Pobierz Bim Czerwiec 2015

Transkrypt

Pobierz Bim Czerwiec 2015
ISSN 1506-8099
Nr 234
Czerwiec 2015
wydawany od 1991 roku
Egzemplarz bezpłatny
Dzień dziecka i pikniki rodzinne
Powiatowe Święto Strażaka
Sukcesy MOD i KTT „Zorba“
Konkursy i ich laureaci
Zapraszamy do Telewizyjnego Informatora Gminy Mykanów dostępnego na stronie: www.mykanow.pl
str. 5
str. 14-15
str. 18
Chcesz przeżyć wakacyjną przygodę?
Lubisz gry komputerowe
takie jak LOL?
Chcesz się sprawdzić?
Stwórz 3-osobową drużynę i zgłoś się do
GOK-u w Mykanowie.
Zapraszamy na
„Wakacyjną Ligę Gier Komputerowych“
Zapisy osobiście w GOK-u
do 30 czerwca 2015 r.
Planowany start ligi 6 lipca.
UWAGA!
Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć w momencie zapisów zgody od rodziców
(do pobrania na stronie) www.gokmykanow.pl
BiM
Biuletyn Informacyjny Gminy Mykanów
Miesięcznik Samorządowy
ISSN 1506-8099
nr 234
CZERWIEC 2015 roku
Siedziba redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie
42-233 Mykanów, ul. Samorządowa 1A
tel. 34 374 00 42, fax: 034 328 80 37
e-mail: [email protected]
www.gokmykanow.pl
Wydawca:
Rada Gminy Mykanów
Redaktor naczelny: Adriana Moroń
Społeczne Kolegium Redakcyjne
Sylwia Kwiecień, Urszula Wróbel, Szymon Migoń, Konrad
Kokoszka, Ewa i Jarosław Polczykowie, Edyta Bauć,
Adam Wochal, Artur Wasil, Zbigniew Kubat, Krzysztof
Polewski
W numerze m.in.:
Wójt Gminy informuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 4
Sukcesy Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa . . . .s. 5
25 lat samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 6
Rozmowa z Radnym panem Władysławem Tyflem . . . . .s. 7
Konkursy, konkursy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 8-12
Festyny i pikniki rodzinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.14-15
Powiatowe święto strażaka w Lubojnie . . . . . . . . . . . .s.16-17
Haftowana replika obrazu Matejki . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 18
Harmonogram wycieczek w 2015 r . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 20
Zaproszenie do współpracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 22
Wady wymowy u dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.23
Sukcesy KTT „ZORBA“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s.24-25
Weronika Serwiak - niezwykła dziewczyna . . . . . . . . . . . .s.26
Cennik ogłoszeń
i rozmiary modułów reklamowych
odpowiednio na stronach:
CZARNO-BIAŁE - wielkość modułu:
58 x 87 mm (pion)
15 zł
87 x 58 mm (poziom)
15 zł
Opracowanie graficzne okładki:
Ewa Polczyk
wielokrotność x 2
30 zł
Zdjęcie na okładce: Jarosław Polczyk
wielokrotność x 3
45 zł
Skład: Ewa i Jarosław Polczykowie
1/2 strony
60 zł
Nakład: 1000 sztuk
pełna strona
Materiały informacyjne do kolejnego wydania należy
dostarczać do 25 dnia danego miesiąca.
KOLOR 3 i 4 strona- wielkość modułu:
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
i skracania dostarczonych materiałów oraz nadesłanej
korespondencji.
Za treść ogłoszeń i reklam redakcja i wydawca nie odpowiadają.
2015 czerwiec
120 zł
102 x 145 mm (1/4 strony)
60 zł
210 x 145 mm (1/2 strony)
120 zł
210 x 290 mm (pełna strona) 240 zł
3
Wójt Gminy Mykanów
informuje
Dariusz Pomada
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów –
Mistrzem Polski po raz trzeci!!!
Z nieopisaną satysfakcją przyjąłem informację o olbrzymim
sukcesie naszej orkiestry. Na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu
Orkiestr Dętych OSP w Płocku (Mistrzostwa Polski) została oceniona najwyżej - z komentarzem, że pozostałe orkiestry dzieli
od naszej spory dystans. Również w przemarszu konkursowym
odnieśliśmy sukces zajmując II miejsce. Należy podkreślić, że
jest to efekt olbrzymiej pracy wykonanej przez naszą młodzież,
ale szczególnie przez kapelmistrza Krzysztofa Witczaka oraz
wszystkich instruktorów.
O poziomie prowadzonych zajęć niech świadczy fakt, że na
obecnych mistrzostwach zagrało tylko 5 osób z orkiestry, która
grała na poprzednich. Po powrocie orkiestry przed budynkiem
OSP Mykanów zorganizowano ponad godzinną spontaniczną
fetę. Było mnóstwo łez szczęścia, olbrzymiego wzruszenia.
Serdeczne wyrazy szacunku i gratulacje!
Inwestycje i remonty.
Ciepła i bezśnieżna zima sprawiła, że prace budowlane mogły
być prowadzone bez przerwy. Wykonawca hali sportowej w
Mykanowie, firma Szymbud, znacznie wyprzedziła harmonogram prac i musiała czekać na dostawę konstrukcji dachu, która
zamówiona była na czerwiec i z tego powodu prace zostały przerwane na blisko miesiąc. (Nie z powodu braku pieniędzy, jak
głosiły pogłoski). Finansowanie inwestycji jest zagwarantowane
w budżecie gminy. Poza tym pozytywnie został rozpatrzony nasz
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i otrzymamy dofinansowanie w wysokości 100 000 zł jeszcze w tym
roku. Co więcej, jako jedni z nielicznych, mamy już zapewnione środki do łącznej wysokości 30% wartości inwestycji w roku
2016 (w sumie blisko 1 mln zł). Pragnę tutaj gorąco podziękować
naszym radnym wojewódzkim p. Stanisławowi Dzwonnikowi i
Stanisławowi Gmitrukowi za skuteczne poparcie naszego wniosku. Obecnie firma zamontowała konstrukcję dachu i będzie
przystępować do montażu pokrycia. Trwają również prace
murarskie przy ścianach zaplecza.
Zgodnie z harmonogramem trwa przebudowa przedszkola w
Wierzchowisku. Po wybudowaniu ścian wykonawca obecnie
wylewa stropy betonowe.
Nadchodzą wakacje a wraz z nimi okres wypoczynku dla
dzieci i młodzieży. Czas wolny w szkołach to dla Urzędu Gminy
możliwość przeprowadzenia niezbędnych remontów. Niektóre
nakazuje sanepid, inne wynikają z bieżących potrzeb. Również
zmieniające się prawo wymusza nowe inwestycje. Tylko dostosowanie przedszkoli do nowych wymogów ochrony przeciwpożarowej pochłonie ok. 1 mln zł. Należy również podjąć decyzję
odnośnie przedszkola w starym Cykarzewie. Radni zdecydują
czy będziemy budować nowy budynek przedszkola, czy spróbujemy dostosować istniejące pomieszczenia w budynku Zespołu
Szkół.
4
Przetargi i projektowanie.
Został rozstrzygnięty przetarg na termomodernizację budynku
Szkoły w Rybnej. Najtańsza oferta wyniosła blisko 484 tys. zł. i
jest niższa o blisko 200 tys. od wartości kosztorysowej. Po podpisaniu umowy firma przystąpi do pracy. Termin zakończenia 30
października.
Ogłoszony został przetarg na termomodernizację budynku
Ośrodka Zdrowia w Lubojnie z wymianą instalacji .
Pojawiły się trudności w uzgodnieniach przebiegu kanalizacji
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w miejscowości Wola Kiedrzyńska. Okazało się, że wiadukt, który ma być
projektowany nad autostradą może w niewielkiej części kolidować z naszą kanalizacją.
Przystępujemy do projektowania chodnika w miejscowości
Wola Hankowska i Kocin Nowy. Wykonanie jeszcze w tym roku.
Trwają prace projektowe nad termomodernizacją pięciu strażnic OSP, które są własnością gminy oraz budynku komunalnego
w Kokawie. Inwestycje zostaną sfinansowane z środków unijnych tzw. RIT ( Regionalne Inwestycje Terytorialne) po uruchomieniu ich przez Urząd Marszałkowski, co nastąpi pod koniec
roku. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na przeprowadzenie procedury przetargowej, inwestycje będą realizowane w przyszłym
roku.
Trwa projektowanie rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury.
W październiku zostanie złożony wniosek do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt budowy około 500
tys. zł.
Przygotowywane są przetargi na dobudowy oświetlenia (realizacja w tym roku) oraz wykonanie lamp hybrydowych ( realizacja po uruchomieniu RIT-ów).
Przystąpiliśmy również do kompleksowego projektowania
kanalizacji w miejscowości Wierzchowisko w sektorze „B” .
Projekt obejmie ul. Działkową i krótkie ulice prostopadłe do niej.
czerwiec 2015
Ankieterzy odwiedzą nasze domy.
Jednym z dokumentów koniecznych do ubiegania się o środki
unijne jest Plan Niskiej Emisji. Generalnie określa on działania,
które były i będą podejmowane przez gminę w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych ( CO2). Aby sporządzić takie
opracowanie należy zdiagnozować potrzeby i oczekiwania
mieszkańców. Ankieterzy (głównie studenci) odwiedzą Państwa
domy i będą prosić o informacje potrzebne do stworzenia tych
dwóch dokumentów. Proszę o ich życzliwe przyjęcie.
GOK Mykanów przystąpił do opracowania nowej strategii
rozwoju działalności społeczno-kulturalnej. Również w tym
temacie pojawią się ankieterzy.
Pikniki, festyny, rajdy rowerowe, zawody
sportowe
organizowane przez Rady Rodziców, kluby sportowe oraz
stowarzyszenia wzbogacają ofertę spędzania wolnego czasu dla
naszych mieszkańców. W różnego rodzaju imprezach uczestniczy
