karta katalogowa

Transkrypt

karta katalogowa
J
WAGI PRZEMYSŁOWE
Waga – wózek widłowy
typu PTE-V
● nośność 1500÷4000 kg
● czujniki tensometryczne o wysokiej czułości
● terminal zasilany z systemem zasilania wózka
●
●
●
●
●
widłowego
drukarka
połączenie radiowe do komputera i terminalu
możliwość raportowania zmiany poprzez koncentrator
opcja: legalizowany
opcja: czujnik poziomu
System ważenia do użytku wewnętrznego. Ciężar zostaje wyświetlony przez terminal. Ważenie następuje za pomocą systemu wyposażonego w czujniki tensometryczne o wysokiej czułości.
Obsługa wagi oraz preentacja wyników odbywa się w panelu Terminala
EV 22. Wartość ważonej masy wyświetla ekran terminala umieszczony
w pozycji dobrze widocznej dla oczu obsługującego:
Terminal wyświetla: wagę, kod towaru, I tarę, II tarę i sumę ważonych
mas wg kodu towaru lub klienta
Do terminala mogą być podłączone opcjonalnie na stę pu ją ce
urządzenia: drukarka na pokładzie, połączenie radiowe do terminalu lub
komputera, koncentrator służący do zbierania danych i przeniesienie
ich do komputera i duży dodatkowy wyświetlacz
Terminal EV 22
Drukarka
PC
Typ
PTE 152/90
PTE 152/110
PTE 252/90
PTE 252/110
PTE 253/110
PTE 403/110
J32
Konfiguracja standardowa
Nośność
Działka elementarna
[kg]
[kg]
500/1500
1/2
500/1500
1/2
1000/2500
2/5
1000/2500
2/5
1000/2500
2/5
2500/4500
5/10
Drukarka
Odbiornik
radiowy
Nadajnik
radiowy
Drukarka
INTROL Sp. z o.o., 40÷519 Katowice, ul. Ko ściusz ki 112, http://www.introl.pl
tel. 032/ 7890020, fax 032/ 2053377, e-mail: [email protected]
edycja 1/2005