Ekspres Hodowców - SHiUZ w Bydgoszczy

Komentarze

Transkrypt

Ekspres Hodowców - SHiUZ w Bydgoszczy
Wielki sukces naszego Bordera!
EKSPRES HODOWCÓW
egzemplarz bezpłatny luty 2015
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt
Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Zamczysko 9a, 85-868 Bydgoszcz, tel./fax (52) 328 03 01, 328 03 09
e-mail: [email protected], [email protected], www.shiuz.pl
Border, lider pierwszej w Polsce genomowej wyceny wartości hodowlanej to buhaj
nie uznający granic. Od kilku tygodni nasienie buhaja Border, będącego własnością SHiUZ w Bydgoszczy, jest dostępne we Francji i cieszy się dużą popularnością
wśród francuskich hodowców.
Polski Border podbija
Francję!
Buhaj Border PL005312838358
uzyskał indeks gPF 142 i został liderem po pierwszej
publikowanej w Polsce genomowej wycenie wartości
hodowlanej (sierpień 2014).
Nie było to przypadkowe, że właśnie ten buhaj został liderem krajowego rankingu. Za Borderem stoi
potężna rodzina. SHiUZ Sp. z o.o.
w Bydgoszczy zakupiła kanadyjskie
zarodki z rodziny Gilette Durham
Jerycho w rodowodzie po ojcu Bolton i ojcu matki Durham. W wyniku
zabiegu embriotransferu w gospodarstwie Pana Grzegorza Grodzkiego, zam. Długobórz Drugi, gm.
Zambrów, przyszły na świat dwie
dorodne jałowice, które następnie
zostały poddane zabiegom embriotransferu. Jedna z nich, Jerycho 1
ET po płukaniu została pokryta buhajem Superstition i wyniku tego
kojarzenia urodziła się matka Bordera, Jerycho 2 PL005216616625,
która obecnie ma pokrój wyceniony 87/87. Została ona zainseminowana nasieniem buhaja Beacon
i z tego kojarzenia urodził się buhaj
Border. Młodego buhajka poddano
badaniu markerów genetycznych
DNA. Z otrzymanych wyników badań markerów genetycznych było
wiadomo, że mamy super buhaja,
co potwierdziła pierwsza oficjalna
wycena genomowej wartości hodowlanej publikowana na stronach
niezależnego Instytutu Zootechniki w Krakowie.
Border po kolejnej wycenie wartości hodowlanej
grudzień 2014 utrzymał
www.shiuz.pl
swój indeks gPF na poziome 142.
Buhaj przekazuje na swoje córki
wybitną budowę wymienia – podindeks 141. Wymiona są wysoko
położone – wartość 131, zawieszone bardzo dobrze z przodu wartość
– 131, i z tyłu – wartość 124, przy
mocnym więzadle – wartość 125.
Dodatkowo strzyki mają pożądaną długość i ustawienie ich jest
przydane przy używaniu robota
udojowego. Córki posiadają zdrowe wymiona. Wartość Hodowlana
dla komórek somatycznych wynosi
117. To gwarantuje produkcję bardzo dużej ilości zdrowego mleka,
a jednocześnie minimalizuje koszty
weterynaryjne związane z profilaktyką i leczeniem wymienia.
Córki Bordera są długowiecz-
EKSPRES HODOWCÓW
ne (podindeks 132), co pozwala je
użytkować przez wiele laktacji –
a takich właśnie krów szukają hodowcy bydła mlecznego. Hodowca do remontu stada potrzebuje
mniejszej ilości jałowic, a to zwiększa selekcję i dodatkowo można zarobić na sprzedaży jałowic cielnych.
Przewaga wartości hodowlanej dla
mleka to 1387 kg. Nie bierze się to
z przypadku – podindeks Ramy
Ciała 116. Głęboka i szeroka klatka
piersiowa to gwarancja produkcji
mleka. Podindeks dla Siły Mleczności 120 – to także przemawia
za bardzo wysoką produkcją mleka i białka. Niskie wartości dla kg
tłuszczu i % tłuszczu pozwalają na
użycie nasienia w oborach, gdzie
mamy problem z nadmiarem produkowanego tłuszczu w mleku. To
bezpośrednio często jest związane
z chorobami wątroby u krów.
Bardzo dobre nogi – podindeks
115, i krótka przekątna racicy –
wartość 115, to zalety pożądanej
krowy utrzymywanej na rusztach
