Nr 5 (05.2011) - Chorzowianin.pl

Komentarze

Transkrypt

Nr 5 (05.2011) - Chorzowianin.pl
Strażnik
nie właściciel
wejdź na
www.chorzowianin.pl
● ● ● str. 8
Wiadomości
Samorządowe
wewnątrz numeru
nr 05 (05)
m a j 2 0 1 1 r.
ISSN 1641-0726
wydawnictwo bezpłatne
w w w. c h o r z o w i a n i n . p l
Wyniesiony
REKLAMA
Wśród tłumu uczestników beatyfikacji Jana Pawła II w Watykanie
nie brakowało chorzowian. Ci, którzy 1 maja nie dotarli do Wiecznego Miasta, brali udział w licznych uroczystościach organizowanych
w kraju, albo śledzili telewizyjną transmisję w domowym zaciszu.
W związku z wyniesieniem Jana Pawła II do chwały ołtarzy, papieża-Polaka wspominano m.in. podczas nabożeństw dziękczynnych
odprawianych w chorzowskich parafiach.
W kościele pw. św. Antoniego odsłonięto tablicę pamiątkową przypominającą dwie wizyty kardynała Karola Wojtyły w tej świątyni.
Uczniowie „Słowaka” zaprezentowali tekst papieskiego „Tryptyku
Rzymskiego” na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury, a Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” zorganizowało
plenerową wystawę zdjęć Jana Pawła II autorstwa Arturo Mari.
Temat numeru: str. 2
Ze zbiorów Małgorzaty i Tomasza Piecuchów
do chwały ołtarzy
REKLAMA
NASZA REKLAMA
NA STR. 16
N r 5 (05.2011)
Chorzowianin.pl
2
TEMAT NUMERU
Droga do świętości
Z okazji beatyfikacji Jana Pawła II chorzowska „Wyspa” przygotowała plenerową wystawę zdjęć Arturo Mari. Otwartą na ul. Wolności 29 kwietnia br. ekspozycję można było tam oglądać do 3 maja.
Teraz wystawa odwiedza parafie w całym mieście. Pod wspólnym
tytułem „Jan Paweł II droga do świętości” zebrano czterdzieści fotografii.
Uroczystości na pl. św. Piotra trwały 1 i 2 maja.
Małgorzata i Tomasz Piecuchowie.
Szukałeś nas, a my…
Podczas uroczystego otwarcia
prezentacji na ul. Wolności, 29
kwietnia br., pogoda dopisała.
Symbolicznego odsłonięcia fotografii dokonali wspólnie prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, przewodniczący Rady Miasta
Henryk Wieczorek i dziekan dekanatu chorzowskiego ks. Eugeniusz Błaszczyk, sprawujący honorowy patronat nad wystawą.
Oglądając fotografie zgodnie
wyrazili radość z faktu, że, dzięki inicjatywie „Wyspy”, możemy
w taki sposób przypomnieć chorzowianom postać błogosławionego papieża.
zakątków świata, okolicznościową wystawę zdjęć otwarto na
dworcu w pobliżu Watykanu... –
opowiada szef „Wyspy”.
Wybranie czterdziestu ujęć z
przebogatych zasobów archiwalnych „L’Osservatore Romano” to niełatwe zadanie. Każda
fotografia wydaje się piękna,
idealna do tematu wystawy i
warta pokazania. W końcu się
udało. – Wiele ze zdjęć, które
przyjechały do Chorzowa nie
było wcześniej publikowane.
Zdecydowaliśmy się także na
kilka znanych kadrów, właśnie
ze względu na ich rozpozna-
- Z wielką radością i wyczekiwaniem jechaliśmy do Watykanu.
Nie straszna była dla nas wielogodzinna podróż oraz trud pielgrzymowania, z którym wiązało
się kilka niemal bezsennych
nocy. Nie zrażaliśmy się także
opiniami znajomych, którzy
twierdzili, że w telewizji zobaczymy więcej niż na miejscu –
opowiada Małgorzata Piecuch.
Tomasz Piecuch relacjonuje: - Wyjechaliśmy autokarem
sprzed parafii Jezusa Chrystusa
Dobrego Pasterza, w piątek 29
kwietnia około godziny 17.00.
Do Rzymu dotarliśmy w sobotę
wieczorem. – Wieźliśmy do Jana
Pawła II liczne intencje, chcieliśmy jego wstawiennictwu powierzyć sprawy ważne dla nas i
naszych najbliższych. Mimo, że
podczas Mszy Świętej beatyfikacyjnej rzeczywiście nie udało nam się dostać na Plac św.
Piotra, byliśmy bardzo blisko, a
„woń świętości”, o której mówił
Benedykt XVI unosiła się wo-
kół. Wspólnie z naszymi rodakami słuchaliśmy w skupieniu
transmisji mszy po polsku, z
Radia Watykańskiego. Byliśmy
razem. Zjednoczeni i wsłuchani
w słowa papieża – kontynuuje
Małgorzata Piecuch.
Wkrótce po zakończeniu niedzielnych uroczystości beatyfikacyjnych chorzowianie skłonili
głowy przed trumną błogosławionego Jana Pawła II, wystawioną w Bazylice Św. Piotra.
Następnego dnia uczestniczyli
w dziękczynnej Mszy Świętej,
sprawowanej przez kard. Tarcisio Bertone, watykańskiego Sekretarza Stanu. - Wówczas już
byliśmy w tłumie pielgrzymów
zebranych na Placu św. Piotra –
mówi Tomasz Piecuch.
- Szukałeś nas, a my odpowiedzieliśmy na to wezwanie i pojechaliśmy na beatyfikację. Błogosławiony Ojcze Święty, nasz
orędowniku, módl się za nami!
– kończy Małgorzata Piecuch.
(k)
Trzydzieści lat temu Ktoś tę kulę prowadził
Upłynęła właśnie trzydziesta rocznica zamachu na Jana Pawła II. Podczas audiencji generalnej na
Placu św. Piotra, 13 maja 1981 roku o godz. 17.19, strzały w kierunku papieża oddał turecki zamachowiec Mehmet Ali Agca. Jan Paweł II wybaczył sprawcy natychmiast po zdarzeniu, a następnie fakt ten
potwierdził podczas spotkania z Agcą w więzieniu, w roku 1983.
Zakończenie ostatniej książki
Jana Pawła II - „Pamięć i tożsamość”, tomu wydanego na
krótko przed śmiercią papieża,
stanowi jego osobista refleksja
na temat dramatycznych wydarzeń z maja 1981 roku. „Wszystko to było świadectwem Bożej
łaski. Widzę tu pewną analogię
do próby, jakiej został poddany kardynał Wyszyński podczas
Jego uwięzienia. Tyle że doświadczenie Prymasa Polski
trwało przeszło trzy lata, a to
moje dość krótko, tylko parę
miesięcy. Agca wiedział, jak
strzelać, i strzelał z pewnością
bezbłędnie. Tylko że jak gdyby ‘ktoś’ tę kulę prowadził...”
stwierdza Jan Paweł II. Opowiada też o drodze do Polikliniki Gemelli: „Miałem poczucie,
że przeżyję. Cierpiałem, był
powód do strachu - ale miałem taką dziwną ufność. Mówiłem do księdza Stanisława, że
wybaczam zamachowcowi. Co
działo się w szpitalu, już nie pamiętam”. Relację tę uzupełnia
osobisty sekretarz papieża, dziś
kardynał, Stanisław Dziwisz,
stwierdzając m.in., że wobec
komplikacji lekarze operowali
nie wierząc w przeżycie pacjenta. Słowa te – w zestawieniu ze
stwierdzeniem Jana Pawła II
– brzmią jeszcze bardziej poruszająco.
Jan Paweł II mówi także o swoim spotkaniu z zamachowcem,
którego odwiedził w więzieniu na Boże Narodzenie 1983.
Stwierdza m.in.: „Ali Agca jak mi się wydaje - zrozumiał,
że ponad jego władzą, władzą
strzelania i zabijania, jest jakaś
potęga wyższa. Zaczął więc jej
poszukiwać. Życzę mu, aby ją
znalazł”.
W związku z uroczystością beatyfikacji Jana Pawła II Społeczny
Instytut Wydawniczy Znak przygotował nowe wydanie książki
„Pamięć i tożsamość”.
„Pisząc tę książkę, Jan Paweł
II powrócił do najważniejszych
tematów rozmowy, jaka miała
miejsce w 1993 roku w Castel
Gandolfo. Dwaj polscy filozofowie, ks. Józef Tischner i Krzysztof Michalski (...) zaproponowali
mu przeprowadzenie krytycznej analizy historycznej i filozoficznej dwóch dyktatur, które
naznaczyły piętnem dwudzieste
stulecie: nazizmu i komunizmu.
Nagrane wówczas rozmowy zostały potem spisane. Jednakże Ojciec Święty, wracając do
kwestii podnoszonych w tamtej
konwersacji, uważał za konieczne rozszerzenie perspektyw
wywodu. Zatem, wychodząc od
wspomnianych rozmów, rozwinął
swoją refleksję o nowe elementy.
Tak powstała ta książka, która
podejmuje zagadnienia mające
istotne znaczenie dla losów ludzkości, stawiającej pierwsze kroki
w trzecim tysiącleciu.” – napisano w nocie od redakcji.
(k)
Chorzowianin.pl ●• N r 5 ( 0 5 . 2 0 1 1 )
Foto: Mariusz Banduch
Podczas uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II 1 maja 2011 roku na Placu św. Piotra w Watykanie
nie brakowało także chorzowian.
Wielu chorzowian obejrzało wystawę na ul. Wolności.
Po oficjalnej części uroczystego
otwarcia wystawy zorganizowano akcję wysyłania listów do Nieba. Adresowane do Jana Pawła II
koperty, zawierające m.in. wiadomości od honorowych patronów ekspozycji, poszybowały do
adresata uczepione do żółtych
baloników. Za przykładem oficjeli listy do papieża wysłały dzieci.
Wystawa organizowana jest w
ramach „Akademii Pozytywnych
Wzorców”, istotnego projektu
Towarzystwa Ochrony Praw
i Godności Dziecka „Wyspa”
adresowanego do młodych ludzi. Jan Paweł II był w czasie
swojego pontyfikatu jednym z
najważniejszych autorytetów
młodzieży z całego świata. Nie
zmieniło się to mimo upływu
sześciu lat od dnia, w którym go
pożegnaliśmy. „Wyspa” pragnie
swoją wystawą zwrócić uwagę
na uniwersalne wartości nauki
papieża z Polski, pokazać je
również tym, którzy dorastają
już po śmierci Ojca Świętego,
a którym stanie się on bliższy
poprzez fakt beatyfikacji.
- Nasze przedsięwzięcie jest
możliwe dzięki uprzejmości i
pomocy watykańskiego serwisu
fotograficznego , który w 2005
roku wsparł nas także podczas
przygotowania wystawy „Jan
Paweł II i dzieci”. By wybrać
zdjęcia, konieczna była podróż
do Watykanu. Nie trzeba dodawać, że taki wyjazd to niesamowita przygoda – opowiada
Stefan Sierotnik, szef chorzowskiej „Wyspy”. – Przyjęto nas z
niezwykłą życzliwością, mimo,
że w czasie, w którym tam byliśmy, dało się wyczuć zamieszanie związane z rocznicą śmierci
Jana Pawła II i przygotowaniami do uroczystości beatyfikacyjnych. Prośby o udostępnienie
fotografii napływały z różnych
walność i urodę – mówi Stefan
Sierotnik. – Poprzez zdjęcia autorstwa Arturo Mari oglądający
będą mogli przyjrzeć się niezwykłej osobowości Jana Pawła II i
przypomnieć sobie wieloaspektowe bogactwo jego pontyfikatu,
wzruszenie osobistych spotkań,
pielgrzymki po świecie, gesty i słowa osoby, która na naszych oczach
kroczyła ku świętości – uzupełnia.
Po zakończeniu kilkudniowego
pokazu plenerowego na ul. Wolności wystawa trafia do kilku
chorzowskich parafii. Do 8 maja
można ją było oglądać w chorzowskim Sanktuarium Św. Floriana. Od 10 do 16 maja wystawę
oglądają parafianie z kościoła
pod wezwaniem św. Franciszka
z Asyżu na Klimzowcu. Od 17
do 19 maja kolejna plenerową
odsłona wystawy trwać będzie
przy zabytkowym drewnianym
kościele św. Wawrzyńca.
- Ta mała peregrynacja ekspozycji jest pięknym gestem, zachęcam do oglądania fotografii
także podczas tych prezentacji
- mówi ks. Eugeniusz Błaszczyk.
Umowa zawarta przez „Wyspę”
z Servizio Fotografico Citta del
Vaticano pozwala wstępnie na
publiczne pokazy fotografii do
końca maja. Odbitki, podobnie
jak w przypadku tych, które złożyły się na wcześniejszą papieską wystawę „Wyspy”, pozostają
własnością organizacji.
