewizji (w Japonii, USA, Finlandii, Polsce); z NOSPR w Katowicach
nagrał koncerty fortepianowe Serockiego, Bairda i Krenza (nominacja do
Fryderyka 2009) oraz oba koncerty Stojowskiego. Jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. J. Hoffmana; później był
studentem i asystentem E. Petriego; studiował też u G. Agostiego w Sienie i u G. Sebőka w Indiana University w Bloomington, łącząc elementy tradycji Chopina, Liszta i Busoniego. Był trzykrotnie nagradzany na
krajowych konkursach Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, otrzymał także trzy nagrody na VIII Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku.
W latach 1973–1977 był asystentem, a później adiunktem w Akademii
Muzycznej w Krakowie. W 1979 r., na zaproszenie University of Texas
w Austin, uczył w tamtejszej School of Music. Od 1980 r. jest profesorem fortepianu w University of North Texas College of Music w Denton.
Prowadzi kursy mistrzowskie, m.in. w Central Conservatory w Pekinie
i University of Pretoria w RPA, jest dyrektorem Międzynarodowego Kursu Pianistycznego w Warnie. Był jurorem międzynarodowych konkursów
pianistycznych w Hongkongu, USA, Kolumbii, Portugalii, Czechach i na
Taiwanie. Jest redaktorem wykonawczym I wyd. Dzieł wszystkich Paderewskiego (wydawca: Musica Iagellonica, Kraków). Zredagował także
miniatury fortepianowe P. Perkowskiego.
37
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 37
2014-07-21 18:36:03
WTOREK, 5 SIERPNIA
GODZ. 19.00
SALA KAMERALNA
IM. JANA WEBERA
Recital charytatywny
Uczestników Aktywnych XIII Kursu Mistrzowskiego
ALEKSANDER CHODACKI
PIOTR PAWLAK
EDWIN SZWAJKOWSKI
TYMOTEUSZ BIES
ŁUKASZ MIKOŁAJCZYK
Program zostanie podany podczas koncertu.
38
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 38
2014-07-21 18:36:03
ALEKSANDER CHODACKI
Naukę gry na fortepianie rozpoczął
w wieku 9 lat, początkowo u Bogumiły Sobierajskiej, a od 2008 r. w klasie
Agnieszki Kulikow-Świtały. Od 2010 r.
studiuje w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
pod kierunkiem prof. Wojciecha Świtały.
Brał udział w kursach mistrzowskich pod
kierunkiem m.in. Andrzeja Jasińskiego,
Józefa Stompla, Lee Kum Singa, Jana
Jiracka von Arnim, Anny Malikowej,
Diny Joffe, Eugena Indjica. W roku 2006
zdobył wyróżnienia w III Polsko-Niemieckim Turnieju Pianistycznym im.
Haliny Czerny-Stefańskiej w Żaganiu
oraz w VI Ogólnopolskim Konkursie
Pianistycznym im. I.J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Rok
później zajął II miejsce w XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Szafarni, a w roku 2009 III miejsce w IX Śląskim Konkursie Pianistycznym oraz II
miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych (z triem).
W 2013 zdobył I nagrodę na konkursie
w ramach International Piano Academy
and Festival Wiener Neustadt oraz IV nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie,
a w 2014 – stypendium Yamaha Music
Foundation of Europe Scholarship.
W latach 2008 i 2010 wystąpił z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej
w Katowicach.
PIOTR PAWLAK
Urodził się w 1998 r. w Gdańsku.
W wieku 6 lat rozpoczął naukę w Ogól39
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 39
2014-07-21 18:36:04
nokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego
w Gdańsku pod kierunkiem Ewy Włodarczyk, a od września 2009 r.
jest uczniem prof. Waldemara Wojtala. Gra również na organach i komponuje. Brał udział w wielu koncertach w Polsce i za granicą, m.in.
w Hiszpanii, Niemczech, na Litwie, w Gruzji, Danii oraz Austrii. Występował z orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Jana Jazownika, a także z orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją
Jerzego Salwarowskiego. 24 lutego 2010 r. wykonał recital chopinowski w Pałacu Prezydenckim z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej
pierwszy publiczny występ 8-letniego Fryderyka Chopina, a rok później, w czasie szczytu Europy Środkowo-Wschodniej – dla Pierwszych
Dam w Żelazowej Woli. Od roku 2008 jest stypendystą Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego, a od 2009 stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W latach 2011–2013 był
stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w latach
2012–2013 również Ministra Edukacji Narodowej. W 2014 r. został laureatem stypendium Krystiana Zimermana.
Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych ogólnopolskich
i międzynarodowych, m.in. „Chopinowskie Interpretacje Młodych”
w Koninie (2013, Grand Prix), im. F. Chopina w Szafarni (2009, 2010,
2012, 2014 – I nagroda i nagroda specjalna), im. Leopolda Godowskiego w Warszawie (2013, I nagroda), im. M. Moszkowskiego w Kielcach (2013, I nagroda i nagroda specjalna), „Chopin dla najmłodszych”
w Antoninie (2013, III nagroda), „Chopin +...” w Budapeszcie (2012,
II nagroda i nagroda specjalna), EPTA „Les Rencontres Internationales
des Jeunes Pianistes” w Grez-Doiceau/Belgia (2012, I nagroda), w Konkursie Chopinowskim dla Dzieci w Jeleniej Górze (2011, I nagroda i nagroda specjalna). Jest laureatem konkursów kompozytorskich, a także
Olimpiady Matematycznej i Informatycznej Gimnazjalistów oraz Olimpiady Matematycznej.
40
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 40
2014-07-21 18:36:04
EDWIN SZWAJKOWSKI
Urodził się w 1994 r. Ukończył z wyróżnieniem klasę fortepianu w Narodowej Szkole Sztuk Pięknych im. M.K.
Cziurlionisa w Wilnie pod kierunkiem
prof. Vidy-Emilii Prekeryte. Obecnie
jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Z. Brzewskiego
w Warszawie w klasie fortepianu Joanny Ławrynowicz-Just oraz w klasie
kameralistyki Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz. Jest laureatem wielu nagród w krajowych i międzynarodowych
konkursach, m.in.: I nagrody w Wilnie
(2010), wyróżnienia w Konkursie Chopinowskim w Szafarni (2011), III nagrody oraz dwóch nagród specjalnych
w Konkursie Chopinowskim w Narvie, Estonia (2012), I nagrody oraz
nagrody specjalnej w Konkursie im. M. Moszkowskiego w Kielcach
(2013), I nagrody w Chopinowskim Turnieju Pianistycznym im. Ludwika i Haliny Stefańskich w Krakowie (2013). W 2013 r. został nagrodzony przez prezydenta Litwy za sukcesy artystyczne i działalność koncertową. Brał udział w kursach mistrzowskich pod kierunkiem profesorów:
M. Jepsena, A. Palety-Bugaj, G. Weinberg-Tatza, P. Pagny, M. Morettiego, A. Jasińskiego, M. Szwajger-Kułakowskiej. Występuje w kraju
i za granicą, koncertując w wielu prestiżowych salach, jak Filharmonia
w Kownie i Tallinie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Miasta
Łodzi, Akademia Muzyczna w Wilnie i w Kownie. Koncertował z Orkiestrą Symfoniczną Miasta Narva, Filharmonią im. W. Lutosławskiego
w Łomży, Orkiestrą Symfoniczną im. K. Namysłowskiego w Zamościu,
Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej, Warszawską Orkiestrą Kameralną im. Z. Brzewskiego. Jest stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz
Dzieci.
41
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 41
2014-07-21 18:36:04
TYMOTEUSZ BIES
Obecnie ma 19 lat i mieszka w Mikołowie, woj. śląskie. W tym roku z wyróżnieniem ukończył Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im.
