Ks2014gazeta strony - Kurier Stryszawski

Transkrypt

Ks2014gazeta strony - Kurier Stryszawski
,63*&3453:4;"84,*
)6$*4,0,6,­8-"$)08*$&,63­8
,3;&4;­81&8&-,"453:4;"8"5"3(04;­8
1*4.0#"#*0(­34,*&(04508"3;:4;&/*";*&-0/"-*/*"
STYCZEŃ/LUTY 2014
MAJ 2007
W skrócie:
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Dobro wraca do nas
(.*//"03,*&453"%¤5"
• Zespół Amicus ze Stryszawy – to młode dziewczęta,
talent, pasja i zaangażowanie. Połączenie tych składowych daje ciekawy, artystyczny efekt. Działają już kilka lat, przed nimi mały jubileusz istnienia zespołu. Co
grają? Gdzie się spotykają? Jakie mają plany? – str. 6.
I
stnieje wiele sposobów
na promowanie rodzinnych stron w świecie. Niewiele z nich jest jednak tak
•
Zielone Światło
dla Ciebie! – m.in.w
dzięki
sprzedabardzo
uniwersalna
swoży specjalnie przygotowanych kartek świątecznych
im
jakkwotę,
muzyka.
naszeprzekazie
stowarzyszenie zebrało
którą pragnie
przekazać dzieciom z problemami rozwojowymi. Co
Potrafi
ona
przełamywać
trzeba zrobić by
otrzymać
wsparcie? – str. 8
bariery
kulturowe,
jak
ję• Co? Gdzie? Kiedy? – to rubryka dla
osóbilubiących
spędzać czas na ciekawych imprezach, spotkaniach. W nuzykowe.
Jużnaszym
od ponad
dwóch
merze prezentujemy
zdaniem najciekawsze
imprezy,
które
odbędą
się
na
terenie
naszego
powiatu
– str. 9.
lat Gmina Stryszawa może
• Koncert Noworoczny – zagrali aż remiza dudniła.
się
szczycić
własną
Pełna
sala w lachowickiej
remizie, orkiestrą
świetny koncert, w
którym brali
udział muzycy
reprezentujący
różne podętą,
która
pomimo
swego
kolenia to w naszej gminie kulturalny smaczek stycznia. Kto nie był, niech
żałuje – str. 10.zdążyła
krótkiego
istnienia
•
Uniwersytet
dla seniorówwiele
– to ciekawy
pomysł dla
już
przynieść
powoosób starszych, którzy wcale nie muszą siedzieć w
domu. do
Uniwersytet
III Wieku już działa przy Wyższej
dów
dumy...
• Kolędnicy w gminie Stryszawa – choć może ich coraz
mniej zagląda do naszych domów, to jeszcze tradycja kolędnicza nie zaginęła. Tegoroczny powiatowy
konkurs dla kolędników odbył się w naszej gminie.
Kto brał udział i kto zwyciężył prezentując tradycyjne
kolędowanie? – str. 7.
Przyzwyczailiśmy się już, że wraz z początkiem roku wszędzie pojawiają się biało czerwone serduszka oraz młodzi ludzie z puszkami. Oznacza to, że rozpoczął
się doroczny Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku
Orkiestra dyrygowana przez Jurka Owsiaka grała po raz 22, a zebrane środki
będą przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej i godną opiekę medyczną seniorów. Wewnątrz numeru szerzej opiszemy działania Orkiestry w naszym powiecie.
dok. na str. 2
Szkole Turystyki
Ekologii w Suchej
Beskidzkiej.
Oi Orkiestrze
czytaj
na str.Kiedy
2.
była inauguracja? – str. 12
• V Turniej Barbórkowy - wbrew pozorom to nie był turniej przeznaczony dla górników, ale dla strażaków! I właśnie strażacy z OSP Kuków po raz kolejny udowodnili, że
Gminna Orkiestra Dęta - str. 1-2.,
potrafią poradzić sobie w trudnych warunkach – str. 13.
W numerze:
Granica ich nie dzieli - str. 4., Wieś oczami sołtysa - Stryszawa Górna - str. 7.,
Zabytki gminy Stryszawa - str.8., Program XI Święta Zabawki Ludowej - str. 9., Sylwetki OSP - Stryszawa - str 10.
www.facebook.com/KurierStryszawski
W Hucisku pociąg papieski powitało wielu sympatyków WOSP.
Dok. ze str. 1.
TEMAT NUMERU
Dobro wraca do nas
Słowo
od Redaktora
Drodzy Czytelnicy,
oddajemy w Państwa ręce
pierwszy w tym roku numer
Kuriera
Stryszawskiego,
a w nim jak zawsze sporą
dawkę informacji na różne
tematy.
W tym numerze polecam
warte przeczytania artykuły:
o spontanicznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, o spektaklu teatralnym młodzieży w Krzeszowie
ale także o nieco bardziej
przyziemnych, bo dotyczących wielu osób, sprawach
jak zmiany w systemie odbioru śmieci oraz dalszym
ciągu problemu ściekowego
(o którym pisaliśmy jakiś
czas temu). Czy zagraża nam
podwyżka za ścieki?
Nie zabraknie też wywiadu, w tym numerze rozmawialiśmy z Grupą Wokalną
Amikus wspaniałą śpiewającą młodzieżą. Zachęcamy
także do przeczytania relacji z ciekawych wydarzeń
z naszej gminy Dniu Babci
i Dziadka, wytrwałych zmagań naszych sportowców
oraz zapowiedzi wydarzeń
w regionie.
Życzymy przyjemnej lektury
i zapraszamy do współpracy.
Monika Zawada – Miska
Redaktor Naczelny
2
Tegoroczny Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy rozpoczął się w naszym regionie już w sobotę 11
stycznia koncertem ROCKOWA WIRÓWKA organizowanym przy współpracy z Makowskim Domem Kultury. Na
scenie pojawiły się zespoły: SOULTAKER, OVERDRIVE
i HEDONISM. Natomiast niedzielnym wieczorem wystą-
piła MAKOWSKA ORKIESTRA ROZRYWKOWA, zespoły
NIBY NIC i HIGLANDERS. Niewątpliwa gwiazdą wieczoru
była KAPELA CIUPAGA - uczestnik tegorocznej edycji
programu Must Be The Music w Suchej Beskidzkiej natomiast królował blues w wykonaniu artysty z Nowego
Targu
PIOTRA
„LUPIEGO” LUBERTOWICZA
wraz z krakowskim zespołem
AEROBLUES.
Warto
wspomnieć, że w tym
roku przez miejscowości naszego
rejonu z inicjatywy
Stowarzyszenia
Miłośników Kolei w Krakowie, przejechał pociąg papieski także biorący udział w kweście. Oprócz przejazdu na
trasie: Kraków – Kalwaria – Sucha Beskidzka – Żywiec –
Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków, kolejarze we współpracy z władzami poszczególnych miejscowości postarali się aby na każdym przystanku zorganizować atrakcje
dla podróżujących. Między innym w Suchej Beskidzkiej
Zdjęcia: archiwum OSP Kurów, OSP Krzeszów,
Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Krakowie, OVERDRIVE.
pociąg został „napadnięty” przez miejscowych
zbójników i unieruchomiony, kierownik pociągu związany a pasażerowie musieli napełnić
puszki Orkiestry.
Kolejną atrakcją na trasie pociągu był pokaz
ratownictwa medycznego w wykonaniu kilkunastu strażaków z OSP Kurów oraz harcerzy
z tej miejscowości. Przedstawili oni poważny
ale całkiem realny scenariusz kolizji pociągu
z samochodem osobowym na niestrzeżonym
przejeździe, w którym ucierpiały 3 osoby.
Dzięki takim akcjom jak powyżej od 22 lat
Wielka Orkiestra Swiątecznej Pomocy wspiera tych najbardziej potrzebujących - dzieci,
a ostatnio także seniorów. Wynik działalności
WOSP w ciągu przeszło dwóch dekad jest naprawdę imponujący. Fundacja zebrała w tym
czasie ponad 550 mln zł, z zebranych środków zakupuje sprzęt, który ratuje życie najmłodszym
a seniorom zapewnia godną opiekę medyczną w jesieni życia.
Orkiestra gra prawie wszędzie, w każdym województwie, powiecie czy gminie i tam też dociera z pomocą. Jest takie powiedzenie, że „dobro wraca do nas”
i w tym przypadku właśnie tak jest. Warto
przypomnieć, że fundacja Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w 2012 roku przekazała Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej nowoczesny sprzęt medyczny.
Były to dwa inkubatory dla noworodków
i wcześniaków, Stanowisko do Resuscytacji
Noworodka oraz wolnostojąca lampa ledowa
do fototerapii. Lampa przeznaczona jest do leczenia żółtaczki fizjologicznej u noworodków.
Dzięki przekazanej pomocy, dzieci urodzone
w suskim szpitalu mają zapewnioną wysokiej
klasy opiekę medyczną, dzięki czemu szybciej
wracają do zdrowia.
W 2014 roku w naszym powiecie pracowało pięć sztabów WOSP, na czele których stanęli ludzie pełni zaangażowania
w tę akcję: Małgorzata Domnik - Zespól Szkół w Zawoi Wilcznej, Dorota Kowalik - Zespół Szkół Gimnazjum
Nr 2 w Bystrej, Jan Hanusiak - Miejski Ośrodek Kultury
w Jordanowie, Robert Stróżak - Miejski Ośrodek Kultury Zamek w Suchej Beskidzkiej oraz Zbigniew Kowalski Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim.
Do tego grona należy włączyć niezliczoną ilość wolontariuszy, bez których nie byłoby tak wspaniałego wydarzenia.
Monika Zawada-Miska,
Karolina Trzop
CO W GMINIE PISZCZY?
Uchwały Rady Gminy Stryszawa
z 30 grudnia 2013 r.
Podjęto uchwałę w sprawie:
• wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr XXIII/165/12
Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012 r.
• zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa na lata 2013-2019
• uchwały budżetowej na rok 2014 (ustalono dochody budżetu na rok 2014
w łącznej kwocie 37 100 000,00 zł, ustalono wydatki w łącznej kwocie 34
850 000,00 zł)
• wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa na lata 2014-2019
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na do-
finansowanie zadania w zakresie ochrony środowiska (udzielono pomocy
w kwocie 20 tyś. zł. na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
nieruchomości położonych na terenie gminy)
• wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
• udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na
dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej
Beskidzkiej (udzielono pomocy w kwocie 17 tyś. zł.)
• udzielenia
dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Stryszawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie (dla GOK
w Stryszawie – 460 tyś zł., dla Biblioteki Publicznej – 170 tyś zł.)
• wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXI-
X/230/2005 Rady Gminy Stryszawa z dnia 4 października 2005 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów sołectwa Stryszawa (nie uwzględniono wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez mieszkańca gminy)
• przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Stryszawa w
pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
• przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w Gminie
Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
wsi Stryszawa. Zadaniem sołtysa w tamtych latach oprócz pobierania podatków od mieszkańców było pobieranie opłat dla NFZ, opłat melioracyjnych, składek rolniczych dla KRUS-u wydawano paszporty na trzodę i bydło. Jednym z trudniejszych zadań było wydawanie kartek żywnościowych
dla wszystkich mieszkańców Stryszawy. Pani Krystyna była również przez
dwie kadencje Radną Gminy, co przełożyło się na zwiększenie obowiązków społecznych. Gdy zamknięta została Szkoła nr 3 w Stryszawie Pani
Krystyna założyła Komitet Budowy Szkoły, organizowała różne zbiórki
pieniężne, zabawy itp. W roku 2009 uruchomione zostało schronisko młodzieżowe a rok później powstał Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego
w Stryszawie. W roku 1995 Stryszawa została podzielona na dwa sołectwa
mianowicie na Stryszawę Górną, której sołtysem jest nadal Pani Krystyna
oraz Stryszawę Dolna z nowym sołtysem. Nawiązując współprace razem
z Radnymi Pani Sołtys występowała do Urzędu Gminy z różnymi propozycjami rozbudowy i unowocześnienia swojego sołectwa takimi jak budowa
chodników, kanalizacji czy oświetlenia. Nadmienić również trzeba, że dzięki
staraniom Pani Krystyny udało się reaktywować Koło Gospodyń Wiejskich,
które prężnie działa i reprezentuje sołectwo do dziś. W roku 1982 pani Krystyna otrzymała odznakę za zasługi dla województwa bielskiego, a w roku
1988 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasług. Wyróżniona została
również na zjeździe przy wyborach na najlepszego sołtysa Województwa
Małopolskiego w roku 2011 r. Największym niemniej jednak sukcesem Pani
Krystyny jest dobry kontakt z mieszkańcami oraz poczucie, iż nie zawiodła
swoich wyborców przez cały okres pełnienia funkcji Gospodarza Wsi.
Serdecznie gratulujemy wspaniałego jubileuszu
UG Stryszawa
Nowy wóz bojowy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Stryszawie
14 stycznia 2014r. w siedzibie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie 27 (w tym: 12
lekkich, 14 średnich, 1 ciężki) zakupionych w ramach dotacji z 2013 r.
samochodów ratowniczo -gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych Województwa Małopolskiego.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie
informuje o rozpoczęciu rekrutacji osób bezrobotnych
lub nieaktywnych zawodowo do udziału w projekcie systemowym
pt.: „Samodzielność
drogą do aktywności zawodowej
mieszkańców gminy Stryszawa”.
W celu pozyskania szerszych informacji, zainteresowane
udziałem w projekcie osoby zapraszamy do biura GOPS.
Spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia w ramach
powyższego projektu odbędzie
się 25 lutego o godz. 11.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Stryszawa.
Wyjątkowy jubileusz
Krystyna Hutniczak sołtysuje Stryszawie od 40 lat. Podczas ostatniej
sesji Rady Gminy, wójt Stryszawy złożył serdeczne podziękowanie na
ręce pani Krystyny
Hutniczak za pełnienie funkcji sołtysa od
40 lat.
Podsumowując działania Pani Sołtys należy
zaznaczyć, iż w latach
1973-1995 Stryszawa stanowiła jedno
sołectwo, dlatego też
Pani Krystyna Hutniczak sołtysowała całej
W obecności Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP – Dh Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie- Dh
Edwarda Siarka, Wice Prezesów ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego, Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP - Jerzego Maciak, Dyrektora
Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego – Kazimierza Sady, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej- generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie- nadbrygadiera. Andrzeja Mroza, Komendanta
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - st. bryg. dr
inż. Bogusława Koguta, Kapelana Małopolskich Strażaków ks. mł. bryg.
mgr Władysława Kuliga, Wice Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Józefa Kała, Wójta Gminy
Stryszawa – mgr inż. Rafała Laska, Starostę Suskiego inż. Tadeusza Gancarza,oraz starostów, wójtów i burmistrzów z terenu woj. Małopolskiego.
Jedną wśród szczęśliwych jednostek, które otrzymały samochód była
Ochotnicza Straż Pożarna w Stryszawie. Jednostka jako jedyna z całej małopolski otrzymała nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy o napędzie
Strona finansowana przez Urząd Gminy Stryszawa
3
CO W GMINIE PISZCZY?
4x4 na podwoziu SCANIA P400 CB wykonany przez firmę WAWRZASZEK
ISS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna z Bielska -Białej.
Jednostka OSP Stryszawa jest jedną z siedmiu jednostek ochotniczych
straży pożarnych działających na terenie Gminy Stryszawa (od 1995 roku
włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego). W planach
jednostki już od kilku lat była wymiana dotychczas użytkowanego ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego na podwoziu JELCZ z 1983 r.
Samochód ten był już samochodem mocno wyeksploatowanym.
Z biegiem lat jego stan techniczny pogarszał się z każdym rokiem. W końcowej fazie jego użytkowania generalnego remontu wymagał układ wodno
– pianowy, układ pneumatyczny, zawieszenie oraz układ napędowy. Koszty
przywrócenia go do należytego stanu przekraczały znacznie jego wartość.
Tym sposobem jego dalsze użytkowanie stanowiło realne zagrożenia dla
użytkujących go strażaków.
W roku 2013 udało się zakończyć, zapoczątkowane jeszcze w roku 2011,
starania zmierzające do pozyskania nowego wozu. Początkowo starania
jednostki zmierzały do pozyskania używanego do tej pory w JRG KP PSP
w Suchej Beskidzkiej ciężkiego samochodu na podwoziu MAN, ostatecznie
uniemożliwione przez wydłużenie czas-okresu użytkowania samochodów
w PSP z 10 do 15 lat, zmieniono na próbę zakupu podwozia i jego późniejszej
zabudowy. Niemniej jednak brak możliwości pozyskania środków na karosację używanego podwozia zapoczątkowały starania zakupu nowego pojazdu dla jednostki OSP Stryszawa. To trudne zadanie ostatecznie udało się
zakończyć. Samochód jaki udało się zakupić to ciężki samochód ratowniczo
- gaśniczy na podwoziu SCANIA P400 CB GCBA 5/32 ze stałym napędem
4 x 4, wyposażony w przekładnię rozdzielczą z przełożeniem terenowym
i szosowym, blokadę mechanizmu różnicowego tylnego i przedniego mostu, blokadę mechanizmu różnicowego między-osiowego, co z uwagi na
uwarunkowania terenowe w jakim przyjdzie go wykorzystywać ma niebagatelne znaczenie. Wyposażony jest on w zbiornik wodny o pojemności
5000 l, w instalację „zraszaczową” do ograniczenia stref skażeń i obrony
pojazdu, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, wyciągarkę o napędzie elektrycznym o sile uciągu 8 t., agregat prądotwórczy wraz z masztem
oświetleniowym, sprzęt łączności bezprzewodowej, nawigacje satelitarną,
sprzęt burzący, armaturę gaśniczą, sprzęt do zabezpieczenia prac na wysokościach, sprzęt ochrony dróg oddechowych.
Pojazd ten służyć będzie do wszelkiego rodzaju akcji prowadzonych zarówno na terenie Gminy Stryszawa jak i całego powiatu suskiego. Samochód
będzie również wchodził w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego
kompani gaśniczej „Wadowice” będącej w dyspozycji Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego i będzie mógł być użyty w każdej większej akcji
gaśniczej na terenie województwa małopolskiego.
Zakupiony samochód kosztował 783 000,00 zł. Środki na jego zakup udało się zgromadzić dzięki dużej przychylności parlamentarzystów, władz
samorządowych, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendy Powiatowej, Wojewódzkiej i Głównej Państwowej Straży Pożarnej, licznych
sponsorów jak również wszystkich mieszkańców Stryszawy:
• z firm ubezpieczeniowych za pośrednictwem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
• z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
• z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekazanej za pośrednictwem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na 2013 r.
• z dotacji z budżetu Gminy Stryszawa,
• ze środków Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej,
• z dotacji Powiatu Suskiego,
• ze środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,
• ze środków Nadleśnictwa Sucha Beskidzka,
• z darowizny Fideltronik Poland Sp. z o.o.,
• z darowizny Fundacji Muszkieterów,
• z darowizny Firmy PACYGA IMPORT - EXPORT,
• z darowizny FIRMY HANDLOWEJ ERYK TARGOSZ ,
• z darowizny FIRMY PHU IR BUD IRENA TARGOSZ,
• z darowizny Firmy Pana Stanisława Balcer AUTO BAST Sp. z o.o.,
• ze środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie oraz ze
środków jakie przekazali na ten cel mieszkańcy Parafii Stryszawa Górna
i Stryszawa Dolna.