Komisarzem wystawy „Jan Paweł II. Droga do świętości „ jest
Wojciech Lesik. Patronat honorowy nad ekspozycją sprawują
Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń, przewodniczący Rady Miasta Chorzów
Henryk Wieczorek i prezydent
Chorzowa Andrzej Kotala. Chorzowianin.pl jest patronem medialnym.
(k)
NASZE MIASTO
3
N r 5 (05.2011)
Chorzowianin.pl
PROMOCJA
POLSKI UZDROWICIEL MAREK CZESŁAW KOWALSKI.
Ten działający nie tylko w Polsce, ale i w Austrii i Niemiec uznany
uzdrowiciel, bioenergoterapeuta, MISTRZ REIKI, uzdrawiający
ludzi przez dotyk rękami, wykorzystujący energię reiki, energie
astralne, energie kolorowe( praniczne), znów działa w CHORZOWIE.
Stres, nerwy, czarne myśli o teraźniejszości, o przyszłości, lęki,
obawa, strach, gniew, złość, bezsilność, kompleksy, bezradność... to
wszystko razem i osobno jest międzyinnymi przyczyną późniejszych
naszych chorób, bóle głowy,problemy z tarczycą, z wątrobą, z nerkami,
z kręgosłupem, z sercem, nadciśnienie, miażdzyca, guzy, polipy cysty,
torbiele, wrzody.... można wymieniać bez końca, a to wszystko niestety,
ale nie wzięło się z powietrza, po części sami jesteśmy sobie winni,
ale na szczęście to co zepsuliśmy można też naprawić. Uzdrowiciel
Marek Czesław Kowalski pomaga wszystkim potrzebującym, znajduje
zaburzenia energetyczne różnych organów w ciele człowieka
i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza kanały energetyczne działając na
wszystkich poziomach energii ; duchowej, astralnej, eterycznej
i fizycznej likwidując w ten sposób całe spectrum choroby.
Uzdrowiciel organizuje również RELEKSACYJNY WEEKEND.
Kometa
Czas na nocne zwiedzanie
Otwarcie aż trzech nowych wystaw czasowych, barwne korowody z udziałem szczudlarzy, żonglera i dam dworu w strojach z epoki oraz bicie pamiątkowego żetonu to tylko niektóre atrakcje Nocy Muzeum w Chorzowie
14 maja od godz. 18.00. Wstęp na imprezę jest wolny.
- Mimo, że konwencja seansu będzie lekka, z elementami animacji
filmowej, która ożywi stojącą przed
naszym budynkiem figurę Mikołaja
Kopernika, jest on opracowany w
zgodzie z wszystkimi prawidłami
astronomii, a do tego w sposób,
który pozwoli w pełni wykorzystać możliwości sprzętu, jakim
dysponujemy – relacjonuje Lech
Motyka, dyrektor Planetarium.
Starsza siostra Berenika z młodszym bratem Jurkiem zabłądzą w
chorzowskim parku i zmęczeni
przysną pod figurą Kopernika. Tak
zacznie się fascynująca opowieść,
która w równym stopniu zainteresuje widzów w wieku od lat 5 do
95. We śnie dzieci Kopernik ożyje, by opowiedzieć im o kosmosie
i gwiazdach.
Pomysłodawcą i scenarzystą nowego seansu jest Stefan Janta,
wicedyrektor chorzowskiego Planetarium. Przemyślane są najdrobniejsze szczegóły, co widać
już chociażby w tytule (nawiązującym do dawnej nazwy terenów
dzisiejszego WPKiW) i imionach
głównych bohaterów - Bereniki
(sięgającego daleko w przestrzeń
kosmiczną do Gwiazdozbioru
„Warkocz Bereniki”) i Jurka (który
nawiązywać ma do postaci Jurija
Gagarina, pierwszego człowieka w
kosmosie).
Foto: Paweł Mikołajczyk
nad Szwajcarską Doliną
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika szykuje nowy seans! „Kometa nad Szwajcarską Doliną” to o
opowieść o gwiazdach, do której pretekstem staje się spacer dzieci
po WPKiW. Pierwsze projekcje otwarte dla publiczności trwać będą
21 i 22 maja br.
Poprzednia premiera w Planetarium, seansu „Kosmiczne głazy”,
odbyła się w roku 2007.
- Mamy już w planach kolejne realizacje – zapowiada Lech Motyka. - Jeden z seansów, w związku
ze współpracą partnerską Chorzowa z węgierskim miastem Ozd,
zostanie wkrótce przetłumaczony
na język węgierski. W drugiej połowie roku ruszą natomiast prace
nad zupełnie nowym pokazem.
Nawiązując do obchodów Roku
Jana Heweliusza zamierzamy
opowiedzieć naszym gościom
właśnie o tej postaci – zdradza
dyrektor Planetarium.
KrzyK
Konferencja, koncert i wystawa na 15 lat Hospicjum
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum” w Chorzowie istnieje od piętnastu lat.
Jubileuszowe obchody połączone zostaną z finałem IV Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei i odbędą
się 21 maja br. w Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza
Program otworzy o godz. 14.00
rozpoczęcie konferencji naukowej „15 lat Hospicjum w Chorzowie”. Referat „ Co się zmieniło
w kontroli bólu? – z perspektywy
medycyny paliatywnej” wygłosi
dr n. med Jadwiga Pyszkowska
– konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej.
Na temat „Chory z dusznością
w domowej opiece paliatywnej”
mówić będzie lek. Leszek Strzelecki – NZOZ „Hospicjum Miłosierdzia Bożego” w Gliwicach.
Reprezentująca NZOZ „HospiREKLAMA
cjum Chorzowskie” lek. Barbara Kopczyńska podzieli się ze
słuchaczami swoją refleksją na
temat „Oczekiwania i możliwości pomocy chorym w stanie terminalnym – doświadczenie 15
lat pracy Hospicjum w Chorzowie”. Udział w konferencji należy potwierdzić telefonicznie
(tel. 32 249 19 90) do 18 maja br.
Po konferencji, o godz. 16.00 rozpocznie się koncert charytatywny
orkiestry rozrywkowej kopalni
KWK Mysłowice – Wesoła: „Happy Big Band”. Zespół był uczest-
Są to 3 dni w górach w małych kilkuosobowych grupach 6-8
osobowych. Oprócz spocerów po górach w programie są 2 seanse
uzdrawiające i 2 wykłady. W zależności od grupy ( firmowe dla
kierownictwa, firmowe dla pracowników, czy prywatne grupy
towarzyskie, ostatnio bardzo modne sa wyjazdy “nasza klasa”)
tematy wykładów są różne ; np. jak radzić sobie ze stresem, czy
jak odnosić sukcesy w życiu zawodowym czy osobistym, czy jak
być zdrowym, szczęśliwym i żyć w dostatku.itp. Zapisy na wyjazdy
jak i zapisy na indywidualne seanse uzdrawiające można dokonać
dzwoniąc pod numer tel: 500-288-732.
nikiem programu „Mam talent”,
a w bieżącym roku wygrał festiwal
w Carnegie Hall w Nowym Jorku.
Wstęp na koncert jest wolny.
Na godz. 17.15 zaplanowano
wernisaż wystawy prac satyrycznych Jana Herli, zmarłego
w ubiegłym roku, znanego chorzowskiego artysty plastyka.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawują Arcybiskup Damian Zimoń Metropolita Katowicki i Prezydent Miasta
Chorzów Andrzej Kotala
(k)
Pierwsza z trzech nowych wystaw
w chorzowskim Muzeum nosi tytuł
„TheatrumMulierum.Rekonstrukcja strojów kobiecych z XV – XVII
w.” Celem tej ekspozycji jest nie
tylko prezentacja odtworzonych
kobiecych ubiorów, ale również
próba podjęcia refleksji nad sposobami przedstawiania kobiety w
XVI i XVII w. Bezpośrednią inspiracją, która wyznaczyła tytuł, zakres
i charakter wystawy było wydane
w 1586 r. dzieło „Gynaeceum sive
theatrum mulierum” Josta Ammana, zawierające 122 drzeworyty przedstawiające europejską
modę kobiecą. Wystawa ukazuje
obok ubiorów zamożnych szlachcianek z Francji, Anglii, Włoch
i Polski odzienie mieszczek i służących, obok szat kobiet z Polski
ubiory niemieckich elegantek.
Pobożnej mniszce towarzyszy czarownica w zwykłym ubiorze chłopskim, której profesję zdradzają
tylko drobne akcesoria. Ich ubiory kształtowały się pod wpływem
lokalnych gustów i obyczajów,
czerpiąc jednocześnie, w miarę
potrzeb i upodobań, z bogatego
i zróżnicowanego zasobu mód zagranicznych.
Wystawa przygotowana została
przez Fundację Nomina Rosae –
Ogród Kultury Dawnej.
Drugą wystawę opatrzono tytułem „Historia nićmi pisana. Rekonstrukcja tkanin”.
W chorzowskim Muzeum można
zobaczyc m.in. stroje kobiece z XV – XVII w.
Wystawa opowie o technikach
i narzędziach wykorzystywanych
przez konserwatorów tkanin do
renowacji tkanin zabytkowych,
a często również do ich rekonstrukcji.
Trzecia wystawa nosi tytuł „W kręgu medali, odznaczeń i odznak” i
prezentuje część najciekawszych
zabytków Działu Medalierskiego,
liczącego ponad 8800 eksponatów.
Prezentowane będą m.in. XVII
i XVIII-wieczne medale śląskie,
medale wybite z okazji zwycięstwa
pod Wiedniem w 1683 r., polskie
Przewodnik czeka!
Piąta edycja akcji „Przewodnik czeka” organizowanej przez
Koło Przewodników Turystycznych PTTK o/Chorzów ruszyła
7 maja br. Wycieczki po mieście
zaplanowano na wszystkie soboty maja i czerwca.
Program pierwszego wypadu wypełniło zwiedzanie Skansenu – Górnośląskiego Parku Etnograficznego.
14 maja można będzie zwiedzić tereny Huty Królewskiej i Huty Kościuszko (Uwaga! Na tę wycieczkę
obowiązują wcześniejsze zapisy).
Na 21 maja zaplanowano zwiedzanie Chorzowa Batorego i jego osiedli, a na 28 maja wizytę w Śląskim
REKLAMA
Chorzowianin.pl ●• N r 5 ( 0 5 . 2 0 1 1 )
Ogrodzie Zoologicznym (podobnie
jak w przypadku Skansenu, koszt
biletu wstępu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).
4 czerwca uczestnicy akcji zwiedzą
chorzowską Komendę Straży Pożarnej, a 11 czerwca ruszą Szlakiem Żydów Chorzowskich. Na 25 czerwca
zaplanowano wycieczkę Szlakiem
Augusta Czarnynogi (na trasie Chorzów Batory-Stare Panewniki-Stara
Kuźnia). Wszystkie wymienione wyżej sobotnie wycieczki rozpoczynają
się o godz. 9.00 przy pomniku hrabiego Fryderyka Wilhelma Redena
w centrum Chorzowa.
Na 18 czerwca w ramach akcji
Przewodnik Czeka, w związku z
odznaczenia, odznaki pułkowe
oraz medale i odznaki śląskich
bractw strzeleckich.
Zgodnie z zaplanowanym programem muzealnej nocy od 18.15 do
19.00 „Zamiast dobranocki” trwać
będzie nauka tańców renesansowych dla dzieci, prowadzona przez
instruktorów z Krakowa. Na godz.
20.00 zaplanowano widowisko
taneczno-muzyczne „Karnawał
wenecki” w wykonaniu aktorów
katowickiego Teatru Gry i Ludzie,
a na godz. 21.00 koncert „Renesansowa opowieść” zespołu muzyki dawnej Camerata Cracovia.
Z przewodnikiem zwiedzić będzie można nowe wystawy czasowe, a także wystawę stałą „Z dziejów pieniądza. Polska-Śląsk”.
Uczestnicy nocnego spotkania
ze sztuką będą mieli możliwość
zakupu 4 denarów chorzowskich,
4 dukatów bożogrobców i 6 dukatów śląskich, będą też mogli
zaopatrzyć się w wydawnictwa
Muzeum w promocyjnej cenie.
Nasza redakcja jest patronem
medialnym przedsięwzięcia.
Noc Muzeów trwać będzie 14 maja
także w Zajezdni Tramwajowej w
Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej
5 od godz. 19.00 do 23.00 (ostatnie wejście grupy o godz. 22.30)
oraz w Schronie Bojowym przy
ul. Katowickiej 168 w godz. od
18.00 do 24.00.
(k)
obchodami 55 rocznicy istnienia
Koła Przewodników zaplanowano aż cztery trasy wycieczkowe
do wyboru. Tego dnia spotkanie
przy pomniku Redena wyjątkowo o godz. 12.30. Przewodnicy
poprowadzą grupy do Elektrociepłowni Elcho (trasa 1), Huty
Królewskiej i Huty Kościuszko (trasa 2), Teatru Rozrywki,
Kościoła św. Wawrzyńca i pod
Szyb Prezydent (trasa 3) oraz
na tereny kompleksu Amelung
i do Sanktuarium Świętego Floriana (trasa 4). Na wycieczki
18 czerwca obowiązują zapisy.
