Pobierz - Małopolskie Centrum Biotechniki

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Małopolskie Centrum Biotechniki
NOWOŚCI PO WYCENIE 2013/2
Mailer - jeden z najlepszych w nowej ofercie
Aktualności
Nr 2 (Rok VII, nr 19)
Szanowni Hodowcy,
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s
w Krasnem podobnie jak pozostałe krajowe spółki
inseminacyjne wkrótce stanie przed koniecznością
zmiany aktualnego programu hodowlanego szczególnie dla buhajów holsztyńsko-fryzyjskich. Czynnikiem, który spowoduje te zmiany jest coraz szersze
wykorzystanie w Europie i na świecie buhajów ocenionych genomowo, co zmieni nie tylko metodykę
samej oceny ale także kształt realizowanych programów oraz strukturę organizacyjną stacji.
Pierwszą zauważalną zmianą dla hodowców
będą prawdopodobnie zmiany w zasadach testowania buhajów lub ostatecznie zaprzestanie testowania w kształcie jaki znany jest dzisiaj. Warto
zauważyć, że jest to proces długi i kosztowny i że
to właśnie testowanie na potomstwie szczególnie w hodowli bydła wymusiło poszukiwanie metod tańszych, szybszych i co najważniejsze równie
lub bardziej skutecznych w selekcji. Oznacza to, że
w niedalekiej przyszłości nasienie młodych buhajów wykorzystywane będzie szerzej niż dotychczas,
bez żadnych informacji uzyskanych na podstawie
oceny potomstwa żeńskiego. Informacja ta oczywiście pojawi się, lecz później, po okresie komercyjnego wykorzystania nasienia młodego buhaja
i po ukończeniu laktacji przez jego córki. Informacja ta nie będzie już wtedy jednak żadnym ważnym
kryterium selekcyjnym ponieważ pojawi się wiele
nowych i młodych buhajów, ale będzie możliwość
porównania tych dwóch wycen i co najważniejsze
powiększy się baza referencyjna wpływająca na
dokładność obliczeń. Ocena wartości użytkowej
będzie wciąż ważnym elementem całości jaką jest
program hodowlany dla danej rasy oparty o selekcję genomową.
2
Prawdopodobnie drugie wykorzystanie takiego
buhaja, po uzyskaniu oceny na potomstwie będzie
bardzo ograniczone do osobników uzyskujących
wybitne wartości dla danej cechy lub ze względu na
preferencje hodowców, którzy widząc pożądane cechy u jego córek znów sięgną po nasienie. Prawdopodobnie liczba buhajów wykorzystywanych w inseminacji będzie nieco wyższa niż dzisiaj bez tak
silnego wpływu na populacje buhajów, które jako
„gwiazdy“ wykorzystywane są w setkach tysięcy
lub milionach porcji na całym świecie.
Dzisiaj program oceny i selekcji buhajów w Krasnem oparty jest głównie o embriotransfer, którego
celem jest uzyskanie kilku buhajów pochodzących od
najlepszych matek, krów lub jałowic, buhajów pochodzących po możliwie jak największej liczbie ojców. Do
tradycyjnego jeszcze testu trafiają buhaje poddane
preselekcji, posiadające ocenę genomową, co zwiększa szanse na uzyskanie w przyszłości dobrej oceny na
potomstwie. W Aktualnościach szerzej prezentujemy
nowe buhaje, które pojawiły się w wycenie, a buhaje
posiadające wcześniejszą wycenę opisane i uaktualnione zostały w tabeli, co razem uzupełnia wydany
przez nas Katalog Buhajów 2013 będący wciąż głównym źródłem informacji o ofercie.
Warto nadmienić, że również w rasie simentalskiej
ocena genomowa staje się coraz ważniejszym narzędziem czego doświadczamy współpracując z największą niemiecką stacją BVN Neustadt.
Wierzymy, że w czasie zmian, które czekają polską
hodowlę, MCB w Krasnem jak i wszyscy hodowcy do
tej pory zaangażowani w realizację programu hodowlanego włączą się w te zmiany w najbardziej odpowiednim i optymalnym momencie z korzyścią dla
każdej ze stron.
Zarząd MCB w Krasnem
Aktualności
NOWOŚCI W RASIE SIMENTALSKIEJ
Ocena wartości hodowlanej 2013/2 przyniosła w rasie simentalskiej kilka nowości zarówno wśród buhajów ze wspólnego
programu oceny realizowanego z niemiecką stacją BVN jak i wśród buhajów pochodzących z programu polskiego. Na wyróżnienie zasługuje MAILER, który razem z MANTONEM tworzy parę buhajów wyjątkowych i wybitnych.
Polska wycena przyniosła cztery nowe buhaje: WETLIN, WERBEL, DODEK, ROCH. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wymienione buhaje pochodzą po czterech różnych ojcach, co zwiększa możliwość wyboru przez hodowców wprowadzając różnorodność w rodowodach i w ofercie.
Prezentujemy również kilka buhajów z poprzedniej oferty, które niczego nie straciły na swojej wartości i wciąż są w czołówce rankingów niemieckich.
MAILER
DE0663283092
Właściciel: Neustad/Aisch
RASA SIMENTALSKA
Wrzesień 2013
ur. 22.02.2008 r.
MAILER (MANITOBA x HIPPO) - buhaj urodzony w 2008 roku. Jest to
jego pierwsza wycena z rewelacyjną wartością dla łącznego indeksu
wartości hodowlanej GZW 134! Przypominamy, że GZW składa się
głównie z indeksu mlecznego, mięsnego oraz szeregu cech funkcjonalnych. Dzięki tak wysokiemu indeksowi buhaj jest w światowej
czołówce buhajów simentalskich i wysoko plasuje się w rankingach
zarówno austriackich jak i niemieckich. Indeks mleczny MW 134 jest
najwyższym indeksem mlecznym w rankingu, a wartość hodowlana
dla kilogramów mleka +1559 najwyższą wartością hodowlaną dla produkcji. Wartości dla tłuszczu i białka przedstawiają się odpowiednio:
+50 kg, -0,17%, +45 kg, -0,11%. Również cechy mięsne przedstawiają
się bardzo pozytywnie. Łączny indeks mięsny FW 108 zestawia ważne
dla hodowców i przetwórców cechy: wartość hodowlaną dla przyrostów ne o 108, zawartość mięsa w tuszy 104 i klasę handlową 106.
Również indeks dla cech funkcjonalnych łączy cechy o bardzo dużym
znaczeniu dla każdego hodowcy szczególnie długowieczność córek
(długość życia produkcyjnego) 109 oraz cechy związane z wytrwałością laktacji, płodnością, przebiegiem porodów. Warto podkreślić doskonałe indeksy dla cech typu i budowy potomstwa: kaliber 108, nogi
i racice 107, umięśnienie 107, wymię 114 i zawieszenie wymienia 103.
• bardzo wysokie mleko
• dobre cechy mięsne • dobre wymię
TONI, c. buhaja MAILER
3
RASA SIMENTALSKA
Aktualności
MANTON
Nr 2 (Rok VII, nr 19)
DE0942405989
ur. 2.01.2008 r.