Zarząd oraz Wszyscy strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie składają w tym miejscu serdeczne podziękowania za okazane zrozumienie, pomoc i wsparcie finansowe zakupu nowego samochodu dla
jednostki.
Grażyna Świerkosz
4
Zmiany w funkcjonowaniu systemu
gospodarowania odpadami
W nowym roku czeka nas kilka zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zeszły rok był w pewnym sensie rokiem
testowym wdrażania tzw. „nowej ustawy śmieciowej” dla mieszkańców
i pracowników gminy. Z analizy ilości oraz rodzaju odpadów zebranych
w 2013 roku wynika, że mieszkańcy stosują się do obowiązku prawidłowego segregowania śmieci. Dzięki temu Gmina Stryszawa nie musi podnosić
opłat podmiotom oddającym odpady zebrane selektywnie, a nawet zastosować na rok 2014 pewne obniżki opłat.
Dobra informacja czeka rodziny, które mają prawo do pobierania zasiłku
rodzinnego. Za każde dziecko któremu przysługuje świadczenie rodzinne
opłata za odpady komunalne będzie wynosić 2 zł od osoby za miesiąc
pod warunkiem, że złożona będzie deklaracja na odpady segregowane.
Od tego roku zostaje wprowadzony dodatkowy worek (przezroczysty) na
odpady higieniczne. Worek ten jest przeznaczony tylko i wyłącznie na pieluchy jednorazowe, popularnie nazywane „pampersami”. Skorzystają na
tym rodziny z małymi dziećmi oraz opiekunowie osób obłożnie chorych
ponieważ odpady tak oddane będą traktowane jako zebrane w sposób selektywny. Worki te będą wydawane na wniosek zainteresowanych przez
sołtysów oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9.
Zmieni się również wygląd pozostałych worków. Nowe pakiety na rok 2014,
wydawane w drugiej połowie lutego będą przezroczyste z kolorowym paskiem. Utrzymana zostaje dotychczasowa kolorystyka przypisana do danego rodzaju odpadów, a przezroczystość worków umożliwi także kontrolę
ich zawartości. Dzięki temu będzie można obniżyć koszty ich zakupu, a co
za tym idzie utrzymać dotychczasową stawkę za odpady segregowane.
Oczywiście worki, które zostały z poprzedniego roku nadal będą mogły być
wykorzystywane aż do wyczerpania, podobnie jak kody kreskowe.
Nowością w tym roku będzie bezpłatny odbiór tekstyliów dwa razy do roku
(termin wywozu będzie umieszczony w terminarzu wywozu odpadów na
2014 rok). W workach będzie można oddać: odzież (również zużytą), szmaty, zasłony, kołdry itp. Ze względu na to, iż odbiorem tekstyliów będzie
zajmowała się firma zewnętrzna worki wystawiamy bez naklejania kodów
przy drogach wojewódzkich i powiatowych, a nie przy każdej posesji.
Podobnie jak w roku ubiegłym również będzie możliwość oddania zużytych
opon i dętek. W tym roku opony będą odbierane jednak od każdej posesji.
Zmieni się stawka za odbiór odpadów niesegregowanych od gospodarstw
domowych, która od 2014 roku będzie wynosić 15 zł od osoby za miesiąc.
Zmiana ta wynika z dużych kosztów odbioru odpadów zmieszanych i ma
zachęcać mieszkańców do segregowania. Podwyżka ta nie dotyczy osób,
które zadeklarowały i zgodnie z deklaracją oddają odpady wysegregowane
- dla których stawka pozostaje na tym samym poziomie tj. 5 zł od osoby
za miesiąc.
Zmiana stawki za odpady niesegregowane dotyczy również działalności
gospodarczych, która będzie wynosić 12 zł za każdy odebrany worek niesegregowany (czarny). Opłata za odbiór odpadów segregowanych (worki
kolorowe) nie zmienia się i wynosi 4 zł za worek.
Utrzymanie wysokiego stopnia segregacji odpadów przez mieszkańców pozwoli na zachowanie stawek za odbiór odpadów komunalnych
na obecnym poziomie jak również umożliwi w przyszłości świadczenie
dodatkowych usług w ramach tej opłaty lub ewentualne zastosowanie
systemu zniżek.
Urząd Gminy Stryszawa przypomina, iż podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych są obowiązane
składać, w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy,
sporządzone według ustalonego wzoru.
Deklaracja Dt-1, Dt-1/A wraz z Uchwałą Rady Gminy Stryszawa w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014,
dostępne na stronie internetowej urzędu – zakładka „jak załatwić sprawę”.
Prosimy o dostarczanie wypełnionych deklaracji DT-1 do tut. Urząd Gminy, pokój nr 7 do dnia 15 lutego 2014
Strona finansowana przez Urząd Gminy Stryszawa
O tym sie m ó wi
„Konflikt ściekowy” trwa
Gmina Sucha Beskidzka stosuje wygórowane ceny za odbiór
ścieków – jest to decyzja, którą
30 grudnia 2013 r. wydał Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie trwającego ponad
rok postępowania antymonopolowego dotyczącego podejrzenia nadużywania pozycji dominującej na lokalnym rynku hurtowego
odbioru i oczyszczania ścieków
pochodzących z Gmin Maków Podhalański i Stryszawa.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wydanej decyzji zarzucił gminie, że dla tzw. dostawców hurtowych niesłusznie stosuje ceny określone w taryfie dla mieszkańców Suchej Beskidzkiej. Nakazał gminie zaprzestanie nadużywania pozycji dominującej na rynku i naliczył karę w wysokości 8 690 zł. Gmina Sucha
Beskidzka złożyła odwołanie od tej decyzji do Sadu Okręgowego
w Warszawie - Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
uzasadniając je m.in. tym, że UOKiK nie uwzględnił podstawowych argumentów Gminy polegających na tym, że rozliczanie za
ścieki odbywało się i odbywa na podstawie dobrowolnie zawartego i akceptowanego porozumienia międzygminnego, w oparciu
o art.74 ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto Sucha Beskidzka
twierdzi, że Zakład Komunalny co najmniej dwukrotnie w 2013 r.
przedstawił Makowskiej Spółce „Eko-Skawa” nowe kalkulacje ceny
hurtowej i projekty umowy, w których uwzględniona została większość wysuwanych roszczeń i żądań. Reprezentująca Maków spółka Eko-Skawa za każdym razem jednak te propozycję odrzucała.
W nowej wycenie sporządzonej na życzenie Gminy Maków według
zasad rynkowych, nie ma już jednak żadnych ulg, wliczone zostały wszystkie koszty, w tym pełna amortyzacja środków trwałych
i koszty użytkowania nieruchomości. Tak wyliczona cena dla mieszkańców Gminy Maków Podhalański winna wynosić nie 4,95 zł/m3
jak dotychczas lecz 6,11 zł /m3.
Oczywiście nie zgadza się z tym burmistrz Makowa Podhalańskiego
Paweł Sala. „Mamy nadzieję, że wreszcie otwiera się droga do prawdziwych negocjacji, co wpłynie na obniżenie kosztów za ścieki dla
mieszkańców Makowa Podhalańskiego.” - czytamy na stronie UM
Maków. Czy mieszkańcy gminy Stryszawa mają powód do niepokoju
w związku z zaostrzaniem się tego konfliktu? Wójt Rafał Lasek
uspokaja:
„Na dzień dzisiejszy mamy umowę na odbiór ścieków z Gminą
Sucha Beskidzka zawartą kilkanaście lat temu i z niej się wywiązujemy. Odnośnie decyzji UOKiK-u otrzymałem ją kilka dni temu
w chwili obecnej ją analizujemy. Z informacji jakie posiadam wiem,
iż jest ona nieprawomocna a Gmina Sucha Beskidzka złożyła od niej
odwołanie. Samo postępowanie w takich sprawach może potrwać
kilka lat do momentu uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia. Pragnę uspokoić mieszkańców, iż nie grozi nam drastyczna podwyżka
opłaty za ścieki, a w przypadku utrzymania przedmiotowej decyzji
w mocy opłaty ponoszone przez Gminę Stryszawa za odprowadzanie ścieków do Suchej Beskidzkiej powinny się obniżyć i tym samym mieszkańcy będą płacić mniej”.
Alicja Marszałek
5
WYWIAD
Do naszego zespołu może należeć każda osoba. Jeśli ktokolwiek ma chęci i chce
w jakiś sposób wykorzystywać swoje umiejętności, lubi śpiewać lub grać na jakiś instrumencie to zapraszamy.
Wywiad z Barbarą Bachorczyk,
kierownikiem zespołu Amicus ze Stryszawy
Kto obecnie należy do zespołu?
Do zespołu należy młodzież ze Stryszawy. Przede
wszystkim są to osoby uczące się w szkole gimnazjalnej, liceum. Co jest ważne pomimo że młodzież kończy szkoły ponadgimnazjalne, dostaje się
na studia, to chce nadal grać i śpiewać, nie zrywa
kontaktu z zespołem. Czasem trudno pogodzić
studia z pasją, ale większości się to udaje. Obecnie
zespół liczy 20 osób jednak liczba ta jest zmienna.
Obecnie Natalia Mędrala oraz Weronika Ponikiewska oraz ja staramy się uczyć członków zespołu.
Repertuar staramy się dobierać wspólnie. Weronika i Natalia odpowiedzialne są za dobór barw,
dźwięków głosowych, poszczególnych osób, gdzie
przy odpowiednim ułożeniu tworzy się ciekawie
brzmiąca całość. Ja jestem odpowiedzialna za
aspekty dotyczące muzyki i tonacji.
Kurier Stryszawski: Dlaczego „Amicus”?
Barbara Bachorczyk: Nazwa zespołu powstała spontanicznie. „Amicus” z języka łacińskiego
oznacza przyjaciel. Traktujemy się jak przyjaciele
i staramy się innych również tak traktować.
Często można was usłyszeć nie tylko w kościele, ale i na scenie z zupełnie innym repertuarem
aniżeli sakralny. Jesteście scholą?