Bliższych informacji zasięgnąć
można w siedzibie Chorzowskiego
Centrum Informacji i Turystyki
PTTK w Chorzowie przy ul. Floriańskiej 42/1, tel. 32 771-99-74.
N r 5 (05.2011)
Chorzowianin.pl
4
PROMOCJA
Ekologiczna energia na „Klimzowcu”
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji już wkrótce
rozpocznie produkcję biogazu. Trwają ostatnie prace związane z tym projektem.
- Będziemy wykorzystywać osad
ściekowy do produkcji biogazu
– mówi Bartłomiej Jarocha, dyrektor ds. rozwoju ChŚPWiK. Gaz
będzie produkowany w oczyszczalni „Klimzowiec” w specjalnych
komorach fermentacyjnych. Do
dwóch komór może trafić nawet
ponad 6 tysięcy metrów sześciennych odpadów powstałych po
oczyszczeniu ścieków. - W naszej
oczyszczalni to zupełnie nowa technologia, chociaż w innych polskich
czy też zachodnich miastach nie
jest już taką nowością – przyznaje
dyrektor. Zaznacza, że głównym
walorem będzie przejście z fermentacji tlenowej na beztlenową.
- Fermentacja tlenowa zachodziła
w otwartych zbiornikach. Wiązała
się z przykrym zapachem, uciążliwym szczególnie dla mieszkających w pobliżu oczyszczalni.
Fermentacja beztlenowa odbywać
będzie się w pomieszczeniach
zamkniętych, zapach nie będzie
wydostawał się na zewnątrz.
Bartłomiej Jarocha podkreśla, że
produkcja biogazu ma zapewnić
przedsiębiorstwu energię elektryczną i cieplną. - Chcemy wykorzystać gaz do naszych potrzeb.
Liczymy też przy tym na oszczędności z tytułu wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej. Na razie
zakładamy, że produkcja wystarczy na potrzeby przedsiębiorstwa.
Być może w przyszłości energię
BIURO NIERUCHOMOŚCI
LOKATOR
1 pokój Stabika 42m2 79tys
1 pokój Góra Redena 36m2 99tys
1 pokój Kazimierza 30m2 super!!!
2 pokoje Kaliny 38m2 92tys
2 pokoje Cieszyńska 40m2 82tys
2 pokoje Karłowicza 44m2 105tys,
Karwińska 47m2
2 pokoje Kaliny 48m2129tys
2 pokoje Strzybnego 36m2 107tys
Chorzowianin.pl ●• N r 5 ( 0 5 . 2 0 1 1 )
będziemy odsprzedawać.
ChŚPWiK będzie starało się także
o przyznanie odpowiednich certyfikatów za produkcję energii ze
źródeł odnawialnych oraz certyfikat za równoczesną produkcję
energii elektrycznej i ciepła.
Produkcja biogazu rozpocznie się
prawdopodobnie na przełomie
czerwca i lipca.
Modernizacja oczyszczalni „Klimzowiec” jest ostatnim zadaniem
realizowanym w ramach projektu
„Zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie i Świętochłowicach”. Koszt projektu to
ponad 220 mln zł. Z tego niemal
80 mln zł dofinansowała Unia Europejska.
tel. 793-775-040
1,2,3,4 pokoje na
www.lokator.nieruchomosci.pl
2 pokoje św. Pawła 35m2 109tys
3 pokoje Farna 63m2 165tys
3 pokoje Jubileuszowa 50m2
3 pokoje Brzozowa 50m2 149tys
3 pokoje Opolskiego 54m2 154tys
4 pokoje 11 Listopada 85m2 155tys
Pilnie kupię mieszkanie
w Chorzowie 515-356-832
wojz
REKLAMA
Chorzowianin.pl ●• N r 5 ( 0 5 . 2 0 1 1 )
5
N r 5 (05.2011)
Chorzowianin.pl
N r 5 (05.2011)
Chorzowianin.pl
6
REKLAMA
BEZPIECZNE MIASTO
Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Chorzów wraz z Wydziałem Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów zapraszają na spotkanie z cyklu otwartych spotkań mieszkańców miasta z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży
Pożarnej oraz Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Chorzowa. Spotkanie odbędzie się 24 maja br. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. M. Dąbrowskiej przy ul. Katowickiej 64 w Chorzowie. Harmonogram
otwartych spotkań na cały rok znajduje się również na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów
www.chorzow.eu w zakładce „Bezpieczne Miasto”.
Straż Miejska przypomina: Posprzątaj po swoim psie !
Uprzejmie informujemy, że każdy mieszkaniec Chorzowa posiadający psa, może otrzymać nieodpłatnie, w ramach prowadzonej akcji, woreczki na psie odchody. Można je odbierać w godzinach
urzędowania we wszystkich Administracjach Spółdzielni Mieszkaniowej , Administracjach PGM
oraz w Wydziale Usług Komunalnych UM Chorzów /pokój 317/. Worki z odchodami należy wrzucać do
pojemników na odpady. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XLVIII/996/06 z dnia 31.08 2006r. właściciel
zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w
miejscach publicznych. Nieprzestrzeganie ww. zagrożone jest karą grzywny.
Ponetex Logistics Sp. z o.o. jest częścią holenderskiego Holdingu
Timmermans Diessen. Dziedziną działalności firmy jest pełna obsługa
logistyczna klientów polegająca między innymi na konfekcjonowaniu
i dystrybucji towarów oraz spedycji i transporcie międzynarodowym.
W związku z ciągłym rozwojem firmy do oddziału w Chorzowie poszukujemy osób na stanowisko:
KIEROWCA W TRANSPORCIE KRAJOWYM
Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
- aktualne prawo jazdy kat. C+E
- doświadczenie w prowadzeniu ciągników siodłowych z naczepami
- ukończony kurs na przewóz rzeczy
- aktualne orzeczenie psychologiczne kierowcy
- kartę kierowcy
- uprawnienia ADR
- aktualną książeczkę Sanepidu
- uprawnienia operatora wózka widłowego
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie w terminie 7 dni swoich aplikacji wraz
z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 r., Dziennik Ustaw
Nr 133 Poz.883” na adres:
Ponetex Logistics Sp. z o.o. ul. Grodziska 50,
62-067 Rakoniewice lub e-mail: [email protected]
BIURO NIERUCHOMOŚCI
LOKUS
1 pokój,
Pawła, 36m2, 109tyś, 1 piętro
komfort
0668-156-048
2 pokoje,
Główna 37m2, 89tyś,
Morcinka, 42m2, 110tyś,
Lompy, 47m2,
Barbary,43m2,
Graniczna, 51m2,
0668-156-048
3 pokoje
Działkowa, 52m2,
Przyjemna, 66m2,
Stabika, 73m2
0668-156-048
dom wolnostojący
Świętochłowice Korea,
181m2, 380 tyś,
793-993-293
Chorzowianin.pl ●• N r 5 ( 0 5 . 2 0 1 1 )
Mieszkania do sprzedaży
Chorzów, ul. Krzywa, kawalerka 30 m2, cena: 100.000 zł
Chorzów, ul. Beskidzka, 2 pokojowe 35 m2, cena 95.000 zł
Chorzów okolice ul. Krzyżowej, 2 pokojowe w bloku, 50 m2,
cena: 130.000 zł
Chorzów, ok. ul. Krzyżowej , 3 pokojowe, 70 m2, cena 189.000 zł
Chorzów, ul. Karpacka 48 m2, niska zabudowa, cena: 145.000 zł
Świętochłowice Zgoda, 3 pokojowe, 47 m2, cena: 135.000 zł
Siemianowice Pszczelnik 49 m2, 2 pokojowe, cena: 149.000 zł
Ruda Śl. ul. Norwida 54 m2, 3 pokojowe, cena 139.000 zł
Katowice Tysiąclecie Górne (granica z Chorzowem) 2 pokojowe,
50 m2, cena 170.000 zł
Bytom Łagiewniki , ul. Adamka, kawalerka 35 m2, 82.000 zł
Działki do sprzedaży
Katowice - Załęże, budowlana 1220 m2, cena: 180.000 zł + VAT
Wisła, budowlana pow. 864 m2, cena: 75.000 zł
Domy do sprzedaży
Węgierska Górka, dom z dojazdem całorocznym na widokowej
działce cena: 250.000 zł
Milówka, całoroczny 128 m2, rok budowy 2000, cena: 250.000 zł
Siedlec /k. Częstochowy/dom + zabudowania, przy trasie, działka
1200 m2, cena 190.000 zł
Okolice Lublińca – dom + zabudowania gospodarcze, działka
- 1 ha, cena: 230.000 zł
Mieszkania do wynajęcia
Chorzów – 2, 3 i 4 pokojowe od 750 zł miesięcznie + media
Poszukujemy mieszkań, domów i działek dla klientów naszego biura.
Oferty zdjęciowe na: www.konkret1.gratka.pl
Wiadomości Samorządowe
Dodatek wydawany we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów. Nr 4 / maj 2011.
Sześciolatki pierwszoklasistami
Od 1 września 2012 roku naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej rozpoczną dzieci sześcioletnie. Zastępca prezydenta Chorzowa zachęca rodziców sześciolatków do tego, aby nie czekali
i umożliwili swoim dzieciom edukacyjny start już w najbliższym roku szkolnym.
ozdobiono bajkowymi motywami. - Przez pierwsze miesiące
dzieci nie wychodziły na przerwę z klasy. Z czasem poznały
szkołę i stały się coraz odważniejsze. Dziś bez żadnych obaw
bawią się na szkolnym podwórku – mówi Barbara Janas.
Dyrektorka zaznacza, że rodzice
obawiali się także o to, czy dzie-
ci poradzą sobie z programem
nauczania. - Program dostał każdy rodzic. Pokazaliśmy im książki. W klasie pierwszej dzieci
uczą się zupełnie podstawowych
wiadomości. A nasze sześciolatki radzą sobie świetnie.
- Utworzoną w ubiegłym roku
klasę wielu traktowało z obawą,
jak eksperyment. Okazało się,
że klasa się sprawdziła, dzieci
i rodzice są zadowoleni – mówi
Wiesław Ciężkowski. Zadowoleni
na tyle, że przekonywali innych.
Skutecznie. W przyszłym roku
szkolnym w SP nr 37 swoją naukę
w pierwszej klasie rozpoczną
sześciolatki. - Rozumiem obawy
niektórych rodziców, którzy często mówią, że nie chcą skracać
swoim pociechom dzieciństwa.
Nie należy tak tego traktować.
Decyzja o posłaniu sześciolatka do szkoły może wydawać
się trudna, ale na pewno przyniesie w dalszej perspektywie
wiele korzyści, pobudzi rozwój
intelektualny i emocjonalny, da
większe szanse na rynku edukacyjnym przez cały okres nauki –
uważa zastępca prezydenta.
Obawy związane z wysłaniem
i przyjęciem sześciolatka w szkole rozumie także dyrektorka SP
nr 37. - Na początku nie wiedzieliśmy jak będzie się pracowało
z tymi dziećmi. Po 8 miesiącach
stwierdzam, że utworzenie tej
klasy było dobrą decyzją. Zachęcam dyrektorów i rodziców, żeby
się jej nie bali. Dzieci są zadowolone, uśmiechnięte, bardzo dobrze odnalazły się w szkole.
wojz
Krzysztof Kiljański. - Klimat
industrialny znakomicie wpisuje się w historię tego miejsca.
Kończymy
dopracowywanie
szczegółów imprezy. Na pewno oprócz koncertów będzie
wystawa fotografii, warsztaty
plastyczne, filmowy pokaz kronik Chorzowa. Niemal w każdym pomieszczeniu „Sztygarki”
będzie się coś działo. W nocy,
około 22.30, odbędzie się pokaz
sztucznych ogni – mówi Rafał
Zaremba.
W niedzielę, 12 czerwca, areną
Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego i Pokazu Oręża Europejskiego będzie Górnośląski Parku
Etnograficznym w Chorzowie.
Oficjalne otwarcie zjazdu i prezentację bractw rycerskich zaplanowano na godzinę 11.00. W
trakcie imprezy odbędzie się II
Turniej Rycerski walk na mie-
cze jednoręczne o srebrny krzyż
hr. Gotfryda de Bouillon - założyciela Zakonu Rycerskiego
Bożogrobców oraz turniej łuczniczy. Nie zabraknie także innych atrakcji. Zaprezentują się
zespoły muzyki dawnej, będzie
pokaz mody średniowiecznej
i tańców, nauka strzelania z
łuku czy pisana gęsim piórem.
Swoją sprawnością popiszą się
także rycerze konni. Atrakcją
może być też wielka bitwa na
polanie. Impreza zakończy się
około godziny 22.00.