MANTON (MANITOBA x LORINT-ET) - mister wśród buhajów na ostatniej paradzie w Neustadt! Utrzymuje doskonałe wartości hodowlane
z poprzedniej oceny dla cech produkcyjnych – dla kilogramów mleka
+1012 (wartości dla tłuszczu i białka przedstawiają się odpowiednio:
+35 kg, -0,09 %, +33 kg, -0,03%), co daje bardzo wysoki indeks mleczny
MW 124 i łączny indeks wartości hodowlanej GZW 134. Buhaj wciąż
charakteryzuje się wysokimi wartościami dla cech funkcjonalnych,
a szczególnie dla długowieczności jego córek i przebiegu porodów wraz
z przeżywalnością cieląt! MANTON jest także wybitnym pokrojowcem.
Jego córki oceniono bardzo wysoko dla takich cech jak umięśnienie,
nogi i racice, ale szczególnie budowę wymienia z indeksem 118!
Właściciel: Neustad/Aisch
• wysokie mleko • doskonałe wymię
• mocne nogi i racice
TRINKA,
c. buhaja
MANTON
LIEBE,
c. buhaja
MANTON
VARANASI*TA
DE0941191366
ur. 28.02.2007 r.
• długowieczne córki
• wysoka przeżywalność cieląt
• dobre umięśnienie
Właściciel: Neustad/Aisch
4
VARANASI (VANSTEIN x LOTARRY) - buhaj urodzony w 2007 roku.
Łączny indeks GZW 113 z indeksem mlecznym 107 i wartością hodowlaną dla kilogramów mleka +502 (wartości dla tłuszczu i białka
przedstawiają się odpowiednio: +6 kg, -0,20 %, +10 kg, -0,10%).
Wysoki łączny indeks dla cech mięsnych 107 z jego składowymi;
przyrostami ne o 108, zawartością mięsa w tuszy 105 i klasą handlową 106 wskazują na szczególną przydatność tego buhaja do
poprawy tych właśnie cech. Na szczególną uwagę zasługują cechy
z grupy fitness z indeksem łącznym 109. Oprócz wysokich indeksów
dla długowieczności 107, wytrwałości laktacji 116, szybkości doju
108 szczególnie podkreślamy łatwe porody i wysoką przeżywalność
cieląt zarówno ze strony matczynej jak i ojcowskiej. Varanasi daje
córki o dobrej budowie i doskonałym umięśnieniu.
RAUCH
Aktualności
DE0943298780
ur. 4.07.2008 r.
RAUCH (RAU x DINO) - buhaj urodzony w 2008 roku. W swojej
pierwszej ocenie uzyskał łączny indeks wartości hodowlanej 115.
Wartości hodowlane dla kilogramów mleka +475, oraz wartości
dla tłuszczu i białka przedstawiają się odpowiednio: +4 kg, -0,21%,
+14kg, -0,03%, co daje indeks mleczny 108. Na podkreślenie zasługuje wysoki indeks dla cech funkcjonalnych 113 w którym wyróżniają się wartości hodowlane dla długowieczności 112, komórek
somatycznych 106, szybkości oddawania mleka, płodności 108.
Szczególnie dla strony matczynej buhaj uzyskał wysokie indeksy
dla przebiegu porodów i przeżywalności cieląt. Z cech typu i budowy na podkreślenie zasługuje indeks umięśnienia 113 i indeks
budowy wymienia 110.
RASA SIMENTALSKA
Wrzesień 2013
Właściciel: Neustad/Aisch
• długowieczne i funkcjonalne córki
• łatwe porody
5
RASA SIMENTALSKA
Aktualności
ZEITIG
Nr 2 (Rok VII, nr 19)
DE0941549389
ur. 6.07.2007 r.
ZEITIG (ZEITLOS x DIMSAL) - buhaj urodzony w 2007 roku. Zarówno
łączny indeks GZW jak i indeks MW osiągnęły wartość 112 z wartością
hodowlaną dla produkcji mleka +273 i dobrym składem: +13 kg, +0,03
%, +17 kg, +0,10%. Warto zwrócić uwagę na wszystkie cechy z grupy
fitness u tego buhaja, a szczególnie na łatwy przebieg porodów zarówno ze strony matczynej jak i ojcowskiej. Wśród cech typu i budowy
na uwagę zasługują wysokie indeksy dla kalibru i umięśnienia córek.
• łatwe porody • dobre umięśnienie
Właściciel: Neustad/Aisch
Składowe Indeksu GZW GESAMTZUCHTWERT
MLEKO
37,8%
FITNESS
45,7%
MIĘSO
16,5%
długość użytkowania 13,4%
wytrwałość laktacji 2,0%
płodność 6,8%
szybkość doju 2,0%
przyrosty netto 7,3%
liczba komórek somatycznych 9,7%
6
przebieg porodów 3,7%
ilość tłuszczu 4,4%
wydajność rzeźna 4,6%
porody martwych cieląt 8,1%
ilość białka 33,4%
klasa handlowa 4,6%
Aktualności
GZW
MW
FW
Ml. kg
Tł. kg
T. %
B. kg
B. %
Kaliber
Umięśnienie
Nogi
Wymię
Przebieg por.
pat/mat
Fitness
Komórki
somatyczne
Buhaje niemieckie do unasieniania w ofercie MCB Krasne – ocena sierpień 2013.
MAILER
DE 0663283092
134
134
108
1559
50
-0,17
45
-0,11
108
107
107
114
91/106
105
99
MANTON
DE 0942405989
134
124
103
1012
35
-0,09
33
-0,03
100
110
112
118
114/108
124
97
RAUCH
DE 0943298780
115
108
101
475
4
-0,21
14
-0,03
99
113
98
110
92/114
113
106
VARANASI*TA
DE 0941191366
113
107
109
502
6
-0,20
10
-0,10
89
118
95
98
106/109 107
92
ZEITIG
DE 0941549389
112
112
98
273
13
0,03
17
0,10
107
112
92
102
105/94
103
Nazwa
Numer
WYSOKI
INDEKS MIĘSNY
DOSKONAŁE
NOGI
ŁATWE
PORODY
PRODUKCJA
MLEKA
DOBRE
WYMIĘ
KOMÓRKI
SOMATYCZNE
WETLIN
PL00517242090-8
106
RASA SIMENTALSKA
Wrzesień 2013
FITNESS
UMIĘŚNIENIE
ur. 9.01.2007 r.
WETLIN (WEINOLD x HUMID) - buhaj z polskiego programu,
urodzony w 2007 r., którego hodowcą jest Władysław Prorok
z Trześniowa. Ojcem WETLINA jest dobrze znany buhaj WEINOLD
urodzony w 1999 r. z przeniesionego zarodka, który pomimo mijającego czasu utrzymuje dobre wartości hodowlane dla mleka,
mięsa, cech funkcjonalnych i cech budowy. WETLIN z indeksem
produkcyjnym 36,3 i dodatnią wartością hodowlaną dla produkcji mleka +276, (wartości dla tłuszczu i białka przedstawiają się
odpowiednio: +15,3 kg, 0,00 %, +10,5 kg, +0,02%) na pewno
jest interesująca nowością w ofercie. Uwzględniając wartości
hodowlane dla cech pokroju, które również przedstawiają się
interesująco WETLIN dzisiaj zajmuję czołową pozycję w polskim
rankingu.