Nie chcieliśmy być nazywani „schola”, bo schola
kojarzy się raczej z mniejszymi dziećmi i zamyka
się w kręgu repertuaru religijnego. Owszem, początkowo byliśmy scholą, tak to się zaczęło. Działaliśmy tylko w kościele. Jednak z biegiem czasu
chcieliśmy spróbować „czegoś nowego” i urozmaicić nasz repertuar o stare przeboje które w obecnych czasach już zanikają oraz urozmaicić o coś
nowoczesnego.
Od kiedy Amicus działa?
Zespół liczy już kilka lat. Powstał w 2005 roku. Za
rok będziemy obchodzić 10-lecie naszej działalności. Cieszymy się, że to co zapoczątkowaliśmy
właśnie wtedy trwa do dziś.
A jakie były początki?
Założycielkami zespołu były Bernadeta Steczek
i Agnieszka Leśniak. To dzięki nim zawdzięczamy
istnienie zespołu. Początki oczywiście jak w każdym zespole były trudne. Brakowało nam osoby,
która będzie grać na gitarze. Agnieszka zapisała
się na kurs gry na gitarze. Bernadetta próbowała
ogarnąć repertuar. Początkowo było nas w zespole
bardzo mało. Nie zawsze wychodziło tak jakbyśmy
chciały, ale liczyły się dla nas chęci i fakt że robimy
coś dla ludzi, dla Boga. Z biegiem czasu było nas
coraz więcej, zespół się rozrastał.
6
Gdzie się spotykacie?
Obecnie próby odbywają się w biurze Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia, w Stryszawie
Dolnej, na krzyżówce. Jest to miejsce ogólnodostępne.
A gdzie was można usłyszeć? Czy macie już na
swoim koncie jakieś sukcesy?
Zajmujemy się repertuarem religijnym, góralskim
oraz nowoczesnym. Prowadzimy dość powszechnie znane Drogi Krzyżowe w naszej parafii w Stryszawie Dolnej, oprawiamy muzycznie śluby.
Jeśli chodzi o repertuar góralski oraz nowoczesny
to kilka razy występowaliśmy na Święcie Zabawki ludowej, zorganizowaliśmy koncert w budynku
dawnego GOK-u dla naszych znajomych i mieszkańców naszej okolicy.
Sukcesów nie było zbyt wiele. Uczestniczyliśmy
w wielu konkursach piosenki religijnej zdobywając
wyróżnienia. Naszym największym sukcesem było
zdobycie głównej nagrody GRAND PRIX w konkursie Kolęd i pastorałek w Ślemieniu.
Kto może przynależeć do zespołu?
Do zespołu może należeć każda osoba. Jeśli ktokolwiek ma chęci i chce w jakiś sposób wykorzystywać swoje umiejętności, lubi śpiewać lub grać
na jakiś instrumencie to zapraszamy.
W tym roku przybyły do nas nowe talenty, które
chcą śpiewać i się rozwijać.
Czy z kimś próbowałyście współpracować?
Kilka lat temu mieliśmy przyjemność współpracy
z Gminną Orkiestrą Dętą. Wspólnie zagraliśmy
dwa koncerty.
Jakie macie plany na ten rok a może i na kolejne?
W roku 2013 nasza działalność troszkę przyhamowała. Był to rok, kiedy większość młodych osób
nie miała czasu na próby jednak zatarliśmy ręce
i postanowiliśmy postawić nasz zespół, który przecież istnieje już prawie dziesięć lat.
Próby i spotkania organizujemy w porach wieczornych. Zaczęliśmy przygotowania do Dróg Krzyżowych. Chcielibyśmy zorganizować koncert dla naszych mieszkańców. Dostaliśmy także zaproszenie
na Festiwal Piosenki Sakralnej w Grójcu i jeśli
uda nam się pozyskać jakieś pieniądze choćby na
transport to oczywiście skorzystamy z zaproszenia
a być może uda nam się zdobyć serca jury i tamtejszej publiczności.
Rozmawiały
Karolina Trzop i Alicja Marszałek
R O Z M A I TO Ś C I
Kolędnicy w gminie Stryszawa
Babiogórskie Podłazy to impreza, która rokrocznie odbywa się w innej gminie powiatu suskiego. Przegląd ma na celu kultywowanie
tradycyjnej formy kolędowania, przypominając wszystkim charakterystyczne cechy dawnego „chodzenia po kolędzie”. W tym roku
organizacja przeglądu przypadła Stryszawie. Również i nasi reprezentanci wzięli udział w konkursie, który odbył się 11 stycznia w remizie OSP Lachowice.
W tej edycji konkursu wzięły udział cztery zespoły w kategorii dziecięcej i dorosłej oraz dwa w kategorii młodzieżowej. Oprócz tradycyjnego
kolędowania z szopką zespoły przygotowały inscenizację „Herodów”.
Niewątpliwie atrakcją przeglądu były tradycyjne turonie szalejące po
scenie i nie tylko.
W kategorii dziecięcej grupa chłopców – kolędników reprezentująca
naszą gminę otrzymała wyróżnienie.
Najlepiej prezentujące się grupy zostały
zakwalifikowane do
wojewódzkich przeglądów, które odbędą
się w Podegrodziu
oraz w Bukowinie Tatrzańskiej.
Do Bukowiny Tatrzańskiej zakwalifikowały się: Grupa
kolędnicza z turoniem
Organum w lachowickim kościele
26 stycznia 2014 w niedzielne popołudnie zabytkowy kościół w Lachowicach znów wypełniony był muzyką. Tym razem zagościł tutaj Akademicki
Chór Organum z Krakowa
pod dyrekcją prof. Bogusława Grzybka, któremu
towarzyszyła grupa instrumentalistów. Wspólnie zaprezentowali oni
kolędy i pastorałki, które
zachwyciły zgromadzoną
publiczność. Czekamy na
kolejny koncert!
z Zespołu Regionalnego „Zbyrcok” z Juszczyna, Grupa kolędnicza z turoniem z Zespołu Regionalnego „Babiogórzanie - Polana Makowska”,
Grupa kolędnicza z turoniem z Zespołu Regionalnego „Ziemia Suska”
oraz Grupa kolędnicza z gwiazdą z Kapeli „Mała Ziemia Suska”
Do Podegrodzia zakwalifikowały się: Grupa kolędnicza „Herody” z Zespołu Regionalnego „Juzyna” z Zawoi oraz Grupa kolędnicza z szopką
z Zespołu Regionalnego „Zbyrcocek” z Juszczyna.
Agnieszka Zawada
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
zaprasza na
wystawę pamiątek Lecha Wałęsy
otrzymanych od osób prywatnych, delegacji krajowych
i zagranicznych w trakcie i po zakończeniu sprawowania
urzędu Prezydenta.
Wystawę będzie można obejrzeć w sali wystaw
Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie do 28 lutego 2014r.
Wstęp wolny
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Pamiątki przekazane przez Fundację Instytut Lecha Wałęsy
Zespołowi Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie.
7
Z Ż YC I A S TO WA R Z YS Z E N I A
Drugi szlak questowy na terenie
naszego powiatu
Kilka miesięcy temu wspominaliśmy o tym, że nasze stowarzyszenie wytyczyło pierwszy szlak questowy na terenie naszego powiatu.
Zlokalizowany jest on w Stryszawie Roztoki. Przypomnijmy – quest
to swoista wędrówka odkrywców. Szlaki questowe często są porównywane do poszukiwania skarbów. W Polsce najbliższa im jest stara, harcerska zabawa w podchody.
Każdy quest prowadzi do miejsca ukrycia „skarbu” – skrzynki, pudełeczka z pieczątką, której odbicie na specjalnej ulotce potwierdza przejście całego questu i rozwiązanie zagadki. Do skarbu doprowadzają
wierszowane wskazówki zawarte we wcześniej wspomnianej ulotce.
Dzięki udzielonemu przez nas i naszych partnerów wsparcia finansowego, drugi szlak w powiecie powstał całkiem niedaleko, bo na Przysłopiu. Tegoroczna zima nas nie rozpieszcza, warunki do spacerów są,
więc może warto przejść się kolejną trasą questową?
Na wytyczonej nowej trasie zobaczymy niezapomniane, babiogórskie
widoki, stare drewniane domy, małą architekturę sakralną. Odkryjemy
miejsca zapomniane oraz wytwórczość ludową.
Trasa rozpoczyna się obok szkoły podstawowej na Przysłopiu, a poprowadzi po niej specjalnie wydana publikacja oraz naszkicowana mapa.
Publikacje te możemy pobrać ze strony internetowej szkoły na Przysłopiu: www.przyslop.zawoja.pl w zakładce wędrówka odkrywców.
Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia.
Potrzebujesz Pomocy – mamy
Zielone światło dla ciebie!
Los dzieci jest bliski nam wszystkim. Informacje
o
chorobach,
nieszczęściach,
jakie spotykają
najmłodszych
zawsze wywołują w nas poruszenie. Podobnie jak Państwo, jesteśmy
przejęci losem tych, których dzieciństwo nie jest tak radosne i szczęśliwe, jak być powinno, a spełnianie marzeń czy rozwijanie zdolności
stają pod wielkim znakiem zapytania. Rodzicom którzy wokół nas borykają się z problemami finansowymi by zapewnić dzieciom właściwą
opiekę oferujemy pomoc. Babiogórskie Stowarzyszenia Zielona Linia informuje, że od sierpnia
2012 roku w ramach programu Zielone Światło wspiera dzieci z problemami rozwojowymi. Skala potrzeb jest ogromna, aby pomóc najbardziej potrzebującym. Staramy się być pomocni w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, dofinansowując leczenie i rehabilitację,
udzielając pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W celu aplikowania o udzielenie wsparcia należy wypełnić wniosek który jest dostępny na stronie internetowej www.zielonalinia.org.pl, oraz
złożyć go w siedzibie stowarzyszenia.
