L2 - 87,43 m - Park Place 3

Transkrypt

L2 - 87,43 m - Park Place 3
L2 - 87,43 m2
Park Place 3
ul. Wałowa 3, Warszawa
PIĘTRO I
L2 - 87,43 m2
Wykaz pomieszczeń bez ścian działowych
M106
P. Pokój
6,61 m²
M106a
P. Pokój
4, 79 m²
M107
Pokój z aneks. kuch.
29,97 m²
M107a
Aneks. Pokoju
10,52 m²
M108
Pokój
11,81 m²
M109
Łazienka
4,81 m²
M110
Pokój
12,57 m²
M111
Łazienka
6,35 m²
Razem P.u.
87,43 m²
Taras nr.1
50,18 m²
Uwagi:
1. Pu - Powierzchnia użytkowa mieszkania obliczona zgodnie
z normą PN-ISO 9836:1997 przyjęto średnią grubość
tynku - 15mm.
patio
ul. Wałowa
Legenda:
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- granica powierzchni powierzchni pomieszczeń
Uwaga:
Uwaga:
Niniejszy rzut stanowi propozycję rozkładu mieszkania.
Lokal będzie oddany do użytkowania bez ścian działowych.
Na etapie zatwierdzania Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego Aranżacja Lokalu może ulec zmianie, tolerancja
powierzchni użytkowej +/- 5%.
2. Wszystkie wymiary - w świetle surowych ścian bez
uwzględniania gr. tynku.
Inwestor:
Metropolitan Partners Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Gen. Franciszka Kleeberga 22, 15-691 Białystok
Projektant:
Plano Sp. z.o.o, ul. Wąwozowa 11, Warszawa
Data: Czerwiec 2016
Skala: 1:50