K. Szymanowskiego w Katowicach
w klasie prof. Zbigniewa Raubo i podejmuje studia w Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
Wcześniej uczył się u Doroty Zawieruchy w PSM I i II st. im. M. Karłowicza. Odnosił sukcesy na wielu międzynarodowych konkursach i festiwalach
pianistycznych dla dzieci i młodzieży,
jak im. Janiny Garści w Stalowej Woli
(IV miejsce), w Głubczycach (wyróżnienie i nagroda za najlepsze wykonanie utworu J.S. Bacha), Współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej w Krakowie (II miejsce), w Sochaczewie. Do najważniejszych
osiągnięć artystycznych ostatnich lat zalicza zdobycie I miejsca na
Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku (2011),
III miejsca na Festiwalu „Chopinowskie interpretacje młodych” w Koninie (2011), wyróżnienie i V miejsce w Ogólnopolskich Konkursach
Chopinowskich w Warszawie w 2012 i 2013 r., a w 2014 – wyróżnienie
w Konkursie Pietro Argento w Bari. Z powodzeniem występował również na konkursach i festiwalach muzyki kameralnej, m.in. zajmując
V miejsce z triem fortepianowym w Gdańsku, w duecie fortepianowym
– I miejsce w Katowicach, II miejsce w Krakowie, wyróżnienie w Pietrozawodsku i w Warszawie.
Brał udział w mistrzowskich kursach pianistycznych u wybitnych
pedagogów, jak profesorowie: A. Jasiński, P. Paleczny, K. Popowa-Zydroń, J. Sterczyński, W. Świtała, S. Wojtas. W dorobku artystycznym ma
występy solowe m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej pod
dyrekcją M.J. Błaszczyka i J.W. Hawla, Konserwatorium Muzycznego
w Pietrozawodsku, Polską Orkiestrą Radiową pod dyrekcją M. Mosia,
recital w ramach projektu „Młode Talenty w Muzeum Fryderyka Chopina” w Warszawie oraz cykl recitali w St Petersburgu i Pietrozawodsku.
Ostatnio otrzymał tytuł Mikołowianina Roku 2013.
42
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 42
2014-07-21 18:36:04
Fot. ZBIGNIEW RAUBO
ŁUKASZ MIKOŁAJCZYK
Urodził się w 1993 r. w Siemianowicach
Śląskich. Jest absolwentem Państwowej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu dr Anny
Góreckiej. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach w klasie prof. Zbigniewa
Raubo. Swoje umiejętności rozwijał,
uczestnicząc w seminariach, warsztatach
i kursach pod kierunkiem takich pedagogów, jak profesorowie: Andrzej Jasiński,
Waldemar Andrzejewski, Anna Malikova, Jan Gottlieb Jiracek.
Jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych: w 2008 r. – im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny-Stefańskiej
w Płocku (I nagroda ex aequo oraz Nagroda Specjalna prof. Elżbiety
Stefańskiej za najlepsze wykonanie utworu J.S. Bacha), w 2010 – na
XVI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie (II miejsce)
oraz na Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Chopinowskim
w Rzeszowie (III nagroda), w 2013 – na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie; także jako kameralista: w 2011 na
V Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Duetów Fortepianowych
w Rzeszowie (II miejsce), w 2012 w Trio fortepianowym na XII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. J. Zarębskiego w Warszawie
(II miejsce). Był stypendystą Prezydenta Miasta Katowice, Marszałka
Województwa Śląskiego, Prezesa Rady Ministrów. W tym roku został
stypendystą Fundacji Piotra Klera i Krystiana Zimermana.
Jako solista i kameralista występował w kraju i za granicą. W 2013 r.
koncertował z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej oraz z Kwartetem „Altra
Volta”, z którym zrealizował nagranie wersji kameralnej Koncertu fortepianowego f-moll F. Chopina.
43
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 43
2014-07-21 18:36:05
WTOREK, 5 SIERPNIA
GODZ. 22.00
DWOREK CHOPINA
„NOKTURN”
Koncert przy świecach z udziałem uczestników
69. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego
Gospodarz wieczoru – prof. IRENA PONIATOWSKA
Szczegółowy program zostanie podany podczas koncertu.
44
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 44
2014-07-21 18:36:05
IRENA PONIATOWSKA
Studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1957–
1962. Od 1965 r. jest etatowo związana
z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, w którym przeszła
przez wszystkie etapy kariery uniwersyteckiej: asystenta (1968), adiunkta
(1970), docenta (1984), profesora nadzwyczajnego (1991) i profesora zwyczajnego (1996). W 1970 r. uzyskała
stopień doktora na podstawie pracy Faktura fortepianowa Beethovena pisanej
pod kierunkiem prof. J.M. Chomińskiego. W 1983 r. ukończyła przewód habilitacyjny na podstawie rozprawy Muzyka
fortepianowa i pianistyka w wieku XIX.
W latach 1974–1979 pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1988–2003 kierowała
Zakładem Powszechnej Historii Muzyki w Instytucie Muzykologii tejże uczelni. W latach 1986–1990 była też prodziekanem ds. studenckich
Wydziału Historycznego UW, a w latach 1993–1999 prodziekanem ds.
finansowych i badań naukowych. W trakcie ponadczterdziestoletniej
pracy dydaktycznej w Instytucie Muzykologii UW prof. Poniatowska
prowadziła wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria z historii
muzyki od baroku do XX w. Pod jej kierunkiem powstały 73 prace magisterskie i 8 doktorskich. Jest autorką 30 recenzji prac na stopnie i tytuły naukowe oraz kwalifikacje II stopnia w szkolnictwie artystycznym.
W roku akademickim 1993/1994 była również kontraktowym profesorem Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Gościnnie prowadziła
wykłady na innych polskich uniwersytetach, w akademiach muzycznych, w licznych towarzystwach naukowych, na Uniwersytecie III Wieku, kursach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci Szczególnie Uzdolnionych, za granicą, m.in. w Moguncji, Paryżu (Sorbona), La Châtre,
Kijowie, New Delhi. Od 2001 r. przewodniczy Radzie Programowej
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.
45
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 45
2014-07-21 18:36:05
ŚRODA, 6 SIERPNIA
GODZ. 16.00
DWOREK CHOPINA
Recital fortepianowy
ZHEEYOUNG MOON
Laureatka I nagrody IX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy ’2013
Fryderyk Chopin
– Preludium Des-dur op. 28 nr 15
(1810–1849) „Deszczowe” (1838–1839)
–
II Sonata b-moll op. 35 (1837–1839)
Grave – Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre. Lento
Finale. Presto
– Polonez As-dur op. 53 (1842)
PRZERWA
Ignacy Jan Paderewski – Menuet G-dur op. 14 nr 1 (1887)
(1860–1941) z cyklu Humoresques de concert, z. I
(à l’Antique)
– Nokturn B-dur op. 16 nr 4 (1890–1891)
z cyklu Miscellanea
– Caprice Valse op. 10 nr 5 (1883)
z cyklu Album de Mai
Robert Schumann
– Liebeslied „Widmung” (1848)
(1810–1856)/ transkrypcja pieśni R. Schumanna z cyklu
/Ferenc Liszt Myrthen (1840)
(1811–1886)
Ferenc Liszt
(1811–1886)
– Rapsodia hiszpańska S. 254 (1863)
46
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 46
2014-07-21 18:36:05
ZHEEYOUNG MOON
Koreańska pianistka, chwalona przez
krytyków za „przepiękny dźwięk”,
„elokwentna, komunikatywna, pełna
pasji i entuzjazmu”, zwróciła uwagę
swą grą na wielu konkursach. Po zdobyciu srebrnego medalu w Konkursie
Młodych Muzyków w Seulu i debiucie
z orkiestrą KBS odniosła wiele konkursowych sukcesów w Europie. W 2013 r.
na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy otrzymała I nagrodę i Złoty Medal oraz nagrodę specjalną za najlepsze
wykonanie Kwintetu fortepianowego
J. Zarębskiego, na Berlińskim Konkursie Renate-Schorler-Stiftung – I nagrodę
i Mendelssohn Prize, nagrodę specjalną w Genewie, a także nagrody na
innych konkursach, jak „Premio Iturbi” w Walencji, Dr Konstanze Koepff-Röhrs-Prize, Città di Cantù, Felix Mendelssohn Bartholdy-Wettbewerb, A.M.A. Calabria Concorso, Havelländischer Musik Festspiele.
