Nr 7 (07.2011) - Chorzowianin.pl

Komentarze

Transkrypt

Nr 7 (07.2011) - Chorzowianin.pl
Razem w zyciu,
razem w Ruchu
Wiadomości
Samorządowe
Marsz do... szkoły
czy przedszkola?
● ● ● str. 8
● ● ● str. 3
wewnątrz numeru
nr 07 (07)
l i p i e c 2 0 1 1 r.
ISSN 1641-0726
Nikt się nie nudzi
wydawnictwo bezpłatne
O to, by dzieci i młodzież pozostający w mieście podczas letniej przerwy w nauce, nawet
przez chwilę się nie nudziły,
dbają jak zwykle organizatorzy
rozmaitych wakacyjnych przedsięwzięć.
Propozycje są różnorodne,
skierowane do młodych ludzi
w różnym wieku i o różnych
zainteresowaniach. Dużą frekwencją cieszą się spotkania
o charakterze półkolonijnym,
odbywające się tradycyjnie
m.in. w chorzowskich domach
kultury. Miejsca na turnusach
zaklepane były już na długo
przed wakacjami. Ciekawą
ofertę dla miłośników przygody z historią mają Muzeum,
Skansen i Miejska Biblioteka
Publiczna, na preferujących
czynny wypoczynek rekreacyj-
w w w. c h o r z o w i a n i n . p l
ny czekają obiekty Miejskiego
Ośrodka Rekreacji i Sportu,
chorzowskie baseny i obiekty
Stadionu Śląskiego. Wkrótce
rozpoczną się półkolonie Towarzystwa Ochrony Praw i God-
ności Dziecka „Wyspa”. Trwają
półkolonie w klubie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (na zdjęciu). Wiele spośród
letnich projektów to propozycje
bezpłatne. Koszt uczestnictwa
w pozostałych skalkulowany
jest na przystępnej wysokości.
O programie „Lata w mieście”
piszemy szerzej na łamach
„Wiadomości
Samorządowych”
wewnątrz numeru.
k acji
Pocztówk a z wa
kurs
Letni kon
Przyślij do naszej redakcji POCZTÓWKĘ ze swoich tegorocznych wakacji
i wygraj atrakcyjne nagrody, m.in. zestawy produktów Crispy Natural
i Knorr, książki wydawnictwa Znak, gry planszowe, zaproszenia
do klubu „Czekolada” i restauracji McDonald’s.
REKLAMA
szczegóły na
www.chorzowianin.pl.
REKLAMA
NASZA REKLAMA
NA STR. 12
N r 7 (07.2011)
Chorzowianin.pl
2
REKLAMA
Chorzowianin.pl ●• N r 7 ( 0 7 . 2 0 1 1 )
NASZE MIASTO
3
N r 7 (07.2011)
Chorzowianin.pl
Marsz do… szkoły czy przedszkola?
Rodzice sześciolatków mają
nie lada orzech do zgryzienia
– posłać dziecko do szkoły czy
przedszkola? W przyszłym roku
szkolnym problemu nie będzie,
bowiem zgodnie z zapowiedzią
Ministerstwa Edukacji Narodowej, obowiązkiem szkolnym objęte zostaną wszystkie sześcioletnie dzieci. – Na dzień 29 czerwca,
jako uczniów klasy pierwszej
zadeklarowanych mamy 123 sześciolatków, co stanowi 18 proc.
wszystkich zameldowanych w
Chorzowie dzieci z rocznika 2005.
To niewiele. Spodziewaliśmy się
większej liczby – przyznaje Sylwia
Lukoszek, Naczelnik Wydziału
Edukacji chorzowskiego UM.
W kwietniu list otwarty do rodziców sześcioletnich dzieci wystosował Wiesław Ciężkowski,
zastępca prezydenta miasta ds.
społecznych, w którym zachęcał do wcześniejszego posyłania
dzieci do szkół. Justyna Prelewicz postanowiła zapisać swoją
córkę do pierwszej klasy. – Uważam, że jest dobrze przygotowana
i sprosta szkolnym obowiązkom.
Podejmując decyzję, braliśmy
także pod uwagę fakt, iż w przyszłym roku do szkoły równocześnie pójdą dwa roczniki – dzieci
sześcio- i siedmioletnie, co oznacza liczniejsze klasy, a w dalszej
perspektywie większą konkurencję i trudności w wyborze dobrego gimnazjum czy szkoły średniej, a potem kłopoty na rynku
pracy – prognozuje kobieta.
Dyrektorzy odwiedzonych przez
nas Przedszkoli nr 8 i nr 27 przyznają, że nie wpłynęły do nich w
tym roku, żadne podania o przyjęcie sześciolatka. – Otworzymy
jeden oddział „zerówki”. Będą
to dzieci, które kontynuują pobyt
u nas – mówi Joanna Bryzik, dyrektor Przedszkola nr 27.
Rodzice na podjęcie decyzji o
posłaniu pociechy do szkoły maja
czas do końca sierpnia. Do szkół
mogą trafić sześcioletnie dzieci,
które w minionym roku objęte
były opieką przedszkolną bądź, w
przypadku, kiedy z opieki placówki nie korzystały, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Poradnię
Psychologiczno- Pedagogiczną.
Tegorocznemu naborowi do przedszkoli towarzyszyło wiele emocji. –
Pierwszego dnia rekrutacji przed
naszymi drzwiami ustawiła się
kolejka rodziców. Zgodnie z przewidywaniami, najliczniejszą grupę zgłaszanych dzieci stanowiły
trzylatki. Niestety część rodziców
odesłana zostanie z kwitkiem, bo
w pierwszej kolejności mamy obowiązek przyjęcia do przedszkola
dzieci sześcio - oraz pięcioletnich.
Spotykamy się z dyrektorami placówek, konsultujemy się i weryfikujemy listy, bowiem często okazuje się, że malec zapisany jest
do kilku przedszkoli równocześnie. Ostateczna lista przyjętych
dzieci znana będzie z początkiem
września – przyznaje Danuta Neukrich, dyrektor Przedszkola nr 8.
Sylwia Lukoszek, Naczelnik Wydziału Edukacji, potwierdza, iż
najdłuższą listę oczekujących
na przyjęcie do przedszkola stanowią najmłodsze dzieci. – Na
liście oczekujących na przyjęcie
trzy i czterolatków figuruje 865
nazwisk, z czego młodsza grupa
stanowi 585 osób. Zdaniem Syl-
Foto: Paweł Mikołajczyk
Wakacje, wakacjami a w oświacie się dzieje. Ilu chorzowskich sześciolatków pójdzie w tym roku do szkoły? Najtrudniej o miejsce w przedszkolu
dla trzylatka. Zmienia się odpłatność za pobyt dziecka w placówce.
W ubiegłym roku szkolnym, w Szkole Podstawowej nr 37 z sukcesem otwarto klasę złożoną z samych sześciolatków.
wii Lukoszek tu pomocne mogą
okazać się prywatne placówki. Takich miejsc w naszym mieście
nie brakuje, jednak barierę mogą
stanowić koszta – podkreśla.
Na ostatniej 9. Sesji Rady Miasta
podjęto uchwałę o zmianie odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto. Nowelizacja
związana była z koniecznością
dostosowania prawa miejscowego do ustawy oświatowej,
gwarantującej bezpłatny pięciogodzinny pobyt dziecka w przed-
szkolu. Nowa uchwała, zapewnia
nieodpłatny pobyt dziecka w
placówce w godzinach od 8.00 do
13.00 Za każdą godzinę wykraczającą poza podstawę, rodzic płacić
będzie odpowiednio: za pierwszą 2,90 zł, drugą 2,80 zł, trzecią
2,70 zł, każdą kolejną 1,00 zł. – Ze
wstępnych przeprowadzonych
przez nas wyliczeń wynika, iż w
skali miesiąca rodzic pozostawiający dziecko przez 8 godzin
dziennie, zapłaci o 10 zł więcej
niż obecnie, w przypadku dziewięciogodzinnego i dłuższego
pobytu dziecka w przedszkolu
będzie to kwota w granicach
55 zł – szacuje Sylwia Lukoszek.
Nowy taryfikator obowiązywać
będzie od 1 września 2011 r..
Dotychczas opiekunowie, zgodnie z uchwałą Rady Miasta
z 2008 roku, ponosili następujące koszta: za pięciogodzinny
pobyt malca 8% wynagrodzenia
minimalnego za pracę, w przypadku godzin wykraczających
poza podstawę programową
12% minimalnego uposażenia.
mn
REKLAMA
Chorzowianie przed startem do parlamentu
Wybory parlamentarne odbędą się 9 października. Czy na listach do Sejmu i Senatu znajdą się chorzowianie? Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że pewnym kandydatem do Sejmu będzie Klaudiusz Sevkovic.
Chorzowski radny, jako kandydat niezrzeszony, miał startować
z list Platformy Obywatelskiej.
Agnieszka Kostempska, rzecznik prasowy śląskich struktur
PO, przyznaje jednak, że podczas układania list wyborczych
kandydatura Klaudiusza Sevkovica nie była brana pod uwagę.
Lista PO w okręgu wyborczym
nr 31, w którym będziemy wybierać naszych przedstawicieli
do Sejmu, nie jest jeszcze za-
mknięta. Nie jest wykluczone,
że o mandat posła powalczy
26-letni chorzowianin Łukasz
Spiołek, sekretarz chorzowskiej
PO. W ubiegłorocznych wyborach samorządowych starał się
on dostać do Rady Miasta. Zdobył 202 głosy.
Na ostateczny kształt list Sojuszu Lewicy Demokratycznej
czeka Cezary Stryjak. - Wówczas
podejmę decyzję, co do startu
w wyborach – mówi. Dodaje,
że jego nazwisko znalazło się
w gronie zgłoszonych kandydatów. Listy SLD powinny być
zamknięte w drugiej połowie
lipca.
Decyzji co do swojej parlamentarnej przyszłości nie podjęła
jeszcze Maria Nowak, posłanka
Prawa i Sprawiedliwości. Prawdopodobnie o tym, czy wystartuje w nadchodzących wyborach
zadecyduje w sierpniu.
wojz
W sierpniowym wydaniu pisma Chorzowianin.pl specjalny dodatek tematyczny poświęcony wyborom parlamentarnym 2011. Serwis poświęcony wyborom dostępny będzie wkrótce także na naszym
portalu www.chorzowianin.pl
REKLAMA
Chorzowianin.pl ●• N r 7 ( 0 7 . 2 0 1 1 )
N r 7 (07.2011)
Chorzowianin.pl
4
PROMOCJA
Woda to życie - konkurs rozstrzygnięty
Podsumowano konkurs fotograficzny dla uczniów szkół
z Chorzowa i Świętochłowic, zorganizowany przez ChorzowskoŚwiętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. Nagrody rozdano 13 czerwca br. Uroczystość
wręczenia nagród odbyła się w chorzowskim Urzędzie Miasta
Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat
znaczenia wody dla życia człowieka, propagowanie potrzeby oszczędnego gospodarowania wodą oraz zachowania
jej czystości, a także promowanie działań przyjaznych dla
środowiska. Przedstawiamy laureatów konkursu.
Prezes Zarządu ChŚPWiK Krzysztof Broż i prezydent Chorzowa Andrzej Kotala,
wręczają nagrodę Aleksandrze Gołąbowskiej.
CHORZÓW
ŚWIĘTOCHŁOWICE
Szkoły Podstawowe
i Gimnazjalne
Szkoły Podstawowe
i Gimnazjalne
Szkoła Podstawowa nr 24.
