Franciszek Ziejka (ur. 1940), profesor honorowy Uniwersytetu

Transkrypt

Franciszek Ziejka (ur. 1940), profesor honorowy Uniwersytetu
Franciszek Ziejka (ur. 1940), profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, znakomity
historyk literatury i kultury polskiej, rektor UJ w latach 1999–2005, przewodniczący
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (w latach 2002–2005), członek czynny
Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa (od 2005), a także przewodniczący Rady Fundacji „Panteon Narodowy w Krakowie”.
Prof. Ziejka przez wiele lat rozwijał działalność naukową i pedagogiczną na uniwersytetach
zagranicznych: w latach 1970–1973 był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie
Prowansalskim w Aix-en-Provence (Francja), w roku akademickim 1979/80 założył pierwszy
w dziejach Portugalii lektorat języka i kultury polskiej, zaś w latach 1984–1988 pracował jako
wykładowca literatury, kultury i języka polskiego w Państwowym Instytucie Języków
i Cywilizacji Wschodnich (INALCO) w Paryżu. Interesuje się literaturą i kulturą polską
XIX wieku, a także związkami literackimi i kulturalnymi polsko-francuskimi oraz polsko-portugalskimi. Opublikował 18 własnych książek naukowych, jest redaktorem i edytorem
kilkunastu innych. Ogłosił nadto ok. 300 artykułów i rozpraw naukowych oraz ponad 500
artykułów publicystycznych, felietonów i wywiadów. Prof. Ziejka jest również autorem kilku
sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych. Doktor honoris causa pięciu uczelni, posiada wiele
odznaczeń polskich i zagranicznych
(MCh)

Podobne dokumenty