Występowała w Niemczech, Polsce, we Włoszech, Hiszpanii, Kanadzie,
Korei i Japonii, jako solistka z Orquesta de Valencia, Sendai Philharmonic, Mihail Jora Philharmonic Orchestra of Bacau, Filharmonią Zielonogórską, Ensemble Innorelatio Berlin in Rheinsberg i Regina Symphony
Orchestra, z recitalami na festiwalach w Santander, Torrelavega i Comillas, Oberstdorfer Musiksommer, w Rachmaninov-Gesellschaft w Darmstadt, Steinway Haus w Berlinie, Liszt Salon Weimar-Bayreuth. Na Festiwalu Montepulciano wystąpiła z własnym Trio Luce, a w Santander m.in.
z fagocistą Klausem Thunemannem. Współpracuje też z kompozytorami
w Berliner Ensemble Essenz.
Studiowała u Hyung-Bae Kim w Seoul National University, a od
2006 r. przez sześć lat w Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
u G. Savy, M. Endresa i F. Bidiniego. Po egzaminach oficjalnie zatrudniła ją w swoim studio prof. Tabea Zimmermann. Była stypendystką
wielu niemieckich fundacji, jak Stiftung Oscar und Vera Ritter, Gisela
und Erich Andreas Stiftung, Lutz-E. Adolf Stiftung.
47
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 47
2014-07-21 18:36:06
ŚRODA, 6 SIERPNIA
GODZ. 20.00
DWOREK CHOPINA
Recital fortepianowy
MARC-ANDRÉ HAMELIN
Joseph Haydn
– Sonata B-dur Hob. XVI:41 (1782–1784)
(1732–1809) 1. Allegro
John Field
(1782–1837)
2. Allegro di molto
– Andante inédit Es-dur
Claude Debussy
– Images, z. I (1904–1905)
(1862–1918) Reflets dans l’eau
Hommage à Rameau
Mouvement
Marc-André Hamelin – Wariacje na temat Paganiniego (2011)
(ur. 1961)
PRZERWA
Fryderyk Chopin
– III Sonata h-moll op. 58 (1844)
(1810–1849) Allegro maestoso
Scherzo. Molto vivace
Largo
Finale. Presto, non tanto
48
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 48
2014-07-21 18:36:06
MARC-ANDRÉ HAMELIN
Kanadyjski pianista i kompozytor, słynący z niezrównanej techniki. Unikatowe połączenie muzykalności z wirtuozostwem nadają jego interpretacjom
wyjątkową swobodę, oryginalność
i fantastyczne bogactwo środków pianistycznych. Po okresie śmiałych
poszukiwań repertuarowych, coraz
większą uwagę kieruje ku uznanym
arcydziełom literatury fortepianowej.
W 2011 r. debiutował na BBC Proms
z programem Lisztowskim. W sezonie
2011/12 wykonał IV Symfonię koncertującą K. Szymanowskiego z Rundfunk
Sinfonieorchester Berlin, Orkiestrą
Symfoniczną Bazylei i Berlińską Filharmonią. W 2012 r. grał z Singapore Symphony, Hong Kong Philharmonic i Filharmonią Narodową Rosyjską, w 2013 z orkiestrą Tonkünstler
i Rotterdam Philharmonic. Występował z recitalami w nowojorskiej
Zankel Hall, Carnegie Hall i Lincoln Center, w Strathmore Hall i Kennedy Center w Waszyngtonie, w Théâtre de Champs Elysées, Musiekgebouw, La Monnaie, Queen Elizabeth Hall, Herkulessaal, w Berlinie,
Moskwie, Florencji i Tokio, w koncertach mistrzowskich w Wigmore
Hall i International Piano Series w South London’s Bank Centre, na
festiwalach Bad Kissingen, Belfast, Cervantino, La Grange de Meslay,
Husum, Lanaudière, Ravinia, Lucerne, La Roque d’Anthéron, Ruhr,
Halifax, Singapore, Snape Maltings Proms, Turku i Ottawa Strings of
the Future. Jego kontrakt z Hyperion Records przyniósł 9 nominacji
Grammy, w tym album Etudes and other Works z własnymi kompozycjami, wyróżniony „Instrumental Choice” przez „BBC Music Magazine”, a w sumie objął ponad 40 albumów z koncertami i utworami solowymi takich kompozytorów, jak Alkan, Busoni, Godowski, Medtner,
oraz olśniewające kreacje utworów Brahmsa, Chopina, Haydna, Liszta
i Schumanna. Jego dokonania fonograficzne uwieńczone zostały przez
Preis der deutschen Schallplattenkritik. W 2003 r. otrzymał Order of
Canada, a w 2004 Ordre nationale du Québec.
49
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 49
2014-07-21 18:36:06
CZWARTEK, 7 SIERPNIA
GODZ. 16.00
DWOREK CHOPINA
Recital fortepianowy
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
Wolfgang Amadeus Mozart–8 wariacji A-dur na temat arii Mignone
(1756–1791)„Come un’ agnello” z opery Giuseppe
Sartisa „Fra i due litiganti il terzo gode”
KV 460 (1784)
Ignacy Jan Paderewski
–Wariacje A-dur op. 16 nr 3 (1885–1887)
(1860–1941) z cyklu Miscellanea
Sergiusz Prokofiew
–II Sonata d-moll op. 14 (1912)
(1891–1953) 1. Allegro, ma non troppo
2. Scherzo. Allegro marcato
3. Andante
4. Vivace
PRZERWA
50
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 50
2014-07-21 18:36:06
KONRAD SKOLARSKI
Fryderyk Chopin
(1810–1849)
–IV Ballada f-moll op. 52 (1842–1843)
Ferenc Liszt
–Rapsodia hiszpańska S. 254 (1863)
(1811–1886)
Sergiusz Rachmaninow
–Sonata nr 2 b-moll op. 36,
(1873–1943) pierwsza edycja (1913)
Allegro agitato
Non allegro – lento
L’istesso tempo – Allegro molto
51
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 51
2014-07-21 18:36:06
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
Urodził się w 1992 r. w Krakowie.
W wieku 9 lat rozpoczął naukę w klasie
fortepianu Grażyny Hesko-Kłodzińskiej
w PSM I st. im. S. Wiechowicza w Krakowie. Od 2005 r. kształci się pod okiem
prof. Stefana Wojtasa, najpierw jako
uczeń POSM II st. im. F. Chopina, a od
października tego roku jako student Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
w Bydgoszczy. Jest laureatem najwyższych nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych: im. Ludwika
Stefańskiego i Haliny Czerny-Stefańskiej
w Płocku (2008, I miejsce, Grand Prix, nagroda specjalna za najlepsze wykonanie
utworów Chopina i nagroda japońskiej
grupy sponsorów Kigoukai w formie koncertów w Japonii), Ricard Vines
w Lleida, Hiszpania (2009, II miejsce), The International Chopin Piano
Competition we Lwowie (2010, I miejsce, Grand Prix i nagroda specjalna), „Citta di Avezzano” we Włoszech (2011, I nagroda), The II American
Paderewski Piano Competition w Los Angeles (2013, II nagroda i nagroda
specjalna za najlepsze wykonanie utworu Paderewskiego), im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy (2013, nagroda specjalna dla najlepszego polskiego uczestnika), Ogólnopolskiego Konkursu im. F. Chopina w Warszawie (2013, I nagroda i nagroda specjalna). Występował na 67. Festiwalu
Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju, XVIII Międzynarodowym Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych „Silesia” w Katowicach oraz na II Festiwalu Premia Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina.