coraz więcej osób, które chcą razem spędzać wolny czas, bawić
się i integrować. Wiadomo, że inwestycje są ważne, ale biorąc
pod uwagę zmianę ludzkich oczekiwań można śmiało stwierdzić, że nasi mieszkańcy przenoszą się na coraz wyższe poziomy
społeczno-kulturalnego rozwoju. To dobrze wróży rozwojowi
naszej gminy, która jest od tego, aby tym oczekiwaniom wychodzić naprzeciw. Serdeczne podziękowania dla organizatorów i
sponsorów tych imprez.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Mykanowa
najlepszą strażacką orkiestrą w Polsce
Patryk Jeziak
5 i 6 czerwca odbył się w Płocku XXIII Ogólnopolski Festiwal
Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych.
W najbardziej prestiżowym konkursie orkiestr dętych w Polsce
uczestniczyło 19 orkiestr wyłonionych spośród 800 zespołów działających w strukturach OSP. Wśród finalistów jako jedyna z powiatu częstochowskiego znalazła się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP
Mykanów, która dwukrotnie stawała na najwyższym stopniu
podium (w 2007 i 2011 roku).
Z
magania muzyków zaczęły się w
piątek o godzinie 9 w Teatrze
Dramatycznym im. J. Szaniawskiego, gdzie rywalizowali w konkurencji
koncertów konkursowych. Po prezentacji
umiejętności pierwszych dziesięciu orkiestr impreza przeniosła się na Stadion
Miejski im. B. Szymańskiego, gdzie odbyła się uroczystość otwarcia XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP,
a orkiestry prezentowały się podczas parady marszowej.
Drugiego dnia w teatrze dokończono
przesłuchań pozostałych orkiestr, by
o godzinie 14.00 mogły pojawić się na
ulicy Tumskiej podczas konkursu gry
w marszu. Ta widowiskowa konkurencja
2015 czerwiec
wzbudzała duże zainteresowanie wśród mieszkańców i turystów przechadzających się płockim
deptakiem. Następnie orkiestry zgromadziły się
wokół Płyty Nieznanego
Żołnierza, gdzie prezes
Zarządu
Głównego
Związku OSP RP Waldemar Pawlak złożył
kwiaty. Oprawa muzyczna tej krótkiej uroczystości przypadła
muzykom z MOD z Mykanowa.
Kolejnym etapem
był pokaz parady marszowej na molo spacerowym na Wiśle.
Duże brawa od zgromadzonej publiczności
otrzymały Mażoretki
"Presto" z Mykanowa
wykonując swoje układy do utworów „Smoke
on the water“oraz
„Charleston“ .
Po dwóch dniach
rywalizacji
koncert
finałowy odbył się w płockim amfiteatrze. Kolejnym pięknym akcentem obecności orkiestry z Mykanowa był występ
Natalii Zielonki, która przy akompaniamencie wszystkich orkiestr zaśpiewała
utwór „Do zakochania jeden krok“.
Ostatnim punktem programu było ogłoszenie przez komisję laureatów. II miejsce w musztrze paradnej (Mażoretki
„Presto“ wraz z towarzyszeniem orkiestry) i I miejsce w koncercie scenicznym
zdobyła po raz trzeci z rzędu Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów.
5
25 lat minęło...
W dniu 29 czerwca w Sali OSP Cykarzew Północny miała
miejsce uroczystość obchodów odrodzenia 25 lecia samorządu terytorialnego w Polsce.
Przy tak ważnym jubileuszu na sali spotkali się działacze
samorządowi Gminy Mykanów od 1990 roku: Wójtowie,
Radni oraz Sołtysi. Najdłużej pracujących uhonorowano
pamiątkowymi statuetkami a wszyscy uczestnicy otrzymali
jubileuszowe wydanie książki autorstwa Pana Leszka Zugaja,
który w swoim opracowaniu przybliżył historię samorządu
Gminy Mykanów od czasów Księstwa Warszawskiego do
roku 1990. Nowożytną historię gminy przedstawiono w okolicznościowym referacie. Nie zabrakło wystąpień artystycznych wspomnień, którym towarzyszyła niepowtarzalna
atmosfera.
Sołtysi:
Włodzimierz Kazik - Kokawa (6 kadencji)
Roman Kubat – Radostków (5 kadencji)
Eugeniusz Bożek – Rybna (5 kadencji)
Waldemar Tyfel – Cykarzew Północny (5 kadencji)
Julian Stącel – Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska i
Antoniów (5 kadencji)
Jadwiga Śliwka – Nowy Broniszew (5 kadencji)
Józef Wagner – Borowno Kolonia (4 kadencje)
Józef Serwiak – Grabówka (4 kadencje)
Poniżej przedstawiamy listę osób uhonorowanych pamiątkowymi statuetkami:
Radni:
Eugeniusz Kokot – Kuźnica Kiedrzyńska (4 kadencje)
Krzysztof Nabiałczyk – Lubojna (4 kadencje)
Grzegorz Grabara – Nowy Kocin (4 kadencje)
Dariusz Bajor – Radostków Kolonia (4 kadencje)
Krzysztof Nabiałczyk (6 kadencji)
Kazimierz Kasprzyk – Stary Broniszew (4 kadencje)
Władysław Tyfel (6 kadencji)
Hanryk Tyfel – Stary Kocin (4 kadencje)
Julian Stącel (5 kadencji)
Andrzej Noszczyk – Mykanów (3 kadencje)
Józef Hombek (4 kadencje)
Henryk Surlej – Borowno (3 kadencje)
Leszek Kalota (3 kadencje)
Czesław Bańkowski – Czarny Las (3 kadencje)
Anna Gurtman (3 kadencje)
Elżbieta Lisowska – Kolonia Wierzchowisko (3 kadencje)
Dariusz Pomada (3 kadencje)
Stanisław Blady – Radostków Kolonia (3 kadencje)
Jan Mądry (3 kadencje)
Kazimierz Garbacz – Łochynia (3 kadencje)
Henryk Woźniak (3 kadencje)
Zdzisław Gołębiowski (3 kadencje)
Paweł Rygał (3 kadencje)
Radni, którzy pełnili funkcję
Przewodniczącego Rady Gminy:
Stanisław Poroszewski
Anna Gurtman
Artur Kotynia
Krzysztof Nabiałczyk
6
czerwiec 2015
Wywiad z Radnym Gminy Mykanów Panem Władysławem Tyflem
reprezentantem Cykarzewa Północnego
Jest Pan jednym z dłużej urzędujących radnych. Praca nadal sprawia
satysfakcję?
Władysław Tyfel: Bardzo dużą satysfakcję, to jest już moja ósma kadencja.
Od samego początku moim celem było
dobro mieszkańców gminy a w szczególności mieszkańców mojej i okolicznych miejscowości. Dwie kadencje
reprezentowałem w Radzie mieszkańców Broniszewa Nowego i Starego
pomimo, że mieszkam w Cykarzewie
Północnym. Dzięki moim staraniom
udało się wówczas wybudować salę
gimnastyczną, położyć kilka odcinków
asfaltu oraz wybudować przydomową
oczyszczalnię ścieków przy szkole w
Broniszewie. A jeżeli zapyta mnie Pani
co udało mi się zrealizować w
Cykarzewie Północnym, to chyba nie
jestem w stanie wyliczyć wszystkiego.
Dużo dobrego udało się zrobić z czego
bardzo się cieszę. Wyborcy też docenia-
2015 czerwiec
ją moje starania. Będąc Radnym mogę
również pomagać im w załatwieniu
spraw w Urzędzie Gminy.
Jak układa się współpraca z pozostałymi Radnymi?
W.T.: Bardzo dobrze. Szanuję
wszystkich. Staramy się działać wspólnie, bez podziałów, z nastawieniem na
dobro mieszkańców.
A jak kształtuje się współpraca z
władzą wykonawczą naszej gminy?
W.T.: Zawsze dobrze współpracowało mi się zarówno z naczelnikami gminy
jak i później wójtami.
Jakie zadania przewiduje Pan zrealizować w latach 2014-2018?
W.T.: Na pewno przydałoby się
wybudować oświetlenie uliczne przy
ulicy Leśnej na Pustkowiu, w
Cykarzewie Północnym od przystanku
do stacji CPN oraz wzdłuż drogi w kierunku Grabówki. Będę zabiegał o położenie asfaltu na ulicach Rzecznej i
Źródlanej na Pustkowiu oraz szutru na
drodze polnej od p. Janeczka do ul.
Kościelnej. Mam nadzieję, że również w
tej kadencji uda się wyremontować
chodnik przy głównej drodze w
Cykarzewie Północnym do stacji CPN
oraz położyć chodnik od PKP do cieku
wodnego Potrzeb.
Zasada, którą stara się Pan kierować w życiu.
W.T.: Przede wszystkim uczciwość,
rzetelność, konsekwencja w działaniu.
Pomimo tak wielu kadencji mój punkt
widzenia nigdy się nie zmienił – zawsze
chcę służyć mieszkańcom. Zmienia się
sytuacja, otoczenie, skład Rady Gminy,
ale nie moje podejście do funkcji
Radnego. Zawsze dotrzymuje słowa –
jeżeli wiem, że nie mogę czegoś zrobić
to po prostu tego nie obiecuje.
Dziękuję za rozmowę.
7
I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II
W dniu 19 maja 2015r. w Muzeum
Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie odbył się I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II,
którego organizatorem był Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Borownie,
parafia pw. św. Wawrzyńca w Borownie
oraz Urząd Gminy w Mykanowie. Konkurs odbył się pod patronatem medialnym Radia FIAT, Radia Jasna Góra,
Częstochowskie24 oraz Tygodnika Katolickiego NIEDZIELA.
W tym dniu gościli u nas tylko Ci,
którzy w uprzednim I etapie online
uzyskali najlepsze wyniki. W konkursie
wiedzy wzięło udział 17 szkół, łącznie
51 uczniów. Walka była zacięta, jednak
po 5- finałowym etapie wyłonili się najlepsi laureaci...
Laureaci:
I miejsce: Gimnazjum w Mykanowie
(Bąbelewska Aleksandra, Chudzicka
Aleksandra, Klaudia Suchańska) opiekun: Pani Małgorzata Adamus
II miejsce: Gimnazjum w Rzerzęczycach (Gajewicz Zuzanna, Kowalik
Weronika, Łągiewka Kinga) opiekun:
Pani Anna Pietras
III miejsce: Gimnazjum w Żarkach
Letnisko (Kończyk Zuzanna, Miszta
Piotr, Olszewska Marta) opiekun: ks.
Paweł Kostrzewski
W komisji zasiedli: ks. Szymon Stępniak - NSD w Częstochowie, Małgorzata Wróblewska-Borek - redaktor
Radia FIAT, Tomasz Organa- Dyrektor
ZSP w Mykanowie, Krystyna Skoczylas