lub matach. Długie i szerokie zady
potwierdzają łatwe porody, a to jest
ważne nie tylko u jałowic, ale także u krów. Łatwe porody to mniej
interwencji lekarza weterynarii,
bezproblemowe wejście w laktację oraz mniejsze zużycie nasienia
przy skutecznej inseminacji. Dlatego nasienie buhaja Border jest tak
chętnie kupowane przez hodowców z całej Polski. Każdy hodowca
chce mieć takie krowy w swojej
oborze.
Nic dziwnego, że hodowcy
z Francji zainteresowali się
nasieniem buhaja Border.
Firma Genes Diffusion zamieściła
buhaja Border na pierwszym miejscu w katalogu na rok 2015. Uzyskał on francuski indeks ISU 172.
Pozwoli to hodowcom francuskim
na skorzystanie po raz kolejny z nasienia polskiego buhaja należącego do Stacji Hodowli i Unasieniania
Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Mamy nadzieję, że nasienia Bordera wystarczy zarówno dla polskich, jak i francuskich hodowców.
Bogdan Godlewski, SHiUZ Bydgoszcz
Karta katalogowa buhaja Border w najnowszym „Katalogu Buhajów” francuskiej firmy Genes Diffusion
Zamów bezpłatną prenumeratę Ekspresu Hodowców
Bezpłatną prenumeratę Ekspresu Hodowców można zamówić telefonicznie - tel. 52 328 03 01, wysyłając swój
adres do: SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Zamczysko 9a, 85-868 Bydgoszcz, lub kontaktując się z nami drogą
elektroniczną: [email protected]
2
www.shiuz.pl
EKSPRES HODOWCÓW
Śliczna matka i piękny syn
Niewiele jest w Polsce krów, które zasługują na ocenę doskonałą. A jednak udało to się Ricie 1
PL005220692035, która została
najlepiej ocenioną krową w Polsce
uzyskując oceny: rama ciała – 92,
siła mleczności – 92, nogi i racice –
90, wymię – 93, ocena ogólna – 92.
Tak ogromny sukces nie jest dziełem przypadku. Jest efektem wielu
lat przemyślanej pracy hodowlanej
hodowców-pasjonatów. Aby odpowiedzieć na pytanie, co przyczyniło
się do osiągnięcia sukcesu Rity, warto
prześledzić jej rodowód.
Rita 1 przyszła na świat 11 sierpnia
2009 roku w Ośrodku Embriotransferu bydgoskiego SHiUZu. Urodziła się
z zarodka zakupionego w Holandii.
Jej ojcem jest Goldwyn, buhaj który
jest ojcem wielu sukcesów wystawowych nie tylko w kraju, ale i na
całym świecie, światowy ojciec buhajów. Matką jest Qelhorst AK Rita
NL389889872 oceniona w Holandii
na ocenę VG-89, jedna z najlepszych
córek Lancelota w Europie.
Historia rodziny Rita zaczęła się
w 1992 roku, kiedy to krowę Rita
43 z oceną VG-85 kupił pewien
hodowca holenderski zakładając
rodzinę Willemshoeve Rita. Jej córka Rita 52, po buhaju F-16 Rocket,
otrzymała ocenę EX-93. Została pokryta buhajem Sunny Boy w wyniku
czego urodziła się Rita 221. Krowa
ta uzyskała VG-93. Dała cztery córki, wśród których była Rita 233A po
buhaju Lord Lilly oceniona na ocenę 92. Krowa ta w wyniku licznych
embriotransferów dała wiele córek,
m.in. Ritę 292 z oceną VG 86, która
była babką naszej Rity 1.
Tak doskonałe geny zostały dobrze wykorzystane. W Ośrodku ET
w Piątnicy Rita 1 została wypłukana
i uzyskano od niej zarodki po buhajach Superstition i Altaiota. Z nich
urodziły się buhajki Saxon, Sacha
i Alant oraz córka Rita 2. Po raz pierwszy Rita 1 wycieliła się 25 lutego 2012
roku w gospodarstwie Wojciech Kowalewskiego ze Srebrowa. Urodziła
buhaja Oregon PL005255079399,
ki – pomimo wydajności dziennej
na poziomie 50 kg po około dwóch
miesiącach od wycielenia, hodowcy ze Srebrowa udało się ją zacielić!
Analizując wycenę syna Rity nie
sposób pominąć bardzo wysoką
Oregon PL005255079399, syn Rity 1
którego ojcem jest doskonale znany