W obchody Święta Miasta
wpisuje się również Festiwal
Orkiestr Dętych. W tym roku
niemal tysiąc wykonawców
zaprezentuje się 18 czerwca
na Dużym Kręgu Tanecznym
w Wojewódzkim Parku Kultury
i Wypoczynku.
wojz
Foto: Chorzowianin.tv
Trwa nabór do pierwszych
klas szkoły podstawowej. Edukację na tym poziomie, jak do
tej pory, rozpoczęłoby około
200 sześciolatków. - To mało –
przyznaje Wiesław Ciężkowski,
zastępca prezydenta Chorzowa
ds. społecznych. I nie ukrywa,
że jeśli sytuacja się nie zmieni
to 1 września 2012 roku, czyli od
momentu wprowadzenia obowiązku szkolnego dla wszystkich sześciolatków, może dojść
do przepełnienia klas pierwszych. - Grozi nam zjawisko
podwójnych roczników, a co za
tym idzie nawet dwuzmianowości w szkołach. Dla przykładu w
Zespole Szkół Sportowych nr 1
zamiast pięciu klas pierwszych
możemy mieć ich dziesięć. Nie
chciałbym aby młodzi ludzie
znaleźli się w mało komfortowej sytuacji. Zawsze kierowaliśmy się zasadą, żeby klasy nie
był przepełnione.
Zastępca prezydenta uważa,
że chorzowskie szkoły podstawowe są dobrze przygotowane
do przyjęcia sześciolatków.
- W ramach programu „Radosna
szkoła” oraz ze środków miasta
wyposażyliśmy place zabaw, aby
zapewnić godne warunki nauki
i zabawy najmłodszym uczniom.
Dyrektorzy mają świadomość
jakie wymagania ma sześciolatek. Potrafią zapewnić mu bezpieczeństwo, sprawić, aby szkoła
stała się dla niego atrakcyjna.
Taką atrakcyjną dla maluchów
placówką jest Szkoła Podstawowa nr 37. To w niej, jako
pierwszej w mieście, otwar-
W ramach programu „Radosna szkoła” oraz ze środków miasta wyposażono plac zabaw SP nr 37, z którego korzystaja m.in. najmłodsi uczniowie.
to klasę złożoną z sześciolatków. Dzieci jest 23. Po upływie
ośmiu miesięcy maluchy złego
słowa o szkole nie powiedzą.
A pierwszy dzień też wspominają z uśmiechem. - Mieliśmy wielkie pudła, tyty z cukierkami. Byli
z nami rodzice i było fajnie – mówią uczniowie 1b. - Nauczyliśmy
się różnych literek i cyferek, pisać
i czytać. Poznaliśmy nowe piosenki. Bawimy się w klasie i na dworze. Mamy koleżanki i kolegów.
Szkoła nam się podoba – dodają.
Barbara Janas, dyrektor SP nr 37,
przyznaje, że do utworzenia klasy przygotowywano się cały rok.
- Udało nam się to dzięki uprzejmości dyrekcji Przedszkola nr 4.
Organizowaliśmy spotkania z ro-
dzicami, prezentacje szkoły, zajęcia otwarte. Dla rodziców najważniejsze było bezpieczeństwo
dzieci. Zadbaliśmy o to.
W szkole wydłużono godziny
pracy świetlicy, utworzono też
osobną świetlicę tylko dla najmłodszych uczniów. Salę, dzięki
pomocy uczniów Zespołu Szkół
Plastycznych w Katowicach,
Turnieje, bitwa i sporo muzyki
muzyczny. Przemarsz zakończy
się przy budynku Poczty Głównej, gdzie nastąpi symboliczne
przekazanie klucza do miasta
Chorzowskiemu Bractwu Bożogrobców. To jednak nie koniec
sobotnich atrakcji. Sporo bę-
dzie się działo na terenie „Sztygarki” i pod szybem „Prezydent”
przy ul. Kościuszki. To właśnie
tutaj w ramach Industriady,
czyli święta Szlaku Zabytków
Techniki, nie zabraknie dobrej
muzyki, wystaw czy warsztatów.
Na scenie wystąpi m.in. zespół
Anima. Natomiast grupa Plateau zaprezentuje utwory ze swojej najnowszej płyty „Projekt
Grechuta”. Zespół wesprą znakomici goście, w tym Wojciech
Waglewski, Marek Jackowski,
Foto: Adrian Ślązok
Świętowanie zacznie się w piątek, 10 czerwca, na Stadionie
Miejskim przy ul. Lompy. Od
godziny 15.00 nie zabraknie
gier i zabaw dla najmłodszych.
Późnym popołudniem na scenie zaprezentują się m.in. chorzowska formacja Straż Nocna.
Wieczorem usłyszymy gwiazdy:
zespół Bracia i Kombii.
W sobotni poranek, 11 czerwca, ulicą Wolności przejdzie
parada. - Będzie miała ona
nieco inny charakter niż do tej
pory – zapowiada Rafał Zaremba, naczelnik wydziału Kultury
i Sportu w chorzowskim Urzędzie Miasta. W tym roku główną
atrakcją będą rycerze. - W Metropolitalnej Paradzie Historycznej wezmą udział zaproszone bractwa rycerskie. Paradę
poprzedzi uroczysta msza św.
w kościele św. Jadwigi, na której będzie poświęcony sztandar
Chorzowskiego Bractwa Bożogrobców – mówi Rafał Zaremba.
Od godziny 11.00 zgromadzeni
na ul. Wolności zobaczą m.in.
prezentacje średniowiecznych
grup rekonstrukcyjnych, zespołów muzyki dawnej, teatr
W ubiegłym roku mieszkańcy mogli podziwiać pojedynki rycerzy w Skansenie. W tym roku będzie podobnie.
Foto: Paweł Mikołajczyk
Kombii, Bracia, Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego to główne atrakcje Święta Miasta.
Nie zabraknie parady, która w tym roku będzie metropolitalna i historyczna. Imprezy zaplanowano od 10 do 12 czerwca.
N r 4 (05.2011)
Zdjęcia: Mariusz Banduch
Chorzowianin.pl
II
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 4/2011
Chorzów będzie miał Orlika
Powstanie kompleks nowoczesnych boisk przy ul. Kościuszki. Taką decyzję podjęli radni podczas
ostatnich obrad sesji Rady Miasta, 28 kwietnia.
50 tys. zł. - Sprawdzaliśmy jak wygląda to w innych samorządach.
Roczne utrzymanie kompleksu
powinno zamknąć się w tej kwocie. Poza tym połowa tych kosztów
pokrywana jest z budżetu państwa
– mówi zastępca prezydenta.
O nowoczesnym kompleksie boisk radni dyskutowali już w lutym. Wtedy z budżetu miało trafić na ten cel 150 tys. zł. Radni
obawiali się, że budowa Orlika
przy ul. Kościuszki pochłonie
więcej budżetowych środków.
Mówili o kolejnych 150, 200 tys.
zł. Poruszali także koszty utrzymania boiska, które ich zdaniem znacznie przekraczałby
finansowe możliwości miasta.
Lepiej, jak zaznaczał m.in. Marek Kopel, wiceprzewodniczący
RM, wybudować w tym miejscu
boisko tartanowe, tańsze w wykonaniu i utrzymaniu. Do głosowania za „Orlikiem” zachęcali
wówczas Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa i Marcin Michalik,
zastępca prezydenta Chorzowa ds.
gospodarczych. Radni nie wyrazili
jednak zgody na inwestycję.
W międzyczasie, jak zaznacza
Marcin Michalik, nastąpiła zmiana kosztorysu budowy. - Zakładamy,
że z budżetu miasta nie będziemy
musieli dokładać już więcej do
utworzenia kompleksu. Wcześniej
szacowaliśmy, że budowa „Orlika”
zamknie się w kwocie 1,6 mln zł.
Znaleźliśmy pewne oszczędności i
kwota ta nie powinna przekroczyć
1,1 mln zł. Utworzenie tego typu
kompleksu na tak zniszczonym
Po pracę stawili się tłumnie
Blisko pięćdziesięciu wystawców, wśród nich zarówno pracodawcy jak
i Urzędy Pracy z miast ościennych poszukiwały pracowników. 13 kwietnia w hali MORiS odbyły się XXII Targi Pracy.
sięcy. Także kwota bezzwrotnej
dotacji na rozpoczęcie własnej
działalności uległa obniżeniu,
dzięki temu zbiegowi będzie
mogło z tej formy pomocy skorzystać więcej osób – przyznaje
Jerzy Kędziora, dyrektor chorzowskiego PUP.
Na Targach poza ofertami pracy, można było znaleźć również
propozycje szkoleń. – Zapraszamy do udziału w projekcie
Pracownik Call Center – specjalista nowej ery. Skierowany jest
on do osób nieposiadających
zatrudniania, zamieszkujących
województwo śląskie i należących do jednej z grup: osób po
45 roku życia albo studentów
zaocznych. Osoby spełniające
te warunki przygotowujemy do
telefonicznej obsługi klienta.
Oferujemy przeszkolenie, płatny staż, a minimum 84 uczestnikom projektu gwarantujemy
zatrudnienie – mówi Elżbieta
Dobrzańska, pracownik Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy
Górniczej .
W tym roku, nie zabrakło także ofert pracy za granicą. Od 1
maja zostanie otwarty dla pracowników z Polski, niemiecki
i austriacki rynek pracy. Jest
w czym wybierać. – Mamy dużo
ofert pracy. Od zaraz jesteśmy
w stanie zatrudnić sto pielęgniarek. Poszukiwani są pracownicy
branży budowlanej: murarze,
cieśle szalunkowi, malarze.
Musimy pamiętać jednak, że
w przypadku niemieckiego pracodawcy, równie ważne jak kwalifikacje i doświadczenie, jest
znajomość języka niemieckiego – przyznaje Michał Wróbel
z Magnus Work.
XXII Targi Pracy zorganizowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie,
Urząd Miasta Chorzów oraz
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
mn
XXII Targi Pracy odbyły się 13 kwietnia w Hali MORiS.
Wiadomości Samorządowe
Przykładowa wizualizacja Orlika
Znika część hutniczych ruin
Widok ruin Huty Królewskiej widocznej z estakady
znika coraz szybciej. Walcownię zasłania ściana.
Remont ściany rozpoczął się
z końcem ubiegłego roku. Wygląd zmienia strona południowa,
część ściany zachodniej i dach
hali. Huta Królewska wchodzi
w skład koncernu ArcelorMittal
Poland i to on w całości finansuje
prace. Inwestycja ma poprawić
nie tylko funkcjonowanie zakładu
ale także wizerunek miasta. - Prace
realizowane są etapowo i przebiegają zgodnie z planem – informuje
Sylwia Winiarek, rzecznik ArcelorMittal Poland.
Odnawiana ściana jest mieszanką
cegły, szkła i blachy. Po zakończeniu tych prac planowane jest
zagospodarowanie placu przed
walcownią.
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, przyznaje, że cieszą go
zmiany dziejące się na terenie
huty. - Zaniedbany zakład widoczny z estakady był złą wizytówką
dla miasta. Odnowiona ściana
Foto: chorzowianin.tv
– Na zainteresowanych czeka około 1,5 tys. ofert pracy.
Skierowane są one głównie do
wysokiej klasy specjalistów,
jak również do osób o niższych
kwalifikacjach. Są także miejsca pracy dla osób z orzeczoną
niepełnosprawnością oraz dla
młodzieży. Agencje pracy tymczasowej oferują wyjazdy zagraniczne – mówi Jerzy Kędziora,
dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Chorzowie.
Wśród poszukujących pracy,
którzy w środę pojawili się
w hali MORiS, znalazła się Halina Bobek. – Mam orzeczoną
trzecią grupę inwalidzką. Trudno mi znaleźć odpowiednią
ofertę pracy. Jest ich sporo, ale
musiałabym być zdrowsza albo
młodsza – przyznaje pani Halina, która bezrobotna jest od
prawie 20 lat.
- To nie będzie dla nas łatwy
rok. Dysponujemy dużo mniejszym budżetem. Pozyskane
środki zgodnie ze wskazaniami
Ministerstwa Pracy przeznaczymy głównie na zawodową aktywizację młodzieży do 25 roku
życia, osób w wieku 55+ oraz
osób niepełnosprawnych. Niestety zmniejszy się również liczba aktywnych form zatrudnienia. Musieliśmy skrócić okres
stażu z sześciu do trzech mie-
terenie przy ul. Kościuszki jest dobrym pomysłem. Miejsce dla „Orlika” jest doskonałe, blisko centrum
i dzielnicy Chorzów Stary. Boisko
będzie służyło miastu – uważa.
Radnych najwidoczniej przekonały te argumenty bo za uchwałą
głosowali niemal jednomyślnie.
Wstrzymały się tylko trzy osoby.
Wśród nich nie było Marka Kopla,
który przyznał, że od ostatniej propozycji budowy Orlika zaszły zmiany.