Szkoła Podstawowa nr 1
I miejsce
Aleksandra Gołąbowska,
II miejsce
Milena Joszko, Gimnazjum nr 5
III miejsce
Amanda Polaczkiewicz,
Gimnazjum nr 10
Wyróżnienia
Magdalena Rejek,
Aleksandra Gołąbowska, Szkoła Podstawowa nr 24,
I miejsce w kategorii chorzowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Kamil Czeleń, Zespół Szkół Ekonomicznych–Usługowych,
I miejsce w kategorii świętochłowickich szkół ponadgimanyjalnych.
Gimnazjum nr 10
II miejsce
Martyna Moj,
Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce
Mateusz Kaczyński,
Szkoła Podstawowa nr 1
Wyróżnienia
Błażej Lizoń,
Katarzyna Kozieł, Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoły ponadgimnazjalne
Gimnazjum nr 5
I miejsce
Magdalena Magdziarz,
IV Liceum Ogólnokształcące
II miejsce
Paweł Więcek,
Zespół Szkół Technicznych nr 2
III miejsce
Damian Gach,
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 1
Wyróżnienia
Dominika Dworaczyk,
IV Liceum Ogólnokształcące
Katarzyna Przełonczkowska,
IV Liceum Ogólnokształcące
Magdalena Magdziarz, IV Liceum Ogólnokształcące
I miejsce w kategorii chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych
(nagroda główna - aparat fotograficzny Nikon)
I miejsce
Patrycja Jasiak,
Paulina Maczuch,
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce Kamil Czeleń, Zespół
Szkół Ekonomicznych–Usługowych
II miejsce Alan Szeremeta,
Liceum Ogólnokształcące nr 1
III miejsce Patryk Czeleń, Zespół
Szkół Ekonomicznych –Usługowych
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli prezydenci
Chorzowa i Świętochłowic.
Patronem medialnym był m.in.
portal i pismo „Chorzowianin.pl”.
Patrycja Jasiak, Szkoła Podstawowa nr 1
I miejsce w kategorii świętochłowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych
(nagroda główna - aparat fotograficzny Nikon)
Miłe wakacje to bezpieczne wakacje
– zagrożenia wakacyjne
Czekamy na nie cały rok, traktujemy jako odskocznię od codziennych problemów, jedyny
okres w ciągu 12 miesięcy,
w którym możemy zapomnieć
o obowiązkach i całkowicie się
zrelaksować. Pamiętajmy jednak, że podczas okresu wakacyjnego nie jesteśmy zwolnieni
z obowiązku dbania o własne
zdrowie i bezpieczeństwo.
Jedną z najczęstszych dolegliwości, dotykającą szczególnie niefrasobliwych letników są poparzenia
słoneczne. Krem do opalania ze
zbyt niskim filtrem lub długotrwała ekspozycja na ostre słońce
nieuchronnie zakończyć się musi
silnym zaczerwienieniem i bolesnym pieczeniem skóry, które
przynajmniej na kilka dni wykluczą
nas z grona beztroskich plażowiczów. Jednak zwykłe poparzenia
to drobnostka w porównaniu
z udarem słonecznym, który
dotknąć może każdego, kto nie
chroni odpowiednio głowy i karku przed działaniami promieni
słońca. Podstawowymi objawami udaru cieplnego są dreszcze,
uczucie osłabienia, ból głowy,
czy wysoka temperatura ciała.
Należy wtedy niezwłocznie udać
się do chłodnego, przewiewnego miejsca i zastosować zimne
okłady na głowę i kark.
Kolejnym zagrożeniem są kleszcze, które przenoszą wiele
groźnych chorób - doprowadzić mogą do boreliozy, czyli
odkleszczowej wielonarządowej
choroby zakaźnej wywoływanej przez bakterie należące do
krętków: Borrelia burgdorferi,
Borrelia garinii, Borrelia afzelii,
Borrelia japonica. Szczególnie
narażeni na atak tych małych
pajęczaków jesteśmy w lasach
i na łąkach, żyją one bowiem w
wilgotnej ściółce, lub wspinają
się na trawy, gdzie czekają na
swoich żywicieli. Dlatego aby
uchronić się przed ich atakiem,
warto ubierać zakryte buty i długie spodnie. Jeśli jednak zauważymy na swojej skórze kleszcza,
nie smarujmy go tłuszczem, ani
żadnymi innymi specyfikami.
Może to doprowadzić do wydzielenia przez niego większej
ilości toksycznej wydzieliny, w
której znajdują się niebezpieczne
bakterie. Starajmy się delikatnie
wyciągnąć go pęsetą, a miejsce ukąszenia przemyjmy wodą
utlenioną.
Podróżując po egzotycznych
krajach pamiętajmy o możliwościach zatrucia pokarmowego.
Starajmy się jadać owoce, które
sami możemy umyć, uważajmy
też na obficie przyprawiane potrawy – pod ostrym smakiem
ukrywać się mogą niezbyt świeże
składniki. Bezpieczniej jest także
kupować butelkowaną wodę mineralną – herbata kupiona w przydrożnym barze może być przygotowywana z zanieczyszczonej i
nie przegotowanej wody.
Poparzenia, ataki owadów, czy
niestrawność są mimo wszystko
dolegliwościami, przed którymi
rozsądniejsi urlopowicze zwykli
się zabezpieczać. Jednak nawet
ci najbardziej przezorni zapominają o chorobie, która może
skutecznie zepsuć cały urlop, a
mianowicie o zakażeniu układu
moczowego. Przypadłość ta jest
kojarzona głównie z okresem
jesienno – zimowym, kłopoty z
pęcherzem moczowym często
wynikają z wyziębienia organizmu oraz kontaktu z chłodnym
podłożem. Jednak także podczas wakacyjnego wypoczynku częste zmiany temperatury,
beztroskie siadanie na betonie,
Chorzowianin.pl ●• N r 7 ( 0 7 . 2 0 1 1 )
murkach i kamieniach znacząco
sprzyja wyziębieniu. Do tego dochodzą kąpiele w chłodnych basenach lub zanieczyszczonych
zbiornikach wodnych, brak higieny a także częstsze kontakty
intymne, wszystko to sprawia,
że zakażenie układu moczowego staje się faktem. Częste wizyty w toalecie, pieczenie przy
oddawaniu moczu czy bóle w
podbrzuszu to najbardziej podstawowe objawy tego zakażenia. Dlatego warto pomyśleć
wcześniej o profilaktyce i zabezpieczyć się przed niepożądanym działaniem bakterii pałeczki
okrężnicy (Escherichia coli),
stosując na przykład preparaty
zawierające substancję czynną
o nazwie Liofilizat wybranych
szczepów Escherichia coli, który stymuluje ogólną odporność
organizmu. W ramach prewencji
pijmy tez duże ilości wody oraz
nie zwlekajmy z udaniem się do
toalety, gdy pojawi się uczucie
parcia na mocz.
Przed okresem wakacyjnym
często mają miejsce społeczne
akcje (np.,,Kobiece sprawy –
nasze sprawy”), które pozwalają
nie tylko zwiększyć wiedzę w zakresie profilaktyki chorób układu
moczowego, ale są także polem
do wymiany opinii, czy informacji. Warto więc zwrócić na nie
uwagę.
Mądry wypoczynek nie wyklucza spontaniczności. Radość
z niedługiego czasu całkowitej wolności od codziennych
obowiązków nie powinna być
tłumiona przez nieustanny lęk
przed czyhającymi na nas zagrożeniami. Jedyne, czego nam
potrzeba, to dawka zdrowego
rozsądku, który sprawi, że z
każdych wakacji będziemy mieć
tylko miłe wspomnienia.
REKLAMA
Chorzowianin.pl ●• N r 7 ( 0 7 . 2 0 1 1 )
5
N r 7 (07.2011)
Chorzowianin.pl
N r 7 (07.2011)
Chorzowianin.pl
6
ROZMAITOŚCI
Wakacje na południu – bliżej niż myślisz
W tym roku Polacy o wiele dokładniej przyglądają się wakacyjnym
ofertom turystycznym. Zawirowania w Tunezji i Egipcie, czy napięta sytuacja w Grecji powodują, że urlopowicze szukają nowych wakacyjnych destynacji. Coraz więcej rodaków wybiera wypoczynek
w kraju lub tuż za południową granicą.
Słowacja, bo o niej mowa, staje się
coraz bardziej popularnym miejscem wypoczynku, szczególnie
dla Polaków z południowej części
kraju. Malownicze Tatry Wysokie
i Niskie sprawdzają się bowiem nie
tylko jako zimowe trasy narciarskie,
ale również jako szlaki spacerowe
oraz wspaniały krajobraz naszego
wypoczynku.
Nasi południowi sąsiedzi, chcąc
maksymalnie zwiększyć konkurencyjność swojej letniej oferty, dwoją
się i troją, zapewniając zniżki, łączone pakiety rabatowe oraz atrakcyjne
promocje.
Po przeanalizowaniu słowackich
ofert wakacyjnych okazuje się, że
tegoroczny letni wypoczynek za południową granicą może być tańczy
nawet o 44%. Zapewnia to wprowadzony właśnie łączony bilet dla
turystów Slovakia Aqua Fun Pas,
oferujący ponad 500 atrakcji. Dzięki niemu mamy przede wszystkim
wstęp do Tatralandii - największego
w Środkowej Europie parku wodnej
rozrywki, oferującego ponad 2200
m zjeżdżalni, 14 basenów termalnych oraz liczne animacje i atrakcje
w Western City, czyli prawdziwym
REKLAMA
Dzikim Zachodzie, znajdującym się
na terenie kompleksu Tatralandii.
Nabywając Slovakia Aqua Fun Pas
mamy prawo do całodniowego pobytu w tym parku wodnej rozrywki
oraz do dyspozycji ekskluzywny pakiet Aqua Gold, zapewniający nam
zabawę w Western City gratis.
Po całym dniu wodnych rozrywek,
możemy przenieść się do ekologicznego raju wellness – Aquacity
Poprad, oferującego nam baseny
termalne z krystalicznie czystą
wodą oraz centrum SPA.
Jeśli zechcemy rozsmakować się
w słowackiej przyrodzie, wybierzmy
się kolejką linową nad Łomnicki Staw
– polodowcowe jezioro, znajdujące
się w Tatrach Wysokich na wysokości 1751 m n.p.m. Okolica przyciąga nie tylko miłośników cudownych
widoków, ale także ich dzieci, które
z pewnością spędzą wiele miłych
chwil w parku edukacyjno – rozrywkowym Dzikolandia oraz mini-ośrodku turystycznym Kraina
Świstaków. Kolejny dzień warto zarezerwować na zwiedzanie Tatr Niskich, z ich malowniczymi szlakami
dla amatorów pieszych wycieczek
oraz szlakiem Czerwonego Kapturka dla małych odkrywców.
Slovakia Aqua Fun Pas ważny jest
w okresie od 11.06.do 18.09. 201.
Płacąc tylko raz, mamy możliwość
skorzystania z opisanych powyżej
atrakcji. Do wyboru mamy karnety:
sześcio-, cztero- oraz dwudniowe.
Kolejne zniżki oferuje karta rabatowa Liptov Region Card oraz
PARK SNOW Card, które goście
odwiedzający region Liptowa
i Tatr mogą otrzymać w obiekcie,
w którym są zakwaterowani. Karty te, dzięki kolejnym partnerom,
oferują mnóstwo innych rabatów,
przez co wypoczynek w górach
jest jeszcze bardziej atrakcyjny.
Listę obiektów, które oferują pobyty
z kartami rabatowymi oraz wszystkie niezbędne informacje znaleźć
można na www.aquafunpas.sk.
Zapraszamy!
Co zrobić żeby było nas więcej ?