Koncertował w Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech,
RPA, na Słowacji i na Węgrzech. Jest stypendystą Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Pro Musica Bona. W latach 2005–2011 był objęty
programem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W marcu tego roku
otrzymał Stypendium Krystiana Zimermana. W kręgu jego zainteresowań
znajduje się także kameralistyka, której uczy się pod kierunkiem prof. Kai
Danczowskiej, Justyny Danczowskiej i Sławomira Cierpika.
52
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 52
2014-07-21 18:36:06
KONRAD SKOLARSKI
Urodził się w 1980 r. w rodzinie muzyków. Naukę gry na fortepianie rozpoczął
w wieku 4 lat pod kierunkiem Marka
Mizery. W wieku 9 lat wykonał Koncert
f-moll J.S. Bacha z orkiestrą Concerto
Avenna. Potem wielokrotnie występował jako młody wirtuoz w Filharmonii
Narodowej podczas niedzielnych koncertów dla młodzieży. W wieku 13 lat
został laureatem Konkursu Młodych
Pianistów im. prof. Ludwika Stefańskiego. W latach 1995–1998 uczył się pod
kierunkiem Janusza Olejniczaka, a następnie prof. Olgi Rusiny we Wrocławiu.
Swoje umiejętności doskonalił też u takich sław, jak Alexander Jenner, Sergio
Perticaroli, Hiroko Nakamura, Oxana Yablonskaya i Vladimir Krainev.
W 2001 r. zajął I miejsce na Konkursie P. Czajkowskiego w Hiszpanii
w Huesca. W 2007 r. ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina
w Warszawie w klasie prof. Alicji Palety-Bugaj, a w 2010 studia podyplomowe w Hochschule für Musik und Tanz w Kolonii w mistrzowskiej
klasie prof. Pavla Gililova, z którym nadal współpracuje. Od 2010 r.
jest uczniem prof. Petera Feuchtwangera. W tym samym roku uzyskał
tytuł doktora i od 2011 współpracuje z Uniwersytetem Muzycznym
F. Chopina w Warszawie.
Artysta koncertował w Niemczech (m.in. na Klavierfestival Ruhr
i w WDR w Kolonii), Czechach, Hiszpanii, Serbii, Belgii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Japonii. Firma DUX wydała dwa jego albumy:
pierwszy z utworami Rachmaninowa, Skriabina i Prokofiewa, a drugi,
Nostalgic Trip, z miniaturami Bacha–Silotiego, Brahmsa, Chopina,
Griega, Medtnera, Czajkowskiego, Czajkowskiego/Pabsta, Rachmaninowa, Skriabina, Saint-Saënsa/Godowskiego – uhonorowane nagrodą
DIAPASON „5” oraz nominowane do nagrody Fryderyk.
53
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 53
2014-07-21 18:36:07
CZWARTEK, 7 SIERPNIA
GODZ. 20.00
DWOREK CHOPINA
Recital fortepianowy
FRANCESCO PIEMONTESI
Claude Debussy
– Preludes:
(1862–1918) Zeszyt I nr 1. Danseuses de Delphes / Tancerki
delfickie (1909–1910)
Zeszyt II nr 2. Feuilles mortes / Zwiędłe liście
(1910–1912)
Zeszyt I nr 5. Les collines d’Anacapri / Wzgórza
Anacarpi
Zeszyt II nr 7. La terrasse des audiences du clair de
lune / Taras audiencji światła księżyca
Zeszyt I nr 11. La danse de Puck / Taniec Puka
Franz Schubert
– Sonata c-moll D 958 (1828)
(1797–1828) Allegro
Adagio
Menuetto
Allegro
PRZERWA
György Ligeti
– Etudes:
(1923–2006) Księga I nr 2: Cordes à vide (1985)
Księga II nr 12: Entrelacs (1988–1994)
Franz Schubert
– Sonata B-dur D 960 (1828)
(1797–1828) 1. Molto moderato
2. Andante sostenuto
3. Scherzo. Allegro vivace
4. Allegro ma non troppo
54
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 54
2014-07-21 18:36:07
FRANCESCO PIEMONTESI
Urodził się w 1983 r. w Szwajcarii. Studiował u prof. A. Vardiego w Hanowerze, współpracował też z A. Brendlem,
C. Ousset i A. Weissenbergiem. Jest
zdobywcą międzynarodowych nagród,
w tym Konkursu Królowej Elżbiety
w Brukseli (2007). Występował w wielu
salach koncertowych, jak Musikverein
w Wiedniu, Carnegie Hall i Avery Fisher
Hall w Nowym Jorku, Suntory Hall
w Tokio, Berlińska Filharmonia, Auditorium Parco della Musica w Rzymie,
Tonhalle w Zurychu, oraz na festiwalach – BBC Proms, Lucerne, Edinburgh,
Mostly Mozart New York, Schleswig-Holstein, Rheingau, Klavierfest Ruhr,
Aix-en-Provence, La Roque d’Anthéron, Martha Argerich Project w Lugano. Koncertował z London Philharmonic, Philharmonia Orchestra,
DSO i RSB Berlin, City of Birmingham Symphony, BBC Symphony,
Bavarian Radio Symphony, Frankfurt Radio Symphony, Israel Philharmonic, Orchestre de la Suisse Romande, Camerata Salzburg, z orkiestrami kameralnymi w Wiedniu, Zurychu i Szkocji, współpracując
z takimi dyrygentami, jak Mehta, Janowski, Sir Norrington, Sakari Oramo, Skrowaczewski, Petrenko, Pletnev, Afkham, Bělohlávek, Kazuki
Yamada, Manze, Collon. Miał recitale w londyńskiej Wigmore Hall, De
Doelen w Rotterdamie i tokijskiej Toppan Hall, w London International
Piano Series, Milan Società del Quartetto, Turin Concerti dell’Unione
Musicale, na festiwalach w Gstaad, Mostly Mozart w Nowym Jorku,
w Dusznikach, zapowiedziane są – w London Southbank Centre, wiedeńskim i berlińskim Konzerthaus, Palais des Beaux-Arts w Brukseli,
Berlin Philharmonic Piano Series. Interesuje się muzyką kameralną,
współpracując z różnymi artystami, jak Bashmet, Banse, R. i G. Capuçon, Hagen, Kirchschlager, Schiff, Widmann, Tamestit. Nagrał wiele płyt, m.in. sonaty Schumanna, recital z utworami Händla, Brahmsa,
Bacha i Liszta, dla wytwórni Naïve Classique – koncerty fortepianowe
Schumanna i Dvořáka z BBC Symphony i J. Bělohlávkiem. F. Piemontesi jest dyrektorem artystycznym Settimane Musicali w Ascona.
55
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 55
2014-07-21 18:36:07
PIĄTEK, 8 SIERPNIA
GODZ. 11.00
HOTEL FRYDERYK
Koncert promocyjny
ŁUKASZ BYRDY
Joseph Haydn
(1732–1809)
– Sonata Es-dur Hob. XVI/52
1. Allegro
2. Adagio
3. Finale. Presto
Fryderyk Chopin
– Andante spianato & Grande Polonaise
(1810–1849) Brillante Es-dur op. 22 (1830–1835)
– Sonata nr 2 b-moll op. 35 (1837–1839)
Grave – Goppio movimento
Scherzo
Marche funèbre. Lento
Finale. Presto
56
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 56
2014-07-21 18:36:07
ŁUKASZ BYRDY
Urodził się w 1994 r. w Katowicach.
Studiuje w Akademii Muzycznej im.