Wnioski o darowiznę rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez
zarząd stowarzyszenia. Informację o decyzjach komisji można uzyskać
pod numerem telefonu: 33 874 25 25 lub wysyłając zapytanie pocztą
elektroniczną na adres:[email protected]
WESELA, PRZYJĘCIA,
KOMUNIE, CHRZCINY
… DO 130 OSÓB!
Zorganizuj u nas swoje przyjęcie!
Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny „GROŃ”
ZAPRASZA!
Przyjedź i przekonaj się sam!
34-205 Stryszawa, Stryszawa 735B
tel.: 33 874 79 70, 784 088 873
e-mail: [email protected], www.gron.edu.pl
8
Co, gdzie , k iedy
Zawoja
ZAWODY NARCIARSKIE
O PUCHAR WÓJTA GMINY ZAWOJA
Główny organizator: BCK Zawoja
Zawoja wykorzystuje swoją infrastrukturę narciarską do organizacji ciekawych imprez. W zeszłym roku w Zawodach Narciarskich o Puchar Wójta
Gminy Zawoja wzięło udział ponad 120 zawodników startujących w różnych kategoriach wiekowych. Tegoroczne Zawody w slalomie gigancie
odbędą się 15 lutego na wyciągach w Zawoi Czatoży. Uczestnicy będą
mogli startować w kategoriach: przedszkolaki, dzieci, młodzicy, junior
młodszy, junior, open, senior młodszy, senior.
Chętni do uczestnictwa w imprezie mogą zgłaszać się w dniu zawodów,
przy wyciągu „Baca” od godz. 8.00 do 9.30. Opłata startowa wynosi
15 zł. Od osób niepełnoletnich będzie wymagana pisemna zgoda opiekunów prawnych. Szczegóły na stronie internetowej www.zawoja.pl
Zawoja
POLAR SPORT SKITOUR
IM. BASI GERMAN
Główny organizator: Polar Sport, BCK Zawoja
Co prawda tegoroczna zima nie dopisuje tak jak powinna, ale nie zniechęca to do planowania imprez sportowo-rekreacyjnych. Również w Zawoi
na marzec przewidziano organizację imprezy narciarskiej. Polar Sport
Skitour im. Basi German – znanej w środowisku górskim „kobiety gór”,
która była aktywnym członkiem Akademickiego Koła Przewodników
Tatrzańskich i współzałożycielką sklepu Polar Sport. Zginęła pod lawiną
w Tatrach 13 marca 2011r.
Organizację imprezy przewidziano na 1 marca 2014. Ze szczegółami imprezy będzie można zapoznać się na stronie internetowej gminy Zawoja.
Jordanów
VIII TURNIEJ HALOWY MŁODZIEŻOWYCH
DRUŻYN POŻARNICZYCH
Główny organizator: Komenda Powiatowa PSP w Suchej
Beskidzkiej, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Suchej Beskidzkiej.
Sucha Beskidzka
PODBABIOGÓRSKIE SPOTKANIA PODRÓŻNICZE
Główny organizator: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Pasjonatów odległych i ciepłych krajów zapraszamy na spotkania, podczas których poznać można ciekawe kraje „od kuchni”.
Zaznajomimy się nie tyle z najważniejszymi zabytkami, co z kulturą i życiem zwykłych ludzi.
Oprócz opowiadań o historii, kulturze i ludziach, zaproszeni goście opowiedzą jak można wyjechać na długi czas przy ograniczonych środkach finansowych, jaki jest potrzebny sprzęt i jak się
zachowywać obcując z różnymi kulturami i religiami.
W tym roku Podbabiogórskie Spotkania Podróżnicze odbywać
się będą po raz pierwszy. Pierwszymi podróżnikami, którzy opowiedzieli o swoich przygodach był Stryszawianin Andrzej Budnik
i Alicja Rapsiewicz, którzy w roku 2009 wyjechali z Polski aby
po roku podróży przez Azję dotrzeć lądem i morzem do Australii,
dalej Indonezji, Japonii i przez góry Pamiru dojechać na rowerze
do Polski, w której ostatecznie się zameldowali w październiku 2013r.
Kolejne spotkanie z podróżnikami oraz ciekawe slajdowisko zaplanowano na 24 marzec. Kto tym razem będzie gościem i gdzie
spotkanie się odbędzie? Pewno to wszystko dowiemy się z plakatów i strony internetowej powiatu suskiego.
Wysoka
KONCERT PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH
„STABAT MATER”
Główny organizator: Stowarzyszenie Chór „VOX Altisona”,
Parafia Rzymskokatolicka w Wysokiej, GOKSiP Jordanów
Kwiecień to czas Wielkiego Postu i przygotowywania się do obchodów Wielkiej Nocy. Również i w tym okresie na Jordanowszczynie
zabrzmią pieśni wielkopostne, które wprowadzą nas w przedświąteczną zadumę. Koncert właśnie takich pieśni „Stabat Mater” zaplanowano na 6 kwiecień w miejscowości Wysoka k. Jordanowa.
W zeszłorocznym koncercie, który odbył się w Osielcu zaprezentowały się schole, chóry oraz zespoły działające przy szkołach średnich.
Podobnie jak w roku poprzednim Jordanowszczyzna będzie gościć reprezentantów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, którzy spróbują swoich
sił w sporcie pożarniczym. Młodzi adepci będą musieli pokazać nie tylko
swoją sprawność fizyczną, ale i udowodnić, że znają pożarniczy sprzęt.
W poprzednich zawodach wzięło udział ponad stu pięćdziesięciu zawodników tworzących trzydzieści drużyn.
Tegoroczne zawody przewidziano na 9 marca.
Stryszawa
OZDOBY WIELKANOCNEGO STOŁU – PISANKI
Główny organizator: GOK Stryszawa
Również akcentów Wielkanocnych nie zabraknie w naszej gminie. Na 11
kwietnia przewidziano podsumowanie konkursu „Ozdoby Wielkanocnego
Stołu”, których bohaterami są uczniowie naszych szkół oraz…pisanki.
Już zachęcamy do udziału w konkursie, a wszystkie prace pewno będą
prezentowane w stryszawskim Ośrodku Kultury.
9
K U LT U R A
Koncert Noworoczny
Zagrali aż dudniła remiza
Początek każdego roku obfituje
w przeglądy, festiwale, spotkania
noworoczne i koncerty. Również takowe odbywały się w naszej gminie,
o czym nieraz będzie wspomniane
w tym numerze. Na przygotowany
w lachowickiej remizie Koncert Noworoczny przyszło wielu mieszkańców naszej gminy, a nasza Gminna Orkiestra Dęta pokazała klasę i kunszt.
Organizacja koncertów noworocznych w naszej gminie ma już swoją małą
tradycję. Najpierw odbywały się one w remizie w Kukowie, czyli tam, gdzie
członkowie orkiestry spotykają się i wspólnie muzykują. Potem przyszedł
czas na Krzeszów, a w tym roku na Lachowice. Podczas wspólnego spo-
tkania członków orkiestry, mieszkańców i samorządowców prezentowane
są nowe melodie, jak i osiągnięcia orkiestry. To również świetna okazja do
poznania członków orkiestry: grają w niej młodzi i ci trochę starci, mniej
i bardziej doświadczeni muzycy, dziadkowie i wnuczkowie, uczniowie, studenci akademii muzycznych, strażacy, po prostu nasi mieszkańcy.
Tegoroczne spotkanie z muzykami odbyło się w niedzielne popołudnie, 19
stycznia. Jako że okres jest świąteczno-karnawałowy, muzycy zaprezentowali repertuar kolędowy i rozrywkowy, który z jednej strony przypomniał
niedawno obchodzone Boże Narodzenia, a z drugiej strony porywał nogi do
tańca. Zabrzmiała nie tylko góralszczyzna, ale i melodie latynoskie, a każdy
zaprezentowany utwór publiczność nagradzała gromkimi oklaskami.
Jaki koncert i atrakcje przygotują organizatorzy na 10-lecie istnienia orkiestry, które przypada w roku 2015? – tego teraz nie wiemy, ale pomimo
że jubileuszowy koncert będziemy obchodzić za 11 miesięcy już gorąco
zapraszamy do uczestnictwa w nim. Warto!
Agnieszka Zawada
„Hej kolęda, kolęda,
hej kolędy to czas...”
… kto ogrzeje rączęta, kto schronienie mu da”, zapewne młodzież zna tę
współczesną, bożonarodzeniową melodię. Kolędy, pastorałki były motywem przewodnim IV już Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.
W tym roku lachowicka remiza zamieniła się w miejsce spotkań i kolędowań. Oprócz Koncertu Noworocznego, Babiogórskich Podłazów,
13 stycznia 2014 stryszawski Ośrodek Kultury zorganizował tutaj przegląd Kolęd i Pastorałek skierowany
do zespołów muzycznych
działających w szkołach.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział pięć
zespołów
reprezentujących szkoły podstawowe
w Kukowie i Lachowicach,
oraz wszystkie gimnazja
z naszej gminy.
Każda z występujących grup przedstawiła swój repertuar na wysokim poziomie, nieraz wykorzystując do tego tradycyjne i współczesne instrumenty.
W kategorii szkół podstawowych I miejsce ex aequo otrzymały zespoły ze
Szkoły Podstawowej w Lachowicach i Kukowie, natomiast w kategorii gimnazjalnej I miejsce przypadło zespołowi z ZSS w Krzeszowie, a II miejsce
ex aequo Gimnazjum nr 1 w Stryszawie i Gimnazjum nr 2 w Lachowicach.
Tegorocznym laureatom przeglądu gratulujemy.
Agnieszka Zawada
Noworoczne spotkanie
Kół Gospodyń Wiejskich
Koła gospodyń wiejskich to bardzo ważny element miejscowości, w której
działają. Bardzo często to właśnie one organizują życie kulturalne na wsi.
