Zapobieganie i likwidacja skutków morskich katastrof ekologicznych

Transkrypt

Zapobieganie i likwidacja skutków morskich katastrof ekologicznych
Zapobieganie i likwidacja skutków morskich katastrof
ekologicznych
Części składowe przedmiotu:
• wykład (30 godzin)
• laboratorium (15 godzin)
Warunki zaliczenia przedmiotu:
• wykład 60%
• laboratorium 40%
Zalicza 60%

Podobne dokumenty