I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Waldemara Andrzejewskiego
i dr Joanny Marcinkowskiej. Jest laureatem licznych nagród w konkursach
ogólnopolskich i międzynarodowych,
m.in. Grand Prix i I nagrody w XI Konkursie Pianistycznym im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego
w Płocku (2010), I nagrody w Ogólnopolskich Przesłuchaniach CEA (2012),
I nagrody w X Śląskim Konkursie Pianistycznym w Zabrzu (2011), I nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Pianistycznym „Chopinowskie Interpretacje
Młodych” i w XVI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie (2010), II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim
w Antoninie (2008) i w Szafarni (2007). W 2010 i 2011 r. w wyniku
konkursowych przesłuchań otrzymał stypendium na udział w kursach
muzycznych „Morningside Music Bridge” w Calgary (Kanada), w 2012
otrzymał stypendium na udział w Aspen Music Festival and School
(USA). W 2013 r. wystąpił w Polsko-Rosyjskim Festiwalu Muzycznym
w Moskwie oraz organizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka
Chopina cyklu koncertów „Młode Talenty”. Był stypendystą Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta Poznania, Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Uczestniczył w kursach prowadzonych przez takich pedagogów, jak Tatiana Szebanowa, John Perry, Lee
Kum-Sing, Andrzej Jasiński, Krzysztof Jabłoński, Yoheved Kaplinsky,
Choong Mo Kang, Katarzyna Popowa-Zydroń, André Laplante. Koncertuje w kraju i za granicą (USA, Kanada, Rosja, Austria, Niemcy).
57
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 57
2014-07-21 18:36:08
PIĄTEK, 8 SIERPNIA
GODZ. 16.00
DWOREK CHOPINA
Recital fortepianowy
JI-YEONG MUN
Laureatka I nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
w Takamatsu ’2014
Ludwig van Beethoven–Sonata nr 15 D-dur op. 28
„Pastoralna” (1801)
(1770–1827)
Allegro
Andante
Scherzo. Allegro vivace
Rondo. Allegro, ma non troppo
John Corigliano
(ur. 1938)
– Fantasia on an Ostinato (1985)
PRZERWA
Robert Schumann
– Sonata nr 1 fis-moll „Florestan i Euzebius”
(1810–1856) op. 11 (1833–1835)
Introduzione
Aria
Scherzo
Intermezzo e finale
58
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 58
2014-07-21 18:36:08
JI-YEONG MUN
Urodziła się w 1995 r. w Yeosu w Płd.
Korei. W wieku 5 lat zaczęła naukę gry
na fortepianie. Od początku wyróżniała
się wśród najwybitniejszych młodych
artystów koreańskich. Niedawno została uhonorowana Nagrodą Prezydenta
– Korean Young Talent Award – przez
Koreańską Fundację Wspierania Nauki i Twórczości (Korean Foundation
for the Advancement of Science and
Creativity) oraz obdarowana stypendium w wysokości 45 000 $ przyznanym przez Daewon Culture Foundation i Daishin Securities. Jest laureatką
wielu międzynarodowych konkursów,
w tym I nagrody Takamatsu International Piano Competition w 2014 r., Ettlingen International Competition
for Young Pianists w Niemczech w 2012 i Konkursu „Rubinstein in
Memoriam” w Bydgoszczy. Często wykonuje recitale i występuje jako
solistka z orkiestrą. Grała m.in. w paryskiej Salle Cortot, Asamsaal na
Zamku Ettlingen, w Kumho Art Hall w Seulu i Yeulmaru w Yeosu,
koncertowała z orkiestrami: Korean Symphony, Euroasian Philharmonic, KNIGA Symphony, Austria Salzburg Mirabell Chamber Orchestra
i Seoul National Symphony Orchestra.
Ukończyła z wyróżnieniem Korean National Institute for the Gifted
in Arts i podjęła studia w Korea National University of Arts pod kierunkiem prof. Daejin Kim, z którym pracuje już od czterech lat.
59
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 59
2014-07-21 18:36:08
PIĄTEK, 8 SIERPNIA
GODZ. 20.00
DWOREK CHOPINA
Recital fortepianowo-skrzypcowy
MIROSLAV KULTYSHEV
fortepian
Fryderyk Chopin
– 12 Etiud op. 25 (1835–1837)
nr 1. As-dur
(1810–1849)
nr 2. f-moll
nr 3. F-dur
nr 4. a-moll
nr 5. e-moll
nr 6. gis-moll
nr 7. cis-moll
nr 8. Des-dur
nr 9. Ges-dur
nr 10. h-moll
nr 11. a-moll
nr 12. c-moll
PRZERWA
MAYUKO KAMIO
skrzypce
César Franck
– Sonata A-dur na skrzypce i fortepian (1886)
(1822–1890) I. Allegretto ben moderato
II. Allegro
III. Ben moderato: Recitative-Fantasia
IV. Allegretto poco mosso
Franz Waxman
(1906–1967)
– Carmen Fantasy (1946)
60
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 60
2014-07-21 18:36:08
MIROSLAV KULTYSHEV
Urodził się w 1985 r. w Leningradzie
(Sankt Petersburg). Od 2004 r. studiuje w Petersburskim Konserwatorium
(obecnie na studiach podyplomowych)
u prof. Aleksandra Sandlera. W 2007 r.
zwyciężył w XIII Międzynarodowym
Konkursie Czajkowskiego w Moskwie,
w 2012 – w konkursie „Monte Carlo Piano Masters” w Monako. Bardzo
wcześnie, bo już w wieku 6 lat, zaczął
występować na koncertach. Mając 10 lat
debiutował w Wielkiej Sali Filharmonii
Petersburskiej w Koncercie nr 20 d-moll
Mozarta pod batutą Yuri Temirkanova.
W 2001 r. został obdarowany młodzieżowym grantem Russian National Independent Prize the Triumph, a w 2005 zdobył I miejsce i złoty medal
w International Youth Delphic Games w Kijowie. Występował na wielu
krajowych i międzynarodowych festiwalach, jak Kissinger Sommer,
Mecklenburg Festspiele Vorpommern, Klavier Festival Ruhr (Niemcy),
Elba – European Musical Island (Włochy), Gwiazdy Białych Nocy (Rosja), September Musical (Szwajcaria), Dubrovnik Festival (Chorwacja),
Mikkeli Festival (Finlandia), Salzburger Festspiele; w prestiżowych salach koncertowych, jak Musikverein (Grosser Saal), Mozarteum, Concertgebouw (Amsterdam), Suntory Hall (Tokio), Wigmore Hall (London), Lincoln Center (Avery Fisher Hall, Nowy Jork).
Współpracował ze sławnymi dyrygentami, jak Valery Gergiev, Vladimir Ashkenazy, Yuri Bashmet, Mark Gorenstein, Vassily Sinaisky,
Alexander Dmitriev.
61
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 61
2014-07-21 18:36:08
MAYUKO KAMIO
Japońska skrzypaczka, złota medalistka
Międzynarodowego Konkursu Czajkowskiego w Moskwie (2007). Zadebiutowała w Tokio w wieku 10 lat pod batutą
Ch. Dutoit na koncercie transmitowanym
przez TV NHK. Wkrótce wystąpiła z Boston Pops (z Lockhartem), z Orkiestrą
Tonhalle w Zurychu (z Rostropowiczem)
i z Izraelską Filharmonią (z Mehtą). Jako
najmłodsza zwyciężczyni Konkursu
Menuhina w 1998 r. wystąpiła pod jego
dyrekcją z Orchestre National de Lille.