W naszej gminie stało się już tradycją, że co roku gospodynie się spotykają, aby wspólnie pośpiewać, powspominać i poplanować nowy rok.
Spotkanie przygotowują gospodynie, w której miejscowości organizowana
jest impreza. Było to już trzecie spotkanie stryszawskich gospodyń, a odbyło się one 18 stycznia 2014 krzeszowskiej remizie OSP. Na spotkanie
przyjechały reprezentantki wszystkich kół gospodyń z terenu naszej gminy. W spotkaniu wziął udział również starosta powiatu suskiego Tadeusz
Gancarz oraz wójt gminy Stryszawa Rafał Lasek, którzy skierowali kilka
ciepłych słów do uczestników imprezy i podziękowali im za aktywność społeczną oraz pielęgnowanie tradycji.
Na spotkaniu nie zabrakło tradycyjnych kolędników z juszczyńskiego Zespołu Regionalnego, którzy przybyli na imprezę wraz z turoniem.
Piotr Pochopień
Fot: Jolanta Hernas
10
R O Z M A I TO Ś C I
Pierwszy koncert
młodych muzyków
Dzień Babci i Dziadka
w stryszawskiej „dwójce”
Od kilku miesięcy w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie pod okiem
fachowców dzieci i młodzież uczą się grać na instrumentach ludowych.
Wreszcie przyszedł czas na pierwszy popis przed publicznością złożoną
z rodziców, dziadków i babć. Pod koniec stycznia na zakończenie okresu
kolędowego młodzi adepci muzyki
ludowej zaprezentowali najpopularniejsze kolędy. Zabrzmiały skrzypce,
dudy, heligonki i
basy. Zgromadzeni ludzie byli pod
wrażeniem góralskiego
śpiewu,
gdzie dzieci nie
bojąc się używać
gwary zaprezentowały oryginalne brzmienie ludowych melodii. Czekamy
na ich pierwszy występ na scenie podczas którejś z imprez organizowanych
latem na terenie naszej gminy.
31 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie obchodzono coroczne święto patrona. Jest to święto ruchome, które każdego
roku połączone jest z inną uroczystością. W tym roku poświęcono go
szanownym i kochanym Seniorom - Babciom i Dziadkom.
Piotr Pochopień
Warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dzień Babci i dziadka w Kukowie
22 stycznia w Szkole Podstawowej w Kukowie zorganizowano obchody
Dnia Babci i Dziadka.
Dziadkowie nie zawiedli swoich wnuków i licznie przybyli na uroczystość.
Goście zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie przy słodkim poczęstunku podziwiali występy dzieci z klas I-III. Najpierw były wiersze i piosenki przygotowane
specjalnie z tej okazji.
Następnie uczniowie
klasy II i III
przedstawili
znaną
baśń pt. „ Królewna
Śnieżka”.
Występy
dzieci bardzo się podobały. Zostały nagrodzone gromkimi brawami. Miłym akcentem
tego dnia były kolędy
grane przez uczniów
klas starszych. Babcie
Uczniowie wraz z wychowawcami zabrali swoich gości w ....muzyczną podróż dookoła świata. Każda klasa przygotowała taniec lub piosenkę charakterystyczną dla wybranego kraju. Podróż rozpoczęła się w Polsce od piosenki „Orkiestry dęte”, dzięki której dowiedzieliśmy się, jak to między Babcią
i Dziadziem się zaczęło. Następnie pojechaliśmy do Bawarii, Rosji, Czech,
Brazylii, Meksyku, Izraela, nad
piękny modry
Dunaj, do Afryki, do Eldorado,
ruszyliśmy w
świat wraz z cygańskim taborem, by powrócić do Polski,
do
Krakowa,
gdzie zatańczył
Lajkonik i usłyszeliśmy hejnał.
Na zakończenie
wnuki zaśpiewały swoim ukochanym Babciom i Dziadkom piosenkę „Serdeczne życzenia”, by zgodnie z tytułem przedstawienia życzenia popłynęły „od serca, do serca wprost”.
Po występie goście udali się na poczęstunek (przygotowany przez rodziców- dziękujemy!), który umilał im zespół muzyczny „Bras” (tu także wielkie podziękowania). Wszyscy razem biesiadowaliśmy tańcząc i śpiewając
znane piosenki. To była cudowna, wzruszająca i niezwykła uroczystość.
Dorota Szczybura i dziadkowie podziwiali także znajomość języka angielskiego swoich
wnuków
zaprezentowaną w
krótkim przedstawieniu.
Seniorzy
bardzo wzruszeni
zapewnili, że z niecierpliwością oczekują spotkania w
następnym roku.
USŁUGI GEODEZYJNE
JERZY MIŚKOWIEC
geodeta uprawniony
Szkoła Podstawowa
w Kukowie
tel.kom: 502 378 193 ul. Spółdzielców 18
tel.dom: 33 874 44 19
34-200 Sucha Beskidzka
[email protected]
www.geodezja-sucha.pl
Siedziba firmy znajduje się przy ulicy Spółdzielców 18,
w sąsiedztwie hotelu „MONTTIS” oraz domu weselnego „CAPRI”.
Dojście od ul. Mickiewicza naprzeciwko dworca PKP.
11
ZA MIEDZĄ
Komedia góralska
po krzeszowsku
26 stycznia 2014r. krzeszowska remiza wypełniła się po brzegi.
A wszystko to za sprawą młodych aktorów, którzy pod przewodnictwem ks. Roberta Janczura przygotowali ciekawy spektakl oparty na znanym polskim filmie
pt. „Sprawa się rypła”. Co prawda spektakl wzbudził kontrowersje o których chyba wszyscy słyszeli, jednak nie patrząc na nie młodzież zagrała profesjonalnie.
Co roku ksiądz wikariusz z parafii w Krzeszowie pracuje z młodymi nad nowym
spektaklem. Najczęściej
były to jasełka, jednak w
tym roku postawiono na
komedię o zabarwieniu
góralskim, a cichą bohaterką przedstawienia jest
100-letnia babcia i jej
rodzina, wokół których
kręci się scenariusz.
Przygotowująca spektakl
od kilku miesięcy młodzież z parafii w Krzeszowie zaprezentowała
się profesjonalnie: odpowiednie kostiumy, wartka akcja przeplatająca się z góralską
gwarą i codziennością, wreszcie zaprojektowana scenografia pokazała kunszt i teatralną smykałkę.
Spektakl był przedstawiany kilka razy i za każdym
razem licznie zgromadzeni ludzie nagradzali aktorów gromkimi brawami.
Konflikt nie odwrócił
uwagi otoczenia od najistotniejszych osób –
młodych aktorów, którzy
dali z siebie wszystko. Ich
wspaniały występ i niezaprzeczalny talent został
doceniony przez mieszkańców.
Stowarzyszenie Gmin
Babiogórskich przyznało
Laury Babiogórskie
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, którego członkiem jest
również gmina Stryszawa, uhonorowało Laurem Babiogórskim
osoby szczególnie zasłużone dla regionu. Coroczne spotkanie
opłatkowo-noworoczne to okazja do wręczenia wyróżnień za
szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszania w dziedzinach gospodarki i kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania
dziedzictwa przeszłości, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu oraz rozwoju i ubogacania działalności organizacji.
W tegorocznym spotkaniu, które odbyło się w Lanckoronie 1 lutego 2014 r., wzięli udział przedstawiciele gmin należących do SGB,
a także wojewoda małopolski Jerzy Miler oraz Joanna Bobowska,
poseł na Sejm RP. Muzyczną oprawę uroczystości zapewnili muzycy ze Stowarzyszenia Terra Artis z Lanckorony. Niestety w tym
roku nie zgłoszono kandydatów do uhonorowania Laurem Babiogórskim z gminy Stryszawa. Zarząd Stowarzyszenia, uwzględniając opinię kapituły, na wniosek gmin stowarzyszonych przyznał Laury Babiogórskie stopnia szczególnego, które otrzymali:
Józef Dubjak (burmistrz Trsteny), Andrzej Jazowski (pisarz z
Orawy), Barbara Woźniak (dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej
Beskidzkiej), Danuta Kawa (dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów oraz prezes Lokalnej Grupy Działania
„Podbabiogórze”), Jan Wacławski (wójt Stryszowa). Ponadto
Laury Babiogórskie stopnia podstawowego otrzymali: Tadeusz
Paleczny (znany w powiecie suskim poeta i regionalista), Orawska Grupa Teatralna im dra Emila Kowalczyka, Młodzieżowa
Ludowa Kapela „Kozinianie”
oraz koła gospodyń wiejskich z Budzowa i Baczyna.
Ewelina Rolka
Karolina Trzop
Barbara Zawora
Babiogórska szopka regionalna
Trzecie miejsce uczennicy z Kukowa Weroniki Łacki w konkursie
szopek babiogórskich to sukces, szczególnie, że komisja oceniająca
prace jest restrykcyjna.
Pierwszą szopkę bożonarodzeniową stworzył św. Franciszek z Asyżu.
Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej w naturalnej skali,
wraz z osobami i żywymi zwierzętami. Z czasem tradycja tworzenia
szopek, ale o mniejszych rozmiarach rozeszła się po całej Europie, by
wreszcie w wieku XIII dotrzeć na ziemie polskie. Obecnie możemy je
zobaczyć nie tylko w kościołach, czy podczas wizyty kolędników, ale
i czasem przy domostwach.
Konkurs „Babiogórska szopka regionalna” odbył się po raz trzynasty,
a miał na celu kultywowanie tradycji, które łączą się ze Świętami Bożego Narodzenia, zaprezentowanie szopek jako element kultury chrześcijańskiej i narodowej oraz kształtowanie twórczej postawy wobec
tradycji związanych z obrzędami Bożego Narodzenia. Zanim prace konkursowe wpłyną na etap powiatowy, uczestnicy konkursu składają swoje prace do etapu gminnego.