- Koszt budowy zmniejszono z niemal
1,7 mln zł do 1,4 mln zł. A można liczyć
nawet na 1,2 mln. zł. Pokazaliśmy w
budżecie całą potrzebną kwotę, czyli
ponad 700 tys. zł. Koszty utrzymania,
jak zapewnia zastępca prezydenta,
wyniosą około 50 tys. zł, a połowę
płaci Urząd Marszałkowski.
wojz
Dodatek wydawany we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów.
Redaktor prowadzący Wojciech Zawadzki
Redakcja: chorzowianin.pl, 41-500 Chorzów, Plac Powstańców Śląskich 1, tel. 32 2413-374
Chorzowianin.pl ●• N r 4 ( 0 5 . 2 0 1 1 )
wygląda dobrze, wpisuje się
w industrialny charakter miejsca. Dzięki temu zmieni się sposób postrzegania tego terenu. Stanie się on bardziej atrakcyjny dla
mieszkańców, gości i inwestorów.
Prezydent nie ukrywa, że teren
(5,5 ha) przy walcowni będący
własnością miasta, chce zago-
Foto: Mariusz Banduch
Jednym z punktów kwietniowej
sesji RM była zmiana uchwały budżetowej, która zakładała
m.in. zwiększenie wydatków majątkowych o 796. 043 zł z przeznaczeniem na zadanie „Moje Boisko
– Orlik 2012”. To wkładu własny
konieczny do poniesienia w związku z informacją o decyzji o dofinansowaniu budowy ze środków z
budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego.
Dofinansowanie zamknie się w 660
tys. zł. Marcin Michalik, zastępca
prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych, mówi, że miasto ma zagwarantowane środki na budowę kompleksu boisk. - Trudno, żebyśmy
tą szansę zaprzepaścili - mówi.
Zaznacza, że roczne utrzymanie
Orlika nie powinno przekroczyć
spodarować. Radni podjęli już
uchwałę w sprawie przystąpienia
do zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic Metalowców, Katowickiej
i Towarowej. Dzięki temu w tym
miejscu powstać mógłby sklep
wielkopowierzchniowy lub centrum rozrywki. - Szukamy teraz
potencjalnych inwestorów. Życzyłbym sobie, aby powstało tutaj coś
atrakcyjnego dla mieszkańców
miasta i regionu. Znacznie fajniejszego od Silesia City Center –
uśmiecha się Andrzej Kotala.
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 4/2011
III
N r 4 (05.2011)
Chorzowianin.pl
Rewitalizacja części Chorzowa Batorego
- Chorzów był kiedyś ważnym
ośrodkiem przemysłowym, dziś
miasto zmienia oblicze. Stawiamy
na rozwój nowoczesnych technologii, handlu, usług i edukacji – mówi
Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych.
- Dzielnicę Batory zdominował największy niegdyś zakład Huta Batory. Zapewniał on zatrudnienie
wielu osobom, nieraz całym rodzinom. Z czasem sytuacja uległa jednak zmianie – dodaje. Hutę sprywatyzowano i podzielono na kilka
spółek. Wzrosło bezrobocie. A klimat tego miejsca, niegdyś silnego
przemysłowego ośrodka, oddają
jeszcze industrialne obiekty. Można do nich niewątpliwie zaliczyć
też stare, robotnicze osiedle tzw.
Biadacz, o którym przypomniano
sobie nie tak dawno.
Na przełomie lat 2009/2010 r.
miasto przystąpiło do rewitalizacji tego terenu. Pojawiło
się m.in. boisko o syntetycznej
nawierzchni, plac zabaw przy
ul. Odrzańskiej, rozpoczęto przebudowę ul. Leśnej. W tym roku
prace będą kontynuowane. Chorzów pozyskał bowiem środki na
rewitalizację obszarów problemowych Chorzowa Batorego – od
ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej.
Nieco ponad 7 mln 800 tys. zł
trafi na ten cel z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –
2013. Całkowitą wartość projektu
oszacowano na ponad 9 mln zł.
Celem projektu jest rewitalizacja obszarów postindustrialnych w dzielnicy. Pod uwagę
brany jest teren o łącznej powierzchni 14,8 ha. Dzięki temu
ma poprawić się jakość życia
mieszkańców „Biadacza” i „Starego Osiedla”. Polepszy się stan
środowiska. Zaplanowano zasadzenie ponad 100 drzew, przybędzie trawników i krzewów.
Pojawić ma się ścieżka rekreacyj-
Foto chorzowianin.tv
Ponad 9 mln zł trafi do Chorzowa Batorego. Dzięki temu Biadacz i Stare Osiedle wyładnieją.
Na przełomie lat 2009/2010 r. miasto przystąpiło do rewitalizacji Biadacza. Pojawiło się m.in. boisko o syntetycznej nawierzchni.
na w rejonie ul. Skrajnej, wyposażona w m.in. ściankę wspinaczkową, obiekty małej architektury.
Zmodernizowane zostaną drogi
i chodniki. Będzie więcej ulicznych
latarni i miejsc parkingowych.
Przy ul. Odrodzenia przebudowana zostanie pętla autobusowa, tak
aby dostosować ją dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach
projektu na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Podmiejskiej
planowane jest nasadzenie zieleni oraz posadowienie elementów
małej architektury. - Racjonalnie
zostanie zagospodarowana przestrzeń miejska. Rewitalizacja jest
szansą dla tej dzielnicy. Pozwoli
wykreować nowe obszary przyrodniczo-rekreacyjne, stworzy możliwości rozwoju ekonomicznego
i aktywizacji społecznej – uważa
Marcin Michalik.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2011 roku.
wojz
Majowe uroczystości
Pomnik żyrafy, wpisany do rejestru zabytków, po renowacji
odzyskał dawne stalowo-szare
barwy. Wcześniej podświetlany
był jarzeniówkami. Stare lampy
zastąpiły diody led, dające niebieskie światło. Wykonawcą podświetlenia jest firma Vattenfall, która oświetliła już w Chorzowie szyb
„Prezydent”. Imprezie towarzyszyła
wystawa najciekawszych zdjęć nadesłanych przez uczestników akcji
„Szukamy Zdjęć Żyrafy” oraz koncert zespołu Whiskey River.
Dobra wiadomość dla rowerzystów. Odwiedzając park mogą
oni przy ul. Złotej i przy Stadionie Śląskim za 5 zł za godzinę
wypożyczyć rower tradycyjny
bądź elektryczny. Tych tradycyjnych jest około 70, elektrycznych
jest 16, naładowany akumulator
powinien wystarczyć na przejechanie około 50 km. W razie rozładowania baterię można podładować pedałując.
Sezon zainaugurowało także
Śląskie Wesołe Miasteczko. Według Daniela Heinsta, dyrektora
obiektu, lunapark będzie bardziej przyjazny i ciekawszy dla
odwiedzających. Część urządzeń
przeszła lifting, teren jest podzielony tematycznie, tak, aby zadowolić najmłodszych i najstarszych gości. Jedną z nowości jest
miasteczko Kon-Tiki, do którego
wejścia strzegą figury podobne
do tych znanych z Wysp Wielkanocnych. Natomiast w lipcu powstanie tu, największy w Polsce,
magiczny labirynt.
W sobotnie lipcowe i sierpniowe
wieczory w Wesołym Miasteczku
będzie można bawić się nawet
do północy. Nie zmienia się cena
karnetu. W dni powszednie zapłacimy za niego 40 zł, w weekendy 50. Dzieci do lat trzech wejdą
bezpłatnie a osoby powyżej 60 lat
zapłacą 20 zł.
Od maja goście odwiedzać mogą
również Port Chorzów, czyli plenerowe miasteczko łączące sport,
zabawę i edukację regionalną.
Port mieści się na Dużej Łące
Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku, dzięki wyposażeniu
w ratanowe meble, wygodne hamaki, palmy i wysypaniu 400 ton
piasku, przypomina egzotyczną
plażę. Odwiedzający miasteczko
mogą skorzystać z fitness klubu,
wypożyczalni segway’ów i rowerów, placu zabaw dla dzieci czy
boiska do siatkówki plażowej,
piłki nożnej i badmintona. Dobrą zabawę zagwarantować mają
koncerty czołowych dj`ów, recitale, imprezy artystyczne i muzyka na żywo. Nie zabraknie tematycznych cyklów przeznaczonych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Natomiast przy Kanale Regatowym, przygotowano rowerki
wodne, kajaki, łódki. Tuż obok ka-
nału powstanie skate park, który
dotąd funkcjonował na kąpielisku
„Fala”. - To, że w parku powstał
Port Chorzów to kolejny krok realizacji zasady i zobowiązania
wobec właściciela, czyli marszałka województwa śląskiego, że w
parku ma się dziać – mówi Arkadiusz Godlewski, prezes WPKiW. Tutaj osoby w każdym wieku, całe
rodziny będą mogły zacumować i
miło spędzić wolny czas – dodaje.
Nowe miejsce spodobało się także
Andrzejowi Kotali, prezydentowi
Chorzowa. - Cieszę się, że Port
powstał w tym miejscu. Skala tego
przedsięwzięcia przerosła moje
oczekiwania. Port łączy edukację,
naukę i rozrywkę. Jest świetną
promocją Chorzowa i parku.
Rezerwuję tutaj swój pierwszy
tydzień urlopu.
Port Chorzów będzie na pewno
działał do końca wakacji. Czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 22.00,
a w soboty i niedziele od 10.00
do 24.00. Niestety tylko z boiska
i leżaków można korzystać bezpłatnie. Pozostały sprzęt można
wypożyczyć.
Miasteczko rekreacyjne to
wspólne przedsięwzięcie zarządu WPKiW i firmy PepsiCo.
Patronat nad projektem objęli
marszałek województwa śląskiego i prezydent Chorzowa.
wojz
Święto patrona miasta obchodzono 4 maja w sanktuarium św. Floriana. Uroczystość uświetnił występ chorzowskiego Chóru św. Floriana z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej. Mszę świętą koncelebrował arcybiskup Damian
Zimoń, metropolita katowicki.
6 maja pod pomnikiem Żołnierzy
Polskich przy ul. Śląskiej odbyły się
oficjalne uroczystości upamiętniające 66. rocznicę zakończenia II wojny
światowej. Kwiaty pod pomnikiem
złozył m.in. Andrzej Kotala, prezydent
Chorzowa.
Zdjęcia: Mariusz Banduch
Warsztatami graffiti, muzyką na żywo, rajdem po parku oraz iluminacją rzeźby
żyrafy zainaugurowano, 30 kwietnia, sezon wiosenno-letni w Wojewódzkim Parku
Kultury i Wypoczynku.
Foto: chorzowianin.tv
Atrakcji nie zabraknie
Z początkiem miesiąca
odbyły się oficjalne uroczystości upamiętniające
220 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, 90 Rocznicę wybuchu III powstania
śląskiego, 66 rocznicę zakończenia II wojny światowej
oraz siedemnastą rocznicę
sprowadzenia relikwii św.
Floriana do Chorzowa.
W wydarzeniach tych udział
zabrali mieszkańcy, władze
miasta, przedstawiciele środowisk kombatanckich, stowarzyszeń, zakładów pracy,
szkół, chorzowskich harcerzy
oraz radnych.
Chorzowianin.pl ●• N r 4 ( 0 5 . 2 0 1 1 )
3 maja msza święta w kościele
św. Barbary z oprawą artystyczną
Chóru „Barbara”, przemarsz ulicami
3 Maja - Katowicką pod Pomnik
Powstańca Śląskiego i uroczystości
pod pomnikiem upamiętniły rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz
wybuchu III powstania śląskiego.
N r 4 (05.2011)
Chorzowianin.pl
IV
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 4/2011
Międzynarodowy Festiwal Bluestracje 2011 dobiegł końca
Tegoroczną wiosnę tradycyjnie już Śląsk przywitał bluesowymi brzmieniami. 27 kwietnia ruszyła XIV edycja Międzynarodowego Festiwalu
BLUESTRACJE, które w tym roku zagościły w Katowicach, Piekarach
Śląskich, Tarnowskich Górach oraz w „Mieście bluesa” – Chorzowie.
Katowickie, bluestracyjne spotkanie uwieńczone zostało występem na ul. Mariackiej, jednego z
wiodących artystów polskiej sceny
bluesowej – Adama Kulisza, który
zaprezentował swój nowy projekt
„Kulisz Trio”. Tego samego dnia
można było posłuchać bluesa w
Tarnowskich Górach, gdzie koncert dał Marek Makaron Motyka,
oraz w Piekarach Śląskich – tam
obok zespołu Ścigani, wystąpił
pierwszy zagraniczny gość – holenderska formacja Sean Walsh
Band.
W kolejnych dniach Chorzów
jako „Miasto bluesa”, gościł
28 kwietnia w Klubie Sztygarka
zespoły Around the Blues oraz
Monkey Business w ramach tegorocznych premier.
Dzień później w Miejskim
Domu Kultury Batory oczarowali wszystkich widzów artyści
z Węgier – Jack Cannon Blues
Band, z Niemiec – Georg Schro-
eter & Marc Breitfelder, a także
nasi rodzimi – Elżbieta Mielczarek oraz zespół Tortilla.