Hodowca: Władysław Prorok
• dobry skład mleka • łatwe porody
7
RASA SIMENTALSKA
Aktualności
DODEK
Nr 2 (Rok VII, nr 19)
PL00512909047-5
ur. 7.01.2006 r.
DODEK (DIONIS x POSTNER) - buhaj urodzony w 2006 r., jest synem
znanego austriackiego buhaja DIONIS, który szczególnie dla cech
z grupy fitness wciąż prezentuje wysokie wartości hodowlane. Buhaj pochodzi z nieistniejącej już HBS w Pakoszówce. DODEK z indeksem produkcyjnym +16,6 i wartością hodowlaną dla kg mleka +254
będzie buhajem szczególnie pożądanym dla poprawy cech związanych z typem i budową; indeksy dla kalibru 113, typu i budowy 113,
nóg 109 i wymienia 109 z wysokim indeksem umięśnienia 114 oraz
indeksem oceny ogólnej 114 wskazuje na córki o doskonałej budowie, typowej dla simentala.
• bardzo dobry pokrój
• porody normalne
Hodowca: HBS Pakoszówka
WERBEL
PL00516786339-0
Hodowca: Jan Krzok
WERBEL (VANSTEIN x STEGO) - buhaj pochodzący z hodowli Jana Krzoka z Woli Piotrowej. Ojcem buhaja jest legendarny VANSTEIN, który
zarówno dla cech produkcyjnych, cech mięsnych jak i cech funkcjonalnych wciąż jest buhajem interesującym dla hodowców niemieckich.
• dobry skład mleka • porody łatwe
8
ur. 4.04.2007 r.
ROCH
Aktualności
PL00508015419-3
ur. 2.06.2005 r.
ROCH (ROBERTO x STEGO) - syn niemieckiego buhaja ROBERTO,
utrzymującego do tej pory dobre wartości hodowlane dla produkcji. ROCH pochodzi z hodowli Jana Krzoka z Woli Piotrowej.
Łączny indeks produkcyjny 16,6 z dodatnią zawartością tłuszczu
i białka w mleku uzupełnia ofertę buhajów simentalskich na najbliższy sezon.
RASA SIMENTALSKA
Wrzesień 2013
• dobry skład mleka • porody normalne
Hodowca: Jan Krzok
9
8
Aktualności
Nr 2 (Rok VII, nr 19)
Objaśnienia informacji
zawartych w katalogach niemieckich
Ojciec ojca
Ojciec ojca ojca
Ojciec
Ojciec matki ojca
Ojciec matki
Ojciec matki matki
Matka ojca Matka ojca ojca
Matka
Matka matki ojca
Matka matki
Matka matki matki
Zalecane kojarzenia
Buhaj szczególnie polecany do kojarzeń z krowami pochodzącymi po wskazanych buhajach.
Wartości hodowlane cech pokroju
W diagramie podano cztery podstawowe
cechy: kaliber, umięśnienie, nogi i wymię,
poniżej wartości hodowlane dla opisywanych cech. W przypadku gdy na diagramie
nie podano zakresu optymalnego (prostokąt), dążymy do możliwie najwyższej wartości hodowlanej. Wyniki podawane są
w oparciu o ocenę co najmniej 20 córek.
Informacja przedstawia
wartości hodowlane produkcji mlecznej
wartość hodowlana – mleko +764 kg, tłuszcz % - wartość hodowlana -0,18%. Daje to wartość hodowlaną
dla tłuszczu 18 kg. Wartość hodowlana dla zawartości
białka wynosi -0.01% i dla kg białka +26.
HULKOR *TA
HB-Nr.:
KK:
aAa:
DE 09 39373401 / geb 21.06.2005
Züchter: Bezold Martin, Gösseldorf
HULOCK
10/166168
AA
534162
Cechy funkcjonalne
HUCARD
FABI
HORB
3/3
10.671 4,09 3,72 834 FABI
KORALLE *TA DE 09 35155649 ROMEL (A)
ROMEN
3/3
10.675 3,99 3,48 797 KOSIMA
RENGER
HL: 3.
12.300 3,99 3,45 915 6/6
9.538 3,83 3,44 694 KOSI
Doppelnutzung, Exterieur, Fitness
Exterieurzuchtwerte
47 Töchter (83)
Merkmal
Tendenz
88
Rahmen
Bemuskelung
Fundament
Euter
Kreuzhöhe
klein
Körperlänge
kurz
Hüftbreite
schmal
Rumpftiefe
seicht
Beckenneigung
eben
Sprg.winkel
steil
Sprg.auspräg.
voll
Fessel
durchtrittig
Trachten
niedrig
Voreuterlänge
kurz
Sch.euterlänge
kurz
Voreuteraufhäng.
locker
Zentralband
nicht ausg.
Euterboden
tief
Strichlänge
kurz
Strichdicke
dünn
Strichplatz. vo.
außen
Strichstell. hi.
nach außen
Euterreinheit
Nebenstr.
100
112
124
136
Tendenz
groß
lang
breit
tief
abfallend
säbelbeinig
trocken
steil
hoch
lang
lang
fest
stark ausg.
hoch
lang
dick
innen
nach innen
reine Euter
Mängel: häufiger: hessig gestellt
gelegentlich: Vorderbein verstellt
Rzeczywista wydajność córek
ZW
97
110
109
112
97
88
94
107
102
99
108
102
114
112
106
105
109
103
98
96
117
106
108
Milch
82 Töchter
+559 Mkg
-0,18 F%
+9 Fkg
MW: 112 (92)
+0,00 E%
Fleisch
NTZ:
+20 Ekg
FW: 128 (88)
122 (93)
AUS:
Fitness
BEF:
-2%
KVpat: 100 (99)
TOTpat: 101 (98)
Töchterleistung
1.Lakt
70 Tö.
2.Lakt
53 Tö.
3.Lakt
13 Tö.
122 (77)
HKL:
6.645
7.610
8.109
4,06
3,99
4,00
122 (91)
FIT: 114 (82)
MBK:
96 (89)
ZZ:
117 (88)
PERS: 104 (92)
ND:
109 (75)
FRUmat: 103 (65)
KVmat:
95 (82)
TOTmat: 104 (74)
270
304
324
HD- Ø 7.130
3,53
235
3,56
271
3,46
281
Anpaarungsempfehlung
Weinold, Waterberg, Venkor, Veiter, Malach, Eilig, Humid, Holstein
Bester Fleckvieh- Doppelnutzungsvererber!
Hulkor vererbt hervorragend im Doppelnutzungstyp. Der sehr gute
Fleischwert setzt sich aus sehr ausgeglichen guten Merkmalen
zusammen. Hinsichtlich Milchleistungsvererbung kann er mit einer sehr
eiweißbetonten Milchmengenvererbung aufwarten. Diese erbringt er
mit guter Persistenz, bei einer leicht unterdurchschnittlichen Melkbarkeit. Besonders die Eutergesundheit wirkt sich positiv auf den Fitnesszuchtwert aus. Hinzu kommt ein, für einen Hulock- Sohn herausragendes Kalbeverhalten. Im Exterieur bestechen die mittelrahmigen,
zumeist dunkelrot gedeckten Töchter mit optimalen Becken und einem
sehr guten Fundament. Die Euter sind gut ausgeprägt, haben einen
sehr guten Sitz und optimale Striche hinsichtlich Länge und Dicke. Die
Platzierung vorne, als auch die Strichstellung hinten sind nahezu
optimal. Komplettiert wird die Vererbung mit einer guten Euterreinheit!