W 2000 r. zdobyła I nagrodę w Young
Concert Artists International Auditions,
a w 2004 zwyciężyła w Monte Carlo
Violin Masters Competition oraz zdobyła złoty medal na I Konkursie D. Ojstracha na Ukrainie. Koncertowała
z orkiestrami japońskimi, z Narodową Filharmonią Rosyjską (ze Spivakovem), Budapeszteńską Orkiestrą Festiwalową (z Fischerem), Filharmonią Monachijską (z Mehtą), Praską, Izraelską (z Traubem), BBC, Oviedo
Symphony, niemiecką SWR, BBC Symphony (z Bĕlohlávkiem), Calgary Philharmonic (z Milczukiem) i Colorado Springs Philharmonic (z St.
Clair). Z recitalami wystąpiła m.in. w Nowym Jorku, Waszyngtonie,
St Petersburgu, Moskwie, Frankfurcie, Warszawie, Tokio. Na czterech
płytach (SONY i BMG) nagrała sonaty Francka, Brahmsa i Straussa, koncerty Czajkowskiego i Prokofiewa, utwory z fortepianem Chaussona, Strawińskiego, Szymanowskiego i Waxmana oraz 24 Kaprysy Paganiniego.
Urodziła się w 1986 r. w Osace. W wieku 4 lat zaczęła naukę gry na
skrzypcach. Jej pierwszymi nauczycielami byli Chikako Satoya, Machie Oguri i Chihiro Kudo oraz Koichiro Harada w Toho Gakuen School
of Music. Nastepnie studiowała w USA u D. DeLay i Masao Kawasaki
w ramach Aspen Music Festival i w Juilliard School. Dyplom uzyskała
w Hochschule für Musik und Theater w Zurychu u Z. Brona. Otrzymała grant z Bagby Foundation for the Musical Arts i nagrodę Idemitsu Music Award. Artystka gra na instrumencie z 1735 r. „Sennhauser”
J. Guarneriego del Gesu, użyczonym przez Strad Society w Chicago.
62
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 62
2014-07-21 18:36:09
Fot. MAREK GROTOWSKI
Pomnik Chopina w Dusznikach-Zdroju
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 63
2014-07-21 18:36:09
PIĄTEK, 8 SIERPNIA
GODZ. 22.00
DWOREK CHOPINA
Recital fortepianowy
(poza karnetem)
LESZEK MOŻDŻER
64
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 64
2014-07-21 18:36:09
Jest jednym z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. To pianista
światowej klasy, odważny i oryginalny
twórca wyróżniający się własnym językiem muzycznym. Urodził się w 1971 r.
w Gdańsku. Naukę gry na fortepianie
rozpoczął w 5 roku życia i przeszedłszy
wszystkie szczeble edukacji, uzyskał
dyplom gdańskiej Akademii Muzycznej w 1996 r. Jazzem zainteresował
się w klasie maturalnej. Ostrogi zdobył w zespole klarnecisty E. Kowalskiego, a pierwszą próbę z zespołem Miłość odbył na swoje 20 urodziny. Na początku działalności muzycznej był także członkiem kwartetu Z. Namysłowskiego. W 1992 r.
otrzymał wyróżnienie indywidualne na Jazz Juniors i była to pierwsza
kropla deszczu nagród, jakie spadły na niego w następnych latach. Od
1994 r. regularnie jest wybierany przez czytelników „Jazz Forum” na
Pianistę Roku. W 2012 r. został potrójnym zwycięzcą Jazz Top 2011
w kategoriach Muzyk Roku, Najlepszy Pianista i Album Roku (Komeda). W 2013 r. został poczwórnym laureatem czytelników „Jazz Forum”
jako najlepszy pianista, kompozytor, Muzyk Roku oraz za album Polska
nagrany z L. Danielssonem i Z. Fresco. Nagrywał płyty z najwybitniejszymi polskimi muzykami jazzowymi: T. Stańką (Pożegnanie z Marią),
J. Muniakiem (One and Four), M. Urbaniakiem (Live in Holy City),
P. Wojtasikiem (Lonely City i Quest z B. Harperem oraz Hope z D. Liebmanem), A. Pierończykiem (Live in Sofia i 19-9-1999), H. Miśkiewiczem (Ja nie chcę spać), A.M. Jopek (m.in. Bosa, Barefoot, Upojenie,
Farat), a także z Z. Preisnerem (m.in. przy Requiem dla mojego przyjaciela oraz 10 łatwych utworach na fortepian). Od lat współpracuje
z mieszkającym w Los Angeles J. Kaczmarkiem (nagrania dla wytwórni
20th Century Fox oraz Mira Max – w tym nagranie nagrodzonej Osca-
Fot. JACEK POREMBA
LESZEK MOŻDŻER
„Uknułem sobie plan,
żeby być muzykiem totalnym
i rozwijać się we wszystkich kierunkach”.
Leszek Możdżer
65
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 65
2014-07-21 18:36:10
rem muzyki do Finding Neverland). Napisał muzykę do filmu dokumentalnego PUB 700 w reż. S. Latkowskiego, którego jest bohaterem,
a także do filmu Nienasycenie wg Witkacego w reż. W. Grodeckiego.
Jest również autorem muzyki do Wszystkich kobiet Mateusza A. Więcka
„Barona”. Do chwili obecnej nagrał ponad 100 albumów, w tym wiele pod własnym nazwiskiem (Chopin – impresje, 1994, Talk to Jesus,
1996, Chopin Demain – Impressions, 1999, PIANO, 2004, Kaczmarek
by Możdżer, 2010, Leszek Możdżer Komeda, 2011).
Na uwagę zasługują także jego realizacje teatralne: w Teatrze Muzycznym w Gdyni (Hair – love, rock musical, A Midsummer Night’s Dream),
w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu (Tango with Lady M.), w Düsseldorfie (Psychosis S. Kane w reż. G. Jarzyny), w Teatrze Dramatycznym
w Warszawie (Rewizor M. Gogola w reż. A. Domalika), w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu (Mandarynki i pomarańcze J. Tuwima
w reż. W. Kościelniaka, Operetka W. Gombrowicza w reż. M. Zadary),
w Teatrze Narodowym w Warszawie (Śluby Panieńskie A. Fredry w reż.
J. Englerta).
Jego własne projekty to m.in. „Wariacje, improwizacje i jazzowe aranżacje klasyków: Chopina, Bacha, Prokofiewa”, „Możdżer +”,
„Możdżer Danielsson Fresco Trio – Trzech Muzyków – Trzy Kultury
– Jeden Czas”.
Występował w niemal wszystkich krajach Europy, a także w USA,
Kanadzie, Brazylii, Urugwaju, Argentynie, Chile (dla 15 000 widzów!),
Meksyku, w Chinach, Japonii, Malezji i Singapurze. Jest zapraszany
na koncerty w najważniejszych salach koncertowych i festiwalach,
m.in. The London Jazz Festival, Montreux Jazz Festival, Paris Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival, JazzFest Berlin, Spoleto Jazz Festival.
W 2012 r. został przewodniczącym jury konkursu pianistycznego
w Montreux, w 2014 ponownie znajdzie się w składzie jury.
W 2007 r. otrzymał Nagrodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych za
promowanie polskiej kultury za granicą, w 2013 – Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski.