- Prezes Banku Spółdzielczego
w
Mykanowie,
Ewa
Osuchowska - Kierownik
Referatu
Oświaty
w Mykanowie, ks. Mariusz Frukacz - redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela“.
Impreza została uświetniona
przez uczniów Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Borownie,
którzy dali koncert poezji
Karola Wojtyły. Śpiewali piosenki Marcina Stycznia przy akompaniamencie Pana Krzysztofa Rogozika
oraz Pana Arkadiusza Wojtyska z ZS w
Starym Cykarzewie.
Wszyscy obecni na spotkaniu zwiedzali Muzeum Monet i Medali Jana
Pawła II wraz z dyrektorem muzeum
Panem Krzysztofem Witkowskim.
W czasie konkursu rozdano także
nagrody laureatom I Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego.
Oto wyniki:
I miejsce: Magdalena Jachura – Gimnazjum nr 3 w Częstochowie
II miejsce: Rachela Baszczyńska –
Gimnazjum nr 8
w Bielsku – Białej
II
miejsce:
Wiktoria
8
Kołodziejczyk – Gimnazjum nr 18 w
Częstochowie
III miejsce: Kamila Biniek –
Gimnazjum nr 3 w Częstochowie
III miejsce: Aleksandra Witek –
Zespół Szkół w Orzeszu
Wyróżnienia:
Patryk Pożarlik – Gimnazjum w Mykanowie
Alicja Szuściel – Zespół Szkół w
Miedźnej
Natalia Kaliściak – Gimnazjum nr 12
w Częstochowie
Kinga Woszczyńska – Gimnazjum
w Borownie
Antoni Borkowski – Gimnazjum nr 12
w Częstochowie
Andżelika Nabiałek – Zespół Szkół
w Zrębicach
Dominika Tatarek – Zespół Szkół
w Koniecpolu
Dziękujemy gospodarzowi za gościnę w muzeum, sponsorom za okazane
wsparcie, jury za zaangażowanie,
uczestnikom i opiekunom za zainteresowanie konkursem i tematyką związaną
ze św. Janem Pawłem II.
czerwiec 2015
III POWIATOWY KONKURS
„162 Jubileusz Edwarda Augusta Reszke” w Borownie
W dniu 25 maja 2015r. w Szkole
Podstawowej im. Edwarda Reszke
w Borownie obchodzono Dzień Patrona.
O godz. 9:00 w kościele odprawiono
mszę w intencji Patrona, a także jego
zmarłej dwa dni wcześniej wnuczki –
Pani Marii Bilowicz. W spotkaniu
uczestniczyli tacy goście jak: Wójt
Gminy Mykanów – Pan Dariusz
Pomada, Pan Krzysztof Wójcik – członek Zarządu Fundacji Reszków,
Proboszcz Parafii Borowno – ks. Piotr
Krzemiński, Sołtys Wsi Borowno – Pan
Tomasz Ancerowicz, Pan Jan Dendek –
Radny Gminy Mykanów, Dyrektor ZSP
w Mykanowie – Pan Tomasz Organa,
Pani Beata Deszcz – Przewodnicząca
Rady Rodziców i uczestnicy konkursu
oraz cała społeczność szkolna.
W tym uroczystym dniu został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs
„162.
JUBILEUSZ
EDWARDA
AUGUSTA RESZKE”.
Kategoria I dotyczyła uczniów SP
z klas I – III , którzy indywidualnie
wiedzy o światowej
sławy śpiewaku operowym.
W kategorii II
natomiast
udział
wzięli starsi uczniowie, z klas IV – VI,
których zadaniem
było przesłać do
szkoły
zdjęcie,
przedstawiające
Edwarda
Reszke
w wybranej kreacji
operowej. Prace były
wspaniałe.
Zaangażowanie uczniów
oraz klimat, jaki powstał
podczas spotkania – dał
bez wątpienia odczuć
ducha naszego Patrona.
Komisja konkursowa doceniła wysiłek wszystkich
uczniów, a nagrody przyznała:
Kategoria I dla
klas I – III SP
w dniu obchodów mieli zaprojektować
kartki z kalendarza z Edwardem Reszke,
które zostaną wydane w formie wyjątkowego kalendarza na 2016 rok. Z pewnością będzie to atrakcyjna forma
promocji szkoły i spopularyzowanie
I
miejsce:
Szymon
Kaczmarek, z SP w Witkowicach
I
miejsce:
Nikola
Kwaśniewska, z SP w Borownie
I
miejsce:
Aleksandra
Hombek, z SP w Starym Kocinie
II miejsce: Kinga Długosz, z
SP w Starym Cykarzewie
II miejsce: Kinga Mazanek,
SP w Starym Broniszewie
III miejsce: Kornelia
Kuroń, z SP w Radostkowie
III miejsce: Ewa Świątkowska – SP
Borowno
Serdeczne podziękowania przekazujemy Starostwu Powiatowemu w Częstochowie, które było fundatorem
nagród głównych.
Kategoria II dla klas IV –
VI
I miejsce: Igor
Równiak
–
SP
Mykanów
I miejsce: Krzysztof
Wala – SP Borowno
II miejsce: Sonia
Rybak – SP Borowno
III
miejsce:
Josephin Viscio – SP
Witkowice
2015 czerwiec
9
VI Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej i Recytowanej
w Starym Cykarzewie
Wioletta Rachwalik, Joanna Rodziewicz
14 maja 2015 roku w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Cykarzewie w Zespole Szkół w Starym
Cykarzewie odbył się VI Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej i Recytowanej. Wśród zaproszonych na nasze coroczne
spotkanie z poezją byli: pan Dariusz Pomada – Wójt Gminy
Mykanów, pan Włodzimierz Cichoń – przewodniczący Rady
Gminy Mykanów, pani Ewa Osuchowska – kierownik Referatu Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia, pani Barbara Chyrzyńska – dyrektor Przedszkola w Starym Cykarzewie, pan
Tomasz Organa - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mykanowie, dyrektorzy szkół i nauczyciele.
Do konkursu zgłosili się gimnazjaliści z terenu powiatu
częstochowskiego. Ich występy oceniało jury w następującym
składzie: pani Paulina Gaudy, pan Grzegorz Papalski oraz pan
Włodzimierz Grabowski. Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie
do wykonania, bowiem uczestnicy poetyckich zmagań jak co
roku reprezentowali wysoki poziom.
Oto lista laureatów konkursu.
Poezja śpiewana:
1 miejsce: Julia Żyła (Publiczne Gimnazjum im. Siostry
Barbary Żulińskiej Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie),
2 miejsce: Karolina Kubas (Gimnazjum nr 20 im. A. Fredry
w Częstochowie),
3 miejsce: Wiktoria Kowalik (Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego w Starym Cykarzewie).
Poezja recytowana:
1 miejsce: Natalia Szyda (Zespół Szkół im. Bolesława Prusa
w Garnku),
2 miejsce: Barbara Pyrchla (Publiczne Gimnazjum im.
Siostry Barbary Żulińskiej Sióstr Zmartwychwstanek
w Częstochowie),
3 miejsce: Kinga Łapeta (Gimnazjum w Kruszynie),
Wyróżnienie: Aleksandra Pietruszka (Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Borownie), Klaudia Janeczek (Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Borownie).
Wszyscy uczestnicy konkursu oraz laureaci otrzymali
atrakcyjne nagrody ufundowane dzięki życzliwości i wsparciu
sponsorów: Starosty Częstochowskiego, Wójta Gminy Myka-
nów, Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów, Prezes
Banku Spółdzielczego w Mykanowie, Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz Rady Rodziców Zespołu Szkół w Starym Cykarzewie.
Zmagania młodych miłośników poezji, a także montaż
poetycki „Ty, który stwarzasz…” w wykonaniu uczniów
naszego gimnazjum wzbudziły podziw zgromadzonych gości,
którzy nie szczędzili słów pochwał na temat występów i
samego konkursu. Organizatorzy po raz kolejny przekonali
się, że młodzi ludzie potrafią docenić piękno strof poetyckich.
Recytatorzy oraz interpretatorzy poezji śpiewanej, a także
gimnazjaliści zgromadzeni na widowni udowodnili, że nie
brakuje im wrażliwości i zrozumienia dla literatury i muzyki.
Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji konkursu było
przedstawienie „Mały Książę” przygotowane przez młodych
artystów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Borowna pod
kierownictwem pani Katarzyny Warońskiej.
Wyrażamy głębokie podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu, ich nauczycieli, sponsorów oraz gości, którzy swoją obecnością uświetnili nasze przedsięwzięcie.
Już teraz zapraszamy na kolejną edycję konkursu.
DOM LUDOWY zaprasza!
do dyspozycji 2 sale bankietowe
na 80 i 40 osób
wesela, komunie,chrzciny
i inne imprezy okolicznościowe
Dom Ludowy , Nowy Kocin,
ul.Prosta 113, 42-231 Cykarzew
tel. 603-942-331, 698-747-893
10
czerwiec 2015
BEZPIECZNE WAKACJE rozstrzygnięcie konkursu
Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
Pedagog szkolny Adriana Bugara
Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii realizowany przez pedagogów i psychologów działa na terenie
naszej gminy od kilku lat. W ramach
tego programu w każdej szkole podstawowej i gimnazjum prowadzone są
działania z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień.
Co roku w każdej szkole odbywają
się przedstawienia profilaktyczne, organizowane są debaty i spotkania, mające
na celu wpojenie naszym dzieciom i
młodzieży właściwych wzorców i norm
społecznych. Dla rodziców gimnazjalistów organizowane są warsztaty dotyczące tematu uzależnień, rozdawane są
materiały edukacyjne mające na celu
zwiększenie świadomości istniejących
zagrożeń. Ponadto dla wszystkich
mieszkańców gminy Mykanów działa
punkt konsultacyjny, w którym można
2015 czerwiec
otrzymać bezpłatną i
anonimową pomoc psychologa.
W tym roku dla naszych uczniów
zorganizowany został konkurs plastyczny dotyczący bezpiecznych wakacji. W
konkursie bardzo liczny udział wzięli
uczniowie
wszystkich
szkół. Wszystkie prace
były
bardzo
pomysłowe,
kreatywne oraz
starannie wykonane.
Spośród