Koncert finałowy Festiwalu Bluestracje, tradycyjnie odbył się w
chorzowskim Teatrze Rozrywki,
gdzie już po raz jedenasty podsumowano ankietę „Blues Top”
czytelników Kwartalnika „Twój
Blues”. Tegoroczne „Bluesy-Kalarusy” przypadły młodym artystom.
Wielki sukces dla muzyków zespołu HooDoo Band, odkrycia zeszłego roku, którzy w „Blues Top”
2010 zdobyli aż trzy tytuły: „Zespół
Roku”, „Gitarzysta Roku (Bartek
Miarka), „Wokalista Roku” (Tomek
Nitribitt). Niezwykła niespodzianka w kategorii „Wokalistka Roku”
- tytuł zdobyła Joasia Mrozek
z chorzowskiej formacji Around the Blues. „Harmonijkarzem roku” został Michał Kielak,
a „Bluesa-Kalarusa” w kategorii
„Instrumenty różne” odebrał Jan
Gałach. W kategorii „Pianista
Koncert finałowy Bluestracji odbył sie w Teatrze Rozrywki. Na scenie wystapiła m.in. Joasia Mrozek z chorzowskiej
formacji Around the Blues.
roku” już od kilku lat króluje
Bartek Szopiński, który i w tym
roku nie miał sobie równych.
O tytuł płyty roku konkurowały
z sobą „JJ Band i przyjaciele
grają utwory Tadeusza Nalepy”
z „HooDoo Band”. Zwyciężył Jacek Joguś z przyjaciółmi. Obie
płyty zostały nominowane do
Fryderyków. W kategorii „Od-
Zdjęcia: Mariusz Banduch
W ciągu czterech dni, miłośnicy bluesowych rytmów
mogli cieszyć się niepowtarzalną muzyką, graną zarówno w salach koncertowych,
w kameralnych klubach, a także
w plenerze. BLUESTRACJE
2011 to powiew świeżości, młoda fala artystów, która świetnie
oddaje klimat tradycyjnego
bluesa w połączeniu z nowoczesnymi brzmieniami.
W tym roku postanowiono niekonwencjonalnie rozpocząć festiwal. 27 kwietnia na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miała miejsce konferencja nt. „Jak na blues
w duszy gra? Blues jako forma
przekazu”. O wpływie muzyki
na nasze emocje dyskutowali
m.in. muzycy zespołu Dżem, Jan
i Józef Skrzekowie wraz z innymi
artystami i animatorami kultury,
dla których blues jest pasją, stylem życia.
Fanów bluesa w „Batorym” rozruszał duet Georg Schroeter & Marc Breitfelder.
Elzbieta Mielczarek podczas koncertu w MDK Batory.
Młodzież z Ploiesti z wizytą w Chorzowie
Uczniowie Słowaka gościli w swoich domach rówieśników z rumuńskiego Ploiesti. Uczestnicy
poznawali się wzajemnie, zwiedzali Chorzów i okolice.
Mimo, że na mapie dzieli ich
ponad 750 km, to łączy o wiele
więcej. Anna Malik, uczennica
AZSO dzieli się swoimi wrażeniami. - Jest to nowe doświadczenie dla nas. Możemy poznać
wspaniałych ludzi, z którymi
raczej nie mielibyśmy okazji nawiązać kontaktu. Olteanu Ilinca,
licealista z Ploiesti przyznaje, że
w Chorzowie czuje się świetnie.
- Lubię to miejsce. Jest bardzo
miło, a ludzie są cudowni.
Współpraca chorzowskiego „Słowaka” z rumuńskim liceum trwa
już trzy lata. Wspólnie realizowany projekt nosi nazwę „Plorzów.
- Tych pomysłów na wymianę
było bardzo wiele i w zasadzie realizujemy je od momentu, kiedy
wprowadzona została swoboda
poruszania się po Europie - mówi
Przemysław Fabjański, dyrektor
AZSO. Idea wymiany jest prosta. Jedni uczą się od drugich.
-Czerpiemy wzorce z liceum rumuńskiego i pewnie oni troszkę
od nas. Zazdrościmy im odro-
Uczniowie z Ploiesti udali się z wizytą m.in. do chorzowskiego Urzędu Miasta.
binę poziomu edukacji w tym
kraju, ale mamy nadzieję, że będziemy za nimi podążać – dodaje
Fabjański. Michaela Bondoc, na-
uczycielka języka francuskiego
w rumuńskim liceum, podziela
zdanie dyrektora „Słowaka”. - To
wymiana językowa i kulturowa.
Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy
o Chorzowie, o Krakowie i generalnie o Polsce, o których dotychczas nie mieliśmy pojęcia.
Chorzowianin.pl ●• N r 4 ( 0 5 . 2 0 1 1 )
Uczniowie obu szkól odwiedzili m.in. Urząd Miasta i spotkali
się z Wiesławem Ciężkowskim,
zastępcą prezydenta ds. społecznych. Mieli okazję zwiedzić
gmach Urzędu, a także wcielić się w rolę samorządowców.
Magda Kocot, uczennica AZSO
zasiadła na miejscu przewodniczącego Rady Miasta. - Było to
ciekawe doświadczenie i mam
nadzieję, że będę mogła tam
jeszcze kiedyś zasiąść – śmieje
się dziewczyna.
O tym, że pobyt w Chorzowie
był pouczający, zaświadczają
uczniowie zarówno polscy, jak
i rumuńscy. Monika Kusiak
szybko przełamała barierę językową. - Zawsze na początku
zdarzają się jakieś problemy,
ale z czasem wszystko mija.
Dzięki takim projektom nabieramy doświadczenia i później,
wyjeżdżając do innego kraju,
czujemy się swobodniej. Vasile Miruna z Ploiesti wróci do
domu z bagażem wspomnień. To interesujące doświadczenie,
poznać tylu ludzi z innego kraju. Mam nadzieję, że również
dla naszych gospodarzy było to
ciekawe spotkanie i dowiedzieli się czegoś nowego o Rumunii.
krycie roku” wielkie brawa dla
oryginalnego duetu „Przytuła &
Kruk”, którzy zwyciężyli w wielu zeszłorocznych konkursach,
w tym m.in. w Polish Blues
Challenge. Do galerii bluesowych postaci dołączył również
Wojciech Mann, który otrzymał
najwięcej głosów w kategorii
„Osobowość roku”
W kategorii „Wydarzenie roku” –
Kwartalnik „Twój Blues”, otrzymał zaszczytny tytuł – Keeping
The Blues Alive. Chorzowski magazyn, jest pierwszym polskim,
a szóstym europejskim zdobywcą
tej prestiżowej nagrody przyznawanej przez amerykańską The
Blues Foundation.
W drugiej części koncertu finałowego na deskach chorzowskiego
Teatru Rozrywki wystąpiły artystki legendarnej wytwórni RUF: Samantha Fish (USA), Cassie Taylor
(USA), Dani Wilde (GB) w projekcie „Girls with guitars”.
Tegoroczne BLUESTRACJE zakończyły się w klubie Szuflada 15, gdzie
miłośnicy bluesa wraz z zespołem Kajetana Drozda kameralnie przywitali maj.
Karolina Galla
Najważniejsze, że wrócimy do
domu z bagażem wielu niezapomnianych wspomnień i wrażeń.
Mimo, że w Ploiesti mieszka
dwa razy więcej osób niż w Chorzowie, jest bardzo podobne do
naszego miasta. - Boryka się
ono z podobnymi problemami
jak Chorzów, czyli i z bezrobociem i z problemami społecznymi. Jesteśmy miastami bardzo
podobnymi do siebie. Ploiesti
to również miasto przemysłowe – przyznaje Przemysław Fabjański.
Goście z rumuńskiego Ploiesti przebywali w Chorzowie
w dniach 10-15 kwietnia. Podczas
pobytu odwiedzili m.in.: Pszczynę, zabrzańską kopalnię Guido,
zwiedzili gmach Sejmu Śląskiego, spotkali się z przedstawicielami mediów oraz uczestniczyli
w wykładach. Teraz to uczniowie
AZSO nie mogą doczekać się wyjazdu do Rumunii. - Planujemy
rewizytę. Prawdopodobnie nasi
obecni gospodarze odwiedzą nas
w Ploiesti pod koniec września –
zaprasza chorzowskich licealistów Vasilie Moga, nauczyciel
języka francuskiego w rumuńskim liceum.
mn
REKLAMA
Chorzowianin.pl ●• N r 5 ( 0 5 . 2 0 1 1 )
7
N r 5 (05.2011)
Chorzowianin.pl
8
KRÓTKO
Ruch mierzy w piątkę!
- To ogromny sukces naszego klubu. Będziemy mieli w tym sezonie
piąte lub szóste miejsce - cieszył
się po spotkaniu w Piotrkowie
Klaudiusz Sevković, prezes KPR
Ruch. Jego drużyna (w meczu o
miejsca 5-8) uległa wprawdzie
Piotrcovii 27:29, ale w pierwszym
spotkaniu w Chorzowie Ruch wygrał... 29:26. Rewanż był szalenie
zacięty. W ostatniej minucie mieliśmy „idealny remis” w dwumeczu, ale niemal równo z syreną
27. bramkę dla „niebieskich”
rzuciła Barbara Jasińska.
W maju KPR Ruch rozegra dwumecz o piąte miejsce. Rywalem
będzie KSS Kielce (mecze 7 i 14
maja).
●●●
Na koniec z najlepszymi
Momentami było już bardzo
nerwowo, drużyna znalazła się
bardzo blisko strefy spadkowej,
ale zagrożenie zostało oddalone. Na dwie kolejki przed końcem Clearex zajmuje 8. miejsce,
z 10-punktową przewagą nad
dwiema ostatnimi drużynami. W
kwietniu drużyna Tadeusza Wolnego uległa na wyjeździe Gwieździe Ruda Śląska 1:2 i pokonała
u siebie GKS Tychy 5:1.
Chorzowianie mogą... „namieszać” w walce o tytuł. Zmierzą się
bowiem jeszcze z dwoma kandydatami do tytułu: najpierw u siebie z liderem Akademią Pniewy
(8 maja), a potem na wyjeździe z
wiceliderem Wisłą Kraków.
●●●
Siatkarki trzecie.
W pierwszym sezonie po fuzji połączone siły Sokoła Chorzów i MOSiR-u Mysłowice wstydu nie przyniosły. Drużyna odpadła dopiero
w półfinale play off I ligi, z najlepszym zespołem rundy zasadniczej
PTPS Piła. Po dwóch porażkach
na wyjeździe, także w trzecim meczu - w Mysłowicach - górą były pilanki. Silesię Volley stać było tylko
na urwanie im seta.
Przed nowym sezonem szykują
się spore zmiany. Klub nie przedłużył kontraktów z Mariolą
Wojtowicz, Justyną Ordak i Iwoną Kandorą. Powód? Ograniczone możliwości finansowe.
●●●
Strzelanina w „Hajdukach”
W futsalu statystycznie pada więcej bramek niż w futbolu. Jednak
rozmiary zwycięstwa Mareksu
nad Auto Compleksem Przodkowo w I lidze „halówki” wywołują
zdziwienie: chorzowianie wygrali
w KS „Hajduki”... 15:10! Był to zarazem jedyny sukces naszej drużyny w kwietniu. Pozostałe mecze
kończyła bez punktów - 0:4 z Gattą
Zduńska Wola i 4:6 z Remedium
Pyskowice (oba na wyjeździe). Marex zajmuje 8. lokatę, a w dwóch
ostatnich kolejkach zmierzy się
z niżej notowanymi: AZS-em
Gdańsk i AZS-em UŚ Katowice.
●●●
Seria zwycięstw Wyzwolenia,
Po słabym początku wiosny piłkarze AKS CEZ Elcho Wyzwolenie
zaczęli regularnie punktować. Pokonali: Przyszłość Ciochowice (2:0,
d), KS Częstochowa (1:0, w), Zielonych Żarki (4:1, d), a także Górnika 09 Mysłowice (3:1, d). Jedyna
porażka przytrafiła się niestety w
ważnym dla układu tabeli spotkaniu ze Szczakowianką Jaworzno
(1:2, w). Bo to właśnie były zespół
Ekstraklasy przewodzi stawce, a
chorzowianie (3. miejsce) tracą do
niego sześć punktów.
SPORT
Strażnik, nie właściciel
Transakcja we władzach spółki Ruch Chorzów S.A. Dariusz Smagorowicz kupił od Mariusza Klimka
pakiet akcji, dzięki czemu ma ich już ok. 90 procent. Co natomiast stanie się z biznesmenem, który
niegdyś wyprowadził „niebieskich” na prostą?
21 kwietnia doszło do transakcji
pomiędzy spółką Varexpol, którą
reprezentuje Mariusz Klimek, a
spółką 4Energy, której prezesem
i głównym akcjonariuszem jest
Dariusz Smagorowicz. W komunikacie giełdowym czytamy: „W
drodze umowy cywilnej zawartej
w Katowicach dnia 21.04.2011r.