66
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 66
2014-07-21 18:36:10
Fot. MAREK GROTOWSKI
Recital fortepianowy w Dworku Chopina
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 67
2014-07-21 18:36:11
SOBOTA, 9 SIERPNIA
GODZ. 11.00
HOTEL FRYDERYK
Koncert promocyjny
ADAM MIKOŁAJ GOŹDZIEWSKI
Fryderyk Chopin
– I Sonata c-moll op. 4 (1827–1828)
(1810–1849) Allegro maestoso
Minuetto. Allegretto
Larghetto
Finale. Presto com fuoco
– 4 Mazurki op. 6 (1830–1832)
Nr 1. fis-moll
Nr 2. cis-moll
Nr 3. E-dur
Nr 4. es-moll
– Impromptu As-dur op. 29 (1837)
– Impromptu Ges-dur op. 51 (1842)
– Scherzo h-moll op. 20 (1833)
68
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 68
2014-07-21 18:36:11
ADAM MIKOŁAJ GOŹDZIEWSKI
Ukończył z wyróżnieniem Państwową
Szkołę Muzyczną I stopnia w Skierniewicach w klasie fortepianu Anny Grzegorkiewicz-Ciesielskiej. Obecnie jest
uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Z. Brzewskiego w Warszawie
w klasie fortepianu Joanny Ławrynowicz
oraz w klasie kameralistyki Krystyny
Makowskiej-Ławrynowicz. Jest laureatem wielu nagród w prestiżowych konkursach dla młodzieży, m.in. III nagrody
Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Koninie (2012), III nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży
w Szafarni (2011), I nagrody Międzynarodowego Konkursu im. Juliusza Zarębskiego w Izabelinie (2011), III nagrody na Ogólnopolskich Przesłuchaniach CEA uczniów klas fortepianu
Szkół Muzycznych II stopnia w Krakowie (2014), Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Młodych Muzyków w Barletta we Włoszech (2012),
I nagrody oraz nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie nokturnu
F. Chopina w Syberyjskim Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
im. F. Chopina w Tomsku w Rosji (2013), a także Grand Prix oraz trzech
nagród specjalnych na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim
w Narvie w Estonii w 2014 r. Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pianistów, m.in. Ewę Pobłocką, Waldemara
Wojtala, Andrzeja Jasińskiego, Alicję Paletę-Bugaj, Aleksieja Sokolova,
Yumiko Maruyamę (Niemcy) oraz José Gallardo (Argentyna). Występował w wielu prestiżowych salach koncertowych w Polsce i za granicą,
m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Łódzkiej,
Zamku Królewskim w Warszawie, UMFC w Warszawie, w Żelazowej
Woli, Filharmonii Narodowej w Tallinie, siedzibie Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej w Genewie oraz Robert Schumann Hochschule
w Düsseldorfie. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej oraz Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
69
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 69
2014-07-21 18:36:11
SOBOTA, 9 SIERPNIA
GODZ. 16.00
DWOREK CHOPINA
Recital fortepianowy
DAVID KADOUCH
Johann Sebastian Bach – Capriccio B-dur „sopra la lontananza
(1685–1750) del suo fratello dillettissimo” / „na odjazd
najukochańszego brata” BWV 992 (1704)
Arioso. Adagio – (Andante) – Adagissimo – Aria di
Postiglione. Adagio poco – Fuga „all’imitazione della
cornetta di postiglione”
Leoš Janáček
– Dans les brumes (1912)
(1854–1928)Andante
Molto adagio
Andantino
Presto
Béla Bartók
– Suita „Szabadban” / „Pod gołym niebem”
(1881–1945) Sz. 81 (1926)
1. Sippal, dobbal
2. Barcarolla
3. Musette
4. Az éjszaka zenéje
PRZERWA
Fryderyk Chopin
– 24 Preludia op. 28 (1834–1839)
(1810–1849)nr 1. C-dur; nr 2. a-moll; nr 3. G-dur; nr 4. e-moll; nr 5.
D-dur; nr 6. h-moll; nr 7. A-dur; nr 8. fis-moll; nr 9.
E-dur; nr 10. cis-moll; nr 11. H-dur; nr 12. gis-moll;
nr 13. Fis-dur; nr 14. es-moll; nr 15. Des-dur; nr 16.
b-moll; nr 17. As-dur; nr 18. f-moll; nr 19. Es-dur;
nr 20. c-moll; nr 21. B-dur; nr 22. g-moll; nr 23. F-dur;
nr 24. d-moll
70
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 70
2014-07-21 18:36:11
DAVID KADOUCH
Laureat Konkursu Beethovena w Bonn
(2005) i Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego w Leeds (2009). Urodził
się w 1985 r. w Nicei, gdzie rozpoczął
naukę w Konserwatorium u O. Poisson.
W wieku 14 lat został przyjęty do Konserwatorium Paryskiego do klasy J. Rouviera, a po jego ukończeniu (I nagroda
z odznaczeniem) podjął studia w Szkole
Królowej Zofii w Madrycie pod kierunkiem D. Bashkirova. Doskonalił się
u M. Perahia, M. Polliniego, M.-J. Pires,
D. Barenboima, V. Margulisa i I. Perlmana. Jest jednym z najlepszych pianistów swojej generacji. W wieku 13 lat
na zaproszenie Perlmana grał w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Gościł w Carnegie Hall, Tonhalle w Zurychu, w Luwrze, Barbican Center w Londynie, na festiwalach w Lucernie, Ruhr, Gstaad, Verbier (nagrodzony Prix d’Honneur),
Montreux, Schwetzingen, Jerozolimie, La Roque d’Anthéron, Reims,
„Folles Journées” w Japonii i Nantes, Piano aux Jacobins w Chinach,
Saint-Denis, Montpellier, Colmar, Nohant, La Grange de Meslay. Koncertował z orkiestrami Tonhalle, Filharmonii Monte Carlo, Lille, Fundacji Gulbenkian, Strasburg, Hallé, National de France, Budapest Festival,
Lamoureux, Filharmonii Izraelskiej, Radio France, BBC Symphony,
Monachijską, pod batutą takich dyrygentów, jak P. Boulez, D. Zinman,
D. Gatti, J.-C. Casadesus, Myung-Whun Chung i M. Minkowski. Jego
partnerami w muzyce kameralnej są: R. i G. Capuçon, A. Tamestit,
M. Dalberto, N. Znaider, R. Vlatkovic, F. Helmerson, Kwartety Quiroga, Ebène i Ardeo. Nagrał V Koncert Beethovena z Filharmonią Kolońską (Naxos), Koncert (bez orkiestry) i Kwintet fortepianowy Schumanna
(Decca/Universal), Preludia Szostakowicza (TransArt Live) oraz muzykę rosyjską – Musorgskiego, Medtnera i Taniejewa (Mirare). W 2010 r.
otrzymał nominację „Młody Talent Roku” francuskiej nagrody Victoires
de la Musique, a w 2011 zdobył International Classical Music Awards
w kategorii „Young Artist of the Year”.