Joachim Otte
Spada liczba mieszkańców naszego kraju. Znacznie bardziej
spada liczba mieszkańców województwa śląskiego i naszego
miasta. Co zrobić żeby ten
niepokojący trend odwrócić?
Najbardziej prostym, by rzecz
prostackim sposobem zwiększenia liczby mieszkańców jest
spotęgowanie budownictwa
mieszkaniowego. Ponieważ
Miasto nie kwapi się do budowy mieszkań komunalnych,
więc Prezydent Kotala wpadł
na pomysł, by najbardziej
atrakcyjny teren chorzowskich błoni przy ul. Floriańskiej sprzedać prywatnym
inwestorom, by to oni wybudowali nowe budynki. Nim
jednak podejmie się takie
decyzje, należało
by sprawdzić wiele okoliczności, chociażby takich
jak gęstość zaludnienia w
naszych miastach.
Ogólnie przyjmuje się,
że największa w Polsce
koncentracja mieszkańców
notowana jest w Świętochłowicach 4084 osoby na
km2, jednak w rzeczywistości
gęstość zaludnienia w naszym
mieście jest znacznie większa.
Po uwzględnieniu powierzchni
Wojewódzkiego Parku Kultury i
Wypoczynku (20% powierzchni
miasta), koncentracja ludności
w Chorzowie wynosi około 4150
osób na km2, a więc ekstremalnie dużo. W takim przypadku
przeznaczenie każdego nowego
terenu pod budownictwo wymaga wszechstronnej analizy
i przede wszystkim konsultacji
społecznej.
Problemem rewitalizacji
Chorzowa II nie da się rozwiązać przez zabudowanie
wszystkich wolnych skwerów
i zieleńców. Takim realnym
rozwiązaniem jest burzenie
starych, nierzadko stuletnich
budynków i budowanie w tym
miejscu nowych, o współczesnym standardzie. Myślę, że
Chorzów II czeka na takie
właśnie projekty tym bardziej,
że w kampanii wyborczej to
właśnie obiecywano.
Inną, bardziej racjonalną
metodą troski o zwiększenie
liczebności mieszkańców jest
prowadzenie skutecznej polityki rodzinnej, a więc polityki
ułatwiającej posiadania potomstwa. Do bardzo ważnych
elementów tej polityki należy
wspieranie młodych rodzin
i ułatwianie wychowywania
dzieci. Bardzo niepokojącą
w tym względzie decyzją Prezydenta Kotali oraz radnych
PO i PIS jest przyjęcie nowych opłat za przedszkola. Są
one zdecydowanie największe
wśród miast naszej Metropolii. Najłatwiej to pokazać
na przykładzie korzystania z
4 godzin ponad podstawową
programową (według aktualnych danych korzysta z tego
88% dzieci uczęszczających do
naszych przedszkoli). W poniższym zestawieniu uwzględniono, że dziecko posyłane jest
do przedszkola 21 dni
w miesiącu.
opłaty w Chorzowie
– nowa uchwała
197 zł,opłaty w Chorzowie
– poprzednio
166 zł,opłaty w Zabrzu
193 zł,opłaty w Świętochłowicach 172 zł,opłaty w Tychach
151 zł,opłaty w Katowicach 109 zł,Do powyższych opłat zwykle
trzeba dodać około 100 zł,- na
przygotowanie posiłków.
Chorzowskie, młode małżeństwo posiadające przykładowo
dwójkę dzieci przedszkolnych
będzie musiało wyłożyć 600
zł,- za przedszkole. Czy to jest
zachęta do posiadania dzieci,
czy też wręcz odwrotnie?
Na sesji zgłosiłem propozycję,
by za drugie dziecko obniżyć
opłatę o 40%. Niestety za
namową Zastępcy Prezydenta
Miasta - W. Ciężkowskiego,
projekt ten głosami PO i PIS
nie uzyskał poparcia.
Biorąc pod uwagę fakt, że Chorzów staje się miastem ludzi
starszych należy wymagać od
władz miasta, a więc od Prezydenta i Rady Miasta racjonalnej polityki prorodzinnej,
gdyż w przeciwnym przypadku
ciągle będzie nas ubywać.
PROMOCJA
MENU BEZ GLUTENU
Jeszcze do niedawna sądzono, że celiakia dotyka wyłącznie małe dzieci i dzięki zastosowaniu leczenia
antyalergicznego można ją wyleczyć. Na szczęście, świadomość występowania nietolerancji glutenu i
wiedza jak z nią postępować z roku na rok wzrasta, a lista zakazanych produktów się kurczy.
Celiakia to schorzenie o podłożu genetycznym, polegające
na trwałej nietolerancji glutenu
– białka zawartego w zbożach.
Obecnie szacuje się, że w Polsce choruje na nią 380 tys. ludzi
(ok. 1% społeczeństwa), lecz
liczba ta stale wzrasta. Mimo
panującego powszechnie przeświadczenia, nie jest to choroba
dziecięca, ani alergia pokarmowa, którą można wyleczyć. Może
ujawnić się w każdym wieku: we
wczesnym dzieciństwie po wprowadzeniu glutenu do diety, a także
w czasie dorastania, ciąży, silnego
stresu lub innych czynników. Najczęściej diagnozuje się ją u osób
w średnim wieku, miedzy 30.
a 50. rokiem życia, a nawet później. Jedyną metodą leczenia
celiakii jest ścisłe przestrzeganie
diety bezglutenowej.
Jeszcze kilka lat temu osoby ze
zdiagnozowaną nietolerancją na
gluten musiały wyeliminować ze
swej diety bardzo wiele produktów. Bezglutenowcy nie mogą
jeść bowiem produktów zawierających pszenicę, żyto, jęczmień
i owies, a także pszenżyto i orkisz
oraz wszelkich wyrobów z ich
dodatkiem. Zabronione jest za-
Chorzowianin.pl ●• N r 7 ( 0 7 . 2 0 1 1 )
tem spożywanie klasycznej mąki,
makaronów, pieczywa, ciastek,
płatków zbożowych, a także niektórych konserw, wyrobów mlecznych czy sosów. Są to produkty,
które bardzo trudno zastąpić innymi
wyrobami. Na szczęście, od lat liczba artykułów pozbawionych glutenu
stale wzrasta, a chorzy mogą coraz
bardziej urozmaicać swoją dietę.
Gluten może występować w wielu
artykułach, po których nie spodziewamy się jego obecności
– w wędlinach, nabiale, czy nawet
herbacie. Najważniejsze jest wyrobienie w sobie nawyku dokładnego czytania etykiet na produktach
i zapoznanie się z odpowiednimi
oznaczeniami. Najbardziej zaufanym jest znak przekreślonego
kłosa z określeniem produkt bezglutenowy. Dzięki oznaczeniom,
chorzy na celiakię mogą włączyć
do swojej diety produkty z zakazanych wcześniej kategorii: jogurty,
wędliny, ciastka, a nawet pieczywo, czy mąkę.
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom i obawom rodziców,
postanowiliśmy również oznaczyć
nasze produkty jako bezglutenowe
– mówi Renata Łuczyńska-Bogusz, Brand Manager marki Crispy
Natural. W gąszczu dostępnych na
półkach produktów, znacznie ułatwi
to wybór artykułów nie tylko pozbawionych glutenu, ale i innych alergenów i konserwantów – dodaje.
Dzięki rozwojowi medycyny
i diagnostyki, a także wzrostowi
liczby dostępnych produktów bez
zawartości glutenu, dieta chorych
na celiakię nie musi odbiegać od
sposobu żywienia osób zdrowych, a usłyszenie diagnozy nie
powinno powodować już niepokoju i silnego stresu. Miejmy nadzieję, że coraz więcej producentów
dostrzeże konieczność wprowadzenia do swojego asortymentu
wyrobów specjalistycznych, co
z pewnością polepszy komfort
życia wielu osób.
Wiadomości Samorządowe
Dodatek wydawany we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów. Nr 6 / lipiec 2011.
Spełnia wszelkie normy
Modernizacja oczyszczalni Klimzowiec dobiegła końca. Uroczyste zakończenie inwestycji odbyło
się 20 czerwca. To jedno z największych przedsięwzięć w regionie.
dań: przykryto koryto Rawy,
zmodernizowano sieć wodo-
sowo. Oprócz przykrycia Rawy
należało rozwiązać problem
gospodarki wodno-ściekowej.
Konieczne było więc zmodernizowanie sieci i oczyszczalni
– dodaje.
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym”,
obejmował przebudowę i rozbudowę obiektów i instalacji
części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni
ścieków Klimzowiec położonej
na granicy miast Chorzowa i
Foto: Chorzowianin.tv
ciągową i kanalizacyjną oraz
oczyszczalnię ścieków – mówi
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. - Dzięki tej inwestycji
rozwiązano w dużej mierze
problem z odprowadzaniem
ścieków i dostarczaniem wody.
Modernizacja sieci sprawiła, że
jakość wody jest lepsza – dodaje
Dawid Kostempski, prezydent
Świętochłowic.
Marek Kopel, były prezydent
Chorzowa, zaznacza, że pierwszym krokiem do rozpoczęcia
inwestycji była propozycja
przykrycia Rawy. - Pojawiła się
ona mniej więcej 18 lat temu.
Zastanawialiśmy się wtedy skąd
pozyskać pieniądze – mówi. Z
pomocą, jednak dopiero z początkiem tego wieku, przyszła
Unia Europejska. - Do zadania
musieliśmy podejść komplek-
Oczyszczalnia ścieków „Klimzowiec”.
Katowic. Kontrakt na realizację
tego przedsięwzięcia podpisano 4 listopada 2009 r. z konsorcjum firm: Budimex S.A. Warszawa oraz Cadagua S.A. Bilbao
Hiszpania. Koszt modernizacji
sięgnął niemal 108 mln zł. - Modernizacja trwała półtora roku.
Podczas prac spore problemy sprawiły nam obfite opady
deszczu. Udało nam się jednak wszystko wykonać na czas
– mówi Krzysztof Broż, prezes
Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. - Trudno traktować to zadanie w kategorii
sukcesu. W wielu europejskich
krajach takie oczyszczalnie nie
są niczym wyjątkowym. To po
prostu norma – dodaje.
Modernizacja oczyszczalni i przykrycie Rawy poprawią komfort
życia mieszkańców. - Rawa była
otwartym, uciążliwym ściekiem. Jej przykrycie pozwoliło
odzyskać sporo terenu, który
zostanie odpowiednio zagospodarowany – mówi Marek Kopel.
- Natomiast modernizacja sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej
przyczyni się do zmniejszenia
ubytków wody. Niestety obniżek
cen za wodę i odprowadzanie
ścieków pewnie nie będzie,
mniejsze będzie za to tempo
podwyżek. Sama oczyszczalnia
spełnia wszelkie europejskie
normy. Nie musimy więc obawiać się kar ekologicznych –
kończy były prezydent.
wojz
Spędzasz lato w mieście?
Zobacz co cię czeka
„Rycerskie Wakacje” pod takim hasłem do spędzenia wolnych od
szkoły dni zapraszał najmłodszych chorzowian Młodzieżowy Dom
Kultury. Pierwszy „rycerski” turnus trwał od 27 czerwca do 1 lipca, drugi od 4 do 8 lipca. W programie znalazły się m.in. prezentacja Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców, wycieczki
z przewodnikiem na zamek w Ogrodzieńcu, Górę Birów oraz na zamek w Będzinie. W ramach zajęć odbyło się także wiele turniejów,
gier i zabaw sportowo-rycerskich pozwalających współczesnym
rycerzom zadbać o tężyznę fizyczną. Poznanie dawnych zwyczajów
pomogło również nauczyć się wszystkim uczestnikom rycerskości
współczesnej i utrwalić zasady „sovoir-vivre”. W Młodzieżowym
Domu Kultury letnie turnusy dobiegły końca, dzieci i młodzież zapraszają do siebie pozostałe chorzowskie placówki. Więcej o akcji
„Lato w mieście”.
czytaj na str. IV
Foto: Adrian Ślązok
- Dla Chorzowa i Świętochłowic jest to największa inwestycja na przestrzeni ostatnich
kilku lat. W ramach całego
projektu wykonano szereg za-
Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego, Industriada, koncerty i wiele innych
atrakcji przygotowano na obchody Święta Miasta Chorzów. Zobacz fotoreportaż na str. III.