wszystkich prac
nagrodzone zostały:
Klasy I-III
szkoły
podstawowe
I miejsce
Anna Pijanka – Lubojna
Sonia Szczypiór - Wierzchowisko
II miejsce
Jakub Sudoł – Radostków
Kacper Zbień – Stary Broniszew
Wiktoria Pałka – Stary Kocin
III miejsce
Dominik Iwańczak – Stary Broniszew
Miłosz Grobelak –
Cykarzew Stary
Zuzanna Mstowska –
Czarny Las
Wyróżnienie:
Klaudia Mesjasz
Czarny Las
Klasy IV-VI szkoły podstawowe
I miejsce
Nikol Kęsik – Stary Broniszew
II miejsce
Marta Tyfel – Stary Kocin
III miejsce
Anna Szymusińska – Wierzchowisko
Gimnazjum
I miejsce
Karolina Wrona – Mykanów
II miejsce
Dominika Woszczyńska – Borowno
Patrycja Białas – Borowno
III miejsce
Adrian Zielonka – Mykanów
Wyróżnienie
Piotr Mieszczakowski – Borowno
Oliwia Furch - Mykanów
–
11
KONKURS
„Jak Wojtek został strażakiem?”
mgr inż. Izabela Broszko
8
maja w Przedszkolu Publicznym
w Mykanowie odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Wiedzy o Literaturze Dziecięcej pod hasłem Zawody
w literaturze dla dzieci - "Jak Wojtek został strażakiem".
Reprezentanci
ośmiu
przedszkoli
zmagali się w różnych
konkurencjach. Wszyscy uczestnicy bardzo
dobrze odpowiadali na
pytania związane z zawodem strażaka.
Nad prawidłowością
przebiegu konkursu
czuwało Jury - dyrektor Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Mykanowie pan Tomasz
Organa, prezes OSP
w Mykanowie pan Tomasz
Brewczyński,
komendant OSP w Mykanowie pan Cezary
Kłudka oraz Kierownik Biblioteki
Publicznej w Mykanowie pani Urszula
Wróbel.
W konkursie pierwsze miejsce zdobyło Przedszkole przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Borownie. Na drugim
miejscu znalazły się: Przedszkole przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mykanowie, Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Radostkowie oraz Przedszkole w Starym Cykarzewie. Trzecie
miejsce zajęły: Przedszkole przy Szkole
Podstawowej w Starym Broniszewie,
12
Przedszkole
przy
Szkole Podstawowej
w
Wierzchowisku,
Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubojnie
oraz Przedszkole w
Kuźnicy
Kiedrzyńskiej.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za
wspólną zabawę.
Po zakończonych
zmaganiach laureaci
konkursu oraz dzieci z
przedszkola w Mykanowie wybrały się
na wycieczkę do Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mykanowie. Na miejscu
przedszkolaki zobaczyły wozy strażac-
nia prawdziwego hełmu strażackiego.
Podczas tej wizyty dzieci dowiedziały
się na czym polega praca strażaka, jakim
sprzętem posługują się strażacy, jak
zachować się w razie pożaru,
utrwaliły również numer alarmowy.
Wizyta w Straży dostarczyła dzieciom dużej wiedzy
praktycznej dotyczącej trudnej i odpowiedzialnej pracy
strażaków.
Po spotkaniu większość
chłopców zdeklarowała, że
w przyszłości chce zostać
strażakami.
Dziękujemy Panom Strażakom za ciekawy wykład
o swojej pracy i możliwość
poznania ich zawodu „od
podszewki”.
kie, za kierownicą
których usiadło
każde dziecko.
Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem i podziwem oglądali nowoczesny sprzęt
gaśniczo-ratunkowy.
Kolejną atrakcją była możliwość przymierze-
czerwiec 2015
Obchody Święta 3 Maja w Szkole Podstawowej w Rybnej
Opr. mgr Katarzyna Dąbrowska
W tym roku obchody święta upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3
maja uczniowie ze szkoły w Rybnej
przygotowali dla większej części społeczności lokalnej.
Korzystając z uprzejmości włodarzy
OSP w Rybnej uczniowie mieli możliwość zaprezentować swój program artystyczny w sali OSP. Obchody swą
obecnością uświetnili przybyli goście: p.
Mariusz Merc, p. Marcin Barcis, p. Syl-
2015 czerwiec
wia Korzeniec, p. Marian
Bińczyk, p. Marek Bawor,
Kapela Rybnianie, a także
inni przyjaciele szkoły, oraz
rodzice, babcie, dziadkowie i
rodzeństwo uczniów naszej
szkoły. Młodzi aktorzy zaprezentowali sceny z wieku
XVIII, przybliżyli uchwaloną
3 maja 1791 roku ustawę
regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Stroje posłów i sceneria a przede wszystkim
wiarygodność
króla
Stanisława
Augusta
Poniatowskiego pozwoliła widowni przenieść się
do przeszłości i poczuć
znaczenie ówczesnych
zmian.
Po zakończeniu inscenizacji, Kapela Rybnianie obecna na sali zasz-
czyciła publiczność swą grą na instrumentach.
Po części artystycznej, goście oraz
organizatorzy uczestniczyli we Mszy
Świętej w kościele parafialnym, po
czym udali się na plac szkolny.
Rada Rodziców, a także pracownicy
szkoły przygotowali przybyłym gościom i uczestnikom obchodów ciepłą
herbatę, oraz kiełbasę prosto z grilla,
bądź ognia. Ten wspólnie spędzany czas
pozwolił podjąć ważne tematy, poruszyć
spawy związane z kartami historii,
a także spotkać znajomych, pobyć
razem i beztrosko spędzić czas.
13
Festyn Rodzinny w Starym Broniszewie
Monika Kasprzyk
31 maja 2015 roku w Starym
Broniszewie odbył się festyn rodzinny
zorganizowany
przez
Szkołę
Podstawową im. 6 Pułku Piechoty oraz
Radę Rodziców działającą przy szkole.
Uroczystego otwarcia imprezy
rodzinnej dla mieszkańców Starego
Broniszewa oraz okolic dokonał wójt
naszej gminy –Pan Dariusz Pomada
wraz z dyrektorem szkoły Panem
Krzysztofem Wrzalikiem oraz przewodniczącą Rady Rodziców Panią Edytą
Krawczyk.
W tym dniu dla wszystkich zgromadzonych: dzieci, młodzieży i dorosłych
czekało mnóstwo atrakcji. Sądzimy, iż
każdy, nawet najbardziej wymagający
uczestnik tej plenerowej imprezy nie
doznał zawodu. Mogliśmy bowiem
podziwiać występy artystyczne uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Starym
Broniszewie,
pokaz
strażacki
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starego
Broniszewa, prezentację wschodnich
sztuk walki Taekwondo Kantor
Częstochowa. Ponadto wysłuchaliśmy
koncertu Dziecięcej Orkiestry Dętej,
Młodzieżowej
Orkiestry
Dętej
Ochotniczej
Straży
Pożarnej pod batutą Pana
Krzysztofa Witczaka oraz
obejrzeliśmy
występy
mażoretek. W dalszej części festynu mogliśmy
podziwiać występ chóru
z Grabowej oraz skecze
przezabawnego kabaretu
EWG.
Pomiędzy występami
artystycznymi miała miejsce licytacja pamiątek siatkarskich
AZS
Częstochowa. Licytację prowadził nasz
gość specjalny - trener AZS
Częstochowa – Pan Michał Bąkiewicz.
Na koniec z przyjemnością wysłuchaliśmy koncertu Pani Katarzyny Wrzalik.
Oprócz części artystycznej przygotowano bardzo wiele innych
niespodzianek dla dzieci:
zjeżdżalnie, punkt malowania twarzy, loterię fantową a także stoiska z
rękodziełem artystycznym, biżuterią, zabawkami oraz bogate zaplecze
gastronomiczne.
O godz. 20.30 miało
miejsce losowanie kilku
bardzo, bardzo atrakcyjnych nagród
głównych.
„Wybrańcy”,
którzy zakupili cegiełki
wspierające naszą szkołę,
wygrali m.in. rower, wózek
spacerowy, huśtawkę ogrodową, weekend w Ośrodku
Wypoczynkowym
„Pod
grzybkiem”, karnety na
zabiegi w salonach kosmetycznych. Po losowaniu
nagród wszystkim uczestni-
kom festynu czas umilał zespół „ New
Joker”, a zabawa trwała do późnych
godzin wieczornych.
Wszystkich bardzo przyjemnie
zaskoczyła liczna frekwencja i wspaniała atmosfera panująca na festynie. Tego
typu przedsięwzięcia z pewnością są
doskonałą rozrywką i służą integracji
środowiska lokalnego.
Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację
festynu rodzinnego.
Dziękujemy także sponsorom, którzy
hojnie nas wsparli i bez których nasze
przedsięwzięcie nie byłoby tak doniosłe.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
ludziom dobrej woli.
Festyny, pikniki i zabawy rodzinne
Jak co roku w naszej gminie w maju i
w czerwcu odbywają się liczne festyny i
rodzinne pikniki pod gołym niebem.
Cieszą się one niezmiennie ogromnym
powodzeniem i trzeba przyznać, że frekwencja niezależnie od warunków
atmosferycznych zawsze dopisuje.
Czy jest ponury czy piękny, słonecz-
14
ny dzień, rodziny tłumnie przybywają,
aby miło spędzić niedzielne popołudnie
w gronie rodziny i znajomych.
24 maja br. LKS "Grom" wraz z
Zespołem Szkół w Starym Cykarzewie
na boisku sportowym zorganizował już
III Piknik Rodzinny pod patronatem
Wójta Gminy Mykanów Pana Dariusza
Pomady. Można było obejrzeć pokazy i
występy sceniczne zespołów muzycznych, występy artystyczne uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum, grup
tanecznych klubu "Zorba" i wokalnych
z terenu naszej gminy, a także
Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP
Mykanów i mażoretek, pokaz teakwon-
czerwiec 2015
do, oraz pokaz OSP Cykarzew Stary.
Nie zabrakło też atrakcji sportowych.
Na murawie odbyły się zawody
w piłce nożnej "żaków" i "orlików",
a podczas trwania pikniku dzieci
mogły korzystać z licznych atrakcji m.in. dmuchańców i zjeżdżalni, zabawnego malowania
buzi, czy udziału w loteriach fantowych. Główną