Hulkor´s Vererbungsqualitäten wurden auch als Bullenvater stark
genutzt und er ist ein weltweit gefragter Fleckviehbulle!
Hulkor - 372 (Foto i. d. 2. Lakt.)
MW
112 (92)
FW
128 (88)
FIT
114 (82)
GZW
127 (89)
Indeks mleczny
MW – jest to indeks ekonomiczny obejmujący tłuszcz i białko w relacji
1 : 4. Indeks odnosi się do rocznej wartości bazowej, standaryzowanej
do 100 jako wartości średniej. Odchylenie standardowe wynosi 12.
Indeks mięsny
FW – zestawienie
wszystkich
dostępnych wyników
wydajności mięsnej wyrażonych
za pomocą wskaźników ekonomicznych i genetycznych
porównanych do względnej
wartości bazowej.
10
Tabela przedstawia wartości hodowlane dla przyrostów ne o
NTZ, zawartość mięsa w tuszy AUS
oraz HKL klasę handlową. Do oszacowania wartości hodowlanej wydajności mięsnej włączone zostały
dane pochodzące z różnych ocen.
W nawiasach podane zostały powtarzalności poszczególnych wartości hodowlanych.
Linie Huch "H"
DE 09 32878499 HUCKI
Optimum
Córki buhaja utrzymywane w stadach
o średniej wydajności HD 7067 kg mleka. 77
córek uzyskało wydajność za 100 dni laktacji
2480 kg mleka i 3,85 % tłuszczu oraz 3,25%
białka. Daje to wydajność 95 kg tłuszczu i 81
kg białka w pierwszych 100 dniach laktacji. Przy tym 66 córek ukończyło 1 laktację
z wydajnością 6698 kg mleka, 4,05% tłuszczu i 3,52% białka. Stanowi to rzeczywistą
wydajność 271 kg tłuszczu i 236 kg białka.
Cechy mięsne
764 Mkg -0.18 F% +18 Fkg -0,01 E% + 26 Ekg
Abstammung
Rodowód
Wartość
hodowlana dla
cech użytkowych
FIT to połączenie
cech: długowieczności, wytrwałości
laktacji, płodności,
przebiegu porodów,
martwo urodzonych
cieląt i liczby komórek somatycznych.
Wartość hodowlana dla cech funkcjonalnych zawiera:
– płodność strona matczyna FRUmat jest względną wartością hodowlaną córek buhaja,
– w zakresie względnej wartości
hodowlanej dotyczącej przebiegu
porodów KV i martwo urodzonych cieląt TOT występuje rozróżnienie pomiędzy stroną ojcowską pat (buhaj jest ojcem cieląt)
i stroną matczyną mat (buhaj jest
ojcem krów),
– do oszacowania wartości hodowlanej w zakresie szybkości doju
MBK wykorzystuje się dane pochodzące z urządzeń udojowych
– wartość hodowlana dla komórek
somatycznych ZZ w mleku (jest
ważnym wskaźnikiem zdrowotności wymienia),
PERS – wartość hodowlana wskazująca na wydajność mleka w przebiegu całej laktacji,
– okres użytkowania ND określa
długowieczność córek buhaja.
Każda powtarzalność podana jest
w nawiasie za wartością hodowlaną.
Mocne strony buhaja
W tym przypadku dwukierunkowe
użytkowanie, pokrój, cechy użytkowe.
Łączny indeks wartości
hodowlanej
GZW to połączenie indeksów MW,
FW i wartości hodowlanych dla zawartości komórek somatycznych,
szybkości doju i cech funkcjonalnych (np. długowieczność) w zależności od ich wagi ekonomicznej.
Aktualności
NOWOŚCI W RASIE POLSKIEJ HOLSZTYŃSKOFRYZYJSKIEJ ODMIANIE CZERWONO-BIAŁEJ
Lista buhajów polskich holsztyńsko-fryzyjskich odmiany czerwono-białej, które stanowić będą ofertę Małopolskiego Centrum Biotechniki obejmuje dwadzieścia buhajów, o indeksie PF zamykającym się w przedziale 112-100. Wycena wartości
hodowlanej dla tej rasy przyniosła pięć nowych buhajów z których DUC, ENRICO, LIT i DOLMEN znalazły się w pierwszej
dziesiątce naszej propozycji. Poniżej krótka charakterystyka nowości.
DUC
FR2931257905
Import: Francja
ur. 24.05.2008 r.
DUC (SPENCER x MARTINUS) – buhaj urodzony w 2008 roku, pochodzący ze wspólnego programu MCB/EVOLUTION. Buhaj o wysokim podindeksie produkcyjnym 119 na który składa się wartość
hodowlana dla wydajności mleka +269, wydajności tłuszczu +30,2,
% tłuszczu 0,24, wydajności białka 28,1 i % białka 0,24. Ojcem DUC-a jest holenderski buhaj SPENCER, który w polskiej ocenie ciągle
utrzymuje wysokie podindeksy szczególnie dla nóg i racic oraz dla
wymienia. DUC oprócz cech produkcyjnych i dobrych cech budowy
na pewno będzie buhajem atrakcyjnym dla hodowców ze względu
na wysoki indeks dla komórek somatycznych i płodności, a więc ze
względu na cechy, które są bardzo ważne dla hodowców.
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZERWONO-BIAŁA
Wrzesień 2013
• dobry skład mleka • dobra płodność
• niskie komórki somatyczne
11
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZERWONO-BIAŁA
Aktualności
ENRICO
Nr 2 (Rok VII, nr 19)
DE0662956086
ur. 28.12.2007 r.
ENRICO (ELAYO x JORDAN RED) – buhaj urodzony w 2007 roku, pochodzący z hodowli niemieckiej. Kolejny buhaj o wysokim podindeksie produkcyjnym 114 na który składa się wartość hodowlana
dla wydajności mleka + 495, wydajności tłuszczu +18,8, % tłuszczu
-0,02, wydajności białka 24,8 i % białka 0,10. Ojciec ENRICO- włoski
buhaj ELAYO w polskiej ocenie utrzymuje wysokie wartości podindeksów dla płodności, typu i budowy czy produkcji. ENRICO jest doskonałym buhajem który przekazuje na potomstwo pożądany kaliber, pożądany typ i budowę a, co szczególnie ważne nogi i racie oraz
wymię o dobrej budowie. Łączny indeks PF 107 klasyfikuje ENRICO
na osiemnastej pozycji w polskim rankingu dla tej odmiany.
Import: Niemcy
• wysoka produkcja mleka • dobry pokrój
• dobre nogi i racice
LIT
DE0116525452
ur. 30.09.2008 r.
LIT (LAWN BOY RED x JERON) – buhaj urodzony w 2008 roku, pochodzący z hodowli niemieckiej. Buhaj o wysokim podindeksie
produkcyjnym 111, na który składa się wartość hodowlana dla wydajności mleka +667, wydajności tłuszczu +10,9 % tłuszczu -0,20,
wydajności białka 23,3 i % białka 0,01. Ojcem LITA jest amerykański buhaj LAWN BOY RED, który w krajowej wycenie utrzymuje dobre parametry pokroju, komórek somatycznych, przeżywalności
a także produkcji. LIT z indeksem PF 105 jest propozycją dla hodowców chcących utrzymywać córki o dobrej budowie i wysokiej
produkcji.