Ze wschodu Europy
do Chorzowa
Na przyjazd do Polski czekali
4 lata. W końcu przyszła decyzja.
Nie musieli się długo zastanawiać. - Wyjechać z Kazachstanu
było jednak bardzo trudno. Tam
mieliśmy poukładane życie, ale
tutaj zaczniemy nowe – mówi
Nadieżda Atanov, repatriantka.
Do Chorzowa, po długiej i męczącej podróży, Nadieżda wraz z mężem Romanem i dziećmi Angeliną i Arturem dotarli w sobotę,
25 czerwca.
Kilka dni później w Urzędzie
Miasta rodzinę Atanov powitały władze Chorzowa. Do całej sytuacji mogłoby w ogóle
nie dojść. Wszystko zależało
od zgody radnych. Ci, w marcu 2010 roku, podjęli uchwałę
w sprawie zaproszenia i osiedlenia w Chorzowie na pobyt
stały dwóch rodzin pochodzenia
polskiego w ramach repatriacji.
Następnie Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
w ramach programu „Rodak”,
wskazało rodziny polskiego pochodzenia, które zostały wytypowane do osiedlenia w naszym
mieście. - Cały proces prawny
jest długi i skomplikowany. Już
samo głosowanie radnych nad
taką uchwałą świadczy o randze takiego wydarzenia - mówi
Wiesław Ciężkowski, zastępca
prezydenta miasta Chorzowa ds.
społecznych. - Przygotowania do
przyjęcia jednej rodziny trwają
niemal rok. W te działania zaangażowany jest Urząd Miasta
i Ośrodek Pomocy Społecznej –
dodaje.
Rodzinę Atanov represjonowano w 1936 roku. W wyniku
schyłki trafiła do Kazachstanu. - Babcia zawsze mówiła, że
chciałaby wrócić do Polski. Jak
weszła ustawa repatriacyjna to
złożyliśmy papiery. Pomyśleliśmy, że jeżeli szczęście się do nas
uśmiechnie to wszyscy wrócimy.
Babcia już nie zdążyła – opowiada Nadieżda Atanov.
W ramach przyjętej uchwały
Chorzów zobowiązał się zapewnić repatriantom mieszkanie,
udzielić pomocy w znalezieniu zatrudnienia oraz umożliwić naukę
języka polskiego jeżeli byłaby taka
potrzeba. A potrzeba jest. Bo nikt z
rodziny Atanov nie zna polskiego.
Jak będzie z pracą nie wiadomo.
Nadieżda i Roman mają wykształcenie średnie. Ona jest ekonomistką, on elektromonterem. - Z pracą
raczej nie powinno być problemów
– zapewniano w UM. Mieszkanie
już mają. Śliczne, wyposażone. Już na starcie zapewniamy tej
rodzinie dobre warunki. Chociaż z pewnością odnalezienie
się w nowym miejscu nie będzie
dla niej łatwe. Trzeba myśleć
o pracy, opiece przedszkolnej
i szkolnej. Podstawą jest powodzenie ekonomiczne. Dopiero
to pozwoli się tej rodzinie usa-
Foto: Daniel Mitros/UM Chorzów
Cztery i pół dnia, tyle rodzinie Atanov zajęła podróż do Chorzowa.
Repatriantów z Kazachstanu oficjalnie powitano w naszym mieście we
wtorek, 28 czerwca.
Henryk Wieczorek, przewodniczący Rady Miasta i Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych
witają repatriantów z Kazachstanu.
modzielnić – podkreśla Wiesław
Ciężkowski.
Miasto przez jakiś okres zapewni konieczną pomoc finansową.
Powinna ona wystarczyć do czasu usamodzielnienia się. Zdaniem urzędników potrwa to do
sześciu miesięcy. - Z naszej strony, w razie potrzeby, zawsze jest
gotowość do zapewnienia pomocy – mówi zastępca prezydenta.
Teraz trwa załatwianie wszelkich
spraw urzędowych. Są wakacje,
zatem Angelina lat 4 i Artur lat
8 mają sporo czasu na oswojenie
się z nowym miejscem. Od września wejdą w inne środowisko,
krąg ich znajomych znacznie
się powiększy. - Mam nadzieję,
że dzieciom będzie tutaj lepiej,
że będą dobrze wychowywali
się w tej kulturze – uśmiecha
się Nadieżda Atanov. Po tej
trwającej cztery i pół dnia podróży Polska też przywitała ich
uśmiechem. - Tutaj więcej ludzi uśmiecha się do siebie, są
życzliwsi. Wszędzie jest czysto –
przyznaje nowa chorzowianka.
Z początkiem lipca nasze miasto
przyjęło jeszcze jedną, siedmioosobową rodzinę z Kazachstanu.
Wojciech Zawadzki
N r 6 (07.2011)
Chorzowianin.pl
II
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 6/2011
Kolorowo przy estakadzie
Gmach Urzędu zwiedzali
W piątek, 24 czerwca, zorganizowano Dni Otwarte Urzędu Miasta.
Chętnych na zwiedzanie zabytkowego gmachu ratusza nie brakowało.
Reprezentacyjna sala obrad
z marmurową elewacją i modernistycznymi witrażami autorstwa Jana Piaseckiego, wejście
na wieżę ratusza i możliwość
podziwiania panoramy miasta,
przyciągnęła sporą grupę zwiedzających. Wśród nich znalazła
się Krystyna Jonik. – Jestem
chorzowianką z urodzenia. Interesuje się tym, co dzieje się w
mieście. Jestem na bieżąco ze
wszystkim wydarzeniami odbywającymi się w Chorzowie. Przeczytałam o Dniach Otwartych
Urzędu i postanowiłam przyjść,
żeby czegoś nowego się dowiedzieć – mówi kobieta.
Henryk Mercik, miejski konserwator zabytków (na zdjęciu),
który oprowadzał po zabytkowym ratuszu przyznaje, że zwie-
dzanie tego typu gmachów użytku
publicznego ma swoją tradycję
i cieszy się powodzeniem. – Gdy
organizowane jest zwiedzanie
gmachu Sejmu Śląskiego, obecnej
siedziby wojewody i marszałka
województwa, zawsze ustawiają
się długie kolejki. Gmach chorzowskiego urzędu ma długą
i bogatą historię. Powstawał w
dwóch etapach, a swój obecny
wygląd zawdzięcza rozbudowie
budynku w latach 1927-1929,
według projektu znamienitych
architektów, inż. Karola Szayera
oraz Witolda Eysmontta.
Z możliwości wdrapania się na
wieżę ratusza skorzystał Tomasz
Sobisz, który magistrat odwiedził wraz z synem. – Mieszkamy
w Chorzowie od 10 lat. Żyje się
nam tu dobrze i chcielibyśmy jak
najwięcej wiedzieć o tym miejscu, o historii miasta, a to jest
doskonała okazja, żeby tą wiedzę
pogłębiać. W dodatku nie na co
dzień można podziwiać panoramę miasta z takiego miejsca.
Decyzję o zorganizowaniu Dni
Otwartych UM podjął Andrzej
Kotala, prezydent Chorzowa. Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców, zapewniono również dyżur magistratu. Urząd
Miasta zapewnia, iż: „Zgodnie
z decyzją Prezydenta Miasta,
w dni robocze przypadające pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy, czyli w tzw. długie
weekendy, progi Urzędu Miasta
będą otwarte dla mieszkańców
i będzie można załatwiać
wszystkie sprawy.”
mn
Prace nad muralem rozpoczęły się w niedzielę 5 czerwca,
a zakończyły jeszcze przed 11
czerwca. Tego dnia bowiem w
całym województwie śląskim
34 obiekty Szlaku celebrowały
swoje święto. Oprócz licznych
koncertów, wystaw, gier i konkursów organizatorzy postanowili, iż to trwające jeden dzień
industrialne święto powinno
pozostawić po sobie trwały ślad
w miejskiej przestrzeni.
Ścianę kamienicy przy estakadzie w Chorzowie pokryto
motywami tegorocznej kampanii
promocyjnej. Mechaniczne serce,
liczne koła zębate i przede wszystkim znane już maskotki Szlaku –
Zoboty cały rok zachęcać będą do
zwrócenia uwagi na industrialne
dziedzictwo regionu.
W przygotowanym muralu nie
zabrakło również miejsca dla
najciekawszego chorzowskiego
zabytku techniki – wyjątkowej
wieży wyciągowej Szybu Prezy-
dent byłej kopalni „Prezydent”.
Zlokalizowanie muralu w miejscu tak licznie uczęszczanym
przez mieszkańców regionu
(codziennie przez chorzowską
estakadę przejeżdża ponad 30
tysięcy samochodów) było możliwe dzięki przychylności Urzędu Miasta Chorzów.
Do wykonania muralu zaproszono artystę, który uwielbia
eksperymenty ze sztuką. Seweryn Chwała od około 15 lat
ingeruje w przestrzeń miejską
tworząc graffiti i murale. Poza
tym inicjuje graffiti jamy, jest
stałym bywalcem festiwali i
konkursów graffiti, m.in. Brain
Damage, Write 4 Gold, Meeting
Of Styles, Europejski Festiwal
Graffiti, EuroJam Session, Sea
Zone Szczecin, Tektura Fest.
Jest absolwentem Wydziału Artystycznego UMCS, a obecnie
na co dzień wykładowcą malarstwa w Lubelskiej Szkole Sztuki
i Projektowania.
- Na przestrzeni tych 15 lat
stworzyłem kilkaset prac, które
zdobią mury w Polsce i za granicą. Na płaszczyźnie malarskiej
od kilku lat konsekwentnie tworzę obrazy w formie foto-realistycznej i tutaj podejmuję różne treści i motywy malarskie.
Nie ograniczam się, wciąż eksperymentuje i nadal poszukuję
własnej recepty na malarstwo.
Mam na koncie kilkanaście
zbiorowych wystaw malarstwa.
Chętnie uczestniczę w różnych
imprezach kulturalnych, realizuje projekty w ramach Kozienaliów, Nocy Kultury, Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
warsztatów graffiti i rzeźby –
wymienia Seweryn Chwała.
Gigantyczny mural to już kolejny, obok Marszu Zobotów i Wrót
do Świata Techniki, element
kampanii promocyjnej Święta
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – INDUSTRIADY 2011.
Foto: Chorzowianin.tv
Foto: Chorzowianin.tv
Ściana boczna kamienicy przy ulicy Rynek 7 w Chorzowie pokryła się
barwnym muralem promującym Święto Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego.
Jubileusz przewodników
Foto: Chorzowianin.tv
Chorzowskie Koło Przewodników Turystycznych im. Augusta Czarnynogi świętowało jubileusz 55-lecia istnienia. Część oficjalna odbyła się
18 czerwca w salach posiedzeń chorzowskiej Rady Miasta.