wygraną w tym roku był
rower turystyczny.
Tydzień później, 31
maja bawiliśmy się na
pikniku rodzinnym w Borownie zorganizowanym
przez Radę Rodziców
i Dyrekcję Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego na terenie przyszkolnym, podczas którego nie
zabrakło licznych atrakcji
nie tylko dla najmłodszych w postaci dmuchanców
i karuzeli, ale także dla dorosłych. Można było aktywnie spędzić czas pływając w dmuchanej
kuli w specjalnym basenie
wypełnionym wodą, a w wolnej
chwili obejrzeć wystawę w Muzeum Jednośladów ze stajni Pana
Jana Ferenca.
Występy atystyczne dzieci
i młodzieży, zespołu Boro-
wianki, Orkiestry Dętej i mażoretek
umilały czas spędzony na świeżym
powetrzu. Atrakcyjne loterie fantowe
cieszyły się jak zwykle dużym powo-
dzeniem, a grill i stoiska z napojami i
słodyczami przeżywały tradycyjne oblężenie.
Wesoła zabawa i gorąca atmosfera
zostaną na długo w pamięci mieszkańców. Zorganizowanie tak atrakcyjnej
imprezy plenerowej było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, społeczności szkolnej i hojnych
sponsorów.
Dzień Dziecka w Kokawie
W dniu 06 czerwca 2015 r. w Kokawie na placu zabaw mieszczącym się
przy Świetlicy Wiejskiej odbyło się
ognisko z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem był Sołtys oraz Rada Sołecka
wsi Kokawa. Choć była to impreza dla
dzieci z Kokawy to przyjechały również
dzieci z innych pobliskich wsi, które
zostały miło przyjęte przez obecnych
mieszkańców.
Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami piekły kiełbasy przy ognisku. Miały
także słodki poczęstunek oraz soki
i inne napoje dostosowane do wieku
2015 czerwiec
dziecka.Milusińscy
bawili się w piaskownicy, huśtali się
na huśtawkach, grali
w piłkę, badmintona,
bawili się do czasu,
aż zrobiło się ciemno. Jednak zaskoczeniem dla wszystkich
był młody konik,
którego przyprowadził bezinteresownie
jeden z mieszkańców
Kokawy. Był on niespodzianką i atrakcją tego dnia. Dzieci
mogły odbyć krótką przejażdżkę na
nim.
Organizatorzy są zadowoleni z tej imprezy ponieważ
było zainteresowanie co potwierdza przybycie około 30
dzieci z rodzicami lub opiekunami oraz uśmiech na ich twarzach.
W przyszłym roku też będzie organizowana taka impreza przez Radę Sołecką,
która ma nadzieję, że włączy
się większa liczba mieszkańców całej
wsi Kokawa.
15
POWIATOWE ŚWIĘTO STRAŻAKA W LUBOJNIE
Kierownik Referatu SOi ZK Mariusz Merc
17 maja 2015 r. w Lubojnie odbyła się uroczystość powiatowych obchodów „Dnia Strażaka” oraz przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego Mercedes „Atego” dla miejscowej OSP. Zgodnie ze scenariuszem uroczystość rozpoczęto zbiórką pododdziałów
wraz z pocztami sztandarowymi z OSP gminy Mykanów oraz
delegacjami OSP z gmin powiatu częstochowskiego, następnie została odprawiona msza święta w intencji strażaków.
Część oficjalna uroczystości odbyła się przed strażnicą
OSP przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Mykanowa pod batutą
kapelmistrza Krzysztofa Witczaka, warto dodać, że jest to najlepsza orkiestra dęta w kraju. Na placu uroczystości uformowały się pododdziały Ochotniczych Straży Pożarnych, delegacji OSP z gmin powiatu częstochowskiego wraz ze sztandarami (OSP Stary Koniecpol, OSP Koniecpol II, OSP
Blachownia, OSP Zdrowa – gmina Kłomnice, OSP Dąbrowa
Zielona, OSP Przyrów, OSP Rędziny, OSP Konopiska) oraz
z terenu gminy Mykanów (OSP Lubojna, Stary Broniszew,
Cykarzew Płn., Stary Cykarzew, Stary Kocin, Borowno,
Grabowa, Mykanów, Rybna, Radostków, Kuźnica Kiedrzyńska). W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy Lubojny oraz innych miejscowości gminy. Jednocześnie swoją
obecnością święto strażackie zaszczyciły następujące osoby
zaproszone: senator RP Jarosław W. Lasecki, władze Związku
OSP RP w osobach Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Henryka Kiepury, Wiceprezesów
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Przemysława
Zielińskiego, Krzysztofa Smeli, Tadeusza Ciastko, Roberta
Nowaka wraz z członkami Zarządu Oddziału Powiatowego
oraz Prezesami Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP
obecnych na uroczystości, kapelan krajowy strażaków kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. kpt. Marek Glajcar,
Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada wraz z Wójtami
i Burmistrzami gmin powiatu częstochowskiego tj: Sylwią
Szymańską - Blachownia, Ryszardem Suligą - Koniecpol,
Robertem Nowakiem - Przyrów, Pawłem Militowskim - Rędziny oraz sekretarzem Gminy Mykanów Marią Szczepanik,
16
Przewodniczący Rady powiatu częstochowskiego Andrzej
Kubat wraz z radnymi powiatowymi z gminy Mykanów
Ignacym Palutkiem, Adamem Wochalem i Krzysztofem
Nabiałczykiem, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP st. bryg.
Janusz Benduch, Z-ca dyrektora – Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego ARiMR Henryk Kolasa, Radny woj. śląskiego
Stanisław Dzwonnik, Z-ca Komendanta Komisariatu Policji komisarz Tomasz Kowalczyk, Naczelnik WZKOLiSO
U.M. Częstochowy Stanisław Słyż, Przewodniczący Rady
Gminy Mykanów Włodzimierz Cichoń wraz z radnymi
gminy: Małgorzatą Szulc, Agnieszką Siwiak, Marcinem Jędrasiakiem, Grzegorzem Stankiem, Stanisławem Helm, Dyrektor firmy „BOCAR” Zdzisław Skowron - wykonawca
samochodu, Prezes Banku Spółdzielczego w Mykanowie
Krystyna Skoczylas, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie Alina Mazoń, przedstawiciele mediów: miesięcznika „Strażak” - Jerzy Ostrowski oraz Tygodnika
„Niedziela” - Wojciech Muścikowski. Dowódcą uroczystości
był Naczelnik miejscowej OSP Janusz Woźniak, a spikerem
odpowiedzialnym za prezentację przebiegu uroczystości Dh
Ignacy Palutek.
Część oficjalna uroczystości rozpoczęta została złożeniem
meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, następnie
wciągnięto flagę na maszt i odegrano Hymn Państwowy.
Powitano zaproszonych gości i zapoznano zebranych z krótką
informacją o historii i działalności jednostki OSP Lubojna.
Uroczystego przekazania samochodu pożarniczego Mercedes
„Atego” dokonał Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada,
Wiceprezes ZW OSP Henryka Kiepura, Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mykanowie Krzysztof
Smela. Samochód odebrała delegacja jednostki w składzie:
Marcin Pietrzyk, Robert Szychalski. Nowy średni samochód
ratowniczo gaśniczy Mercedes „Atego” jednostka OSP otrzymała w grudniu 2014 roku. Pojazd został sfinansowany
z następujących źródeł : Gmina Mykanów – 500 tys. zł ;
Zarząd Główny ZOSP RP - 150 tys. zł, jednostka OSP
Lubojna - 19 816 zł. Poświęcenia samochodu pożarniczego
dokonali księża: kapelan krajowy strażaków kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego kapitan Marek Glajcar oraz proboszcz miejscowej parafii Bogdan Żurek w asyście ojca
Andrzeja Ostrowskiego. Następnie Wójt Gminy Mykanów
Dariusz Pomada przekazał list gratulacyjny na ręce Prezesa
OSP w Lubojnie. W tym miejscu podziękował strażakom za
społeczną i bezinteresowną pracę na rzecz OSP, poprosił o
wyrozumiałość członków rodzin strażaków, za ich częstą nie-
czerwiec 2015
obecność w domach rodzinnych, w związku z zadaniami realizowanymi w OSP. Pogratulował jednostce tak okazałego
nabytku oraz życzył spełnienia planów i zamierzeń. Podczas
uroczystości wręczono odznaczenia dla druhów z powiatu
częstochowskiego oraz miejscowej jednostki, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla rozwoju oraz umacniania
ochrony p. poż. oraz za długoletnią społeczną służbę. I tak
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Złotym
Znakiem Związku odznaczeni zostali: Marian Wilczyński
(OSP Cielętniki), Czesław Nowak (OSP Stary Koniecpol),
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczeni
zostali: Zawadzki Włodzimierz (OSP Rybna), Lech Krzysztof
(OSP Stary Koniecpol),
Uchwałą Prezydium ZOW ZOSP RP Złotym medalem za
zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali : Janusz Woźniak,
Ignacy Palutek (OSP Lubojna),
Uchwałą Prezydium ZOW ZOSP RP Srebrnym medalem
za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Waldemar
Janik, Adam Kitala, Andrzej Mierczak, Marcin Pietrzyk,
Dominik Buczkowski (OSP Lubojna), Radosław Pilarski
(OSP Mykanów), Jarosław Koch (OSP Rybna),
Uchwałą Prezydium ZOW ZOSP RP Brązowym medalem
za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Konrad Dębski,
Marek Jaksender, Jerzy Łysik, Jarosław Nabiałczyk, Damian
Kulik, Robert Oleksak, Rafał Wolski, Grzegorz Kuzior (OSP
Lubojna) Andrzej Lisowski, Adam Korzeniec (OSP
Radostków),
Uchwałą Prezydium ZOP ZOSP RP odznaką –Wzorowy
Strażak odznaczeni zostali: Arkadiusz Kupczyk (OSP