buhaj Man-o-Man. Buhaj ten znajduje się w aktualnej ofercie genomowej
SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
W grudniowej genomowej ocenie
wartości hodowlanej Oregon uzyskał indeks gPF 129, podindeks produkcyjny 108, natomiast podindeks
pokroju ogólnego aż 121! Na szczególną uwagę zasługuje budowa
wymienia u córek Oregona. Są one
mocno związane, wysoko zawieszone z bardzo silnym więzadłem środkowym (127!). Dodatkowym atutem
jest wysokie położenie wymienia
i jego szerokość. Podindeks wymienia to aż 123, a siły mleczności 115.
Warto podkreślić też wysoką
wartość podindeksu płodności
Oregona – 113. Oznacza to, że jego
córki powinny się dobrze zacielać.
Tak też jest w przypadku jego matwww.shiuz.pl
wartość dla długowieczności – aż
125. Oznacza to w praktyce, że córki tego buhaja będą żyły dłużej niż
rówieśnice w danym stadzie, co
w efekcie wpłynie na większą liczbę urodzonego potomstwa, więcej
sprzedanego mleka, a koszty remontu stada będą niższe.
Kolejnym atutem jest niska zawartość komórek somatycznych, więc
hodowca będzie miał mniej problemów z zapaleniami wymion.
Równie ważny przy doborze buhaja do stada zwłaszcza dla jałówek
jest parametr łatwości wycieleń.
Nie powinno się używać do inseminacji jałówek buhajów, dla których stwierdzono ciężkie porody.
Nasienie buhaja Oregon nadaje się
do unasieniania jałówek, ponieważ
daje on super łatwe porody!
Wojciech Lus, SHiUZ Bydgoszcz
3
EKSPRES HODOWCÓW
Ze świata hodowli
Myślę, że buhaje Jegier i Boston
zastąpią z powodzeniem ich kolegę Outstandinga, którego wybierali hodowcy chcący mieć w stadzie
„pewniaka”.
Swan – syn milionerki
Jegier ST PL005106913698
Jegier – buhaj dla wymagających hodowców
W grudniu 2014 r. na stronie www.
wycena.izoo.krakow.pl ukazała się
wycena wartości hodowlanej buhajów. W tej wycenie buhaj Jegier
potwierdził swoją wartość podwyższając indeks PF ze 130 na 131 oraz
liczbę córek świadczących o tej wycenie z 1091 na 1470. Ocenę pokroju uzyskało 436 jego córek.
Z taką wyceną i wiarygodnością
Jegier dorównuje światowym asom
hodowlanym. Hodowcy twierdzą,
że jegierki wyróżniają się pozytywnie w grupie rówieśniczej.
produkowano od niego nasienie
seksowane.
Hodowcy używają jeszcze nasienia tradycyjnego, twierdząc, że buhaj
jest bardzo „stanowny” (dobrze zaciela), a z tradycyjnego nasienia rodzi
się 70% cieliczek. Urodzone cielęta są
dosyć duże, ale porody są łatwe.
Swan DE0666196633
Buhaj Outstanding
W styczniu 2015 r. odszedł z hodowli zasłużony staruszek Outstanding (w wieku niemal 15 lat), którego nasienie było do chwili obecnej
używane przez hodowców.
Buhaj Boston skończył swoją
karierę w Wielkiej Brytanii, gdzie
4
www.shiuz.pl
Do grona buhajów genomowych
w ofercie SHiUZ dołączył buhaj Swan (gPF=135) zakupiony
w Niemczech. Jest reprezentatem
słynnej rodziny kanadyjskiej, której założycielką jest krowa Gen-J-Beq Goldwyn Secret, która urodziła GJB Bolton Silence, od której
pochodzi GJB Planet Silk.
Silk została sprzedana za
1.000. 000 dolarów na aukcji w USA.
Od Silk trafiły do Europy zarodki po
buhaju Snowman. Poprzez embriotransfer tych zarodków urodził się
buhaj Swan, który trafił do naszej
bydgoskiej Stacji.
Bracia Swana to Sympatico, Seneca i Static.
Grzegorz Wojtkielewicz, SHiUZ Bydgoszcz

Podobne dokumenty

EBP – nowa era w hodowli bydła

EBP – nowa era w hodowli bydła Wyjątkowa okazja użycia najlepszego syna Manifolda rzalność wyceny nie będzie na dziny Romina, Oregon – z rozbyt wysokim poziomie. dziny Rita (krowa numer 1 pod Wycena tradycyjna na cór- względem p...

Bardziej szczegółowo