Prezydent z absolutorium
30 czerwca odbyła się 9. sesja Rady Miasta. Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chorzów za rok 2010.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały
wykonanie budżetu za 2010 r. Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, uzyskał absolutorium. Uchwała
w tej sprawie była jednym z ważniejszych punktów obrad. Podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Chorzów. Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie (od 8.00 do
13.00). Odpłatność będzie dotyczyła godzin nadprogramowych. Za pierwszą nadprogramową godzinę
będzie trzeba zapłacić 2,90 zł, za drugą 2,80 zł, za trzecią 2,70 zł. Koszt każdej następnej godziny wyniesie 1 zł.
Wiadomości Samorządowe
- Minęło dokładnie 1910 dni
od naszego poprzedniego jubileuszu, od dnia w którym świętowaliśmy pięćdziesięciolecie
– mówił Mirosław Nawrocki,
prezes koła. Podkreślał, że w
tym czasie wiele się wydarzyło.
Chorzowskie PTTK przeniosło
się do nowej siedziby, przy ul.
Floriańskiej, rozwijając skrzydła w miejscu, którego początkowo nie podejrzewano o takie
możliwości. Przypomniał wydanie odznaki „Znam Chorzów”
organizację cyklu wycieczek
po mieście „Przewodnik czeka”
oraz inicjatywę pod hasłem „Turystyka Trzeciego Wieku”, które
na stałe wpisały się do kalendarza chorzowskich imprez.
Ryszard Ziernicki przewodniczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK województwa śląskiego zaliczył
chorzowskie koło do najprężniej
działających grup tego typu w
regionie. Podobne komplemen-
ty padły podczas uroczystości
z wielu ust. Za jedno z najważniejszych osiągnięć chorzowskiego koła Ryszard Ziernicki
uznał współorganizację XXV
Ogólnopolskiej Jubileuszowej
Pielgrzymki Przewodników
na Jasną Górę w roku 2009. W
Kapitule organizacyjnej pielgrzymki chorzowianie pełnili
kluczowe funkcje.
Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu Koła Przewodników
Turystycznych im. Augusta Czarnynogi przekazali m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich i
miejskich oraz reprezentanci kół
przewodnickich PTTK z regionu.
Podniosłym momentem gali było
Dodatek wydawany we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów.
Redaktor prowadzący Wojciech Zawadzki
Redakcja: chorzowianin.pl, 41-500 Chorzów, Plac Powstańców Śląskich 1, tel. 32 2413-374
Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 0 7 . 2 0 1 1 )
wręczanie
okolicznościowych
odznaczeń i podziękowań. Prelekcję na temat historii zakonu
Bożogrobców, od którego ponad
750 lat temu zaczęła się historia
Chorzowa przygotował dla zebranych dr Adam Lisek z Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców, które przygotowało
oryginalny pokaz „mody” rycerskiej i średniowiecznej połączony z występami wokalnymi.
Kolejnym punktem programu był
poczęstunek kawowy przed wyruszeniem na szlak czterech pieszych tras po mieście, w ramach
akcji „Znam Chorzów”. Wycieczki ruszyły tradycyjnie spod pomnika Hrabiego Redena, jednak
– z okazji jubileuszu – nie zakończyły się w tym samym miejscu.
tylko przy siedzibie chorzowskiego PTTK, gdzie na wszystkich
czekała już „Karczma przewodnicka” z poczęstunkiem, quizem
i loterią przewodnicką.
(k)
III
N r 6 (07.2011)
Chorzowianin.pl
Foto: Adrian Ślązok
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 6/2011
Industriada, rycerze i sporo muzyki
Ulicą Wolności przeszła Metropolitarna Parada Historyczna.
W szóstej edycji Festiwalu Orkiestr Dętych zaprezentowało się m.in. dwadzieścia zespołów mażoretek.
Foto: Adrian Ślązok
skiego. Licznie zgromadzona
publiczność mogła podziwiać
m.in. Turniej Rycerski walk na
miecze jednoręczne o srebrny
krzyż hr. Gotfryda de Bouillon
- założyciela Zakonu Rycerskiego Bożogrobców i uroczystość
pasowania nowych członków
bractwa. Przygotowano również
szereg atrakcji dla dzieci. Najmłodsi mogli m.in. spróbować
swoich sił strzelając z łuku.
Foto: Adrian Ślązok
Tegoroczne obchody Święta
Miasta miały ogromne znaczenie dla Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców.
11 czerwca w kościele pw. św.
Jadwigi Śląskiej poświęcono
sztandar bractwa. Natomiast po
nabożeństwie, ulicą Wolności w
kierunku Poczty Głównej, ruszył
tradycyjny barwny korowód,
któremu tym razem przyświecało hasło - Metropolitalna Para-
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa przekazuje symboliczny klucz do bram miasta priorowi Chorzowskiego Bractwa
Rycerskiego Bożogrobców.
Foto: Chorzowianin.tv
Pokaz sztucznych ogni przy szybie „Prezydent”.
Wszyscy goście natomiast mogli
bliżej przyjrzeć się obozom rycerskim.
Tłum ludzi zgromadził się także
przy szybie „Prezydent”, gdzie
11 czerwca w ramach Święta
Miasta dobyła się Industriada.
Goście mogli m.in. usiąść za
kierownicą wozu strażackiego
czy przelecieć się balonem. Natomiast na scenie przy szybie
wystąpił zespół Anima oraz Plateau. Muzycy z zespołu Plateau
skupili się głównie na swojej
ostatniej płycie „Projekt Grechuta”. Na scenie razem z nimi
wystąpili Krzysztof Kiljański i Titus, basista i wokalista Acid Drinkers. Tuż po koncercie odbył się
pokaz sztucznych ogni. Po nim w
magazynie ciekłego powietrza zagrał Fisz i Emade (Tworzywo).
Tradycyjnie w obchody święta
naszego miasta wpisał się Festiwal Orkiestr Dętych. Impreza
odbyła się 18 czerwca na Dużym Kręgu Tanecznym w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. W szóstej
edycji festiwalu uczestniczyło
dwadzieścia zespołów mażoretek i siedemnaście formacji instrumentalnych z Polski
i z zagranicy.
Tegoroczne obchody
Święta
Miasta Chorzowa zakończono
mszą świętą z okazji 754 rocznicy nadania wsi Chorzów zakonowi bożogrobców. Nabożeństwo
odprawiono 24 czerwca w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej.
Oprawę artystyczną zapewniła Schola Cantorum Minorum
Chosoviensis.
Foto: Chorzowianin.tv
da Historyczna. W przemarszu
uczestniczyły liczne bractwa rycerskie z kraju i zagranicy. Nie
zabrakło także tradycyjnego
pochodu aktorów w strojach postaci historycznych związanych
z dziejami Chorzowa.
Więcej rycerzy zobaczyć można
było 12 czerwca w Skansenie.
Właśnie tam odbywał się II
Zjazd Rycerstwa Chrześcijań-
Foto: Chorzowianin.tv
Święto Miasta rozpoczęło się 10
czerwca na Stadionie Miejskim
przy ul. Lompy. Z pewnością nie
zawiedli się najmłodsi chorzowianie, dla których przygotowano szereg atrakcji. Popołudnie
i wieczór uświetnili muzycy.
Na scenie publiczność mogła
podziwiać Nocną Straż, Around the Blues, zespół Bracia i
gwiazdę wieczoru Kombii.
Foto: Adrian Ślązok
W czerwcu Chorzów świętował swoje święto. Z tej okazji dla mieszkańców i gości przygotowano sporo atrakcji i to nie tylko muzycznych.
Zespół Plateau śpiewał piosenki Marka Grechuty...
Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 0 7 . 2 0 1 1 )
...a Kombii swoje największe przeboje.
N r 6 (07.2011)
Chorzowianin.pl
IV
WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 6/2011
Lato w mieście
Domy Kultury przygotowały tradycyjnie ofertę stacjonarnych
zajęć półkolonijnych, na które –
ze względu na ograniczoną ilość
miejsc – obowiązują wcześniejsze zapisy. W Starochorzowskim
Domu Kultury I turnus, który
potrwa od 4 do 15 lipca upłynie pod hasłem „Ciekawość to
pierwszy krok do?”. Kolejny
turnus, od 18 do 29 lipca pomoże uczestnikom dowiedzieć się
„Jak przetrwać lato nie tylko
w mieście”, a turnus trzeci od
1 do 12 sierpnia przebiegnie
„W klimacie Safari”. Czwarty
turnus, od 16 do 26 sierpnia,
zaplanowano jako „Kosmiczne
wariacje”. Organizatorzy zapowiadają dużo dobrej zabawy,
zajęcia taneczne, plastyczne,
muzyczne, teatralne i sportowe
(w tym wyjścia na basen) oraz
wycieczki za miasto.
jęcia plastyczne dla najmłodszych w Miejskiej Galerii Sztuki „MM”. 15 lipca animowana
klasyka Walta Disneya. 18 i 19
lipca DreamArt zaprasza na
„Przygody Kopciuszka”. 20 lipca „Tajemnicze miejsca i osoby
– Spotkania z podróżą”. 21 lipca
zajęcia plastyczne dla najmłodszych w Miejskiej Galerii Sztuki
„MM”, 22 lipca animowana klasyka Walta Disneya. 25 i 26 lipca
nia animowana klasyka Walta
Disneya. 8 sierpnia „Miś Kudłatek i przyjaciele”, a 9 sierpnia
„Uwaga – drogowa zabawa” - Teatru Lalki i Aktora „Baju Baj”.
10 sierpnia „Tajemnicze miejsca
i osoby – Spotkania z podróżą”.
11 sierpnia zajęcia plastyczne
dla najmłodszych w Miejskiej
Galerii Sztuki „MM”, 12 sierpnia animowana klasyka Walta
Disneya. 16 sierpnia spektakl
Rozpoczęły się wakacje. W Chorzowie - jak co roku - przygotowano
bogatą ofertę programową dla uczniów spędzających wolny czas
w mieście. Oto niektóre z propozycji.
Miejski Ośrodek
Rekreacji i Sportu
23 lipca i 20 sierpnia zaprasza
na turnieje tenisa ziemnego
amatorów dla dorosłych. Imprezy odbędą się na kortach
przy ul. Filarowej. Zgłoszenia
indywidualne przyjmowane
będą na miejscu. Wpisowe 10
zł. Rozpoczęcie o godz. 10.00.
Informacja w Dziale Orga-
dzie się na boisku przy ul. Filarowej 13 lipca o godz. 10.00.
Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do 11 lipca br. w Dziale Organizacji Imprez MORiS
Chorzów ul. Dąbrowskiego
113, tel. 32 2411 111. Turniej
przeprowadzony zostanie w kategoriach wiekowych: do 12 lat
i 13-16 lat.
Obiekty sportowe MORiS są
w lipcu i sierpniu dostępne
Muzeum w Chorzowie
Miejski Dom Kultury Batory
proponuje tym razem „Hajduckie Lato Leśnych Ludzi”.
Propozycja kierowana jest do
dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Program obejmuje warsztaty
rękodzieła artystycznego oraz
gry zespołowe na świeżym powietrzu. Zaplanowano warsztaty decoupage, tworzenia
biżuterii, zdobienia koszulek
oraz zaplatania papierowej wikliny. Odbędą się też warsztaty
kartograficzne i zajęcia tworzenia strojów. Samodzielnie
wykonane rekwizyty i elementy
strojów wykorzystane zostaną
ostatniego dnia każdego turnusu, podczas gry miejskiej, która
odbędzie się na terenie ścieżki
przyrodniczo – dydaktycznej
Góry Hugona. Dzieci pod okiem
instruktorów będą szukać ukrytego skarbu, kierując się wskazówkami ukrytymi w pobliskim
lesie, wykonując zadania i pokonując przeszkody. Mając do
dyspozycji kompas i mapę będą
uczyć się orientacji w terenie
oraz pracy w grupie.
Na zwycięzców czekają nagrody!