Lubojna), Piotr Gonera (OSP Mykanów),Wojciech Cesarz
(OSP Blachownia), Łukasz Dąbrowski, Patryk Kapitan, Jakub
Wieczorek (OSP Rybna), Grzegorz Wrona, Rafał Kielan,
Łukasz Siuda, Piotr Blady (OSP Radostków).
Jednocześnie Zarząd OSP ufundował statuetki dla osób,
które pracowały i pracują na rzecz OSP, wspomagają ją oraz
przyczynili się do jej rozwoju.
- dla strażaków: Zofia Haduła, Edmund Skrzypczyk, Józef
Chajdas, Wiesław Ciura, Jerzy Nabiałczyk, Jan Stanek,
Mieczysław Kazik, Wiesław Wojtala, Andrzej Piątek,
Grzegorz Kuzior, Rafał Wolski.
- dla sponsorów: BS Mykanów-Krystyna Skoczylas, Firma
„ORSTAL” - Maria i Jacek Orlikowski, „Majami” - Michał i
Marek Dziewior, „Midex”- Danuta i Mirosław Niestrój,
Zakład Ogrodniczy - Teresa i Krzysztof Nabiałczyk,
Hurtownia kwiatów - Katarzyna i Ireneusz Fiedziuk,
poprzednia Rada Sołecka w Lubojnie (Soł. Janusz
2015 czerwiec
Kościański) oraz Woli Hankowskiej (soł. Julian Stącel),
Zakład Ogrodniczy: Teresa i Adam Niemczyk, Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie: Alina Mazoń,
Rada Rodziców ZSP w Lubojnie.
Miłym akcentem podsumowującym podziękowania dot.
sfinansowania zakupu samochodu było wręczenie koszy
kwiatów dla byłego Wójta Krzysztofa Smeli i obecnego
Wójta Gminy
Dariusza Pomady oraz byłego
Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Nabiałczyka
przez Prezesa miejscowej OSP. Prezes OSP podziękował również Wiceprezesowi ZOG ZOSP RP w Mykanowie i jednocześnie Kierownikowi Referatu SO i ZK Mariuszowi
Mercowi oraz Komendantowi Gminnemu ZOSP RP
w Mykanowie Józefowi Szotowi.
W imieniu odznaczonych i wyróżnionych głos zabrał Dh
Waldemar Janik, który podziękował za nadane odznaczenia i
wyróżnienia. Potem nastąpiły krótkie wystąpienia zaproszonych gości, którzy nawiązywali do trudnej, ale potrzebnej
służby strażaków na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz
zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
Gratulowali również faktu nabycia nowego samochodu pożarniczego, co zapewne przyczyni się do poprawy mobilności
OSP oraz wzmocnienia bezpieczeństwa ludności na terenie
działania jednostki.
Uroczystość dobiegła końca. Odprowadzono sztandary i
pododdziały. Odbył się również krótki koncert orkiestry dętej.
Zaproszeni goście oraz przedstawiciele OSP wpisali się do
księgi pamiątkowej OSP. Organizatorzy podziękowali
wszystkim biorącym udział w święcie strażackim za ich
udział. Uroczystość zakończono uroczystym obiadem.
17
Haftowana replika obrazu Jana Matejki
„ Jan III Sobieski pod Wiedniem”
w Zespole Szkół w Starym Cykarzewie
Aneta Kubas
W dniach 08.05 2015r – 10. 05. 2015r w Zespole Szkół w
Starym Cykarzewie została wystawiona haftowana replika
obrazu Jana Matejki „Jan III Sobieski pod Wiedniem”. Obraz
powstał z inicjatywy Fundacji Wspierania Kultury, Sztuki i
Tradycji Rękodzieła Artystycznego im. św. Królowej Jadwigi
w Częstochowie. Jest to replika obrazu Jana Matejki, który
został namalowany w latach 1882 -1883 w dwusetną rocznicę
bitwy pod Wiedniem. Oryginalny obraz znajduje się w zbiorach Muzeum Watykańskiego. Podarowany został przez malarza papieżowi Leonowi XIII, jako dar narodu polskiego.
Przedstawia scenę po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem, kiedy
Jan III Sobieski, król Polski, wręcza list do papieża
Innocentego XI, jego wysłannikowi Janowi Denhoffowi. W
liście Sobieski informował papieża o zwycięstwie nad
Turkami.
Haft „Jan III Sobieski pod Wiedniem” to dzieło, które robi
wrażenie! Replika powstała w oryginalnych rozmiarach 458
cm na 894 cm. Wykonało ją 78 wolontariuszy, metodą haftu
krzyżykowego - 9,5 miliona krzyżyków. Rękodzielnicy
pochodzili z całego kraju: Częstochowy, Warszawy, Łodzi,
Bielska Białej, Cieszyna, Żor, Działoszyna, Krapkowic,
Kleszczowa, Kowar, Bielawy, Miedźna, Borowna, Olsztyna,
Blachowni. Wzór składa się z 50 części. Objętość wzoru to 4 tys. stron formatu A4 w 50. książkach. Do wykonania repliki
zużyto 178 km nici w 220 kolorach. Czas przygotowania prac
to 12 miesięcy, czas powstawania wzoru - 3 miesiące, a czas
wykonania haftu - 22 miesiące (70 tys. godzin).
Dzieło nie ma na co dzień stałej ekspozycji. Prezentacja w
Zespole Szkól w Starym Cykarzewie była unikalną okazją,
aby je zobaczyć. 08.05.2015 r. replikę podziwiali uczniowie
Zespołu Szkół w Starym Cykarzewie oraz uczniowie ze szkół
w Mykanowie, Borownie, Czarnym Lesie, Kocinie,
Broniszewie, a także dzieci z przedszkola w Starym Cykarzewie. Dla wszystkich grup nauczycielka historii przygotowała
prelekcję na temat historii oryginalnego obrazu, a także informacje dotyczące wykonania haftu.
W sobotę 09.05.2015r. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie
wójta gminy Mykanów - Pana Dariusza Pomady, dzięki któremu mogliśmy oglądać replikę w Cykarzewie, z przedstawicielami Fundacji Wspierania Kultury, Sztuki i Tradycji
Rękodzieła Artystycznego imienia św. Królowej Jadwigi Panem Adamem Pankiem, Panią Janiną Panek, dwiema
wolontariuszkami - Panią Marią Cieluch z Borowna i Panią
Anną Kuśmierek Łodzi. W spotkani uczestniczyli także przewodniczący Rady Gminy Mykanów Pan Włodzimierz Cichoń,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie Pan
Krzysztof Polewski, dyrektor szkoły Małgorzata Chodecka,
wicedyrektor Katarzyna Góra oraz mieszkańcy gminy.
Twórcy opowiedzieli o przygotowaniach do wykonania
obrazu, o pracy nad haftem oraz przytoczyli wiele ciekawostek i anegdot związanych z całym przedsięwzięciem.
18
Najwięcej osób oglądających obraz pojawiło się w naszej
szkole w ostatnim dniu wystawienia dzieła, tj. 10.05. 2015r.
Wystawa repliki obrazu „Jan III Sobieski pod Wiedniem”
była niecodzienną lekcją historii oraz okazją do promowania
ludowej tradycji rękodzieła artystycznego, a także kultywowania dziedzictwa narodowego w naszej gminie. Wydarzenie
to na długo pozostanie w naszej pamięci..
czerwiec 2015
MYKANÓW
LET'S SMILE
W dniu 5 maja 2015 na terenie
Mykanowa odbył się happening
„Mykanów Let's Smile” organizowany przez dwójkę animatorów
Konrada Flisa oraz Emilię
Kasprzyk z okazji dnia dziecka.
Do happeningu zostali zaangażowani uczniowie szkoły podstawowej w Mykanowie.
Cała akcja polegała na tym, że
piątka dzieci roznosiła ulotki
z uśmiechniętymi minkami po
różnych instytucjach gminy oraz
samych mieszkańcach. Happening
został nagrany kamerą, z czego
powstał spot promujący wydarzenie i przedstawiający przebieg
akcji.
Premiera filmu odbyła się
1 czerwca, spot można obejrzeć na
YouTube, stronie Gminnego
Ośrodka Kultury w Mykanowie,
stronie Urzędu Gminny Mykanów, oraz na facebooku.
Spotkanie czytelnicze w Przedszkolu w Radostkowie
opr. M. Mierczak-Wala
N
ie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju
człowieka, i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt
z książką. Rozwija wrażliwość i wpływa na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Reasumując – nasze
przedszkole, w ramach społecznej kampanii „Cała Polska Czyta
Dzieciom”, realizuje program czytelniczy „Czytajmy dzieciom”.
W ramach realizowanego cyklu spotkań z książką nauczycielki we wszystkich grupach codziennie czytają bliskie dzieciom utwory, ale o zróżnicowanej tematyce. Raz w miesiącu
do akcji włączają się również rodzice.
W dniu 18 maja, w ramach akcji głośnego czytania, zaproszenie przyjął Wójt Gminy Mykanów P. Dariusz Pomada.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości
oraz krótkiego odczytu na temat działalności kampanii „Cała
Polska Czyta Dzieciom”, a także znaczącej roli książki
w życiu małego dziecka. Jako pierwszy do czytania został
zaproszony pan wójt Dariusz Pomada. Czytał on dzieciom
baśń o Aladynie wprowadzając je w zaczarowany świat przygody. Pan Pomada tak zahipnotyzował dzieci swoim czytaniem, że z niebywałym wręcz skupieniem i uwagą
wsłuchiwały się w niesamowite przygody bohatera. Wspólnie
oglądane ilustracje bardzo ciekawiły małe przedszkolaki. Po
odczytaniu baśni przedszkolaki odwdzięczyły się gromkimi
brawami.
Kolejnym lektorem była pani dyrektor G. Witkowska, która
przeczytała znane i lubiane przez dzieci naszego przedszkola
wiersze Jana Brzechwy, patrona szkoły. Przedszkolaki podziękowały pani dyrektor , równie gromkimi brawami.
Bibliotekarka pani M. Polewska przyniosła ze sobą trzy
książki, przedszkolaki wybrały lekturę o kotkach, po odczytaniu bajeczki pani bibliotekarka zadawała dzieciom pytania na
temat utworu. Widząc znużenie małych słuchaczy, zaprosiła je
do wspólnej gimnastyki oraz zabawy muzyczno – ruchowej.
Z równie wielkim zaangażowaniem w akcję głośnego czytania włączyli się rodzice i dziadkowie zasiadając kolejno na
miejscu lektora i czytając przyniesione ze sobą bajeczki.