Import: Niemcy
• wysoka produkcja mleka
• pożądany pokrój
12
13
DOLMEN
Aktualności
FR5645214327
ur. 17.07.2008 r.
DOLMEN (SPENCER x LICHTBLICK) – buhaj urodzony w 2008 roku,
pochodzący ze wspólnego programu MCB/EVOLUTION. Buhaj
o podindeksie produkcyjnym 105 na który składa się wartość hodowlana dla wydajności mleka + 73, wydajności tłuszczu +10,0, %
tłuszczu +0,09, wydajności białka 12,6 i % białka 0,13. Buhaj o dobrych podindeksach szczególnie dla wymienia, nóg i racic, płodności
oraz typu i budowy. Uwzględniając wysoki indeks dla komórek somatycznych DOLMEN uzyskał ogólny indeks PF 105
Import: Francja
• mocne nogi i racice • dobra płodność
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZERWONO-BIAŁA
Wrzesień 2013
13
MANTON
Aktualności
Nr 2 (Rok VII, nr 19)
Jeden z najlepszych w nowej ofercie. Najpiękniejszy
spośród prezentowanych na paradzie buhajów 2013
w Neustadt w opinii hodowców.
14
Wrzesień 2013
Aktualności
15
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZERWONO-BIAŁA
Aktualności
Nr 2 (Rok VII, nr 19)
JOWISZ
DE0663334129
ur. 24.08.2008 r.
JOWISZ (JOYBOY x CLASSIC RED) – buhaj urodzony w 2008 roku, pochodzący z hodowli niemieckiej. Podobnie jak jego ojciec JOYBOY,
JOWISZ łączy doskonałą budowę wymienia u swoich córek z dobrą
produkcją – wartość hodowlana dla wydajności mleka +405.
Import: Niemcy
• doskonała budowa wymienia
• dobre mleko
Składowe Indeksu PF „PRODUKCYJNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ”
Od czerwca 2007 r. podstawowym kryterium selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej jest indeks selekcyjny PF – „Produkcja i Funkcjonalność”. Do
jego wyliczenia używana jest następująca formuła, gdzie:
PF = 0.5 * PI_PROD + 0.3 * PI_POKR + 0.1 * PI_PŁOD
+ 0.1 * WH_KSOM
PI_PROD – podindeks produkcyjny = wartość
hodowlana dla tłuszczu + 2 x wartość hodowlana dla białka
PI_POKR – podindeks ogólny pokroju został
utworzony z następujących podindeksów
cząstkowych z podanymi niżej wagami:
• podindeks wymienia – 50% (największy
udział: położenie wymienia 35%, zawieszenie tylne 20%, więzadło środkowe 15%, zawieszenie przednie 10%, ustawienie strzy-
16
PI_PROD
50%
PI_POKR
30%
PI_PŁOD
10%
WH_KSOM
10%
ków przednich 10%, szerokość wymienia
5%, długość strzyków 5%)
• podindeks nóg i racic – 30% (największy
udział: przekątna racicy 50%, ustawienie
nóg widok z tyłu 30%, ustawienie nóg widok z boku 20%)
• podindeks typu i budowy – 10% (największy udział: charakter mleczny 40%, ustawienie zadu 40%, szerokość zadu 20%)
• podindeks kalibru – 10% (wysokość w krzy-
żu 50%, szerokość klatki piersiowej 30%,
głębokość tułowia 20%)
PI_PŁOD – podindeks płodności – na wartość
tego podindeksu mają wpływ cztery oszacowane wartości hodowlane dla cech płodności
z przyjętymi wagami:
• wskaźnik niepowtarzalności rui do 56. dnia
u jałówek (NPj) – 70%
• wskaźnik niepowtarzalności rui do 56. dnia
u krów (NPk) – 10%
• długość przestoju poporodowego (PP) –
10%
• długość okresu międzyciążowego (OMC) –
10%
WH_KSOM – wartość hodowlana dla zawartości komórek somatycznych – szacuje się ją na podstawie zawartości komórek
somatycznych w mleku pobranym podczas
poszczególnych próbnych udojów w trzech
pierwszych laktacjach. Wartości hodowlane
wyższe od 100 oznaczają, że buhaj poprawia
tę cechę u swoich córek.
Wszystkie wartości hodowlane, podindeksy i indeks podlegały standaryzacji na
średnią 100 i odchylenie standardowe 10.
Aktualności
NOWOŚCI W RASIE POLSKIEJ HOLSZTYŃSKOFRYZYJSKIEJ ODMIANIE CZARNO-BIAŁEJ
Wśród buhajów phf odmiany czarno-białej, które tworzą aktualną ofertę znalazło się pięć nowości, mogących zadowolić nawet najbardziej wybrednych hodowców! Buhaje te pochodzą ze wspólnego programu Małopolskiego Centrum Biotechniki i Stacji Hodowli i Unasieniania w Krasnem, który realizowany jest w takim kształcie od 2007 roku. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę nowych pozycji
wśród ktorych są buhaje o wybitnych wartościach hodowlanych dla pokroju czy produkcji.
DROSTY
Import: Francja
FR8065708392
Właściciel: SHIUZ Budgoszcz Sp. z o.o.
ur. 24.05.2008 r.
DROSTY (FROSTY x JUSTICE) – buhaj w rankingu buhajów ocenionych w kraju zajmuje dziesiątą pozycję z indeksem PF 120! Buhaj
z bardzo wysokim podindeksem produkcyjnym 131 bardzo wysoką wartością hodowlaną szczególnie dla wydajności mleka +1663,
wydajności tłuszczu +35,7, % tłuszczu -0,36, wydajności białka 46,2
i % białka -0,11. Większość dobrych i bardzo dobrych cech produkcyjnych i pokrojowych DROSTY odziedziczył po swoim ojcu, amerykańskim buhaju FROSTY, który wciąż imponuje wysokimi indeksami
dla komórek somatycznych czy przeżywalności. Patrząc na wartości hodowlane dla podindeksu kalibru, typu i budowy, nóg i racic,
wymienia czy komórek somatycznych DROSTY jest ofertą dla hodowców chcących mieć krowy funkcjonalne o wysokiej produkcji
i doskonałej budowie!
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZARNO-BIAŁA
Wrzesień 2013
• wysoka produkcja mleka
17
16
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZARNO-BIAŁA
Aktualności
ROTARY
Nr 2 (Rok VII, nr 19)
PL00515910831-7
ur. 8.05.2008 r.
ROTARY (ROUMARE x JUSTICE) – kolejny buhaj o wysokim indeksie
produkcyjnym 118, bardzo wysoką wartością hodowlaną szczególnie dla wydajności mleka +840, wydajności tłuszczu +25,8, % tłuszczu -0,11, wydajności białka 28,4 i % białka 0,00. Na szczególną uwagę zasługują podindeks pokroju ogólny z wartością 114, podindeks
dla nóg i racic 117 i wymienia 112! Wysoki indeks dla zawartości
komórek somatycznych 115 wskazuje że córki buhaja ROTARY będą
charakteryzowały się wysoką produkcją, doskonałą budową i zdrowym wymieniem. Patrząc na wycenę ojca – francuskiego buhaja
ROUMARE można zauważyć podobieństwa, szczególnie dla doskonałych podindeksów związanych z budową, racicami, wymieniem.