Zajęcia odbywać się będą we
wtorki i czwartki w godz. od
10.00 do 13.00 w turnusach od
5 do 14 lipca, od 19 do 28 lipca,
od 2 do 11 sierpnia i od 16 do 25
sierpnia.
Chorzowskie Centrum
Kultury
przygotowało program na niemal całe wakacje. Wszystkie
spotkania rozpoczynają się
o godz. 10.00. 11 lipca „Bajka
o Królewnie Fasolce”, a 12 lipca „Babroszki lecą w kosmos”,
inscenizacje z repertuaru Teatru Nikifory. 13 lipca Tajemnicze miejsca i osoby – Spotkania
z podróżą. 14 lipca kolejne za-
o wakacyjnych przygodach,
w oparciu o książkę „Martynka
na wakacjach”. Filia nr 18, ul.
Gwarecka 4 zaprasza 26 sierpnia o godz. 16.00 na zajęcia
edukacyjne i plastyczne „Na
łące, w lesie, w jeziorze… zwierzęta wokół nas”.
Filia nr 19 z ul. Kilińskiego
zaprasza na kolejną imprezę
z cyklu „Tydzień i noc w Bibliotece”. Tym razem akcja odbędzie się pod hasłem „Tydzień
w powstaniu”. Przedsięwzięcie adresowane jest do dzieci
w wieku od 8 do 12 lat. Chęć
uczestnictwa należy potwierdzić do 1 sierpnia dla spotkań
trwających od 22 do 25 sierpnia
o godz. 12.00 i do 18 sierpnia dla
spotkania „Noc w Bibliotece”
zaplanowanego na 26 sierpnia
o godz. 20.15.
pokaz iluzjonistyczny Tomasza
Kabisa. 27 lipca „Tajemnicze
miejsca i osoby – Spotkania
z podróżą”, a 28 lipca kolejne zajęcia plastyczne dla najmłodszych w Miejskiej Galerii
Sztuki „MM”. 29 lipca animowana klasyka Walta Disneya.
1 sierpnia Prym Art. zaprasza
na „Magiczną podróż przez
świat”, a 2 lipca na „Przygody leśnych skrzatów”. 3 sierpnia
„Tajemnicze miejsca i osoby – Spotkania z podróżą”.
4 sierpnia zajęcia plastyczne
dla najmłodszych w Miejskiej
Galerii Sztuki „MM”, 5 sierp-
„Z życia jarzyn, czyli na straganie”. 17 sierpnia „Tajemnicze
miejsca i osoby – Spotkania
z podróżą”. 18 sierpnia zajęcia
plastyczne dla najmłodszych
w Miejskiej Galerii Sztuki
„MM”, 19 sierpnia animowana
klasyka Walta Disneya. 22 i 23
sierpnia Dream Art. zaprasza
na „Opowieść o Jasiu i Małgosi”,
24 sierpnia „Tajemnicze miejsca i osoby – Spotkania z podróżą”. 25 sierpnia zajęcia
plastyczne dla najmłodszych w
Miejskiej Galerii Sztuki „MM”,
26 sierpnia animowana klasyka
Walta Disneya.
nizacji Imprez MORiS Chorzów ul. Dąbrowskiego 113,
tel. 32 2411-111.
Turniej tenisa ziemnego dla
dzieci i młodzieży do lat 16
odbędzie się na kortach przy
ul. Filarowej 6 sierpnia. Zgłoszenia indywidualne przyjmowane będą na miejscu. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Informacja
w Dziale Organizacji Imprez
MORiS Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, tel. 32 2411-111.
Wstęp wolny. Korty tenisowe
przy ul. Filarowej będą w czasie
wakacji ogólnodostępne w godz.
od 10.00 do 13.00. Wstęp wolny
dla dzieci szkół podstawowych
i gimnazjalnych; 50 proc. odpłatności dla młodzieży szkół średnich i studentów, za okazaniem
ważnej legitymacji. Zajęcia
z tenisa stołowego dla dzieci
i młodzieży, prowadzone przez
wykwalifikowanych instruktorów odbywać się będą na sali
gimnastycznej hali MORiS
przy ul. Dąbrowskiego 113
w każdy czwartek od godz.
10.00 do 13.00.
Gry i zabawy plenerowe dla
dzieci zaplanowano w godz.
od 10.00 do 13.00 na boiskach
osiedlowych, według następującego harmonogramu: 19 lipca – ul. Graniczna, 9 sierpnia
– ul. Sztygarska, 23sierpnia –
ul. Słowiańska. Turniej piłki
nożnej „Lato w mieście” odbę-
Chorzów ma szansę
na nowy plac zabaw dzięki tobie!
Z okazji 100 lecia marki NIVEA firma postanowiła zrealizować
100 placów zabaw na 100-lecie marki NIVEA w Polsce. Chorzów
zgłosił do projektu wykonanie placu zabaw przy ul. Tadeusza Kościuszki (w rejonie wieży wyciągowej Szybu Prezydent). Głosowanie odbywa się na stronie www.nivea.pl do 31 października 2011 r.
Od liczby Państwa głosów zależy, czy w Chorzowie powstanie taki
plac zabaw. Każdy głosujący zarejestrowany w serwisie będzie
mógł codziennie oddać jeden głos. Zachęcamy do głosowania na
Chorzów!
Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 0 7 . 2 0 1 1 )
dla grup zorganizowanych z
opiekunem po wcześniejszym
ustaleniu terminu od godz.
8.00 do 15.00. Telefon kontaktowy 32 2417-050 w. 34
- Hala Kompleksu Sportowego
„ HAJDUKI” ul Graniczna 92
- Hala Sportowa ul. Dąbrowskiego 113
- Sala gimnastyczna ul Dąbrowskiego 113
- Sala gimnastyczna ul. Odległa 5
- Boisko ze sztuczną nawierzchnią Kompleks Sportowy „Kresy” przy ul. Wolności
- Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Filarowej
Wiele wakacyjnych propozycji
przygotowała także
Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 2 ul. Ryszki 11/13 zaprasza 26 lipca o godz. 10.00 na
zajęcia czytelniczo-plastyczne
dla dzieci młodszych, poświęcone utworom H.Ch. Andersena, a 23 sierpnia o godz. 10.00
ma zajęcia czytelnicze i pogadankę „Książka moim przyjacielem na całe życie”.
Filia nr 9, ul. Prusa 7 zaprasza
natomiast 26 lipca o godz. 10.00
na zajęcia czytelniczo-plastyczne dla najmłodszych „Przygody
żółwia Franklina”. 9 sierpnia o
godz.. 10.00 odbędą się tu zajęcia czytelniczo-plastyczne dla
dzieci młodszych z pogadanką
zaprasza na wystawy czasowe:
„Theatrum Mulierum. Rekonstrukcja strojów kobiecych
z XVI i XVII w.”, „Historia
nićmi pisana” oraz „W kręgu
medali, odznak i odznaczeń”.
Czynna jest także wystawa stała „Z dziejów pieniądza. Polska-Śląsk”.
W czasie wakacji trwać będą
warsztaty muzealne dla grup
zorganizowanych: „Na renesansowym dworze”, „O lutniach, szałamajach i grzechotkach”, „Suknia damy dworu
i tarcza jej rycerza”, „Historia
pewnej sakiewki…”. Warsztaty
odbywać się będą do 16 sierpnia w godz. od 9.00 do 13.00,
po wcześniejszym umówieniu
terminu. Możliwy jest udział
uczestników indywidualny6ch,
w grupach co najmniej sześcioosobowych, przy odpłatności
3 zł od osoby. Dla grup zorganizowanych z terenu miasta akcja
jest bezpłatna.
Towarzystwo Ochrony
Praw i Godności Dziecka
„Wyspa”
wraz z Towarzystwem Ochrony Praw Ucznia „Forteca”
z Tarnopola oraz Polską Misją
Katolicką z Dortmundu organizuje w terminie od 16 lipca
do 31 sierpnia br. bezpłatny
wypoczynek o charakterze półkolonijnym dla dzieci. W programie m.in. wyjścia do kina,
na basen, do „Skansenu”, ZOO,
warsztaty teatralne, muzyczne,
filmowe, fotograficzne oraz gry
i zabawy. Dla dzieci zostaną
przygotowane napoje i słodki
poczęstunek. Zapisy 14 lipca
(środa) w godzinach od 15.00
do 17.00 w siedzibie „Wyspy”
przy ul. Styczyńskiego 13b/4
(były Ogród Jordanowski).
ROZRYWKA
KRZYŻÓWKA CHORZOWSKA
POZIOMO:
7) Ludowa nazwa kukułki. 10) Putto. 13) Stolica
Afganistanu. 14) Obóz cygański. 15) Imię męskie. 17)
Sąsiad Węgra. 18) Artysta cyrkowy wykonujący na
linie ćwiczenia gimnastyczne. 19) Czeski reformator
religijny. 20) Uderzenie, cios. 21) Pękaty worek. 22)
Gatunek wierzby. 23) We wczesnym średniowieczu:
mieszkaniec Saksonii. 27) Cyganka z powieści „Chata
za wsią” Józefa Ignacego Kraszewskiego. 29) Kobieta
taksówkarz. 32) Atak samolotów. 33) Narząd parzysty,
wytwarzający mocz. 34) Roślina zielna z rodziny ślazowatych. 36) Artysta sceniczny. 37) Kwas karbolowy. 38)
Metalowe naczynie kuchenne.
PIONOWO:
1) Szczyt w Himalajach, wys. 8470 m. 2) Roślina
z rodziny motylkowatych, uprawiana na paszę.
3) Srebrzysty metal z grupy borowców; symbol Ga.
4) Nie rozstrzygnięta partia szachów. 5) Ulicznik,
Henning Mankell, Niespokojny człowiek,
Czyta Leszek Filipowicz
Nowa bestsellerowa powieść Henninga Mankella – kryminał polityczno-szpiegowski oparty na
wydarzeniach z czasów zimnej wojny!
Kurt Wallander przenosi się do domku pod Ystad
i sprawia sobie psa, o czym zawsze marzył. Komisarz starzeje się, cierpi na różne dolegliwości
i samotność. Pewnego dnia dowiaduje się od córki,
że będzie dziadkiem. Ojcem dziecka i przyszłym
mężem Lindy jest Hans, syn Håkana von Enkego,
emerytowanego oficera marynarki wojennej.
Podczas przyjęcia z okazji swoich 75. urodzin
Håkan von Enke opowiada Wallanderowi historię z lat 80. XX wieku, kiedy na szwedzkie wody
terytorialne wtargnęła obca łódź podwodna, a on
otrzymał rozkaz, by jej nie atakować. Po latach
von Enke jest bliski rozwiązania tamtej zagadki,
ale któregoś dnia znika w niejasnych okolicznościach. Komisarz rozpoczyna prywatne śledztwo i
odkrywa, że ma do czynienia ze spiskiem sięgającym najwyższych władz...
Audiobook jest nagrodą w krzyżówce.
REKLAMA
Dobrze, że przed wyjazdem zapytałem
organizatorów, czy w najtańszej ofercie dla
wędkarzy jest jakiś haczyk...
...a oni uczciwie powiedzieli, że nie...
Gdybym nie spakował kompletu,
byłyby nici z wędkowania, bo na
tym odludziu nie ma się nawet
gdzie w haczyki zaopatrzyć.