2015 czerwiec
Dzieci z zaciekawieniem słuchały nowych przygód nieznanych im jeszcze bohaterów.
Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze, pan
wójt na ręce wychowawczyni pani M. Mierczak-Wala przekazał dwie grube księgi bajek i baśni do wspólnego czytania
dzieciom w przedszkolu. Wręczył, również dzieciom książeczki za ich udział, wraz z rodzicami, w dwuletnim programie czytelniczym „Czytajmy dzieciom”.
19
20
czerwiec 2015
22-23
sierpnia
11-13
ZU]HVLHĔ
3.
4.
x
5.
=LHPLD.áRG]ND
+ Praga
31 lipca - 2
sierpnia
2.
26 wrzHĞQLD Wycieczka niespodzianka
x
x
Zakopane
(Tarty i Pieniny)
Kazimierz Dolny
LRNROLFH´
Miejsce
=LHPLD.áRG]ND
+ Czechy
Lp.
Data
1. 17-18-19
lipca
=DSLV\LZLĊFHMLQIRUPDFML$GDP:RFKDOWHO 542 216
Wycieczka JyUVND WU]\GQLRZD:\MD]G]0\NDQRZDRNJRG]:SLąWHNSU]HMĞFLHSLHV]H3LHQLQ\]
.URĞFLHQNDSU]H]SU]HáĊF]6RVQyZL6RNROLFĊGR6]F]DZQLF\F]DVSU]HMĞFLDRNRáR-5 godz. Zakwaterowanie w
Willi Krzesanica w Zakopanem. Sobota - Z\MD]GQDZ\FLHF]NĊSLHV]ąZ7DWU\'RO6XFKHM:RG\'ROLQD
*ąVLHQQLFRZD&]DUQ\6WDZ*ąVLHQQLFRZ\GáXĪV]\RGSRF]\QHNZVFKURQLVNXÄ0XURZDQLHF´- SRZUyWGR
=DNRSDQHJRSU]H]%RF]DĔOXE'ROLQĊ-DZRU]\QNL&]DVSU]HMĞFLD]RGSRF]\QNLHP- RNRáRJRG]
Niedziela - VSDFHU]SU]HZRGQLNLHPSR=DNRSDQHP'ODFKĊWQ\FKEDVHQ\WHUPDOQHQD$QWDáyZFH.DVSURZ\
:LHUFKZMD]GL]MD]G*XEDáyZNDZMD]GL]MD]G- czyli czas do indywidualnego wykorzystania.
Jednodniowy wyjazd autokarowy w nieznane. ???
Wycieczka dwudniowa. W programie zwiedzania: ruiny zamku w Janowcu, Kazimierz Dolny (Rynek z
]DE\WNRZ\PLNDPLHQLF]NDPL0Dá\U\QHN.RĞFLyá)DUQ\L)UDQFLV]NDQyZUXLQ\]DPNX:]JyU]H.U]\Ī\UHMV
VWDWNLHPSR:LĞOH3XáDZ\]ZLHG]DQLH=HVSRáX3DUNRZHJRNV&]DUWRU\VNLFK1DáĊF]yZMuzeum Stefana
ĩHURPVNLHJR3DUN=GURMRZ\]]DE\WNRZ\PLEXG\QNDPL. Zakwaterowanie w Hotelu IUNG w PXáDZDFK
:\MD]G]0\NDQRZDZSLąWHNRNRáRJRG]=DNZDWHURZDQLHZ2ĞURGNX%XHQRV$LUHVZ.XGRZLH
:VRERWĊZ\MD]GGR3UDJLHUDGF]DQ\LNRPSOHNVQD6WUDFKRZLH]DPHN3UDVNLNDWHGUDĞZ:LWD0DáD6WUDQD
RJURG\:DOOHQVWHLQDUHMVVWDWHF]NLHPSR:HáWDZLHRELDGQDVWDWNX0RVW.DUROD6WDUH0LDVWR3RPQLN-DQD
+XVDUDWXV]]HVá\QQ\P]HJDUHP2UORM3ODF:DFáDZD3U]HMD]G0HWUHP GRG]LHOQLF\&]DUQ\0RVW:QLHG]LHOĊ
]ZLHG]DQLH.XGRZ\.áRG]NDLRNROLF
Opis
Wycieczka trzydniowa. WyMD]G]0\NDQRZDZSLąWHNZJRG]LQDFKSRUDQQ\FK:SURJUDPLH]ZLHG]DQLDZiemia
.áRG]ND ± .RSDOQLDZĊJODNDPLHQQHJRZ1RZHM5XG]LH:DPELHU]\FH*yU\6WRáRZHRNROLFH.XGRZ\L
.áRG]NDCzechy - Skalne Miasto w Adrszpachu, Zoo Safarii w Dvur Kralowe, Broumov - EURZDU]GHJXVWDFMą
=DNZDWHURZDQLHZ2ĞURGNX%XHQRV$LUHVZ.XGRZLH
Program wycieczek na 2015 rok.
Dzień Mamy i Taty w SP w Starym Broniszewie
Monika Kasprzyk
szczere wyrazy uznania dla wszystkich mam i tatusiów.
Występy rozpoczęły najmłodsze dzieci- przedszkolaki,
które cudownie zaśpiewały piosenkę i wyrecytowały wierszyki. Uczniowie klasy „O” wspaniale zaśpiewali i zatańczyli.
Pierwszaki z kolei zaprezentowały się w dwóch tańcach
nowoczesnych, a trzecioklasiści przedstawili przezabawną
scenkę z życia rodziny.
Po występie najmłodszych dzieci swe umiejętności wokalno- aktorsko- taneczne zaprezentowali uczniowie klas starszych. Rodzice mogli podziwiać talent wokalny
czwartoklasistów, umiejętności aktorskie uczniów klasy piątej
i szóstej.
M
atka, mama, mamusia – to najpiękniejsze słowa świata
jak śpiewano w jednej z piosenek. 26 maja to jedyny i
niepowtarzalny dzień w roku – święto osoby, która
kocha bezwarunkowo, bez względu na wszystko. Należy więc
pomyśleć, jak sprawić, by święto tej najważniejszej w życiu każdego człowieka osoby stało się dniem wyjątkowym.
Mamy nadzieję, że występy naszych pociech pozwoliły
choć na chwilę oderwać się od trosk dnia powszedniego
i dostarczyły wielu pozytywnych emocji: wzruszyły a może
rozbawiły naszych rodziców, bo przecież najpiękniejsze
w życiu każdego człowieka są właśnie takie chwile.
28 maja był w naszej szkole niezwykłym dniem – Świętem
Rodziny.
Prezenty w postaci występów artystycznych przygotowali
dla swych rodziców wszyscy uczniowie. Poza tym swoją
obecnością zaszczycili nas Pan Dariusz Pomada – włodarz
Gminy Mykanów oraz Pan Włodzimierz Cichoń – przewodniczący Rady Gminy.
Uroczystość rozpoczął dyrektor- Pan Krzysztof Wrzalik,
który gorąco przywitał wszystkich zgromadzonych, a w
szczególności rodziców i złożył im najserdeczniejsze życzenia. Następnie głos zabrali nasi goście, składając równie
2015 czerwiec
21
Zaproszenie do współpracy
„Od diagnozy do strategii - wspólnie budujemy przyszłość gminy“
G
minny Ośrodek Kultury w Mykanowie, Gmina Mykanów
i uczelnia wyższa Collegium Civitas z Warszawy zawarły
partnerstwo w celu opracowania wspólnie z mieszkańcami Gminy Mykanów Strategii Społeczno - Kulturalnego
Rozwoju Mieszkańców Gminy Mykanów na lata 2016 -2020
Harmonogram pracy nad strategią:
I. Czerwiec - zawiązanie zespołu ds. opracowania i wdrażania Strategii Społeczno - Kulturalnego Rozwoju Mieszkańców Gminy Mykanów na lata 2016 -2020
II. Czerwiec - badania diagnostyczne i współtworzenie elementów strategii.
22.06.2015 (poniedziałek)
- godz. 9.30 - 13.30 - badania/wywiady indywidualne studentów z mieszkańcami sołectw: Grabowa, Łochynia, Borowno, Borowno Kolonia
- godz. 15.00 - 19.00 - badania/wywiady indywidualne studentów z mieszkańcami sołectw: Kolonia Wierzchowisko,
Wierzchowisko, Wola Hankowska, Czarny Las
23.06.2015 (wtorek)
- godz. 10.00 - 13.30 warsztat w Gminnym Ośrodku Kultury
w Mykanowie z przedstawicielami: szkół i przedszkoli, UG,
GOPS-u, GOK-u, radnymi – praca nad misją, wizją i celami
- godz. 14.30 - 16.30 badania/wywiady indywidualne studentów z mieszkańcami sołectwa Mykanów
- godz. 17.00 - 20.00 warsztat w Gminnym Ośrodku Kultury
w Mykanowie z przedstawicielami: ngo (w tym OSP, LZS
i Kluby Sportowe) i grup nieformalnych, sołtysami, liderami – praca nad misją, wizją i celami
26.06.2015 (piątek)
- godz. 9.30 - 13.30 badania/wywiady indywidualne studentów z mieszkańcami sołectw: Stary Kocin, Nowy Kocin,
Kuźnica Lechowa, Kuźnica Kiedrzyńska
- godz. 15.00 - 16.30 dodatkowe wywiady studentów
- godz. 17.00 - 20.00 warsztat w Gminnym Ośrodku Kultury
w Mykanowie zespołu partycypacyjnego ds. opracowania i
wdrażania strategii - wypracowanie celów szczegółowych
27.06.2015 (sobota)
- godz. 9.30 - 13.30 dodatkowe badania studentów na terenie
gminy Mykanów
- godz. 15.30 - 17.30 otwarcie wystawy prac dzieci pt. "Moje
wymarzone zainteresowanie" i spotkanie informacyjne
z mieszkańcami dotyczące podsumowania badań.
III. Lipiec/sierpień - opracowanie dokumentu strategii na
podstawie zebranych materiałów
IV. Wrzesień - konsultacje społeczne dokumentu strategii z
mieszkańcami Gminy Mykanów
V. Październik - naniesienie poprawek zgłoszonych podczas
konsultacji z mieszkańcami
VI. Listopad - zatwierdzenie strategii do realizacji przez
Radę Gminy Mykanów
VII. 2016 - 2020 - wdrażanie strategii
Dzięki Państwa zaangażowaniu Strategia Społeczno Kulturalnego Rozwoju Mieszkańców Gminy Mykanów na
lata 2016 - 2020 będzie dokumentem, który realnie ukaże problemy i potrzeby mieszkańców w obszarach: społecznym i
kulturalnym oraz wyznaczy kierunki rozwoju naszej gminy.
Kontakt:
24.06.2015 (środa)
- godz. 9.30 - 13.30 badania/wywiady indywidualne studentów z mieszkańcami sołectw: Kokawa, Rybna, Stary
Cykarzew i przedstawicielami samorządu Gminy Mykanów
- godz. 15.00 - 19.00 badania/wywiady indywidualne studentów z mieszkańcami sołectw: Radostków Kolonia, Radostków, Lubojenka, Lubojna
25.06.2015 (czwartek)
- godz. 9.30 - 13.30 robocze spotkanie zespołu badawczego
w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie
- godz. 14.30 - 18.30 badania/wywiady indywidualne studentów z mieszkańcami sołectw: Grabówka, Cykarzew Północny,
Nowy Broniszew, Stary Broniszew
22
GOK
- Krzysztof Polewski, tel: 602 465 021,
e-mail: k.polewski@gmail. com
- Łukasz Cholewiński, tel: 34/374 00 42 do 44,
e-mail: [email protected]
- Elżbieta Janas, tel: 34/374 00 42 do 44,
e-mail: [email protected]
Collegium Civitas
- Katarzyna Iwińska, tel: 502 389 836,
e-mail [email protected]
- Jacek Bieliński, e-mail: [email protected]
- Marta Sałkowska, e-mail:
[email protected]
czerwiec 2015
Wady wymowy spotykane u dzieci
mgr Ewelina Makles- logopeda
Prawidłowa wymowa, czyli realizacja głosek, jest jednym z najważniejszych czynników w procesie komunikacyjnym i rozwojowym dziecka. To
w jaki sposób mówimy, świadczy o nas
samych, ponieważ prawidłowy
rozwój mowy, wpływa na naszą
osobowość. Ponadto, poprawna
wymowa, przekłada się na
poprawne rozumienie mowy
i docierających do nas komunikatów, co przekłada się na lepsze poznawanie otaczającego
nas świata, szybsze przyswajanie nowych informacji a tym
samym lepsze efekty w procesie
uczenia.
Bardzo często dziecko z wadą
wymowy, które jest jej świadome, czuje się odrzucone i wyobcowane w gronie rówieśników i
