Zamówienie Książki „Termiczne Przekształcanie Odpadów

Transkrypt

Zamówienie Książki „Termiczne Przekształcanie Odpadów
Zamówienie Książki
„Termiczne Przekształcanie Odpadów
Komunalnych - wybrane zagadnienia”
Grzegorz Wielgosiński
Liczba egzemplarzy: …………………………
cena 1 egz.: 60,00 PLN brutto (VAT 8%), wysyłka bezpłatna
Wysyłka zostanie dokonana po otrzymaniu wpłaty na konto :
Konto: ING Bank Śląski o. Racibórz 06 1050 1328 1000 0023 2554 4555
Zamawiający
(dane do fakturowania)
Dane do wysyłki
(jeśli są inne niż do fakturowania)
Nazwa (dotyczy firm i instytucji):
Nazwa (dotyczy firm i instytucji):
……………………………………………………………………
Imię i nazwisko (dotyczy osób prywatnych):
……………………………………………………………………
Imię i nazwisko (dotyczy osób prywatnych):
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Adres:
Adres:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
NIP:
--------------------------------------------……………………………………………………………………
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, stanowisko - dotyczy firm i instytucji):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.: ……………………………………………………………………
…………………………………………
email: ……………………………………………….……
……………………………………….
Pieczątka firmowa zamawiającego
(dotyczy firm i instytucji)
Data i podpis zamawiającego
Zamówienie prosimy odesłać na nr faksu: 32 777 43 38
lub mail: [email protected]
***
Wydawnictwo „Nowa Energia”
Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc
ul. Wesoła 23, 47-400 Racibórz
tel.: 32 777 43 35-37, www.nowa-energia.com.pl

Podobne dokumenty