Hodowca: OHZ Chodeczek
Właściciel: SHIUZ Budgoszcz Sp. z o.o.
• wysoka produkcja mleka • dobry pokrój
JOSELI
PL00520872359-1
ur. 23.02.2008 r.
JOSELI (JOSE x JUSTICE) – buhaj o wysokim podindeksie produkcyjnym ze względu na wartości hodowlane dla wydajności
i zawartości tłuszczu i białka. Jego ojciec niemiecki buhaj JOSE,
wciąż utrzymuje wysokie wartości dla cech typu i budowy czy
wymienia co można również zobaczyć u JOSELI, ktory swoim córkom przekazuje doskonałą budowę ogólną, dobre nogi
z krótką przekątną racicy, wymię wysoko położone z mocnym
zawieszeniem.
Hodowca: OHZ Osięciny
Właściciel: SHIUZ Budgoszcz Sp. z o.o.
• dobry pokrój • dobry skład mleka
18
SAGAR
Aktualności
PL00521924140-4
ur. 27.06.2008 r.
SAGAR (SHARKY x INQUIRER) – kolejny buhaj o wysokim indeksie
produkcyjnym 121, bardzo wysoką wartością hodowlaną dla wydajności mleka +679, wydajności tłuszczu +29,6, % tłuszczu 0,01,
wydajności białka 31,2 i % białka 0,10. Przekazuje córką doskonałą
budowę wymienia oraz mocne nogi i racice.
• dobra produkcja mleka
• prawidłowe nogi • racice oraz wymię
Hodowca: Ewa i Wojciech Jończyk
Właściciel: SHIUZ Budgoszcz Sp. z o.o.
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZARNO-BIAŁA
Wrzesień 2013
19
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZARNO-BIAŁA
Aktualności
Nr 2 (Rok VII, nr 19)
CEDILLE
FR 725927053
Import: Francja
CEDILLE (BOLTON x SHOTTLE) – buhaj o wysokiej wartości hodowlanej
dla wydajności mleka +898 kg. Doskonały podindeks dla wymienia 119
przekłada się na szerokie wymię, mocno zawieszone z przodu i wysoko zawieszone z tyłu. Wysoka wartość hodowlana dla zawartości komórek somatycznych świadczy o dobrym zdrowiu wymienia u córek
CEDILLE. Wysokie podindeksy dla nóg i racic, typu i budowy czy kalibru
łącznie z doskonałym wymieniem przedstawiają buhaja CEDILLE jako
ojca córek produkcyjnych, zdrowych i doskonale zbudowanych.
AIK
Hodowca: Marcin Ficek
• dobry skład mleka • poprawne wymię
20
21
Właściciel: SHIUZ Budgoszcz Sp. z o.o.
• doskonałe nogi i racice • dobry pokrój
PL00515361662-7
Właściciel: SHIUZ Budgoszcz Sp. z o.o.
ur. 31.12.2007 r.
ur. 12.02.2008 r.
Aktualności
NOWOŚCI W RASIE POLSKIEJ CZERWONEJ
PASZKOT
PL00060700553-0
ur. 26.09.1998 r.
PL00060143253-9
ur. 26.10.1995 r.
PL00060700753-8
ur. 4.01.2000 r.
RASA POLSKA CZERWONA
Wrzesień 2013
Hodowca: Barbara Śliwa
PORAJ
Hodowca: Henryk Zborowski
CYMBAŁ
Hodowca: Jan Zapolski
21
RASA POLSKA CZERWONA
Aktualności
SOKOLIK
Nr 2 (Rok VII, nr 19)
PL00531674321-4
ur. 5.04.2010 r.
PL00520130722-4
ur. 19.03.2011 r.
PL00520130716-3
ur. 25.04.2010 r.
Hodowca:
Ewa i Wojciech Łukasz
PAKT S
Hodowca: Jan Solarczyk
CZEK
Hodowca: Jan Solarczyk
22
VIKAN
DUC
CLERMONT PL005141681422
ASTON
ENRICO
KARMIN
MOULIN
LIT
DOLMEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLASSIC NL248268086
CLASSIC NL248268086
DE0663334129
FR5653851161
FR2923746988
DE0535017279
DE0350767988
13 LYON ET
14 JOWISZ
15 BIBLO
16 BREIZH
17 LUFT
18 CEDR
19 CHAMPION FR2923747031
20 BROCKY
FR2931364062
PL0051416811224 LICHTBLICK DE 0345785578
CLASSIC NL248268086
PL005127048126
12 MISTER K
LAWN BOY US133080890
TUPAT DE111754195
LUDOX DE0578720303
JOYBOY CA10700348
M. MISTY NL227797994
ELAYO IT4902063469
DE0663196026
11 ETER
LICHTBLICK DE0345785578
PL005158156845
SPENCER NL341882275
LAWN BOY US133080890
M. MISTY NL227797994
KIAN PL000609091294
ELAYO IT4902063469
HEIN 55 NL228240792
KIAN PL000609091294
SPENCER NL341882275
KIAN PL000609091294
4
Nazwa i numer
ojca buhaja
10 LE FIGARO
FR5645214327
DE0116525452
PL 005176452509
PL005160157410
DE0662956086
FR2931363918
FR2931257905
FR5645214193
3
2
1
Numer buhaja
Nazwa
buhaja
L.p.