Spółka 4Energy S.A. nabyła
4.089.919 sztuk akcji Ruch Chorzów S.A. za łączną cenę w wysokości 4.089.919,00 zł. Nabytym
akcjom odpowiada udział w wysokości 35,57% w kapitale zakładowym Ruch Chorzów S.A”.
Obecnie Smagorowicz, przewodniczący rady nadzorczej Ruch
Chorzów S.A., wraz z akcjami nabytymi przez 4Energy S.A. posiada około 90 procent akcji spółki.
Natomiast Mariusz Klimek nie
dysponuje już żadnymi papierami wartościowymi chorzowskiego klubu.
To Klimek przed laty, przy tworzeniu spółki akcyjnej, zaprosił
Smagorowicza do współpracy.
Ostatnio jednak biznesmeni
mieli odmienne spojrzenie na
zarządzanie klubem. Mówiło się
o konfliktach. Klimek optował za
sprzedażą najlepszych piłkarzy,
Smagorowicz wolał zatrzymać
ich w Ruchu. - To jest biznes, w
którym sprzedaje się piłkarzy.
Trzeba umieć wyczuć tę najlepszą okazję. Dla mnie dobrym interesem były transfery Artura Sobiecha i Macieja Sadloka (obaj
przeszli do Polonii Warszawa
- przyp. red.). Zawsze wydawało
mi się, że ten klub jest pozycjonowany, by te perełki sprzedawać i szukać nowych - tłumaczy
Fot. Paweł Mikołajczyk
Chorzowianin.pl
Nowy strażnik Ruchu - Dariusz Smagorowicz (z lewej). Obok Mariusz Klimek.
Mariusz Klimek. - Darek miał
rozbieżne zdanie, ale udało mi
się go przekonać i chyba tego
nie żałujemy - dodaje.
Zarówno Smagorowicz jak i Klimek powtarzają, że ich umowa
służyć ma dobru Ruchu. - Wierzę
w to, że ten pakiet został przekazany w dobre ręce - przyznaje
Klimek, któremu zaproponowano
dalsze członkostwo w radzie nadzorczej spółki. Zgodził się, choć...
nie wyklucza, że w przyszłości
będzie pomagać komu innemu.
- Kocha się tylko jedną kobietę
i jeden klub. Tak jest w moim
przypadku. Ten klub zawsze będzie niebieski. Mam jednak cztery propozycje współpracy - dwie
ze Śląska, dwie z odleglejszych
Ekstremalny maraton
Trzecia edycja Silesia Marathonu była zdecydowanie najtrudniejsza ze wszystkich. Deszcz, wiatr, chłód... Mimo to 3 maja padł rekord
frekwencji!
Po rocznej przerwie (w drugiej
edycji zawody organizowane
były głównie w Katowicach) Silesia Marathon powrócił do Chorzowa. Start usytuowano przy
Stadionie Śląskim, trasa wiodła
alejkami WPKiW, przez Chorzów
Stary do Siemianowic Śląskich, a
stamtąd do Katowic. Zawodnicy
biorący udział w półmaratonie
(21,097 km) wpadali na metę przy
„Spodku”, zaś ci, którzy zdecydowali się przebiec pełny dystans
(42,195 km), mieli jeszcze do pokonania pętlę po katowickich
dzielnicach.
Pogoda wyraźnie „zmówiła się”
przeciwko biegaczom. Deszcz,
wiatr, temperatura w granicach
4-5 stopni... Warunki były iście ekstremalne. Mimo to maraton ukończyło 695 zawodników, półmaraton - 400. Łącznie ze sztafetami, o
których za moment, wystartowało ponad 1100 osób, co stanowi
rekord frekwencji tej imprezy.
Najszybszy na „królewskim dystansie” był Przemysław Rojewski, który uzyskał czas 2:26:37. To
pierwsze zwycięstwo Polaka w
historii Silesia Marathonu - dotychczas triumfowali biegacze
zza wschodniej granicy. Drugie
miejsce zajął Litwin Tadas Kavaliauskas (2:34:48), a trzeci był
Grzegorz Czyż (2:36:47). Wśród
pań triumfowała Białorusinka
Natalia Hryhoryeva (2:59:48).
Druga była Monika Kruczek
(3:07:13), a trzecia Ewa Kalarus
(3:07:41).
regionów kraju - informuje.
Klimek, który w 2004 roku podjął się misji ratowania „niebieskich” (klub był wówczas mocno
zadłużonym stowarzyszeniem),
został zapytany o to, czy zrobiłby
to ponownie. - Nie - odpowiada.
- Bardzo bowiem ucierpiała na
tym moja rodzina. Gdybym jeszcze raz miał to zrobić, nie podjąłbym się tego - dodaje.
Natomiast Smagorowicz, który
stał się formalnie właścicielem
Ruchu, apeluje, by nie używać
takiego określenia. Dlaczego?
- Nie jestem właścicielem, tylko opiekunem prawnym tego
klubu. Strażnikiem, który ma
być odpowiedzialny za to, co się
stanie z Ruchem. Właścicielami
zaś są te wszystkie osoby, które
noszą go w sercu, ludzie, którzy
utożsamiają się z klubem - podkreśla.
Jaka jest wizja „nowego strażnika”? - Ruch będzie wzmacniany.
Nie tylko jeśli chodzi o drużynę,
ale także w sferze organizacyjnej
- zapewnia Smagorowicz. W kwestii transferów decydujące słowo
zachowa trener Waldemar Fornalik. - Nigdy nie można powiedzieć, że coś nie jest na sprzedaż,
ale nawet przy dobrych ofertach
pytamy trenera o zdanie. Jeśli
ma ucierpieć na tym aspekt sportowy, to takie transfery nie będą
przeprowadzane - kończy Dariusz Smagorowicz.
(fab)
Półmaraton wygrali: Andrzej
Nowak z Sosnowca (1:15:46)
oraz Anna Celińska z BielskaBiałej (1:22:46).
Przeprowadzono także rywalizację sztafet maratońskich. Najszybciej biegła Straż Miejska z
Chorzowa! Jan Kawka, Adam
Płonka, Dominik Piotrowski i
Marcin Skowron uzyskali łączny czas 3:10:18. - Chcieliśmy
pokazać, że strażnicy miejscy
to wysportowane chłopaki. Nie
tacy, którzy siedzą i nic nie robią - śmieje się Adam Płonka,
kierownik referatu prewencji
Straży Miejskiej w Chorzowie.
Dyrektor Silesia Marathonu
Bohdan Witwicki podkreślił, że
za rok trasa będzie prawdopodobnie zmieniona. - Z metą na
Stadionie Śląskim. Taką mamy
obietnicę od dyrektora Marka
Szczerbowskiego - powiedział
Witwicki. Szczerbowski potwierdził to w rozmowie z Chorzowianin.pl. Po zakończeniu
modernizacji obiektu biegacze
mają kończyć zmagania na nowiutkiej, niebieskiej bieżni Stadionu Śląskiego.
(mf)
Fot. Mariusz Banduch
N r 5 (05.2011)
Warunki panujące podczas Silesia Marathonu nie rozpieszczały biegaczy.
Chorzowianin.pl ●• N r 5 ( 0 5 . 2 0 1 1 )
Zimny prysznic pomógł
Utrzymanie w lidze, które za
cel - po niezbyt udanej rundzie jesiennej - postawili sobie
„niebiescy”, jest już na wyciągnięcie ręki. Pojawiła się nawet szansa na... powtórzenie
sukcesu sprzed roku i awans
do Ligi Europejskiej. Piłkarze
Ruchu wolą jednak mniej mówić, a więcej robić na boisku.
Po kwietniowej wygranej
w Warszawie z Legią Janusz
Paterman, członek Rady Nadzorczej, wspomniał o szansach
na... wicemistrzostwo (tabela
Ekstraklasy była tak „spłaszczona”, że Ruch miał niewielką stratę do drugiego zespołu).
Jednak porażka z Polonią Bytom - u siebie 0:2 - podziałała jak przysłowiowy zimny
prysznic na rozgrzane głowy.
Od tej pory na Cichej wolą
twardo stąpać po ziemi. Są
efekty. W kolejnych trzech
meczach drużyna zdobyła
siedem punktów: 0:0 z Widzewem Łódź (wyjazd), 1:0
z Koroną Kielce (w) i 1:0 z
Cracovią (dom). Znów pojawiła się szansa na podium
(Ruch na początku maja zajmował 7. miejsce, z dwoma
punktami straty do trzeciej
Lechii), ale w klubie byli
mądrzejsi o doświadczenia
sprzed miesiąca. Zwłaszcza
trener Waldemar Fornalik
nie dawał się wciągnąć w
dyskusje o pucharach. - Mówieniem się nic nie zrobi.
Trzeba wyjść i grą sprawić,
żeby tych punktów przybyło.
Po 30. kolejce usiądziemy i
się zastanowimy, czy mogło
być lepiej, czy też gorzej przyznał Fornalik.
Przed Ruchem ligowy finisz.
W maju zagra z: Zagłębiem
Lubin (d), Arką Gdynia (w),
Lechem Poznań (w), Polonią
Warszawa (d), Śląskiem Wrocław (d) i Jagiellonią Białystok (w).
Chorzowska Liga
Futsalu.
Pressing
mistrzem!
Panowanie Silesii (wygrywała
ChLF w latach 2007, 2009 i 2010)
przerwane - nowym mistrzem
Chorzowa został rewelacyjny
beniaminek Pressing. Losy tytułu rozstrzygnęły się w przedostatniej kolejce. Pressing musiał zdobyć przynajmniej punkt
w spotkaniu z VDS-em i... cel
osiągnął. Mecz zakończył się
wynikiem 3:3. Silesii pozostało drugie miejsce i wygrana w
prestiżowym meczu z nowym
czempionem w ostatniej kolejce (pokonała Pressing 6:1). Na
najniższym stopniu podium stanął Schenker.
Z I ligi spadły: Mateco, Bryka i Arko-Gum. W ich miejsce
awansowały: Biadacz, Markowa-Odziez.pl i Citroen. Z kolei
drugą ligę opuściły: Alpol Gemini, Trans Pionier oraz JowixTriomet, natomiast z trzeciej
dywizji awans wywalczyły: Feniks, mBank oraz Acel Hvac.
Nowy sezon rozpocznie się we
wrześniu, ale futsalowcy pozostają jeszcze aktywni. W maju
odbędzie się piąta edycja Pucharu ChLF. Trofeum broni
Schenker.
INFORMATOR
TEATR ROZRYWKI
Chorzów, ul. Konopnickiej 1
tel. (32) 346-19-30, fax. (32) 346-19-39
www.teatr-rozrywki.pl
Duża Scena
Pan Plamka i jego kot. - 31.05 godz. 10.00
Jesus Christ Superstar. – 17, 18, 19.05 godz. 19.00
Skrzypek na dachu. – 20, 21.05 godz. 18.30
Dyzma – musical. – 25, 26, 27, 28.05 godz. 19.00; 29.05 godz. 17.00
Moje drzewko pomarańczowe – gościnnie Teatr Polski z Bielska
Białej. – 1.06 godz. 9.00, 12.00
Saga Rodu Tiele – Wincklerów. – 6.06 godz. 19.00
Oliver! – 8.06 godz. 19.00; 9 i 10.06 godz. 11.00
Kwartet dla czterech aktorów – gościnnie Teatr IMKA z Warszawy.