W przypadku naszej gminy organizatorem etapu gminnego był Ośrodek Kultury i do tego etapu wpłynęło 14 szopek w dwóch kategoriach:
dziecięcej i rodzinnej.
Wyniki etapu gminnego konkursu:
Kategoria dziecięca: I miejsce – Weronika Łacka (SP w Kukowie), II
miejsce - Weronika i Wojciech Jankowski (PSP Hucisko-Pewelka) oraz
12
Konrad Świerkosz (ZSP Lachowice), III miejsce – Zuzanna Stanik, Karolina Świerkosz, Karol Zyzański (ZSP Lachowice), Wyróżnienia - Karol
Dyduch, Sylwester Błachut, Dominik Błachut (SP Kuków)
Kategoria rodzinna: I miejsce – Anna i Barbara Palichleb (SP Kuków), II
miejsce – Wiktoria Widuch z rodziną (PSP Hucisko Pewelka), Magdalena i Krystyna Baca (ZSP Lachowice), III miejsce – Dominik Lalik (SP Kuków).
Oprócz sceny Bożego
Narodzenia szopka musiała być zrobiona z naturalnych materiałów oraz
posiadać motyw Babiej
Góry. Najlepsze prace
zostały zakwalifikowane
do etapu powiatowego,
gdzie tegoroczna laureatka etapu gminnego zajęła
trzecie miejsce. Wręczenie nagród odbyło się 19
stycznia 2014 w kościele
p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie.
Barbara Zawora
Z życia straży
Ważne telefony
V Turniej Barbórkowy
W pełnym uzbrojeniu 110 metrów
Wbrew pozorom to nie był turniej przeznaczony dla górników, ale dla strażaków! I właśnie
strażacy z OSP Kuków po raz kolejny udowodnili, że potrafią poradzić sobie w trudnych
warunkach.
Tym razem wzięli udział w V Barbórkowym
Turnieju Strażaków i Ratowników, który odbył
się w połowie grudnia w zabytkowej Kopalni
Soli w Wieliczce. Zadanie startujących w konkursie zawodników polegało na pokonaniu w
pełnym uzbrojeniu 110 metrów, 90 podestów
i 650 schodów w szybie Daniłowicza. Trasę
trzeba było pokonać w jak najkrótszym czasie.
W turnieju wzięło udział aż 78 ekip. Trzyosobowa drużyna z Kukowa w składzie: Kamil
Miklusiak, Mariusz Joneczek i Daniel Żurek w
klasyfikacji generalnej zajęła 17 miejsce oraz
4 miejsce w
kategorii OSP.
Tak wysoka
nota jest niewątpliwie sukcesem naszych reprezentantów, tym bardziej, że po
raz pierwszy uczestniczyli w Turnieju Barbórkowym.
Strażacy z Kukowa byli jedyną jednostką z terenu naszej gminy
i jedną z dwóch (OSP Maków Podhalański) z powiatu suskiego, które tego dnia stanęła w szranki. Jeszcze raz gratulujemy
i życzymy kolejnych udanych startów. Przypomnijmy, że w 2014
roku OSP Kuków weźmie udział m.in. w zawodach sportowopożarniczych województwa małopolskiego.
Mateusz Szymski
Wszystkie numery zaczynające się na
8 poprzedza kierunek 33
alarmowe
Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie
Ratunkowe 999, Numer alarmowy 112, GOPR 985,
0601100300
Komenda Powiatowa Policji 33 8745211,
Posterunek dzielnicowych Stryszawa 33 8747207,
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej jednostka
ratowniczo-gaśnicza 33 8741614 sekretariat 33
8741800, Ochotnicze Straże Pożarne: Kuków 33
8748125, Kurów 33 8748919, Krzeszów
33 8748170, Lachowice 33 8748053, Stryszawa
33 8747015, Targoszów 500 661 850, Hucisko:
605 834 408, Pogotowie Ratunkowe Dział pomocy
doraźnej i transportu sanitarnego 33 8744980,
33 8741989, Pogotowie Energetyczne Posterunek
Energetyczny Sucha 33 8742108
zdrowie
Szpital Sucha 33 8723100, rejestracja do
przychodni specjalistycznych 33 8723104,
rejestracja RTG 33 8723291, rejestracja rezonans
magnetyczny 33 8723369, rejestracja poradnia
urologiczna 33 8723297, rejestracja poradnia
alergologiczna 33 8723212, rejestracja poradnia
pulmonologiczna 33 8723212, Niepubliczny zakład
opieki zdrowotnej „Medyk” 33 8741833
Przychodnie zdrowia:
Krzeszów 33 8748175, Lachowice 33 8748012,
Stryszawa 33 8747049 rejestracja 33 8747026
Apteki: Krzeszów 33 8747777, Stryszawa
33 8747025, Stryszawa Stachówka 33 8747238
Urzędy, instytucje, informacje
Urząd Gminy 33 8747226, 33 8747272, Gminny
Ośrodek Kultury 33 874 70 03, Starostwo Powiatowe
33 875 79 00, 33 875 78 00
Szkoła podstaw demokracji
Rok 2014 jest rokiem wyborczym. Co cztery
lata wybieramy przedstawicieli do samorządu. Ciekawą coroczną tradycję mają uczniowie
i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr
2 w Stryszawie. Tutaj wybory odbywają się
częściej, bo raz w roku, w styczniu, a wybierani są uczniowie do samorządu szkolnego. Nie
byłoby nic w tym dziwnego gdyby nie to, że
wyborom tym towarzyszy ciekawa kampania
wyborcza organizowana przez uczniów i dla
uczniów.
Tegoroczne kandydatury do samorządu zgłaszali uczniowie klas piątych, którzy wybrali po trzech kandydatów z każdej klasy. W sumie
sześcioro kandydatów stanęło w szranki wyborcze, którzy próbowali zjednać sobie uczniów
klas od trzeciej do szóstej. Czas na przedstawienie programów wyborczych nadszedł 21
stycznia, kiedy na apelu kandydaci zaprezentowali swoje pomysły. Trzy dni później odbyło
się głosowanie, które wyłoniło członków nowego samorządu szkolnego: przewodniczącym
szkoły została Ania Paleczny z klasy 5a (uzyskała 64 głosy), zastępcą Kacper Bury z klasy
5b (otrzymał 51 głosów), a sekretarzem
została Emilka Ponikiewska z klasy 5b
Fot: www.sp2stryszawa.w.interia.pl
(uzyskała 30 głosów).
Z fotografii opublikowanych na stronie
internetowej szkoły widać, że kampania
była ciekawa i zacięta. Zachęcamy do
ich obejrzenia:
www.sp2stryszawa.w.interia.pl
Powiatowy Urząd Pracy 33 8742512,
Urząd Skarbowy 33 8744574, 33 8744501,
ZUS 33 8742033, KRUS 33 8742613,
Sąd Rejonowy 33 8742440,
Prokuratura Rejonowa 33 8742460, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna 33 8742606,
Informacja PKP 33 8742556,
Informacja PKS 33 8742257, 33 8742283
Poczty
Urzędy Pocztowe:
Krzeszów 33 8748190
Lachowice 33 8748008
Stryszawa 33 8747009
Szkolnictwo
Przedszkola:
Krzeszów 33 8748187, Lachowice 33 8748073,
Stryszawa nr 1 33 8747016, Stryszawa nr 2
33 8747198, Szkoły Podstawowe: Hucisko-Pewelka
33 8748920, Kuków 33 8748009, Kurów
33 8748908, Krzeszów 33 8748173, Lachowice 33
8748217, Stryszawa nr 2 33 8747018, Stryszawa nr
3 33 8747593,
Gimnazja: Krzeszów 33 8748173, Lachowice 33
8748017, Stryszawa 33 8747008,
Warsztaty Terapii Zajęciowej Kuków 33 8748001
Biblioteki
Powiatowa Biblioteka Publiczna Sucha 33 8742247,
Biblioteka Pedagogiczna Sucha 33 8742404,
Gminna Biblioteka Publiczna Stryszawa 33 8747050
Barbara Zawora
13
SPORT
Lachowice zagrały o Puchar
Dyrektora Gimnazjum!
Halowe zmagania piłkarskich
drużyn młodzieżowych
Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego z Gimnazjum nr 2 w Lachowicach w niedzielę 26 stycznia br. na hali sportowej w Lachowicach
odbył się pierwszy Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora. W rywalizacji wzięły cztery organizacje funkcjonujące na terenie tej miejscowości:
ULKS Lachowice (tenis stołowy), LKS Lachy Lachowice-Hucisko (piłka
nożna), OSP Lachowice i reprezentacja Gimnazjum nr 2 w Lachowicach.
Zespoły walczyły o okazały puchar ufundowany przez dyrektora szkoły
p. Wita Mateusza Sarleja. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję oklaskiwać efektowne akcje siatkarskie, ale tego dnia najważniejsza
była wspólna zabawa. Drużyny rywalizował systemem każdy z każdym,
a mecze były bardzo zacięte. Najlepsi w gronie czterech zespołów okazali
Co roku na przełomie grudnia i stycznia Podokręg Piłki Nożnej w Wadowicach organizuje turnieje halowe dla drużyn młodzieżowych. Zawody
odbywają się w pięciu kategoriach wiekowych (orlik, młodzik, trampkarz,
junior młodszy i starszy), a główną nagrodą jest puchar ufundowany
się pingpongiści z ULKS-u, którzy w decydującym spotkaniu pokonali po
tie-breaku futbolistów z LKS Lachy 2:1. Trzecie miejsce przypadło ekipie
strażaków, a czwartą lokatą musiała zadowolić się młodzież z Gimnazjum.
Organizatorzy już zapowiedzieli, że za rok Lachowice czeka kolejna dawka
siatkarskich emocji.
