Warszawa, 4 lutego 2014 roku Mariusz Błaszczak Przewodniczący

Transkrypt

Warszawa, 4 lutego 2014 roku Mariusz Błaszczak Przewodniczący
Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska
Ul. Wiejska 4/6/8
00 – 902 Warszawa
tel. 22/694 25 92
fax 22/694 25 94
e-mail: [email protected]
Przewodniczący KPPO
Rafał Grupiński
Warszawa, 4 lutego 2014 roku
Mariusz Błaszczak
Przewodniczący
Klubu Parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwość
Szanowny Panie Przewodniczący,
Nie zmieniam mojego zdania na temat działalności wiceministra obrony
narodowej Antoniego Macierewicza w okresie, którego dotyczą moje słowa.
Podtrzymuję opinię, zgodną przecież z faktami, że Antoni Macierewicz nie został
w żaden sposób rozliczony ani ukarany. Powiem więcej, nigdy go nie zmienię,
bo pamiętam lata 2005-2007 i tzw. IV RP. Każdy, kto słuchał mojej porannej rozmowy
w RMF FM, dokładnie słyszał, że mówiąc o pośle Macierewiczu mówiłem o jego
szaleństwie politycznym, a więc w znaczeniu przenośnym. Niestety nie był Pan łaskaw
odsłuchać całej mojej rozmowy albo nie zrozumiał Pan sensu mojej wypowiedzi.
Mam nadzieję, że przez nieuwagę, gdyż nie podejrzewam, że celowo pominął Pan ten
fragment, aby zwołać dzisiejszą konferencję prasową w Sejmie.
Ponadto z przykrością zauważam, że opinie innych parlamentarzystów w stylu
„zdrajca”, „agent”, czy słowa „kondominium” o naszej Ojczyźnie uchodzą Pańskiej
uwadze.
Licząc na współpracę merytoryczną a nie ferowanie bezpodstawnymi
oskarżeniami.
/-/ Rafał Grupiński

www.klub.platforma.org

Podobne dokumenty