Opis projektu Brak materiałów

Transkrypt

Opis projektu Brak materiałów
Opis projektu
tytuł projektu: OPRACOWANIE ORAZ WDROŻENIE DO
PRODUKCJI EKOLOGICZNYCH
LAKIERÓW I EMALII DO DREWNA
nazwa beneficjenta: Frost Paweł Maj
województwo: małopolskie
powiat: myślenicki
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
działanie: 1.4. Wsparcie projektów celowych
dziedzina: brak
wartość projektu: 469 501.85 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 183 132.50 zł
ocena:
sektor: badania, rozwój, innowacje
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Brak materiałów

Podobne dokumenty