Chorzowianin.pl ●• N r 7 ( 0 7 . 2 0 1 1 )
7
N r 7 (07.2011)
Chorzowianin.pl
urwis, chuligan. 6) Włosy naśladujące naturalne
uczesanie. 8) Lot wiszący. 9) Eksterminacja. 11)
Zupa z marchwi sporządzana dla niemowląt i osób
na diecie. 12) Eugeniusz (1871-1954), geograf, autor atlasów i podręczników. 16) Najdłuższy dopływ
Wołgi. 24) Dowódca wojskowy i naczelnik osiedli
kozackich. 25) Stałe lub okresowe mokradło przesycone solą. 26) Imię żeńskie. 27) Miasto w stanie
Ohio (USA), wielki ośrodek przemysłowy. 28) Granice występowania jakiegoś faktu, zjawiska. 30)
Potocznie: kaczan kukurydzy, pałka wodna. 31) O
modzie, stylu itp. nawiązującym do przeszłości,
zwykle sprzed kilkudziesięciu lat. 35) Niski głos
kobiecy lub chłopięcy. 36) Ropucha olbrzymia.
Rozwiązanie krzyżówki stanowi hasło powstałe
z ułożonych kolejno liter z pól ponumerowanych
w prawym dolnym rogu.
Chorzowianin.pl
8
KRÓTKO
Nowy trener, nowa liga
Nie Tadeusz Wolny, lecz Rafał
Barszcz poprowadzi w nowym futsalowców Cleareksu. 27-letni szkoleniowiec pracował wcześniej w Futsal
Akademii Pyskowice, a w rundzie
rewanżowej minionych rozgrywek
asystował na ławce Cleareksu trenerowi Wolnemu. Z drużyną żegna się
sześciu zawodników: Mateusz Żemła,
Tomasz Zieliński, Łukasz Borowski,
Dawid Wiśniewski, Michał Ogórek
oraz Dawid Hajnc (ten ostatni trafi
do Gwiazdy Ruda Śląska). Nabytki?
Na razie Clearex nikogo nie przedstawił. Przygotowania do sezonu
drużyna rozpocznie 11 lipca.
Warto wspomnieć o zmianie formuły rozgrywek Ekstraklasy. Otóż
po rundzie zasadniczej (pierwsza
kolejka w weekend 16-18 września,
chorzowianie zagrają na wyjeździe
z TPH Polkowice) wprowadzona
zostanie faza play off. Osiem najlepszych drużyn zagra o mistrzostwo (ćwierćfinały, półfinały i finał
- do trzech zwycięstw), zaś ekipy z
miejsc 9-12 powalczą o utrzymanie.
Rozgrywki zakończą się dopiero
pod koniec maja 2012 r.
●●●
Stawiają na młodzież
O najważniejszym transferze
KPR Ruch piszemy obszernie
w innym miejscu. Inne zmiany
kadrowe? „Niebieskie” wzmocnią
trzy zawodniczki SMS Gliwice:
Dominika Montowska, Agnieszka
Pieniowska i Anna Michla. Do kadry pierwszego zespołu trafi także
zdolna juniorka Martyna Chmiel.
Ruch opuszczają doświadczone
zawodniczki: Krystyna Wasiuk,
Aleksandra Maroń i Bożena Sęktas. Do Niemiec chce zaś wyjechać
Bogna Dybul. Podopieczne Janusza Szymczyka wznawiają treningi
14 lipca, zaś od 18 lipca rozpoczną
obóz dochodzeniowy na własnych
obiektach. Pierwszy mecz w PGNiG
Superlidze - 3 września, na wyjeździe z Piotrcovią.
●●●
Dwa wolne miejsca
Trzecie miejsce Silesii Volley w
ubiegłym sezonie I ligi siatkarek
uznano za sukces. Do nowych
rozgrywek zespół powstały z połączenia Sokoła Chorzów i MOSiR-u Mysłowice przystąpi jednak w
mocno zmienionym składzie. Odeszły trzy doświadczone „ogniwa”
- Iwona Kandora, Mariola Wojtowicz i Justyna Ordak. W kadrze
zaś znalazły się: Iza Soja (rozgrywająca, ostatnio Płomień Sosnowiec), Beata Gałek (libero), Sylwia
Andrysiak (środkowa) oraz Barbara Adamska (przyjmująca). Trzy
ostatnie przechodzą z drugiego
zespołu Silesii Volley. Klub szuka jeszcze dwóch zawodniczek przyjmującej i atakującej.
●●●
Alba się wzmacnia
Od lat nasi koszykarze zapowiadają walkę o I ligę. Jednak z różnych przyczyn tego planu w ostatnich sezonach zrealizować się nie
udało. Być może lepiej będzie
w zbliżających się rozgrywkach.
Alba nie straciła żadnego z kluczowych zawodników, za to po stronie
nabytków widnieją trzy nazwiska.
Najważniejszym transferem wydaje się powrót do Chorzowa Łukasza Wójcika (ostatnio KK Bytom),
grającego na pozycji rzucającego
obrońcy. Drugi z nowych też ma
za sobą występy w Albie - mowa
o skrzydłowym Jakubie Gruthcie.
Ostatni nabytek to 17-letni Marcin
Pesta, dysponujący znakomitymi
warunkami fizycznymi (204 cm).
SPORT
Razem w życiu, razem w Ruchu
Wojciech Grzyb obiecał partnerce, że dostosuje się do jej planów życiowych. Ale to Kinga Polenz zrobiła ukłon w jego stronę.
Przez najbliższy rok oboje występować będą w Chorzowie.
Chcieli grać jak najbliżej siebie.
Bliżej... już się nie da. Stadion
na Cichej dzieli bowiem od hali
MORiS raptem 200 metrów!
Polenz i Grzyb zdecydowali:
najważniejsza jest rodzina i
wspólne wychowywanie pięciomiesięcznej córeczki Amelki.
Ona mogła grać w najlepszych
klubach Polski albo zdecydować się na wyjazd do silnej
ligi zagranicznej. Jest przecież
uznawana za jedną z najlepszych skrzydłowych w Europie.
Wybrała jednak Chorzów i roczny kontrakt w KPR Ruch.
On uzależniał piłkarską przyszłość od jej planów sportowych. Pewnie gdyby przeniosła
się np. do Gdyni czy Lubina,
próbowałby znaleźć nowy klub,
byle blisko niej. Nie musiał
tego robić.
20 czerwca, na wspólnej konferencji, podpisano dwa kontrakty - Polenz związała się z
KPR Ruch, a Grzyb przedłużył
umowę z „niebieskimi”. - Kilka razy mówiłem, że jak Kinga
dostanie dobrą propozycję, nie
będę robił jej przeszkód i wyja-
Fot. Chorzowianin.TV
N r 7 (07.2011)
Sportowa para w Ruchu: Kinga Polenz i Wojciech Grzyb.
dę z nią. Paradoksalnie jednak
to ona robi ukłon w moją stronę. Mogłaby grać w mocniejszych klubach, a jednak zagra w
Chorzowie, bo przedkłada inne
wartości nad czynnik finansowy.
Nie musiałem jej mocno przekonywać - podkreślił Wojciech
Sezon 2011/12 piłkarskiej Ekstraklasy rozpocznie się już w piątek 29 lipca, a jego inauguracja odbędzie się... na Cichej. Ruch podejmie
(godz. 18.00) GKS Bełchatów. Następnie czeka go
wyjazd do Kielc (mecz z Koroną - 8 sierpnia).
Zaczną z Bełchatowem
Podopieczni Waldemara Fornalika są już po obozie przygotowawczym w Wiśle, na którym
rozegrali dwa sparingi. Z Polonią Bytom wygrali 4:0, Rakowowi Częstochowa ulegli 1:2.
Korzystne wrażenie sprawiał
w nich Mateusz Kwiatkowski,
napastnik z Młodej Ekstraklasy.
Strzelił po jednej bramce w obu
meczach.
W szeregach „niebieskich”
zaprezentowali się dwaj pozyskani piłkarze (obaj występowali ostatnio w I-ligowym Pia-
ście Gliwice). Mowa o Jakubie
Smektale i Igorze Lewczuku.
Ten ostatni - boczny obrońca trafił na Cichą na roczne wypożyczenie (z macierzystego klubu, Jagiellonii Białystok).
Po stronie ubytków - oprócz
Ariela Jakubowskiego, Michała Pulkowskiego i Grzegorza
Bronowickiego - widnieje także
Krzysztof Nykiel. Nie zdecydował się na przedłużenie umowy
z Ruchem i wybrał ofertę Cracovii.
Grzyb. Jego partnerka przytaknęła: - Dla mnie najważniejsza
jest rodzina, nie wyobrażam sobie, żeby wyjechać i ją zostawić
- mówiła zawodniczka występująca dotąd w Piotrcovii.
- To z pewnością hit transferowy w polskiej lidze. Niejeden
chciałby mieć Kingę w swoich
szeregach. Mamy to szczęście, że
związała się z Wojtkiem - cieszył
się Klaudiusz Sevković, prezes
KPR Ruch. Transfer czołowej
piłkarki do jego klubu pomagał
załatwić Dariusz Smagorowicz,
właściciel „niebieskich”. To
dzięki niemu udało się znaleźć
sponsora, który sfinansuje kontrakt gwiazdy polskiego handballu w Chorzowie. Jak widać,
„niebieski mariaż”, którym oba
kluby pochwaliły się wiosną,
dobrze funkcjonuje.
Drużyna szczypiornistek została więc poważnie wzmocniona.
Polenz ma być nie tylko liderką w nowym sezonie, ale także
wzorem do naśladowania dla
młodszych zawodniczek. - Będzie miała obowiązek i zaszczyt
pokazania im swojego profesjonalizmu - i na treningach, i na
meczach. Ten kontrakt ma więc
także rolę wychowawczą - dodał
Sevković.
Co o chorzowskiej drużynie (6.
miejsce w minionych rozgrywkach) sądzi reprezentacyjna
skrzydłowa? - Ruch to zespół
ambitny. Wierzę, że dużo osiągniemy w nowym sezonie, nie
tylko zakwalifikujemy się do
play off, ale także powalczymy o
miejsce medalowe. Stworzymy
fajną ekipę! - zapewniła Kinga
Polenz.
(mf)
Miasto pożyczy Ruchowi
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni zgodzili się na wnioskowaną
przez prezydenta poprawkę w miejskim budżecie, umożliwiającą pożyczkę dla Ruchu Chorzów. Decyzja jest zaskakująca wobec trudnej
sytuacji finansowej miasta. Za poprawką opowiedziało się 15 radnych,
7 głosujących (radni PiS oraz czworo radnych Wspólnego Chorzowa)
wstrzymało się od głosu.
Prezydent Chorzowa Andrzej
Kotala wyjaśnia, że wstępnie
zamierzał doprowadzić do
wykupu przez miasto akcji
Ruchu Chorzów za kwotę 500
tysięcy złotych, co miało się
stać po wakacjach. Zdaniem
Andrzeja Kotali wymiana
środków finansowych na akcje pozwoli miastu na większą kontrolę nad działalnością klubu.
O pożyczkę wyższej kwoty
zawnioskowała
Katarzyna
Sobstyl, prezes Ruchu Chorzów. Pieniądze z miejskiej
kasy mają poprawić płynność
finansową klubu. Zgodnie z
deklaracją Katarzyny Sobstyl, fundusze na spłatę zadłużenia zapewnić ma emisja
nowych akcji spółki.
Marek Kopel, były prezydent
Chorzowa, negatywnie ocenia
decyzję o pożyczce. - Ruch
nie będzie miał z czego oddać, a prezydent nie będzie
zdolny do wyegzekwowania
zwrotu pożyczki. Jeśli prezydent uważa, że miasto stać
na wydanie 2 mln zł na rzecz
Ruchu, to powinien te pieniądze przekazać Ruchowi jako
zapłatę za promocję miasta
albo za objęcie nowych akcji
Ruchu S.A – podkreśla.