czuje się od nich gorsze. Jest
pomijane w czasie rozmów koleżeńskich, szkolnych i innych
publicznych wystąpień. Jego
wada przekłada się także na
trudności w czytaniu i pisaniu,
ponieważ pisze tak jak mówi,
czyli z danym błędem, dlatego
to rodzice przede wszystkim
powinni zadbać o prawidłowy
rozwój mowy swoich pociech,
aby stały się w pełni uczestnikami życia społecznego.
Wiele wad wymowy spowodowane jest nieprawidłowym
funkcjonowaniem aparatu mowy, czyli
np. nieprawidłowym ułożeniem języka,
warg, nieprawidłowym oddychaniem,
zaburzeniami słuchu czy nieprawidłowymi realizacjami wyniesionymi
z domu.
Oto najczęstsze wady wymowy:
SEPLENIENIE
- jest to wadliwa realizacja głosek:
syczących- s, z, c, dz, szumiących- sz,
ż, cz, dż i ciszących- ś, ź, ć, dź
Np. dziecko zamiast SOWA mówiSZOWA; ŻABA- ZABA, SZAFASAFA, ZIARNO- ZARNO
2015 czerwiec
MOWA BEZDŹWIĘCZNA
- jest to zastępowanie głosek dźwięcznych bezdźwięcznymi.
Np. DOM- TOM, BABCIA-PAP-
KI, poprzez ich zamianę na T, TI lub
opuszczanie (elizję).
Np. KURA- TURA, KINO- TINO,
KOGUT-OGUT
GAMMACYZM
- nieprawidłowa realizacja głosek G, GI, poprzez ich zamianę na D, DI lub opuszczanie
(elizję)
Np. GŁOWA- DŁOWA,
GITARA- DITARA, GÓRAÓRA,
LAMBDACYZM
- nieprawidłowa realizacja głoski L, poprzez zamianę na J
lub elizje
NP.
LALKAJAJKA,
LAMPA- JAMPA, LUPA- UPA
BETACYZM
- nieprawidłowa realizacja głoski B, poprzez jej zamianę na
inną głoskę lub elizję
Np. BUŁKA- PUŁKA,
BAŁWAN- JAŁWAN, BIJEIJE
RODZICU PAMIĘTAJ:
CIA, ZEBRA- SEBRA, WIADROFIADRO,
ROTACYZM (RERANIE)
- najczęstsza wada wymowy u dzieci,
która jest bardzo często bagatelizowana przez stwierdzenie ,,Wyrośnie z
tego”. Ogólnie jest to nieprawidłowa
realizacja głoski R i zastępowanie jej
przez J lub L.
Np. RAK- JAK/LAK, RYBAJYBA/LYBA,
ROBOTJOBOT/LOBOT,
ROBIĘJOBIĘ/LOBIĘ
KAPPACYZM
- wyżej wymienione wady wymowy,
zaliczane są do najczęstszych, dlatego
jeżeli zauważysz jakąkolwiek nieprawidłowość związaną z wymową dziecka np. zamienianie i opuszczanie głosek
czy zamienianie znaczenia wyrazów,
udaje się do specjalisty
- wady wymowy zawsze można skorygować i wyeliminować poprzez odpowiednio dobraną terapię
- wady zgryzu utrwalają wady
wymowy
TERAPIA I DIAGNOZA
LOGOPEDYCZNA
tel. 887-707-822
- nieprawidłowa realizacja głosek K,
23
Sukcesy Klubu Sportowego Tańca Towarzyskiego
„ZORBA“
Grand Prix Polski Opole 2015
Tancerze z ZORBY zaprezentowali
się bardzo dobrze na ostatnim Turnieju
w Opolu gdzie zdobyli następujące
miejsca:
Niesamowicie dużo wrażeń przyniosła ‚roztańczona sobota’ w Opolu. Nasi
tancerze uplasowali się bardzo wysoko i
takie oto wyniki przekazujemy Wam :
Grand Prix Polski 16-18 lat styl
STANDARD
1 miejsce Mateusz i Iza WYGRANA
GRAND PRIX POLSKI !
2 miejsce Dominik i Asia PODIUM
GRAND PRIX POLSKI !
24
4 miejsce Mikołaj i Iga tuż
za PODIUM !
Grand Prix Polski 16-18
lat styl LATIN
2 miejsce na 11 par
Konrad i Wiktoria PODIUM
GRAND PRIX !
4 miejsce Mateusz z Izą
Finał GRAND PRIX POLSKI !
Grand Prix Polski pow.19
lat styl STANDARD
Dużą niespodziankę
zrobili Nam
Darek i Agnieszka zajmując bardzo
wysokie 5
miejsce
w
FINALE na
14 par
BRAWO ! GRATULUJEMY
W Turnieju punkowym:
Darek z Agnieszką wytań-
czyli 2 miejsce w klasie A standard i 10
w stylu latynoamerykańskim
Mikołaj z Igą uplasowali się tuż za
finałem, brakło tylko jednego typowania do finału.
Natan i Iga 10-11 lat klasa E zajęli 4
miejsce na 8 par Emotikon smile tuż za
podium.
czerwiec 2015
Krzysztof Juszczyk czwarty w mistrzostwach Polski!
W ostatni weekend maja w Częstochowie odbyły się
Mistrzostwa Polski Amatorów w tenisie stołowym czyli największy turniej dla amatorów w Polsce. Do zawodów zgłosiło
się ponad 200 zawodników i zawodniczek. Zawodnik ULKS
„Jedność” Mykanów Krzysztof Juszczyk zdobył w tym turnieju wysokie czwarte miejsce. Gratulujemy!
Dotychczasowe osiągnięcia Krzysztofa Juszczyka to:
tytuł najlepszego zawodnika 2 ligi Amatorskiego Tenisa
Stołowego w Częstochowie w sezonie 2014/2015
IV miejsce w Nocnym Maratonie tenisa stołowego 2014
II miejsce w turnieju im. Adolfa Ślusarczyka w Koniecpolu
(15.03.2015)
II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Tenisa
Stołowego Powiatowego Zrzeszenia LZS w Częstochowie
(23.03.2015)
V miejsce w turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Rędziny 2015
IV miejsce w Międzyświątecznym Turnieju Tenisa Stołowego Mstów (27.12.2014)
II miejsce w Grand Prix we Mstowie 2015
IV miejsce w Mistrzostwach Polski Amatorów w Częstochowie 2015
2015 czerwiec
25
ZWYKŁA – NIEZWYKŁA DZIEWCZYNA
Anika Wasil
Kilkanaście lat temu diagnoza była bezwzględna i pozbawiająca wszelkich złudzeń co do funkcjonowania w życiu
małej Weroniki: mózgowe porażenie dziecięce, niedowład
prawostronny, padaczka... Chyba tylko ktoś, kto czegoś
podobnego doświadczył, jest w stanie zrozumieć jak ciężka
praca czekała jej rodziców. Na szczęście Weronika ma wspaniałych i co najważniejsze mądrych rodziców, którzy robili
wszystko, aby ich dziecko mogło w miarę samodzielnie funkcjonować.
A początki były bardzo trudne. Weronika miała problemy
z poruszaniem się a w szkole z pisaniem i czytaniem, ale ciężka praca rodziców, rehabilitantów i nauczycieli dawały pozytywne efekty. Mama Weroniki opowiada, że Weronika jako
małe dziecko panicznie bała się wody i nawet zwykła kąpiel
i mycie włosów było ciężką przeprawą. Wszystko zmieniło
się gdy jako kilkuletnia dziewczynka trafiła na basen. Tutaj
także pierwszy kontakt z wodą nie był przyjemny. Weronika
nie chciała w ogóle się zamoczyć, ale profesjonalni trenerzy
bardzo szybko potrafili ten lęk przełamać i sprawić, że pływanie stało się jej pasją. Dzisiaj Weronika pływa, nurkuje, skacze
do wody i czuje się w niej ja przysłowiowa „ryba w wodzie”
czym przyprawia swoją babcię o zawrót głowy. Do pływania
trzeba mieć talent i Weronika go ma - mimo swoich ograniczeń - i jeszcze zapał do rywalizacji.
obdarować pół klasy leniuchów, którym nie chce się nawet
podnieść wzroku znad swoich smartfonów... Mam nadzieję, że
po przeczytaniu tego artykułu ktoś mający dwie zdrowe ręce i
dwie zdrowe nogi obleje się rumieńcem wstydu i zażenowania
własną, sztuczną niemocą. Ja osobiście w chwilach słabości,
zniechęcenia, myślę o Weronice i jest mi zwyczajnie wstyd, że
nie doceniam tego co mam i ze zdwojoną siłą mobilizuje się
do działania. Polecam Wam to, drodzy czytelnicy.
Ze swojej strony chciałam złożyć najserdeczniejsze gratulacje Rodzicom i Trenerom z klubu „Gol –Start Częstochowa”
za niezwykła pracę z Weroniką, której od dwóch lat mam
zaszczyt być wychowawczynią.
USŁUGI
Kto z nas może pochwalić się udziałem w Ogólnopolskim
Maratonie Pływackim, podczas którego osoby niepełnosprawne przepływają nawet 60 długości basenu. Odpowiedź jest
prosta Weronika, Weronika Serwiak - uczennica II klasy
Gimnazjum w Mykanowie. Ale to tylko wierzchołek tej „góry
lodowej” pływackich sukcesów Weroniki.
• II miejsce w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych
w pływaniu juniorów w 2014 r.
• III miejsce Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych
w pływaniu juniorów w 2015r.
• III miejsce na 50 m stylem dowolnym w Ogólnopolskim
Mitingu Pływackim
• III miejsce na 100 m stylem grzbietowym w Ogólnopolskim
Mitingu Pływackim
REMONTOWOWYKOŃCZENIOWE
płyty karton-gips (ściany, sufity)
gładź gipsowa
malowanie
podłogi panelowe
inne prace remontowo – wykończeniowe
SOLIDNIE, SZYBKO I W PRZYSTĘPNEJ CENIE
Doświadczenie i znajomość nowoczesnych
trendów i technik.
Kontakt : 785 941 993
Warto zapamiętać nazwisko tej niezwykłej dziewczyny,
która swoją pasją, pogodą ducha, chęcią do pracy mogłaby
26
czerwiec 2015

Podobne dokumenty

Pobierz BIM Styczeń 2015

Pobierz BIM Styczeń 2015 Sukcesy w Taekwondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 18

Bardziej szczegółowo

BIM wrzesień.indd

BIM wrzesień.indd Borownie, wraz z odwodnieniem i drogą dojazdową. Powstały także nasypy pod trybuny. W II etapie tej inwestycji przewiduje się budowę bieżni lekkoatletycznej ze skocznią, oraz kortu tenisowego z odw...

Bardziej szczegółowo

Pobierz BIM Luty 2014

Pobierz BIM Luty 2014 42-233 Mykanów ul. Samorządowa 1A tel. 34 374 00 42, fax: 034 328 80 37 e-mail: [email protected] www.gokmykanow.pl Wydawca: Rada Gminy Mykanów Redaktor naczelny: Adriana Moroń Społeczne Kolegium R...

Bardziej szczegółowo

Tel. 0 602 575 446

Tel. 0 602 575 446 Równonoc wiosenna od czasów pogańskich była symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem, w chrześcijaństwie ma podobny wymiar zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, zmartwychwstania i życia ...

Bardziej szczegółowo