powt. oceny
mlecznej
82
79
86
73
85
88
68
75
87
81
83
62
51
80
81
78
89
84
63
91
5
WH dla kg mleka
7
tłuszcz kg
-283
tłuszcz %
0,12
0,30
0,24
0,18
8
32,9
16,9
28,1
26,0
9
białko kg
0,47
0,52
12,5
12,8
-3,1
-7,5
17,8
21,4
0,1
5,4
33,5
12,9
6,8
10,0
-6,6
12,6
3,3
9,5
8,4
0,06
0,80
0,12
0,01
0,44
0,28
4,3
-8,6
3,8
11,2
-4,5
7,5
-0,21 13,6
0,02
0,70
0,10
-0,23 21,8
0,09
10,9 -0,20 23,3
16,7
26,0
18,8 -0,02 24,8
30,1
24,8
30,2
-1036 10,3
-297
-193
-350
-2
405
95
-421
114
618
73
667
-430
-301
495
439
39
269
0,356 29,6
6
białko %
indeks kg
2
-7
4,4
14,8
8,9
36,4
27,3
12,0
52,6
29,6
50,4
35,1
57,6
41,7
51,6
68,4
95,9
58,7
86,3
81,6
11
Indeks PF
100
100
101
101
102
102
103
103
104
104
104
105
105
106
106
107
108
108
111
113
12
Podindeks produkcyjny
96
93
97
100
97
105
103
98
109
103
110
105
111
107
109
114
121
111
119
118
13
pokrój ogolny
104
112
111
102
106
108
109
105
99
106
98
106
101
103
102
107
91
107
100
111
14
kalibru
105
113
105
103
100
113
88
109
89
110
95
96
103
110
93
107
92
115
89
110
15
102
107
124
103
104
102
104
96
90
113
92
103
98
99
96
116
95
106
97
97
16
95
112
101
101
98
111
97
105
103
96
88
105
101
103
103
106
97
108
103
117
17
wymienia
107
107
110
102
110
103
116
103
101
108
107
107
100
101
103
103
91
101
102
105
18
Podindeks płodności
103
100
98
100
108
83
105
110
112
97
105
108
95
114
101
95
97
101
109
101
19
105
103
96
106
117
94
89
114
90
117
98
106
102
104
109
87
103
110
112
110
20
WH dla komórek somatycznych
112
114
113
bd
90
103
bd
bd
107
104
117
bd
bd
106
110
104
99
107
bd
107
21
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZERWONO-BIAŁA
0,19
0,39
0,19
0,23
0,10
0,10
0,00
0,00
0,32
0,06
0,01
0,13
0,01
0,37
0,31
0,10
0,18
0,20
0,24
0,17
10
typu i budowy
Podindeksy pokrojowe
nóg i racic
Wartość hodowlana dla cech produkcji
WH dla przeżywalności
Buhaje przeznaczone do unasieniania w rasie polskiej holszytyńsko – fryzyjskiej odmianie czerwono – białej po ocenie 2013/2
w MCB w Krasnem uszeregowane wg indeksu hodowlanego
Wrzesień 2013
Aktualności
23
12.02.2008 AIRRAID
22.05.2005 TITANIC
29.03.2006 BOLIVER
20 TOMOGRAF PL005098954136
PL005131755010
PL005144562858
PL005208724246
PL005173904001
PL005016834885
21 BESZAMEL
22 TANDER
23 SZERP
24 BOMER
25 GOLDI
131
101
100
112
109
114
114
112
118
118
109
116
113
121
112
113
118
118
115
118
119
123
126
10.02.2003 GARTER
108
12.03.2008 JET STREAM 112
7.06.2008 SHOTTLE
15.01.2007 TOYSTORY
10.04.2007 JEFFERSON
PL005153616627
22.08.2007 JAMMER
7.08.2007 JAMMER
12.05.2006 MARTIN
31.12.2007 BOLTON
11.02.2008 SHOTTLE
18.01.2008 BOLTON
27.06.2008 SHARKY
5.02.2008 BOLTON
25.06.2005 TITANIC
13.03.2007 MARION
7.07.2007 SHOTTLE
23.02.2008 JOSE
8.05.2008 ROUMARE
17.10.2006 ROYAUME
5.05.2007 BUCKEYE
24.05.2005 JUSTICE
19 AIK
PL005157989543
17 JUNIWERS
Nazwa ojca
24.05.2008 FROSTY
Data
urodzenia
18 COMMERCY FR5500817109
PL005143555820
PL005219241404
11 SAGAR
16 JERTOS
PL005157992710
10 BOATER
PL005124965938
FR1724658564
9 AULNAY
15 MOLTEN
PL005177465492
8 MUNTAR
FR7259427053
FR8066193217
7 CENAR
14 CEDILLE
PL005208723591
6 JOSELI
PL005173713801
PL005159108317
5 ROTARY
PL005200625107
FR7233531731
4 BRIDGE
13 SZCZEP
PL005094954284
3 BAKARAT
12 BOSTON
FR8065708392
PL005106913698
Numer buhaja
1 DROSTY
Nazwa
buhaja
2 JEGIER ST
Lp
110
112
125
126
105
114
115
110
113
105
107
119
115
120
107
117
120
112
119
115
114
112
110
114
111
116
119
120
131
104
101
107
103
102
102
113
114
110
123
97
105
110
105
113
109
96
96
114
119
114
116
106
121
106
114
102
109
106
103
106
108
116
113
118
90
110
110
124
122
111
99
80
120
114
112
99
108
116
125
103
121
115
106
102
108
103
107
113
119
107
105
119
112
108
114
117
111
106
110
106
109
108
120
118
103
108
111
111
118
100
105
119
111
111
110
121
116
105
117
111
112
116
104
109
109
Podindeks
produkcyjny
Podindeks
ogólny pokroju
Podindeks
kalibru
Podindeks typu
i budowy
Podindeks nóg
i racic
Podindeks
wymienia
Składowe podindeksu pokroju
103
Podindeks płodności
113
101
97
97
102
105
100
106
106
104
86
93
92
91
91
99
95
103
84
100
100
101
97
104
112
WH komórek
somatycznych
95
90
106
108
114
106
93
94
102
104
112
115
99
103
102
111
103
98
96
110
115
117
108
105
120
Indeks PF
107
108
108
108
109
109
110
110
110
111
111
111
111
111
112
112
112
112
112
113
114
114
115
118
WH Przeżywalność
108
-
-
115
112
103
106
99
116
108
106
118
112
112
b.d.
117
111
110
105
b.d.
b.d.
98
106
108
b.d.
82
Liczba córek
733
94
56
128
110
84
85
124
93
114
123
92
78
185
85
106
76
121
145
102
53
99
124
167
Liczba obór
Tł (kg)
Ml (kg)
1663 35,7 -0,36 46,2 -0,11 128,0 0,73
Tł (%)
499
76
81
100
75
63
56
96
58
86
96
56
58
134
72
77
54
87
85
61
40
62
81
24,5 0,27 18,2 0,20 60,9 0,83
-4,2 -0,45 32,5 0,05 60,8 0,90
8,1 -0,34 20,1 -0,12 48,4 0,79
0,05 17,1 0,88
-0,3 -0,19 10,1 -0,02 19,8 0,78
1,8 -0.03 7,7
863 19,3 -0,19 14,3 -0,17 47,9 0,98
659 13,0 -0,17 23,6 0,02 60,1 0,80
351
107
797 15,6 -0,21 22,4 -0,05 60,4 0,88
861 16,9 -0,22 16,1 -0,15 49,0 0,87
223 22,1 0,16 22,8 0,19 67,7 0,80
241 17,4 0,09 24,9 0,21 67,3 0,87
119 35,7 0,39 14,1 0,13 63,8 0,85
504 44,9 0,29 19,8 0,03 84,5 0,85
538 33,4 0,13 25,6 0,09 84,6 0,89
898
675 20,8 -0,09 27,0 0,05 74,8 0,79
831
679 29,6 0,01 31,2 0,10 92,1 0,75
85
886 18,5 -0,21 22,1 -0,09 62,8 0,85
1361 21,2 -0,39 29,6 -0,18 80,4 0,88
665 30,1 0,03 26,8 0,05 83,8 0,89
297 43,1 0,38 15,6 0,07 74,3 0,82
840 25,8 -0,11 28,4 0,00 82,6 0,61
390 33,8 0,21 26,4 0,16 86,5 0,87
838 36,8 0,02 31,8 0,04 100,3 0,87
120 1034 45,7 0,03 33,8 -0,01 113,3 0,91
58
Wartość hodowlana
Bi (kg)
Składowe Indeksu PF
Bi (%)
Buhaje przeznaczone do unasieniania w rasie polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej odmianie czarno - białej po ocenie 2013/2
w MCB w Krasnem uszeregowane wg indeksu hodowlanego.