Sevilla zatrzymała Ruch
W nadmorskim kurorcie Makarska rozgrywany był pod koniec czerwca
międzynarodowy turniej piłki ręcznej. - „Makarska Cup” to nieoficjalne
mistrzostwa Europy w poszczególnych kategoriach wiekowych - wyjaśnia Szczypiornistki grały w Chorwacji, a młodzi futKlaudiusz Sevković, prezes KPR Ruch. Juniorki naszego klubu zwyciężyły boliści Ruchu (rocznik 1995) zaprezentowali się
w zmaganiach rocznika 1992/93!
w Portugalii. Rozgrywany w tamtejszej stolicy
„Lisboa Cup” zgromadził drużyny z całego świata
- w czterech kategoriach wiekowych chłopców
i jednej dziewcząt.
Drużyna prowadzona przez w defensywie, dając sobie rzu- została piłkarka Ruchu Kata-
„Niebieskie” najlepsze w Chorwacji
Aleksandrę Kaczmarek w eliminacjach zagrała trzy spotkania.
Pokonała chorwackie ekipy: HC
Kaštela (19:14) i HC Hoteli Makarska (36:14). Porażka 13:15 z HC
Split nie zepchnęła „niebieskich”
z pierwszego miejsca. Czwartym rywalem miało być rumuńskie HC Brasov, ale nie stawiło się na parkiecie
Ruch wygrał walkowerem 10:0.
W finale chorzowianki raz jeszcze zmierzyły się z HC Kaštela.
Do przerwy zagrały kapitalnie
cić tylko jedną bramkę (5:1).
Druga połowa była bardziej
zacięta, Chorwatki zmniejszyły
stratę do dwóch goli, ale dwa
celne rzuty Martyny Chmiel
w końcówce przesądziły o losach finału. Ruch wygrał 14:11,
a Chmiel została uznana najlepszą zawodniczką turnieju
(w swojej kategorii wiekowej).
To nie koniec wyróżnień. Na
turnieju nagradzano także...
urodę! Miss „Makarska Cup”
rzyna Masłowska.
Oto
skład
chorzowianek:
Agnieszka Lampert, Aleksandra Hamela, Patrycja Gepfert
(2 bramki), Aneta Furtak, Malwina Spek (13), Klaudia Mrowińska (9), Klaudia Jankowska
(13), Monika Malec (1), Katarzyna Masłowska (3), Martyna
Sokulska (8), Edyta Theda (3),
Jessica Weglenda (3), Martyna
Chmiel (21), Karolina Sówka
(5) i Karolina Ulczycka.
Chorzowianin.pl ●• N r 7 ( 0 7 . 2 0 1 1 )
„Niebiescy”, grający pod wodzą
Marcina Molka, trafili do grupy
A. Początek mieli bardzo dobry.
Pokonali fińską ekipę FC Futura 3:0, a następnie wygrali
2:0 z portugalskim Pinheiro de
Loures. W meczu o pierwsze
miejsce chorzowianie ulegli
Chivas Guadalajara 0:3. Ekipa
z Meksyku w fazie grupowej
nie straciła ani jednej bramki.
„Niebiescy” awansowali więc
z drugiego miejsca, a w 1/8
finału znów musieli się zmierzyć z „południowcami”. Chilijczyków z ED Futuro Azul
udało się wyeliminować, po
wygranej 1:0. Chorzowian zatrzymała dopiero słynna Sevilla. Hiszpanie okazali się lepsi
w ćwierćfinale, pokonując
Ruch 4:1. Jak się później okazało, nasza drużyna przegrała
z późniejszym triumfatorem imprezy.
(fab)
9
REKLAMA
N r 7 (07.2011)
Chorzowianin.pl
MENU DLA DZIECI
ZUPA DNIA, DANIE GŁÓWNE i DESER DANIE GŁÓWNE i DESER - 15 zł
- 10 zł
COŚ NA START
Zupa dnia
Mini Pizza z
Paluszki rybne
Hamburger
Makaron PENNE
Nuggetsy z kurczaka
DANIA GŁÓWNE
sosem pomidorowym i serem
sosem pomidorowym, szynką i papryką
czosnkiem, serem i octem balsamicznym
z sosem pomidorowym/pesto
na słodko z białym serem i rodzynkami
wszystkie dania główne serwowane są z frytkami lub ryżem i sałatą
DESERY
Lody z polewą
Sałatka owocowa
CO NIEDZIELA DLA DZIECIAKÓW
Restauracja Czekolada zaprasza co niedzielę na darmowe
obiadki dla dzieci
Do każdego pełnego zestawu obiadowego z deserem
dodajemy dla dziecka zestaw obiadowy
GRATIS
W wybrane niedziele są organizowane
ATRAKCJE DLA WASZYCH POCIECH
RESTAURACJA CZEKOLADA, UL. DWORCOWA 6, CHORZÓW, WWW.KLUBCZEKOLADA.COM
Chorzowianin.pl ●• N r 7 ( 0 7 . 2 0 1 1 )
N r 7 (07.2011)
Chorzowianin.pl
10
OSUSZANIE
mieszkań, piwnic…,
odgrzybianie,
POMIARY
WILGOTNOŚCI
tel.692-358-479
REKLAMA
Kupię
radia, wzmacniacze, kolumny,
kolejki elektryczne. Klocki LEGO,
tel. 607-912-559
Kupię
antyki, starocie, militaria,
tel. 790-467-020
Agent ochrony
– kurs do licencji
(raty, praca)
tel. (32) 203-27-01
605-294-324.
Katowice
Sprzedam mieszkanie
w Bytomiu
centrum, 36 m2,
Przyjmę na umowę o pracę
odpowiedzialną i uczciwą
kucharkę
2 pokoje, kuchnia, łazienka,
C.O. w bloku 10 piętrowym na
6 piętrze, cena do uzgodnienia,
do remontu,
Praca w Chorzowie i Gliwicach.
Kontakt:
603 790 093
tel. 510-165-237
BIURO NIERUCHOMOŚCI
LOKATOR
POSZUKUJEMY
LOKALU, STOISKA
POD WYNAJEM NA
SKLEP
MIĘSNO-WĘDLINIARSKI
TEL.601266309,
32-4577073
tel. 793-775-040
1,2,3,4 pokoje na
www.lokator.nieruchomosci.pl
1 pokój Stabika 42m2 79 tys
3 pokoje Farna 63m2 165 tys
1 pokój Klimzowiec 32m2 95t ys
3 pokoje Jubileuszowa 50m2
1 pokój Czempiela 30m2
3 pokoje Stabika 48m2 139 tys
2 pokoje Kaliny 38m2 85 tys
3 pokoje Opolskiego 54m2 152 tys
2 pokoje Cieszyńska 40m2 82 tys
4 pokoje 11 Listopada 85m2 155 tys
2 pokoje Karłowicza 44m2 105 tys
2 pokoje Kaliny 48m2 125 tys
2 pokoje Chodkiewicza 48m 87 tys
2
2 pokoje Batory Karpacka 35m2 98 tys
2 pokoje Irys 52m2 142 tys
Ponetex Logistics Sp. z o.o. jest częścią holenderskiego Holdingu
Timmermans Diessen. Dziedziną działalności firmy jest pełna obsługa
logistyczna klientów polegająca między innymi na konfekcjonowaniu
i dystrybucji towarów oraz spedycji i transporcie międzynarodowym.
W związku z ciągłym rozwojem firmy do oddziału w Chorzowie poszukujemy osób na stanowisko:
KIEROWCA W TRANSPORCIE KRAJOWYM
Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
- aktualne prawo jazdy kat. C+E
- doświadczenie w prowadzeniu ciągników siodłowych z naczepami
- ukończony kurs na przewóz rzeczy
- aktualne orzeczenie psychologiczne kierowcy
- kartę kierowcy
- uprawnienia ADR
- aktualną książeczkę Sanepidu
- uprawnienia operatora wózka widłowego
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie w terminie 7 dni swoich aplikacji wraz
z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 r., Dziennik Ustaw
Nr 133 Poz.883” na adres:
Ponetex Logistics Sp. z o.o. ul. Grodziska 50,
62-067 Rakoniewice lub e-mail: [email protected]
Relacji z imprez szukaj na
www.chorzowianin.pl
BIURO NIERUCHOMOŚCI
LOKUS
Osiedle Ruch , piętro domu,
86m2, z działką, 299tyś.
0668-156-048
2 pokoje
Główna 37m2, 89tyś,
Morcinka, 42m2, 110tyś,
Lompy, 47m2, Barbary,43m2,
Graniczna, 51m2,
0668-156-048
3 pokoje
Działkowa, 52m2, Przyjemna,
66m2, Stabika, 73m2
0668-156-048
Świętochłowice Korea, dom
wolnostojący, 181m2, 380 tyś,
793-993-293
Mieszkania do sprzedaży
•Chorzów, ul. Krzywa, kawalerka 30m m2, cena: 100.000 zł
•Chorzów, ul. Beskidzka , 2 pokojowe, 35 m2, cena: 95.000 zł
•Chorzów okolice Krzyżowej , 2 pokojowe w bloku z C.O. – 50 m2,
cena 130.000 zł
•Chorzów Karpacka, 48 m2, niska zabudowa, cena: 145.000 zł
•Chorzów, ul. 11 Listopada, 70 m2, 3 pokojowe, cena: 189.000 zł
•Chorzów ok. ul. Pudlerskiej , w bloku, 58 m2, 3 pokojowe, cena:
155.000 zł
•Chorzów Plac Mickiewicza, 3 pokojowe, 112 m2, wysoki standard,
cena: 250.000 zł
•Chorzów Batory, 4 pokojowe, 71,5 m2, cena: 210.000 zł
•Ruda Śl. Godula, 34 m2, kawalerka, cena: 73.000 zł
•Ruda Śl. ul. Wolności, 38 m2, 2 pokojowe po remoncie,
cena: 99.000 zł
•Bytom Łagiewniki ul. Adamka, 35 m2, kawalerka, cena: 82.000 zł
•Świętochłowice - Zgoda ul. Śląska, 47 m2, 3 pokojowe,
cena: 125.000 zł
•Siemianowice Centrum, w bloku 49 m2, 2 pokojowe,
cena: 149.000 zł
•Katowice Tysiąclecie (na granicy z Chorzowem) 2 pokojowe, 50 m2,
cena: 169.000 zł
Działki do sprzedaży
•Katowice Załęże, budowlana 1220 m2, cena: 180.000 zł + VAT
•Wisła – budowlana, pow. 864 m2, cena: 75.000 zł
Domy do sprzedaży
•Węgierska Górka, dom z dojazdem całorocznym na widokowej
działce, cena: 250.000 zł
•Milówka, całoroczny 10 – letni dom, 128 m2, cena: 250.000 zł
•Okolice Lublińca – dom + zabudowania gospodarcze, 1 ha gruntu,
cena: 230.000 zł
Mieszkania do wynajęcia
•Chorzów – 1, 2, 3 – pokojowe od 700 zł miesięcznie + media.
Chorzowianin.pl ●• N r 7 ( 0 7 . 2 0 1 1 )
Pilnie kupię mieszkanie
w Chorzowie
515-356-832
REKLAMA
Chorzowianin.pl ●• N r 7 ( 0 7 . 2 0 1 1 )
11
N r 7 (07.2011)
Chorzowianin.pl
N r 7 (07.2011)
Chorzowianin.pl
12
REKLAMA
Chorzowianin.pl ●• N r 7 ( 0 7 . 2 0 1 1 )

Podobne dokumenty

październik 2014

październik 2014 – Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, stawiamy na współpracę nauki z biznesem. Pierwsze Chorzowskie Dni Przedsiębiorczości, będą doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy i rozpoczęcia in...

Bardziej szczegółowo