kierowca międzynarodowy ce

Transkrypt

kierowca międzynarodowy ce
Miejsce pracy:
Raben Transport Sp. z o.o.
Oddział:
Gądki, Bielany Wrocławskie,
Chorzów
Numer referencyjny:
KM/RT/2016
Twoją rolą będzie:
realizacja zleceń transportowych
przestrzeganie obowiązujących
przepisów, w tym czasu pracy
KIEROWCA
MIĘDZYNARODOWY CE
Jeśli spełniasz następujące
wymagania:
posiadasz prawo jazdy kat. CE +
Kartę Kierowcy
APLIKUJ
W zamian za Twoje
zaangażowanie oferujemy:
dbałość o powierzony ładunek
masz aktualne uprawnienia
i badania (orzeczenie lekarskie
+ psychotesty)
sprawne i terminowe wypełnianie
dokumentów
ukończyłeś kurs na przewóz
rzeczy
terminowy system wynagradzania
(podstawa + premia
+ rozliczenie delegacji), umowę
o pracę
dbałość o narzędzia pracy
i ekonomiczną eksploatację
pojazdu
jesteś w posiadaniu aktualnej
książeczki sanitarnoepidemiologicznej
system pracy export – import (w
Bielanach Wrocławskich do
wyboru również system 3/1)
masz uprawnienia ADR
w podstawowym zakresie
dodatki socjalne – „wczasy pod
gruszą”, karty upominkowe,
kupony kulturalno-rekreacyjne
(np. kino, basen)
karty paliwowe i flotowe,
urządzenia do opłat drogowych,
zaliczki na niezbędne wydatki
(np. mosty, tunele, parkingi)
szkolenia z ekojazdy, jazdy
defensywnej
Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami pod nr. 607 380 158!
www.raben-group.com
Grupa Raben respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry,
płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i
umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.
Prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w aplikacji na ofertę pracy przez Raben Management Services sp. z o.o. z siedzibą w
Robakowie k. Poznania, ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania, Polska oraz Raben Polska sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania ul. Zbożowa 1, 62-023
Robakowo k. Poznania, Polska oraz Fresh Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania, Polska oraz Raben Transport
sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach k. Poznania ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki k. Poznania, Polska, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Niniejszym informujemy o przysługującym Panu/Pani prawie do wglądu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych oraz o prawie do żądania ich poprawiania albo usunięcia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne

Podobne dokumenty