Indeks prod. (kg)
24
Powtarzalność
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZARNO-BIAŁA
Aktualności
Nr 2 (Rok VII, nr 19)
Wrzesień 2013
Aktualności
Wystawa w Rudawce Rymanowskiej
W poprzednim numerze Aktualności zachęcaliśmy do udziału w IX Krajowej Wystawie Bydła Simentalskiego, która tradycyjnie odbywa się w Rudawce Rymanowskiej. Dzisiaj prezentujemy fotoreportaż przedstawiający nagrodzone krowy gratulując
wszystkim hodowcom, nie tylko zdobywcom czempionów czy superczempionów ale wszystkim, którzy wzięli udział w wystawie. Od wielu lat obserwujemy coraz wyższy poziom prezentowanych zwierząt i perfekcyjną organizację wystawy! Już teraz
zapraszamy na kolejną wystawę!
MELI PL005251095409, Sokołowski Kazimierz, Jabłonka, Czempion
ŁANIA PL00519998912-9 – SUPERCZEMION, Prorok Władysław, Trześniów
LOARA PL005266592443, Łukaszczyk Bronisław, Płynna, Czempion
BRYDZIA PL 005096191984, Żarów Krystyna, Bandrów Narodowy, Czempion
CZARA PL005165264564, Małkowska Michalina, Besko, Czempion
SULEIKA PL005262324611, Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o., Czempion
KANIA, PL005208033027, Wrona Jan, Brzegi Dolne, Wiceczempion
PETRA 3 PL005096218292, Bryś Daniel, Korczyna, Wiceczempion
25
Aktualności
Nr 2 (Rok VII, nr 19)
ŻABKA PL005305487570, Suska Joanna, Budziszów, Wiceczempion
MALWA 7 PL05307286133, ZD IZ PIB
Odrzechowa Sp. z o.o., Wiceczempion
LIWIA PL005263615601, Międlarz
Józef, Hostynne, Wiceczempion
BRYZA 1 PL005141781306, ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. zo.o., Wiceczempion
ZUKUNFT PL0052623214666, Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o., Wiceczempion
Nawałnica nad Krasnem
Trzynastego sierpnia 2013 r., nad Rzeszowem, ale szczególnie nad Krasnem przeszła nawałnica, której towarzyszyły bardzo intensywne opady gradu. Efektem było wiele połamanych drzew, zerwanych dachów, brak elektryczności i wody oraz wiele uszkodzeń związanych z gradem. Na szczęście nie ucierpiał nikt z mieszkańców Krasnego ani żaden z buhajów, które w tym okresie utrzymywane są również na zewnętrznych okólnikach.
Straty zostały już oszacowane, a sprzątanie które zajęło kilka kolejnych dni podziałało mobilizująco i integrująco na załogę co widać na zdjęciach!
Opady deszczu i gradu nie były długie ale bardzo intensywne.
Z zadaszenia dla buhajów na okólniku nie zostało prawie nic.
Połamane drzewa zniszczyły kilometry ogrodzeń.
Fragment zerwanego dachu stacji uzdatniania wody.
Zerwane linie energetyczne sparaliżowały pracę całej Spółki na kilkanaście godzin.
Zerwany dach wiaty magazynowej – siła wiatru była ogromna.
Prac porządkowych było mnóstwo. Pomagał kto mógł.
Opracowanie i fot.: Martyna GALIŃSKA, Jarosław JĘDRASZCZYK
26
Wrzesień 2013
Aktualności
Spacer po www.mcb.com.pl
Dzisiaj większość z nas poszukuje informacji, ofert usług
czy produktów za pośrednictwem coraz bardziej powszechnego medium, jakim jest internet. Dlatego posiadanie
własnej strony internetowej
jest dla firm koniecznością.
Naszą stronę od wielu lat
można znaleźć w sieci, ale
wciąż staramy się iść z duchem
czasu, na bieżąco ją ulepszając
tak by była nowoczesna, czytelna, interesująca, a także prosta
w obsłudze. Aby nasza witryna
stała się dla naszych klientów
jeszcze bardziej przyjazna zapraszamy do zwiedzenia jej
krok po kroku razem z nami na
łamach tego wydania Aktualności.
Serdecznie zapraszamy do
korzystania ze strony internetowej naszej Spółki. Mamy
nadzieję, że informacje na niej
zawarte są pomocne i przydatne, oferta interesująca, a panel
kontaktowy sprawi, że MCB będzie jeszcze bliżej swoich obecnych i przyszłych partnerów
w szeroko pojętych działaniach
handlowych.
Opracowanie:
Martyna GALIŃSKA,
Szybka wyszukiwarka – możliwość wyszukania konkretnego buhaja lub
knura z naszej oferty wpisując jego nazwę lub numer.
Jedno kliknięcie
przenosi nas do
„krainy miodem
płynącej” zapraszamy na
stronę internetową miodów
z Maciejowa
Oferta buhajów
– po kliknięciu
tej ikony przechodzimy do
oferty buhajów
posegregowanych wg ras
Informacje nt.
ras pszczelich,
unasienniania pszczół,
naszych pasiek
i aktualnych
promocji.
Po kliknięciu
ikony przechodzimy do
oferty knurów
posegregowanych wg ras.
Wszystko
o naszej Spółce
– historia, informacje aktualne,
przetargi, praca
w MCB.
Bądź na bieżąco! - Aktualności z życia Spółki, informacje
nt. wydarzeń
branżowych,
informacje ze
świata hodowli,
ogłoszenia
z ofertami
pracy, relacje
z wystaw, aktualne promocje.
Tu można pobrać na własny
komputer katalogi i magazyn
Aktualności w formie
elektronicznej oraz inne
przydatne dokumenty
Dowiedz się
więcej o inseminacji
Kolczykowanie zwierząt
w ofercie MCB
– kompleksowa
obsługa
Zapraszamy do zadawania pytań. Nasi wykwalifikowani pracownicy rzetelnie udzielą wyczerpującej odpowiedzi na wszelkie zapytania dot. Spółki,
oferty, hodowli. W tym miejscu także można
złożyć zamówienie na nasze produktu i usługi.
Dane teleadresowe
do wszystkich naszych
oddziałów, a także osób
w nich pracujących.
Znajdź interesującą Cię ofertę (na przykładzie buhajów)
1. Klikamy na panel Buhaje
2. Przechodzimy do oferty buhajów
posegregowanych wg ras.
Wybieramy interesującą nas rasę.
Aktualności redaguje zespół:
Jarosław Jędraszczyk, Małgorzata Olewicz, Martyna Galińska
Projekt graficzny, druk: RS DRUK, tel. 17 85-40-790
e-mail: [email protected] www.rsdruk.pl
Artykuły do Aktualności prosimy nadsyłać na adres e-mail: [email protected]
3a. W tym miejscu przedstawiamy
pełną ofertę buhajów
w danej rasie
3b. Te dwa przyciski umożliwiają
zmianę widoku na blokowy
(ogólny) lub listę (szczegółową)
4. Szczegółowa prezentacja konkretnego buhaja – zdjęcie, opis, aktualna
wycena.
27
Aktualności
28
Nr 2 (Rok VII, nr 19)

Podobne dokumenty

Aktualności - Małopolskie Centrum Biotechniki

Aktualności - Małopolskie Centrum Biotechniki indeks dla produkcji mleka - MW 124 z przewagą dla mleka +1013 kg +31 kg tłuszczu i +34 kg białka oraz wymię z wysoką oceną 121

Bardziej szczegółowo