71
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 71
2014-07-21 18:36:12
SOBOTA, 9 SIERPNIA
GODZ. 20.00
DWOREK CHOPINA
FINAŁOWY RECITAL FORTEPIANOWY
LUDMIL ANGELOV
„W 100. rocznicę urodzin Witolda Małcużyńskiego (1914–1977)”
Juliusz Zarębski
(1854–1885)
– Grand Polonaise Fis-dur op. 6 (1881)
Aleksander Michałowski– 4 Mazurki:
(1851–1938)h-moll op. 31 nr 1 (1922); e-moll op. 19 (ok. 1922);
cis-moll op. 17 (ok. 1917); As-dur op. 16 (ok. 1917)
Ignacy Friedman
(1882–1948)
Moritz Moszkowski
(1854–1925)
– Ariette z cyklu „Masques”
– 4 Etiudy z École des double-notes op. 64:
nr 1. As-dur; nr 2. g-moll; nr 3. As-dur; nr 4. c-moll
PRZERWA
Fryderyk Chopin
– 3 Mazurki op. posth.:
(1810–1849) g-moll op. posth. 67 nr 2, WN 64 (1848–1849)
C-dur op. posth. 68 nr 1, WN 24 (1829/1830)
a-moll op. posth. 67 nr 4, WN 60 (1846)
– II Sonata b-moll op. 35 (1837–1839)
Grave – Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre. Lento
Finale. Presto
– Nokturn cis-moll op. 27 nr 1 (1835)
– Polonez As-dur op. 53 (1842)
72
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 72
2014-07-21 18:36:12
LUDMIL ANGELOV
Urodził się w Varnie, ukończył Państwową Akademię Muzyczną im. P. Vladigerova w Sofii. Jego nauczycielami
byli: V. Spassova, L. Stoyanova oraz
doskonały pianista i pedagog K. Stankovich. Jest laureatem międzynarodowych konkursów w Senigallii (1976),
F. Chopina w Warszawie (1985), Palm
Beach (1990), Piano Masters w Monte
Carlo (1994), World Piano Masters Tour
(Francja, 1997). W 1990 r. debiutował
w nowojorskim Lincoln Center. Występował w wielu salach koncertowych,
jak Filharmonia w Berlinie, Musikverein
w Wiedniu, Salles Pleyel i Gaveau w Paryżu, Herkulessaal w Monachium, Concertgebouw w Amsterdamie, Opera w Monte Carlo, Brucknerhaus w Linzu, Auditorio National w Madrycie, Auditori w Barcelonie, Palau de la
Música w Walencji, Konserwatoria w Moskwie i Mediolanie, Palace of
Music w Atenach, KBS Hall w Seulu. W jego karierze najważniejsza jest
muzyka Chopina. W sezonie 1987/88 w cyklu 12 recitali wykonał wszystkie jego utwory solowe, za co otrzymał nagrodę „Young Musician of the
Year in Bulgaria”. Powtórzył ten wyczyn w 1999 i 2009/10 w Hiszpanii
i Bułgarii. Brał udział w festiwalach chopinowskich w Belgii, Francji,
we Włoszech, Polsce, Serbii, Słowenii, RPA i USA. Jego płyta z kompletem rond i wariacji Chopina otrzymała Grand Prix du Disque Chopin
NIFC. Od 2006 r. zrealizował wiele światowych prawykonań utworów
N. Kapustina, stając się jednym z czołowych interpretatorów jego muzyki. Nagrywa dla: Danacord, France Classique, Gega New, Non Profit
Music, Pentatone, RСА. W Toccata Classics rozpoczął rejestrację pięciu
koncertów fortepianowych P. Vladigerova.
Prowadzi klasy mistrzowskie w New Bulgarian University w Sofii
jako honorowy profesor. Od 1992 r. mieszka w Toledo. Jest Founding
Artistic Director założonego przez siebie Toledo International Music
Festival, a także fundatorem Piano Extravaganza Festival w Sofii.
W 2011 r. został odznaczony Medalem „Gloria Artis” przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za promowanie muzyki polskiej.
73
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 73
2014-07-21 18:36:12
KURSY MISTRZOWSKIE
SALA KAMERALNA IM. JANA WEBERA
2–5 SIERPNIA
9.30–13.30
Prof. BORIS PETRUSHANSKY
SALA KAMERALNA IM. JANA WEBERA
6–9 SIERPNIA
9.30–13.30
Prof. RAMZI YASSA
PIANIŚCI – CZYNNI UCZESTNICY KURSU MISTRZOWSKIEGO:
ALEKSANDER CHODACKI
PIOTR PAWLAK
EDWIN SZWAJKOWSKI
TYMOTEUSZ BIES
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
ŁUKASZ MIKOŁAJCZYK
74
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 74
2014-07-21 18:36:12
BORIS PETRUSHANSKY
Urodził się w 1949 r. w Moskwie, naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 5 lat. Wśród jego nauczycieli był
H. Neuhaus. Studiował u L. Naumova
w Moskiewskim Konserwatorium, które ukończył w 1975 r., mając za sobą
sukcesy na konkursach w Leeds (1969),
Monachium (1971) i Terni (1975, I nagroda). W 1975 r. wykonał dwa doskonałe recitale na „Festival dei due mondi”
w Spoleto i „Maggio Musicale Fiorentino” (w zastępstwie Richtera), co przyspieszyło jego karierę. Występował we
Włoszech, Finlandii, Szwecji, Wielkiej
Brytanii, w Niemczech, Francji, Belgii,
Austrii, Czechach i Słowacji, USA, na
Węgrzech, w Japonii, Izraelu, Egipcie, Meksyku, na Tajwanie, w Australii. Nagrał wiele płyt dla rosyjskiej Melodii, rosyjsko-amerykańskich
Art & Electronics, brytyjskiego Symposium, włoskich Fone, Agora and
Dynamic, w 2006 – komplet utworów Szostakowicza (Stradivarius).
Grał z licznymi orkiestrami, jak Filharmonia Petersburska, Moskiewska, Czeska, w Helsinkach, Państwowa Rosyjska Orkiestra Symfoniczna, Berlińska Staatskapelle, Orkiestra Accademia di Santa Cecilia,
Orkiestra Festiwalowa „Maggio Musicale Fiorentini”, Orkiestry Kameralne – Moskiewska, Litewska, European Community, New European
Strings; pod batutą takich dyrygentów, jak Ferencsik, Bour, Fedoseev,
Salonen, Gergiev, Lazarev, Bellugi, Kitaenko, Sondeckis, Abbado, Shostakovich, Jurowsky, Lu Jia, Kogan. Wśród jego partnerów byli Kogan,
Ojstrach, Maisky, Sitkovetskiy, Afanassiev, Kwartet Borodina.
Jest członkiem jury międzynarodowych konkursów, m.in. Busoniego
w Bolzano, Viottiego w Vercelli, Casagrande w Terni. W latach 1975–
1979 uczył w Moskiewskim Konserwatorium, obecnie prowadzi klasy
mistrzowskie w Royal Academy w Dublinie, Purcell School w Londynie, Rowan University w New Jersey, Van Cliburn Institute of TCU (Texas), Summer Academy w Verbier (Szwajcaria) i wielu miastach Włoch
i Japonii. Mieszka we Włoszech, od 1990 r. jest profesorem Accademia
Pianistica „Incontri col Maestro” w Imola.
75
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 75
2014-07-21 18:36:12
RAMZI YASSA
Jest laureatem licznych międzynarodowych nagród. Występował na estradach
koncertowych, a także w światowych
przekazach telewizyjnych w tak znaczących miejscach, jak Barbican, Berliner
Philharmonie, Kennedy Center, Mann
Auditorium, Musikverein, Palau, Tivoli, Théâtre des Champs Elysées, Palais
des Beaux Arts. Jego koncertom towarzyszyli tacy dyrygenci, jak Vladimir
Ashkenazy, Charles Groves, Yehudi
Menuhin, Zubin Mehta, Leonard Slatkin, Horst Stein.
Ramzi Yassa urodził się w Kairze.
Pierwszych lekcji fortepianu udzielała
mu matka. Ukończył Egyptian National
Conservatory w Kairze, a następnie podjął studia w Konserwatorium
Moskiewskim u prof. Dorensky’ego. W 1977 r. zdobył First Grand Prix
w Międzynarodowym Konkursie Paloma O’Shea w Santander oraz Special Prize E. Casanueva. W 1986 r. Rząd Węgier przyznał mu Franz
Liszt Centenary Commemorative Medal.
Jego nagrania płytowe obejmują m.in. utwory Czajkowskiego, Prokofiewa, Chopina oraz Beethovena (wyróżnione „Editor’s Choice”
przez francuski „Piano Magazine”). Od 2005 r. jest zapraszany do jury
O’Shea International Competition w Santander, jak również innych
międzynarodowych konkursów w Stanach Zjednoczonych, Europie i na
Bliskim Wschodzie. Oprócz aktywności wykonawczej prowadzi działalność pedagogiczną jako profesor klasy fortepianu w École Normale
de Musique „Alfred Cortot” w Paryżu, gdzie mieszka od 1977 r. Jako
wykonawca i wykładowca brał udział w imprezach organizowanych
przez UNESCO. Jest też dyrektorem artystycznym International Music
Center Manasterly Palace w Kairze i po 10 latach pełnienia tej funkcji
został pierwszym egipskim muzykiem, któremu przyznano Merit State
Prize.
76
69_MFCh_w-POLSKA_2014.indd 76
2014-07-21 18:36:13