leczenie szpitalne – programy

Transkrypt

leczenie szpitalne – programy
Komunikat nr 53/2016 dla świadczeniodawców
planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację umów w rodzaju:
LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE), zakres:
 Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+
(C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)
w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego
Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację ww.
zakresu świadczeń, w dniu 13 czerwca 2016 roku o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjnoszkoleniowe dotyczące postępowania konkursowego.
Miejscem spotkania jest sala konferencyjna mieszcząca się w budynku siedziby Śląskiego OW NFZ
w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (Budynek B, IV piętro).
Źródło:
WGL II - 32 735 18 57