Michał Chorąży
przez prezesa OZPN i awans do zawodów finałowych Małopolski Zachodniej. W tegorocznej edycji swoje drużyny wystawiły wszystkie Kluby piłkarskie działające na terenie Gminy, czyli Jałowiec Stryszawa (w dwóch
kategoriach), Lachy Lachowice-Hucisko (w pięciu kategoriach) i Żuraw
Krzeszów (w jednej kategorii). Największy sukces odnieśli juniorzy młodsi LKS Lachy, którzy po przebrnięciu grupy eliminacyjnej i półfinałowej
w decydującym meczu pokonali po rzutach karnych swoich rówieśników z Makowa Podhalańskiego. W nagrodę 1 lutego br. w Chrzanowie
wezmą udział w finale Małopolski Zachodniej. Bardzo dobrze spisali się
również młodzicy klubów z Naszej Gminy. Jałowiec Stryszawa (na zdjęciu) po przebrnięciu eliminacji w finałowym turnieju zajął wysokie trzecie
miejsce. Z kolei młodzicy z Lachowic uplasowali na czwartym miejscu.
Pozostałym drużynom mimo wielkiej ambicji nie udało się wyjść z grup
eliminacyjnych. W sumie w turniejach wzięło udział ponad 60 klubów
z powiatu suskiego i wadowickiego.
Michał Chorąży
Fot: www.jalowiecstryszawa.futbolowo.pl
Tenisiści z ULKS-u na półmetku ligowej rywalizacji
Zawodnicy tenisa stołowego reprezentujący barwy ULKS Lachowice zakończyli właśnie rundę zasadniczą ligowej rywalizacji. W tym roku jedyny
klub pingpongowy w powiecie suskim zgłosił do rozgrywek trzy zespoły.
Pierwsza drużyna występuje w II Lidze małopolsko-podkarpackiej, drugi zespół w III Lidze małopolskiej, a najmłodsi i dopiero zbierający doświadczenie w IV Lidze wadowickiej. Niestety zawodnicy ULKS-u nie
mają za sobą udanej rundy, w efekcie czeka ich gra w grupie walczącej
o utrzymanie. Pierwszy zespół w stawce 14 drużyn zajmuje 11 pozycję,
z 3 zwycięstwami, 2 remisami i 8 porażkami. Gorsza dyspozycja ubiegłorocznych wicemistrzów spowodowana jest odejściem z Klubu czołowego
zawodnika Macieja Podsiadły. Drugi zespół ULKS-u (na zdjęciu) złożony
z młodych zawodników z terenu Gminy Stryszawa również nie zachwycił i
po pierwszej rundzie jest na 9 miejscu tylko z 2 zwycięstwami na koncie.
Trzecia drużyna tenisistów z Lachowic jest na 4 miejscu. Miejmy nadzieję,
że runda rewanżowa będzie zdecydowanie lepsza w wykonaniu pingpongistów z Gminy Stryszawa i poprawią oni swoje pozycje w tabeli.
Michał Chorąży
fot. P. Grajny
14
R ozryw k a
Przede wszystkim bezpieczeństwo
Straż Pożarna to jedna z najważniejszych formacji. Pomaga nie tylko w
pożarze, ale również wypadkach drogowych czy podczas powodzi. Dlatego każdy, komu kiedykolwiek pomógł
któryś ze strażaków, uważa tych ludzi
za bohaterów. I choć najważniejsza
jest tu odwaga strażaka oraz jego
umiejętności, to ważny jest też sprzęt,
którym się posługuje. Nie ulega wątpliwości, że wóz strażacki musi być
sprawny, bo chociażby zebrała się
cała jednostka strażaków, gotowa
nieść pomoc, to pieszo na pewno
nie dotrze na czas, a ręczne gaszenie
przy użyciu wiaderek nie jest tak efektywne jak przy użyciu specjalnego
sprzętu. Niezawodny i dobrze wyposażony wóz strażacki oraz odważny
strażak to pewność i bezpieczeństwo,
że w każdej przygodzie straż pożarna
pomoże. Ostatnio OSP w Stryszawie
nabyła nowoczesny, ciężki wóz bojowy. Jedni to chwalą, a inni nie. No,
ale cóż, jeszcze nic takiego nie było,
co by wszystkim dogodziło. I choć
opinie są podzielone, to wóz stoi
już w garażu, gotowy do działania.
A zgodnie z dewizą: przede wszystkim bezpieczeństwo, można rzec, że
taki sprzęt to przydatna rzecz.
Monika Kosibór
Zestawienie ilościowe: urodzeń, zgonów, osób zameldowanych
w poszczególnych miejscowościach Gminy Stryszawa w okresie
od 01.01.2013 do 31.12.2013
Miejscowość
Hucisko
Krzeszów
Kuków
Kurów
Lachowice
Pewelka
Stryszawa
Targoszów
Razem
Miejscowość
Hucisko
Krzeszów
Kuków
Kurów
Lachowice
Pewelka
Stryszawa
Targoszów
Razem
Miejscowość
Hucisko
www.galeria998.pl
Spośród nadesłanych poprawnych rozwiązań krzyżówki
z numeru XI/XII 2013 wylosowaliśmy trzy.
Nagrody w postaci kalendarza SGB otrzymują:
Justyna Głuszek, Katarzyna Filek, Piotr Kuciński.
Gratulujemy! Skontaktujemy się ze zwycięzcami
w sprawie odbioru nagród.
Skład oferuje:
•materiały budowlane od A do Z,
•opał (węgiel, kostka, orzech, groszek,ekogroszek,
miał, flot, drewno opałowe do kominka),
•gwoździe, śruby, narzędzia
•artykuły elektryczne i elektronarzędzia,
•stolarka drzwiowa i okienna,
•układanie kostki brukowej
•mieszalnik tynków
Kuków 188 d, tel. 33 874 80 22
Sucha Beskidzka, ul. Beniowskiego 1, tel. 33 874 12 52
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Liczba urodzeń
Kobiety
0
10
9
2
12
6
23
0
62
Razem
3
21
15
3
20
6
44
2
114
Mężczyźni
3
9
4
8
12
2
34
2
74
Liczba zgonów
Kobiety
0
4
8
2
14
0
23
1
52
Razem
3
13
12
10
26
2
57
3
126
Mężczyźni
159
Krzeszów
Kuków
Kurów
Lachowice
Pewelka
Stryszawa
Targoszów
Razem
SKŁAD BUDOWLANY
Andrzej Kwaśny
Mężczyźni
3
11
6
1
8
0
21
2
52
Liczba mieszkańców
Kobiety
Razem
157
316
793
653
269
1007
141
2655
121
5798
1644
1336
572
2069
300
5395
229
11861
851
683
303
1062
159
2740
108
6063
BS Wulkan
PROFESJONALNA DIAGNOSTYKA DIESLA
Naprawa wtryskiwaczy:
- Common Rail Bosch
- Common Rail Delphi
- Pompowtryskiwaczy
Naprawa pomp wtryskowych
- Common Rail Bosch
- Common Rail Delphi
- Common Rail Siemens VDO
- Common Rail Denso
Godziny otwarcia: pn.-pt.: 8.00-17.00; sob.: 8.00-14.00
Sucha Beskidzka, ul. Role 225
tel. 33 874 23 50, 509 719 472, 509 719 473
Wydawca: Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia. Redaktor Naczelny: Monika Zawada-Miska.
Zespół Redakcyjny: Alicja Marszałek, Karolina Trzop, Piotr Pochopień, Michał Chorąży, Mateusz Szymski, Justyna Habowska,
Monika Kosibór, Barbara Zawora, Ewelina Rolka, Dorota Szczybura.
Adres: 34-205 Stryszawa 263, tel. 33 874 25 25
[email protected], www.kurierstryszawski.pl
Nakład: 1500 egz.
15
REKLAMY
STATOIL STRYSZAWA
Paliwa nowej generacji
Samoobsługowa myjnia samochodowa czynna 24 h
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
tel.: 33 874 83 62
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 20.00
Sobota: 7.00 – 14.00
Dla stałych klientów stacji paliw- karta lojalnościowa
z możliwością uzyskania różnego rodzaju nagród
w ramach programu „PREMIUM CLUB”
ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO
www.erykpsb.na.allegro.pl
Market budowlany Stryszawa Stachówka • Skład opału
tel. 33 874 82 09
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek: 7.00 – 17.00, Sobota: 7.00 – 14.00
•systemy dociepleń, tynki
W ofercie najtaniej:
mineralne i akrylowe,
•NOWOŚĆ - chemia gospodarcza,
•węgiel, miał, flot, ekogroszek, muł,
•elektronarzędzia,
•kostka brukowa oraz wyroby
•artykuły ogrodnicze,
betonowe.
•dachówki i inne pokrycia
dachowe,
Beton – transport, pompa,
•drewno opałowe i kominkowe
tel. 506 066 200
Warsztat samochodowy
i sklep motoryzacyjny
Bogusław Kachel
Stryszawa 20b, 34-205 Stryszawa
tel. 33 874 72 32
Tanio i solidnie wykonuje naprawy blacharskie i motoryzacyjne,
zbieżność kół. Przy zakupie w
sklepie: klocków hamulcowych, olejów, filtrów oraz tłumików,
tarcz hamulcowych, amortyzatorów - wymiana gratis!
Czyszczenie elektroniczne wtrysków paliwa:
Diesel, benzyna.
STUDNIE
.eu
GŁĘBINOWE I KOPANE
tel.: 668.368.368
kompleksowo:
INSTALACJE + PRZYŁĄCZA + POMPY
PS. Mamy wiertnice na gąsienicach i wyjedziemy w każde miejsce :-)

Podobne dokumenty

nr 05/2012 - Kurier Stryszawski

nr 05/2012 - Kurier Stryszawski Rok po pojawieniu się pierwszego numeru Kuriera Stryszawskiego, ludzie tworzący grupę redakcyjną postanowili założyć stowarzyszenie, które nadal będzie wydawać czasopismo, ale również działać na rz...

Bardziej szczegółowo