– 15.05 godz. 17.00 i 19.00
Mała Scena
Adonis ma gościa. –1, 2.06. godz. 11.00; 1.06. godz. 17.00
Na końcu tęczy. – 14.05 godz. 19.30; 11, 12.06 godz. 19.30
Szkoła Teatru. Program edukacyjny. - 6.06. godz. 9.00; 7, 10, 13,
14.06. godz. 8.30
Pomalu, a jeszcze raz. – 20.05. godz. 19.30; 21.06 godz. 19.30
MIEJSKI DOM KULTURY „BATORY”
Chorzów ul. Batorego 6,
tel. (32)246-00-60
www.mdk-batory.com.pl
13.05. godz. 18.00
„Północ kontra południe” – wieczór indyjski – Grupa TAAL poprzez taniec przybliży sztukę i tradycje tych dwóch zasadniczo
różniących się rejonów Indii
15.05. godz. 16.30
Koncert Odpustowy przy Parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza
19.05. godz. 10.00
wycieczka do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (w ramach podsumowania zajęć „Mały modelarz”)
21.05 godz. 10.00
Rodzinne Warsztaty Przygodowo – Artystyczne - „Wyprawa do Czarodziejskiej Zagrody” – wycieczka integrująca rodziców z dziećmi
23 – 25.05 godz. 9.00
Festiwal Młodych Helikon
26.05 godz. 15.00
Pokaz żywienia w Klubie Ewa
27.05 godz. 19.00
Spektakl teatralny pt. „Bliskie spotkania” – premiera - Teatr Momo
28.05 godz. 18.00
Spektakl teatralny pt. „Na różne sposoby...” – grupa Escotillón
31.05 godz. 10.00
Klub Rozmaitości Kulturalnych „Pegaz”
Część 1 Wykład pt. „Historia Kościoła WNMP w Chorzowie Batorym” – prelegent dr Jacek Kurek, Część 2 Kabaret Fiesta
2.06 godz. 18.00
„Batoralia” – program artystyczny w wykonaniu uczestników zajęć MDK „Batory” – impreza z okazji Dnia Dziecka
KINO STUDYJNE PANORAMA
Chorzów, ul. Wolności 19/21
tel. (32) 241-19-68
www.kinopanorama.pl
Niepokonani. – 13 – 19.05. godz. 17.00
Erratum. – 13 – 19.05. godz. 19.50
Lato Muminków. – 14.05. godz. 15.00 Seans Malucha
Żona doskonała. – 20 – 26.05. godz. 19.00
Filmowy Chorzów – Przegląd Filmów Eugeniusza Klucznioka 20 – 25 maja
Byzuch. – 20.05. godz. 17.00
Byzuch 2. Rewizyta. – 21.05. godz. 17.00
Msza. – 22.05. godz. 17.00
Kant – Pol. – 23.05. godz. 17.00
Bajzel po polsku. – 24.05. godz. 17.00
Jak przed wojną (spotkanie z Eugeniuszem Kluczniokiem). –
26.05. godz. 17.00
Dyskusyjny Klub Filmowy – Zawód: Prymas Polski – wprowadzenie przed filmem: Andrzej Sznajder – 26.05 godz. 17.00
Miś Yogi. – 27.05 – 2.06 godz. 15.00 (1.06 dodatkowo 16.30)
Somewhere. Między miejscami. – 27.05 – 2.06 godz. 17.00 (oprócz 1.06)
Jestem Bogiem. – 27.05 – 2.06 godz. 19.00
Dzień Dziecka w Kinie Panorama - Miś Yogi. – 1.06. godz. 8.30,
10.15, 15.00 i 16.30
Filmowy Chorzów dla dzieci – Do góry nogami (spotkanie z Ewą
Żylanką). – 1.06. godz. 12.00
CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY
Chorzów, ul. Sienkiewicza 3
tel. (32) 349-78-62/63
www.chck.pl
13.05. godz. 19.00
Spektakl kabaretowy „Seks grupowy czyli psychoterapia”
15.05.godz. 16.00
„Bajka o Królewnie Fasolce” w wykonaniu Teatru Nikifory
16.05.godz. 18.00
Z cyklu „Ślabikorz niy dlo bajtli” – „Utopce, sage baby i Karol
Godula” - prowadzenie Mirosław Syniawa
17.05. godz. 18.00
W ramach cyklu spotkań „Twoja Podróż w Centrum uwagi” Spotkanie z Wojciechem Cejrowskim Temat: „Dziki Człowiek”
17.05. godz. 11.00
Mała Akademia Jazzu zaprasza chorzowskie przedszkola na audycje muzyczne z udziałem znanych osobistości polskiej sceny
Od bluesa do rocka -Mistrzowie gitary elektrycznej- Krzysztof
„Puma” Piasecki - gitary elektryczne
18.05. godz. 10.00, 11.00
z cyklu „Pogodomy o Śląsku?” dla dzieci. Sląskie znaki
ostrzegawcze
18.05. godz. 18.00
Tobiasz - Teatr A z Gliwic
19.05. godz. 17.00
Historia sztuki w pigułkach Pigułka szesnasta „Sztuka po II Wojnie Światowej” Wykład ilustrowany prowadzenie: mgr Irena
Czarnota
21.05. godz. 14.00
Finał kampanii Pola Nadziei: Konferencja naukowa „15 lat Hospicjum w Chorzowie” Koncert zespołu „Happy Big Band” Wystawa
prac chorzowskiego artysty malarza śp. Jana Herli
22.05. godz. 16.00
Film dla dzieci w ramach Programu Rodzinnego
23.05. godz. 18.00
Benefis Bernarda Krawczyka z okazji 80 urodzin
24.05. godz. 18.00
Wieczór z muzyką klasyczną - „Z muzyką przez wieki”
25.05. godz. 17.00
Akademia Detektywów Sztuki Zagadka 5 „Czy wielość punktów
widzenia doprowadzi śledczych do rozwikłania sprawy?”
26.05. godz. 19.00
Gwiazdy „Listy Śląskich Szlagierów” Telewizji TVS - Akustycznie
i Przebojowo „Mamo dla ciebie jestem”
27.05. godz. 19.00
Spektakl Teatralny „Dochtor bez cufal” czyli śląska wersja komedii Moliera pt. „Lekarz mimo woli”
29.05. godz. 16.00
Bajka dla dzieci „Dworcowa Przygoda” w wykonaniu Teatru Wit-Wit
30.05. godz. 18.00
z cyklu „Pogodomy o Śląsku?”- z Markiem Szołtyskiem
Jak powstało Muzeum Chleba?
1.06. godz. 18.00 Premiera spektaklu „Kopciuszek” w wykonaniu
Studia Tańca Współczesnego Tendi
4.06. godz. 18.00 Spektakl „Wieczór kawalerski” Teatr Śląski im.
St. Wyspiańskiego w Katowicach
5.06. godz. 18.00 spektakl „Kopciuszek” w wykonaniu Studia Tańca Współczesnego Tendi
09.06. godz. 15.00 XVI edycja Chorzowskiego Festiwalu
Przedszkolaków „Bobas 2011”
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
Chorzów, ul. Lompy 13,
tel. (32) 241-31-80
www.mdkchorzow.pl
19.05.
Prezentacje-Integracje ( część artystyczna) XXVI edycja
21.05.
Turniej Szachowy Wygraj coś dla rodziców
impreza adresowana do wychowanków MDK w Chorzowie
25.05.
godz. 09-11.00 Spotkanie szkół partnerskich Gimnazjum nr 1
w ramach programu LLP Comenius
28.05.
godz. 10.30-12.30 Chichoty w soboty cykl spotkań dla najmłodszych; Zróbmy cos razem cykl spotkań dla rodziców
28.05.
Dzień Rodziny Organizowany przez Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
REKLAMA
9
N r 5 (05.2011)
Chorzowianin.pl
STAROCHORZOWSKI DOM KULTURY
Oddział Chorzowskiego Centrum Kultury
Chorzów, ul. Sienkiewicza 59,
tel. (032) 247-39-53
14.05 godz. 10.00
Akadrmia Rodzica „Jak twórczo radzić sobie z agresją i konfliktami?”
20.05. godz. 18.00
Starochorzowski Klub Podróżnika „Afryka – Burkina Faso” - spotkanie z Iwoną Nawrot
21.05. godz. 18.00
Majówka na Krajcoku Zespoły: Hanuta i Śląskie Lejdis zabawa
taneczna
25.05. godz. 17.00
Koncert dla mamy „Spotkajmy się przy muzyce klasycznej
- pół-żartem, pół-serio” Wystąpi Krzysztof Wierzchowski
26.05. godz. 18.00
Szymon Babuchowski zaprasza Czwartkowy Podwieczorek Literacki - spotkanie z Krzysztofem Kleszczem
27.05. godz. 18.00
Starochorzowska Galeria Stróżów Poranka Koncert zespołów
Jego jesteśmy i Venimus
28.05. godz. 10.00
Weekendowe Warsztaty Artystyczne Letni szal - ręcznie malowany
30.05. godz. 18.00
Wernisaż wystawy „Świat budzący się do życia”
8,10,15,17.05
godz. 18.00 – 19.15, 19.30-21.00 Taneczny rozruch solo i parami
Trzecia edycja -”Latino solo dla pań” Taneczny rozruch solo
i parami -„Wiosenne warsztaty dla par”
MIEJSKI OŚRODEK REKRACJI I SPORTU
Ul.Dąbrowskiego 113
tel/fax 32 2417-050,32 2417-055
www.moris.chorzow.pl
[email protected]
10.05 godz. 13.00
„Czwartki lekkoatletyczne” (Stadion Miejski ul. Lompy)
14.05 godz. 18.00
PGNiG Superliga piłki ręcznej kobiet KPR Ruch Chorzów KSS Kielce (Hala Sportowa, ul. Dąbrowskiego 113)
19.05 godz. 13.00
„Czwartki lekkoatletyczne” - finał miejski (Stadion Miejski
ul. Lompy)
28.05
Spartakiada Dzieci i Młodzieży (Stadion Miejski ul. Lompy)
Relacji z imprez szukaj na
www.chorzowianin.pl
MUZEUM
Chorzów, ul. Powstańców 25
tel. (32) 241 31 04
Www.muzeum.chorzow.pL
czynne: wt, czw, pt 9.00-15.00, śr 9.00- 17.00, sb, nd 10.00-14.00
nd – wstęp bezpłatny
wystawa stała: Z dziejów pieniądza. Polska – Śląsk.
14.05 godz. 18.00 – 24.00
„Noc Muzeum w Chorzowie” – w programie m.in. otwarcie wystaw czasowych: „Theatrum Mulierum”. Rekonstrukcja ubiorów
kobiecych z XVI i XVII w.
„Historia nićmi pisana” – rekonstrukcja tkanin
„W kręgu medali, odznaczeń i odznak” - nauka tańców renesansowych dla młodszych i starszych, koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Camerata Cracovia
„Karnawał Wenecki” – program w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie
wydawnictwa Muzeum w promocyjnych cenach
29.05 godz. 12.00
koncert muzyki klasycznej z cyklu Muzyczne Poranki - muzyka
renesansowa i wczesnobarokowa w wykonaniu Wiol Da Gamba
- Gambasada
SKANSEN
GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY
W CHORZOWIE
Chorzów, ul. Parkowa 25
tel. (32) 241-07-18, faks (32) 241-55-01
Od 1 maja do 30 września Skansen otwarty od wtorku do niedzieli: 9.00 - 19.00 (wstęp do 18.00) poniedziałek: 9.00 - 17.00 (wstęp do
16.00) (dzień spacerowy bez zwiedzania wnętrz)
MIEJSKA GALERIA SZTUKI „MM”
Chorzów, ul. Sienkiewicza 3,
tel.(032) 249-17-19
www.galeriam.art.pl
Wystawy czasowe:
„W drodze po Żuławach Gdańskich i Malborskich” Wystawa fotografii 1 maja - 12 czerwca (chałupa ze Strzemieszyc Wielkich)
„Drewnotwory” Pawła Muchy z Koszęcina Wystawa rzeźby
3 maja - 28 października (Spichlerz z Bujakowa)
9-30.05
Joanna Wiszniewska-Domańska - rysunek i grafika
6-28.06
Wystawa pokonkursowa II Triennale Malarstwa Animalis
Chorzowianin.pl ●• N r 5 ( 0 5 . 2 0 1 1 )
N r 5 (05.2011)
Chorzowianin.pl
10
REKLAMA
Kupię
radia, wzmacniacze, kolumny,
kolejki elektryczne. Klocki LEGO,
tel. 607-912-559
Kupię
antyki, starocie, militaria,
tel. 790-467-020
Porusz klienta!
Animowana reklama na www.chorzowianin.pl
Antykwariat na Kazimierza
ul. Kazimierza Wielkiego 3, 41-500 Chorzów, tel. 794-661-641
Przyjmuje i oferuje do sprzedaży:
- książki beletrystyczne
- książki naukowe i popularno – naukowe
- podręczniki szkolne i akademickie
- multimedia (oryginalne filmy, muzykę,
gry i programy komputerowe)
- inne ciekawe towary antykwaryczne
(monety, medale, porcelana, obrazy, bibeloty)
Oferuje:
- Usługi wyceny i kupna większych zbiorów w domu klienta. Wyszukanie i sprowadzanie trudno osiągalnych książek i podręczników
- Usługi biurowe (ksero, drukowanie, skanowanie dokumentów), pisanie podań,
przepisywanie prac, nagrywanie płyt CD i DVD
Zapraszamy do naszego antykwariatu i kawiarenki internetowej
Zobacz nasz sklep internetowy: www.antykwariat-media.pl
Delta Plus
41-500 Chorzów, Al. Wojska Polskiego 18, tel. 32 346 346 6
Chorzowianin.pl ●• N r 5 ( 0 5 . 2 0 1 1 )
REKLAMA
Chorzowianin.pl ●• N r 5 ( 0 5 . 2 0 1 1 )
11
N r 5 (05.2011)
Chorzowianin.pl
N r 5 (05.2011)
Chorzowianin.pl
12
REKLAMA
Chorzowianin.pl ●• N r 5 ( 0 5 . 2 0 1 1 )

Podobne dokumenty

Nr 6 (06.2011) - Chorzowianin.pl

Nr 6 (06.2011) - Chorzowianin.pl - Ten działający nie tylko w Polsce, ale i w Austrii i Niemiec uznany uzdrowiciel, bioenergoterapeuta, MISTRZ REIKI, uzdrawiający ludzi przez dotyk rękami, wykorzystujący energię reiki, energie ast...

Bardziej szczegółowo